Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

AFFÄRSSYSTEM: SAP tar rygg i det gröna spåret med nytt servicepaket för hållbarhet

SAP berättar idag att man lanserar ett nytt servicepaket som ska hjälpa företag att ta fram hållbarhetsdata för att bli mer effektiva och ta ett större operativt ansvar. Det ger ett hållbarhetsperspektiv på företagens värdeskapande process och innebär helt nytt grepp om verksamheten och beslutsfattandet.
– Världen förändras och vi vill erbjuda helhetslösningar som stöder företag var de än befinner sig på sin resa till hållbara affärer, kommenterar Stefan Luckert, chef för Services Sustainability Solutions på SAP.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

DESIGN I VÄRLDSKLASS: Digitala tvillingar och multifysiksimulering bakom ABBs EM-flödesmätare

Hur är det egentligen ställt med de senaste årens ”mode” kring digitala tvillingar – spelar de någon större roll? Både ja och nej – etablering och användning av digitala verktyg tar tid, men är de produktiva kommer genombrott förr eller senare. Samtidigt ska man vara klar över att enskilda digitala lösningar inte står ensamma; de ska integreras i ofta tämligen komplexa sammanhang. Digitala tvillingar är ett typexempel på detta. Man brukar ofta tala om att det allmänt, när det gäller nya teknologier, tar ungefär ett decennium från hajp till omsättning i form av industriella applikationer och i varierande omfattning är det där vi är nu på ”tvillingfronten”.
Men tveklöst så händer det mycket och vi ska i dagens artikel titta på hur det ur innovations- och FoU-synvinkel proaktiva verkstadsindustriföretaget ABB använt sig av ett ”digital tvilling-upplägg” kring sina flödesmätningsprodukter. Det hela är spetsigt, bolaget har varit tidigt ute på området, och den tvillingteknik man använt avspeglas tydligt i de senaste årens utveckling av lösningarna för flödesavkänningsteknik. Med de nya ”tvillingverktygen” kan man virtuellt efterlikna den faktiska mätaren, i en miljö där en viktig poäng är att kunna förutspå den elektromagnetiska (EM) flödesmätarens prestanda. Processen bygger på att den digitala tvillingen simuleras med hjälp av multifysik-modellering. Med simuleringsresultaten som grund kan man sedan vässa flödesmätarens design och förutsägelser av prestanda under fältförhållanden.
Möt ABB-forskarna Subhashish Dasgupta and Vinay Kariwala, som berättar mer om utvecklingsarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Doktorsavhandling kring virtuella modeller: Vad behövs för effektiv återanvändning?

När Iman Morshedzadeh, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, idag försvarar sin avhandling "Managing virtual factory artifacts in extended product lifecycle systems” är digitala modeller i fokus. Han har i sin forskning studerat hur det går att återanvända virtuella modeller och hur informationen sedan kan tas tillvara i ett PLM-system.
Inom dagens tillverkningsindustri pratas det mycket om Industri 4.0, smart tillverkning och digitala tvillingar, konstaterar han. I och med framväxten av koncept runt detta har virtuella modellers roll lyfts fram, men de har faktiskt använts i årtionden.
– Dagens virtuella modeller saknar mycket information, så att bara ha dem räcker inte för att återanvända dem, säger Morshedzadeh.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

52 000 ingenjörer i en ny samlad organisation när Capgemini integrerar Altran

Konsultgiganten Capgemini lanserar idag vad man kallar ”Capgemini Engineering”, som innebär att man konsoliderar bolagets verksamheter inom innovation och högteknologiska konsulttjänster.
Det är ingen liten organisation vi talar om: efter fjolårsköpet av konsulten Altran får den konsoliderade organisationen ca 52 000 ingenjörer och forskare som medarbetare, och detta i en integrerad organisation med närvaro i alla större tekniska knutpunkter över hela världen.
- Dagens ledande organisationer förstår att teknik i kombination med forskning och utveckling sker snabbt och är under ständig utveckling. Det leder till ett behov av heltäckande partnerskap med kunder för att utveckla, lansera, hantera och modernisera banbrytande produkter, säger Aiman Ezzat, VD för Capgemini-koncernen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automation/SIMULERING: Siemens nya lösning för tuffa och extrema testförhållanden

Att det händer mycket på CAE- och simuleringsfronten i dessa dagar behöver ingen som följer nyhetsflödet på PLM&ERP News tvivla på. Sånt som digital prototyping, digitala tvillingar, IoT på väg mot ett brett genombrott och elektrifieringstrenderna sätter idag dramatiska spår när det gäller kapabiliteterna för PLM-verktygen och just simulering & analys är ett av de tydligast förändrade områdena. Dels för att digitalt utvecklade, fysiskt icke-existerande produkter måste testas, valideras och tillverkningssimuleras , dels för att produkternas digitala tvillingar börjar få en allt viktigare roll när det gäller funktionsoptimering via simulering när de väl är i drift.
Detta är en viktig bakgrund som speglas i det snabbt expanderade tempot i CAE-marknadsspelarnas produktutveckling av verktygen.
En av de stora aktörerna på detta område är Siemens Digital Industries Software och när man idag lanserar Simcenter SCADAS RS-hårdvara, ett helt nytt datainsamlingssystem för snabb och exakt testning under svåra förhållanden, är det ett tidens typiska tecken. Med denna lösning kan testingenjörer optimera sin datainsamling och mätprestanda i tuffa miljöer som kring tung industriutrustning och transportindustriell verksamhet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: ”Det bästa av två världar”, när Vismapartnern EA System och Hantverksdata samarbetar

EA System är en del av koncernen ØkonomiBistand och bildar tillsammans en av Visma Softwares största partners i Norden med över 300 miljoner i omsättning. Bolaget meddelar nu att man har ingått ett samarbete med Hantverksdata med målet att ta fram det bästa av två världar genom integration mellan verksamhetssystem och affärssystem.
Hantverksdata är är duktigt på verksamhetssystem, medan EA System som sagt är stora på affärsystemsidan som partner med marknadsettan i Norden, Visma.
- Det här samarbetet är väldigt spännande för branschen, och för kunden innebär det bättre och mer anpassade funktioner samt täta integrationer mellan ett kraftfullt, bransch-specialiserat och välrenommerat affärssystem, säger Carl-Fredrik Ahnsberg, VD på EA System.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Elektronik: IFS-partnern Addovation tar hem ny affär när Norautron byter system till Applications

Det är full fart i affärerna för svenskägda ERP-utvecklaren IFS och deras partnernätverk. Idag meddelar Norautron AS, en globalt verksam tillverkare med fullservice inom elektronik, att man valt IFS Applications som ny ERP-lösning och Addovation som partner, implementatör och support.
Valet av IFS innebär också att Norautron byter ut sitt gamla ERP-system och flera stödsystem till IFS’ Applications, som man menar är, ”ett komplett ERP-system som stöder alla processer från början till slut.”
- Vår kärnverksamhet kommer nu att behandlas och övervakas av ett system och kommer att se till att vi kan möta kraven från våra kunder samt bli effektivare och lönsammare, säger Ellen Thu, VPSC på Norautron.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE & Covid-19: Sjukhus använder Dassaults SIMULIA för att reducera exponering av virus via luftflöden

Mycket cirkulerar i dessa dagar kring hur digitala verktyg, inte minst PLM-relaterade sådana, kan användas för att på olika sätt bidra till effektivare hantering av Covid-19-effekter. Både direkta och indirekta sådana. Till det senare hör hur man på Europas största universitetssjukhus, Pitié-Salpêtrière, i Paris, använt simuleringslösningar inom CFD från Dassault Systemes för att utvärdera och möta riskerna kring spridning av coronavirus genom luftflöden.
Dassaults mjukvara SIMULIA användes för att modellera och analysera luftflödet samt avlagringar av droppar i rummet. Simulering gjorde det möjligt för dem att bestämma att den optimala lösningen kombinerar en dedikerad insugsfläkt ovanför varje infekterad patient, ett luftflödessystem som liknar ett som arkitekten hade skapat för en restaurang i Paris och en partition. På sista raden kom man fram till ett nytt tillvägagångssätt baserat på vetenskaplig förståelse byggd på simuleringsresultaten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/AEROSPACE: VI-grades ägare, Spectris, stärker simulatorsidan med köpet av Concurrent Real-Time

Ett av områdena där amerikanska private equity-företaget Battery Ventures har investerat tungt i är PLM-relaterade eller tangerande verksamheter. Man äger och har ägt flera bolag, bl a Concurrent Real-Time (Concurrent-RT), som utvecklar hård- och mjukvaror för ”hardware-in-the-loop-” (HiL) och ”software-in-the-loop-simulering” (SiL) för automotive- och aerospace & defense-industrier.
Lagom till påskhelgen blev det klart att Battery Ventures sålt det senare företaget, Concurrent-RT, till brittiska konglomeratet inom precisionsmätning, Spectris, som bl a äger VI-grade, ett annat simulatorföretag som bl a utvecklat lösningar för automotive. En av kunderna är Volvo Cars-relaterade produktutvecklingsbolaget inom automotive, CEVT, som köpt en VI-grade-simulator för att vässa produktutvecklingsarbetet.
Det intressanta som nu hänt är att Spectris, har köpt Concurrent Real-Time; ett bolag som man sedan länge gjort affärer med: VI-grade drivs nämligen till stora delar av lösningar från Concurrent-RT. Andra intressanta bitar i denna affär är köpeskillingen: 167 miljoner dollar, alltså motsvarande drygt 1,4 miljarder svenska kronor för ett bolag som drar in ca 42 miljoner dollar om året, ca 360 miljoner kronor.
Med detta köp stärker Spectris alltså rejält sin position inom simulatorer, testutrustning och till dessa områden relaterade mjukvaror.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing

HETT med gruvelektrifiering: Epiroc köper kanadensisk leverantör av infrastruktur

Gruvelektrifiering är ett hett område där flera svenska aktörer ligger långt framme och ständigt spejar mot horisonten för att slå till på möjligheter som dyker upp och som kan stärka antingen teknologin eller marknadsläget.
Epiroc är en av de mer framgångsrika aktörerna inom gruv- och infrastrukturindustrin. I månadsskiftet blev det också klart att bolaget köper Meglab, ett kanadensiskt företag med expertis för lösningar kring elektrifieringsinfrastruktur till gruvor. Lösningarna stöder bl a gruvkunder i deras övergång till batterielektriska fordon.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB-robot i ledande roll när industrikoncernen AGES satsar på NY GJUTTEKNIK

Det krävs nya produktionssätt för att möta kvalitetskraven på gjutna aluminiumdelar. När industrikoncernen AGES för en tid sedan investerade i en ny gjutteknik så fanns en flexibel ABB-robot med som en möjliggörare.
AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning. För att kunna matcha nya krav på bland annat värmebehandling och svetsning genomför AGES just nu ett utvecklingsprojekt inom Rheocasting: en semisolid gjutningsprocess där smältan modifieras för att bli tixotrop. Projektet drivs tillsammans med Comptech, som är specialister inom Rheocasting.
- Rheocasting är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj, och vi har hittat ett maskinkoncept att göra det på som vi tror mycket på, säger Anders Magnusson, koncernchef för AGES Industri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE: Ingen överraskning att Hexagonchefen vässar bolaget med köpet av CADLM

CAM-, CAE- och metrologispecialisten Hexagon kan på goda grunder betraktas som en av världsledarna inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar. Detta handlar om områden som befinner sig i explosiva utvecklingsmoment, där framför allt simuleringsteknologier har hamnat i fokus i takt med att digitaliseringen tagit ett fast grepp om design- och utvecklingsarbetet. Digitala tvillingar, trådar och sofistikerade lösningar för sensorstyrning vinner alltmer terräng i detta och den som vill ligga i framkant måste investera där det finns marknads- eller kompetensluckor, eller där existerande teknik måste förstärkas.
Hexagon under ledning av Ola Rollén har kontinuerligt satsat på detta spår och att man för ett par dagar sedan tillkännagav förvärvet av franska CADLM SAS, en pionjär inom simulering- & analys färgar väl in i resans riktning. Köpet kommer heller inte som någon överraskning i skenet av att Hexagondottern inom CAE, MSC Software, fördjupade sitt samarbete med CADLM så sent som 2019.
- Konvergensen av CAE med framsteg inom datahantering, AI, maskininlärning och en alltmer uppkopplad tillverkningslivscykel förändrar branschens förmåga att hantera komplexa designutmaningar med snabb innovation och ökad produktivitet, säger Hexagonchefen i en kommentar till CADLM-köpet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Ciscos jätteevent är igång med 90 000 anmälda deltagare

Under påskveckan äger Cisco Live! rum, nätverksjättens årliga event med fler än 90 000 kunder och partners från fler än 200 länder anmälda. Som vanligt släpps en hel del nyheter under eventet, från hur framtidens internet ska byggas till lösningar för att ta bort behovet av lösenord för gott.
Det två dagar långa digitala eventet har i år temat “Turn IT Up”. Inledningsanförandet hölls av Ciscos CEO Chuck Robbins, och programmet innehåller även innovationssamtal, hands-on-sessioner, artistframträdanden och utbildningar inom ledarskap och tekniska specialområden.
- Vi är vid en unik punkt i tiden där vi kan forma framtiden som ligger framför oss, och för att göra det behöver vi rätt teknologi för att lägga grunden, sa Chuck Robbins. Med de innovationer vi visar upp den här veckan, kommer våra kunder världen över inte bara att kunna sammankoppla, säkra och automatisera framtidens IT, utan även dra nytta av teknologi för att driva en inkluderande framtid för alla.
PLM&ERP News har tittat på de viktigaste nyheterna. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Basefarm, Knowit, Advania och Proact i topp i RADAR’s kundnöjdhetsmätningar 2020-21

Analytikern Radar Ecosystem Specialists släpper nu rapporten Leverantörskvalitet 2020/21. Den årliga rapporten mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan svenska kunder och leverantörer inom IT-området.
Kategorivinnare är Basefarm (Infra & Drift), Knowit (verksamhetsnära IT), Advania (användarnära IT) och Proact (konsulttjänster). - Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar tydligt på vikten av intimitet, partnerskap och värde i relationen mellan kund och leverantör. Leverantörer som uppvisar följsamhet, har förståelse och som skapar närhet har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet, säger Hans Werner, CEO för Radar.
Klicka på rubriken för att titta på hela listan.

E-MOBILITET: ABB och Amazon utvecklar molnbaserad realtidsplattform för fordonsflottor

E-mobilitetstrenden sätter numera dagliga spår i nyhetsflödet och föga överraskande är ABB på tårna här med en rad affärsaggressiva initiativ. En av de senaste lanserade initiativen är mycket spännande: ABB och IT-jätten Amazon Web Services (AWS), ska samarbeta om att tillsammans utveckla en molnbaserad digital lösning för hantering i realtid av elfordon.
- Lösningen kommer att optimera en effektiv användning av elfordon och snabba på elektrifieringen av transportfordon samt hjälpa fordonsansvariga världen över att upprätthålla 100 procent kontinuitet i verksamheten vid övergången till att köra helt på el, konstaterar Frank Muehlon, chef för ABBs division inom e-mobilitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.