Ekonomi

Bråda dagar för Brodin när Jeeves expanderar sitt svenska partnernätverk

FYRA NYA PARTNERS KLARA. Mikael Brodin, partneransvarig hos affärssystemutvecklaren Jeeves har haft bråda dagar den gångna hösten. Detta efter bolagets beslut att göra en satsning på att återigen utveckla framför allt den svenska partnerkedjan under 2023. Hittills verkar det hela utvecklas bra: Med den senaste signade partner, Dizparc, har man i dagsläget under året knutit upp fyra nya partners till bolaget: Systemstöd, ZeeU, Two och, som sagt, Dizparc.
På ytan ser detta ut som en synnerligen rimlig expansionsstrategi för ett företag som vill växa, även om den nya partnersatsningen står i bjärt kontrast till händelserna 2015, då man över kort tid avvecklade alla sina partnersamarbeten. Detta beslut överraskade marknaden ordentligt och sågs av många iakttagare som resultatet av en svårförståelig ordergivning från riskkapitalbolaget Battery Ventures, som klivit in som ägare till Jeeves några år tidigare. Sedan dess har det emellertid runnit en hel del vatten under broarna, bl a har Jeeves blivit en del av nya huvudägarna Partner Groups Forterro-koncern, som i sin tur också äger ett tiotal andra bolag.
Nya bollar alltså, vilket verkar välbetänkt, inte minst i skenet av omstöpningen av marknaden, som har tagit ordentlig fart med digitaliserings-, moln- och SaaS-trendernas explosiva tillväxt. Ju fler aktörer som talar Jeeves språk denna process, desto bättre ser tillväxtmöjligheterna ut, givet att tekniken som saluförs ligger på konkurrenskraftig nivå; vilket den efter sen start nu ser ut att göra för Jeeves. Molnbaserade tjänster är en huvudtrend som gäller och i detta håller Jeeves konkurrenter ett högt tryck på att renodla sina verksamheter mot att bli SaaS-leverantörer (Software-as-a-Service) och där dessutom konsultarbetet, t ex när det gäller implementationerna, systemanpassningarna och supporten, tenderar att läggas ut på partners. Med Jeeves som framför allt system- och teknikplattforms-leverantör ser marknadsläget betydligt ljusare ut för bolaget.
Att denna övergripande bild av läget är relevant håller också Mikael Brodin med om:
- Anledningen till att vi vill knyta ett antal partners till oss är för att vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra befintliga kunder och vår nyförsäljning går bra. Dessutom vill allt fler av våra kunder flytta sitt affärssystem till molnet, vilket blir ett stort fokus, och här har partners en roll att spela, säger han.
Från Jeeves nytecknade partners är tonläget också positivt. Här finns en hel del att göra på vägen framåt, när Jeeves-kunderna tar klivet upp i molnet och till SaaS-affärsmodellen. Några röster:
- Vi jobbar redan nära många gemensamma kunder som använder Jeeves ERP och stöttar kunderna i allt från implementationer, verksamhetsutveckling, integrationer, anpassningar, support och uppgraderingar, säger Fredrik Jansson, VD hos Systemstöd, som har ett 40-tal konsulter involverade i Jeeves affärssystem.
Även Dizparc Jönköpings Håkan Jonsson, pekar på att flera kunder jobbar i Jeeves.
- Vi har i dagsläget 17 konsulter, med placeringsorter i Jönköping och Värnamo, som helt eller till delar jobbar med Jeeves ERP. Vi ser framför allt fram emot att skapa ytterligare trygghet och ännu bättre leveranser till våra kunder.
Klicka på rubriken föär att läsa mer på PLM&ERP News.

Red Bull satsar på Aras Innovator som PLM-plattform i tillverkningen

När Aras PLM idag meddelar att man fått energidryck-företaget Red Bull som kund är det onekligen en stor nyhet för bolaget. Avtalet innebär att Aras SaaS PLM ska stöda Red Bulls komplexa recepthanterings- och efterlevnadshanteringskrav över hela produktens livscykel, från idé till produktion. Och det var en mycket nöjd Aras-chef, CEO Roque Martin, som kommenterade denna fjäder i hatten för bolaget:
- Red Bull är mycket mer än bara en energidryck - det är ett företag som har en djupt rotad passion för sitt varumärke och en unik drivkraft att inspirera människor och idéer. Som ett företag med en vision att förändra hur världen tillverkar produkter, förstår vi detta helhjärtat och ser fram emot att ge detta partnerskap vingar med innovativa lösningar i världsklass, sa han.
Tanken med dagens deal är att Red Bull ska integrera Aras SaaS-baserade applikationsplattform i sin befintliga SAP S4/HANA-plattform och därmed också bli en viktig komponent i i hela energeidryck-tillverkarens applikations-infrastruktur. Förutom att hantera företagets komplexa recepthantering kommer det att ge stöd för efterlevnadsproblem och säkerställa en sömlös koppling till det österrikiska företagets globala partnernätverk. Detta är en viktig faktor då Red Bull är verksamt i 175 länder och säljer mer än 11,5 miljarder burkar av sin energidryck varje år.
Red Bull kommenterar också de avtalet: "Transparens och säkerhet genom hela leveranskedjan är avgörande för oss som en global dryckestillverkare. Aras Innovator tillhandahåller en enhetlig miljö som tillåter alla användare av produktinformation att samarbeta kring en enda uppsättning processer och data."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP-RAPPORT: Svenska företag ser hållbarhet som lönsamt – men mätmetoder och leverantörer släpar efter

Hållbarhetsfrågorna är i högsta grad i centrum. Marknadsledande affärssystem-utvecklaren SAP har förstås inte missat att haka på tåget i detta. Man publicerar t ex en årlig hållbarhetsrapport, vilken nu är klar med avseende på 2023. Flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån denna, bl a att 81 procent av svenska företagsledare kommer att behålla eller öka sina hållbarhetsinvesteringar till 2026 för att få en ännu bättre ekonomisk avkastning. Detta är inte orimligt givet den allmänna debatten och uppvaknandet på många håll om att klimatproblematiken inte är något som löser sig självt.
Men trots stora ambitioner finns stora hinder – inte minst att få partner och leverantörer att också agera. En första åtgärd är att börja med standardrapporter och bli bättre på att mäta och återanvända data, särskilt då över 88 procent uppger att de har svårigheter att samla in eller analysera data för regelefterlevnad.
Allmänt kan noteras att den globala studien SAP Sustainability Report omfattar över 4 700 företagsledare, varav mer än 100 från Sverige. Det är den tredje upplagan av SAPs årliga hållbarhetsstudie som går igenom de viktigaste motiven och utmaningarna att minska sin miljöpåverkan i stor skala.
Rapporten visar att medan 29 procent av svenska företag säger att miljöåtgärder redan har en stark inverkan på intäkter och vinstmöjligheter, har bara 19 procent gett ekonomichefen ansvar för detta arbete. På frågan om de fem främsta hindren för att förbättra vår miljö, svarade 34 procent att de var osäkra på hur de ska integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och IT-system. Men det finns lite mer oroande faktorer kopplat till detta – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTCs hållbarhetschef om varför PLM-verktygen kan spela en nyckelroll för att möta EUs nya...

"DEN SOM ÄR TIDIGT UTE VINNER KONKURRENSKRAFT." I det snabbt föränderliga landskapet inom diskret tillverkning är hållbarhet inte bara ett val; det är nyckeln till att låsa upp en framtid med varaktig framgång. För över 50 000 globala företag kommer spåret mot och förbättringen av hållbarhetsmål snart att bli ett krav.
”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), är EU-kommissionens nya lagstiftning som syftar till att driva på mer hållbara affärsmetoder hos företag som verkar i och exporterar till EU. CSRD ersätter EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) med mer robusta krav, som påverkar fler företag och lägger till mål för utsläpp av koldioxid och cirkularitet till befintliga krav på farligt material,” skriver PLM-utvecklarens, PTC, hållbarhetschef, Dave Duncan, i dagens gästkrönika.
CSRD följer principen om dubbel materialitet, vilket innebär att ett företag ska redovisa hur dess verksamhet påverkas ekonomiskt av hållbarhetsfrågor, samt hur företagets verksamhet påverkar miljö, klimat och samhälle.
Hur når man dit? Duncan menar att digital teknik som driver produktens livscykel, oavsett om det är CAD, PLM, ALM, IoT eller FSM, spelar en avgörande roll i detta. Reglerna är inte förhandlingsbara för företag som vill skapa mer hållbara produkter, hävdar han och tillägger:
”Dessa lösningar möjliggör nyckelpraxis som dematerialisering, simulerad prototypframställning, fjärrservice och trådlösa mjukvaruuppdateringar som minskar en produkts koldioxidavtryck, samtidigt som de skapar mervärde för kunden.”
Alla företag som har för avsikt att nå 150 miljoner euro i årliga intäkter inom EU måste uppfylla CSRD-kraven.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERITEKNIK: Billigare elbilar kan på sikt bli resultatet av Northvolts nya natriumjon-lösning

Hur man än ser på saken måste man säga att svenska batteriutvecklaren inom framför allt automotive, Northvolt, hunnit synnerligen långt på sin relativt korta industriresa sedan starten 2016. Framför allt med avseende på etableringen av de gigantiska anläggningar som krävs för rationell batteri- och GWh-produktion. Men även när det gäller produktutveckling och lösningar för miljövänliga processer, hållbar hantering och materialutveckling har resan utvecklats i god fart.
Ett talande exempel är veckans tillkännagivande från Northvolt om ett toppmodernt natriumjonbatteri, utvecklat för expansion av kostnadseffektiva och hållbara energilagringssystem. Cellen man har tagit fram på företagets FoU- och industrialiseringscampus, Northvolt Labs, i Västerås, har validerats för en av klassens bästa energitätheter på över 160 wattimmar (Wh) per kilogram. Densiteten på natriumbatterier är fortfarande relativt låg, mellan 140 Wh/Kg och 160 Wh/kg, jämfört med litiumjonbatteriets 180 Wh/Kg–250 Wh/Kg. Poängen med att använda natrium - istället för som tidigare litium - med natriumjoner som laddningsbärare, är framför allt kostnadsrelaterat, råmaterialet är billigare. Kan man bara få upp energitätheten, som indikeras i Northvolts i nya natriumjonbatteri-paket, kan kostnaderna minskas. Resultatet kan landa i billigare elbilar, med tillräcklig räckvidd för att passa pendlare och stadstrafik i synnerhet. Men i första hand är denna nya första-generationslösning designad för energilagring. Inom parentes kan noteras att Northvolt främst jobbar i Siemens Digital Industries-miljöer med NX CAD, Simcenterplattformen inom simulering & analys och Teamcenter/Tecnomatix och andra batterirelaterade lösningar inom Xcelerator-portföljen.
Northvolts validerade cell är säkrare, kostnadseffektivare och hållbarare än konventionella nickel-, mangan- och kobolt- (NMC) eller järnfosfat (LFP) kemi, och produceras med mineraler som järn och natrium som finns i överflöd på globala marknader. Den är baserad på en hård kol-anod och en s k preussisk vit-baserad katod och är fri från litium, nickel, kobolt och grafit. Istället består den av kol, järn, kväve och natrium. Genom att utnyttja ett genombrott inom batteridesign och tillverkning planerar Northvolt att bli först med att industrialisera preussiska vitbaserade batterier och ta dem till kommersiella marknader.
- Världen har satt stora förhoppningar på natriumjon, och jag är mycket glad att kunna säga att vi har utvecklat en teknik som kommer att möjliggöra dess utbredda användning för att påskynda energinövergången, kommenterar Peter Carlsson, CEO och medgrundare av Northvolt.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ett LYFT för CALIBRE: Grönt ljus för SIEMENS köp av elektronikdesign-bolaget Insight EDA –...

EDA, Electronic Design Automation, är tveklöst ett av de mest centrala områdena i Siemens Digital Industries Softwares PLM- och automationsportfölj, Xcelerator. Både teknologiskt och kommersiellt. Teknologiskt för att elektronik i alla delar blivit en av de bärande pelarna i de flesta av den moderna tidens produkter; kommersiellt för att runt en tredjedel av PLM-områdets totala intäkter på nära sex miljarder dollar, kommer från EDA.
Sett i detta perspektiv är det bara affärsmässigt logiskt att PLM-divisionens CEO, Tony Hemmelgarn, satsat stort på förvärv och organisk expansion av detta område, med särskild inriktning på ICs (Integrerade Kretsar) och PCBs (Printed Circuit Boards) och därmed sammanhängande kapabiliteter relaterat till IT-stöd för produktutveckling, design, simulering, validering och tillverkning av allt som relaterar till EDA-området. Bredden i bolagets erbjudande är i detta imponerande, samtidigt som det är en spegling av vad bolagets viktiga kunder inom automotive, aerospace och defense, maskinutrustningar, high-tech, medicinsk utrustning och annat har satt högt upp på investeringsagendan.
Denna elektroniska expansions odyssé inleddes med Hemmelgarn et alliances överraskande förvärv av Mentor Grapics 2017 och har kontinuerligt fortsatt efter detta, med det annonserade köpet av Insight EDA för några månader sedan – ett förvärv som i veckan fick grönt ljus av alla instanser och därmed får anses som slutfört. Insight EDA levererar banbrytande kretssäkerhets-lösningar till många av världens ledande designteam för integrerade kretsar (IC).
Hur kommer Insight in i Siemens-kontexten? Bolagets teknologi identifierar och hjälper till att hantera designspecifika potentiella kretstillförlitlighetsfel-områden, vilket stärker förtroendet hos konstruktionsingenjörer när det gäller att uppnå framgång i första utvecklingsläget av kisel. Kretstillförlitlighet är en snabbt växande marknad för IC-design och Siemens Calibre PERC-mjukvara är marknadsledare för tillverkning av tillförlitlighetssign-off-mjukvara som levererar nya kontrollfunktioner som tidigare var ouppnåeliga med traditionella verifieringsverktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERISYSTEM: Volvo Group köper större amerikansk verksamhet för drygt två miljarder

PROTERRA POWERED UTVECKLAR, DESIGNAR och TILLVERKAR BATTERISYSTEM för globala OEMs. Ingen behöver missta sig på tyngden i Volvo Groups satsning på batterisidan för sin elektrifiering av lastbilarna. Idag meddelade bolaget att man köper verksamheten och tillgångarna i affärsenheten Proterra Powered från amerikanska Proterra Inc och Proterra Operating Company. Båda befinner sig i en frivillig kapitel 11-konkursprocess i USA, vilket inte hindrat att det funnits flera intressenter ifråga om att köpa delar av bolagen. Men nu tycks Volvo Group ha gått segrande ur denna förvärvsstrid och har valts ut som vinnande budgivare i en auktion för verksamheten och tillgångarna i affärsenheten Proterra Powered för en köpeskilling om 210 miljoner dollar, motsvarande ca 2,3 miljarder kronor.
Tillgångarna som köpet handlar om inkluderar ett utvecklingscenter för batterimoduler och batteripaket i Kalifornien och en monteringsfabrik i South Carolina. ”Med detta förvärv kommer Volvokoncernen att komplettera den nuvarande, och påskynda dess framtida, batterielektriska vägkarta,” skriver bolaget i en pressrelease.
Proterra Powered designar, utvecklar, tillverkar, säljer och integrerar proprietära batterisystem och elektrifieringslösningar i fordon för globala OEM-kunder för kommersiella fordon som betjänar fordonssegmenten klass 3 till klass 8, inklusive lastbilar, skolbussar, turistbussar, konstruktions- och gruvdrift-fordon.
Den reservation som finns runt köpet är att transaktionen mellan Proterra Inc. och Proterra Operating Company som säljare och Volvo är föremål för godkännande av konkursdomstolen i USA. Dessutom kommer slutförandet av transaktionen, som väntas i början av 2024, att vara föremål för godkännande av fusion och vissa andra villkor.
Principiellt låter priset som att Volvo gör ett fynd, givet storlek och vilket tillstånd fabriker och utrustning befinner sig i. Men allmänt ska noteras att batterifabriker inte är billiga att bygga upp från grunden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Svensk industri ser positivt på framtiden för innovationsutveckling: ”Nya produkter och tjänster drivande”

Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden när det gäller innovationsutveckling än övriga europeiska länder. Det visar en undersökning som genomförts av Longitude, ett företag i Financial Times-gruppen, på uppdrag av Protolabs. Enligt denna ser 87 % av de undersökta svenska företagen skapandet av nya produkter och tjänster som den största drivkraften för innovation, medan exempelvis Storbritanniens motsvarigheter nämner kapade kostnader och effektivisering (77 %) som det mest drivande.
Trots rapporter om neddragningar och ett ekonomiskt svårt läge verkar framtidstron inom svensk industri vara god. Företag är medvetna om att förmågan att hoppa på nya möjligheter är avgörande för framgång (50%), flest av alla undersökta länder i Europa, och lika många anser att deras organisation är bättre än genomsnittet på att hantera dessa förändringar.
Samtidigt är ökande materialkostnader (57 %) och budgetrestriktioner (50 %) hinder för svensk innovation och bara 17 % säger att de arbetar med iterativ innovation, dvs att våga göra fel snabbt. Kostnadskraven gör att varje projekt måste vara framgångsrikt. Det ska jämföras med tillverkare i Frankrike, där 52%, och Norge, där 50% arbetar iterativt med innovation.
– Det är verkligen positivt att se framtidstron hos svensk industri, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. Samtidigt har vi sett en minskning av innovationen i svenska företag senaste året. Det är viktigt att inse att iterativ innovation är ett av de bästa sätten att snabbt fånga möjligheter som dyker upp på marknaden och att enbart fokusera på kostnaden i varje enskilt projekt kanske inte är det finansiellt mest lönsamma på sikt, säger han.
Klicka på rubriken. för att läsa mer på PLM&ERP News.

ALM: En deal med dold potential för PTC när Volkswagen satsar på Codebeamer i...

PTC & ALM/Application Lifecycle Management. På upploppet i rollen som koncernchef för marknadstrean på PLM-området, PTC, får avgående PTC-basen, Jim Heppelmann, och hans medarbetare i bolaget till en riktigt fullträff. Det är tyska Volkswagen-koncernen som väljer att satsa på PTCs ALM-lösning, Applications Lifecycle Management, Codebeamer, som stöd i utvecklingen och integrationen av sina mjukvaror.
Det sägs i pressmaterialet ingenting om orderns storlek, men det finns goda skäl att anta att det handlar om en substantiell beställning från den tyska fordonsjätten, som bl a också äger Audi-, Porsche-, Seat- och Skoda-märkena. Poängen är att alla fordon på marknaden undantagslöst idag utvecklas mot att bli s k SDVs, Software Defined Vehicles. Minns talesättet om att en bil idag är en dator på fyra hjul. Det ligger mycket i detta, vilket också för med sig att arbetet med att integrera, utveckla och underhålla allt komplexare mjukvaror upptar allt större tårtbitar av utvecklingsarbetet och -kostnaderna. Tillväxtpotentialen för PTCs Codebeamer, både vad avser licensintäkternas storlek och dess antal är i skenet av detta mycket god.
Parallellt innebär ordern att VW-koncernen vartefter kommer att fasa ut konkurrerande ALM-lösningar från bolaget, det finns i dagsläget flera. Men på sista raden innebär en bredd-etablering av Codebeamer på VW att man får ett utmärkt incitament till att andra fordonsutvecklare kan komma att följa efter, vilket Heppelmann understryker i sin kommentar till affären.
- Volkswagen Group producerar några av de mest ikoniska fordonen inom bilindustrin, och PTC är stolta över att stödja deras mjukvaru- och elektrifieringsstrategier med Codebeamer, säger Heppelmann och fortsätter: ”Vårt nära samarbete med VW-pruppen kommer att främja PTCs ansträngningar att göra Codebeamer till den ledande ALM-lösningen för fordonsindustrin.”
Allmänt när det gäller PLM-verktygen inom VW-koncernen ska dock påpekas att man har en diversifierad bredd. Man använder bl a Siemens PLM-backbone Teamcenter på cPDm-sidan och Dassaults CATIA som huvuplattform inom CAD. Detta medan PTCs Creo CAD och cPDm-plattformen Windchill används ifråga om drivlineutveckling. Hur kommer Codebeamer att fungera i denna ekvation?
- Jag förväntar mig att VW-familjen kommer att fortsätta använda dessa lösningar som sina CAD- och PLM-system framöver. Men Codebeamer kommer att integreras med olika verktyg för PLM, SCM (källkodshantering) och MBSE (modellbaserad systemteknik) som används i hela VW-familjen, säger Heppelmann till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med PTC-chefen.

SAP tar nytt grepp om AI: ”Vi vill göra alla utvecklare till generativa AI-specialister”

Som marknadsledande affärsystemutvecklare är det inte överraskande att SAP tar kraftfulla initiativ på AI-områden. Kampen är tuff just nu med en närmast exponentiell utvecklingsfas och SAP tänker inte missa tåget. Detta står helt klart efrter morgonens event, SAP TechEd 2023 i Bangalore, Indien. Bolaget har lanserat ett stort antal nya generativa AI-funktioner och innovationer som man menar innebär att utvecklare på alla nivåer kan använda AI i sina verksamheter. Bland annat nya SAP Build Code-lösningar som underlättar lågkodsutveckling och stöds av Joule, det generativa AI-verktyg som SAP lanserade nyligen.
– Dagens dynamiska teknik- och affärslandskap innebär att varje utvecklare också måste behärska AI. Med de nyheter vi lanserar på TechEd hamnar utvecklarna nu i centrum av AI-revolutionen. Med allt från avancerade AI-kodverktyg till en heltäckande lösning för att skapa generativa AI-tillägg och applikationer på SAP Business Technology Platform får utvecklarna det som behövs för att förändra hur företagen bedriver sin verksamhet, konstaterade Juergen Mueller, CTO och medlem av SAPs styrelse.
En speciellt intressant bit handlade om lågkods-lösningarnas allt större betydelse i affärs- och företagsvärlden. För att kunna se ett tydligt affärsvärde av att använda generativ AI, hävdar SAP att det är det avgörande att ha ett effektivt samarbete mellan professionella och lekmannautvecklare. Bolaget lanserar därför nya SAP Build Code-lösningar som effektiviserar samarbetet mellan utvecklare som använder de lågkodslösningar som lanserades på TechEd 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title