CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PLM/ERP Analys: Om ”multi-tenant-lösningar” och hur PTC hanterar utmaningen i Atlassviten

”Multi-tenant-begreppet” är något som allt oftare poppat upp bland analytiker och företag som utvecklar molnlösningar inom ERP, men också på PLM-sidan. I och med att molnet som teknisk plattform ökar, och har ökat, som det gjort under de senaste två åren, blir frågan aktuell om hur man som systemleverantör bäst ska kunna serva och möta kundernas behov inom ramen för ett system. Att driva 100-tals eller flera individuella system och databaser med en mjukvarulösning kräver en struktur som kan bära mångfalden hos kunder och användare, utan att kompromissa ifråga om sånt som dataintegritet, konfigurationsmöjligheter och säkerhet.
Inom PLM, där moln-satsningarna ännu är tämligen begränsade i ett bredare perspektiv, diskuteras det nu mycket kring detta. Inte minst i form av SaaS och PLM-lösningar i molnet och de krav som utvecklas i samband med dessa, men problembilderna har stora likheter med det som händer på ERP-området. Även om man ofta på ERP-sidan hunnit längre på molnresorna inom företagen.
Man talar i sammanhanget om ”multi-tenant-kapabiliteter” kontra ”single-tenant”, vilket ofta präglar dagens on-premise installationer (lokala installationer). Men vad står nu de här bitarna och begreppen för?
Vi har tittat på den saken i dagens artikel; intervjuat CIMdata-analkytikern Peter Bilello, liksom talat med PLM-utvecklaren PTC om hur man konkret möter dessa utmaningar från deras sida. Bolaget är tidigt ute bland PLM-spelarna när det gäller SaaS-lösningar och man bygger nu upp en "moln-nativ" designplattform – PTC Atlas-sviten – där en pelare är SOLIDWORKS-grundarens, Jon Hirschtick, senaste satsning webb-CAD-programmet Onshape.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Nye chefen för VOLVOs lastbilsproduktion: ”Jag vill skapa en miljö där folk vågar testa...

Att bli chef för Volvo Groups globala organisation för lastbilsproduktion är ett av Sveriges och lastbilsvärldens mest prestigefyllda jobb. Volvo är i konkurrens med framför allt Mercedes en av världens absolut största aktörer när det gäller tunga lastbilar med ca 104 000 anställda, verkar på plus 190 marknader och drog 2019 in cirka 432 miljarder kronor.
Det är därför av stort intresse när man idag annonserar tillsättningen av en ny chef för lastbilsproduktionen efter Jan Ohlsson, som efter en lång och framgångsrik karriär går i pension.
Ny på posten blir ni istället Jens Holtinger, som förutom chefskapet för Volvos globala organisation för lastbilsproduktion också utsetts till medlem av Volvos koncernledning.
Det är inte lätt att hitta intervjuer med Jens Holtinger på nätet, men i krönika i Volvo Group Magazine har han berört sin syn på industriell produktion och människornas avgörande roll för att utveckla produktionen. Det handlar om att skapa, "en miljö där människor vill testa nya saker och där de inte är rädda för att misslyckas," konstaterar han.
Vilka är utmaningarna när man nu är på väg in i framtiden? Vilken roll spelar PLM-verktygen? Och hur ser han på människornas roll i detta?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAD/SOLID EDGE 2021: ”Den bästa uppgraderingen på åratal”

I samband med att Siemens Digital Industries och SAP avslöjade sitt samarbete på PLM-området genomförde bolaget den virtuella lanseringen av mainstrean desktop CAD-lösningen Solid Edge 2021. Det betydde att den nya versionen av CAD-mjukvaran hamnade i skuggan av de större rörelserna på PLM-marknaden; vilket måhända var lite synd för Solid Edge (SE) för 2021-versionen kallas av bedömare idag för, ”den bästa utgåvan av programmet på flera år”.
Detta hindrar nu inte att versionen idag kan stiga fram i strålkastarljuset och en välförtjänt huvudroll på CAD-scenen. Dels för att det som sagt är en stark lösning med flera spännande nyheter, dels för att den släpps till användarna nu under sensommaren.
Solid Edge är allmänt en mjukvara som varit tidigt ute med flera nydanande teknologier och en rikhaltig flora av integrerade produktutvecklingsverktyg, som PDM, simulering, CAM, och annat. Ändå har lösningen ständigt hamnat i skuggan av den hittills kommersiellt sett övermäktiga konkurrenten, Dassaults SOLIDWORKS. Men man har långt ifrån givit upp kampen om mainstreamanvändarna. Det är den nya 2021 versionen av denna ”CAD-branschens bäst bevarade hemlighet” ett solitt bevis på.
Klicka på rubriken för att läsa mer om SE 2021.

Plus 15 % för Autodesk, ändå blev börsen besviken – varför?

Hur har PLM-spelarna klarat Coronaperioden sett i ett finansiellt perspektiv? Förvånansvärt bra. De riktigt stora på PLM-området, som Siemens Digital Industries och Dassault Systemes har rapporterat något sjunkande intäktssiffror för det tuffa andra kvartalet i kalenderåret, men sen finns de exempel på bolag som t o m kan visa upp ökande intäkter under denna period. Autodesk, t ex, som häromdagen lämnade sin rapport för sitt andra fiskala kvartal (bolaget har brutet räkenskapsår), vilket täcker just kalenderårets (2020) andra kvartal.
Det visar sig här att CEO, Andrew Anagnost, kunde rapportera att de totala intäkterna ökade med 15 procent. I konkreta siffror:
• De totala intäkterna uppgick till 913 miljoner dollar, motsvarande nära 8 miljarder svenska kronor.
• Designintäkterna, vilket handlar om konstruktionsmjukvarorna på CAD-området, landade som del av de totala intäkterna på 821 miljoner dollar, eller knappt 7,2 miljarder kronor. Också det en ökning med 15 procent (valutajusterat med 16 procent). Autodesk definierar designprodukterna med följande lösningar: AutoCAD, AutoCAD LT, Industry Collections, Revit, Inventor, Maya och 3ds Max. Men även bolagets CAM-lölsningar sorteras in under denna kategori.
Totalt faktiskt tämligen imponerande siffror, ändå reagerade börsen med besvikelse och handlade på några timmar ner värdet på aktien med ca 3 procent. Varför?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Hexagonägda MSC släpper generativt designverktyg som, ”tänker som en ingenjör”

I teknologirevolutionens tidevarv och vartefter digitalisering och AI-styrd teknik erövrat alltmer mark förändras det mesta. T o m inom grenar som tidigare i denna trend började ta fart för knappt ett decennium sedan, som CAD och simulering. I detta är en generativ design ett verkligt spetsigt koncept, där mjukvarorna s a s imiterar naturen och ”själva” föreslår konstruktionslösningar. Det är på sin mest sofistikerade nivå en process att finna ”former” som kan efterlikna naturens evolutionära strategi för design. Man kan tänka sig att en sådan konstruktion kan börja med att en konstruktör har ett antal designmål. Med dessa som utgångspunkt kan man med mjukvarans hjälp sedan utforska otaliga möjliga permutationer av en lösning för att hitta det bästa alternativet. Det här har förstås ett flertal utvecklare på CAD-sidan tagit fasta på – som Autodesk, Siemens, Dassault och PTC – inom ramen för sina CAD-, CAE- och simulerings-lösningar. Men också svenskägda, via Hexagon, MSC har hoppat på denna intressanta teknologi och utvecklat ett lösningskoncept som släpptes först sent under 2019 och i en uppdaterad version tidigare i somras: MSC Apex Generative Design 2020.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM blir mera PIM i Autodesks utvecklade modell för datahantering på Fusion 360

Hur utvecklas saker och ting för Autodesk när det gäller PLM? Eller mer exakt, hur ser det ut på PLM-sidan sett i ett datahanterings- och framtidsperspektiv?
Autodesks GM (General Manager) och VP för Fusion 360-plattformen, Stephen Hooper, har titta på saken i en artikel kring hur bolaget planerar att leverera i framtiden: ”Mastering Fusion 360 data management.”
Saken är av intresse, inte minst för att Autodesk inte bara är störst på CAD, utan också var det första stora bolaget i branschen att omfatta molnet som primär leveransplattform för PLM och tidigare än de flesta med att ta upp PLM som publika molntjänster byggda på en SaaS-modell (Software-as-a-Service).
I artikeln berättas om hur Autodesk planerar att hantera framtiden för produktinformation i Fusion 360-miljön. Mer specifikt talar Hooper om PIM (Product Information Model).
”I den aktuella Fusion 360-upplevelsen krävs det fortfarande att du klickar på ”spara-ikonen” för att lagra och behålla ändringar du har gjort i din Fusion 360-design. Detta har varit det konventionella sättet att hantera saken, men datahanteringen borde på 2000-talet vara omedelbar. Den bör vara sömlös, alltid konsolidera förändringar och s a s alltid där för dig. Det är därför vi för närvarande arbetar med ett projekt som vi kallar Fusion 360 Product Information Model (PIM),” skriver ADs GM.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AutoCAD & Interroll Layouter: Digitalisering av transportband kan minska användarnas jobb med 90 %

Schweiziska Interroll Group, som utvecklar plattformar för materialhantering, har med sitt Layouter-verktyg i kombination med AutoCAD nått anmärkningsvärda resultat i samband med digitaliserad flödeshantering vid transportband.
Med lanseringen av flödeslagrings- och plockmaskiner och transferfordon i företagets planeringsprogramvara kan Interroll Genom digitalisera den nödvändiga processkedjan och dramatiskt minskat den insats som krävs av användarna - med upp till 90 procent, beroende på den ursprungliga situationen.
Med den här applikationen, som sömlöst kan integreras i AutoCAD, kan planerare och systemintegratörer nu visualisera även komplexa transportbandssystem från ax till limpa med ett musklick och göra dem tillgängliga för offert- och beställningsprocesser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Aras tar grepp om den digitala tråden med ny dynamisk plattform för produktnavigering...

Mycket idag inom PLM-utveckling handlar på en övergripande nivå om den kontinuerliga kampen att riva barriärer mellan avdelningar och discipliner, koppla ihop och skapa sökbarhet på alla data och processer involverade i produktlivcyklarna och att utveckla enkelhet och vassa användarupplevelser i implementering och hantering av alla de här bitarna genom bl a pedagogiska och lättanvända gränssnitt.
Allt det här gör man på lite olika sätt och utifrån varierande utgångspunkter, där de tre stora i bokstavlig mening har allt från CAD, simuleringslösningar och PDM till digitala tillverkningsverktyg och t o m plattformar för återkoppling från produkterna på fältet i slutanvändarnas händer via IoT. I detta är Aras en utpräglad cPDm-spelare, men här jobbar man definitivt i framkant.
Idag kommer också en större nyhet i Aras sortimentet: Dynamic Product Navigation (DPN), som en plattformstjänst vilken gör det möjligt för användare att bläddra, söka och borra sig djupt ned 3D-monteringsdata inom ramen för den övergripande produktstrukturen. Plattformen ligger alltså i spåret för den digitala tråden, som kommit att bli ett dominerande inslag i verktygsarsenalen hos alla PLM-utvecklare med spetsambitioner.

UNIK SaaS- & MOLNLÖSNING: Siemens nya Teamcenter X – BOMar och digitala tvillingar i...

SaaS, förkortning för ”Software-as-a-Service”, är i högsta grad ett av tidens tecken. Med mjukvaror - eller ännu hellre, plattformar i molnet - som kan hyras, skalas upp och ner i förhållande till antal användare och efter funktionalitetsbehov - skapas en åtkomlighet och flexibilitet som med råge överträffar de äldre distributions- och utnyttjande formerna för t ex PLM-området. PLM i molnet har helt enkelt blivit hett och Coronavirusets effekter har definitivt bidragit till att öka intresset för att ha tillgång på rätt data, vid rätt tillfälle och oavsett plats.
Siemens Digital Industries har alltid varit proaktiva på PLM-plattformsområdet och under den gångna veckan lanserade man Teamcenter X. De är alls inte först med detta, men den lösning man nu lägger fram är unik så till vida att Teamcenter X det enda ”moln-SaaS” PLM-erbjudandet som stöder en multi-domänbaserad digital tvilling. Plattformen bygger på bolagets Xcelerator-portfölj, som innehåller det mesta av vad det rika Siemensträdet av produktutvecklingsverktyg kan erbjuda. Detta innebär bl a att den digitala tvillingen kan hanteras utifrån en rad perspektiv och behov, allt baserat på en plattform med integrerade elektronik-, mekanik-, och mjukvarulösningar med kapabilitet att bygga singulära BOMar (Bill of Materials), som innefattar alla dessa bitar. Modernt så det förslår.
En annan minst lika intressant aspekt på Teamcenter X är att lösningen passar för alla typer av företag, stora som små. PLM behöver inte vara så komplext som det en gång var, detta är Siemens Teamcenter X ytterligare ett bevis på.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEMCON: Digital tvilling i viktig roll i ny revolutionerande lösning för strålbaserad cancerbehandling

Strålbehandling för cancer kan ge tuffa biverkningar för patienterna. Men genom ny teknik i samband med denna terapityp kan man nu mildra flera oönskade bieffekter. Detta genom att ta tillvara på möjligheterna med ny realtidsbaserad 3D-teknik.
Lösningen - en världsunik protonbehandling med minimala biverkningar för olika typer av cancer - har utvecklats av Kongsberg Beam Technology. Teknikkonsulten Semcon har ansvarat för de tekniska och digitala delarna i projektet.
En viktig poäng är att man med en digital tvilling av det drabbade organet har lyckats göra strålbehandling av tumörer mer exakt än tidigare.
Vilken mjukvara som ska användas är ännu inte klar när det gäller 3D-bilden, uppger Semcons pressansvarige, Per Nilsson.
- Det finns flera olika alternativ som är möjliga men vilket som ska användas är i detta skede inte bestämt, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing