Big Data/Analytics

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

DATAANALYS & AI: Uppdatering som sticker ut – ALTAIRs RapidMiner tar höjd för lågkod...

UTÖKADE SAS-, PYTHON- OCH R-KODNINGSFUNKTIONER. En dryg miljard kronor fick HPC-, AI-, simulerings- och analys-företaget Altair ge när man under september 2022 köpte lösningen RapidMiner. Vad den amerikanska mjukvaruutvecklaren ville komma åt var flera saker, men en tung poäng var att stärka Altairs portfölj för komplett dataanalys (DA). Detta handlar om lösningar som ger användarna kraften att förstå, transformera, agera på och automatisera sin data. I en tid när AI, artificiell intelligens, blir allt viktigare för att effektivisera verksamheter blir t ex maskinlärning (ML) en viktig del i detta. Bra så förstås, men ofta är hindren för att bygga ML-modeller för höga för att komma igång. Man kan ha för mycket data, men otillräckligt med datavetenskaplig expertis och osäkra eller oskalbara produktionsmiljöer. Allt sånt är exempel som kan hindra ett företag från att genomföra sin dataanalysvision.
- Det är i detta RapidMiner kan vara ett starkt transformationsstöd, summerade Altair-chefen James R. Scapa bakgrunden till köpet.
Annat bra med förvärvet är att RapidMiners lågkodsplattform faktiskt används av mer än en miljon människor på alla typer av kompetensnivåer, allt i akt och mening att utveckla sina produktionsdata-pipelines och ML-modeller. Övergripande tillhandahåller mjukvaran hundratals kraftfulla, ”dra-och-släpp-byggstenar” för att transformera och utöka data – vilket avsevärt påskyndar arbetet för både kodare och icke-kodare.
Dagens nyhet när det gäller mjukvaran är att Altair givit den en ordentlig uppdatering på flera nivåer, som automatisk klustring, utökade SAS-, Python- och R-kodningsfunktioner med mera.
- Uppgraderingarna lyfter plattformens kapacitet till en ny nivå och stärker ytterligare dess position som ett omfattande, end-to-end och branch-unikt erbjudande inom dataanalys och AI-sfären, kommenterar Sam Mahalingam, Altairs CTO, Chief Technology Officer, och fortsätter: "Genom att ge användare på alla nivåer mer kraftfull och användarvänlig tillgång till funktioner med låg och ingen kod, är Altair RapidMiner ett spelförändrande ekosystem för organisationer i alla branscher, vilket hjälper dem att minska friktionen och påskynda deras digitala transformationsresa."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

HÅLLBAR DESIGN: Kan SIEMENS verktyg vända utvecklingen? ”Jag är optimist,” säger bolagets VP Eryn...

HÅLLBAR DESIGN: Kan SIEMENS PLM-verktyg vända utvecklingen? ”Jag är optimist,” säger bolagets VP Eryn Devola i dagens djupintevju - Få industriella aktörer inom produktutvecklingsområdet har samma konkreta betydelse och potential att göra skillnad inom hållbar design som Siemens Digital Industries. Det hävdar Eryn Devola, Siemens Digital Industries VP för hållbarhet, i dagens djupintervju på PLM&ERP News. Det är den tredje artikeln om verktyg för hållbar design bland de tre stora PLM-utvecklarna, där vi i tidigare avsnitt behandlat Dassault Systemes och PTC.
På vilket sätt kan Siemens göra skillnad? Det finns flera anledningar, men framför allt pekar Devola på att Siemens har både mjuk- och hårdvaruarsenalen för de flesta typer av industriell produktutveckling och tillverkning, end-to-end. Samtidigt är koncernen starkt positionerad i kraft av att den inte bara är ett ledande företag inom PLM-mjukvara och produktutveckling, utan också för att den är en av världens största aktörer, om inte den största, inom smart tillverkningsautomation. Tillsammans inom produktutveckling och automation har Siemens runt 200 000 kunder globalt, varav en stor del är världens stora OEM-företag inom dominerande segment som fordon, flyg & försvar, tunga maskiner och högteknologi. Dessutom tillverkar de saker själva inom koncernägda företag. Det gör att innovationer på PLM- och automationssidan snabbt kan få stor spridning bland världens företag.
Lägg därtill energisidan, också i den världsledande, så framträder bilden av en aktör som behärskar, åtminstone teoretiskt, hela den industriella värdekedjan. Alla erfarenheter samlas på integrerade plattformar och marknadsplatser där tillgång till alla tänkbara former av kompletterande kompetens finns, konstaterar Eryn Devola:
- Framgång inom hållbarhet kräver öppna, kommunicerbara lösningar och teknikplattformar som är flexibla. Visst är det fantastiskt att ha lösningar för miljöoptimerade materialval, eller digitala verktyg för livscykelanalys (LCA), det är några av grundkraven. Men man måste vara medveten om helheten. Den industriella världen ser olika ut från plats till plats. Kompetens- och kunskapsnivåer kan skilja sig markant och hållbarhetsmål med netto-noll är inte något som händer över en natt, säger hon och indikerar att koncept med hållbar design är brett och innehåller en rad olika aspekter som i slutändan kokar ner till att ingen PLM-leverantör ensam kan garantera digitala verktyg som räddar planeten.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Smart anläggningshatering: Perstorps resa från pappersbaserat till en digital verklighet med Hexagon SDx

I takt med svenska kemikoncernen Perstorps internationella tillväxt ökade utmaningarna med att hantera teknisk information på anläggningarna runt om i världen. Bolagets produktionsanläggningar tillverkar polyoler, formiat, organiska syror och formalin. Produkterna distribueras till kunder över hela världen för slutapplikationer som ytbeläggningar, hartser, avisningsmedel och foder.
För att möta behoven kring att hantera den tekniska anläggningsinformationen ville man ha en gemensam plattform där olika användargrupper - från ingenjörer till underhålls- och driftspersonal - snabbt kan komma åt relevant och korrekt information. Detta kan handla om allt från dokumentation vid överlämning och tekniska ritningar till information om utrustning och underhållsrapporter. Tidigare hade informationen hanterats olika på de olika anläggningarna, både vad avser system och de omgärdande processerna. Mycket var pappersbaserat. Detta var tidsödande och ineffektivt när det gällde att hitta rätt information.
För att råda bot på detta och skapa en bra grund för framtida hantering av teknisk information på nya anläggningar startade Perstorp ett globalt strategiskt initiativ. Kärnan var att skapa ett enhetligt system för projekt- och verksamhetsdata.
Grunden i detta system blev Hexagons SDx-lösning. En plattform för livscykelhantering av anläggningsinformation. Denna hade en rad fördelar, bl a att man fick en webbaserad lösning vilket, ”kändes mer modernt och framtidsorienterat än konkurrenternas applikationslösningar.” Värdefullt i helhetsbilden var också att HxGN SDx fungerar sömlöst med SAP.
-– Men som med alla stora förändringar, fanns det utmaningar med att gå från ett pappersbaserat system till SDx, kommenterar Tor Lindström, Director of Asset Integrity på Perstorp, det systemskifte som man 2020 inledde med en pilot.
Bolaget sticker inte under stol med att det var en stor utmaning att införa lösningen vid de anläggningar som redan var igång. Vilka var de och hur löste man saken? Möt Tor Lindström i dagens reportage.

SAP tar nytt grepp om AI: ”Vi vill göra alla utvecklare till generativa AI-specialister”

Som marknadsledande affärsystemutvecklare är det inte överraskande att SAP tar kraftfulla initiativ på AI-områden. Kampen är tuff just nu med en närmast exponentiell utvecklingsfas och SAP tänker inte missa tåget. Detta står helt klart efrter morgonens event, SAP TechEd 2023 i Bangalore, Indien. Bolaget har lanserat ett stort antal nya generativa AI-funktioner och innovationer som man menar innebär att utvecklare på alla nivåer kan använda AI i sina verksamheter. Bland annat nya SAP Build Code-lösningar som underlättar lågkodsutveckling och stöds av Joule, det generativa AI-verktyg som SAP lanserade nyligen.
– Dagens dynamiska teknik- och affärslandskap innebär att varje utvecklare också måste behärska AI. Med de nyheter vi lanserar på TechEd hamnar utvecklarna nu i centrum av AI-revolutionen. Med allt från avancerade AI-kodverktyg till en heltäckande lösning för att skapa generativa AI-tillägg och applikationer på SAP Business Technology Platform får utvecklarna det som behövs för att förändra hur företagen bedriver sin verksamhet, konstaterade Juergen Mueller, CTO och medlem av SAPs styrelse.
En speciellt intressant bit handlade om lågkods-lösningarnas allt större betydelse i affärs- och företagsvärlden. För att kunna se ett tydligt affärsvärde av att använda generativ AI, hävdar SAP att det är det avgörande att ha ett effektivt samarbete mellan professionella och lekmannautvecklare. Bolaget lanserar därför nya SAP Build Code-lösningar som effektiviserar samarbetet mellan utvecklare som använder de lågkodslösningar som lanserades på TechEd 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAS-plattform för marketing technology öppnar för en ny bredd av verktyg för generativ AI

MARKNADSFÖRING. Enligt en färsk rapport från Gartner (”Predicting How Major Trends Will Shape Marketing's Future”) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av sina viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.
I ljuset av denna Gartners senaste rapport positionerar sig dataanalysföretaget SAS Institute som en av ledarna inom ansvarsfull användning av AI i marknadsföring. Företaget har infört starka riktlinjer för dataintegritet, mänsklig granskning och transparens, vilket säkerställer att AI-tekniken används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Hur då?
Bolaget har precis utvecklat en ny Marketing Assistant för användare av SAS Customer Intelligence 360, som möjliggör integrering av generativa AI-modeller, vilket förändrar spelplanen för marknadsföring, innehållsproduktion och kundrese-planering. Vad som gör detta särskilt spännande är flexibiliteten det ger marknadsförare att välja bland olika AI-modeller, från populära leverantörer som OpenAI till öppen källkod och privata hosting-alternativ, något som sätter SAS framför konkurrenterna.
– Generativ AI är en spännande teknik som på ett naturligt sätt har tagit plats i marknadsföringen. Genom att använda denna teknik kan man optimera tid, resurser och marknadsföringsbudgetar. För oss känns det väldigt logiskt att integrera generativ AI i våra lösningar. Självklart med ansvarsfulla och pålitliga skyddsfunktioner på plats, säger Thomas Karlsson, rådgivare inom ”customer experience” på SAS Institute.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAPs Sverige-chef: ”Visst kan många känna stress över generativ AI – men det finns...

Om man generaliserar kan följande bitar pekas ut som de stora fördelarna med generativ AI, artificiell intelligens:
Generativ AI kan producera kreativt och nytt innehåll genom att lära sig mönster från data. Detta gör den lämplig för uppgifter som bildgenerering, språköversättning och innehållsrekommendationer.
Generativ AI kan anpassa sig till förändrade data och miljöer utan behov av manuella regeluppdateringar. Den kan ständigt förbättra sin prestanda med mer data.
Generativ AI har potential att generalisera sin inlärda kunskap för att hantera ett brett spektrum av uppgifter inom en given domän.
Fördelarna ser bra ut och de har redan satt igång en våg av innovation, menar SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini i dagens gästkrönika. Detta har skapat stress hos en del, men Soini manar till lugn:
”Visst, många företagare jag pratar med känner en viss stress över den snabba utvecklingen på AI-området. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar är själva grunden för att kunna skapa nya affärsprocesser. Men det finns lösningar och det är långt ifrån för sent att hoppa på tåget och ta del av de fantastiska möjligheter som öppnar sig med generativ AI,” skriver SAP-chefen för den svenska rörelsen i dagens gästkrönika.
Han noterar också att AI idag diskuteras allt mer i skenet av vad man kan komma att utnyttja den artificiella intelligensen till. SAP har också kommit långt i detta tillägger SAPs sverigebas; mer än 24 000 kunder har implementerat 130 AI-projekt.
”Nyligen hade jag nöjet att vara med på ett event med 300 kunder från hela EMEA-regionen. Olika branscher och företag av alla storlekar var representerade. Många intressanta diskussioner på både scen och i korridorer handlade om affärstransformation, standardisering av affärsprocesser, datahantering och hur vi ska klara av alla förändringar. Och inte helt förvånande – hur AI kan hjälpa företag att bli ännu mer effektiva och bättre på att fatta affärsbeslut.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: IFS-partnern Addovation tar ett kliv uppåt och blir bolagets nordiska systemintegratör

Affärssystemutvecklaren IFS har, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, gått mycket bra i Norden, inte minst de senaste fem åren, enligt bolagets Norden-chef, Ann Kristin Sander. I en tidigare PLM&ERP News-intervju konstaterade hon att, ”under de senaste fem åren har vi hållit en tvåsiffrig tillväxttakt varje år.” Ett av de viktiga skälen till denna kontinuerligt uthålliga tillväxttakt är bolagets systematiska satsning på att bygga upp ett kompetent partnernätverk. En av de mer framgångrika aktörerna i detta partnernätverk är Addovation.
Idag meddelader bolaget att man avancerat vidare på kompetensskalan och av IFS blivit utsedd till tjänsten som regional systemintegratör.
- Detta framsteg kommer att medföra många fördelar för kunder i de nordiska länderna, säger Addovation-chefen, Joakim Hugosson i en kommentar. Partnerskapet tillför stora lokala möjligheter till kunderna, vilket förbättrar och kompletterar IFS’ tjänsteutbud. Det nya partnerskapet mellan IFS och Addovation handlar om att addera värde till varandras styrkor: IFS tillhandahåller en "state-of-the-art-affärslösning”, och Addovation lägger till sin omfattande erfarenhet av att hjälpa företag att dra nytta av digital teknik för att driva tillväxt och effektivitet.
Notabelt är att Addovation har redan en vass meritlista i när det gäller IFS Cloud-implementeringar och uppgraderingar; IFS molnplattform, som har en hög prioritet i den svenska affärssystemutvecklarens framtidsplaner. Här har Addovation nyligen framgångsrikt uppgraderat företag som Ulefos, Prevex och Servi till IFS Cloud.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

IFS på köprond inom AI för försvars- och tillverkningsindustrin – förvärvar amerikanska Falkonry

IFS på köprond inom AI för tillverknings- och försvarsindustrin – förvärvar amerikanska Falkonry Den explosiva utvecklingen av AI, Artificiell Intelligens, lämnar få mjukvaruutvecklare eller företagsansvariga i lugn och ro. Utvecklingen är explosiv och för den som vill vara med på framtidståget gäller det att haka på nu. IFS och koncernchefen Darren Roos är inget undantag i denna jakt på effektiva lösningar. Under den gångna veckan meddelade han att den svenska affärssystemutvecklaren, IFS, köper amerikanska Falkonry. Detta Kalifornien-baserade mjukvaruföretag har specialiserat sig på industriell AI med siktet inställt på att leverera automatiserad, höghastighetsdataanalys till tillverknings- och försvarsindustrin.
En poäng med Falkonrys lösning är att den AI-baserade, självlärande lösning man tagit fram kontinuerligt övervakar stora mängder data relaterat till industriella anläggnings-tillgångar, maskiner, system och industriella processer för att upptäcka och analysera ovanligt beteende och orsaker till fel.
I en kommentar säger Darren Roos:
- Falkonry är unikt på marknaden eftersom dess teknologi är agnostisk och dessutom inte kräver datavetare. Dessa stora skillnader som Falkonry kan lägga upp på bordet innebär att lösningen är både skalbar och har en låg kostnad att implementera – två grundläggande egenskaper som i hög grad överensstämmer med våra egna värderingar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hon är ServiceNows nya chef för den svenska rörelsen

ServiceNow, leverantör av plattformar för digitala arbetsflöden, har utsett Victoria Rosell till Sverigechef med start i september. Rosell har gedigen erfarenhet från IT-branschen, och kommer närmast från en ledande roll på IBM, som landschef för företagsförsäljningen.
Hon kommer nu att sätta riktningen för ServiceNows fortsatta tillväxt i Sverige, med målet att accelerera tillväxten ytterligare. Till saken hör att Rosell kom till ServiceNow redan våras, då hon tillträdde rollen som senior försäljningsdirektör på plattformsföretaget.
- Jag ser verkligen fram emot att ta mig an rollen som sverigechef för ett så visionärt och innovativt bolag. Sedan jag började på ServiceNow har jag imponerats av bolaget och framförallt av det svenska teamet. Något som också har uppmärksammats är att ServiceNow Sverige nyligen fick sin första Great Place to Work-certifiering. Jag har tidigare jobbat mycket med både data och AI, och ser det som viktigt att vara en del av utvecklingen inom området. Därför känns bolagets snabba framsteg och expanderande erbjudande väldigt spännande. Jag är övertygad om att ServiceNow är framtidens plattformsbolag och att vi har många möjligheter i Sverige framöver, säger Victoria Rosell.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title