Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

ERP: Stort livsmedelsbolag satsar på Infors molnlösning som plattform för tillväxt

Affärssystemutvecklaren Infor har haft påfallande stora framgångar på livsmedelssidan med sitt molnbaserade ERP-system. Ett bra exempel är dagens rapporterade fall där Scandi Standard valt Infor CloudSuite Food & Beverage för att standardisera kärnprocesser som inköp, förädling, logistik och ekonomi. Scandi Standard är sålunda en tillverkare av kylda, frysta och färdiga kycklingprodukter i Norden och på Irland, och säljer även ägg i Norge. Bolaget har verksamhet i fem länder och försäljning i över 40 genom dotterbolag som Danpo , Den Stolte Hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana.
Det man nu investerar i är en molnbaserad multitenant lösning som drivs av Amazon Web Services (AWS). En viktig poäng bakom satsningen är att Scandi Standards befintliga affärssystem saknade den branschanpassning som behövdes för att garantera att ERP-lösningen skulle kunna stödja alla kärnprocesser inom koncernen på ett harmoniserat sätt och bidra till att öka förmågan och förändringstakten i verksamheten ytterligare.
- Vår värdekedja ser väldigt lika ut på samtliga marknader vi verkar på, vilket gör att vi i Infors branschanpassade lösning ser en stor potential i att, så långt som möjligt, standardisera våra processer, säger Göran Matz, Scandi Standards koncernövergripande CIO.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

LIFE SCIENCES: ABB-mjukvara och -robotar i huvudroll i lösning som tacklar COVID-virus genom automatiserade antikroppstester

Från 15 tester per dag till 1000. Kan robotlösningar effektivisera hälsotester som t ex relaterar till Covid-19? Absolut, hävdas idag från ABB. Bolaget har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikropps-testsystem, som visat sig vara det hittills effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar.
Systemet, som utvecklats av Life Sciences and Healthcare-teamet på ABB Robotics, ökar alltså avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag. I och med att ett större antal personer kan bedömas med avseende på immunitet mot de olika covidvirusstammarna gör automatiseringen av testerna att UTMB-forskarna får en större förståelse av covid-vaccinens effektivitet.
- Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Två nya forskarskolor ska ge nya viktiga kunskaper för svensk industri

Mälardalens universitet (MDU) får finansiering för två nya forskarskolor, RELIANT och INDTECHPLUS, som har varsin inriktning men ett gemensamt fokus på nyttiggörande för svensk industri.
Genom finansiering från KK-stiftelsen, med 19,4 miljoner för forskarskolan RELIANT och 10,8 miljoner för forskarskolan INDTECHPLUS, stärks både universitets forskningsmiljö samt ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema.
– MDU har en forskningsmiljö för inbyggda system som är erkänd både nationellt och internationellt. Med RELIANT, som är en forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system, bidrar vi till att förstärka den forsknings- och utbildningsmiljön ytterligare, säger Kristina Lundqvist, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU.
Hon påpekar vidare att satsningen också sker i samverkan med näringslivet, vilket är en viktig poäng när det gäller svensk industris möjligheter att utveckla nödvändig konkurrenskraft. Inte minst då i skenet av den omställning som just nu präglar det mesta av industriell verksamhet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Fyra miljoner till revolutionerande AI-projekt för att upptäcka problem i industriproduktion

NYA METODER FÖR AVVIKELSEDETEKTERING. Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom "normalizing flows", en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster.
Tillsammans med experter från industrin ska forskare från forskningsmiljön Data Intensive Sciences and Applications (DISA) vid Linnéuniversitetet ta fram nya metoder för att öka effektivitet och noggrannhet i avvikelsedetektering.
Traditionellt har industriell kvalitetskontroll inneburit manuell avsyning, vilket är både kostsamt och känsligt för fel. Men tack vare ny teknologi baserad på maskininlärning (AI) har processen för att upptäcka avvikelser automatiskt blivit möjlig.
– Vårt mål är att öka flexibiliteten och skalbarheten i kvalitetskontrollsystemet genom att minska behovet av manuell hantering, säger projektledare Diana Unander. Den nya tekniken kallas alltså "normalizing flows" och hjälper till att hitta och förutsäga avvikelser i data, vilket gör det möjligt att identifiera potentiella problem i tidigt skede och ta åtgärder för att förhindra dem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenska industrigruppen Koncentra köper världsledande tillverkare av stora kolvar

Svenska Koncentra Group meddelade i förra veckan att man köper Kolbenschmidt Large Bore Pistons av den tyska industrikoncernen Rheinmetall. Det är onekligen en intressant affär, som bl a innebär att Koncentra får in en företagsenhet vars stora kolvar faktiskt har en global marknadsandel på 50 procent inom bland annat sjöfart.
KS Large Bore Pistons tillverkar sålunda kolvar av märket Kolbenschmidt för motorer i fartyg, men också områden som energianläggningar, entreprenadmaskiner och andra applikationer som kräver stora motorer med kolvar på diameter mellan 13 och 64 cm ingår i produktionsområdet.
Produkterna är godkända av alla tillverkare av medelvarviga motorer över hela världen och levereras bland annat till CAT, Wärtsilä och MAN.
- KS LBP är världsledande på att utveckla och tillverka en kritisk komponent i ett stort och komplext tekniskt system. Det är en nyckelkomponent med mycket stor marknadspotential, kommenterar Dan Broström, CEO i Koncentra Group, köpet, som i ett slag ökar bolagets omsättning med en miljard kronor till tre miljarder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Renault bygger på PLM-plattformen med Dassault-lösning för ”kostnadsintelligens”

PÅ VÄG MOT EN ÄNNU MER HOMOGEN DASSAULT-MILJÖ. Dagens PLM-plattformar handlar numera inte bara om renodlade teknik- och design-relaterade funktionaliteter. Genom att expandera plattforms-kapabiliteter med nya datavetenskapliga, intelligenta lösningar kan man komplettera design- och ingenjörsfunktioner med kostnadsberäkningar och, som Renault Group nyligen gjort, bygga upp kapacitet att modellera och simulera effekter av exempelvis råvaruprishöjningar och kostnadsvariationer avseende delar.
I slutet av 2021 tog franska fordonstillverkaren Renault Group steget fullt ut när det att skapa en homogen produktutvecklings-miljö. PLM&ERP News rapporterade då att bolaget beslutat att distribuera PLM-systemet 3DEXPERIENCE på molnplattformen till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklings-funktioner som design, ingenjörsarbete i allmänhet, industriell processteknik, inköp av delar och material och kvalitet. Man blev antagligen därmed också bland de första större aktören inom automotive att ta steget att fullt ut driva användningen av 3DEXPERIENCE så långt som mot en renodlad DS-miljö. Beslutet innebar vidare att man också valde att gå från en blandad V5/V6 plattformsmiljö till en moln- och V6-miljö.
Nu är saken den att denna typ av övergripande principbeslut ofta tar rätt lång tid att genomföra fullt ut. Normalt går man in i det nya via stegvisa processer och relaterat till utvecklingen av nya modeller, vilket förstås också varit fallet för Renault-gruppen.
Detta är bakgrunden till dagens besked från Dassault System att den franska fordonstillverkaren nu adderat fler 3DEXPERIENCE-kapabiliteter till den egna plattformen: det handlar om plattformens lösningar för råmaterial och ett intelligent system som kan bidra till förståelse för vilka effekter ökningen av råmaterialpriser får och att kunna modellera upp de mest relevanta optimerings-scenarierna för att minska påverkan på kostnaderna för fordonsproduktionen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM: Full fart framåt för Implema – ingår strategiskt partnerskap med Planacy

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemkonsulten Implema, mest känt för effektiva implementationer av SAP- och Microsoft Dynamics-lösningar. Bolagets partneransvariga, Birgitta Ward, berättar idag att man adderat ytterligare en partner till sitt ekosystem: Planacy. Detta strategiska partnerskap med Planacy innebär att de senare kan erbjuda en "best of breed-lösning" för automatiserad och datadriven finansiell planering.
- Vi är mycket glada över att lägga till Planacy till vårt ekosystem av strategiska partners. Tillsammans med dem kan vi nu erbjuda våra kunder förenklad, löpande budget- och prognosplanering. Med detta verktyg kan de till exempel arbeta med "agil styrning" och "beyond budgeting,” säger Birgitta Ward.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

POLESTAR 0-PROJEKTET: Volvo Cars ”elbilssyster” tar nya steg mot en verkligt klimatneutral bil och fordonsproduktion till 2030

Volvo Cars prestandamärke för el-bilar, Polestar, har många järn i elden när det gäller hållbarhetsbitarna. En av satsningarna är det svenska elbilsföretagets Polestar 0-projekt.
Detta projekt lanserades 2021 byggt på tanken att bilindustrin behöver nå en fullständigt CO2-neutral position. Visst, bytet till elbilar eliminerar avgasutsläppen, men detta är bara en del av ett transportindustriellt nollställningsbehov: ”Vi måste snarast också komplettera med att utveckla processer som tar itu med utsläpp som härrör från produktionen. Det ambitiösa målet med Polestar 0-projektet är därmed att eliminera alla källor till CO2e genom hela försörjningskedjan, från utvinning av råmaterial till material- och fordonsproduktion, leverans och uttjänt livslängd, utan att förlita sig på vilseledande kompensationssystem.
- Klimatneutralitet inget solojobb, kommenterade Polestar-chefen Thomas Ingenlath, saken, och under fjolåret har man fått upp några av världens ledande leverantörer iniom fordonsindustrin på satsningen: SSAB, Hydro, ZF, ZKW och Autoliv är några exempel.
Dagens nyhet är att bolaget nu har fått ytterligare åtta partners till Polestar 0-projektet. Nya samarbetspartners i projektet inkluderar Vitesco Technologies, Schloetter, Autoneum, Stora Enso, TMG Automotive, Gränges, Borgstena och Stena Aluminium. De kommer från länder som Tyskland, Schweiz, Portugal, Finland och Sverige och täcker områdena elektriska växelriktare, galvanisering, inre och yttre material, förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, beläggning och textilier, plattvalsat aluminium, stickat och vävda material och återvunnet aluminium.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AWS har upptäck simuleringens och analysens stora värde: ”Vi förutspår ett stort genombrott 2023,” säger AWS teknikchef

AWS, Amazon Web Services, har börjat synas allt mer i simulerings-sammanhang. Det är intressant förstås att denna jätte insett, plockat upp värdet av och i ett allt högre tempo omsatt betydelsen av den växande CAE-domänen Simulering & Analys (S&A) i lösningar. För aktörerna i PLM-branschen är detta dock ingen nyhet och många skulle nog hävda att genombrottet, i alla fall inom tillverkningsindustrin, redan är ett faktum.
Hur som helst: under utvecklar-konferensen AWS re:Invent, som PLM&ERP News rapporterade om i slutet av 2022, lanserade företaget en mängd nya verktyg för att driva utvecklingen mot storskalig 3D-simulering i molnet, däribland IoT Twinmaker för att skapa digitala tvillingar av objekt, och simulerings-plattformen SimSpace Weaver. S&A är alltså en superhet domän.
- Så är det, säger AWS globale teknikchef Bill Vass, och förutspår: ”Nya utmaningar för näringslivet och nya tekniska möjligheter gör att ’Spatial Computing’ kommer att bli en genombrottsteknologi 2023.”
Begreppet, ”spatial computing”, handlar om simulering och analys i perspektivet av de processer och verktyg som används för att fånga, bearbeta och interagera med 3D-data. Komponenter av rumslig (”spatial”) beräkning kan inkludera IoT, digitala tvillingar, ambient computing, augmented reality, virtuell verklighet, AI och fysiska kontroller.
I detta menar nu Bill Vass att företag står inför en tröskel där samtida digitala verktyg som erbjuds inte längre räcker till för att nå nästa nivå i utvecklingen. Den digitala tvillingen, som möjliggörs av Spatial Computing, beskrivs som nästa steg i hur verksamheter kan låsa upp nya möjligheter och ta nästa steg i sin utveckling.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title

Kreativ korsbefruktning: Premiär för Candela C-8 som drivs med Polestars batteripaket

PRODUKTUTVECKLING i CATIA och 3DEXPERIENCE. Gustav Hasselskog, CEO och grundare av el-båttillverkaren Candela, avslöjar idag att det blivit dags för sverigepremiär för C-8-modellen. Det som är särskilt intressant med denna modell är att det är det första resultatet av samarbetet mellan Candela och Volvo Cars prestandamärke på elbilssidan, Polestar. Candela C-8 är utrustad med ett batteripaket från Polestar och är därmed ett utmärkt exempel på kreativ teknisk korsbefruktning mellan två vitt skilda branschsegment, bilar och båtar.
Candela C-8 går ljudlöst ovanför vattenytan utan att påverkas av vågor eller vind. Ett avancerat styrsystem håller båten helt rak i alla lägen och en patenterad, torpedliknande elmotor och bärplansteknik gör att Candela C-8 har överlägsen räckvidd i hög fart jämfört med andra elbåtar. Med batterier från Polestar får Candela C-8 nu en räckvidd på över 100 kilometer i hög fart – till en elkostnad av bara några hundralappar.
- Samarbetet med Polestar innebär att Candela C-8 nu kan köra till destinationer som tidigare endast kunde nås av båtar med förbränningsmotor. Candela C-8 ’powered by Polestar’ är ett rejält genombrott för elektrifiering till sjöss, säger Gustav Hasselskog.
Vi ska i tillägg till detta, när det gäller PLM-verktygen, notera att Candela-båtarna utvecklas i Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-miljö, med CATIA som CAD-verktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En av Nordens mest kända CAD- och PLM-chefer avgår efter tio år – SOLIDWORKS-partnern PLM Groups Jan Lundström satsar på styrelsearbetet

BOLAGET SPLITTRAS I TVÅ DELAR. En av den nordiska PLM-branschens mest erfarna och framgångsrika chefer, Jan Lundström, CEO och sedan tio år bas för CAD, PLM och 3D-printing-återförsäljaren PLM Group, berättar idag att han avgår och i framtiden istället ska jobba med styrelsearbetet.
Avgången sker i samband med att bolaget PLM Group, delas upp i två enheter, varav en ska hantera mjukvarusidan med PLM- och CAD-bitarna, huvudsakligen uppbyggt kring Dassault Systemes SOLIDWORKS – medan den andra delen ska fokusera på additiv manufacturing och 3D-printing-bitarna.
- Efter att ha lett PLM Group i tio år drar jag mig från det operativa ansvaret till ett styrelseengagemang och bolaget är uppdelat i två autonoma affärsenheter. Lars Green kommer att leda mjukvaruorganisationen och Gøran Jenssen 3D-utskriftsorganisationen, säger Jan Lundström i en kommentar.
Varför delas bolaget upp i två enheter? Klick på rubriken för att läsa Jan Lundströms svar på detta.

AFFÄRSSYSTEM/ERP: Lockheed Martin satsar på SAP och RISE för flytt till S/4 HANA Cloud och vässat digitalt transformationsprogram

PLM&ERP News har tillsammans med ENGINEERING.com tidigare skildrat en av de viktigaste utvecklingslinjerna när det gäller PLM-bitarna hos utvecklaren av militära stridsflygplan, Lockheed Martin Aeronautics. Denna amerikanska militärsystem-jätte har på PLM-sidan valt att satsa på att stegvis gå över till Siemens Digital Industries Softwares Xcelerator-portfölj. Men det finns andra områden inom koncernen som också ska vässas med avseende på sin digitala arsenal, nu på affärssystem-sidan.
En stor global nyhet i detta är förra veckans besked att Lockheed Martin investerar stort i ledande affärsystemutvecklarens SAP RISE-lösning för att utöka företagets molnkapacitet och introducera de verktyg som behövs för att implementera kärnverksamhetsprocesser i hanterade FedRAMP-kompatibla molnmiljöer genom 1LMX-initiativet, Lockheed Martins (LM), OneLM Transformation Program. ”RISE with SAP” är SAPs erbjudande att hjälpa företag att uppnå effektfull innovation och affärstransformation genom att ta itu med verksamhetens hjärta – ERP.
1LMX är den branschledande affärs- och digitala transformationssatsningen som är en grund i strävan att förbättra Lockheed Martins ”snabbhet, smidighet, insikter och konkurrenskraft.” Bärande tanke här är att man genom att utnyttja data som en strategisk tillgång, möjliggör ett modellbaserat företag som spänner över hela produktvärdekedjan, och effektivisera system och processer för att både växa och driva verksamheten. På sista raden vill man ge Lockheed Martin verktygen som krävs för att skapa en mer motståndskraftig, säker och moderniserad leveranskedja för landets försvarsindustriella bas.
I pressmaterialet hävdas vidare att, ”SAP Business Technology Platform (SAP BTP) kommer att ge Lockheed Martin en säker innovationsplattform för att utveckla nya teknologier. SAP Analytics Cloud-lösningen kommer att förbättra dess strategiska datahantering och analysmål.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons nya plattform för att skapa mobila försvarsappar underlättar för soldater i fält

I tider som dessa, när säkerhetsfrågorna ligger högt uppe på agendan, blir också IT-lösningar som relaterar till försvarsorganisationer av stort och nödvändigt intresse. I dagens krigsföring är cyberteknologier och kapaciteter ofta avgörande för exempelvis framgångsrikt försvar.
En intressant nyhet som relaterar till detta är Hexagons division Safety, Infrastructure & Geospatial, som har introducerat lösningen LuciadCPillar för Android. Denna lösning kan ses som Hexagons svar på den växande efterfrågan för ett kritiskt skrivbords-API för lättillgänglig och snabb programmering i C++ eller C#. Lite förenklat handlar detta om en plattform för att utveckla mobila applikationer för soldater i fält.
Den nya Android-plattformen gör det möjligt för utvecklare att bygga applikationer med 2D/3D-vyer, med militär symbolologi och stöd för många geospatiala datatyper, inklusive vektordata, rasterdata, höjddata, punktmoln och 3D-nät – samma möjligheter som finns på skrivbordet, in- fordons- och webbläsarapplikationer byggda med LuciadLightspeed, LuciadCPillar och LuciadRIA.
Hur användbart är då detta? En indikation här är att IMPACT, en fransk systemintegratör, som hjälpt Hexagon att testa LuciadCPillar för Android, kommer att integrera den i sin DELTA SUITE-produkt som används av det franska specialoperationskommandot. DELTA SUITE tillåter kombinationen av geolokaliserad information med data från olika sensorer, som kan delas med alla medlemmar i en operation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenska elflygplans-startupen Heart satsar på el- och elektronik-design (E/E) från Siemens Xcelerator-portfölj

Ett av de riktigt spännande startup-bolagen på området utveckling av eldrivna flygplan är svenska Heart Aerospace. I tider där industriella fokus ligger på att utveckla hållbarhetslösningar ifråga om alla typer av mobilitet är en svensk aktör med betydligt mer än bara luftiga drömmar ett intressant faktum. Heart Aerospace har också kommit en bra bit på vägen med att få ut ett hybrid-elektriskt flygplan på marknaden.
Företaget utvecklar framför allt en modell som heter ES-30 - en hybrid-elektrisk modell, avsedd för regionala flygningar för 30 passagerare. Med en räckvidd i sikte på 800 kilometer planerar Heart att ha ett proof-of-concept-flygplan 2024 och att starta flygtester 2026. Dock ska sägas att bolagets utvecklingskoncept kan leda betydligt längre då spetskompetensen är utvecklingen av flygplansdrivlinan, vilket öppnar för större OEMer
Heart Aerospace har också lockat investerare och branschrelaterade bolag att satsa; Saab, Air Canada, Finnair, United Airlines/Mesa Airlines, Sounds Air (Nya Zeeland), Braathens, Icelandair och SAS är exempel på olika aktörer som visat intresse i form av direkta investeringar eller avsiktsförklaringar kring kommande köp.
Ett utvecklingsarbete av den här digniteten kräver förstås spetsiga digitala verktyg, vilket inneburit att man använder sig av PLM-relaterade lösningar från flera leverantörer. På CAD- och PLM/PDM-området jobbar man i Dassault Systemes CATIA V6 och 3DEXPERIENCE, medan elektrisk och elektronisk systemkonstruktion görs med Capital från Siemens Xcelerator-portfölj. Konceptstudier, ”flight sciences”, har dock gjorts i Siemens NX CAD, liksom CFD-studierna (flödesanalys) gjorts i Siemens StarCCM +. I denna första artikel av två om Heart Aerospaces satsning i ett PLM-perspektiv ska vi titta närmare på el- och elektroniksidan och lösningarna från Siemens Digital Industries Software.
Grundarens, Anders Forslund, planer är ambitiösa, bland annat tänker bolaget bygga en fabrik för tillverkning på Säve i Göteborg med närmare 500 anställda. Men han hävdar också att det nya projektet handlar om mycket mer än att utveckla ett flygplan:
- Vi har en plan och det är inte bara att bygga ett nytt elektriskt flygplan, utan en helt ny industri. Med Northern Runway kommer vi att göra elektriska flygresor till verklighet och bevara flygandet för framtida generationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NVIDIA-chefen på sverigebesök: ”Uppgraderingen av svenska superdatorn Berzelius ger forskarna ett instrument i världsklass”

"KAN SKRIVA PROGRAMKOD SOM INGEN MÄNNISKA KAN" På en presskonferens i mitten av veckan med NVIDIAs CEO och grundare, Jensen Huang - på Sverigebesök i samband med en uppgradering av Sveriges snabbaste superdator, Berzelius – konstaterade han att Linköpings Superdatorcentrum nu har en av de mest avancerade i världen. Tajmingen för Huangs besök känns f ö närmast perfekt i skenet av att AI tycks gå mot ett brett genombrott.
Den senaste tiden har inte minst Chat GPT-lösningen varit i fokus för en debatt kring detta med vad AI kan innebära. För de som till äventyrs missat Chat GPT, så kan den beskrivas aom en ny slags textgenererande chattbott, som med artificiell intelligens tagit världen med storm; vilket Jensen Huang förstås kommenterade i samband med genomgången av Berzelius-uppgraderingen.
- Den visar bland annat för många vad man kan göra med denna typ av lösningar. Men kärnan i AI handlar om andra minst lika viktiga saker, som att en superdator kan producera mjukvara på ett sätt som ingen människa kan. Detta handlar alltså allmänt mer om automatisering än om till synes intelligenta uppgifter, som att författa en text. Exempelvis kan det vara frågan om vad AI kan göra på viktiga forskningsområden som life science, läkemedel, hållbar miljö eller inom fysik, sa han.
Även Anders Ynnerman, programdirektör på WASP och professor vid Linköpings universitet, var med på presskonferensen och konstaterade bland annat att infrastruktur av Berzelius karaktär är en nyckel för AI-forskning och för att kunna konkurrera internationellt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.