Ekonomi

COVID-19 Hasn’t Crippled PLM Business Everywhere: Investment Fund Bought One of Europe’s Major PTC...

The COVID-19 coronavirus crisis has had a crippling effect on the global business community overall, but this doesn’t mean that business is resting everywhere. Tuesday this week saw the close of a major deal in Europe, the result of which is the investment fund CapMan Buyout XI buying the majority of PDSVISION, one of PTC’s major European channel partners. This article, which has been published in Swedish on PLM&ERP News, is now also published in an extended version in English on our American sister site, www.engineering.com.
“PDSVISION group has grown significantly in recent years and moved from being a Nordic focused organization to now working on a global stage,” CEO Johan Klingvall comments on today’s agreement. He continues: “Together with the CapMan Buyout, we will speed up our journey and expand the services and solutions we provide."
But why are PLM and beyond technologies growing areas of superior attraction power? What's the commercial potential? Does the COVID-19 crisis have anything to do with it? Could the effects of COVID-19 even support a more general growth of cloud PLM capabilities? I have looked at this deal from these angles, as well as a couple of other more general financial and technological aspects.
Click on the headline to read more and be linked to the full article at engineering.com.

CLEPA-barometer: Den europeiska fordonsindustrin hoppas att kunna starta upp igen vecka 18

När kommer Europas fordonsindustri igång med verksamheten igen? Det är en av de mest brännande frågorna i skuggan av Coronakrisen och COVID-19s effekter, med fabriksnedstängningar, korttidspermitteringar och fördröjt utvecklingsarbete som några följder. Saken är av största ekonomiska vikt för den europeiska fordonsindustrin och de länder de olika intressenterna är verksamma i.
Idag är det ingen som vet när, inte ens om, denna ”farsot”, kan besegras inom rimlig tid. I dagsläget förlorar bara den svenska industrin 650 miljoner om dagen i förädlingsvärde; en situation som givetvis inte kan fortgår med tanke på detta segments betydelse för den europeiska och den svenska ekonomin.
Bortsett från att vi inte vet en massa saker, utan är tvungna att gå på goda ambitioner eller rena gissningar, så finns det i alla fall starka krafter i rörelse för att begränsa skadeverkningarna genom att försöka få till en tidpunkt när man ska dra igång verksamheterna igen, ett ”Exit Corona” alltså. När representanter nyligen diskuterade saken inom ramen för CLEPA, (European Association of Automotive Suppliers), var det förslag som de flesta trodde på skulle vara möjligt vecka 18. Det skriver FKGs (Fordonskomponentgruppen) VD, Fredrik Sidahl på branschorganisationens hemsida.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM: Unit4 fördjupar samarbetet med Arribatec kring Business World-sviten

Affärssystemutvecklaren Unit4, som framför allt utvecklar lösningar passande för ekonomisk förvaltning och servicesidan, har ingått ett globalt partnerskap med Arribatec.
Det senare bolaget är sedan tidigare engagerat i Unit4s mjukvaror i det att man har sin kärnkompetens inom Unit4s Business World-svit (tidigare känt under namnet Agresso). Bolaget har mångårig erfarenhet av att implementera detta affärssystem till offentlig sektor och levererar parallellt med detta lösningar och tjänster inom ekonomiområdet. Man levererar förutom detta också ett molnbaserat ekononomisystem till kommuner, Xledger.
Men nu är det alltså Unit4s lösning det gäller och genom partnerskapet kommer Arribatec att erbjuda detta tillsammans med sina egna specialtjänster och lösningar och därmed ge en helhetslösning till sina kunder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

19 000 drabbas när SCANIA stänger ner nästan allt – hur påverkas det stora...

Lastbilstillverkaren SCANIA stannar inte vid att permittera enligt förra veckans uppgivna siffror. Istället för de 9 000 som man då meddelade skulle permitteras i Sverige löpte bolaget idag linan ut och stänger ner så gott som hela den svenska verksamheten, vilket innebär att totalt 19 000 personer drabbas. Nu permitterar SCANIA även på tjänstemannaområdet, vid sidan av nedstängningen av tillverkningsanläggningarna.
- Blir det alltför långvarigt kan inte varsel uteslutas, säger presstalesmannen för SCANIA, Lars-åke Danielsson.
En av frågeställningarna kring detta är hur händelseutveckling i samband med coronakrisen påverkar SCANIAs stora införande av en helt ny PLM-plattform nästa år. ”The Starling Project”, som varit arbetsnamnet på detta, berör, enligt bolagets tidigare PLM-ansvarige 16 000 personer i alla led. Det är kort sagt en stor utmaning redan utan dagens tuffa effekter.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

SEMCON korttidspermitterar: ”Men majoriteten av verksamheten löper enligt plan”

Alla påverkas av det som händer i skuggan av Corona-krisen. Inte minst konsultbranschen. Beskedet att AB Volvo säger upp 5 000 konsulter är bara ett exempel på hur nedstängningen av fabriker - eller ska vi kalla det ”pausade fabrikverksamheter” – drabbar.
Storkonsulten Semcon är ett av de företag som fått se denna typ av omedelbara effekter komma och man agerar lika direkt. Det är så dominoeffekter sätts igång, det ena ger det andra, som ger det tredje, o s v. I ett meddelande till press och andra intressenter skriver bolaget att, ”som en konsekvens av Covid-19 har ett antal kunder meddelat en minskad efterfrågan, vilket påverkar Semcon negativt.”
För att mildra de negativa finansiella effekterna meddelar bolagets chef för ”Corporate Communication & Marketing”, Per Nilsson att, ”Semcon implementerar korttidspermittering för berörd personal i enlighet med subventionerade åtgärder från myndigheter.” Inte nödvändigtvis någon katastrof för de berörda, på kort sikt. Men om Coronakrisens förlopp blir utdraget blir det givetvis tufft.
Klicka på rubriken och läs mer.

25 000 berörs när Volvo Cars stänger ner i Sverige till 14 april

Totalt 25 000 medarbetare berörs när Volva Cars nu annonserar att man stänger ner alla sina produktionsanläggningar i Sverige och på an dra ställen i världen, bland annat Gent-fabriken i Belgien och verksamheten i anläggningen i South Carolina, USA.
I denna vända drabbas även bolagets kontorsanställda och inte bara de i produktionen. De berörda kontorsanställda arbetar på företagets huvudkontor i Göteborg, Sverige, och i Gent-anläggningen.
- Våra främsta problem är våra anställdas hälsa och vår verksamhets framtid, säger volvochefen, Håkan Samuelsson, och fortsätter: ”Med hjälp av värdefulla stödprogram som inrättats av regeringar och myndigheter har vi kunnat agera snabbt."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sju dagar som skakat industri-Sverige … men som väcker hopp!

Den gångna veckan är tveklöst en av de tuffaste sedan andra världskriget för världen, Sverige och den svenska industrin. Coronavirusets härjningar har resulterat i en vecka som skakat tillvaron i sina grundvalar. Den svenska industrin, som är extremt exportberoende, givetvis inkluderad. Ingen kommer undan när smittoriskerna från Covid-19 ska begränsas så långt det går. Läget är allvarligt, men har samtidigt fört med sig något hoppfullt, en samling kring det gemensamma och en enorm vilja att hjälpa till för att mildra verkningarna.
Regeringens coronapaket är ett exempel. Politiker som lägger undan det vanliga käbblet och för en gångs skull ser de stora linjerna och visar att det går att agera direkt på problem. En sjukvårdsapparat som gör ett fantastiskt jobb. Och inte minst, en industri som vågat ta ansvar för det man kan, som skickat hem de anställda där det varit möjligt, för att istället låta medarbetarna att jobba på distans; allt i akt och mening att begränsa smittoriskerna och Covid-19s skadeverkningar.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News chefredaktörs, Verdi Ogewells, krönika.

ANALYTIKERN RADAR: Nedskrivna IT-budgetar vars storlek beror på hur coronaeffekterna utvecklas

De tuffa tiderna kommer givetvis att föra med sig negativa effekter när det gäller IT-investeringarna.
PLM&ERP News har talat med en av Sveriges ledande analytiker på området, Radar Ecosystems VD, Hans Werner, som har satt upp tre olika scenarier:
1. COVID-19 hanteras effektivt, vilket skulle innebära en effekt-peak inom 3 veckor
2. COVID-19 hanteras efter en långsam strategi som fungerar – med en peak inom 3 månader
3. COVID-19 som hanteras med en långsam strategi, som inte fungerar – med en oklar peak, men med chockeffekter året ut.
Dessa tre punkter har åsatts olika procentuella sannolikheter för att de skulle falla ut:
Punkt ett med 5 %, punkt 2 bedöms som den mest sannolika just nu med 70 %, och punkt 3 med en sannolikhet på 25 %.
I tabellen här inunder framgår sedan vilka tänkbara effekter dessa utfall skulle kunna ha med avseende på samhälle, allmän ekonomi och så, förstås, IT-investeringarna. I alla tre fallen så förutspår Hans Werner och hans medarbetare nedgångar i IT-budgetarna, från några få procent, via minus 4-5 % i punkt 2-scenariot, till i det sämsta scenariot, minskade IT-spenderingar med så mycket som -15 procent.

PLM/COST MANAGEMENT allt hetare: Kan spara från 10 000-tals kronor till över 100 miljoner!

En PLM-relaterad ”stand-alone-lösning”, som kan spara in från tiotusentals kronor till över 100 miljoner – är detta möjligt?
- Absolut, säger rutinerade PLM-mannen Tony Bergström med en lång erfarenhet från området. Han har slagit sig ihop med Mats Bergkvist, specialist med mångårig erfarenhet från ”Cost Management-domänen”, och bildat bolaget ET Advisory. Missionen är att marknadsföra och sälja en mjukvara från Siemens, ”stand-alone-lösningen” Teamcenter Product Cost Management (TcPCM).
- Den här lösningen är ett sätt att säkerställa att du får rätt pris på det du köper in i komponentväg, i allt från elektronik och plaster till metallkomponenter och system. Programmet är en modulär ”end-to-end-lösning”, som hanterar produktkostnader under hela processen, från köpt material, via interna tillverkningsprocesser, fram till lönsamhetsanalyser. Men det handlar också om att få kontroll och transparens över processer och kostnader som relaterar till det du beställer och köper från dina underleverantörer. Eller att du som underleverantör kan få besked om vad en komponent eller ett system borde kosta och kunna möta de korta offerttiderna som krävs idag, säger Tony Bergström.
Detta, hävdar han, stärker inte bara köparens konkurrenskraft, utan egentligen också leverantörens, som dels kan vässa sina processer och dels få ner sin prisbild.
Möt honom i dagens djupintervju, som kan bidra till att spara stora pengar till ditt företag.

Volvo Lastvagnar stänger Tuvefabriken – ett hårt slag också för underleverantörerna

Volvo Lastvagnar stänger fabriken i Tuve i två veckor från och med måndag. Skälen är, enligt presschefen Claes Eliasson, att man drabbats av produktionsstörningar på flera ställen i världen till följd av coronaviruset.
– Situationen i Europa idag är att vi möter många stängda produktionssajter. Vad det egentligen handlar om är störningar i leverantörskedjorna och materialbrist, säger Eliasson. Han tillägger att de ca 1 500 medarbetarna på fabriken kommer att få sin lön som vanligt och är tydlig med att detta inte handlar om varken varsel eller avskedanden.
Men det stannar inte bara vid att Volvo drabbas – än hårdare slår effekterna mot Volvos underleverantörer. FKG-chefen Fredrik Sidahl, VD för Fordonskomponentgruppen, säger att, ”en leverantör har ju leveransplaner där man planerat bemanning och inköp. Vad ska de anställda göra när Volvo stänger? Det blir konsekvenser ned i kedjorna – det påverkar leverantörerna till leverantörerna.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing