Övrigt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

RADAR: ”Historiskt låg tillväxt i svenska IT-budgetar 2019”

IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur, inslag av strukturella problem och ökad osäkerhet. Det visar Sveriges största årliga IT-rapport, IT-Radar 2019, från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists. Industrialiseringen av IT där nya affärs- och leveransmodeller ersätter de traditionella har en betydande påverkan på leverantörsledet.

TESTPILOT: Smart upplägg med laddhybrid-driven lastbil från Scania minimerar skadliga utsläpp

I ett samarbete mellan bl a lastbilstillverkaren Scania och hamburgerkedjan McDonalds ska försök inledas med nattleveranser med tyst eldrift till sex restauranger i Stockholmsområdet. Lastbilen som används i försöket är en laddhybrid från Scania som drivs med en kombination av fossilfritt bränsle (HVO, en typ av biodiesel) och ren eldrift, vilket sammantaget kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid. Medverkande i denna pilot inom ramen för EU-projektet Eccentric Stockholm är också Stockholms stad, KTH och HAVI. – Scania vann den innovationsupp-handling som föregick försöket och dessutom har vi redan ett omfattande samarbete kring bränsleoptimerade fordon med HAVI runtom i Europa, säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania.

eBuilder väljer Basefarm för AVANCERADE MOLNTJÄNSTER

Den Sverigebaserade leverantören av avancerade molntjänster, eBuilder, och IT-driftleverantören Basefarm har inlett ett samarbete där Basefarm kommer att leverera drifttjänster för en stor del av eBuilders produkter. - eBuilder är ett bra exempel på en kund som ställer höga krav samtidigt som de vill att affärsrelationen ska präglas av samarbete och partnerskap snarare än en traditionell kund- leverantörsrelation, säger Sara Murby Forste, VD på Basefarm i Sverige.

AI-satsningen som ska göra Sverige till digitaliseringsledare

AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin och andra organisationer står för finansieringen.
Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. Hittills har totalt ett drygt 40-tal partners bekräftats. - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Denna satsning är en viktig del i att göra verklighet av detta mål, sa energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman vid invigningen.

Hybrid-moln: HCL Technologies och IBM i samarbete

IT-bolaget HCL Technologies och IBM har ingått ett samarbete. Samarbetet är utformat för att hjälpa gemensamma kunder över hela världen att effektivt dra fördel av hybrid-molnlösningar. "HCL kommer att erbjuda tjänster som är viktiga i kundernas satsningar på lösningar som är byggda för molnet," säger Kalyan Kumar, HCLs VP och CTO.

FINANS-IT: Unit4 Prevero förstärker partnersidan med DBI Provider och qep Solutions

CPM marknaden (Corporate Performance Management) är ett av Unit4s viktigaste strategiska områden och inkluderar både lösningar inom finansiell planering, analys och konsolidering. Under 2018 har Unit4 Norden satsat på Unit4s CPM lösning, Unit4 Prevero, och genom att bygga upp ett dedikerat team vuxit med flera nya kunder samt företag som alla efterfrågar verktyg för att kunna samordna sin strategi, ekonomi och affärsverksamhet.

CRM Partners byter namn till FELLOWMIND och lanserar en ny strategi

CRM Partners Group byter namn till Fellowmind. I gruppen ingår bl a svenska Endeavor. Samtidigt lanserar man en ny strategi som, ”bygger på att vägleda kunderna i arbetet med att digitalisera sina verksamheter”.

”Ersätter fem olika system”: Hälsokostkoncernen Midsona satsar på INFORS MOLNSVIT

Hälsokostkoncernen Midson, kända för produktmärken som Friggs, Kung Markatta, Mivi Total, KanJang m fl, har driftsatt den första fasen av implementeringen av Infors molnlösning, CloudSuite Food & Beverage. Midsona satsar hårt på tillväxt genom köp av bolag. Infor-lösningen ersätter i detta fem olika ERP-system inom koncernen. Förutom lägre kostnader för programlicenser och externa konsulter räknar Christoffer Filippini, IS/IT-chef på Midsona, med att hela koncernen kommer att dra nytta av högre driftsprestanda och snabbare rapportering. "Vi satsar ju på att bli dubbelt så stora under de närmaste tre åren..."

Nytt tufft jobb för Wallberg när Xllnc tar sikte på 2 miljarder…

Cirkulär ekonomi har diskuterats allt flitigare de senaste år. Att utveckla resurseffektivitet genom att allmänt tillvarata sånt som kan tillvaratas eller förlänga livet för IT-utrustningar är sånt som på sista raden kan bli synnerligen lönsamt jämfört med slit-och-släng-lösningar. Det senare, IT-utrustningar, är ett fokus för Xllnc. Bolagets koncept handlar om att digitalisera hanteringen av IT-utrustnings hela livscykel. Resultatet är lägre driftkostnad, högre säkerhet och mindre miljöpåverkan. Konceptet har slagit bra och man omsätter idag 1,3 miljarder kronor. Nu vill man expandera ytterligare och tar in Norvestor som partner och 55 %-ig ägare och den kände IT- och PLM-entreprenören Christer Wallberg (bl a Tacton) som styrelseordförande.

Skanska ”drömmer stort” om nya digitaliseringsplattformen och Decerno är med på tåget

Addnodekoncernens dotterbolag, Decerno, har fått ett prestigeuppdrag: Bolaget är utvalt som leverantör för utveckling av den nya plattformen för Skanskas framtida ledningssystem. Byggjätten vill effektivisera sin produktion och ett projekt, kallat ”Dream Big”, ska ta Skanska mot målet att ta fram en helt ny och skräddarsydd plattform som gör digitala arbetsmetoder och verktyg till en naturlig del av vardagen för de anställda.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing