SAP lanserar nya generativa AI-assistenten Joule och satsar mångmiljardbelopp på startups

AI tågar nu in på alla fronter och världsledande affärsystemutvecklaren SAP finns förstås med på tågen. Bolaget lanserar idag Joule, vilket är en ny generativ AI-assistent som bygger på naturligt språk och som helt kommer att förändra hur företag drivs. Inga småsaker alltså.
Joule kommer att vara inbyggt i SAPs portfölj av molnbaserade företagslösningar och leverera proaktiva och sammanfattande insikter från SAPs hela lösningsportfölj och externa källor.
Affärssystem-jätten hävdar vidare att den nya AI-assistenten, ”gör att medarbetare kan arbeta snabbare och generera bättre affärsresultat på ett säkert sätt genom att komplexa nät av separerad företagsdata snabbt kan sorteras och sättas i rätt sammanhang.”
– Vi har nästan 300 miljoner företagskunder runt om i världen som regelbundet använder SAPs molnlösningar. Joule har förmågan att helt förändra hur företag och medarbetare kommer att arbeta, säger Christian Klein, CEO och styrelsemedlem i SAP, och tillägger: ”Joule bygger på vår speciella förmåga att länka samman affärer och teknik. Det är en fortsättning på vårt relevanta, pålitliga och ansvarsfulla förhållningssätt till affärsdriven AI. Assistenten kommer att veta vad du menar – inte bara vad du säger.”
I pressmaterialet hävdar affässystemjätten vidare att Joule bygger på och förbättrar bolagets befintliga affärsrelaterade AI-erbjudanden. I dagsläget har SAP över 26 000 molnkunder som nu har tillgång till SAP Business AI i flera scenarier och partnerlösningar. Bolagets övergripande strategi för att bygga ett framtida AI-ekosystem inkluderar direktinvesteringar som de som tillkännagavs nu i juli med Aleph Alpha, Anthropic och Cohere, såväl som partnerskap med bland annat Microsoft, Google Cloud och IBM som tillkännagavs i maj. Utöver detta satsar SAP via ägande i ett annat AI-bolag för start-ups över en miljard dollar på Artificiell Intelligens-relaterade lösningar, motsvarande nära 11 miljarder kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

NY EDGE-PLATTFORM: En intressant lösning för industriell automation med öppen källkod

Smarta eller mjukvarudefinierade fabriker, kommer med stor säkerhet att spela en avgörande roll för att öka tillverkares innovationstakt. En rapport från McKinsey visar att ”smart tillverkning har potential att skapa ett värde på upp till 3,7 miljarder dollar till år 2025, vilket driver tillväxt, innovation och konkurrenskraft över sektorer." Genom att riva ner murarna mellan IT och OT kan tillverkare anamma samarbeten med ny funktionalitet och dessutom proaktivt stärka och påskynda verksamheten, menar konsulten och pekar på flexibiliteten och intelligensen i nya lösningar kapabla att skala upp baserat på efterfrågan.
En sådan plattform skulle Red Hats och Intels i dagarna lanserade industriella edge-lösning kunna vara. Red Hat är en ledande leverantör av lösningar med öppen källkod och har i samarbete med Intel designat en sådan plattform. Tanken bakom lanseringen är att tillhandahålla, ”ett modernt tillvägagångssätt för att bygga och hantera industriella styrsystem.” Till saken hör också att branschledare som ABB, Schneider Electric och Codesys redan arbetar med upplägg för att kunna implementera den nya industriella edge-plattformen.
Saken är dock komplex och kräver en förändrad approach jämfört hur man ofta arbetar idag. Men genom att förändra hur tillverkningsföretag arbetar, skalar och innoverar kommer plattformen att göra det möjligt för leverantörer av industriella kontrollsystem (ICS), systemintegratörer (SIer) och tillverkare att automatisera flera industriella automationsuppgifter. Företrädesvis gäller detta sånt som tidigare krävt manuell hantering.
- I flera år har Intel och Red Hat arbetat tillsammans för att transformera och stödja en rad olika industrier. Genom att sammanföra Red Hats expertis inom leverans av cloud-to-edge-applikationsplattformar och Intels styrka kring edge-to-cloud-plattformar, inklusive industriell hårdvara och mjukvara, kommer det att kunna levereras mjukvarudefinierade möjligheter och transformation för att möta de motståndskraftiga, flexibla och pålitliga kraven i dagens tillverkning, summerar Christine Boles, VP för nätverks- och edge-gruppen i Intel, och dessutom GM för bolagets industrilösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM-kopplat: Addnodes största ägare stärker sitt inflytande med förvärv av röststarka A-aktier

Två personer som betytt mycket för först PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA, och senare för bildandet och driften av den framgångsrika IT- och PLM-gruppen Addnode, är Staffan Hanstorp och Jonas Gejer. Båda är mycket kända profiler i PLM-branschen och fortfarande aktiva i bolaget: Hanstorp, som Addnode Groups styrelseordförande och Jonas Gejer, som VP för affärsutveckling.
Under förra veckan meddelade Addnode Group att Hanstorps och Gejers gemensamma bolag, Aretro Capital Group - som också är största ägare i det börsnoterade Addnode Group - förvärvar 460 000 röststarka A-aktier från Aeternum Capital, samtidigt som de senare i en motsvarande transaktion förvärvat 460 000 B-aktier från Aretro.
Varför gör ni denna satsning, frågar PLM&ERP News Jonas Gejer.
- Det fanns en möjlighet för Staffan Hanstorp och mig att öka vår röstandel genom vårt gemensamma bolag Aretro Capital Group. Detta ligger också väl i linje med vår långsiktiga syn på vårt ägande i Addnode Group, säger Gejer.
Du har ju de senaste åren jobbat på mer övergripande nivå som vice president för affärsutveckling i Addnode – vad ser du komma för bolaget?
- Addnode har en bra position och framtid baserat på fyra globala trender – digitalisering, automatisering, hållbarhet och urbanisering. Våra lösningar stöttar samtliga dessa trender, och som alla bolag inom vår sektor jobbar vi aktivt för att förstå hur vi kan applicera AI för våra interna process-effektivitet, men naturligtvis också som en del i vårt erbjudande mot kunder: hur kan de lösningar vi levererar skapa ännu större kundnytta med AI stöd? Våra tre divisioner, en geografisk diversifiering och en mix av affärer mot privat och offentlig verksamhet skapar stabilitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Dassault-chefen Bernard Charles smartaste drag och vägen framåt

Ett av Dassault Systemes-chefen Bernard Charles, smartaste drag är troligen köpet av Medidata 2019. Många bedömare och konkurrenter ställde sig frågande: ”Vad ska Bernard in i medicinbranschen att göra?” Den franska PLM-utvecklaren hade ju med 3DEXPERIENCE-plattformen starka lösningar för helt andra områden, som automotive, aerospace, tunga industriutrustning, hightech och annat liknande. Medidata sysslade, och sysslar, däremot primärt med kliniska tester inom medicinteknik, plus några andra specialområden, varav ett skulle visa sig vara tidernas affärsmässiga fullträff bara ett år senare. 2020 visade det sig att Medidata arbetat med medtech-bolaget Moderna för att stödja kliniska prövningar av mRNA-1273 - Modernas COVID-19-vaccinkandidat. Alltså hade man vid starten av Corona-virusets härjningar en kommersiell relation med vad som skulle visa sig bli en av huvudkandidaterna till ett globalt distribuerat vaccin.
Inte så dumt förstås. Det var visserligen dyrt, 5,8 miljarder dollar, motsvarande i dagsläget 63 miljarder kronor, fick DS-basen, Bernard Charles, punga ut med för Medidata. Men här fanns å andra sidan flera dolda värden. Det medicinsegment man fick tillträde till genom köpet var allmänt lågt digitaliserat. MediData var inget undantag. En PLM-lösning hade kort sagt en fantastisk potential att bli en viktig bro in i en värld där pengar till investeringar i digitala lösningar knappast var något problem. Bara året före köpet hade Medidata en vinst på 636 miljoner dollar, med dagens valutakurs motsvarande nära 7 miljarder kronor. Bolaget har efter detta också i varierad omfattning, kommit att bli en viktig ”resultatutjämnare” för Dassaults totala verksamhet. När det går tyngre för verkstadsindustrisidan kan medicinbolaget kompensera med goda resultat, och vice versa.
Till denna bakgrund hör att Medidata idag lanserar vad man betecknar som, ”industrins mest omfattande program för att stödja mångfaldsinitiativ för kliniska prövningar.” Medidata Diversity Program, som programmet döpts till, stöder biofarmaceutiska och medicintekniska företag och kliniska forskningsorganisationer (CROs) genom att ta itu med vanliga systemiska och kliniska barriärer som kan hindra en mängd olika individer från att delta i kliniska prövningar. Genom att kombinera funktioner över Medidata AI och Medidata Patient Cloud-portföljer skapar lösningen en ny metodik för att uppnå mångfald genom hela den kliniska prövningsprocessen.
Men det finns mer som indikerar vilken väg Bernard Charles ser framför sig: ”2020 presenterade vi vår ambition att utveckla den virtuella tvillingupplevelsen av människor: Från saker till liv. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer vi att bygga vidare på detta arv för att katalysera en metamorfos tack vare Virtual Twin Experiences for a Sustainable World,” som han uttryckte saken senast, i samband med Q2-rapporten 2023.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Autodeskpartnern Symetri om vad företag kan vinna på att koppla ihop PDM med ERP

Den som undrar över denna fråga i rubriken ovan är Autodesk-partnern Symetris, som i en bloggpost menar att man kan nå betydande fördelar genom att koppla ihop och integerera sitt PDM-system med ERP-systemet. ”Tillverkande företag idag är ständigt på jakt efter sätt att öka effektiviteten och att förbättra processer i sin verksamhet. Ett sätt att nå framgång är genom att integrera två viktiga system: Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Genom att koppla ihop dessa kan företag uppnå en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i såväl affärsprocesser som resultat,” skriver man, vilket inte är svårt att hålla med om. Men vilka är vinsterna med denna typ av integration?
Flera, bland annat pekar man på att produkt- och konstruktionsdata, exempelvis ritningar, underlag och stycklistor eller BOMar (Bill of Materials), kan föras över mellan systemen bara med i princip ett knapptryck. Därmed minskas risken för att felaktig eller inaktuell data/information används. Men det finns betydligt mer, som vinsterna med ett vässat arbetsflöde, bättre lagerhantering och annat.
Bland systemen man kan koppla ihop med PDM finns alla viktiga ERP-lösningar, som SAP, IFS, Monitor, Jeeves, Microsoft Dynamics, Visma och flera andra.
Klicka på rubriken för att läsa hela förteckningen av fördelar, på PLM&ERP News.

INTEGRERAD E-HANDEL: Drastiska förbättringar när Rollco införde SkyMakers regelstyrda CAD-konfigurationer

Den nya generationens webbplattformar erbjuder möjligheten att effektivisera försäljningen av en mängd produkter och lösningar genom att integrera användarvänliga visuella CAD-konfiguratorer. Det här har Linköpingsföretagets, Skymaker, tagit fasta på och på årets Elmia Subcontractor-mässa i november visar de upp sin molntjänst, DynaMaker.
DynaMaker är en lösning tänkt för företag och organisationer som säljer och tillverkar kundanpassade produkter. Genom att använda DynaMaker kan säljare, återförsäljare eller slutkunder enkelt själva konfigurera produkter, och för varje konfiguration kan man automatiskt exportera CAD-filer och ritningar som behövs till offert och/eller tillverkning. Med DynaMaker bygger man webbappar som kan integreras med e-handel, CPQ, affärssystem eller hemsida för att automatisera mer och få ett sömlöst flöde från kund till produktion.
– Vi vill att skräddarsytt och måttbeställt inte ska behöva vara en lyxprodukt som några få har råd med. Vår molntjänst DynaMaker har potential att ersätta masstillverkningen på sikt och möjliggöra skräddarsydda lösningar för alla. Vi gör det också tekniskt möjligt att låta kunden göra mer själv, berättar Kristofer Skyttner, VD och grundare av SkyMaker.
Poängen är att man genom att se bortom standardiserade moduler och fasta storlekar visat att det är möjligt att erbjuda dessa lösningar till överkomliga priser. Detta har exempelvis Skymaker-kunden Rollco gjort. Tidigare var anpassning av Rollcos produkter en komplicerad process som krävde betydande interna resurser för att säkerställa att alla regler och krav för konfiguration och måttanpassning följdes. Men med införandet av regelstyrda CAD-konfigurationer och integrationen av e-handel, har spelet förändrats drastiskt.
Hur gick detta till? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE: BMW vässar sina iFACTORY-anläggningar med SAP S/4HANA och molnkopplad reservdelslogistik – MINI först...

Effektiv hantering av reservdels-logistik och sånt som är kopplat till detta, som produktion, administrativ distributionshantering typ tullar, underhållstjänster, ekonomi och annan logistik har alltid varit en utmaning. Inte minst inom fordonsindustrin är detta ett nyckelområde, både på personbils- och transportfordons-områdena, liksom det är det för tung industriell utrustning som hjullastare, grävare och alla sorters mobila maskiner. I detta ser vi en trend där produktutvecklings- och produktionssidan i digitaliseringens spår tenderar att gå mot att kopplas ihop med distribution, logistik och framför allt underhållshantering, där reservdelsbitarna är en viktig del. Man skulle kunna kalla det som händer för en process-digitalisering där specifikt reservdels-området fått växande uppmärksamhet.
På PLM-sidan står framför allt PTC ut, med utvecklingen av en bred programportfölj på SLM-sidan (Service Lifecycle Management) för att möta detta. Men det finns fler som växlat upp utvecklingen av till detta relaterade lösningar, och under den gångna veckan berättade IT-giganten SAP – också en PLM-aktör - att man tillsammans med ledande fordonsföretaget BMW tagit ett stort kliv på området.
Tillsammans med den ikoniska tyska fordonstillverkaren har man gått live med SAP S/4HANA och SAPs logistiklösningar för försörjningskedjan i BMW Minis s k iFactory-anläggning i Oxford. Målet är att skapa vad man kallar för, ”den första planen för process-digitalisering av framtidens bilfabriker och etablera en ny teknikstandard som kan forma bilindustrin.” Målet är att tillsammans skapa vad man kallar för, ”den första planen för process-digitalisering av framtidens bilfabriker och etablera en ny teknikstandard som kan forma bilindustrin.”
- Oxford-fabriken är den första i en rad som kommer att följa med i denna utbyggnad av process-digitaliseringwn inom BMW Group, säger Alexander Buresch, Chief Innovation Officer och senior VP på BMW Group IT. Han tillade: ”Från och med nu kommer fler anläggningar från det världsomspännande produktionsnätverket att läggas till varje år tills de alla talar samma språk. Som en del av vår digitaliserings- och harmoniseringsstrategi tillåter denna nya lösning oss att länka relevant produkt-, process-, kvalitets- och kostnadsdata, vilket möjliggör datakonsistens och transparens över hela produktionskedjan.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens MENDIX i viktig roll när Volkswagen-fabrik vann det prestigefyllda ”Automotive Lean Production Award-priset”

En av Siemens Digital Industries mest intressanta förvärv de senaste åren är köpet av lågkod-plattformen Mendix under 2018. Lågkod är ett av de områden inom PLM, och för all del också på ERP-sidan, som ökar starkt. Finessen med denna plattformstyp är landar principiellt i ett ökande behov av att flera intressenter ska kunna hantera allt komplexare digitala kedjor med många instanser. Detta kräver enkelhet på ytan, parat med förmåga att hantera komplexiteten därunder. Poängen är att utan jobbig programmering få till anpassade applikationer som kopplar ihop nära nog allt som har med produktframtagning att göra, från kravställning, produktutveckling, inköp av insatsvaror till produktion, relaterad logistik. Applikationer med instrumentbrädor som ger översikt ska kort och gott kunna skapas via drag’n’drop.
I perspektivet av detta är det inte överraskande att området sedan Siemens köp vuxit i betydelse på ett sätt som få kunde föreställa sig 2018, även om CEO Tony Hemmelgarn, redan 2018 var övertygad om saken:
- Det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken, säger han i en kommentar
Allt detta ligger i högsta grad i tiden i en produktframtagnings-värld vars komplexitet växer lavinartat. Företag vill ha enkelhet med kapacitet att hantera komplexitet och Mendix håller idag på att bli något av en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck.
Nu i september fick Tony Hemmelgarn och hans medarbetare ytterligare ett bevis på lösningens duglighet när Volkswagen Autoeuropas anläggning i portugisiska Palmela fick "Automotive Lean Production Award" i OEM-kategorin.
- Den digitala värdeströms-monitorn som vi utvecklade på Mendix-plattformen visar oss statusen för vår fabrik med dess maskiner och dess kompletta systemfyllning längs hela processkedjan i realtid. Den permanenta visualiseringen av flaskhalsarna ökar reaktionshastigheten och ger oss en enhetlig förståelse för processprioriteringarna för att ständigt förbättra, kommenterade Alexander Heinzel, Value Stream Manager på Volkswagen Autoeuropa.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: Accentureägda Avanade plockar hem mångmiljon kontrakt med global svensk plasttillverkare

Konsulten Accentures majoritetsägda bolag, Avanade, har plockat hem en stororder från den globala plasttillverkaren Trioworld. Avanade är duktigt och fokuserat på Microsoft-mjukvarorna och ska utveckla en ny affärssystemslösning som ska att stärka och effektivisera Trioworlds tillväxtresa. Avtalet är värt ett tvåsiffrigt miljonbelopp, alltså minst tio miljoner.
Trioworld är följaktligen ingen liten spelare utan en av världens ledande tillverkare av plastförpackningslösningar. Tjänste- och systemintegratören Avanade ska enligt det nytecknade avtalet under de kommande tre åren utveckla och implementera ett nytt framtidssäkert IT-system som samordnar Trioworlds många arbetsprocesser – från lager och produktion till rapportering och dokumentation av hållbarhetssatsningar.
- Redan från start letade vi efter en Microsoft-baserad lösning för att samordna vårt ERP-landskap och fortsätta använda våra befintliga processer. Avanades partnerskap med Microsoft (IT-jätten är en av delägarna) och djupa kunskaper om industriella applikationer i Microsofts ekosystem var en avgörande fördel. Vi ser fram emot att arbeta med Avanade och att dra fördel av det nya systemet, säger Andrew Lord, CFO för Trioworld.
Lösningen är baserad på Microsoft D365 F&SCM-plattform. Avanade räknar med att utvecklingen av det nya affärssystemet inleds i början av 2024.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: IFS-partnern Addovation tar ett kliv uppåt och blir bolagets nordiska systemintegratör

Affärssystemutvecklaren IFS har, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, gått mycket bra i Norden, inte minst de senaste fem åren, enligt bolagets Norden-chef, Ann Kristin Sander. I en tidigare PLM&ERP News-intervju konstaterade hon att, ”under de senaste fem åren har vi hållit en tvåsiffrig tillväxttakt varje år.” Ett av de viktiga skälen till denna kontinuerligt uthålliga tillväxttakt är bolagets systematiska satsning på att bygga upp ett kompetent partnernätverk. En av de mer framgångrika aktörerna i detta partnernätverk är Addovation.
Idag meddelader bolaget att man avancerat vidare på kompetensskalan och av IFS blivit utsedd till tjänsten som regional systemintegratör.
- Detta framsteg kommer att medföra många fördelar för kunder i de nordiska länderna, säger Addovation-chefen, Joakim Hugosson i en kommentar. Partnerskapet tillför stora lokala möjligheter till kunderna, vilket förbättrar och kompletterar IFS’ tjänsteutbud. Det nya partnerskapet mellan IFS och Addovation handlar om att addera värde till varandras styrkor: IFS tillhandahåller en "state-of-the-art-affärslösning”, och Addovation lägger till sin omfattande erfarenhet av att hjälpa företag att dra nytta av digital teknik för att driva tillväxt och effektivitet.
Notabelt är att Addovation har redan en vass meritlista i när det gäller IFS Cloud-implementeringar och uppgraderingar; IFS molnplattform, som har en hög prioritet i den svenska affärssystemutvecklarens framtidsplaner. Här har Addovation nyligen framgångsrikt uppgraderat företag som Ulefos, Prevex och Servi till IFS Cloud.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title