Ekonomi

”Svenska företag kliver före i klimatomställningen,” skriver Boston Consulting Group i färsk rapport

Välrenommerade konsulten Boston Consulting Group, BGC, har i en färsk rapport tillsammans med World Economic Forum tittat närmare på klimatförändringarna och den gröna omställning som sker i alla branscher just nu. En viktig konklusion man landar i är att omställningen faktiskt är snabbare än vad många företag insett och att de som ställer om snabbt kan ha en enorm påverkan på sin bransch.
Man pekaqr också på att flera svenska företag har gjort viktiga pionjärinsatser och gjort avtryck genom att inta ledande roller i arbetet. Bl a SSAB, IKEA och H&M. Men man höjer också ett varningens finger:
– Svenska VD:ar som misslyckas med att röra sig snabbt nu, riskerar att missa en möjlighet att både växa och bidra till förändring som inte liknar något annat, säger Thomas Jensen, senior partner och VD för BCG i Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Det är ingen dum idé i dagsläget att investera i eller förstärka sina positioner inom de tunga norrländska industrisegmenten relaterade till underhåll inom stål och gruvor. Trycket är stort på etableringar av industrianläggningar i spåren av företag som Northvolt, H2 Green Steel och andra. Och produktionsanläggningar av detta snitt och liknande kräver förstås en hel del installationer och senare också underhåll.
Det är med detta som bakgrund man kan se gårdagens besked att Jernbro Industrial Services köper det Axel Johnson International-ägda industriunderhållsbolaget GISAB (Gällivare Industriservice AB).
– Förvärvet, som är ett led i vår tillväxtstrategi, innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten, särskilt för kunder inom stål- och gruvindustri. Vi ser goda möjligheter att i större omfattning och mera aktivt bidra till den pågående och planerade industriella expansionen i regionen. Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/AVANCERAD SIMULERING: Därför är TECHNIAs köp av brittisk-amerikanska CAE-bolaget Claytex en klok satsning

PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA meddelade igår att man köper Claytex Services, en brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med mer än 20 års erfarenhet av fordon, motorsport, flyg och försvar, industriell utrustning, energi och processindustri.
Denna affär kommer nu i sig inte som någon överraskning. TECHNIA har en historik av att vara en av marknadens mer proaktiva spelare och bara så sent som i september ifjol köpte man det polska simuleringsbolaget BudSoft. Samtidigt är detta och dagens annonserade förvärv en spegling av starka marknadsbehov relaterat till digital simuleringskompetens och mjukvarustöd.
Under de senaste fem åren har investeringarna från världens företag i simulerings- & analys-mjukvara och relaterade tjänster, enligt analytikern CIMdata, ökat från 2016 års dryga 5 miljarder dollar (motsvarande ca 45 miljarder kronor) till 2021 års beräknade siffra på drygt 8 miljarder dollar (ca 73 miljarder kronor). Klart är också att framtiden ser ännu ljusare ut: per 2025 förutser analytikern att investeringarna kommer att ligga på 12 miljarder dollar (ca 110 miljarder kronor). TECHNIAs konsekventa satsning på att bygga upp ett brett Simulation Center of Excellence ser alltså ut som en mycket klok satsning.
- Claytex-teamet ligger i framkant av simulering och digital tvillingteknologi som möjliggör fullständig systemsimulering av fordon, utrustning och byggnader, säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman i en kommentar.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa hela analysen av denna affär.

ABB och HASCO bildar samriskföretag för smart tillverkning i Kinas bilindustri

AUTOMOTIVE. Övergången till elbilsproduktion bland världens fordonstillverkare kräver omställningar i alla leverantörsled. Bildelstillverkare behöver av detta skäl investera allt mer i flexibla anläggningar där de kan tillgodose snabbt föränderliga behov och trender; något som i hög grad också påverkar leverantörerna av PLM-mjukvaror och automationsutrustning.
Det är bakgrunden till gårdagens tillkännagivande från automationsexperten ABB och Kinas ledande bildelstillverkare HASCO att de båda företagen bildar ett nytt samriskföretag för att driva fram nästa generation av smart tillverkning i Kinas bilindustri.
Samriskföretaget ska bygga vidare på den befintliga och framgångsrika relationen mellan de båda företagen för att genomföra den viktiga utvecklingen av mycket flexibel och hållbar bildelstillverkning inom HASCOs verksamhet i Kina.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Semcon växer inom digitalt lärande genom köp av brittiskt bolag

Teknikkonsulten Semcon fortsätter sina satsningar i Storbritannien, trots det större tapp man gjorde inom teknisk produktinformation strax före jul då en av bolagets fordonskunder i landet meddelade att man har för avsikt att i egen regi producera huvuddelen av den leverans som nu utförs av Semcons affärsområde Product Information.
Men det finns annat att hämta i Storbritannien och idag meddelade Semcon att man köper brittiska Walkgrove och etablerar därmed en ny lokal position inom digitalt lärande. Att kompetensen och marknadsförutsättningarna för Semcon är goda på området behöver man inte tvivla över. Bolaget är t ex i dagsläget störst i Norden på digitalt lärande. Den nya avdelningen kommer f ö att placeras inom just Product Information-avdelningen.
– Vi är väldigt glada för att Walkgrove nu blir en del av Semcon. Det ger oss en bra bas att fortsätta växa vårt starka erbjudande inom digitalt och kombinerat fysiskt/digitalt lärande till befintliga och nya kunder i Storbritannien. Centrala England är även geografiskt sett en bra utgångspunkt med närhet till kunder i tågindustriklustret runt Derby och den befintliga verksamheten inom produktinformation i Warwick, strax söder om Birmingham, säger Johan Ekener affärsområdeschef för Product Information.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Första BATTERICELLEN från Northvolts gigafabrik i Skellefteå – ”ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria”

”Ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria,” skriver svenska batteritillverkaren Northvol om veckans besked att man monterat ihop den första battericellen vid bolagets gigafabrik i Skellefteå. Detta epitet är det inte svårt att hålla med gällande Peter Carlssons gigantiska industriprojekt kring Northvolt. Monteringen av denna första litiumjonbatteri-cell är tveklöst ett spännande steg som också markerar att fordonsvärldens elektrifiering är på väg att ta klivet från att vara en mindre del av det europeiska automotive-området till en inom de närmaste åren dominerande roll.
Battericellen på bilden i artikeln är det första som har designats, utvecklats och monterats fullt ut på en gigafabrik av ett ”hemmaodlat” europeiskt batteriföretag.
- Idag talar vi om en milstolpe för Northvolt som teamet har arbetat mycket hårt för att uppnå. Naturligtvis är denna första cell bara början. Under de kommande åren ser vi fram emot att Northvolt Ett kommer att utöka sin produktionskapacitet kraftigt för att möjliggöra den europeiska omställningen till ren energi, säger Peter Carlsson, som inte bara är bolagets VD utan också bolagets medgrundare.
På PLM- och automationssidan har hård- och mjukvaror från Siemens och ABB spelat viktiga roller.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En av den nordiska Autodesk-sfärens största profiler drar sig tillbaka: Rolf Kjærnsli går i...

ADDNODE GROUP/SYMETRI. En av CAD- och PLM-områdets stora profiler på Autodesksidan, Symetris förre chef och numera divisionschef för Design Management hos huvudägaren Addnode, Rolf Kjærnsli, drar sig tillbaka efter väl förrättat värv. Från den 31 december drar han sig tillbaka från den senare posten och går i pension från Addnode Group.
Ersättare som ledare för Design Management-divisionen blir Addnodes koncernchef, Johan Andersson. En relaterad förändring är vidare att nuvarande Symetri-chefen, Jens Kollserud, kommer att ingå i Addnode Groups ”Executive Management Team”.
- Under Rolf Kjærnslis ledning har Design Management-divisionen sedan 2005 utvecklats från det tidigare Skandinavien-baserade Cad-Q till en internationell division med tre starka företag: Symetri, Service Works och Tribia. Kjærnsli har med sitt ledarskap, integritet och affärskunskaper i hög grad bidragit till Addnode Groups framgång, säger Johan Andersson, Addnode Group-chefen i en kommentar till förändringarna i bolagets exekutiva ledarskap.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svetsbaserad additiv forskning i Primusmiljön vinnare när Högskolan Väst får 74 miljoner från KK-stiftelsen

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus får en fin julklapp i form av ett anslag på närmare 74 miljoner kronor. Pengarna kommer från KK-stiftelsen och avser verksamhet under 2022. Finansieringen gör det möjligt att driva elva nya forskningsprojekt inom produktionsteknik och lärande. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning. Flera nya forskningssatsningar kan också startas.
Vid sidan av de 74 miljonerna från KK-stiftelsen kommer i verksamheten involverade företag att bidra med omkring 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolas egna medel motsvarar det totalt drygt 145 miljoner kronor.
– Projekten som beviljats pengar är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Elsäkerhetsverket förstärker verksamheten inom elektromagnetisk kompatibilitet

I takt med att antalet elektriska produkter blir fler och beroendet av trådlös kommunikation ökar, så växer också risken för att olika produkter och elanläggningar stör ut varandra. Därför blir det allt viktigare att elektriska produkter och elanläggningar kan fungera störningsfritt tillsammans.
Regeringen har därför beslutat om finansiering för att Elsäkerhetsverket ska kunna förstärka sin verksamhet inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
För att Elsäkerhetsverket ska kunna följa utvecklingen inom området beslutade regeringen i budgeten att öka myndighetens förvaltningsanslag för år 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SJ investerar 7 miljarder i framtidens nya snabbtåg från Bombardier Alstoms svenska bolag

EN AV DE STÖRSTA BESTÄLLNINGARNA I SJs HISTORIA. SJ meddelade idag att man för att, ”möta det ökade intresset för klimatsmarta, bekväma och effektiva tågresor har SJ beslutat att köpa in 25 nya snabbtåg.”
Tågen blir de snabbaste i Sverige med en topphastighet på 250 kilometer per timme. De kommer att användas för fjärrtågtrafik mellan storstäder i Sverige men även för gränsöverskridande trafik till Danmark och Norge.
- SJ genomför en fantastisk satsning där hela fordonsflottan byts ut eller uppgraderas för att möta efterfrågan på klimatsmarta, bekväma och effektiva resor. Jag är övertygad om att våra kunder kommer att uppskatta våra nya tåg med den absolut senaste tekniken. Att vi går från 200 till 250 kilometer per timme är historiskt, säger SJs fordonsdirektör Arvid Fredman.
Till saken hör, när det gäller PLM, att Alstom nyligen tecknat ett avtal med Dassault Systemes och konsulten Accenture om att bygga upp en PLM-plattform i molnet, byggd på DS' 3DEXPERIENCE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing