Övrigt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

IFS CLOUD: Addovation i ledande roll när Econova satsar på ERP i molnet

Det har varit ett högt tryck kring IFS Cloud-lösning efter introduktionen under första kvartalet ifjol. IFS Cloud har tagits emot väl av kunderna och plattformen bidrar till att driva efterfrågan, inte minst tack vare ny funktionalitet som utvecklats i IFS Cloud och lanserat i april 2022. Företaget fortsätter alltså att rapportera en växande efterfrågan på sin molnteknik, vilket resulterar i en ökning av molnintäkterna med 67 procent på årsbasis, trots marknadsutmaningar och geopolitiska störningar.
Klart är vidare att IFS’ partners spelar en viktig roll när företagen i ökad omfattning väljer att gå upp i molnet. I förra veckan berättade Addovation – tekniskt mycket spetsig och ledande nordisk IFS-partner – att IFS Cloud lanserades för Econova, som är ett av Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter. Varumärket Weibulls säger en hel del i kontexten. Bolagen, inleder ett samarbete för att förbättra och utveckla systemstödet för Econovas affärsprocesser.
Den nya systemplattformen kommer att baseras på IFS Cloud, en världsledande applikation för tillverkande industri och handelsföretag. Addovation ska implementera lösningen tillsammans med Econova.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Problem för Northvolts och Volvo Cars batterifabrik i Göteborg: Länsstyrelsen gör tummen ner för...

Hur blir det med Northvolts Volvo-relaterade batterifabrik på Hisingen i Göteborg? Frågan visar sig vara djupt kopplad till andra saker än bara finansiering och teknologilösningar. Det noterar Dagens Nyheter, som i en artikel rapporterar att länsstyrelsen i Västra Götaland granskat förslaget till detaljplan. Denna har en tung relevans i sammanhanget, framför allt för att det för att bygget ska komma igång krävs en ändrad detaljplan för det aktuella området.
En gigafabrik för batteriproduktion innebär i all sin komplexitet förstås att de marker som bygget tar i anspråk påverkas; något som länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande. Så här skriver man:
"… med hänsyn till ingripande-grunderna i plan- och bygglagen och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras".
Vill det sig illa kan det alltså bli ett stopp – förhoppningsvis ett tillfälligt sådant om det skulle bli så - för Northvolts batterifabrik. Detta på grund av förorenad mark.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Design i Dassaultmiljö: Koenigsegg behöver anställa 100 ingenjörer och 150 tekniker till produktionen

Ett spännande deltagande i Advanced Engineering-eventet i Stockholm på Kistamässan, idag och imorgon, görs av Koenigsegg Automotive. Bolaget deltar med syftet att få kontakt med företag och privatpersoner med stora idéer som vill komma ombord och följa med dem på deras resa inom automotives ”monstersportbils-segment”.
Koenigsegg jobbar, som PLM&ERP News tidigare rapporterat i Dassault Systemes V6-miljö med CAD-mjukvaran CATIA och DS’ 3DEXPERIENCE-plattform. Man är f ö en av världens få fordonstillverkare som satsat på och transformerat verktygen till just V6-versionen; de flesta andra jobbar kvar i den äldre V5, eller i en mixad V5/V6-lösning.
Bolaget växer också extremt snabbt, berättar Paul Murphy, VP för ”Product & Manufacturing Engineering” på Koenigsegg. Det handlar också om riktigt tunga personalbehov framöver under 2022:
- Vi vill anställa cirka 100 ingenjörer och 150 till produktionen, säger han och tillägger: ”Vår kompetens expanderar ganska snabbt och vi letar efter företag och individer med stora idéer för att komma med på denna resa med oss.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

OCR-baserat: Containerhantering på hög digital nivå förbättrar effektivitet och datakvalitet

Ett OCR-baserat system som automatiserar hantering av containerinformation och bl a överför data direkt till TOS-systemet systemet (Terminal Operating System) i nära nog realtid – finns det?
Det gör det och ABB Cranes ligger långt fram i utvecklingen av denna systemtyp. Bolaget har också fått en mycket intressant beställning på just ett sådant OCR-system (Optical Character Recognition), som kommer att implementeras på 21 kajkranar på SSA Manzanillo International Terminal (MIT) i Panama.
Kontraktet bygger vidare på det långsiktiga samarbetet mellan SSA och ABB och de lyckade implementeringarna av lösningen på fem av SSAs terminaler i USA.
- Genom att addera ABB Cranes OCR-treknologi kommer MIT Panama att förbättra datakvaliteten och produktiviteten i containerhanteringen för att kunna möta behoven som följer med ökande trafik och fartygskapacitet. Bättre effektivitet är också en av nycklarna till en säker och mer hållbar terminalverksamhet, kommenterar Richard Micheli, produktlinje-chef för OCR på ABB Marine & Ports.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rockwell och Cytiva samarbetar för att digitalisera verksamheten vid innovativt läkemedelscenter

Rockwell Automation berättar idag om sin satsning avancerade digitaliserade produktionslösningar för life science-området. Det handlar om Testa Center - ett initiativ mellan den svenska regeringen och Cytiva, ett globalt ledande företag inom life science - skapades 2018 för att stödja tillväxten inom life science-industrin och dess tillverkningskapacitet. Sedan 2019 har det tjänat till att stärka den långvariga relationen mellan Rockwell och Cytiva och deras samarbete för automatisering inom biotillverkningsindustrin.
Bolaget skriver i sitt pressmaterial att satsningen, ”spelar en viktig roll i ett innovativt centrum för läkemedelsutveckling i Uppsala och Sverige.”
Åsa Arvidsson, som är regional VP för EMEA North inom Rockwell Automation, kommenterar det hela med att anpassningsbarhet och skalbarhet är viktiga aspekter i alla moderna verksamheter inom biovetenskap.
- I takt med att personaliserade behandlingar, engångsartiklar och program för snabb utveckling blir allt vanligare behöver tillverkarna ha möjlighet att utveckla, testa, förbättra och tillverka i en takt som är mycket snabbare än någonsin tidigare. Detta kan endast uppnås effektivt med digitaliserade process- och automationslösningar som utvecklats specifikt med läkemedelsbehoven i åtanke, säger Rockwells EMEA North-bas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: Doktorand på SCANIA om lösningar som utmanar traditionell fabriksutformning

Produkten och lönsamhet styr oftast utformningen av tillverkningssystem och fabriker. Men fabriken har ett större värde i samhället än att bara producera, anser Anders Johansson, ny doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.
– Med en holistisk och långsiktig strategi kan produktionsenheter designas så att exempelvis kompetensförsörjningen i regionen stärks, säger han.
Johansson har som industridoktorand på Scania i Södertälje kunnat studera utvecklingen för företagets fabriker i olika världsdelar under flera år. Dessa studier har resulterat I en intressant avhandling betitlad: "Challenging traditional manufacturing objectives: Designing manufacturing systems for product manufacturing and value production".
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: Ett decentraliserat moln, en lösning för bättre digital integration?

När ekonomin återhämtar sig i sviterna av COVID-pandemin är den digitala sektorn en viktig del av pusslet. Vi behöver hålla kommunikationsvägarna öppna mellan individer och länder när mer data än någonsin skapas – och det decentraliserade molnet kan vara en lösning. Hela 64,2 zettabyte (1 ZB = 1 miljard TB) data skapades eller replikerades globalt under år 2020, enligt siffror från IDC.
Samma rapport menade att tillväxttakten för skapandet av data skulle öka med 23 procent på årsbasis fram till 2025, räknat med 2020 års data som bas. Håller tillväxttakten i sig kommer vi med andra ord att under de kommande fem åren skapa mer data än all data som existerar i dagsläget. Denna data spelar en central roll i framtidens makroekonomi, och regelverk för digital integration och digital konvertering av bolag måste införas snarast möjligt, innan ojämlikheterna ökar än mer, skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Stephan Andersson, som är ”Country Manager Infrastructure and Services” på Hewlett Packard Enterprise Sweden.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ShareAspace Forum 2022: Om interoperabilitet och samarbete över tekniska värdekedjor

Hur vässar man effektivast sina affärsprocesser? Få lär säga emot att samarbete är en nyckel i detta. Inom Industri 4.0-koncept, BIM nivå 3, cirkulär ekonomi, integrerade digitala tvillingar, IoT, dubbelriktade digitala trådar och annat behövs verktyg som stöder produkter och tillgångar från start till avveckling och återtillverkning.
En plattform som klarar detta är svenska Eurosteps ShareAspace-mjukvara. Denna standardsbaserade lösning har nära 20 år på nacken och har under denna tid fortsatt utvecklats med nya kapabiliteter och till att täcka nya områden som t ex BIM och leverans på tekniska plattformar som molnet. Eurostep har i skenet av denna utveckling blivit en stark internationell aktör inom PLM, och nu senast inom BIM på bygg- och anläggningssidan, med fokus på säker samverkan.
Det har också gått bra för bolaget. På kundlistan för ShareAspace-lösningen finns en rad välkända organisationer och företag, som BAE Systems, Damen, Trafikverket, Saab, Renault Group, NASA, Franska Försvaret, Volvo AB, Siemens Energy, Volvo Cars, Scania, FMV, Kongsberg, EGIS med flera.
När man nu den 14 juni kör sitt ShareAspace Forum ligger fokus på presentationerna på det som är kärnfunktionaliteter och kapabiliteter i mjukvara: Interoperabilitet och samarbete över tekniska värdekedjor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ledande Autodeskpartnern NTI växer sig ännu starkare genom sammanslagningen med Cadcraft

Den stora Autodesk-återförsäljaren och Platina-partnern NTI växer igen. Det är den mindre Autodesk-återförsäljaren Cadcraft som i en nyligen genomför affär har slagits ihop med NTI Group (NTI).
- Tillsammans med våra nya kollegor blir vi ett stort företag med utökad kunskap och erfarenhet, baserat på support från två företag, säger Cadcraft-chefen, Johan Moberg, i en kommentar.
NTI är också en av de största Autodesk-partnerna i Europa med en omsättning på över 220 miljoner euro, eller nära 2,3 miljarder kronor och har nära 600 anställda i Danmark, Tyskland, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Nederländerna. Bolaget ärdärmed också en resursstark fullserviceleverantör av digitala lösningar för bygg-, design- och tillverkningsindustrin över hela Europa.
- Det nya förstärkta NTI-teamet i Sverige kommer att göra det möjligt för NTI att bli en ännu starkare teknik- och lösningspartner för både befintliga och nya kunder. Det gör mig särskilt glad att Cadcraft, som hittills erkänts som en ledande D&M-lösningsleverantör av sina kunder, omedelbart lyfter vårt kombinerade och förstärkta värdeerbjudande till förmån för våra svenska och europeiska kunder inom D&M-branschen i Europa, säger Steen Alexander, VD för NTI Group. 
Klicka på rubriken för att läsa mer.

EAM: Hon stärker Prevas’ marknadsposition på underhållssidan

Industri- och teknikkonsulten Prevas har EAM-området, Enterprise Asset Management, som en av sina specialiteter. Bolaget visar idag också att man har goda ambitioner att vässa denna satsning på underhålls-kompetens ytterligare.
Bolaget meddelar idag att man anställt Malin Andersson som applikationsspecialist.
– Prevas kändes verkligen helt rätt för mig, säger Malin Andersson. Här får jag chansen att arbeta med det jag brinner för, teknik som gör skillnad samtidigt som jag personligen får utvecklas på vägen. Vi är verkligen mitt i en tid med spännande förändringar och omställningar. Omställning som bidrar till bättre beslutsunderlag, säkrare drift och ökad lönsamhet samtidigt som det går i linje med de globala målen, säger Andersson i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing