Opinion

Att digitalisera i lågkonjunktur: Hur prioriterar man bland alla nya investeringsalternativ?

IT-chefer behöver komma ikapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin, då molninvesteringar prioriterades. Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalys-företaget Qlik och tidigare analytiker på Gartner, ger i dagens gästkrönika sin syn på hur företag bör prioritera bland på investeringssidan när det gäller de digitala satsningarna. ”De tuffare ekonomiska tiderna ökar utmaningarna för IT-cheferna, som behöver komma i kapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin och prioritera rätt bland nya digitaliserings-investeringar,” skriver Sommer och fortsätter: ”Den akuta pandemi-fasen medförde av nödvändighet en stor digital omvandling, med tyngdpunkt på övergång till molnet. Många områden blev då eftersatta, som styrning, automation och kostnadskontroll, eftersom företagen hade fokus på överlevnad. Dessa behöver ses över på nytt.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

UNIT4s Claus Jepsen: ”…men med dåliga data blir AI och automatisering en SENVÄG istället...

Det har blivit en ordentlig skjuts kring AI efter Open AIs lansering av ChatGTP. PLM&ERP News skriver t ex idag i en tidigare publiceras artikel, ”Explosiv AI-tillväxt: Investeringarna upp 46 procent 2023 enligt analytiker – IBM leder marknadsloppet”, att de globala satsningarna på AI pekar mot en dubblering vartannat år. Det ger en bra bakgrund till dagens gästkrönika från affärssystemutvecklaren Unit4s CTO, Claus Jepsen.
Han pekar bl a på att automatisering med dåliga data gärna blir en senväg istället för en genväg. Men det finns lösningar och i artikeln välkomnar Jepsen till en värld där AI och automatisering har potential att omvandla vardagliga uppgifter och processer inom företag. Men för att göra detta möjligt måste vi först övervinna en grundläggande utmaning: hanteringen av data.
I detta lyfter Claus Jepsen fram att AI-lösningar som ChatGPT: De kan erbjuda fantastiska möjligheter att automatisera tidskrävande arbetsuppgifter, menar han, men det är viktigt att inse att automatiseringens framgång i hög grad beror på kvaliteten på de data som används. Företag som misslyckas med att bryta ner barriärer mellan datasilos och skapa lättillgängliga, välstrukturerade datakällor kommer att stöta på problem när de försöker automatisera sina verksamheter.
Klicka på rubriken för att läsa hela Claus Jepsons gästkrönika.

”Digitalisering ger bra möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter bromsar”

Många företag blir försiktiga med investeringar när vi står inför en svagare ekonomi, eller snarare enligt de senaste analyserna t o m trätt in i en lågkonjunktur. Hur man möter detta inom olika företag relaterat till IT och PLM varierar förstås – neddragningar på investeringssidan är en lösning, selektiva satsningar på IT-lösningar som kan bidra till rationellare produktion och kostnadssänkningar är en annan. Vilken av dessa ytterkantsvägar man väljer är upp till var och en efter resurser och kapacitet. En som advokerar för det senare alternativet är IT-tjänstföretaget Endavas nordenchef, Philip Carl: - Nuläget ett bra tillfälle att fortsätta digitalisera, skriver han i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Bland annat för att man kan förbättra möjligheterna att ta marknadsandelar kontra de som istället väljer neddragningsvägen.
”Digitalisering och innovation är viktiga drivkrafter för tillväxt. Det är viktigt att digitalisera inom rätt områden, vilket är specifikt för varje enskilt bolag. Men fördelarna kan gälla många bolag i de flesta branscher, som till exempel att förbättra upplevelserna hos kunder och anställda, öka effektiviteten i många delar av företags verksamheter och minska kostnader. Även om investeringar kring digitalisering behöver skräddarsys för varje enskilt bolag ger jag här inspiration kring några av de hetare techtrenderna som jag tror kan driva positiv förändring för många bolag,” skriver Carl.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”AI-kriget har bara börjat” – branschexperten Maciej Zawadziński om tech-trender 2023

2022 blev ett dramatiskt år i teknikvärlden. Flera länder utfärdade domar om att Google Analytics bryter mot GDPR, 5G hade ett rejält uppsving och vidareutveckling av molntjänster var aktuellt för många. Under året började även AI-tjänster och cybersäkerhet smyga sig upp till höga nivåer i folks medvetande. Men om 2022 blev dramatiskt i tech-världen är det bara i startfasen av vad som komma skall.
- AI-kriget har bara börjat, säger branschexperten Maciej Zawadziński, VD på Piwik PRO, som i dagens artikel listar tre trender för 2023 som sticker ut lite extra och därför får mycket utrymme.
2023 blir ett fortsatt händelserikt år för tech-branschen, konstaterar han och pekar ut övergången till en integritetsvänlig datainsamling, tillsammans med cybersäkerhet och AI-tjänster, som de mest utmärkande.
- Ett hett ämne som är på tapeten just nu är nedläggningen av den populära och välanvända analystjänsten Google Universal Analytics, även kallad GA3, som sker i juli 2023. Avvecklingen av GA3 och den medföljande övergången till Google Analytics 4 eller en alternativ analystjänst innebär många saker för företagen, säger han. Vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Varför ska man satsa på digital automation inom tillverkning?

Varför ska man satsa på digital automation? ”Övergripande för att det är nyckeln till effektivare och mer resursbesparande produktion,” menar Abbe Korchane på automationsspelaren Bürkert och förklarar varför man bör satsa på automation och hur man gör för att komma igång.
– Det korta svaret är: för att det finns bättre saker att göra med tiden. I våra egna hem har vi gärna lampor som släcker sig själva och apparater som startas automatiskt under natten. Varför ska du inte tänka på samma sätt på jobbet? Varför gå manuellt till en maskin och peta på den, när den kan sköta sig själv och du kan få all information på en skärm i stället? Genom att automatisera manuellt arbete kan personalen i stället frigöra tid och kreativitet, vilket är något som behövs i de allra flesta företag.
Bakgrunden är att Bürkert är ett av de ledande företagen inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor. Man finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Detta tyska bolag startade 1968 sin svenska verksamhet och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.
I dagens intervju diskuterar Korchane mer kring automationens fördelar och hur man kommer igång.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: ”State-of-the-art PLM-strategier accelererar färden mot netto-noll”

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är CIMdatas Mark Reisig, ”Executive Consultant and Sustainability & Green Energy Practice Director.” Ämnet är hyperaktuellt: Skälen till behoven av och vägen mot en grön omställning och cirkulär hållbarhet. Övergången från fossila bränslen till förnybar energi och viljan att leva och använda mer hållbara produkter och tjänster som eliminerar avfall börjar nu bita ordentligt och stimulera människor, företag, investerare, länder och beslutsfattare, menar Reisig och konstaterar att, ”det finns inget företag som kan undvika att behöva gå över till netto-noll”.
Vägen mot detta mål kan förstås se olika ut och kan också diskuteras, men klart är, hävdar CIMdata-analytikern att, ”företag med state-of-the-art PLM-strategier, som har hög synlighet av sin CO2e, kostnad, kvalitet och många aspekter av sin produkt under hela dess livscykel kommer att kunna accelerera sin körning till netto-noll.”
Denna acceleration har f ö redan tagit rejäl fart: ”2016 hade endast 13 företag netto-nolllöften. Idag har över 4 200 företag ’vetenskapligt baserade åtaganden om netto-noll-mål,” skriver Reisig.
Klicka på rubriken för att läsa denna tänkvärda krönika.

Debatten om hybridarbete: ”Snabbspolning in i framtiden,” menar Cisco – ”Förödande för utvecklingsförmågan,” kontrar...

Hybridarbetets fortsatta utveckling är ett hett debattämne och kommer att fortsätta prägla näringslivet under de kommande åren. I mångt och mycket är diskussionerna kring distansarbete kontra arbete på kontoret en kamp mellan den gamla och den nya synen, och åsikterna går isär. Å ena sidan har storkonsulten Boston Consulting Group i ett uppmärksammat utspel, baserat på data från bolagets egna transformationsprojekt hos kund, pekat ut distansarbetet som något som kan vara ”förödande” för företags utvecklingsförmåga. Å andra sidan menar Cisco, som är ett av de företag som arbetat med omställningen sedan långt innan pandemin, att utvecklingskurvan i dagsläget inte ger utrymme för en väg tillbaka till det gamla.
- Om man säger att produktivitet och utveckling hämmas av distansarbete bör man vända på frågan – är det verkligen var man arbetar som är problemet, eller är det processerna som är omoderna? För att lyckas behöver man ta ställning till stora och ganska utmanande frågor om hur man kan stärka företagets kultur och hur ledarskapets roll måste anpassas, både i det dagliga arbetet och i den strategiska utvecklingen. Det är inte en enkel omställning, men den är nödvändig, säger Ciscos Sverige-VD, Per Samuelsson, i en dagsfärsk presskommentar.
Vi ska i dagens artikel titta på Ciscos syn på saken, för att i en kommande gå in på BGC’s mycket intressanta utspel.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FEM TRENDER INOM PLM 2023: Vad kan vi förvänta oss av ett modernt SaaS-baserat...

PLM, eller Product Lifecycle Management, har traditionellt varit grunden i det mesta av produktutvecklingsarbetet, men tenderar i digitaliseringens tidevarv att bli ännu mer framgångskritiskt i den snabbt föränderliga designvärlden. Domänen som sådan är och förblir en avgörande drivkraft inom modern produktframtagning, inte minst som ryggraden i den digitala tråden.” Det skriver PTC’s Norden-chef, Filip Stål, i dagens gästkrönika. En rapport från undersökningsföretaget och analytikern Tech-Clarity ger honom också rätt: högpresterande företag är 73 procent mer benägna att använda PLM för att stödja den digitala tråden genom att driva den digitala definitionen av en produkt. Till en början med teknik för att sedan sträckas ut till andra funktionella avdelningar. ”Men PLM spelar också en avgörande roll för att främja samarbete och för att konkurrera i industrin måste tvärvetenskapliga team arbeta tillsammans, möjliggöra smidighet i försörjningskedjan och leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven. Detta kan uppnås genom att implementera en PLM-aktiverad digital tråd som förbinder ingenjörer och icke-ingenjörer med tillförlitlig och lättillgänglig data i hela organisationen,” summerar Stål saken och pekar på SaaS (Software-as-a-Service) som en möjliggörare.
Klicka på rubriken för att läsa hela denna intressanta gästkrönika om vart utvecklingen pekar på PLM-området.

DEBATT: ”Lågkodverktyg bra, men dataläskunnighet behöver ändå prioriteras”

Lågkodverktyg – eller ”low code” – är ett bra steg på vägen för många företag för att underlätta den stora bristen på utvecklare. Men det är bara ett steg på digitaliseringsvägen, det krävs också att anställda förstår och kan tolka data. Det skriver Paul Barth, global chef för dataläskunnighet, på dataanalysföretaget Qlik i en debattartikel. ”Pandemin har inneburit en kraftigt ökad digitalisering, vilket ökat konkurrensen om kompetens kring bland annat programmering och datakunskap. IT och telekomföretagen har tidigare varnat för en brist på omkring 70 000 IT-experter till år 2024 om det inte vidtas kraftiga åtgärder. En trend som börjat ta fart är den ökande användningen av verktyg med lite eller ingen kod, ofta i kombination med kodning och programmering. I motsats till traditionell programmering där utvecklare skriver kod manuellt, innehåller dessa verktyg funktioner som dra-och-släpp-redigerare för att hjälpa användarna att skapa produkter och funktioner utan att själva behöva skriva kod,” noterar Barth.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Integrera din ERP-lösning innan du hoppar på AI-tåget”

Förespråkare av ny teknik har en tendens att lova guld och gröna skogar. Med stora ord utmålas de senaste trenderna som lösningen på världens alla problem. Det hände med RFID, molnet, blockchain och 5G. Och just nu är AI ordet på allas läppar. Det skriver Claus Jepsen, CTO på Unit4.
Men, behövs AI för de som använder sig av en modern ERP-lösning, undrar han och pekar på att det ofta finns en hel del ”intelligens” att hämta i de moderna system man har:
”De flesta av oss använder fortfarande bara en bråkdel av funktionerna i våra affärssystem,” konstaterar Jepsen.
Klicka på rubriken för att läsa hela Claus Jepsens gästkrönika.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title