Big Data/Analytics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

AUTODESK: Den svenska byggbranschen på efterkälken när det gäller datahantering inom design och konstruktion

- Byggbranschen är definitivt inte känd för att ligga i spets när det gäller IT-stöd i verksamheten. Men vad kan de ofta betydande bristerna ifråga om tillgång på data i byggprojekt få för följder? CAD- och PLM-utvecklaren Autodesk har tillsammans FMI tittat på saken i en en färsk undersökning, omfattande 1 115 yrkesverksamma inom byggsektorn och representanter för fyra stora byggföretag i elva europeiska länder. 100 av deltagarna är från Sverige. Bland titlarna för deltagarna märks produktägare, arkitekt, tekniker, byggchef, med flera.
Konklusionen är allmänt att branscher ligger efter många andra, men också att de svenska företagen när det gäller datainsamling och hantering ligger efter de nordiska grannarna.
Autodesks Nicholas Klokholm, regionchef för Norden, Baltikum och Polen, håller med: ”den svenska byggbranschen ligger långt efter sina grannländer när vi jämför hur data används inom design och konstruktion.”
- Det är förvånande att den svenska byggbranschen ligger så långt efter. För mig är Sverige ett föregångsland inom just tech. Vi har skapat flera av världens populäraste techföretag, där Spotify är ett exempel, men inom bygg tycks vi ligga efter. Här har de svenska byggföretagen mycket att lära från andra branscher, säger Klokholm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

KONSULTERNA: HiQs förvärv av Advicon ”en drömsituation”

Den snabba utvecklingen inom digitaliseringen sätter sina spår i form av en allt snabbare snurrande förvärvskarusell. Med siktet inställt på att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag meddelade HiQ igår att man köper det Lundabaserade IT-konsultbolaget Advicon med sina 25 anställda.
Advicon grundades 2014 och har kunder inom ett flertal branscher, allt från små privata företag till offentliga organisationer och globala marknadsledande koncerner. Bolagets idé är att driva ett företag som bygger på respekt för kundens behov och en kultur som betonar team-arbete och personlig utveckling som redskap för att lyckas.
– Vi har en stark utveckling av vår verksamhet i Skåne och ett fantastiskt team som jobbar med några av Nordens ledande företag. Detsamma gäller för Advicon, och att kombinera våra två verksamheter gör att vi stärker vår position ytterligare, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Programutveckling med DevOps växer: Eficode fördubblar intäkterna till över 735 miljoner

Finskägda Eficode, framför allt känt för sina DevOps-lösningar, går som tåget. Bolaget meddelar idag att dess intäkter mer än fördubblades jämfört med det senaste räkenskapsåret till över 72 miljoner euro, motsvarande nära 735 miljoner kronor.
DevOps visar sig alltså ha en stor potential som allt oftare använt koncept. Begreppet DevOps kommer från en förkortad sammanslagning av orden ”development” och ”operations”. Innebörden med konceptet är att DevOps, lite grovt tillyxat, handlar om att utveckla mjukvara i ett team som utvecklar, driftar, testar, integrerar och övervakar applikationen och dess utveckling i ett automatiserat flöde. Det är ett sätt att utveckla mjukvara/system och handlar i hög grad om full livscykelhantering av IT-applikationer. Exempelvis har Volvo Cars dotterbolag för utveckling av fordonsplattformar, CEVT, utvecklat och använt sig av DevOps under ledning av Erik Gräns, vilket PLM&ERP News tidigare rapporterat om.
Intressant ur svensk synvinkel är att Eficode köpte svenska DevOps-specialisten Riada tidigare i år.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Styrkan med Oracles moln-PLM är de kraftfulla kopplingarna till ERP- och SCM-områdena”

Oracles PLM-lösningar tillhör inte någon av de riktigt stora på den nordiska produktutvecklings-marknaden, men det hindrar inte att man finns på plats, även om det i Sverige och Norden då ofta handlar mer om bolagets moln- och ERP-lösningar. På den renodlade PLM-sidan är man dock större globalt, framför allt då i Nordamerika.
Detta sagt om marknadsbakgrunden ska konstateras att bolagets moln-PLM-plattform under en längre tid utvecklats bra. Oracle är på PLM-sidan annars mest känt för Agile PLM-plattformen. Denna finns fortfarande kvar, men helt klart vill Oracle få över AgiIe-användarna till Oracle Cloud PLM. I denna miljö utvecklar och implementerar man kvartalsvis i en kontinuerlig process och utifrån en holistisk vision uppgraderingar och nya funktioner.
- Verkligheten är att de traditionella, äldre PLM-systemen bara skapat en konsoliderad hantering av produktutvecklingen i system som endast använts av ingenjörsteam, hävdar Oracles produktmarketing-direktör, Kirk Carlsen, och tillägger att detta ofta inneburit att data fortfarande varit fragmenterade och hanterade i flera parallella silosapplikationer, t ex under avdelningar som produktutveckling, tillverkning, underhåll, kvalitetshantering, IoT, etc.
När analytikern CIMdata nyligen utvärderade bolagets moln-PLM summerar man saken med att Oracles affärsplattform innehåller en värdekedja som många av marknadens främsta leverantörer inte matchar. Detta sett ur perspektivet av den digitala tråd som krävs för att stödja dagens innovationsprocesser end-to-end. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Plattform för KUNDRELATIONER: Slut på torra statiska analyser när IFS köper Customerville

Att nöjda kunder är en huvudpoäng i alla företagsverksamheter är det närmaste ett axiom man kan komma ifråga om affärsrelationer. Men hur når man dit på effektivast möjliga sätt? Vägarna är förstås flera, men en av flera nycklar är att ta reda på vad kunderna vill för att vara maximalt nöjda. Frågeställningarna är flera, t ex: Hur ser kundupplevelsen ut? Hur får man den feedback som behövs? Hur kan man på mest rationella sätt lyssna på sina kunder? Osv.
Det är i svaret på den här typen av frågor vi finner skälet till att svenska affärssystemutvecklaren IFS nu meddelar att man köper Customerville. IFS har en långvarig relation med Customerville med bolagets verktyget djupt förankrat i sitt eget VoC-program, ”Voice of the Customer”. Analysen av kundeernas sentiment och den synen på den intelligens som Customerville ger till IFS har spelat en viktig roll i hur IFS har utvecklat sina tjänster, hur de utvecklat IFS Cloud och fortsätter att forma sitt kundlivscykelupplevelse-program och kultur.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aktuellt på engineering.com: Why did the world’s king of CAM, Hexagon leader Ola Rollén,...

This week's big news in ERP, PLM and factory automation–Hexagon's acquisition of ERP giant Infor's EAM business–without doubt came as a surprise; Infor, which is one of the ERP industry's biggest players.
For $2.75 billion, Hexagon will become the owner of Infor EAM - which can be described as one of the industry-leading SaaS-based solutions for managing enterprise assets, such as factory and production facilities and the like. The solution optimizes customers' operational efficiency through digitization as well as better management and maintenance of assets.
Hexagon’s boss, Ola Rollén, moves on in his ambition to build an empire based on smart manufacturing solutions. It is a strikingly interesting move by the Hexagon leader based on his ability to see connections earlier than others and also be able to establish the resources required to act upon it. So, why did he and Hexagon buy Infor’s EAM business?
Click on the link below to be directed to Verdi Ogewell's article on this topic on our American sister site, engineering.com.

Hexagonchefen rör om ordentligt i ERP-grytan: Köper hela INFORS EAM-verksamhet för 23,5 miljarder

Säga vad man vill om Hexagonchefen Ola Rollén, men det är få individuella aktörer inom PLM, automation, metrologi och anläggningshantering som har så högt ställda ambitioner som denne svenske ”imperiebyggare”. Hexagon har kort sagt under Ola Rolléns ledning tagit en väg in i framtiden som säkert överraskat många. Att han skulle kunna stoltsera som världens CAM-kung var det nog få som trodde ända tills jätteköpet av Vero Software 2014. Men det har snurrat på bra, om uttrycket tillåts, och Rollén spejar kontinuerligt över hela horisonten relaterat till industriell produktion och de toppmoderna digitala verktyg som behövs för detta. Några exempel vid sidan av Vero: Köpet av MSC på simulerings- och analyssidan inom PLM, j5 International för att etablera och stödja användning av digitala tvillingar i operativa lösningar inom bl a olja- och gas, Thermopylae Sciences and Technology för geospatialapplikationer, mobila ramverk och molnbaserade positioneringstjänster, 3D-printing startupen Amendate för att stärka på lösningar inom additivt. Rollén jobbar kort sagt över hela skalan för att bygga upp och stärka framför allt Hexagons Mnufacturing Intelligence-division.
Idag kommer ett synnerligen överraskande nytt köp: Hexagon förvärvar hela INFORs EAM-verksamhet; Infor som är en av branschens större spelare har; INFOR.
För 23,5 miljarder svenska kronor blir Hexagon ägare till Infor EAM – som kan beskrivas som en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, typo fabriks- och produktionsanläggningar och liknande. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.
- Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg, säger Hexagonchefen i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CIMdata-chefen Peter Bilello om PLM-utvecklingen: ”Har du råd att bara vara en följare?”

Det finns få analytiker på PLM-området som har bättre koll på trender och vart branschen är på väg än CIMdata-chefen, Peter Bilello. Området är förstås ytterligt komplext, inte minst i skenet av de senaste årens utveckling ifråga om digitaliseringen, nya teknologier och metodikförändringar som hänger samman med detta. Allt ackompanjerat av produkter som i allt större omfattning lutar över mot ökade inslag av mjukvara och elektronik på bekostnad av t ex mekanik. Tillsammans bildar detta en fond av ett produktframtagnings- och produktdriftslandskap i dramatisk förändring.
Frågan är nu: hur slår dessa utvecklingslinjer gentemot produktutvecklings- och tillverkningsuppläggen?
Peter Bilello diskuterade saken under det nyligen avhållna digitala eventet PLM Road Map & PDT 2021. PLM&ERP News bad denne expert att sammanfatta de fem viktigaste trenderna och han pekade ut den digitala transformationen, konvergenseffekter i skenet av generativ design och additiv tillverkning (3D printing), modellbaserat ingenjörsarbete, big data/analys och agil produktutveckling. Vilka var skälen?
Läs hela artikeln genom att klicka på rubriken.

Svensk PLM-lösning i viktig roll när Royal Navy vässar datahanteringen med hjälp av BAE...

Det är inte bara PTC som plockat hem större order på PLM-relaterade datahanteringssystem från stora försvarsorganisationer under det senaste året (i och med beställningen från US Navy).
Idag meddelar BAE Systems att det brittiska Försvarsministeriet (MOD) har lagt ut ett femårigt kontrakt på för att tillhandahålla ett datahanteringssystem till flera fartyg i Royal Navy-flottan, inklusive det som PLM&ERP News rapporterat kring tidigare: QUEEN ELIZABETH Class-hangarfartyg, typ 45-jagare och de nya typ 26-fregatterna.
BAE Systems-verktyget, Support Information Knowledge Management (S-IKM), möjliggör säker och effektiv hantering av de enorma mängder data som krävs för att ge support och underhåll på för komplexa krigsfartyg, inklusive tekniska manualer, scheman och artiklar.
Särskilt intressant i sammanhanget är att svenska Eurosteps PLM-system, ShareAspace, har en viktig roll i sammanhanget.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing