Affärssystem

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

7 av 10 företag planerar för intelligent automation för att möta kostnadsspiralen

Det samhällsekonomiska läget med hög inflation har lett till kostnadsökningar för företagen på i genomsnitt 9 procent det senaste året, enligt en ny undersökning. Det gör att 7 av 10 företag nu ställer sin tilltro till intelligent automation, ”digitala medarbetare”, för att upprätthålla tillväxten. Enligt Roland Adolfsson, nordisk säljchef på automationsföretaget SS&C Blue Prism, finns lösningen i samarbetet mellan mänskliga och digitala medarbetare.
– Framtidens arbete är ett samarbete mellan mänskliga och digitala medarbetare, som utnyttjar kraften i intelligent automation för att driva innovation och tillväxt. Den här studien visar på automatiseringens betydelse för industrins framtid. Det handlar inte bara om att uppnå konkurrensfördelar, utan också om långsiktig lönsamhet. Det handlar om att automatisera det du kan och använda människor där de gör mest nytta, för att uppnå organisationens mål och leverera det bästa till dina anställda, kunder och intressenter, säger Roland Adolfsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Affärssystemutvecklaren Monitor tog hem fint tyskt pris – blev årets ERP-system

Svenska ERP-utvecklaren Monitors G5-system gick segrande ur 2022 års upplaga av ”Årets ERP-system” i kategorin ERP-system för tillverkande företag, i tyska Potsdam.
Juryn uppskattade särskilt för Monitors planer inom hållbarhet och systemets förmåga att anpassas för miljövänligare produktion.
– Det kändes lite överraskande, pirrigt och kul. Det är tufft att slå tyska system på deras hemmaplan och vi tog absolut inte segern för givet på förhand, säger Jonas Persson, affärsutvecklingschef på Monitor Group.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Smart IT- och utrustnings-finansiering gör försäljning från leverantörer och OEMer upp till 25 procent...

Hur mycket kan finansieringsmodellerna i samband med IT- och utrustnings-satsningar hos OEMer påverka deras och dess leverantörernas intäkter och lönsamhet? Frågan är naturligtvis alltid intressant – inte minst i tider där det finns indikationer som pekar mot en vikande konjunktur - och Siemens Financial Services (SFS) har undersökt saken i en ny rapport.
Svaret på frågan ovan är, om man ska tro undersökningen, att ja, integrerade smarta finansieringsprogram hjälper leverantörer och OEMer att stödja sina kunder att investera – vilket i sin tur också förbättrar både omsättning och lönsamhet.
Bland annat visas att att OEM:s och leverantörers försäljning i genomsnitt är cirka 20 procent högre och deras vinster stärks med nästan 25 procent tack vare integrerade smarta finansieringsprogram.
- I en tid då investeringsaptiten är fortsatt försiktig, har smarta finansieringsprogram visat sig utgöra en konkurrensfördel för leverantörerna, kommenterar Christoffer Granlund, säljchef, Sverige. Dessa förbättrar inte bara erbjudandet till kund, utan gör det lättare för kunden att förstå vad det kostar att nyttja utrustningen och därmed gör det enklare för kunden att investera i ny teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Överraskande partnerskap: AVEVA licensierar in Aras PLM för att utveckla OEM-relaterade lösningar inom anläggningsoptimering

Dagens stora nyhet på PLM-, automations- och anläggningsunderhålls-områdena är det överraskande partnerskapet mellan Aras PLM och AVEVA, som avslöjades idag. AVEVA är stora på IT-lösningar som, bl a brukar sorteras in under Asset Lifecycle Management-paraplyet. Bolaget har över 20 000 företag i fler än 100 länder på kundlistan och utvecklar på sin industriella molnplattform applikationer som gör det möjligt för företag att, ”utnyttja kraften i sin information och förbättra samarbetet med kunder, leverantörer och partners.”
AVEVA kommer att licensiera in Aras Innovator-plattformen för att leverera en serie skalbara, Asset Lifecycle Management-lösningar, som kommer att integrera Aras öppna och flexibla portfölj av applikationer med AVEVA Unified Engineering och AVEVA Asset Information Management.
- Förmåga att hantera livscyklar spelar en avgörande roll i den storskaliga digitala transformationen av alla branscher som vi stödjer. Genom att förena data ger de grunden för att automatisera många affärsprocesser och, eftersom de är baserade på korrekt realtidsinformation, ger de också kunderna trygghet och förtroende för noggrannheten hos den tekniska digitala tvillingen. Vårt partnerskap med Aras tar detta ett steg längre, genom att göra det möjligt för kunder att dra nytta av innovativa molnbaserade Asset Lifecycle Management-lösningar för att påskynda deras digitala transformation, säger Peter Herweck, CEO för AVEVA.
För Aras PLM blir partnerskapet ytterligare ett erkännande av PLM-plattformens, Innovator, styrka.
- Aras kraftfulla lågkodsplattform och affärsfärdiga applikationer gör det möjligt för globala företag att anpassa sig med snabbhet och smidighet i de mest komplexa scenarierna, kommenterar Aras-chefen, Roque Martin, det strategiska samarbetsavtalet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NY RAPPORT: Digital transformation inom olje-och gasföretag hålls tillbaka av svårigheter att definiera vad...

Resultaten från en intressant undersökning som affärsystem-utvecklaren IFS genomfört presenteras idag. Det handlar bland annat om synen på den digitala transformationen och hållbarhetsområdet, och IFS har kollat saken med över 600 seniora beslutsfattare på stora energibolag i Frankrike, Australien, Japan, Norden, USA, Storbritannien och Mellanöstern.
Några konklusioner är att mer än tre av tio (31 procent) olje- och gasföretag världen över anser att två av de främsta incitamenten kring vilka krav man ställer på mjukvarusystem är att de ska leda till förbättrad integration och ett områdes-överskridande samarbete. Samtidigt efterfrågar 30 procent effekter som förbättrad projektledning, 29 procent villa ha förbättrad resurshantering genom produktionscykeln och 29 procent effektivare drift.
– Denna undersökning avslöjar hur energi- och allmännyttiga organisationer hålls tillbaka från att gå framåt med digital transformation, på grund av oförmågan att definiera och mäta hur de ska få avkastning på sina investeringar i ny teknik, kommenterar Carol Johnston, VP för ”Energy, Utilities and Resources” på IFS.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CIO Louise Nilsson om Lantmännen-koncernens kliv upp i molnet: ”Ett krav för att anpassa...

ERP/Intervju. På B2B-sidan och när det gäller affärssystem är klivet in i molnet idag något som nu äger rum i stor skala. En av organisationerna som nu tar detta steg är extra intressant då det rör sig om en stor koncern, Lantmännen, med 10 000 medarbetare och som ägs av 19 000 svenska lantbrukare. Omsättningen är på 45 miljarder och man har verksamhet i 20 länder.
Bolaget tillhör de många företag som kört Movex från början och som efter Infors övertagande för ett antal år sedan gått över till Infor M3, som arvtagaren till detta system heter idag. I över 20 år har man haft denna plattform i koncernen.
Men nu händer det stora saker med miljön, då bolaget valt att ta steget in i molnet. I dagens artikel möter vi Louise Nilsson, CIO för Lantbruksdivisionen inom Lantmännenkoncernen, som delar med sig av utmaningar, möjligheter och erfarenheter hon dragit så här långt i transformationen av M3-miljön - från on-premise till en multitenant molnmiljö. Varför valde man att ta steget mot molnet just nu?
- Vi måste modernisera våra M3-plattformar av tekniska skäl och samtidigt pågår ett skifte mot en ny generation jordbrukare, som har nya krav och allt större gårdar. Det gör att vi måste bli än mer snabbrörliga och flexibla för att möta de nya kraven. Och då tror vi att en multitenant molnmiljö där regelbundna uppdateringar ingår kan möta de kraven, samtidigt som det ger oss ny funktionalitet. Något alternativ till molnet finns egentligen inte om man snabbt vill anpassa systemen till verksamhetens behov, säger Louise Nilsson.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Louise Nilsson.

BIM, bygg och digitala tvillingar bakom HEXAGONs senaste köp

Hexagon-chefen, Ola Rollén, fortsätter bygga på bolagets kapabiliteter relaterat till anläggnings-design och -hantering. Under förra veckan blev det klart att den svenska verkstads- och anläggningsgiganten köper det australiensiska bolaget iConstruct PTY, som kombinerar sensor, mjukvara och autonoma teknologier. Bolaget är i detta en framstående leverantör av Building Information Modeling (BIM)-mjukvara. Förvärvet ser ut som en perfekt match med Hexagons strategier och lösningar och används också inom infrastruktur och konstruktion av industriella anläggningar.
Flaggskeppet är iConstruct Pro, som är ett beprövat verktyg för byggautomatisering med hundratals globala kunder som har förlitat sig på dess fördelar i flera år. Det handlar om en vass plattform som möjliggör integration, tillgänglighet och kontroll av den mängd design- och konstruktionsbaserad information som finns inom olika BIM-modeller, och kombinerar all data till en enda 3D-modell. Eller en digital tvilling om man vill.
- IConstruct är inte bara till en lättdistribuerad lösning för att kombinera olika designmodeller till en enda källa, utan den möjliggör också läsning, skrivning och utbyte av information hela vägen genom drift och underhåll, vilket övergår värdet av den enda 3D-modellen i samband med allt ifrån design och konstruktion till anläggningsförvaltning, summerar Ola Rollén köpet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FUSION 360 MANAGE & UPCHAIN: Autodesk paketerar PLM/PDM-verktyg och gör dem tillgängliga under en...

När Autodesk i april ifjol köpte PLM-bolaget och programlösningen Upchain, fick man en etablerad plattform för samverkan kring produktdata. Den stöder en decentraliserad värdekedja kring produkter och Upchain levererar en multi-tenant, molnnativ SaaS-arkitektur med snabb implementeringsfunktion. På sista raden handlar det oim en lösning som definitivt hade kapaciteten att ge Autodesk-kunder förbättrad kapacitet för att hantera komplexa produktsystem över distribuerade team av intressenter.
Nyheten kring lösningen idag är att man sedan någon vecka istället för att licensiera lösningen separat finns den nu som ett enda erbjudande tillsammans med Fusion 360 Manage-plattformen från Autodesk.
- Genom att erbjuda Fusion 360 Manage med Upchain har kunderna fördelen av både moln PLM och PDM för ett pris, kommenterade Alexandra Maraldo, Autodesks marknadschef, saken.
Fusion 360 Manage (tidigare Fusion Lifecycle) är Autodesks molnbaserade PLM-lösning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA …och här tar Prevas ännu en order när Coromatic satsar på fältservice med...

Affärssystemutvecklaren IFS meddelar idag att Coromatic Group, som säkrar kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar, har valt IFS Cloud FSM-lösning (Field Service Management). Just FSM-området är en IFS starkaste sidor där man vanligtvis huserar som den ledande lösningen i t ex analytikern Gartners utvärderingar.
I fallet med Coromatic valdes lösningen, ”för att öka företagets produktivitet, effektivisera planeringsprocesser och stötta vidare tillväxt.”
IFS-partnern Prevas kommer att spela en nyckelroll i implementeringen av IFS Cloud FSM, som ska rullas ut i Sverige, Danmark och Norge.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tillverkare av självkörande undervattensfarkoster satsar på Hegagons EAM-lösning med Prevas som konsult

Underhållslösningar för olika typer av industrianläggningar har visat sig vara en av industrikonsulten Prevas starka sidor. Man brukar i sammanhanget tala om EAM-system (Enterprise Asset Management) och här har konsulten ofta använt sig av Infors EAM-system, en lösning som idag är i svenska Hexagons ägo och kallas HxGN EAM. Systemet är toppmodernt, SaaS- och molnbaserat.
I veckan har Prevas meddelat att man ska leverera en lösning, baserad på just HxGN EAM till Argeo. Det senare bolaget jobbar med självkörande undervattens-farkoster och underhållslösningen ska stödja Argeos avancerade drift av dessa s k AUVer.
– Argeo har gjort ett viktigt plattformsval genom att välja EAM-lösningen från Hexagon. Avtalet med Prevas kommer att bidra till bättre styrning och kontroll av vår operativa verksamhet, säger Ronny Bøhn, COO på Argeo.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing