Robotics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ABB utvidgar sortimentet för högprecisions-robotar för snabbare elektronikmontering

ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. En SCARA-robot är bl a utformad för att härma en mänsklig arm. SCARA står för Selective Compliant Assembly Robot Arm eller Selective Compliant Articulated Robot Arm, och präglas av kapacitet för hög hastighet, effektivitet och låga kostnader. De används av tillverkare av allt från bilar till mindre elektroniska artiklar. Den kan programmeras för att hantera mycket exakt installationsarbete och kan inte bära mycket vikt, vilket ger att armen fungerar bäst vid hantering av små delar.
ABB hävdar att deras nya IRB 920T SCARA erbjuder klassledande hastighet och repeterbarhet för just detta med tillämpningar för elektroniktillverkning.
- Behovet för företag att svara snabbt på förändrade konsumentbehov gör SCARA-robotar till ett populärt val till produktionslinjer där snabb och noggrann prestanda är avgörande för att säkerställa maximal produktkvalitet, säger Antti Matinlauri, chef för ”Product Management” på ABB Robotics.

ABB-RAPPORT: ”Pandemin har påskyndat robotisering och automatisering inom logistiken”

ABB har under veckan släppt sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”. Denna beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft. Några konklusioner är:
* Rollen som robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
* Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
* ABB har i detta fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB satsar tungt på att bygga upp global FoU-grupp för gruvor baserad i Sverige

• Global FoU-grupp skapas för att utveckla teknik som hjälper gruvoperatörer att nå sina hållbarhetsmål •
Digitala lösningar ger möjlighet att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster
Se där huvudpunkterna i en satsning från ABB, som har investerat tungt i en specialiserad forsknings- och utvecklingsgrupp med ansvar för elektrifiering, automation och digitala lösningar för gruvtruckar och infrastruktur för underjordsbrytning. Utvecklingsavdelningen, som är baserad i Sverige och för närvarande har 13 medarbetare i Umeå, Skellefteå och Västerås, kommer att stödja gruvoperatörer i deras strävan efter koldioxidfria anläggningar som är säkrare och mer hållbara för människor och miljö.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB Robotics öppnar testcenter för att accelerera 3D-visionslösningar för materialhantering

Idag invigde ABB Robotics ett nytt testcenter för ”Random Bin Picking” i Jönköping i syfte att utveckla automatiserade plock-och-placeringslösningar med den senaste 3D-aktiverade visionstekniken för Random Bin Picking. Centret utgör en del i ABB:s bredare strategi för att accelerera flexibel automation hos små och medelstora företag. I centret, som är en del av ABB:s Globala Solutions Center för maskinbetjäning, kommer teamet att arbeta med globala kunder för att hitta innovativa sätt att införliva automatiserade slumpmässiga plocklösningar i sina tillämpningar.
- Öppnandet av vårt nya testcenter för Random Bin Picking utgör en viktig milstolpe i vår strävan för att frigöra automation i processer inom industrier som tidigare har varit svåra att automatisera. Korrekt hantering av artiklar som ligger huller om buller som sker snabbt och effektivt kommer dramatiskt att förbättra flexibiliteten för artikelplock, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten ABB Robotics General Industry. Till skillnad från traditionella system leder vår automatiserade Random Bin Picking-lösning till effektiv materialhantering vilket innebär en betydande återbetalning för våra kunder, ofta på mindre än tolv månader.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMATION: PTC-partnern Rockwell kliver djupare in i molnet med köpet av Plex

PTC-partnern Rockwell Automation utökar sitt industriella molnprogram med att köpa Plex-Systems.
Det nu köpta bolaget jobbar med att utveckla smarta molnbaserade tillverkningsplattformar för att kunna hantera storskalig produktion. Köpeskillingen uppges vara 2,22 miljarder dollar, motsvarande nära 19 miljarder kronor, och beloppet betalas kontant.
Plex har i sitt utvecklingsarbete tagit fram en multi-tenant, SaaS-baserad tillverkningsplattform som det mesta som krävs för storskaliga produktframtagningsprocesser, inkluderande sånt som avancerade system för tillverkning, kvalitet och t o m kapacitet att hantera leverantörskedjan. Man har över 700 kunder och hanterar mer än 8 miljarder transaktioner per dag.
För Rockwell innebär köpet av Plexs mjukvarufunktioner att man ytterligare differentierar sig i den globala konkurrenssituationen på marknaden, med mjukvara, kompletterande branschexpertis och förmåga att förvandla realtidsdata till handlingsbara beslutsgrunder.
Ett intressant faktum i sammanhanget är att svenska Hexagon etablerade ett partnerskap med Plex MES så sent som i maj tidigare i år.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Uppkopplad och styrd av AI: Bosch invigde nya 10-miljardersfabriken för halvledare

Att tyska Bosch ligger väl till och agerar proaktivt i AI och smarta fabriksupplägg har varit tydligt under en längre tid. Idag tar man ytterligare ett steg i detta och öppnar en fullt uppkopplad, datadriven och självoptimerande fabrik för kiselplattor i Dresden. Det blir en av världens modernaste fabriker på detta område.
Ett digitalt tvillingupplägg, med en kopia av den fysiska fabriken, spelar en viktig roll i upplägget, liksom enorma mängder genererade dat som hanteras, analyseras, utvärderas och åtgärdas via AI-lösningar.
Högautomatiserade och fullt uppkopplade maskiner och integrerade processer, i kombination med lösningar baserade på artificiell intelligens (AI), ska göra Dresden-anläggningen till en smart fabrik och en banbrytare inom Industri 4.0. Den tekniskt avancerade anläggningen invigdes officiellt idag, i digital närvaro av Tysklands förbundskansler Angela Merkel, EU-kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager och Sachsens ministerpresident Michael Kretschmer.
Klicka på rubriken för att läsa mer om denna toppmoderna anläggning som definitivt har potentialen att spela en huvudroll för t ex Europas fordonsindustri, som har haft problem med att leveranser av halvledare.

SPÄNNANDE ABB-satsning: Robotisering och automatisering har enorm potential inom bygg

Byggbranschen är kanske inte det första man tänker på när det gäller svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB och deras robotics-division, men det hindrar inte att man är aktiva även här. Bolaget driver automation inom byggbranschen med nya robotautomationslösningar som ska lösa viktiga utmaningar, som behovet av mer rimligt prissatta och miljövänliga bostäder samt minskad miljöpåverkan från byggnation mitt i en brist på arbetskraft och yrkeskompetens.
Inte minst de två sista bitarna är av vikt i perspektivet av vad ABB Robotics siktar på. Bakgrunden är att 9 av 10 byggföretag förutspår en brist på yrkeskompetens till 2030, och 81 procent säger att de kommer att börja med robotar inom de närmaste 10 åren. Andra perspektiv som är intressanta i denna satsning handlar om säkerhet och miljö är båda katalysatorer för accelererade investeringar i robotteknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ETT LYFT I PRODUKTIONEN: Kollaborativa robotar hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva

Det är numera få som inte håller med om att långt driven automation är en nyckel till konkurrenskraftig produktion. Vår svenska tillverkare av trädgårds-, park- och skogsutrustningar och maskiner, Husqvarna, vet vad detta handlar om och har agerat därefter.
Idag har man t ex med vassa kollaborativa, ”människosamverkande” robotlösningar – ofta kallade ”cobotar”, från ABB vässat effektiviteten i motorsågstillverkningen. Genom robotsatsningarna har man ökat flexibiliteten och blivit mer kostnadseffektiv.
- Vi kom ganska snabbt in på en flexibel kollaborativ lösning som vi kan köra relativt snabbt, och där vi har möjlighet att utöka eller byta uppgifter i framtiden, säger Jimmie Sollén, teknisk chef på Husqvarna.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ABB-robot i ledande roll när industrikoncernen AGES satsar på NY GJUTTEKNIK

Det krävs nya produktionssätt för att möta kvalitetskraven på gjutna aluminiumdelar. När industrikoncernen AGES för en tid sedan investerade i en ny gjutteknik så fanns en flexibel ABB-robot med som en möjliggörare.
AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning. För att kunna matcha nya krav på bland annat värmebehandling och svetsning genomför AGES just nu ett utvecklingsprojekt inom Rheocasting: en semisolid gjutningsprocess där smältan modifieras för att bli tixotrop. Projektet drivs tillsammans med Comptech, som är specialister inom Rheocasting.
- Rheocasting är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj, och vi har hittat ett maskinkoncept att göra det på som vi tror mycket på, säger Anders Magnusson, koncernchef för AGES Industri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

VIRTUAL MANUFACTURING: Med ny teknik fixar han en digital tvilling av en fabrik på...

Hur komplicerat är det att få till en digital tvilling av en fabrik? Mindre än man kanske tror, menar rutinerade PLM- och automationsmannen, Daniel Wigren, försäljningsdirektör på PLM- och automationsföretaget Virtual Manufacturing.
Värdet av att ha en sådan fabrikstvilling kan vara mycket stort. Naturligtvis är digitaliseringen av fabrikslayouten bara ett första steg för att vässa produktionsprocesserna. För att mer omfattande kunna skörda frukterna av en sådan satsning måste man sedan bl a kunna simulera den tänkta produktionen i den digitala fabrikstvillingen för att på så vis upptäcka fel, etablera förmåga för snabba förändringar och överhuvudtaget optimera tillverkningsprocessen i tidiga skeden, innan man går i fysisk produktion. På de ställen man infört detta har stora vinster kunnat tas hem, inte minst relaterat till hur dyrt det är att ställa in och optimera en produktionslinje fysiskt.
Men som sagt, att skapa en digital fabrikstvilling kan vara ett bra första steg. På Virtual Manufacturing klarar man av att snabbt, genom ny teknik, skanna in en fabrik över en helg, hävdar Wigren.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing