Övrigt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

GE Healthcare satsar på unik svensk lösning för fotondetektorer inom datortomografi

PRODUKTUTVECKLING. Medicinteknikbolaget GE Healthcare köper svenska startupen Prismatic Sensors. De senare är en spinnoff från KTH, som utvecklat lösningar för nästa generations datortomografi. Detta handlar om framför allt en fotonräknare, en detektor, där antalet fotoner i enskilda röntgenstrålar mäts i mycket höga hastigheter. Fotoner är energibärare av elektromagnetisk strålning och med hjälp av den mätningsmetodik som Prismatic utvecklat kan de bilder som tas fram bli mer exakta och dessutom med mindre bakgrundsbrus.
En konsekvens av detta är att man kan använda en lägre strålningsdos vid undersökningstillfället samtidigt som bilden blir tydligare.
För GE Healthcare innebär köpet att man fortsätter att investera i fotonräknande CT-teknik. Poängen är att bygga upp en potential som avsevärt kan öka den kliniska prestandan för onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-applikationer.
- Vi tror att denna teknik (Deep Silicon Detector Technology) har potential att bli ett betydande steg framåt för CT-avbildning, som kommer att gynna miljontals patienter över hela världen, säger GE Healthcares koncernchef, Kieran Murphy, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KRÖNIKA: 5G och den digitala transformationen – vilken är egentligen nyttan för den tillverkande...

”Många talar om 5G just nu. Men vad betyder den nya teknologin för den tillverkande industrin?”
Det är Siemens Digital Industries PLM-chef för Norden, Mats Friberg, som ställer frågan i dagens gästkrönika och svaret är att 5G kommer att ändra på mycket: ”När du tänker på digital transformation är 5G en av de teknologier som jag ser kommer
att spela en viktig roll. Dagens företag står inför en explosion av komplexitet. Framsteg inom beräknings-, och anslutningsteknik ger organisationer möjlighet att utnyttja denna komplexitet som en konkurrensfördel. Om vi tittar på industriella organisationer så kommer tekniken att ha en betydande inverkan på aktivering av IIoT, Industriellt Internet of Things, digitala tvillingar och en omfattande maskin-till-maskin-kommunikation,” konstaterar han.
Hur då och hur bråttom är det? Vilka är de tekniska utmaningarna? Klicka på rubriken för att inte missa inte en gästkrönika som är angelägen för industriutvecklingen i Norden.

UNIT4’s pressrelease om senaste kvartalsrapporten: En snurrig historia som ingen blir klokare av…

ERP-utvecklaren Unit4 har under ”Coronakonjunkturen” kunnat visa upp bra eller hyggliga pressreleaser om sina kvartalsresultat. I alla fall för den som nöjer sig med en redovisning uttryckt i procentuell tillväxt jämfört med motsvarande period förra året. Några absoluta tal anges aldrig, vilket är en svaghet i sig.
Idag föreligger en pressreleasen om bolagets fiskala tredje kvartal. Denna visar sig vara en ovanligt snurrig och inkonsekvent beskrivning av de egna finansiella prestationerna, som ingen blir särskilt mycket klokare av.
Exempelvis skriver man: ”Unit4, ledare inom molnbaserad företagsprogramvara för medelstora tjänsteorganisationer, meddelade idag sitt resultat för tredje kvartalet som slutade den 30 september 2020. Nettoomsättningen har ökat under tredje kvartalet till 103,4 procent.” Mer om detta får man inte veta. Så, 103,4 procent av vad, undrar man. Är det jämfört med motsvarande kvartal 2019? Eller är det förra kvartalet? Om detta kvartal, oavsett vilket, då representerar 100%, så innebär ju det att man ”bara” ökat med 3,4%. Varför uttrycka det som 103,4% - är det för att ge intrycket av en synnerligen kraftfull tillväxt, fast så inte är fallet? Det hela är olyckligt formulerat. Men det finns mer:
Man har t ex inte någonstans i materialet noterat hur mycket man säljer för uttryckt i någon slags valuta, varken i kronor, euro eller i dollar. Samma sak med resultatet, eller vinsten. Den som vill veta lite mer exakt vad Unit4 går för ifråga om konkreta siffror och resultat får leka detektiv.
Det kunde ha stannat där, men man fortsätter i samma stil genom hela pressreleasen, som dock - till försvar av bolagets svenska pressavdelning - producerats på engelska av bolagets globala pressavdelning ... klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

IT-INFRASTRUKTUR: Svenska startupen Unomaly bakom amerikansk säkerhetslösning

Sverige fortsätter att ligga väl till när det gäller utveckling av ny IT-lösningar, inte minst relaterat till Artificiell Intelligens, AI, och maskininlärning. LogicMonitor är ett sånt exempel, där Wallenberg-kopplade riskkapitalinvesteraren EQT Ventures hållit sig framme. En snabb bakgrund: I början av 2020 köptes Stockholmsbolaget Unomaly av LogicMonitor, Santa Barbara, Kalifornien. Unomaly hade då profilerat sig som ett av de heta säkerhetsföretagen i Sverige, med finansiering från bland annat EQT Ventures.
Idag kan vi se ett första resultat av köpet. Det handlar om LM Logs, en ny produkt från LogicMonitor, för smartare hantering av loggar och larm i IT-system. Denna lösning bygger till stora delar på Unomalys algoritmer för AI och maskininlärning.
Vad man kan göra med lösningarna är att genom analys av loggar från ett stort antal IT-system i en organisation kan lära systemet hur det ser ut under normal drift. Men också, vilket blir den tunga poängen: snabbt upptäcka avvikelser innan de skapar problem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Han blir ny försäljningschef för PTC-partnern och PLM-konsulten PDVISION Sverige

Förändringarnas vindar blåser i högsta grad inom PLM-konsulten och PTC-partnern PDSVISION efter CapMan-fondens köp av en majoritetspost i bolaget i mars i år. En av förändringarna var att Alexander Patz Cholakov i juli utnämndes till chef för den svenska delen av denna numera globala rörelse. Idag meddelade Patz Cholakov att man utnämnt Johan Adelgaard till ny försäljningschef från och med den 1 december 2020.
- Jag startade min karriär inom denna bransch för nästan 20 år sedan, i en försäljningsroll. Min ambition är att vi ska fortsätta att göra stora saker och att jag i min nya roll kan bli en möjliggörare för teamet att fortsätta hjälpa våra kunder, säger Johan Adelgaard.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Scania miljardsatsar inom ramen för elektrifieringen med ny fabrik för batterimontage

Förändringsprocessen inom fordonsindustrin går på i oförminskat tempo i spåren av elektrifieringstrenden. Scania är ett av företagen som agerat snabbt och lagt om en rad områden relaterat till detta. Idag kommer ett nytt besked i denna riktning från den svensk-tyska lastbils-, buss- och marinmotortillverkaren: Bolaget bygger en ny fabriksanläggning i Södertälje för batterimontage.
Med den snabba utbyggnaden av Scanias elektrificerade utbud av lastbilar, bussar och motorer planerar företaget att under flera år investera drygt en miljard kronor i en batterimonteringsanläggning i Södertälje, Sverige. Det första steget är en anläggning på 18 000 kvadratmeter och byggandet påbörjas i början av 2021 med målet att vara fullt operativt 2023.
- Detta är en konkret manifestation av vår beslutsamhet att ta en ledande roll inom elektrifiering av tunga fordon, vilket behövs för att uppfylla vårt engagemang för vetenskapligt baserade klimatmål, säger Ruthger de Vries, chef för produktion och logistik på Scania.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/ERP: Många fördelar att ta in leverantörerna i nätverket – men LÅNGT IFRÅN RISKFRITT…

En av de potentiella vinster som ofta diskuteras inom ramen för PLM är möjligheterna att inkludera leverantörer i sitt nätverk. Flera goda skläl finns, men allmänt handlar det om värdet av smidigare flöden, ökad kvalitet och kapade ledtider. Men hur ser det ut på risksidan?
En stor global studie visar att svenska företag ligger långt över genomsnittet när det gäller att låta externa leverantörer ansluta till det egna nätverket. Över 36 procent av de medverkande svenska företagen angav att de låtit fem eller fler leverantörer ansluta sig till nätverket. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 21 procent.
– Tyvärr finns det alltför många svenska företag som underskattar riskerna med att låta externa parter ansluta till det egna företagsnätet. Jag ser exempelvis hur företag gjort tjänster publika för att de ska vara tillgängliga för externa konsulter. Kontrollen på vem som har tillgång till vad och hur länge lämnar ofta mycket i övrigt att önska. Cyberkriminella kan också ta hjälp av sökmotorer som exempelvis Shodan för att finna svagheter i nätverket och planera attacker, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automotive/Analys på mikronivå: 3D-printade bildelar från Italien testas i Örebro

Örebro universitet ska tillsammans med Universitetet i Bologna analysera hållfastheten i nya smart designade 3D-printade delar till sportbilar. Delarna skickas från Italien för att noggrant undersökas i universitetets CT-skanner.
CT står för ”Computed Tomography”, och kallas även datortomografi eller skiktröntgen på svenska. Det är en vidareutveckling av en vanlig röntgenmaskin, och används för att avbilda personer eller objekt i tre dimensioner.
– Här kan vi göra riktigt häftiga materialanalyser på mikrometernivå, säger forskaren Patrik Karlsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Marketing Monitor i partnerskap med Svenska Skidskytteförbundet

Att profilera sig mot positiva idrottsliga värden kan vara ett utmärkt sätt att göra PR för. Exempelvis med ett sponsoravtal med Svenska Skidskytteförbundet, vilket är precis vad grundaren Åke Perssons framgångsrika skapelse på affärssystemområdet, Monitor ERP System, gjort.
Idag offentliggör bolaget, som jobbar framför allt mot SMB-sidan och tillverkningsindustrin på ERP-området, och Svenska Skidskytteförbundet ett långsiktigt samarbete som ska möjliggöra fortsatta svenska framgångar i skidskyttespåret ända fram till OS 2026.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÅLLBARA TRANSPORTER: Scania vässar eftermarknaden för snabbare utveckling av ellastbilar och elbussar i Europa

Att Scania gör en fokuserad satsning på el-lastbilar behöver inte någon tvivla på. Koncernchefen, Henrik Henriksson, meddelade nyligen, som PLM&ERP News rapporterade, att man för de kommande åren kommer att lansera nya elektrifierade produkter på marknaden varje år. Den första serien tillverkade fordon släpptes f ö alldeles nyligen. Övergången till eMobilitet är inget man tar lätt på. Elektrifieringen är en grundpelare i Scanias ambition att bli en ledande aktör inom gröna transporter.
Men att göra ett ”committment” som är hållbart kräver mer än att bara elektrifiera drivlinor och fordonen i allmänhet. Man måste också fundera över hur det ser ut på eftermarknaden och även här händer det saker i Scanias satsning.
I dagarna har bolaget tagit ytterligare ett steg mot att förverkliga sina ambitioner på detta område. Man etablerar ett globala partnerskap med ENGIE och EVBox Group för de kommande åren; ett samarbete som täcker både lastbilar och bussapplikationer kommer att erbjuda en komplett eMobilitetslösning till Scanias kunder - inklusive lösningar skräddarsydda för fordons- och depåhanteringsbehov, elektrifierade tunga fordon, smart laddningsinfrastruktur, service och underhåll, grön energiförsörjning samt finansiering.
EVBox Group och ENGIE uppger att de tecknade avtalen sträcker sig över fyra år.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing