Affärssystem

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ABB påskyndar fjärruppkoppling för kundsupport under trycket av COVID-19 och Coronakrisen

- Under COVID-19-krisen måste regeringar och företag göra svåra val och balansera människors säkerhet med ekonomisk försörjning. ABB har åtagit sig att stödja båda - skydda människor och samtidigt hjälpa företag att hålla sig verksamma under dessa utmanande tider. Fjärrservice och digitala lösningar kan bidra till att skydda människor, produktion och kritiska försörjningskedjor samtidigt som vår ekonomiska balans bevaras.
Det säger ABBs Peter Terwiesch, global affärsområdeschef för ”Industrial Automation” och meddelar samtidigt att bolaget för att säkerställa kontinuerlig drift ger kunder tillgång till ett antal av ABBs lösningar via nätet, till exempel fjärrövervakning av kritisk utrustning, underhållsstöd med hjälp av augmented reality, onlineverktyg för utbildning och reservdelar och självdiagnostik som minimerar risken för utrustning, processer och säkerhet.

ERP/SCM: Iptor får ny nordisk toppledning när Kristian Niklasson tar över som CEO

ERP-utvecklaren Iptor – möjligen mer välbekant som det nya namnet på ett av de s k svenska ”tre I:en”, IBS (International Business Systems) – har utsett Kristian Niklasson, tidigare COO, ”Chief Operating Officer”, till VD för bolagets Nordenrörelse. Den nordiska marknaden, som f ö är företagets största.
Iptor har även utsett Per Durlind till att leda regionens försäljnings-, kontohanterings- och kundframgångsteam. Han har en bakgrund med flera års erfarenhet inom leverantörskedjan och försäljning av företagsprogramvaror i multinationella företag.
Allmänt när det gäller ERP-mjukvara utvecklar Iptor framför allt lösningar relaterat till distribution och distributionskedjan, planerings-, logistik- och tjänsteområdena.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SKÄRANDE BEARBETNING: Microsoft lutar sig mot Sandvik Coromants kompetens i nya tillverkningslösningar

Att Microsoft har en global huvudroll när tillverkningsindustrin stegar in i digitaliseringens tidevarv är kanske inte så överraskande. Men det finns fler spelare som aspirerar på att följa med på resan. Saken är ju den att Microsoft har den allmänna IT-kompetensen och plattformsteknologin i sin famn, men när det gäller specialistbitarna får denna digitala gigant luta sig mot de som har de riktigt avancerade kunskaperna; t ex inom skärande bearbetning för tillverkningsindustrin. Vem är bättre skickade än svenska Sandvik Coromant att hoppa in i denna ledande roll?
Se där bakgrunden till att Sandvik Coromant inleder ett unikt samarbete med Microsoft för att ta nästa steg i utvecklingen av att ytterligare förändra och digitalisera tillverkningsindustrin. Med detta bolags kunskap om skärande bearbetning i kombination med tekniska lösningar från Microsoft tar samarbetet sikte på att koppla ihop delar av produktionskedjan i lösningar för nästa generations tillverkningsindustri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM och SIMULERING: EDRMedeso och Trimtec startar bolag med stora möjligheter

BuildingPoint Scandinavia heter ett nybildat bolag inom digitala verktyg för bygg- och anläggningsområdena. Namnet är nytt, men bakom det nya bolaget gömmer sig två välbekanta spelare inom PLM/Simulering och BIM/Infrastruktur – EDRMedeso och Trimble. Det förra bolaget är en av Nordens ledande konsultfirmor inom CAE och framför allt välkänt som partner till marknadsledaren ANSYS. På bygg- och anläggningssidan är Trimble välkänt för sin växande roll inom BIM (Building Information Modeling) med en rad mjukvaror för arkitektur och byggkonstruktion. Inte minst för köpet 2012 av SketchUp från Google och den 2014 förvärvade Tekla-mjukvaran, ett kraftfullt verktyg för 2D- och 3D-modellering.
Hur kommer BuildingPoint in i denna ekvation? Ja, lösningen, som också är poängen med det nybildade bolagets existens, kan enklast beskrivas som ett koncept som kopplar ihop, förenklar och möjliggör effektivt samarbete över hela designlandskapet som ryms inom bygg- och anläggningsdomänen.
-Lösningen möjliggör ett arbetsflöde på plats som är papperslöst, öppet, organiserat och detaljerat. Detta är ett koncept som ger byggare och byggnadsägare robusta verktyg för modern drift, underhåll och hantering, summerar Niklas Lindwall, VD för EDRMedeso och styrelseordförande i det nybildade BuildingPoint Scandinavia.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-leverantören med de nöjdaste kunderna: TCS i nordisk topp – TietoEVRY överraskande lågt placerade

Kundnöjdheten med konsulternas insatser på den nordiska marknaden håller sig på en fortsatt hyggligt hög nivå. Detta enligt den årliga undersökningen som görs av PA Consulting och Whitelane Research om IT-outsourcingmarknadens utveckling.
Ifjol låg genomsnittet på 68 procent när det gäller IT-leverantörerna; medan vi specifikt när det handlade om molnet fick se de stora leverantörerna, Microsoft, Google och Amazon ifjol flytta fram sina positioner.
I 2020 års undersökningning har kundnöjdheten med IT-leverantörerna ökat med 1 procent till 69. I topp ligger, som vanligt är man benägen att säga, TCS, Tata Consultancy Services med 82 procents nöjdhet. Det blir femte året i rad denna indiska jätte toppar listan. Tvåa respektive trea är Atea och Accenture.
På molnleverantörssidan ser det också fortsatt bra ut med Microsofts Azure på 75 procent, följt av AWS med 74, Google Cloud med 73 och Oracle på 70 procent.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTRAPPORT: Självkörande fordon möter nytt motstånd

Hoppet om självkörande bilar och kollektivtrafik tycks möta oväntat hårt motstånd på stora marknader som i USA, Tyskland, Kina och Indien, enligt rapporten Deloitte Automotive Consumer Study 2020.
Självkörande fordon ser ut att bli verklighet på allvar. Men ju längre teknologin utvecklas, desto mer kritiska frågor börjar konsumenterna och stadsplanerarna att ställa.
– Rapporter om olyckor skapar oro för att testa autonoma fordon i områden där människor bor. I Europa, USA och Indien ställs också fler kritiska frågor om hur reseinformationen genereras och sparas i de anslutna fordonen, säger Martin Larsson, partner på Deloitte.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Byggde app med hjälp av lågkod-plattform för att skydda anställda mot Coronasmitta … på...

Bara under det senaste året har lågkodplattformar kommit ordentligt i ropet. Värdet av att kunna programmera olika appar utan att vara programmeringskod-specialist har snabbt vunnit mark. PLM&ERP News läsare har i detta ägnat stort intresse åt PLM-relaterade lågkodplattformar som Siemens Mendix och Aras PLMs Innovator. Men det finns fler, t ex en på medicinteknikområdet som är synnerligen aktuell i skenet av Coronaviruset COVID-19, OutSystems.
Stemcell Technologies, Kanadas största medicinteknikbolag, behövde en applikation för att få koll på smittspridning inom organisationen och hålla sina medarbetare säkra under COVID-19-pandemin.
Mindre än ett dygn senare hade de en fungerande första version. Nu gör de källkoden tillgänglig för andra.
- Att kunna utveckla snabbt är oerhört viktigt när förutsättningarna förändras så snabbt som under det rådande virusutbrottet, säger Beatriz Clarke, utvecklingschef på STEMCELL.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Jeeveschefen byter jobb: Ny VD för Swecos verksamhet inom IT & samhällsutveckling

Efter fyra år på posten som chef för affärssystemet Jeeves svenska verksamhet byter Christina Skogster Stange uppdragsgivare och tillträder som VD för Sweco Sveriges verksamhet inom IT för samhällsutveckling med cirka 240 medarbetare.
- Det känns otroligt roligt och spännande att få förtroendet att vara med och driva Swecos fortsatta digitala resa, säger hon i en kommentar till sin nya position, som hon tillträder den 11 maj.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing