CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

AUTODESK: Den svenska byggbranschen på efterkälken när det gäller datahantering inom design och konstruktion

- Byggbranschen är definitivt inte känd för att ligga i spets när det gäller IT-stöd i verksamheten. Men vad kan de ofta betydande bristerna ifråga om tillgång på data i byggprojekt få för följder? CAD- och PLM-utvecklaren Autodesk har tillsammans FMI tittat på saken i en en färsk undersökning, omfattande 1 115 yrkesverksamma inom byggsektorn och representanter för fyra stora byggföretag i elva europeiska länder. 100 av deltagarna är från Sverige. Bland titlarna för deltagarna märks produktägare, arkitekt, tekniker, byggchef, med flera.
Konklusionen är allmänt att branscher ligger efter många andra, men också att de svenska företagen när det gäller datainsamling och hantering ligger efter de nordiska grannarna.
Autodesks Nicholas Klokholm, regionchef för Norden, Baltikum och Polen, håller med: ”den svenska byggbranschen ligger långt efter sina grannländer när vi jämför hur data används inom design och konstruktion.”
- Det är förvånande att den svenska byggbranschen ligger så långt efter. För mig är Sverige ett föregångsland inom just tech. Vi har skapat flera av världens populäraste techföretag, där Spotify är ett exempel, men inom bygg tycks vi ligga efter. Här har de svenska byggföretagen mycket att lära från andra branscher, säger Klokholm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC expanderar Arena PLM till Europa för att möta växande efterfrågan på SaaS i...

PLM-utvecklaren PTC tog onekligen marknaden med överraskning när man i januari tidigare i år meddelade att man köpt PLM- och cPDm-lösningen Arena. Vad skulle PTC-chefen, Jim Heppelmann, med ännu en cPDm-lösning till när man redan hade den kapabla PLM-sviten Windchill?
Den som följt PTCs utveckling under Heppelmanns regi behövde dock inte fundera särskilt länge innan det stod klart att det affärsmässigt smarta dragen i detta köp handlade om insikten att molnet som teknisk plattform och SaaS (Software-as-a-Service) som affärsmodell var något som den visionäre PTC-basen sedan länge sett komma. Dessutom hade han redan smakat på de här bitarna i form av köpet av moln-CAD-mjukvaran Onshape; och fått blodad tand. Att jobba med ständig tillgång på CAD-mjukvaran i molnet, direkt i browsern, utan att behöva ladda ner och installera programmet lokalt var ett oerhört attraktivt steg framåt. Liksom andra positiva följdeffekter i tangensens riktning, som att när som helst, var som helst och, egentligen med obegränsad tillgång på programkapabiliteter som potentiellt kunde täcka precis allt som ryms inom ramen för industriellt IT-stöd, på precis samma enkla premisser. Alltså, tillgång till cPDm och PLM på en och samma molnplattform. Det var skälen som fick Heppelmann att öppna plånboken och köpa moln-PLM-lösningen Arena.
Utvecklingen ser idag också ut att ge PTC-basen rätt: Molnet som teknisk plattform expanderar snabbt och allt pekar mot att det framöver kommer att gå ännu snabbare än idag. I Nordamerika har attraktionskraften för detta varit starkare än vad vi hittills sett i Europa; ”men detta är på väg att vända,” säger idag Mike DiTullio, EVP och CEO för ”PTC SaaS Business Unit”.
Som ett resultat tillkännagav PTC i slutet av förra veckan att man expanderar tillgängligheten av Arena PLM till Europa för att möta växande efterfrågan på SaaS-lösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya 2022 SOLIDWORKS går på djupet … med nya genvägar och allt smartare AI-laddade...

Programutvecklarna på Dassaults mainstream CAD-lösning, SOLIDWORKS, har alltid haft örat mot marken när det gäller att vässa programvarans kapabiliteter i enlighet med användarnas önskningar. Den kulturen sitter i generna hos organisationen och när man igår presenterade nya SOLIDWORKS 2022 kändes allt detta igen.
SW-chefen, Gian Paolo Bassi var där, liksom produktansvarige, Craig Therrien, simuleringsspecialisten Stephen Enderby och förstås - i tider när man i organisationen jobbar stenhårt på att utveckla användar-communityns vilja att satsa på molnet, 3DEXPERIENCE-plattformen - fanns Mark Rushton på plats och talade sig varm för det man gjort för att underlätta kopplingarna från SW-miljön till denna plattform, ”bryggan” 3DEXPERIENCE Works.
Vi ska i några kommande artiklar och intervjuer titta närmare på alla de här bitarna, men börjar idag med en mer allmän presentation av nyheterna i SOLIDWORKS 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING och avancerad ANALYS: Dassaultpartnern PLM Group växer på CAE-sidan med köpet av PLM...

EN KLOK SATSNING. Nordens största SOLIDWORKS-partner, PLM Group, satsar på att bredda sitt marknadserbjudande med avancerad simulering. Det är dagens stora nyhet inom den nordiska PLM-världen.
Satsningen är ytterligare en signal till produktutvecklare och tillverkare om simulering och analysens allt viktigare roll inom produktframtagningen. Området har vuxit kontinuerligt och kraftfullt de senaste tio åren och analytiker pekar samstämmigt på att denna trend kommer att fortsätta i takt med digitaliseringen av alla inslag i produktutvecklingsarbetet. När man jobbar med huvudsakligen digitala prototyper, som initialt bara finns som 3D-modeller, blir betydelsen av att testa, validera, funktionalitetsutveckla och se till att det som utvecklas håller sig inom de regel- och lagkrav som finns, avgörande för framgång.
Vad som idag annonseras är att PLM Group, som alltså är Dassault Systèmes mainstream 3DCAx och PLM-mjukvara, SOLIDWORKS´ största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology. Detta bolag har ett stort antal kunder inom olika branscher som arbetar med 3D-produktdesign och avancerad simulering i Norge och innebär att PLM Group förstärker sitt utbud.
- PLM Technology AS kunder och kompetens kommer att påskynda våra ambitioner att bli en ledande partner för avancerad simulering i Norden, säger Jan Lundström, CEO för PLM Group i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Nedladdningbara CAD-modeller har en nyckelroll både nu och i framtidens Industri 4.0”

Påståendet i rubriken är intressant för att diskussionerna på produktutvecklingsområdet de senaste åren breddats till att innefatta en rad andra digitala verktyg. Men detta hindrar nu inte att CAD-bitarna fortfarande är nycklar för effektivt digitalt utvecklingsarbetet, menar maskindelsutvecklaren Norelems Boris Fischer-Ribic och tillägger att CAD utvecklats till att bli en hörnsten i nästan all datorgenererad design för tillverkning.
Vi ska i dagens artikel kring detta ta del av de synpunkter på ämnet som framförs av Fischer-Ribic, som är chef för Norelems österrikiska rörelse. Bolaget är tyskt, utvecklar och tillverkar maskindelar, men har också en större svensk verksamhet. Totalt producerar man 60 000 standarddelar, som alla finns dokumenterade och tillgängliga som färdiga nedladdningsbara modeller i en omfattande CAD-databas.
Fischer-Ribic noterar generellt att ”CAD-området ligger i framkant när det gäller att tillgodose den ökande efterfrågan på smart design och digital transformation.”
- CAD hjälper konstruktörer vid nästa steg inom digital teknik och fördelarna är många med färdiga CAD-data/CAD-modeller som kan laddas ner och de sätt på vilket dessa kan förbättra och effektivisera produktdesign. Detta gör CAD till en säker väg för en mer effektiv process, summerar han saken.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

MEB-plattformen i fokus: Volkswagen ångar på i elbilsspåret med nya SUV-coupén ID.5 GTX nära...

AUTOMOTIVE/PRODUKTUTVECKLING. Fordonsgiganten Volkswagen tåg in i e-mobility-världen fortsätter i högt tempo. Efter ID.3 och ID.4-modellerna är man nu framme vid ID.5 GTX. Det handlar nu om en coupé som försetts med krafter som en SUV.
Den helt eldrivna ID.5 GTX får sin internationella utställningsdebut på bilsalongen IAA Mobility i München den 7-12 september. VW visar vid detta tillfälle upp modellen som en kamouflagefärgad prototyp, men, påpekar man: ”serietillverkningen är nära förestående.”
ID.5 GTX är fyrhjulsdriven med dubbla elmotorer och har en räckvidd på upp till 497 km.
Som alltid när det gäller ID.-serien är den nya modellen baserad på VWs elbilsplattform, MEB, på engelska översatt till ”Modular Electric Drive Matrix”.
På produktutvecklingssidan, PLM, jobbar VW-koncernen med Siemens Teamcenter som cPDm-plattform och med Dassaults CATIA som huvudverktyg för CAD.
Klicka på rubriken för att läsa mer om den nya VW-modellen och MEB-plattformen, som är grunden i påroduktutvecklingsarbetet.

Spetsigt när Siemens vässar Xcelerator-sviten med nya funktioner för el- och automationsdesign

När Siemens Digital Industries Software idag lanserar NX Automation Designer- och NX Industrial Electrical Design-mjukvarorna, innebär det på sitt sätt att en ny svit av lösningar inom ramen för bolagets Xcelerator-portfölj ser dagens ljus. Det handlar då främst om integration.
El- och automationskapabiliteter är ingen nyhet i Siemens-världen, men att man nu tillhandahåller en central designapplikation för industriell el- och automationsdesign; med den tunga poängen att här finns direktintegration med PLM-sviten Teamcenter och hela NX CAD-portföljen, ger lanseringen ett stort värde då man nu kan presentera en enhetlig tvärvetenskaplig designmiljö för produktionssystemsteknik. Det är spetsigt.
”Med dessa nya verktyg kan tillverkare av produktionssystem hantera designkomplexitet, förkorta utvecklingslivscykler och öka kvaliteten på deras konstruktioner,” konstaterar Wolfgang Schloegl, VP för ”Digital Engineering” på Siemens.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kraftfull tillväxt för Dassault 2021: 3DEXPERIENCE-intäkterna rusade under andra kvartalet

Apropå PLM-analytikerns, CIMdata, nya rapport om PLM-investeringarna 2020 (plus 3,8 procent) och deras prognos om en stark tillväxt från 2021 och framåt: När Dassault Systèmes släpper siffrorna för andra kvartalet 2021 står det klart att det gått mycket bra för den franska PLM-utvecklaren; betydligt bättre än 2020.
Bolaget pekar i sin rapport på en organiskt tillväxt när det gäller mjukvarutillväxten på hela 15 procent, där bl a PLM-sviten 3DEXPERIENCEs intäkter rusade med ett plus på 26 procent, och totalintäkterna ökade efter valutajusteringar med 14 procent, till knappt 1,2 miljarder euro (motsvarande ca 12,2 miljarder kronor).
Även sett till hela första halvan av 2021 ser det mycket starkt ut för Dassault, med en 11-procentig tillväxt av totalintäkterna till drygt 2,3 miljarder euro (ca 23,5 miljarder kronor).
- När vi växer i en post-pandemisk värld omdefinierar företag och individer parametrarna för framtida ledarskap. Först letar de efter virtualiseringslösningar - som går utöver digitaliseringen och öppnar en ny värld för möjligheter för innovation - av industrier och ekonomi, som missionskritiska. För det andra finns det en betydande inriktning mot hållbarhet inom innovation – både för Dassault Systèmes och våra kunder - inom alla sektorer av ekonomin. För det tredje är inkluderande i innovation ett väsentligt inslag i ny teknik, säger Dassault-chefen, Bernard Charles, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer om hur det gått för DS-lösningar som CATIA, 3DX och SOLIDWORKS under andra kvartalet 2021.

MOLNET: Dassault breddar 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS med option för hobbydesigners, uppfinnare och innovatörer

Dassault Systèmes fortsätter att ta fram lösningar för att underlätta molnresan i SOLIDWORKS-miljön, men denna gång inte bara för proffs utan också för de som kan ha en mer perifer nytta av en stark 3D-miljö.
Under förra veckan berättade bolaget att ”3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers” nu finns tillgängligt, vilket gör det möjligt för att designa, dela och samarbeta genom molnbaserad åtkomst till SW-miljöns kraftfulla digitala kapabiliteter för design, teknik och innovativ samverkan.
Tanken är att denna option av SW är att det ska vara en slags lösning för amatörer. Den riktar sig bl a till hobbydesigners, uppfinnare, även ”vanliga” designers, ingenjörer, konstnärer och andra som tillverkar eller eller utvecklar saker, och som vill göra sina personliga, icke-kommersiella projekt till verklighet.
Man ska kunna använda samma digitala applikationer som används av proffs i deras arbetsflöde. Exempelvis om de behöver visualisera en digital mockup av en idé eller prova en design för att hitta den bästa lösningen innan man köper material eller tjänster för ett projekt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens’ PLM in Pole Position When Northvolt Wins Volvo Cars and Takes the Lead...

Building a state-of-the-art gigafactory for automotive battery production isn’t cheap. Today, investments range between $3.5 and $5.5 billion, depending on the size of the project. But only a small part of this goes to building up the PLM pieces, while the connected automation solutions to achieve a super-rational production are significantly larger than the PLM bets. In terms of total figures for these projects, however, it is still a question of a relatively small percentage. The exact investment sizes are trade secrets, but my qualified guess—based on list prices and expected large customer discounts—is that the PLM investments in Siemens Digital Industries' Closed-Loop Manufacturing concept, and a gigafactory the size of Northvolt One's Skellefteå, Sweden location, have so far been in the range of $1.9 million to $2.3 million, depending on the size and more specific details of the layout.
A project like that needs more than a thousand Teamcenter licenses and around a hundred NX CAD seats. In addition, there are a number of special licenses for things such as battery simulation, and a larger number of MOM (Manufacturing Operation Management) and MES licenses which connect PLM to the production side. For the latter, a couple of hundred licenses for a gigafactory-sized facility is a reasonable estimate.
Click on the headline to be directed to Verdi Ogewell's full article on engineering.com.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing