Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

De är först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade delar

Protolabs hävdar idag i en pressrelease att man, ”är den första digitala tillverkaren i Europa med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar.” Efterprocess-teknologin, menar man, är ett signifikant framsteg för additiv tillverkning, eftersom det förbättrar en plastdels ytfinish även på de mest komplexa geometrierna.
Den nya automatiserade processen finns nu tillgänglig för de vanliga nylonmaterialen PA-12 samt det elastiska materialet TPU-01.
- Med additiv tillverkning kan en ingenjör designa och producera komplexa delar, och jämfört med formsprutning är 3D-print perfekt för produktion i små volymer. Ytfinishen på formsprutning är däremot mycket slätare än för 3D-print. Tack vare ångutjämning kan vi nu ta bort den skillnaden och jämna ut och täta till även de minsta hålen på 3D-printade delars ytor, konstaterar Andrea Landoni, produktansvarig för 3D-print på Protolabs inom EMEA.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC tar hem jätteorder värd 95 miljoner dollar från amerikanska flygvapnet för sin SaaS-baserade lösning för servicehantering

PTC har lyckats kamma hem vad som har goda utsikter att bli en av årets globalt sett större PLM- och service parts management relaterade affärer. Bolaget meddelade idag att United States Air Force (USAF) utökar sin användning av PTCs Servigistics Service Parts Management SaaS-lösning. Detta som en del av vapenslagets moderniseringsprogram av leveranskedjan, ESCAPE.
Servigistics-mjukvaran är i och för sig ingen nyhet för USAF, istället handlar dagens annonserade affär om en expansion av ett existerande avtal. Men det är en utökning som kommer att dra in stora belopp, som definitivt kommer att skapa ordentliga avtryck i PTC's intäktskolumner. Expansionen landar i ett femårigt slutkontrakt, med en basperiod på ett år och fyra ettåriga optioner, totalt värda upp till 95 miljoner dollar om alla optioner utnyttjas. Beloppet motsvaras av ca 865 miljoner kronor. Man kan utgå från att PTC-chefen, Jim Heppelmann sover gott i natt.
Med denna mjukvarulösning, certifierad på FedRAMP-säkerhetsnivå, får det amerikanska flygvapnet nya möjligheter att ytterligare vässa kapaciteten och optimera flödena i vad som redan är en av världens största och mest komplexa tjänste- och reservdelsförsörjnings-kedjor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Avtal klart om världens första marina drivmedelsstation för förnybara bränslen

PRODUKTUTVECKLING. Fossil Free Marine heter ett svensk företag som satsar på att möjliggöra och underlätta ett hållbart båtliv på global nivå genom infrastrukturlösningar för miljövänlig distribution av förnybara flytande bränslen och marina snabbladdningsstationer för framtidens elbåtar. Bolaget grundades 2019 och har under våren 2021 stängt en pre-seed finansieringsrunda. Man har också fått två statliga investeringsbidrag via Klimatklivet.
Nyheten i sammanhanget är att Fossil Free Marine nu valt Swede Ship Composite, som ingår i koncernen Swede Ship Marine, för produktion av världens första fullskaliga kommersiella marina drivmedelsstation för fossilfria bränslen. Den patentsökta "miljö-macken", fungerar obemannad och den första enheten skall stå klar för etablering sommaren 2022. Projektplanering och produktion har redan inletts.
- För Fossil Free Marine är detta en mycket viktig milstolpe, då vi lämnar en lång utvecklingsperiod bakom oss och går in i skarpt läge, i produktion och kommersialisering för att skala upp verksamheten, säger Karl-Oskar Tjernström, medgrundare och VD för Fossil Free Marine.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-prioriteringar för 2022 är utmanande, men CIO:er är detta till trots optimistiska

Det är knappast någon överraskning att Coronapandemin har haft stor påverkan på IT-branschens utveckling. Störst fokus i detta har legat på digital transformation och innovation. Men förändring är i allmänhet inga enkla processer, samtidigt som läget är sånt att för att IT-chefer ska lyckas i det nya IT-landskapet krävs att de vågar ta tuffa beslut och göra rätt prioriteringar.
Vilka är utmaningarna i detta och hur navigerar man för att hamna rätt? Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och Texas, har tittat på saken. I en nu släppt sin rapport 2022 IT Priorities Report, listar 1 000 IT-chefer i USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Indien, de utmaningar man ser inför 2022.
– Jag tvivlar inte på att vi kommer att se tillbaka på 2020 och 2021 som en period av dramatiska förändringar som har gett IT-chefer en starkare röst när det gäller att utforma strategier och mål som kan driva intäktstillväxt och innovation framöver, kommenterar Alastair Pooley, CIO på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Världsledande datacenter-bolaget Vertiv i samarbete kring hållbarhet med RISE

Hållbarhetslösningar inom alla områden är ett superhett ämne. Ett intressant exempel är att ett av världens ledande datacenter-företag, amerikanska Vertiv, nu ansluter sig till RISE partnerprogram för utveckling av datacenter. Det strategiska samarbetet ska bidra till utvecklingen av hållbara lösningar som återanvändning av värme och alternativa kraftkällor. Medgrundare till partnerskapsprogrammet är f ö en rad namnkunniga aktörer på IT-arenan, som Ericsson, Facebook, Vattenfall, ABB och Luleå Tekniska Universitet.
Datacenterforskningen på RISE drivs vid ICE Datacenter i Luleå. Här samarbetar RISE med näringsliv, akademi och offentlighet med branschnära forsknings- och utvecklingsarbete med ett övergripande syfte att bidra till en hållbar tillväxt genom konkurrenskraft och nytänkande.
- Samarbetet med Vertiv hjälper oss att komma närmare branschens behov och stärker vår dialog och det direkta samarbetet. Vi vill förstå branschens behov för att fortsätta utveckla vår ledande roll, i samarbete med våra partners, säger Tor Björn Minde, RISE, som leder ICE Datacenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Svenska företag kliver före i klimatomställningen,” skriver Boston Consulting Group i färsk rapport

Välrenommerade konsulten Boston Consulting Group, BGC, har i en färsk rapport tillsammans med World Economic Forum tittat närmare på klimatförändringarna och den gröna omställning som sker i alla branscher just nu. En viktig konklusion man landar i är att omställningen faktiskt är snabbare än vad många företag insett och att de som ställer om snabbt kan ha en enorm påverkan på sin bransch.
Man pekaqr också på att flera svenska företag har gjort viktiga pionjärinsatser och gjort avtryck genom att inta ledande roller i arbetet. Bl a SSAB, IKEA och H&M. Men man höjer också ett varningens finger:
– Svenska VD:ar som misslyckas med att röra sig snabbt nu, riskerar att missa en möjlighet att både växa och bidra till förändring som inte liknar något annat, säger Thomas Jensen, senior partner och VD för BCG i Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hans forskning kring digitala tvillingar kan ge ett lyft för flexibel produktion med industrirobotar

Tillverkningsindustrins produktion kompliceras idag av att robotar och maskiner använder olika informationssystem och kommunicerar på ”olika språk”. Det skriver idag Högskolan Väst i en pressrelease kring industridoktoranden Gabriel Sebastian, som forskar tillsammans med Volvo Group för att hitta en standard som gör det möjligt att skapa effektiva planeringsverktyg med digitala tvillingar. Det kan bli ett lyft för flexibel produktion.
En digital tvilling är en datormodell som visar något som händer i verkligheten, exempelvis i en maskin. Industrin använder digitala tvillingar för att exempelvis kontrollera att en ny produktionsprocess fungerar innan den byggs i fabriken. Idag är det ett tidskrävande, manuellt programmeringsarbete att skapa en digital tvilling. Det går inte att göra snabba förändringar i produktionen eftersom varje justering kräver omprogrammering.
– Jag ska utveckla ett planeringsverktyg för flexibel produktion där man använder en digital tvilling för programmeringen, säger Sebastian.
– Om man istället kan skapa digitala tvillingar automatiskt med den information som redan finns i våra robotar och andra maskiner så är mycket vunnet, tillägger Johan Vallhagen, senior forskare på Volvo Group och handledare för Gabriel Sebastian.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Studie från IDC och SOLIDWORKS visar att alltfler företag flyttar in i molnet

Analytikern IDC har på DS SOLIDWORKS uppdrag undersökt hur små och medelstora företag utvecklas när det gäller att gå upp i molnet. En konklusion är att detta nu sker i allt större omfattning. Molnplattformar för bättre samarbete och datadrivna beslut är helt enkelt hett.
Undersökningsdata från IDC visar sammanfattningsvis hur övergången till molnet hjälper företag av alla storlekar genom att tillhandahålla:
• dynamiskt samarbete mellan interna funktioner och leverantörer
• snabbare produktinnovation
• förbättrad dokument- och arbetsflödeshantering
• 360 graders insyn i risk för tillgång och efterfrågan
• bättre insikt i affärsinformation och -analys för att navigera i störningar i efterfrågan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

EL-DESIGN: Flygplansjätten Airbus landar stororder hos Siemens på Capital-mjukvaran

En av Siemens Digital Industries absolut bästa investeringar är köpet 2016 av Mentor Graphics. Affären som huvudsakligen låg inom ramen för det område inom produktutveckling som kallas EDA, Electronic Design Automation, handlade om design av integrerade kretsar (IC) och PCBs, alltså ”Printed Circuit Boards”, eller kretskort. Men det fanns mer i det paket av lösningar man fick via Mentor, så här såg huvudingredienserna i Mentor-paketet ut:
• Expedition - för IC och PCB-design
• Capital - med lösningar för design av elkabeldragning
• Valor – för tillverkningen av kretskort.
Med de här och andra komponenter har Siemens sedan steg för steg byggt på elektronik- och el-kapabiliteterna och lagt in verktygen i sin integrerade PLM-portfölj, Xcelerator.
Dagens stora nyhet på eldragningssidan är att europeiska flygjätten Airbus nu valt att gå samma väg som sin amerikanska konkurrent Boeing, med en storsatsning på Mentor-lösningarna. I Airbus fall handlar det om just Capital-plattformen. Affären bygger på en bred E/E-lösning, en förkortning för ”Electrical/Electronic”, där Siemens elsystemutvecklings-mjukvara Capital blir fundamentet för att påskynda utvecklingen av kommersiella flygplan. Inom parentes ska nämnas att även svenska försvarsföretaget Saab använder Capital.
För Siemens Digital Industries är detta hur som helst en stor beställning som handlar om en investering på flera tiotals miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Det är ingen dum idé i dagsläget att investera i eller förstärka sina positioner inom de tunga norrländska industrisegmenten relaterade till underhåll inom stål och gruvor. Trycket är stort på etableringar av industrianläggningar i spåren av företag som Northvolt, H2 Green Steel och andra. Och produktionsanläggningar av detta snitt och liknande kräver förstås en hel del installationer och senare också underhåll.
Det är med detta som bakgrund man kan se gårdagens besked att Jernbro Industrial Services köper det Axel Johnson International-ägda industriunderhållsbolaget GISAB (Gällivare Industriservice AB).
– Förvärvet, som är ett led i vår tillväxtstrategi, innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten, särskilt för kunder inom stål- och gruvindustri. Vi ser goda möjligheter att i större omfattning och mera aktivt bidra till den pågående och planerade industriella expansionen i regionen. Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/AVANCERAD SIMULERING: Därför är TECHNIAs köp av brittisk-amerikanska CAE-bolaget Claytex en klok satsning

PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA meddelade igår att man köper Claytex Services, en brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med mer än 20 års erfarenhet av fordon, motorsport, flyg och försvar, industriell utrustning, energi och processindustri.
Denna affär kommer nu i sig inte som någon överraskning. TECHNIA har en historik av att vara en av marknadens mer proaktiva spelare och bara så sent som i september ifjol köpte man det polska simuleringsbolaget BudSoft. Samtidigt är detta och dagens annonserade förvärv en spegling av starka marknadsbehov relaterat till digital simuleringskompetens och mjukvarustöd.
Under de senaste fem åren har investeringarna från världens företag i simulerings- & analys-mjukvara och relaterade tjänster, enligt analytikern CIMdata, ökat från 2016 års dryga 5 miljarder dollar (motsvarande ca 45 miljarder kronor) till 2021 års beräknade siffra på drygt 8 miljarder dollar (ca 73 miljarder kronor). Klart är också att framtiden ser ännu ljusare ut: per 2025 förutser analytikern att investeringarna kommer att ligga på 12 miljarder dollar (ca 110 miljarder kronor). TECHNIAs konsekventa satsning på att bygga upp ett brett Simulation Center of Excellence ser alltså ut som en mycket klok satsning.
- Claytex-teamet ligger i framkant av simulering och digital tvillingteknologi som möjliggör fullständig systemsimulering av fordon, utrustning och byggnader, säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman i en kommentar.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa hela analysen av denna affär.

PLM/Breaking News: Aras tar över sin huvudpartner, nordiska Minerva

Att det skulle hända större och mer omvälvande saker inom PLM-utvecklarens, Aras sfär, med nye CEOn, förre PTC-mannen, Roque Martin, vid rodret är måhända ingen överraskning. Idag kommer ett tydligt avtryck av det nya ledarskapet: De senaste årens PLM-utmanare Aras tar över sin största globala samarbetspartner, Minerva Group.
Med Innovator-sviten som programplattform – en lösning man själva under de senaste åren börjar karaktärisera som en lågkodlösning – har bolaget under förre ledaren, grundaren och numera styrelsemedlemmen Peter Schroer tagit klivet upp och betraktas numera av t ex analytikern CIMdata som en av de ledande plattformarna och etiketteras som en s k ”mind share leader”.
När man nu tar över och fusionerar in Minerva i bolaget får man in en spelare som betytt mycket för Aras industrispecifika utveckling, både teknologiskt och kommersiellt. Minerva Group är baserade på Aras-plattformen och riktar sig särskilt till tillverkare av medicintekniska produkter och högteknologisk elektronik. Dessutom har IT-tjänsteleverantören omfattande branschkunskap inom fordons-, flyg-, försvars- och industribyggnadssektorerna.
I och med sammanslagningen kommer Aras att ha en lokal närvaro i Skandinavien och Nederländerna. Sammanslagningen träder i kraft omedelbart.
Klicka på rubriken för att läsa mer, bland annat med analytikers omdömen.

SIMULERING & ANALYS: MSC Software har från årsskiftet blivit Hexagon Design & Engineering

MSC Software med historik tillbaks till NASA på 1960-talet och välkända inom CAE & Simulerings-området med ledande programvaror såsom MSC/Nastran och Adams för flerkroppsanalys och fordonsdynamik kommer från årsskiftet att marknadsföras under Hexagons varumärke.
- Vi har varit en del av Hexagon sedan 2017 och sedan 2020 har MSC Softwares f d CEO, Paolo Guglielmini, varit chef över Hexagon division Manufacturing Intelligence (HMI), där vi nu är över 8.000 personer som utvecklar och levererar lösningar inom Smart Industri. Detta inkluderar förutom MSC också Hexagon Metrology som är den gamla kärnan i Hexagon-portföljen samt PS som står för kompetens och lösningar inom CAM med flera framstående varumärken som ni kunnat läsa om på PLM&ERP News, säger Fredrik Roos från det svenska bolaget i Göteborg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Teamcenter Quality 6.0: Kan man minska produktutvecklings- och driftskostnader och samtidigt vässa kvalitén?

Ytligt sett kan det se ut som en paradox att man kan minska produkt- och driftskostnader, öka effektiviteten, samtidigt som man vässar kvaliteten på sina produkter. Problemet blir inte enklare av att dagens produktionsupplägg ofta präglas av globalt distribuerade lösningar. Men en av de riktigt viktiga fördelarna med några av de skarpaste produktframtagnings-plattformarna är att de här faktorerna går att förena.
Siemens Digital Industries Teamcenter Collaboration Platform är ett bra exempel på en sådan. En av modulerna på denna sömlöst uppbyggda plattform är Teamcenter Quality. Det är en produktfamilj som kan arbeta sammankopplat med flera domäner på Teamcenter Collaboration Platform. Med hjälp av ytterligare delar av Teamcenter-portföljen, erbjuder Teamcenter Quality ett slutet kretslopp från design till tillverkning på verkstadsgolvet.
Allt detta aktualiseras av att Siemens i dagarna har släppt en ny version av kvalitetshanteringsprogrammet – Teamcenter Quality 6.0. Den nya versionen innehåller mer specifikt förbättringar av sånt som felläges- och effektanalys (FMEA), kontroll- och inspektionsplanering, kvalitetsprojektledning, problemlösning, kvalitetsproblem-hantering och kvalitetsåtgärds-hantering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: CaeTek blir ny kanalpartner till Altair för Norden och Baltikum

Simulerings-, analys- och HPC-utvecklaren Altair har fullt drag under galoscherna sedan ett par år. Bolaget har kontinuerligt graderat upp sin breda programportfölj och dessutom köpt in en rad nya och starkare lösningar till sina plattformar, både på HPC-sidan och CAE-området. Man fortsätter dessutom att bygga på sin partnerkedja globalt, inte minst då med avseende på Norden. Dagsaktuellt i det senare fallet är att CaeTek har anslutit sig till Altairs växande nätverk av kanalpartners.
CaeTek kommer att erbjuda sina kunder i Norden och Baltikum alla Altairs simulerings-, dataanalys- och HPC-lösningar. Bolaget skriver i en pressrelease att man, ”med ett starkt fokus på simulering täcker hela utbudet av fysik, inklusive strukturer, multifysik, termisk och vätskesimulering och mer, och tillhandahåller de bästa lösningarna för att simulera alla fysiska fenomen som en produktdesign-process kan kräva.”
- Våra kunder har nu tillgång till avancerade teknologilösningar, som ger oöverträffade insikter för att fatta snabbare och mer välgrundade beslut, säger Mika Ketola, kundansvarig på CaeTek.
Klicka på rubriken för att läsa mer.