Affärssystem

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PTC tar hem jätteorder värd 95 miljoner dollar från amerikanska flygvapnet för sin SaaS-baserade...

PTC har lyckats kamma hem vad som har goda utsikter att bli en av årets globalt sett större PLM- och service parts management relaterade affärer. Bolaget meddelade idag att United States Air Force (USAF) utökar sin användning av PTCs Servigistics Service Parts Management SaaS-lösning. Detta som en del av vapenslagets moderniseringsprogram av leveranskedjan, ESCAPE.
Servigistics-mjukvaran är i och för sig ingen nyhet för USAF, istället handlar dagens annonserade affär om en expansion av ett existerande avtal. Men det är en utökning som kommer att dra in stora belopp, som definitivt kommer att skapa ordentliga avtryck i PTC's intäktskolumner. Expansionen landar i ett femårigt slutkontrakt, med en basperiod på ett år och fyra ettåriga optioner, totalt värda upp till 95 miljoner dollar om alla optioner utnyttjas. Beloppet motsvaras av ca 865 miljoner kronor. Man kan utgå från att PTC-chefen, Jim Heppelmann sover gott i natt.
Med denna mjukvarulösning, certifierad på FedRAMP-säkerhetsnivå, får det amerikanska flygvapnet nya möjligheter att ytterligare vässa kapaciteten och optimera flödena i vad som redan är en av världens största och mest komplexa tjänste- och reservdelsförsörjnings-kedjor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Avtal klart om världens första marina drivmedelsstation för förnybara bränslen

PRODUKTUTVECKLING. Fossil Free Marine heter ett svensk företag som satsar på att möjliggöra och underlätta ett hållbart båtliv på global nivå genom infrastrukturlösningar för miljövänlig distribution av förnybara flytande bränslen och marina snabbladdningsstationer för framtidens elbåtar. Bolaget grundades 2019 och har under våren 2021 stängt en pre-seed finansieringsrunda. Man har också fått två statliga investeringsbidrag via Klimatklivet.
Nyheten i sammanhanget är att Fossil Free Marine nu valt Swede Ship Composite, som ingår i koncernen Swede Ship Marine, för produktion av världens första fullskaliga kommersiella marina drivmedelsstation för fossilfria bränslen. Den patentsökta "miljö-macken", fungerar obemannad och den första enheten skall stå klar för etablering sommaren 2022. Projektplanering och produktion har redan inletts.
- För Fossil Free Marine är detta en mycket viktig milstolpe, då vi lämnar en lång utvecklingsperiod bakom oss och går in i skarpt läge, i produktion och kommersialisering för att skala upp verksamheten, säger Karl-Oskar Tjernström, medgrundare och VD för Fossil Free Marine.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-prioriteringar för 2022 är utmanande, men CIO:er är detta till trots optimistiska

Det är knappast någon överraskning att Coronapandemin har haft stor påverkan på IT-branschens utveckling. Störst fokus i detta har legat på digital transformation och innovation. Men förändring är i allmänhet inga enkla processer, samtidigt som läget är sånt att för att IT-chefer ska lyckas i det nya IT-landskapet krävs att de vågar ta tuffa beslut och göra rätt prioriteringar.
Vilka är utmaningarna i detta och hur navigerar man för att hamna rätt? Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och Texas, har tittat på saken. I en nu släppt sin rapport 2022 IT Priorities Report, listar 1 000 IT-chefer i USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Indien, de utmaningar man ser inför 2022.
– Jag tvivlar inte på att vi kommer att se tillbaka på 2020 och 2021 som en period av dramatiska förändringar som har gett IT-chefer en starkare röst när det gäller att utforma strategier och mål som kan driva intäktstillväxt och innovation framöver, kommenterar Alastair Pooley, CIO på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Världsledande datacenter-bolaget Vertiv i samarbete kring hållbarhet med RISE

Hållbarhetslösningar inom alla områden är ett superhett ämne. Ett intressant exempel är att ett av världens ledande datacenter-företag, amerikanska Vertiv, nu ansluter sig till RISE partnerprogram för utveckling av datacenter. Det strategiska samarbetet ska bidra till utvecklingen av hållbara lösningar som återanvändning av värme och alternativa kraftkällor. Medgrundare till partnerskapsprogrammet är f ö en rad namnkunniga aktörer på IT-arenan, som Ericsson, Facebook, Vattenfall, ABB och Luleå Tekniska Universitet.
Datacenterforskningen på RISE drivs vid ICE Datacenter i Luleå. Här samarbetar RISE med näringsliv, akademi och offentlighet med branschnära forsknings- och utvecklingsarbete med ett övergripande syfte att bidra till en hållbar tillväxt genom konkurrenskraft och nytänkande.
- Samarbetet med Vertiv hjälper oss att komma närmare branschens behov och stärker vår dialog och det direkta samarbetet. Vi vill förstå branschens behov för att fortsätta utveckla vår ledande roll, i samarbete med våra partners, säger Tor Björn Minde, RISE, som leder ICE Datacenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Svenska företag kliver före i klimatomställningen,” skriver Boston Consulting Group i färsk rapport

Välrenommerade konsulten Boston Consulting Group, BGC, har i en färsk rapport tillsammans med World Economic Forum tittat närmare på klimatförändringarna och den gröna omställning som sker i alla branscher just nu. En viktig konklusion man landar i är att omställningen faktiskt är snabbare än vad många företag insett och att de som ställer om snabbt kan ha en enorm påverkan på sin bransch.
Man pekaqr också på att flera svenska företag har gjort viktiga pionjärinsatser och gjort avtryck genom att inta ledande roller i arbetet. Bl a SSAB, IKEA och H&M. Men man höjer också ett varningens finger:
– Svenska VD:ar som misslyckas med att röra sig snabbt nu, riskerar att missa en möjlighet att både växa och bidra till förändring som inte liknar något annat, säger Thomas Jensen, senior partner och VD för BCG i Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Det är ingen dum idé i dagsläget att investera i eller förstärka sina positioner inom de tunga norrländska industrisegmenten relaterade till underhåll inom stål och gruvor. Trycket är stort på etableringar av industrianläggningar i spåren av företag som Northvolt, H2 Green Steel och andra. Och produktionsanläggningar av detta snitt och liknande kräver förstås en hel del installationer och senare också underhåll.
Det är med detta som bakgrund man kan se gårdagens besked att Jernbro Industrial Services köper det Axel Johnson International-ägda industriunderhållsbolaget GISAB (Gällivare Industriservice AB).
– Förvärvet, som är ett led i vår tillväxtstrategi, innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten, särskilt för kunder inom stål- och gruvindustri. Vi ser goda möjligheter att i större omfattning och mera aktivt bidra till den pågående och planerade industriella expansionen i regionen. Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/AVANCERAD SIMULERING: Därför är TECHNIAs köp av brittisk-amerikanska CAE-bolaget Claytex en klok satsning

PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA meddelade igår att man köper Claytex Services, en brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med mer än 20 års erfarenhet av fordon, motorsport, flyg och försvar, industriell utrustning, energi och processindustri.
Denna affär kommer nu i sig inte som någon överraskning. TECHNIA har en historik av att vara en av marknadens mer proaktiva spelare och bara så sent som i september ifjol köpte man det polska simuleringsbolaget BudSoft. Samtidigt är detta och dagens annonserade förvärv en spegling av starka marknadsbehov relaterat till digital simuleringskompetens och mjukvarustöd.
Under de senaste fem åren har investeringarna från världens företag i simulerings- & analys-mjukvara och relaterade tjänster, enligt analytikern CIMdata, ökat från 2016 års dryga 5 miljarder dollar (motsvarande ca 45 miljarder kronor) till 2021 års beräknade siffra på drygt 8 miljarder dollar (ca 73 miljarder kronor). Klart är också att framtiden ser ännu ljusare ut: per 2025 förutser analytikern att investeringarna kommer att ligga på 12 miljarder dollar (ca 110 miljarder kronor). TECHNIAs konsekventa satsning på att bygga upp ett brett Simulation Center of Excellence ser alltså ut som en mycket klok satsning.
- Claytex-teamet ligger i framkant av simulering och digital tvillingteknologi som möjliggör fullständig systemsimulering av fordon, utrustning och byggnader, säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman i en kommentar.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa hela analysen av denna affär.

SIMULERING & ANALYS: MSC Software har från årsskiftet blivit Hexagon Design & Engineering

MSC Software med historik tillbaks till NASA på 1960-talet och välkända inom CAE & Simulerings-området med ledande programvaror såsom MSC/Nastran och Adams för flerkroppsanalys och fordonsdynamik kommer från årsskiftet att marknadsföras under Hexagons varumärke.
- Vi har varit en del av Hexagon sedan 2017 och sedan 2020 har MSC Softwares f d CEO, Paolo Guglielmini, varit chef över Hexagon division Manufacturing Intelligence (HMI), där vi nu är över 8.000 personer som utvecklar och levererar lösningar inom Smart Industri. Detta inkluderar förutom MSC också Hexagon Metrology som är den gamla kärnan i Hexagon-portföljen samt PS som står för kompetens och lösningar inom CAM med flera framstående varumärken som ni kunnat läsa om på PLM&ERP News, säger Fredrik Roos från det svenska bolaget i Göteborg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS behåller positionen som ledande inom fältservice i analytikern IDCs senaste MarketScape-rapport 2021-22

Svenska utvecklaren av affärssystem, IFS, har de senaste tio åren genomgående hamnat väl positionerade i konkurrensen med sin Applications-svit när analytiker som Gartner, ARC Advisory, IDC och andra gjort sina utvärderingar av de ledande aktörerna.
Det var därför inte någon överraskning att IFS återigen hamnar i ledarkategorin på fältservicesidan (FSM, ”Field Service Management”) när just IDC nyligen publicerade sin MarketScape-rapport: ”Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2021–2022 Vendor Assessment”. Det är kort sagt inte för inte som IFS anses vara en av världens ledande utvecklare av just fältservicelösningar.
MarketScape-rapporten bedömer i vilken utsträckning FSM-leverantörers kapacitet och strategier hjälper företag att forma effektiva tjänster och möjliggöra leveranser av repeterbara och konsekvent engagerande upplevelser. För att göra detta är fältserviceteam beroende av plattformar som har förstärkt verklighet (”Augmented Reality, AR”)/blandad verklighet (”Mixed Reality, MR”), Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) för att skapa effektiva serviceinsatser på fältet. Det handlar i detta om mjukvaror som gör det möjligt för teamen att gå längre än att vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt delar och rätt kompetens genom att erbjuda vassa plattformar för prediktiv och proaktiv distansservice och dessutom personligt anpassade upplevelser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB och HASCO bildar samriskföretag för smart tillverkning i Kinas bilindustri

AUTOMOTIVE. Övergången till elbilsproduktion bland världens fordonstillverkare kräver omställningar i alla leverantörsled. Bildelstillverkare behöver av detta skäl investera allt mer i flexibla anläggningar där de kan tillgodose snabbt föränderliga behov och trender; något som i hög grad också påverkar leverantörerna av PLM-mjukvaror och automationsutrustning.
Det är bakgrunden till gårdagens tillkännagivande från automationsexperten ABB och Kinas ledande bildelstillverkare HASCO att de båda företagen bildar ett nytt samriskföretag för att driva fram nästa generation av smart tillverkning i Kinas bilindustri.
Samriskföretaget ska bygga vidare på den befintliga och framgångsrika relationen mellan de båda företagen för att genomföra den viktiga utvecklingen av mycket flexibel och hållbar bildelstillverkning inom HASCOs verksamhet i Kina.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing