Ekonomi

BREAKING NEWS: Överraskande allians när SAP avvecklar PLM-sidan och blir återförsäljare av Siemens Teamcenter

SAP och Siemens Digital Industries slår sina påsar ihop, bl a på PLM-området. För Siemens del gäller det mer specifikt cPDm-sidan (collaborative Product Definition management), där allt, även om det inte sägs rakt ut, talar för att SAP kommer att börja avveckla sin huvudlösning – SAP PLM, som består av en rad relaterade moduler - och istället börjar sälja Siemens PLM-svit, Teamcenter.
För SAPs del, å andra sidan, ska Siemens sälja in den tyska affärsjättens SAP Intelligent Asset Management-lösning (”anläggningshanteringssystem”), liksom SAPs Project and Portfolio Management.
Självklart försöker man från bolagens sida lansera detta upplägg som en win-win-deal för båda parter och det finns förvisso sådana element i upplägget. Men ett icke alltför djärvt antagande är att denna affär framför allt gör Siemens PLM-sida till den stora vinnaren.
Detta är den rimligaste tolkningen av den högst sensationella nyheten som bolagen släppte idag på morgonen svensk tid. Hur då?
Vi ska titta på det i dagens artikel om saken. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens köper UltraSoC – vässar Xcelerator i livscykelhantering av SoCs, ”system-på-chips”

I takt med att elektronik och mjukvarustyrning växer i betydelse på bekostnad av de mer rena mekanikbitarna blir designverktyg för sånt som integrerade kretsar (IC), kretskort (PCB) och systemkretsar allt viktigare. Denna trend och elektronikspåret i sig är något som framför allt Siemens Digital Industries på PLM- och produktutvecklingssidan, alltsedan köpet av Mentor Graphics för några år sedan, jobbat hårt på att bygga upp och vidareutveckla.
I dagarna har bolaget tagit ytterligare några steg på elektronikresan och meddelat att man köper brittiska Ultra SoC. Detta för att därmed vässa Xceleratorportföljens kapabiliteter när det gäller lösningar för produktlivcykelhanteringen av system på chip (SoC).
"System-on-a-Chip", eller SoCs, kan beskrivas som systemkretsar, som innehåller flera olika sorters processorer och funktionsblock ihopkopplade till ett system. En poäng i sammanhanget är att halvledartekniken förändrats när elektroniska funktioner, som tidigare krävde separata chip, idag ryms på ett enda chip. Men det hela är tämligen komplext och konstruktionsarbetet kräver kunskap om hela systemets funktion och kan involvera flera personer, företag eller projekt. För att få ihop ett eller flera delsystem eller återanvända system från tidigare projekt krävs riktigt bra digitala verktyg. Det är i skenet av detta dagens annonserade köp av UltraSoc ska ses.
Läs hela artikeln genom att klicka på rubriken.

IDC’s MarketScape 2020: Oracle’s NetSuite i ledarposition, men det finns utmaningar…

När analytikern IDC för en tid sedan publicerade sin MarketScape 2020-utvärdering har man placerat Oracles NetSuite i ”ledarbubblan” när det gäller globala SaaS-lösningar (”Software-a-a-Service”, hyreslösningar”) i molnet för midmarketföretag på finanssidan.
Man har i sin utvärdering bedömt de utvärderade bolagens strategier respektive kapabiliteter, vilket resulterat i en tämligen tydlig positionering som ledare för Oracles Netsuites, före Sage och storheter som Microsoft och SAP’s lösningar.
Därmed inte sagt att man är befriad från utrmaningar. I NetSuites fall handlar dessa om ett begränsat genomförande av toppmodernt AI och automatiseringsfunktioner och även, som några av IDC’s referenscase påpekat; ”en önskan om mer av mobilitetsfunktioner”.
Klicka på rubriken för att läsa mer om denna ERP-lösning.

PLM: PTC-partnern PDSVISION slutför investering med stor potential inom AR

Som PLM&ERP News tidigare noterat så har inte Coronakrisen helt lamslagit affärsverksamheten inom PLM-området. Ett av företagen som ångar på framåt är PTC-partnern PDSVISION, som idag meddelar att man har slutfört sitt förvärv av AR - Software Suite, Finity, (AR står för Augmented Reality) från tidigare 3D Studio Blomberg.
Till saken hör att PTC är och har varit AR-områdets kanske mest proaktiva aktör. Att kunna omsätta AR-teknologin till industriellt bruk har varit en av bolagets viktigaste satsningar, där man inte bara använder AR som stand alone-lölsning, utan kopplar ihop i detta fall sin Vuforia-plattform med dels IoT-lösningen ThingWorx och PLM-sviten Windchill, med CAD-verktyget Creo som primus motor.
På sista raden ger detta fantastiskt goda möjligheter att addera produktionsvärde och kapa ledtider i alla delar av produktframtagnings- och slutkundsutnyttjandet av de tillverkade och distribuerade produkterna.
Att PDSVISION gör satsningar inom detta område innehåller sålunda en stor dos sund affärs- och tekniklogik. Hur då? Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News' chefredaktör, Verdi Ogewells, analys.

”Köp upp leverantörernas kundfordringar för att snabbt få fart på industrins hjul,” kräver Västsvenska...

Med 141 000 av totalt 160 000 korttidspermitterade inom fordonsindustrin rycker Västsvenska Handelskammaren in och i ett brev till regeringen kräver organisationen med VD Johan Trouvé i spetsen att man ska agera. Tre tunga krav är att: 1. Staten köper upp underleverantörernas kundfordringar för att få igång kassaflödena 2. Gör en massiv satsning på strategisk forskning och fordonsrelaterad innovation 3. Stärker miljöpremien för el- och hybridfordon och inför en skrotningspremie för äldre bilar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rapport från Sveriges Ingenjörer: Hårt drabbade konsulter och ingenjörer nycklar när Sverige tar sats...

Organisationen Sveriges Ingenjörer tillhör de aktörer som befinner sig mitt i Coronakrisens centrum. Coronaviruset berör och drabbar i högsta grad denna stora organisations medlemmar, som står för kärnverksamheten i de innovativa ingenjörsföretagen. I denna pandemis fotspår avslutas projekt eller pausas. Effekterna är förskräckande tuffa med hundratals konsulter som förlorar uppdrag och kastas ut i en osäker tillvaro, varsel som skapar framtidsoro hos tusentals medarbetare på våra verkstadsindustrier, effektivitet som minskar när processer bryts upp och kompetens försvinner.
Att läget är pressat visar också en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som bygger på en enkät bland över 400 fackliga ordföranden runt om i landet. Svaren visar bl a att drygt hälften av företagen har en sämre ekonomisk situation än tidigare på grund av Coronapandemin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Unit4 rapporterar rekordresultat för Q1, trots Coronakrisen

Affärssystemleverantören Unit4s CEO, Mike Ettling, kan se tillbaka på ett framgångsrikt premiärår på topposten. Men även starten på det nya bokslutsåret har gått bra och bolaget redovisar starka finansiella resultat för första kvartalet. Något som bland annat beror på en stark tillväxt på företagets nordiska marknader samt en ökad försäljning av företagets molntjänster.
- Den nuvarande krisen har visat vår förmåga att anpassa oss och vi är fast beslutna att upprätthålla detta genom att fortsatt erbjuda stöd och vägledning till våra kunder på distans, säger Mike Ettling i en kommentar, dock utan att någonstans i pressmaterialet gå in på hur stor försäljningen, eller för den delen de totala intäkterna, varit. Oklart varför detta inte tas upp.
På kundsidan betyder framför allt ordern från FMV, Försvarets Materielverk, mycket för resultatet.

”Mer omvandling mot elbilsproduktion än Coronaviruset,” säger Volvobasen om varslen

Det överraskar inte att Volvo Cars idag meddelar att man varslar 1300 tjänstemän och 300 konsulter. Coronakrisoffer? Nja, det är klart att det påverkat till så motto att det skyndat på vad som faktiskt på sista raden ändå landar i en transformation av Volvos produktion från bensin- och dieseldrivna fordon till eldrivna bilar och hybrider.
Detta menar i alla fall Volvochefen, Håkan Samuelsson, är viktiga skäl till dagens dramatiska åtgärder från den svensk-kinesiska fordonstillverkaren.
- Ja, det är av betydelse, säger han till radions Dagens Eko. Coronakrisen skyndar på satsningen mot elbilar. Men även om Corona sätter en dyster prägel på händelserna ska man minnas att vi gör denna omvandling främst för att skapa tillväxt igen i en framtid som handlar om eldrift av världen bilar och onlineverksamhet.
”Det finns ett liv efter Coronakrisens härjningar,” är Samulessons budskap. Även om man på kort sikt lider av de negativa effekterna så är den transformationsprocess man befinner sig i ett löfte om att bolaget trots allt har ett positivt inställt sikte på framtiden; en framtid där eldrivna och i långa bitar autonoma lösningar kommer att vara fundament. I detta blir sånt som den komplexa mekanik som präglat bilarnas innehåll delvis obsolet. Eldrift kräver delvis andra kompetenser än de som präglat traditionell produktutveckling av bilar.

”Biltillverkningen faller med minst 20 % under 2020,” spår Boschchef

Även om tyska industrijätten Bosch förutspår att affärsutvecklingen under 2020, underblåst av Coronakrisen, hamnar i en recession som påverkar utsikterna negativt, så tänker man göra vad man kan för att få fart på hjulen.
Under bolagets årliga presskonferens i Stuttgart presenterade Bosch förberedelserna kring en gradvis ökad produktion, särskilt inom biltillverkningen och förstås kring sin senaste produktionssatsning av Corona-relaterade hjälpmedel. Vidare presenterade Bosch de globala klimatmålen för 2020 om att uppnå koldioxidneutralitet och hur man ser på övergången till vad man tror kommer att bli en vätgasekonomi. Särskilt det senare är en satsning som man karaktäriserar som en ”teknikoffensiv”.
Vad Bosch hamnar i för göranden och låtanden är av största vikt för i första hand den europeiska industriproduktion, men givetvis också för vad den globala utvecklingen kan komma att landa i. Detta gäller inte minst på fordonssidan, där Bosch för en stor komponentleverantör. Här förutspår bolagsledningen att bilproduktionen under 2020 kommer att falla med minst 20 procent.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenska autotechbolaget Veoneer säljer verksamheten kring bromskontroll

Den svenska fordonsteknologikoncernen Veoneer ska avveckla merparten av sin kvarstående amerikanska verksamhet kring bromskontroller. Tidigare i vår har man sålt av sin asiatiska bromsstyrningsdel.
Enligt nyhetsbyrån Reuters ska Veoneer efter en ”strategisk granskning” ha beslutat sig för att skriva på ett än så länge ”icke-bindande avtal om att sälja sina amerikanska bromskontrollprogram till en väletablerad underleverantör på fordonsområdet.”
Köpeskillingen är satt till symboliska en dollar.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing