Big Data/Analytics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

OCR-baserat: Containerhantering på hög digital nivå förbättrar effektivitet och datakvalitet

Ett OCR-baserat system som automatiserar hantering av containerinformation och bl a överför data direkt till TOS-systemet systemet (Terminal Operating System) i nära nog realtid – finns det?
Det gör det och ABB Cranes ligger långt fram i utvecklingen av denna systemtyp. Bolaget har också fått en mycket intressant beställning på just ett sådant OCR-system (Optical Character Recognition), som kommer att implementeras på 21 kajkranar på SSA Manzanillo International Terminal (MIT) i Panama.
Kontraktet bygger vidare på det långsiktiga samarbetet mellan SSA och ABB och de lyckade implementeringarna av lösningen på fem av SSAs terminaler i USA.
- Genom att addera ABB Cranes OCR-treknologi kommer MIT Panama att förbättra datakvaliteten och produktiviteten i containerhanteringen för att kunna möta behoven som följer med ökande trafik och fartygskapacitet. Bättre effektivitet är också en av nycklarna till en säker och mer hållbar terminalverksamhet, kommenterar Richard Micheli, produktlinje-chef för OCR på ABB Marine & Ports.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Snow Software släpper nya lösningar hybrid- och multimolnmiljöer

Större flexibilitet, stöd för nya plattformar och förenklad integration i mer komplexa miljöer – det är kontentan av teknikanalysföretaget Snow Softwares nu presenterade förbättringar av Snow Commander-lösningen. Denna är allmänt utformad för att hjälpa organisationer att avancera sin molnresa och samtidigt sträcka sig in i hybrid- och multimolnmiljöer.
Digital omvandling är fortfarande viktigt för många företag. I en undersökning från Snow svarade 94 procent av IT-beslutsfattarna att takten i den digitala omvandlingen ökat dramatiskt under det senaste året. Även företagens molnutgifter har ökat. Men samtidigt svarar 71 procent av dessa IT-beslutsfattare att de kämpar med att leverera nya lösningar och hålla den innovationstakt som krävs för att förbli konkurrenskraftiga i dagens affärslandskap.
– De flesta organisationer har idag en molnstrategi, men när de fortsätter sin molnresa står de inför många utmaningar när det kommer till moln- och infrastrukturhantering. Utvecklingen och spridningen av molnteknik leder till alltmer komplexa hybrid- och multimolnmiljöer. För att fullt ut kunna realisera fördelarna med molnet behöver organisationer ett sätt att förenkla användningen av dessa nya molntjänster, säger Sanjay Castelino, produkt- och kundansvarig på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-cheferna: Större investeringar krävs för att hantera den snabba datatillväxten, enligt ny rapport

Enligt fler än hälften av de globala IT-cheferna investerar stora företag världen över för lite i verktyg och infrastruktur som krävs för att hantera den ökade mängden data. Detta gäller även för storföretag i Sverige, där även dataskyddsbestämmelser ses som ett hinder för att kunna dra insikter ur data. Det visar en global undersökning från Digital Realty.
Det är i den nya rapporten ”Global Data Insights Report”, som detta framkommer. Givetvis finns det ett visst intresse från bolaget som tagit fram rapporten, Digital Realty - som är en av de största globala leverantörerna av moln- och operatörsneutrala datacenter, samlokalisering och samtrafiklösningar - att komma till denna slutsats. Men det hindrar inte att undersökningen pekar på sånt som kan förbättras.
- Företagsledare inser värdet av en datadriven strategi, och detsamma gäller nordiska företag, som vi redan ser demonstrera sin förmåga att avancera inom digital transformation. Det som blir tydligare bland våra kunder, är detta med att placera data och IT-infrastruktur närmast kunderna och att partners krävs för att främja sin verksamhet dagordning, kommenterar Peder Bank, nordisk managing director.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny ANALYS från RADAR: ”Nischade IT-leverantörer vinnare efter pandemiåret”

Respekterade svenska IT-analytikern Radar Ecosystem Specialists har släppt rapporten Leverantörskvalitet 2022. Denna årliga studie mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan svenska kunder och leverantörer inom IT-området.
Man konstaterar i rapporten initialt att pandemin varit en tuff period i relationen mellan köpare och leverantörer. Nästan hälften av köparna tyckte att deras leverantörer hade en reaktiv syn, snarare än proaktiv. Men efter pandemin pekar kurvan neråt igen på detta område: vi talar om en minskning av den andelen till 40 procent. ”I år är köparnas syn att leverantörerna har en bättre förståelse för verksamheten och ett mer proaktivt förhållningssätt,” skriver analytikern.
Kunderna är generellt mer nöjda med sina leverantörer än tidigare, förutom i segmentet infrastruktur och drift där trenden går åt andra hållet. Mätperioden för årets rapport har utökats och skett Q1 2022 för att ge en tydlig bild av rådande läge mellan leverantörer och kunder under det utmanande och speciella pandemiåret och över 800 svenska verksamheter har varit med och svarat.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kan lågkod-plattformar göra någon nytta inom PLM? Om Mendix och värdet av de nya...

Vad kan en lågkod-lösning göra för nytta i en PLM-miljö? Frågan är intressant, inte minst i perspektivet av att flera PLM-utvecklare satsat på att köpa, integrera och utveckla denna typ av lösningar. Siemens Digital Industries Software är ett av de tydligaste exemplen i PLM-världen med sitt köp 2018 av lågkodplattformen Mendix; men det finns andra på arenan, exempelvis Aras PLM, medan t ex Salesforce, Microsoft och SAP är andra exempel utanför den renodlade PLM-sfären. Men enligt Gartners Magiska Quadrant och deras senaste plattformsutvärdering 2021 är Mendix emellertid positionerat som ledande när man väger samman vision och förmåga att exekutera.
Hur viktigt är detta för Siemens? Mer än man skulle kunna tro. Mendix har sedan köpet t o m vuxit i betydelse på ett sätt som få kunde föreställa sig 2018, även om CEO Tony Hemmelgarn, redan 2018 var övertygad om saken:
- Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar, sa han i en intervju med PLM&ERP News. Men vad vi snabbt har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.
Med detta i minnet är det knappast överraskande att Mendix idag håller på att bli en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck.
Vi ska i dagens artikel titta lite närmare på Mendix som en av pelarna i Siemens-miljön. Detta inte minst i skenet av dagens nyhet; att man gjort Mendix Workflow för processautomation allmänt tillgängligt för globala företag som bygger ”end-to-end” digitala lösningar på lågkodsplattformen.
– Betydelsen av den här utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop, säger Mendix CTO och R&D-chef, Johan den Haan, till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: Riskhantering och växande datavolymer ställer nya krav på ledning och organisation

Försörjningskedjor blir mer och mer svårhanterliga. Kundkännedom blir allt viktigare, precis som IT-säkerhet. Klimatomställningen, och risker och hot i vår omvärld ställer nya krav på snabbare och effektivare scenarioanalyser. För att navigera i detta landskap krävs det framför allt två saker: en dataanalysmogen och agil organisation – med en stor portion nyfikenhet och handlingskraft som bas.
Det skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Ola Ringström, som är VD och chef för SAS Institute Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Svenske Charlie Lagervik ska bygga upp Microsofts tjänster kring Azure Digital Twins

Svensken Charlie Lagervik signerade nyligen på för rollen som en av de globalt viktigare befattningshavarna inom sånt som relaterar till IoT och digitala tvillingar. Det följer nämligen som ett brev på posten med den som innehar positionen som Principal Program Manager för Microsoft Azures serviceprogram för digitala tvillingar i denna IT-jättens plattformsmiljö.
- Jag är glad över att vara en del av detta talangfulla team och få arbeta med denna kärntjänst för alla moderna digitala transformationer, skriver han i en kommentar på LinkedIn, och fortsätter: ”Digitala tvillingar förändrar hur kunder och partners tänker på att modellera den fysiska världen för att få djupare insikter och möjliggöra nya digitala upplevelser, kan inte vänta med att dela mer om vad vi jobbar med härnäst."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS släpper global rapport om hållbarhet och cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin

Står ett reaktivt tankesätt och föråldrad infrastruktur i vägen för ökad hållbarhet?
Rätt eller fel – det är i alla fall vad affärssystemutvecklaren IFS och IT-analysbolaget Omdia kommit fram till i en global undersökning. Man har gjort den för att få bättre förståelse för tillverkningsföretags inställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi. Undersökningen tillfrågade respondenter som har beslutsfattande positioner på tillverkningsföretag i Europa (inklusive Norden) och Nordamerika.
Studien är intressant inte minst med bakgrund i de accelererande klimatförändringarna och behovet av att minska tillverkningsindustrins påverkan på miljön, genom att minska fabrikers utsläpp och elförbrukning.
”Den påverkan som pandemin har haft blev en katalysator för ökad hållbarhet, men externa påtryckningar som kundmedvetenhet och regulatoriska krav har flyttat upp hållbarhetsfrågan ännu högre upp på prioriteringslistan,” skriver IFS i en pressrelease.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”En faktor 10”: Prevas köper spjutspetsbolag inom programutveckling

Industrikonsulten Prevas meddelar att man köper 60 procent av factor10. ”Bolaget är ett spjutspetsbolag med några av Sveriges bästa programvaruutvecklare,” skriver Prevas i pressmaterialet.
- Detta är verkligen en fin diamant, säger Johan Strid, koncernchef på Prevas. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Boston Consulting Group och SAP tar fram lösningar för att mäta affärsvärdet av hållbarhetsarbetet

Hur mäter man affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete? Frågan har blivit synnerligen het de senaste åren och inte minst är mjukvaruutvecklarna idag på flera håll djupt involverade i denna typ av frågeställningar och hur man ska utveckla lösningar som gör det lättare att hantera problematiken.
Konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG) och affärssystemutvecklaren SAP är två av de större marknadsaktörerna som nu tar tag i frågan. De ska ta fram ett gemensamt erbjudandet inom klimatomställning. Detta ska landa i lösningar som kommer att göra det möjligt för företag att mäta affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete, sätta rätt klimatambitioner och skapa hanterbara hållbarhetsplaner; ett initiativ som applåderas av analytikern IDCs globale forkningsledare på hållbarhetsområdet, Björn Stengel
– Enligt en av IDCs senaste undersökningar anser tre fjärdedelar av cheferna som är involverade i hållbarhetsarbetet på sina företag att faktorer som miljö, socialt ansvarstagande och styrning (ESG) är viktigt för företagets affärsvärde. BCG och SAP ligger båda i framkant med att erbjuda kunderna konkreta lösningar för hållbar omställning. Det nya samarbetet kommer ytterligare att hjälpa IT-köpare att använda tekniken strategiskt för att nå sina hållbarhetsmål, säger Björn Stengel, global hållbarhetsforskningsledare vid IDC.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing