CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

SOLIDWORKS möter molnrusning med ”lösningar som skapar en ny spelplan”: 3D Creator & Sculpture

En intressant effekt av COVID-19 och Coronakrisen är att vi fått se en veritabel rusning till molnet. När distansarbete blivit den kanske vettigaste lösningen för att inte få tvärstopp i produktutvecklingsarbetet har allt fler insett molnets fördelar jämfört med de begränsningar som ofta följer med lokala PLM-installationer.
Inte minst inom SOLIDWORKS-sfären är detta uppenbart. Intresset för molnplattformslösningar är stort och bolaget passar idag på att gå ut med ett kampanjerbjudande kring detta. Det handlar om de senaste lanseringarna av nya 3D Creator, 3D Sculptor, och Project Planner 3DEXPERIENCE.
- Detta erbjudande riktar sig framför allt till startup-bolag, projektgrupper eller organisationer som inte redan investerat in sig tungt i en CAD/PDM/PLM-portfölj, säger DS SOLIDWORKS sverigechef, Thomas Andersson, till PLM&ERP News. Det attraktiva är att vi här talar om en nativ molnlösning, den har utvecklats inom ramen för molntekniken och är därför optimalt anpassad för detta; till skillnad mot on-premise-lösningar som ofta sägs vara molnlösningar, men som egentligen bara är de gamla lösningarna som portats upp till molnmiljöer. De program vi nu erbjuder är nativa och du jobbar med dem i din browser utan att behöva ladda ner någon mjukvara.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En ÖVERRASKANDE affär inom PLM: Investeringsfond köper majoritetsandel av PTCs största nordiska partner PDSVISION

En relativt ny investeringsfond - CapMan Buyouts fond, CapMan Buyout XI, grundad 2019 – har gjort en större investering i PTC-partnern och PLM-konsulten, svenska PDSVISION. Bolagen berättar idag att ett avtal om detta nu har signerats av båda parter.
I och med denna deal köper CapMan en majoritetsandel i PDSVISION, som är PLM-utvecklarens, PTC, största partner i Norden. Klart är också att nyckelpersoner i PDSVISION-organisationen behåller betydande andelar i detta företag, som omsätter drygt 300 miljoner kronor om året. Bolagets verksamhet och kundstruktur, med flera kunder som har globala verksamheter, innebär dock att man i princip idag har hela världen som arbetsfält.
- PDSVISION-gruppen har vuxit markant under de senaste åren från en nordisk fokuserad organisation och som nu verkligen arbetar på en global scen, kommenterar koncernchefen, Johan Klingvall, dagen affär. Han fortsätter: ”Tillsammans med CapMan Buyout kommer vi att fortsätta vår resa och utvidga de tjänster och lösningar vi tillhandahåller våra kunder, partners och samhälle. ”
Men vilka skäl har egentligen CapMan Buyout för denna investering? Klicka på rubriken för att läsa vår analys.

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

Det kommer knappast som nyhet att Coronakrisen satt fingret på värdet av att ha lösningar för distans- och hemarbete. I det närmaste mangrant har man bland PLM-spelarna börjat kampanja för sina plattformslösningar och hur dessa kan användas för att vända ett stopp i utvecklingsarbetet till en pågående, obruten och digitalt baserad arbetsprocess. De företag som inte haft den här typen av bredare plattformar på plats har fått en påminnelse om att det nu kan vara dags att dra gång ett digitaliseringsarbete, som ibland kanske blivit liggande eller fördröjts p g a pågående projekt där det kort sagt inte funnits tid att trava på i plattformsspåret.
Alltså kampanjas det nu mer eller mindre intensivt för detta bland utvecklarna, Dassault Systemes är inget undantag. Med sin 3DEXPERIENCE-plattform menar man sig också ha ett bra förslag att lägga upp på kampanjbordet.
PLM&ERP News har tittat närmare på denna, en av marknadens bredaste portföljer för produktutveckling och tillverkning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM & Konstruktionsteknik: Samarbete i realtid med nya 2020-versionerna av Tekla

Det är de tuffa tiderna till trots inte bara ett problematiskt elände som möter nyhetsflödet. En hel del händer på mjukvaru- och innovationsfronten. Till exempel att Tekla presenterar de senaste versionerna av programvarulösningar för avancerad byggnadsinformationsmodellering (BIM), konstruktionsteknik och stålhantering. Vi talar alltså om 2020-versionerna av Tekla Structures, Tekla Structural Designer och Tekla Tedds.
Allmänt menar man från utvecklaren Trimble att de nya versionerna, ”ger ett sömlöst flöde vilket ger en bättre kvalitetssäkring.”
Klicka på rubriken för att läsa mer om 2020-versionerna.

El-CAD: Flera nya och starkare funktioner i senaste EPLAN-plattformen 2.9

För de som jobbar med elektronik- och mekatronikdesign är tyska EPLAN ingen okänd storhet. Globalt har detta företag drygt 55 000 kunder och deras EPLAN Platform bygger på den kompatibla tanken att användaren har tillgång till standardiserade och anpassade gränssnitt till ERP- och PLM/PDM-system för att säkerställa läsbar datakommunikation i hela värdekedjan. Vilket är en god idé givet bolagets vision om gränslös kommunikation över alla tekniska discipliner. Allmänt inom sina specialgebit, maskin- och panelbyggen, är mjukvaran också en av marknadens ledande lösningar.
Sedan februari är bolagets EPLAN Platform, version 2.9, tillgänglig. Vilka är det viktigaste förbättringarna? * Snabbt genererade QR-koder, som kan lagra hyperlänkar och som kan öppnas på fältet. * Med ”Layers Management” kan man säkerställa att alla ändringar sparas automatiskt, vilket gör implementeringen av företagets standarder ännu enklare. * Projekt kan genomföras snabbare med massredigering av projektdata med utvidgade navigatorer. Och med tanke på standardisering kan makron nu lätt återanvändas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/PDM: Klarar företagens PLM-upplägg distans- och hemarbete? Vi har titta på några av lösningarna

Bill Gates förutspådde en Covid-19-liknande situation redan för fem år sedan.
Det lär ha varit så att Microsoftgrundare, Bill Gates, redan under ett TED-event för fem år sedan i princip förutspådde en COVID-19-liknande situation och hur det skulle kunna påverka organisations- företags- och samhällslivet. Det berättar idag PLM&ERP News amerikanske kollega, bloggaren Oleg Shilovitsky. För dem som följt Microsoft är det också tydligt att Gates tankar kring detta satt sig i bolagets organisation. Få spelare på IT-området har lika tydligt under de senaste fem åren förespråkat just distans- eller hemarbete.
I skenet av Coronaviruset och Covid-19 skulle han kunna ha sagt: ”Vad var det jag sa?” Idag tvingas företag runt om i världen till massiva insatser för att etablera distansarbete. Medarbetare skickas hem många företag tvingas akutbehandla frågor som kommer i spåren av detta. Saken väcker frågor, hävdar Shilovitsky: Är företagen redo för detta, klarar systemen och infrastrukturen problematiken som uppstår när folk går över till de ”nya” arbetsformerna? Hur fungerar olika PDM- och PLM-infrastrukturer och arbetsupplägg den nya situationen? Vilka slutsatser kan man dra?
PLM&ERP News har tittat på några lösningar på marknaden som väl kan leva upp till behoven som skapas av distans- och hemarbete. Vilka är de? Klicka på rubriken för att läsa mer.

EAM och DIGITALA TVILLINGAR: Några tankar om nyttan vid anläggningshantering

Kan man ha någon bra nytta av digitala tvillingar inom anläggningshantering och -styrning? Absolut, menar ARC Advisory-analytikern, Ralf Rio, i en artikel där han tittat lite närmare på hur detta koncept används på EAM-området (Enterprise Asset Management, ”anläggningshantering”).
Men, konstaterar han, som det utvecklats idag finns en viss förvirring. Han menar att två typer av digitala tvillingar uppkommit:
• En för projekt under anläggningens design och byggnad
• En annan för prestanda och styrning under drift och underhåll av anläggnings-tillgångarnas ägare eller operatörer.
På sista raden har detta har lett till vissa osäkerheter på marknaden. Men genom att segmentera typerna av digitala tvillingar och deras funktioner kan man bättre tydliggöra respektive funktioner, applikationer och fördelar med varje typ av digital tvilling.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AKADEMISK FORSKNING: Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin

Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader i industriella sammanhang. Forskare på Örebro universitet arbetar med en lösning på problemet: en digital tvilling.
– Under vissa tider får man inte ha stillestånd. Speciellt inte i en dyr process, säger Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet, som leder en grupp som forskar kring ämnet.
Projektet har just valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens nya 100-lista över hållbara projekt som kan ge svensk industri ökad konkurrenskraft.

Genombrottsorder för 3DEXPERIENCE i SOLIDWORKS-världen när TECHNIA tar hem stor beställning från TOMRA

Svenska PLM-konsulten TECHNIA fortsätter att dra in viktiga beställningar. Bara drygt två månader efter den rapporterade storaffären med tyska B. Braun, omfattande 13 000 användare av Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE, kommer nu nyheten att den svenska storkonsulten plockat hem ännu en stor order.
Det är börsnoterade norska TOMRA-koncernens dotterbolag TOMRA Sorting, som väljer att satsa på Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE i ”TECHNIA-tappning”. Det handlar i detta fall om utveckling och produktion av avancerade sorteringsmaskiner för grönsaker som kiwis, avokado och gurkor, där maskinerna t ex sorterar bort dåliga frukter eller grönsaker. Som CAD-verktyg använder TOMRA SOLIDWORKS (SW).
Det finns flera dimensioner i denna affär. Beställningen är i detta både av stort kommersiellt och symboliskt värde för Dassault, som mött ett visst motstånd när det gäller att få upp SW-användarna på bolagets toppmoderna utvecklingsplattform 3DEXPERIENCE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing