Opinion

Innebär AI domedagen för miljontals jobb – eller ska det ses som porten till...

COGNIZANTS AI-expert, GREGORY VERLINDEN, ser inte AI som ett HOT – TVÄRTOM… Tidigare i år kom Goldman Sachs med en alarmerande rapport. Generativ AI – det vill säga den typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll – sätter 300 miljoner jobb på spel. Flera andra skeptiska röster förväntar sig, liksom Goldman Sachs, att miljontals människor kommer att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens (AI). Men behöver det bli så?
- Nej, hävdar Gregory Verlinden, AI-expert på det globala konsultföretaget Cognizant, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Däremot kommer AI i alla sina former att förändra arbetsinnehållet och strukturerna på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Många jobb kommer att förändras – men samtidigt visar industrihistorien att nya teknologier har en förmåga att skapa många nya jobb.
”Fabriksarbetare, kontorsarbetare och butiksanställda är sedan tidigare vana vid tanken på att maskiner eller robotar kan komma att ta över stora delar av deras jobb. Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens verkar det nu vara de högutbildades tur,” skriver Verlinden, men tillägger att introduktionen av ChatGPT och Bard har snabbat upp utvecklingen och kan bidra med en rad värdefulla kapaciteter i samhällsutvecklingen.
”Artificiell intelligens kan hjälpa banker att upptäcka bedrägerier, hålla igång sociala medier och nyhetssajter, programmera och hjälpa till att diagnostisera hälsoproblem. Men den här utvecklingen ska inte ses som ett hot i första hand. Vi på Cognizant har cirka 355 000 anställda globalt. Och vi behöver bli fler, inte minst på grund av AI-trenden. Vi behöver hitta fler nyutexaminerade i Sverige än vad de svenska högskolorna och universiteten kan leverera.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Verlindens krönika på PLM&ERP News.

”I en riskfylld värld behöver företag skarpa kvalitetsstrategier,” säger professor Roy Andersson

SAMARBETAR BL A MED ERICSSON OCH SKF. Kvalitetsfrågorna är viktigare än någonsin. Det hävdar inte utan goda skäl Roy Andersson, professor i kvalitetsteknik som forskar om hur företag blir resilienta. Han konstaterar att företagen generellt sett blivit mer riskmedvetna på grund av covid-pandemin och kriget som pågår i Ukraina.
– De företag som har de bästa försörjningskedjorna kommer att vara bäst rustade i framtiden, säger Andersson.
Vad handlar hans forskning om?
– Jag undersöker faktorer som gör företag mer motståndskraftiga, främjar en riskmedveten kultur inom företag och deras försörjningskedjor. Några av faktorerna är att företag idag måste förstå vikten av att vara innovations- och designledda och samtidigt vara flexibla och robusta – både inom företaget och i deras försörjningskedjor. De företag som har de bästa försörjningskedjorna kommer vara bäst rustade i framtiden.
SKF och telekomgiganten Ericsson är några av de företag Roy Andersson samarbetar med i sin forskning. Möt honom i dagens kortintervju kring varför kvalitetsfrågorna växer i betydelse.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Roy Andersson på PLM&ERP News.

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on ENGINEERING.com: The PLM Developers and the Path to Sustainable Design – a...

Meet PTC's head of sustainability DAVE DUNCAN in today's in-depth interview.
"Sustainable design" is not without good reason the mantra of the day in everything to do with product development and the product life cycle. Moreover, it is also the subject of intensive investments by the PLM developers, who quickly, in addition to what they already have, add modules and capabilities for things like life cycle analysis (LCA), databases for environmentally friendly material choices, regulation and standards adaptation and other, and the PLM developer who does not appoint a sustainability officer does not exist.
The climate problem is, in short, putting much of the order of things on its head. According to the UN's IPCC panel, human activity plays a triggering role in this, not least related to things like raw material extraction, energy production, transport, agriculture and general industrial production. At the same time, all these pieces are essential for human prosperity.
"How do you put together a sustainable equation out of this," I asked PTC's VP of sustainability, Dave Duncan.
"It is clear that the world's engineers and product developers play incredibly important roles on the way forward. As well as the digital tools needed to support the development of innovative and minimal environmental impact solutions,” he said and added: “Remember that eighty percent of a product's footprint is determined by the design. With innovative technology, well-thought-out processes, informed choices of raw materials and balanced extraction of fossil substances and metals, the world's engineers can make a lot happen. Of course, they cannot reverse the trend themselves, everyone has to help, but technological development has always been a fundamental part of human action. Part of the solution is to grab the right ends.”
Discussing sustainability you can of course take the really high level overarching sustainability principles approach, but, like Dave Duncan notes, development is just as much about the smaller steps; about how we think around innovations, how we set up manufacturing and other things, and how, for reasons of feasibility, we have to take it step by step and let the overall principles drill down to and guide how the work is carried out sustainably according to these principles in area by area.
In today's article I discuss with PTC's Dave Duncan the topic of sustainability related to among other things plastic handling, which is an extremely important issue on the road to a circular life cycle approach.
Click on the headline below, or on the link, to read the full interview.

Kommer programmering att bli överflödig i framtiden?

DAGENS GÄSTKRÖNIKÖR: Claus Jepsen på Unit4. Frågan i rubriken är onekligen intressant och lite till mans är vi väl klara över att det kommer att hända saker på djupet inom IT som kommer att förändra programmeringssidan upplägg.
En av dem som funderat mer på saken är Claus Jepsen, CTO på affärssystem-utvecklaren Unit4. ”Vi står inför en revolution i detta där applikationstillägg kan förväntas ta över,” hävdar han i dagens gästkrönika.
Trots att programmering spelar en central roll i dagens IT-värld, betonar Jepsen att många av de uppgifter som utförs genom kodning kan ersättas med färdiga tillägg till befintliga applikationer. Med programmerarbrist som en växande utmaning, kan denna strategi hjälpa företag att effektivt utnyttja sina resurser och låta programmerare fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
Han insisterar på att beslutsfattare bör kräva applikationer som kan utökas genom tillägg och avstå från att utveckla egna, proprietära lösningar som leder till inlåsning. Med applikationstillägg kan tredje part lägga till funktioner på ett snabbt och eleganta sätt, vilket ger kunderna skräddarsydda och integrerade lösningar de efterfrågar.
Bryter denna strategi ny mark i programmeringsvärlden? Eller blir det bara ännu ett orealiserat löfte? Dessa frågor tar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News upp i sin analys kring sånt som påverkar Unit4s strategi för framtiden inom IT-teknik.

PLM/Gästkrönika av LARS TAXÉN: Räcker ramverket ”People, Process, Tools” som grund i det nya...

Inom PLM talar man ofta om ”The People, Process, Technology Framework”, förkortat PPT. Begreppet och akronymen används övergripande och generellt för att bedöma och förbättra organisationers prestanda. Man arbetar i detta utifrån premissen att organisationer består av tre element: människor, processer och teknik. För att nå framgång måste organisationer skapa en balans och optimera relationerna mellan dessa tre element. Men vad händer när den teknologiska utvecklingen tar explosiva jättekliv? Hur påverkar detta balansen mellan dessa tre nyckelfaktorer och hur möter man detta?
Saken har debatterats inom PLM-världen de senaste åren och med tiden har också PPT-konceptet börjat kritiseras alltmer, bland annat går en kritik ut på att ”data” saknas i triangeln. Men det finns mer.
I dagens artikel diskuterar konsulten och förre docenten vid Linköpings Universitet, Lars Taxén, kring detta och om hur nya insikter om balansen mellan ”människor, process och teknologi” kräver fundamentalt annorlunda sätt att tänka kring organisationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP Svenskas chef, Antti Soini: ”Tre steg till en lönsam och hållbar energihantering som...

GÄSTKRÖNIKA. Inflation och ökade kostnader gör det allt viktigare att minska det man lägger ned på energi. Och för att göra det måste man ha tillgång till data och verktyg för att analysera olika scenarier.
• På EU-nivå förbereder man ännu högre miljökrav och redan nu bör företagen vara förberedda – utan att veta exakt vad som kommer att hända.
• Det geopolitiska läget har medfört en ökad osäkerhet kring den framtida tillgången på olika energislag. Vad gör vi om en viktig energikälla sinar för att någon genomfört ett sabotage?
Det frågar sig SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini, i dagens gästkrönika.
”De mest energiintensiva företagen har det inte lätt i dag när kraven på hållbarhet ökar samtidigt som omvärlden blir alltmer oförutsägbar. Branscher som transport, fastigheter, telekommunikation och tillverkning är speciellt utsatta eftersom de hamnat i kläm mellan höga och oförutsägbara bränslekostnader och ökande regler för utsläpp av växthusgaser. Nu måste vi också förbereda oss för nästa kris genom att använda faktiska siffror i våra analyser,” skriver Soini.
Klicka på rubriken för att läsa hela Soinis krönika.

Att digitalisera i lågkonjunktur: Hur prioriterar man bland alla nya investeringsalternativ?

IT-chefer behöver komma ikapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin, då molninvesteringar prioriterades. Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalys-företaget Qlik och tidigare analytiker på Gartner, ger i dagens gästkrönika sin syn på hur företag bör prioritera bland på investeringssidan när det gäller de digitala satsningarna. ”De tuffare ekonomiska tiderna ökar utmaningarna för IT-cheferna, som behöver komma i kapp med investeringar som blev eftersatta under pandemin och prioritera rätt bland nya digitaliserings-investeringar,” skriver Sommer och fortsätter: ”Den akuta pandemi-fasen medförde av nödvändighet en stor digital omvandling, med tyngdpunkt på övergång till molnet. Många områden blev då eftersatta, som styrning, automation och kostnadskontroll, eftersom företagen hade fokus på överlevnad. Dessa behöver ses över på nytt.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

UNIT4s Claus Jepsen: ”…men med dåliga data blir AI och automatisering en SENVÄG istället...

Det har blivit en ordentlig skjuts kring AI efter Open AIs lansering av ChatGTP. PLM&ERP News skriver t ex idag i en tidigare publiceras artikel, ”Explosiv AI-tillväxt: Investeringarna upp 46 procent 2023 enligt analytiker – IBM leder marknadsloppet”, att de globala satsningarna på AI pekar mot en dubblering vartannat år. Det ger en bra bakgrund till dagens gästkrönika från affärssystemutvecklaren Unit4s CTO, Claus Jepsen.
Han pekar bl a på att automatisering med dåliga data gärna blir en senväg istället för en genväg. Men det finns lösningar och i artikeln välkomnar Jepsen till en värld där AI och automatisering har potential att omvandla vardagliga uppgifter och processer inom företag. Men för att göra detta möjligt måste vi först övervinna en grundläggande utmaning: hanteringen av data.
I detta lyfter Claus Jepsen fram att AI-lösningar som ChatGPT: De kan erbjuda fantastiska möjligheter att automatisera tidskrävande arbetsuppgifter, menar han, men det är viktigt att inse att automatiseringens framgång i hög grad beror på kvaliteten på de data som används. Företag som misslyckas med att bryta ner barriärer mellan datasilos och skapa lättillgängliga, välstrukturerade datakällor kommer att stöta på problem när de försöker automatisera sina verksamheter.
Klicka på rubriken för att läsa hela Claus Jepsons gästkrönika.

”Digitalisering ger bra möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter bromsar”

Många företag blir försiktiga med investeringar när vi står inför en svagare ekonomi, eller snarare enligt de senaste analyserna t o m trätt in i en lågkonjunktur. Hur man möter detta inom olika företag relaterat till IT och PLM varierar förstås – neddragningar på investeringssidan är en lösning, selektiva satsningar på IT-lösningar som kan bidra till rationellare produktion och kostnadssänkningar är en annan. Vilken av dessa ytterkantsvägar man väljer är upp till var och en efter resurser och kapacitet. En som advokerar för det senare alternativet är IT-tjänstföretaget Endavas nordenchef, Philip Carl: - Nuläget ett bra tillfälle att fortsätta digitalisera, skriver han i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Bland annat för att man kan förbättra möjligheterna att ta marknadsandelar kontra de som istället väljer neddragningsvägen.
”Digitalisering och innovation är viktiga drivkrafter för tillväxt. Det är viktigt att digitalisera inom rätt områden, vilket är specifikt för varje enskilt bolag. Men fördelarna kan gälla många bolag i de flesta branscher, som till exempel att förbättra upplevelserna hos kunder och anställda, öka effektiviteten i många delar av företags verksamheter och minska kostnader. Även om investeringar kring digitalisering behöver skräddarsys för varje enskilt bolag ger jag här inspiration kring några av de hetare techtrenderna som jag tror kan driva positiv förändring för många bolag,” skriver Carl.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title