CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

KONFIGURATION/CPQ: Tacton, Gretsky-modellen och vägen mot Mount Everest topp – möt bolagets CPO Nils...

Svenska utvecklaren av konfigurationslösningar, Tacton, har alltid haft stora ambitioner. När VerkstadsForum/PLM&ERP News 2012 gjorde en intervju med dåvarande CEOn, Christer Wallberg, hade han en stiliserad tuschritad bild av Mount Everest på sitt whiteboard. På teckningen fanns utprickat intäktssiffror och årtal i stigande ordning mot allt högre höjder. Målet var att nå ända till toppen på detta världens högsta berg, där siffrorna 500 miljoner år 2020 stod skrivna. Symboliken är en stark reflex av de höga målnivåer man alltid haft i bolaget.
2012 var detta med en halv miljard i intäkter inte på något vis självklart och man har ännu en liten bit kvar. Men bolaget är på god väg mot Everest-målet. Man drar i dagsläget in ca 350 miljoner om året; något som bl a är resultatet av en ordentlig skjuts relaterat till en strategisk nyorientering som skedde under 2015. Det berättar Tactons CPO, Nils Olsson, i dagens djupintervju:
- Då ändrade vi strategin rätt drastiskt. Vi gick från att huvudsakligen sälja projekt- och managementkonsulting till att tippa över mot mer mjukvara bl a genom att skapa en software-as-a-service-modell (SaaS). Jag ska villigt erkänna att övergången till SaaS-modellen kändes av i magtrakten. Men med ”Gretsky-modellen” kändes det ändå helst rätt.Denna modell går ut på att det är bättre att vara dit pucken är på väg, än där den är vid ett givet tillfälle.

Byter ut sitt legacysystem: Mazak vässar designen med PTCs Creo och Windchill

PLM-utvecklaren PTC har tagit hem en intressant order på sitt CAD- system Creo och PLM-lösningen Windchill. Det är CNC-maskinutvecklaren Yamazaki Mazaks brittiska dotterbolag som valt att fasa ut sitt legacysystem och ersätta det med PTCs lösningar. Ordern är särskilt värdefull i skenet av att Mazak faktiskt är världens största tillverkare av datorstyrda (CNC) metallbearbetningsmaskiner. Istället kommer man framöver att designa maskinerna i Creo med Windchill som ”PDM-backbone”.

Rekordår för PLM: Fortsatt starka investeringar med elektronikmjukvarustöd i topp

När CIMdata vid halvårsskiftet redovisade sin sedvanliga rapportsvit över marknadsutvecklingen på PLM-området under fjolåret (2018) kan man konstatera att tillväxten för branschen fortsätter att ligga på höga tal.
Totalt växte investeringarna i marknadsaktörernas mjukvaror och tjänster till 47,8 miljarder dollar, vilket i svenska kronor motsvarar nära 460 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med 2017.
Bland de stora områdena inom PLM blev mjukvarustöd för design och konstruktion av elektroniska system, EDA, det största enskilda. EDA handlar om allt från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC) och var klart störst före SI/VAR (integration och åf) och cPDm under 2018.

TRONSKIFTE när Siemens PLM kliver om Dassault Systemes i toppen på intäktsligan

Ibland händer det stora saker i det tysta. När respekterade analytikern CIMdata vid halvårsskiftet i sedvanlig ordning släppte sina rapporter över utvecklingen på PLM-marknaden hände det som PLM&ERP News pekat på som en trend när det gäller marknadsandelar och försäljning. Siemens PLM har sedan ett par år haft en intäktskurva som pekat mot att man varit på väg att gå om mångåriga marknadsettan Dassault Systemes, i vart fall när det gäller direkta intäkter.
2018 blev nu året när detta hände. Av CIMdatas sammanställning över 2018 års direktintäkter i 2019 års rapport så toppar nämligen Siemens PLM för första gången listan, före Dassault och Autodesk.
Därmed bryts för första gången Dassaults hegemoni i toppen.

VISUALISERING: Varför enkelhet kan bli ”kung” i komplex produktutveckling

I ett läge där distribuerad produktutveckling och tillverkning ständigt vinner mark, är digitala samarbetsverktyg en av de faktorer som är nyckeln till framgång. Ju bättre verktyg, desto mer effektivt kan marknadsförings-, utvecklings- och produktionsarbete utföras.
De stora PLM-systemen har lösningar för detta, men hur effektiva är dessa samarbetsverktyg när det gäller tredje part, som inte är ingenjörstekniker men ändå djupt involverade i produktframtagningen?
Lägg till detta förekomsten av massiva 3D-modeller som är svåra att hantera, kan ta timmar att ladda upp och kan vara tröga att arbeta med eftersom saker tenderar att bli långsamma i desktopmiljöer. Ett flexibelt, molnbaserat, lättillgängligt samarbetssystem kan bryta ner de här hindren, hävdar nyetablerade amerikanska bolaget Vertexs chef, Dan Murray, som också menar, måhända lite överraskande, att det finns det en brist på denna typ av lösning.

SOLIDWORKS ger köpare fri tillgång till 3DEXPERIENCE sociala samarbetsplattform

För den som är intresserad av CAD-lösningen SOLIDWORKS och samtidigt vill ta nästa steg mot en toppmodern konstruktionsprocess har Dassault SW tagit fram ett tidsbegränsat erbjudande som ser attraktivt ut. Man erbjuder tillgång till bolagets 3DEXPERIENCE Social Collaboration Services, vilket innebär att teammedlemmar i utvecklingsarbetet får tillgång till bolagets breda plattform för samarbete med hjälp av integrerade sociala verktyg. Till och med den 28 juni gäller erbjudandet.

DIGITALA TVILLINGAR: Örebro får Sveriges första virtuella campus

Universitetsområdet i Örebro blir landets första campus som får en digital tvilling. Detta möjliggörs genom att Akademiska Hus och Örebro universitet nu digitalt scannar samtliga campusmiljöer utomhus och inomhus, något som också gör satsningen till den största i sitt slag i Sverige.
Det blir nu i sommar som en digital scanning av Örebro universitet genomförs. Det rör sig dels om en invändig scanning av samtliga Akademiska Hus byggnader, vilket totalt omfattar drygt 100 000 m2.

SIMULERING: PLM-företaget Aras och svenska MBSE-utvecklaren Modelon i strategiskt samarbete

PLM-utvecklaren Aras ångar på med en mycket hög aktivitetsnivå på alla fronter, både vad avser plattformsteknikens kapabiliteter och tekniska partnerskap.
Idag meddelar Aras att man ingått ett samarbete på MBSE-området (Model-Based Systems Engineering) med svenska Modelon. Detta kommer att göra det möjligt för användare att införliva och utnyttja det globalt använda och det öppna standardspråket för systemmodellering, Modelica.
Aras utökar med detta både sin vision för simuleringshantering och sina kapabiliteter när det gäller att, inom ramen för Innovatorsviten, kunna använda en systemcentrerad, enhetlig datamodell över alla discipliner.

Nya MagiCAD 2020: Rekordmånga funktioner för el- och VVS i Revit och AutoCAD

MagiCAD Group har lanserat MagiCAD 2020 för Revit och AutoCAD. Den nya versionen innehåller nya funktioner och förbättrade arbetsflöden för snabbare och smidigare el- och VVS-projektering. MagiCAD 2020 är kompatibelt med de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2020 och AutoCAD 2020.

RM: Aras PLM släpper nästa generations applikation för kravhantering

Kravhanteringsområdet, ”requirements management”, har i takt med allt komplexare produkter och alltfler lagar och regler seglat upp som ett av de viktigaste områdena inom produktutvecklingsområdet. Integrationen av sånt som avancerad elektronik och sofistikerade mjukvaror som styr produktfunktionaliteter i produktutvecklingsprocesserna har varit en utmaning för världens företag, inte minst inom hightech, att få till.
När Aras idag annonserar sin nästa generations Requirements Engineering-applikation är de här bitarna sånt som man tagit itu med.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing