CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PLM CASE STORY: Innovation på toppnivå när Scanjet Marines river silos med Teamcenter-satsning

Scanjet Marine är ett utmärkt exempel på vad ett företag med komplexa produkter kan vinna med att implementera ett modernt PLM-system. Bolaget är världsledande inom lösningar för båttankar, som rengöring, nivåmätning, säker tankatmosfär och ventilering. De har också tagit fram ett verktyg som hjälper till att hålla last och skepp skyddade mot pirater (bilden). Produkterna är, och blir, alltmer avancerade, med intelligenta kontrollsystem, som finns inom varv och rederier över hela världen och som hjälper användarna att hantera och övervaka lösningarna.
Under fjolåret ersatte bolaget det system man hade med Siemens Teamcenter, implementerat av den tyska PLM-utvecklarens nordiska partner, NEXTAGE. Vilka blev vinsterna?

Industritrenden som, ”ställer tillverkningsvärlden på huvudet”

Siemens stora montrar på Hannovermässan representerar i högsta grad dagens tydligaste trend inom PLM, automation och tillverkning. Få spelare, om någon, har kommit lika långt på resan i det digitala industrialiseringsprojektet, som den tyska industri-IT-jätten. Bland besökarna – över 150 000 personer från en rad av världens ledande företag lär ha strömmat igenom montern innan mässan stänger – är också nyfikenheten stor: hur ser den lösning ut, ”the digital enterprise”, som bolaget hävdar är förkroppsligandet av den fjärde industrirevolutionen, Industri 4.0 och IIoT (Industrial IoT)? Sömlösa kopplingar, som inte bara knyter ihop produktutveckling och tillverkning, utan som också spelar en avgörande roll med produkterna i slutanvändarnas händer, ”ställer världen som vi lärt oss den på huvudet,” säger Siemens koncernchef för den nordiska rörelsen, Ulf Troedsson.
PLM&ERP News har träffat Troedsson och bolagets nordiske chef för PLM-bitarna, Mats Friberg, på Hannovermässan.

Box och Autodesk i nytt molnsamarbete kring AutoCAD

Box heter en av de större leverantörerna av molnbaserad innehållshantering. Idag meddelar bolaget att man startar ett samarbete med Autodesk kring de senares välkända mjukvara AutoCAD.
Poängen är att lösningen från och med nu kan användas tillsammans med Box tjänster.

Global truck manufacturing at Volvo: Which software will build the Industry 4.0 vision?

Volvo’s truck manufacturing operations have embarked on the Industry 4.0 journey, both in terms of vision and practice. Meet Tomas Mörk, Group Trucks Operations (GTO) strategy director, and colleague Claus Biller, head of architecture, and others in the company who have already started working with such tools as big data, analytics and other production technologies related to IoT, automation, data lakes and mobile solutions.
So far PTC’s solutions like Creo, ThingWorx and PDM Link, on the side of Volvo’s own proprietary KOLA, seems to play key roles…

Glöm CAD som STAPELVARA: Om PTC, Creo 6.0 och renässansen inom design & konstruktion

Många initierade branschbedömare talade länge om 3D CAD som en stapelvara; ett verktyg som nått sitt utvecklingsmaximum och framöver mest skulle bli föremål för ”finputsning” i utvecklingshänseende. Särskilt mekanik-CAD. Fick de rätt? Tveksamt, teknologiutvecklingen har ofta en tendens att säga emot dom som förutspår framtiden. Det finns en dynamik med flera faktorer X, som ingen hade kunnat föreställa sig för att man utgått från det existerande som bedömningsgrund. Men utväxlingen på den nya tidens verktyg överträffar med råge vad man bara för några år sedan kunde tänka sig. Man talar idag t o m om en renässans för design och CAD-verktygen spelar en framträdande roll i detta.
PTCs nya version 6.0 av Creo är ett bra exempel. De ovan beskrivna trenderna slår igenom och visar att CAD-utvecklingen långt ifrån är "död"...
PTCs Brian Thompson, senior VP och CAD-bas, menar till och med, ”att PTC med den här versionen av Creo tar PTC ledningen inom renässansens för design.” Har han rätt?

Om skillnaden mellan ”NOLLFILS-” och FILBASERADE DATABASER

Vad är skillnaden mellan att lagra produktdata i en fildatabas kontra en aggregerad, ”nollfils-databas” (”Zero-file”)?
”Även bland mycket tekniskt kunniga ingenjörer finns det fortfarande en del förvirring kring detta,” skriver molnbaserade CAD-utvecklaren Onshapes, Neil Cooke, som har uppmärksammat saken i en artikel.
Onshapemjukvaran är molnbaserad, ingen installation behövs utan man jobbar alltid med sina modeller i browsern. Bolaget har också satsat på en PDM-lösning i sammanhanget som är just av den aggregerade, ”zero-file-modellen”. Alla produktdata ligger samlade som individuella, icke-filbaserade data. I detta har man sålunda valt en struktur som ser ut som den Dassault Systemes valt för sin PDM-app, ENOVIA, vilken är produktdataryggrad på 3DEXPERIENCE-plattformen. Men det finns stora skillnader, noterar Cook.
”Att göra en klar skillnad mellan filer och olika typer av databaslagring är verkligen en komplex fråga,” konstaterar Cooke. Hur då?

AEC/BIM: Tekla i 2019-versionerna – innovativt med byggbara processer

När Trimble nu släpper de senaste versionerna av sina mjukvarulösningar för byggbranschen, Tekla Structures 2019, Structural Designer 2019 och Tedds 2019 står en nyhet ut: stödet för konstruktionsarbetet inom stålkonstruktion och prefabricerad- och platsgjuten betong genom byggbara processer. Det är tveklöst ett innovativt tillvägagångssätt för den digitala omvandlingen av arbetsflöden för AEC (Architecture, Engineering and Construction) och för EPC (konstruktörer, upphandling/anskaffning och byggnation).

FoU: Digital tvilling och 3DP gav full pott till Örebro universitet

Örebro Universitet har fått 9 miljoner kronor i stöd för två spännande forskningsprojekt inom maskinteknik av Vinnova. Projekten cirkulerar kring digitala tvillingar och konstruktionsoptimering i nätverk inom additiv tillverkning. Projekten sker i samarbete med företag, som bidrar med lika mycket pengar, vilket innebär att de sammantaget dragit in 18 miljoner i stöd.
– Det är en fantastisk utdelning för forskningen i maskinteknik vid Örebro universitet, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik och ledare för ett av projekten.

Chalmers SII-Lab i samarbete med PTC kring Industri 4.0

PLM-utvecklaren PTC har startat ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och test- och demoanläggningen Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab). Tanken är att man ska hjälpa industrin att snabbare ta vara på befintliga möjligheter och utveckla nästa generations smarta fabriker, inom Industri 4.0. - Här har industrin möjlighet att testa nya tekniska lösningar som sedan kan implementeras i den verkliga produktionsmiljön, säger Åsa Fast-Berglund, ansvarig för Chalmers satsning på industriell digitalisering.

DIGITALA TVILLINGAR: Siemens och finska Mevea i överraskande samarbete

Att utveckla lösningar för digitala tvillingar är komplext. Men det finns lösningar som är överraskande effektiva och som bygger på relativt sett enklare grunder än de man normalt förknippar med området. Mjukvaruutvecklaren Mevea har med sin simuleringsprogramvara tagit fram en sådan. Med ett team under ledning av CEO, Tero Eskola - och med bl a förre nordenchefen för Dassault Systemes, Raimo Nikkilä, som en av de ledande profilerna - har Mevea utvecklat en lösning som fått ett t o m entusiastiskt toppbetyg av analytikern CIMdata.
Nu upptäcker allt fler företag lösningen och nyligen meddelade Mevea att ett av verkstadsjättens, Siemens, dotterbolag ska samarbeta med Mevea på området. Samarbetet handlar om att skapa digitala tvillingar relaterat till utbildning och produktutveckling till Siemens Cranes.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing