Big Data/Analytics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Intel, Dell och Red Hat i viktiga roller när Telenor Sverige vässar sig på...

Edge computing kommer att bli betydelsefullt inte bara för verkstadsindustrin, utan rakt av för alla företag, myndigheter och organisationer. Analytikern Gartner, uppskattar exempelvis att 75 procent av företagens data förväntas skapas och bearbetas i utkanten av nätverken år 2025.
En av aktörerna på denna arena är Telenor Sverige, som idag berättar att man ska utveckla det man har på bordet på 5G- och edge-området i ett nytt samarbete med Intel, Dell och Red Hat.
- Tillsammans med Intel, Dell och Red Hat fyller vi nu ett gap på marknaden med målet att uppfylla kraven på datasuveränitet för cloudlösningar. Det är ett stort kliv framåt, hävdar Bjørn Ivar Moen, CEO för Telenor Sverige.
Lösningarna, menar han, kommer att möjliggöra nya innovativa tjänster för både företag och myndigheter med nya avancerade säkerhetsfunktioner i framtidens molnlösning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hur ser vägen framåt ut för Volvo Group när det gäller PLM?

Vart är Volvo Group, denna globalt ledande lastbils-, buss- och entreprenadmaskin-koncern på väg när det gäller det industriella IT-stödet? Frågan är superintressant och klart är att PLM-lösningarna kommer att spela en avgörande roll på vägen framåt mot produktion av en fullt elektrifierad fordonsflotta med inslag av AI-baserad autonom drift och eMobility-lösningar i världsklass. Bolaget har höga ambitioner och en uttalad policy att fortsätta vara världsledande när man nu klivit in i en värld där hållbara transport-, energi- och hanteringslösningar är ett måste.
Den här utvecklingen sätter i högsta grad fingret på sånt som behöver göras när PLM-plattformar ska omformas för att möta behoven som följer med eMobility-utvecklingen. Allt sånt som federativa PLM-upplägg, digitala tvillingar och trådar, AR-teknologi, sensorer, avancerad elektronik, AI, mjukvaruutveckling och annat hamnar i fokus tillsammans med rationella, högt automatiserade och IIoT-baserade produktions-koncept (Industrial IoT). Men också kopplingarna till en eftermarknad där nya affärsmodeller med bl a ”product-as-a-service” och underhållslösningar kommer att spela betydande roller i de holistiska upplägg som utvecklingen kräver.
Hur löser man detta? En som har synnerligen goda insikter i de PLM-relaterade utmaningarna kring detta Josef Schiöler, chef för Core Platform Area PLM/PDM inom Volvo Group. Schiöler är en av de absoluta höjdpunkterna i årets upplaga av PLM Road Map & PDT 2022 EMEA, som äger rum på Lindholmen Conference Center, i Göteborg, den 18-19 oktober i år.
Men det finns förstås en hel del annat intressant på agendan i detta event, som arrangeras av svenska PLM-utvecklaren Eurostep och världens idag kanske ledande PLM-analytiker, amerikanska CIMdata. Bland annat möter vi tunga PLM-profiler från Boeing, Airbus, ThyssenKrupp, Pratt& Whitney, Saab Aeronautics, ABB, Chalmers och dessutom CIMdata-chefen Peter Bilello.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KRÖNIKA: Därför bör dataanalys göras och planeras för molnet

Det finns idag tunga affärsmässiga argument för att lägga dataanalysen i molnet. Genom att kombinera dataanalys med molnteknologi skapas möjligheten att accelerera digitalisering och att ta datadrivna beslut för alla. Det beror till stor del på att de kunskaper och de resurser som behövs är mer tillgängliga än de tidigare varit. Det är extra viktigt i dag eftersom modern dataanalys handlar om fler områden än enbart data, analysmodeller och analysverktyg, hävdar Joel Jönsson, Analytics Architect hos SAS Institute Sverige, i dagens gästartikel.
Data-analys i molnet relaterar till aktiviteter som bland annat avancerad prognostisering, edgelösningar, digitala tvillingar, 5G, demokratisering av dataåtkomst och så vidare. Molnet möjliggör kort sagt att data från en stor mängd källor kan samordnas och samverka utan att man behöver vänta på att IT ska få nya servrar som kan hantera de nya datamängderna. Framförallt i en tid av brist på halvledare.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny undersökning från IFS: ”Många storföretag lever i förnekelse om hur länge störningarna i...

Bristande tillgång på komponenter och på råmaterial har fortsatt att skapa störningar i många företags leveranskedjor. Bland annat relaterat till Corona-pandemin och nu senast det ryska anfallskriget mot Ukraina med till detta kopplade globala effekter.
De problem som detta fört med sig tror nu 57 procent av de stora företagen kommer att vara över vid slutet av 2022. Över hälften, 52 procent, säger detsamma om den rådande kompetensbristen.
Allt detta enligt en ny undersökning från svenska affärssystemutvecklaren IFS, där 1450 seniora beslutsfattare på stora företag i Frankrike, Tyskland, Norden, USA, Storbritannien och Förenade Arabemiraten tillfrågats.
– Många stora företag lever i förnekelse om hur länge den nuvarande störningen i leveranskedjan kommer att pågå, säger Maggie Slowic, som är global direktör för tillverkningsområdet på IFS.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Fem nycklar till att ta sig an fjärde industriella revolutionen

Dataanalysföretaget Qlik har publicerat vad de anser vara de viktigaste nycklarna till hur företag ska bli mer konkurrenskraftiga och lyckas i den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0. Lite förenklat omfattar denna tekniker inom automation och tillverkning med koppling till Internet of Things (IoT), och som Qlik påpekar i en pressrelease, ”har inte denna trend avstannat trots pandemin.” Tvärtom, menar man att utbrottet av covid-19 har snarare påskyndat införandet av industri 4.0, vilket har lett till att företag i alla branscher använder IoT och Big data på ett mer sofistikerat sätt.
Qliks roll i sammanhanget motsäger inte heller att det man lägger upp på bordet ifråga om databitarna har god relevans. Med hjälp av Qliks plattform kan företag analysera kundbeteenden, förbättra sina affärsprocesser, upptäcka nya intäktskällor samt genomföra riskbedömningar. Bolagets lösningar har också allmänt slagit bra: de används av över 50 000 kunder i fler än 100 länder.
Hur som helst; nyckeln till att bli konkurrenskraftig är att se till att skola om den befintliga arbetskraften och utrusta framtida generationer med rätt kompetens. Hur ser då bolagets recept ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

OCR-baserat: Containerhantering på hög digital nivå förbättrar effektivitet och datakvalitet

Ett OCR-baserat system som automatiserar hantering av containerinformation och bl a överför data direkt till TOS-systemet systemet (Terminal Operating System) i nära nog realtid – finns det?
Det gör det och ABB Cranes ligger långt fram i utvecklingen av denna systemtyp. Bolaget har också fått en mycket intressant beställning på just ett sådant OCR-system (Optical Character Recognition), som kommer att implementeras på 21 kajkranar på SSA Manzanillo International Terminal (MIT) i Panama.
Kontraktet bygger vidare på det långsiktiga samarbetet mellan SSA och ABB och de lyckade implementeringarna av lösningen på fem av SSAs terminaler i USA.
- Genom att addera ABB Cranes OCR-treknologi kommer MIT Panama att förbättra datakvaliteten och produktiviteten i containerhanteringen för att kunna möta behoven som följer med ökande trafik och fartygskapacitet. Bättre effektivitet är också en av nycklarna till en säker och mer hållbar terminalverksamhet, kommenterar Richard Micheli, produktlinje-chef för OCR på ABB Marine & Ports.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Snow Software släpper nya lösningar hybrid- och multimolnmiljöer

Större flexibilitet, stöd för nya plattformar och förenklad integration i mer komplexa miljöer – det är kontentan av teknikanalysföretaget Snow Softwares nu presenterade förbättringar av Snow Commander-lösningen. Denna är allmänt utformad för att hjälpa organisationer att avancera sin molnresa och samtidigt sträcka sig in i hybrid- och multimolnmiljöer.
Digital omvandling är fortfarande viktigt för många företag. I en undersökning från Snow svarade 94 procent av IT-beslutsfattarna att takten i den digitala omvandlingen ökat dramatiskt under det senaste året. Även företagens molnutgifter har ökat. Men samtidigt svarar 71 procent av dessa IT-beslutsfattare att de kämpar med att leverera nya lösningar och hålla den innovationstakt som krävs för att förbli konkurrenskraftiga i dagens affärslandskap.
– De flesta organisationer har idag en molnstrategi, men när de fortsätter sin molnresa står de inför många utmaningar när det kommer till moln- och infrastrukturhantering. Utvecklingen och spridningen av molnteknik leder till alltmer komplexa hybrid- och multimolnmiljöer. För att fullt ut kunna realisera fördelarna med molnet behöver organisationer ett sätt att förenkla användningen av dessa nya molntjänster, säger Sanjay Castelino, produkt- och kundansvarig på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-cheferna: Större investeringar krävs för att hantera den snabba datatillväxten, enligt ny rapport

Enligt fler än hälften av de globala IT-cheferna investerar stora företag världen över för lite i verktyg och infrastruktur som krävs för att hantera den ökade mängden data. Detta gäller även för storföretag i Sverige, där även dataskyddsbestämmelser ses som ett hinder för att kunna dra insikter ur data. Det visar en global undersökning från Digital Realty.
Det är i den nya rapporten ”Global Data Insights Report”, som detta framkommer. Givetvis finns det ett visst intresse från bolaget som tagit fram rapporten, Digital Realty - som är en av de största globala leverantörerna av moln- och operatörsneutrala datacenter, samlokalisering och samtrafiklösningar - att komma till denna slutsats. Men det hindrar inte att undersökningen pekar på sånt som kan förbättras.
- Företagsledare inser värdet av en datadriven strategi, och detsamma gäller nordiska företag, som vi redan ser demonstrera sin förmåga att avancera inom digital transformation. Det som blir tydligare bland våra kunder, är detta med att placera data och IT-infrastruktur närmast kunderna och att partners krävs för att främja sin verksamhet dagordning, kommenterar Peder Bank, nordisk managing director.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny ANALYS från RADAR: ”Nischade IT-leverantörer vinnare efter pandemiåret”

Respekterade svenska IT-analytikern Radar Ecosystem Specialists har släppt rapporten Leverantörskvalitet 2022. Denna årliga studie mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan svenska kunder och leverantörer inom IT-området.
Man konstaterar i rapporten initialt att pandemin varit en tuff period i relationen mellan köpare och leverantörer. Nästan hälften av köparna tyckte att deras leverantörer hade en reaktiv syn, snarare än proaktiv. Men efter pandemin pekar kurvan neråt igen på detta område: vi talar om en minskning av den andelen till 40 procent. ”I år är köparnas syn att leverantörerna har en bättre förståelse för verksamheten och ett mer proaktivt förhållningssätt,” skriver analytikern.
Kunderna är generellt mer nöjda med sina leverantörer än tidigare, förutom i segmentet infrastruktur och drift där trenden går åt andra hållet. Mätperioden för årets rapport har utökats och skett Q1 2022 för att ge en tydlig bild av rådande läge mellan leverantörer och kunder under det utmanande och speciella pandemiåret och över 800 svenska verksamheter har varit med och svarat.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kan lågkod-plattformar göra någon nytta inom PLM? Om Mendix och värdet av de nya...

Vad kan en lågkod-lösning göra för nytta i en PLM-miljö? Frågan är intressant, inte minst i perspektivet av att flera PLM-utvecklare satsat på att köpa, integrera och utveckla denna typ av lösningar. Siemens Digital Industries Software är ett av de tydligaste exemplen i PLM-världen med sitt köp 2018 av lågkodplattformen Mendix; men det finns andra på arenan, exempelvis Aras PLM, medan t ex Salesforce, Microsoft och SAP är andra exempel utanför den renodlade PLM-sfären. Men enligt Gartners Magiska Quadrant och deras senaste plattformsutvärdering 2021 är Mendix emellertid positionerat som ledande när man väger samman vision och förmåga att exekutera.
Hur viktigt är detta för Siemens? Mer än man skulle kunna tro. Mendix har sedan köpet t o m vuxit i betydelse på ett sätt som få kunde föreställa sig 2018, även om CEO Tony Hemmelgarn, redan 2018 var övertygad om saken:
- Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar, sa han i en intervju med PLM&ERP News. Men vad vi snabbt har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.
Med detta i minnet är det knappast överraskande att Mendix idag håller på att bli en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck.
Vi ska i dagens artikel titta lite närmare på Mendix som en av pelarna i Siemens-miljön. Detta inte minst i skenet av dagens nyhet; att man gjort Mendix Workflow för processautomation allmänt tillgängligt för globala företag som bygger ”end-to-end” digitala lösningar på lågkodsplattformen.
– Betydelsen av den här utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop, säger Mendix CTO och R&D-chef, Johan den Haan, till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing