Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

3D-teknologi i fokus när Helly Hansen vässar designarbetet med Dassaultägda Centric PLM

NORSKA HELLY HANSEN, känt klädmärke för skid-, utomhus- och fritidsaktiviteter har som ett av ännu få bolag i sitt industrisegment satsat på att införa en PLM-lösning i produktutvecklingsarbetet. Bolaget har i detta satsat på Centric Softwares plattform, vilket uppmärksammats av analytikern CIMdata i en artikel om satsningen.
Vinsterna är flera, säger Ferdinand Diener, process- och kvalitetschef på Helly Hansen, men landar generellt i att man ökat produktinnovationen med kraften i 3D Centric och bland annat trots störningarna från COVID-19-pandemin, kunnat spara veckors i sin produktutvecklingsprocess. - Inte minst när det gäller förmågan att snabbt skapa och granska 3D-prover som skapats inom Centric Softwares produktlivscykelhantering (PLM), säger Diener.
Till saken hör att Centric har franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes som huvudägare.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PTC SLUTFÖR ARENA-KÖPET: ”CAD och PLM som SaaS-lösningar blir det nya normala,” säger Jim Heppelmann

- CAD och PLM som SaaS-lösningar i molnet kommer att bli det "nya normala", säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, när bolaget nu meddelar att man slutför köpet av Arena PLM.
Förvärvet är en bekräftelse på PTC-chefens, Jim Heppelmann, syn på vilken vikt SaaS-lösningar i molnet förväntas få inom PLM- och produktutvecklingsområdet. Kombinationen av Arena Solutions och den tidigare köpta moln-CAD-plattformen Onshape (2019), etablerar PTC som den ledande leverantören av rena SaaS-lösningar för produktutvecklingsmarknaden och utvidgar bolagets närvaro på den attraktiva mellanmarknaden, där SaaS-lösningar blir standard, hävdar Heppelmann.
- Tillsammans kommer Arena Solutions och Onshape att tillhandahålla en kraftfull ren SaaS CAD- och PLM-miljö, positionerad att fånga in det snabbt växande skiftet mot SaaS för produktdesign, utveckling och realisering, säger han och tillägger: "Den kombinerade lösningen gör det möjligt för tillverkare att förbättra samarbetet och påskynda innovation i det "nya normala", som skapats av den globala pandemin. Med våra Creo- (CAD) och Windchill-lösningar (PLM/cPDm) visar bra tillväxt på den traditionella CAD- och PLM-marknaden, och nu med Arena och Onshape får vi ett ”paket” som är ledande i SaaS.
715 miljoner dollar, motsvarande drygt 6 miljarder kronor gav PTC för Arena Solutions.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Cadence köp av NUMECA – ett lyft för bolagets CFD- och systemanalyslösningar

Konsolideringen på CAE-, simulerings- och analysområdet fortsätter i takt med digitaliseringen av produktutvecklings- och tillverkningsarbetet. Simulering och analys är inte längre något som bara ska behärskas av ett fåtal specialister, utan ska kunna hanteras av de flesta verksamma inom produktutveckling, som en naturlig del av designarbetet. Därför kräver utvecklingsarbetet idag mer av systemen som ska utnyttjas i framtidens CAE-arbete; ifråga om allt från de egna kapabiliteterna till enkelhet i användningen och integration till andra system. Systemutvecklarna måste kort sagt se till att det man har ska kunna mer.
Cadence Design Systems köp NUMECA International är intressant bl a i ovan sagda perspektiv, då det förstärker bolagets lösningskapabiliteter på flera områden inom Simulering & Ananlys. Det handlar i detta fall om sånt som CFD-området, Computational Fluid Dynamics (flödes dynamik), meshgenerering, multifysisk simulering och optimisering.
Med NUMECAs adderande lösningar, menar Cadenecechefen, dr Anirudh Devgan, att bolagets strategi kring ”Cadence Intelligent System Design-paketet” breddas, framför allt då som sagt med avseende på systemanalysportföljen på CFD-sidan.
- Vi fortsätter att ligga i framkant inom innovation och ifråga om att kunna hantera verkligt tuffa systemdesignutmaningar genom att utnyttja vår djupa expertis inom beräkningsprogramvara, säger Devgan i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Förre Tactonchefen, Christer Wallberg, tar plats i lågkod-raketen Multisofts styrelse

Christer Wallberg, tidigare CEO och idag vice styrelseordförande på Tacton Systems, blir en allt tyngre person inom PLM-, IT- och konsultområdet i takt med allt fler uppdrag i en rad bolagsstyrelser.
Idag meddelar ”private equity-bolaget” Segulah, som i samband med att man blivit majoritetsägare för Multisoft, tar in Wallberg i det senare bolaget i rollen som ordinarie styrelseledamot.
Mest känd har Wallberg blivit för arbetet som CEO på Tacton under en period när bolaget växte från 20 medarbetare till en världsledande global leverantör inom säljkonfigurering och designautomation med 250 medarbetare. Innan Tacton har Christer framgångsrikt byggt upp bolag som E-Traveli och Pricer.
Multisoft, med kontor i Stockholm och ca 80 anställda, är en leverantör av system för affärsprocesser utvecklade genom Softadmin, vilket är en proprietär Low Code-plattform. Företaget utvecklar skräddarsydda lösningar som enkelt kan integreras med andra system vid behov.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KONSULTERNA: Semcon gör om i toppen – koncernchefen tar över Engineering & Digital Services

Teknik- och IT-konsulten Semcon meddelar idag att man, ”som ett led i Engineering & Digital Services (EDS) tillväxtplan” kastar om i organiseringen av EDS.
Detta innebär att Semcons VD, Markus Granlund, tar över ansvaret för affärsområdet, medan den tidigare affärsområdeschefen, Daniel Rundgren, får ett mer avgränsat uppdrag som går ut på att han ska fokuserar på tillväxt och förvärv inom EDS.
Ytterligare en effekt är att Daniel Rundgren frånträder koncernledningen. Affärsområdet har de senaste åren genomfört förändringar som bidragit till ökad lönsamhet, produktivitet och effektivitet. Därutöver har bland annat den digitala inriktningen fördjupats och branschmixen breddats.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

Vilka är de tunga trenderna under 2021 när det gäller produktutveckling, designarbetet och relaterade PLM-verktyg? Var och en får ha sin egen uppfattning, men för PTC’s DVP och general manager för CAD-segmentet, Brian Thompson, är saken glasklar. Han pekar i dagens betraktelse ut tre områden som kommer att driva på utvecklingen i den digitala omvandlingen: simulering, AI-design och Model-Baserad Definition (MBD).
Alla tre bitarna har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det är nog få som säger emot PTC’s CAD-ansvariges förutsägelser. Framför allt Simulering & Analys (CAE) har tillväxtmässigt under det senaste decenniet varit i topp bland sub-PLM teknologierna, med mer än 10-procentiga årliga tillväxtsiffror ifråga om världens företags PLM-investeringar. Detta hänger i sin tur samman med att produktutvecklingen i alla sina faser alltmer kommit att byggas på digitala 3D-modeller av produkterna. Om man allt mindre jobbar med fysiska modeller i designarbetet blir förstås konsekvensen att de digitala konstruktioner som tas fram också måste testas och valideras digitalt. Detta, i kombination med en alltmer långt driven trend där el, elektronik, mjukvaror och artificiell intelligens inte bara vuxit fram som dominerande inslag i allt fler typer av produkter, utan också krävt en rad parallellt verksamma system för att fungera effektiv, har skapat en komplexitet ger dramatiska effekter i hela värdekedjan.
PTC’s Brian S. Thompson redogör med detta som bakgrund för PTC’s syn på hur detta påverkar utvecklingsarbetet under 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ANALYTIKERRAPPORT från RADAR: 27 procent av IT-outsourcingmarknaden för tillverkande industri ska omförhandlas 2021

Analytikern Radar Ecosystem Specialist har sammanställt en intressant rapport kring utmaningar som outsouring-marknaden står inför. Bland annat visar rapporten, ”Outsourcing 2021”, att en betydande andel av det sammantagna värdet, 27 procent, ska omförhandlas eller konkurrensutsättas under 2021.
Enligt Radars outsourcingdatabas är det inom tillverkande industri där partnerskap med störst värde som ska omförhandlas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB tar hem stort el- och automationssystem till gruvbolaget Northern Copper

ABB har tagit hem en större order på ett avancerat automations- och el-system som kommer att kontrollera alla aspekter av Northern Copper Industrys nya 20 rullars klusterkallvalsverk för högprecisionsproduktion av kopparband och folie. Bolaget är en del av den största råvarukopparproducenten i norra Kina.
Baserat på ABB Ability System 800xA distribuerade styrsystem (DCS) med kraftfulla AC 800PEC-styrenheter, integreras ABB Metals Roll xA Optimize kallvalsningslösning och ABBs system Collaborative Production Management för metallindustrin (CPM4Metals) i valsningsprocessen.
- Klusterkallvalsverket är en del av en viktig strategisk vision för Northern Copper att bygga ett kopparföretag för framtiden, säger Zhenhua Zhang, på ABB Metals Lead, Nordasien och Kina. Vi kommer att tillhandahålla vår väl beprövade expertis för att säkerställa att det nya verket uppfyller förväntningarna på att producera kopparband och folie med hög precision och kvalitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Voi satsar på IoT-plattform från Ericsson för global uppkoppling av sina e-scootrar

Telekomjätten Ericsson ska tillsammans med mobila kopplingstjänster från operatören Arkessa hjälpa elscooterbolaget Voi med en globalt fungerande kopplingslösning. Som bekant är elscootrar, som blivit en del av stadsbilden i världens städer, ett ofta använt transportmedel, som s a s används ”on the fly”. Med det upplägg man nu kommit fram till ska en anslutning tas fram, som stöder en snabb och effektiv användning av Voi e-scooter-flottor runt om i världen.
Tanken är att Voi med globala SIM-kort från Arkessa på ett enklare sätt än i dagsläget ska kunna tillhandahålla och aktivera scootrar i bolagets flotta av online-kopplade enheter över hela världen. Detta oavsett var de befinner sig. Arkessa drivs i detta upplägg av Ericssons IoT Accelerator när det gäller hanteringen.
Ericssons chef för affärsområdet teknik och nya företag, Åsa Tamsons, säger i en kommentar:
- Att förverkliga smarta städer ligger idag närmare än någonsin. Mikromobilitetslösningar som denna drivs av snabba mobilanslutningar gör stadsmobilitet mer flexibel och hållbar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing

3D-PRINTING: Protolabs köp av 3D Hubs skapar global storspelare inom digital ondemand-produktion

Dagens stora nyhet på 3D-printingområdet är att Proto Labs köper 3D Hubs för 2,4 miljarder kronor. Det senare bolagets speciella adelsmärke är att man utvecklad nätbaserad plattform för tillverkning, som ger ingenjörer on-demandtillgång till ett globalt nätverk av 240 förstklassiga tillverkningspartners.
Med dagens deal kliver Protolab in i en verksamhet som innebär att vi får se världens mest omfattande erbjudande inom digital tillverkning av specialdelar födas. Avtalet ger Protolabs tillgång till ett nätverk av tillverkningspartners, som innebär att företaget kan erbjuda kunder ökad funktionalitet, jämfört med vad som tidigare varit möjligt, liksom fler alternativ vad gäller prissättning och ledtider.
3D Hubs, med huvudkontor i Amsterdam, erbjuder additiv tillverkning (3D-printing), CNC-fräsning, tillverkning i metallplåt samt formsprutningstjänster, till kunder över hela världen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING/Flygmotorer: Altair och Rolls-Royce i samarbete kring ny lösning som förenar AI & teknik

Simulerings- och analysutvecklaren Altair tillhör de marknadsspelare på PLM-området som utvecklat en frenetisk aktivitet de senaste åren. Bolaget tillhandahåller lösningar inom dataanalys, simulering och HPC, högpresterande databehandling (High-Performance Computing). Förutom en tämligen färsk och i det närmaste total renovering och modernisering av hela programportföljen har man också köpt flera bolag. PLM&ERP News rapporterade under andra halvan av fjolåret om bland annat köpen av Univa och Ellexus, båda två med HPC-relaterade kapabiliteter och molnlösningar.
Men det händer också spännande saker på kund- och utvecklingssidan. Idag meddelar man att man undertecknat en MoU, viljeförklaring (Memo of Understanding) med Rolls-Royce tyska rörelse. Denna handlar om att man gemensamt ska jobba fram en CAE-lösning som förenar artificiell intelligens (AI) och teknik för att generera affärsvärde för Rolls-Royce ifråga om konstruktion, testning och utveckling av flygmotorer.
Affärvärdet består i att samarbetet, det första i sitt slag, kommer att korta ner utvecklingstid och minska kostnader, och på sista rade förbättrar det även produktprestanda och -kvalitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

IFS-partnern Levilo skriver samarbets- och supportavtal med Löfbergs

"Levilo, ett namn i IFS-sfären att lägga på minnet," noterade PLM&ERP News i en tidigare artikel (se länk längst ner i artikeln. Att denna iakttagelse stämd har det kommit flera bekräftelser på, idag kommer en till:
Denna återförsäljare av IFS Applications meddelar idag att man har tecknat ett samarbets- och supportavtal med kaffekoncernen Löfbergs. Avtalet omfattar supporttjänster och strategisk rådgivning från Levilo när det gäller affärssystemet IFS Applications.
- De ska dels hjälpa oss med att skapa en så stabil och driftsäker plattform som möjligt, dels ska de stötta oss så att vi använder affärssystemet så effektivt som möjligt. Målet är att kunna öka produktiviteten och få en bättre marginal samt fortsatt tillväxt med nya produkter och tjänster för våra kunder, säger Magnus Henrichson, Head of Group IT/CIO på Löfbergs.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ROBOTICS: 70 miljoner till forskningsprojekt som ska vässa samarbetet mellan robotar och människor

Samverkan mellan människor och robotar i produktionen är ett område som fått sig ett rejält lyft sedan danska Universal Robots introducerade sina enarmade modeller för ett drygt tiotal år sedan. Därefter har användningen vuxit snabbt, men fortfarande finns det kvar utmaningar när det säkerhetsaspekterna och det satsas från flera håll på mer forskning på området.
Idag berättar vi om ett sådant projekt. Det är forskningsprojektet Darko som i dagarna beviljats 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Nye TECHNIA-chefen: ”VÄRLDSBÄST på att skruva in Dassaults PLM-plattformar”

En av de faktorer som är mest utmärkande för framgångsrika aktörer på egentligen alla områden, PLM inkluderat, handlar om kontinuitet. Har man utvecklat teknologi som fungerar, en driftskultur som bygger på nöjda kunder och en affär som ger pengar finns det få skäl att byta spår i ledarskapet. Kontinuitet blir en pelare som bär vidare värdegrunden som utvecklats i rörelsen.
Detta är i högsta grad faktorer som gäller för PLM-konsulten inom Dassault Systemes-sfären, TECHNIA. När det Addnodeägda dotterbolaget nyligen bytte VD blev långvägaren Magnus Falkman utsedd att förvalta arvet efter en av bolagsgrundarna, Jonas Gejer, som suttit på posten i närmare ett decennium. Men Gejers historia i bolaget går betydligt längre tillbaka. Han har funnits med på banan i företaget ända sedan mitten av 1990-talet och är tillsammans med medgrundaren, Staffan Hanstorp, en av dom som betytt mest för TECHNIAs kliv från en mindre lokal aktör i PDM-branschen till en världsspelare i PLM som systempartner och återförsäljare till Dassault. Den senaste rullande 12-månadersperioden omsatte bolaget nära 1,2 miljarder kronor. Faktum är att man därmed är Dassaults största systempartner på PLM-sidan, med verksamhet i 14 länder världen över och närmare 650 anställda.
När Jonas Gejer nu kliver upp i Addnodeledningen som VP för Business Development och lämnar över det exekutiva ansvaret till Magnus Falkman är det inte bara en milstolpe för bolaget, utan också en tuff utmaning för den nytillträdde toppchefen. Å andra sidan kan han rörelsen på djupet och har de senaste åren jobbat i nära samarbete med Gejer. Efter nära 20 år i bolaget är han väl skickad att sköta och utveckla verksamheten.
- Det känns oerhört stimulerande att ta hand om en rörelse som TECHNIA. Framför allt för att vi har medarbetarkompetensen och de egna adderande mjukvarorna som gör att vi kan skruva in PLM-plattformarna mycket snabbare och till betydligt högre kvalitet än någon konkurrent, säger Magnus Falkman i dagens djupintervju.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun.

DIGITALT SEMINARIUM: I vilken utsträckning behöver man integrera på PLM-omådet?

I vilken utsträckning behöver man integrera på PLM-området och kan man verkligen uppnå en ”end-to-end-PLM-process”? Frågeställningen är mycket aktuell, inte minst i skenet av den djupintervju med SKF’s CTO, Victoria Van Camp, som PLM&ERP News publicerade häromdagen. Van Camp menar att ingen PLM-leverantör idag kan leverera en sådan lösning. Vad tycker andra om saken?
Ett strålkastarljus på denna och andra frågeställningar kommer att belysas under ett spännande digitalt seminarium imorgon arrangerat av communityn PI DX, som adresserar tillverkare som bedriver framgångsrik digital transformation. Vad man kommer att undersöka är vanliga smärtpunkter och hur företag genom ”blod, svett och tårar” omfamnar PLM för att förvandla sina organisationer.
Svenska PLM-utvecklaren Eurostep deltar med en presentation i detta intressanta seminarium.
Klicka på rubriken för att läsa och få en länk för anmälan till detta kostnadsfria digitala event.