Robotics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ABB-studie: Nyindustrialisering i riskzonen på grund av klyfta inom automationsutbildningar

ABB har publicerat en global studie som innehåller flera för svensk industri intressanta iakttagelser. Bland annat visar den på en växande trend inom amerikanska och europeiska företag mot att flytta hem eller regionalisera produktion för att bygga upp motståndskraft givet befintliga globala utmaningar – samtidigt finns det en betydande utbildningsklyfta för kompetensen som behövs för att dessa strategier ska bli framgångsrika.
Problematiskt i sammanhanget är att det finns diskrepanser mellan hur behoven av kompetent arbetskraft tenderar att utvecklas mot, visavi vad utbildningarna inom automationsområdet idag erbjuder. Exempelvis säger 80 procent av lärarna att robotar och automation kommer att ligga till grund för framtidens rekryteringar de närmaste tio åren. Men detta till trots är det bara ett av fyra utbildningsinstitut som använder sig av robotar i undervisningen, trots planerade investeringar i robotteknik och automation hos 70 procent av företagen i USA och Europa de kommande tre åren.
- Världen utvecklas hela tiden – företag byter ut befintliga strukturer och anammar nya tekniker för att framtidssäkra sin verksamhet mot olika utmaningar och osäkerheter, och där spelar robotautomation en central roll, säger Sami Atiya, global affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ROBOTICS: Mjukvaruspecialist tar över som chef för kundservice på KUKA Nordic

När robotföretaget KUKA Nordic tillsätter en ny chef för kundservice-sidan är det något av ett tidens tecken att man väljer en mjukvaruspecialist. Det handlar om Elin Hybert, tidigare tekniker på företaget. De senaste åren har mjukvarusidan blivit alltmer betydelsefull på alla håll, även det mekaniktunga robotområdet. Tilläggas kan att Hybert även tar klivet in i bolagets ledningsgrupp.
– Jag känner teamet på customer service väl och vet vilka styrkor vi har. Dem ska vi bygga vidare på, säger Hybert och tillägger att det i grunden gäller att göra det bästa för kunderna; alltid finnas till hands med rätt kompetens när det behövs.
KUKA Nordics VD, Joacim Lorentsson, konstaterar att man träffat helt rätt i detta val:
– Absolut, vi talar om en person med mycket stark kompetens när det gäller vårt erbjudande och vår teknik, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SKF och ABB i avtal kring framtida strategiska samarbeten och nya affärsmöjligheter

SKF och ABB har ingått ett avtal som går ut på att utforska möjligheterna att samarbeta inom automation av tillverkningsprocesser. Samförståndsavtalet undertecknades vid ABBs Robotics Experience Center i Västerås av SKFs CEO, Rickard Gustafson, och ABB-chefen Björn Rosengren.
Genom partnerskapet ska SKF och ABB identifiera och utvärdera lösningar för att förbättra tillverkningskapaciteten och stödja kundernas ökade produktionseffektivitet. Som ett första steg kommer SKFs investeringar i automation och rena tillverkningsprocesser att fungera som en testbädd med fokus på att minska koldioxidutsläppen från SKFs verksamhet. På längre sikt avser parterna att utforska nya affärsmöjligheter inom både traditionella och nya marknadssegment, där båda företagen bidrar med erfarenheter från ett brett spektrum av branscher.
Så här kommenterar Gustafsson avtalet:
- För att ligga före konkurrenter och förbättra vår miljöprestanda ökar vi automationsgraden i våra produktionsanläggningar i alla regioner. Det möjliggör också en mer flexibel och säkrare arbetsmiljö. ABB är en viktig partner för oss inom detta område och vi båda, som två ledande industriföretag, kommer att fortsätta att utveckla innovativa lösningar för att ytterligare öka våra kunders konkurrenskraft.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering i fokus när Hexagon och ESAB blir partners för att skapa lösningar för...

Hexagons division Manufacturing Intelligence har tecknat ett partnerskapsavtal med svetsspecialistbolaget ESAB. Poängen är att skapa en strömlinjeformad svetslösning som kombinerar Hexagons simuleringsprogram med ESAB:s InduSuite-lösningar för att hjälpa tillverkarna att utföra effektivare och framgångsrikare svetsoperationer.
Hexagons simuleringsintelligens, inbäddad i ESAB:s mjukvaru- och automationsportfölj, är verkligen ingen dum idé. Den har potential att säkerställa att användarna har de verktyg som krävs för att konsekvent tillverka högkvalitativa produkter utan kostsamma försök och misstag.
- ESABs partnerskap med Hexagon kommer att öka tillverkarnas förtroende för sin svetsexpertis, säger Jonas Glimden, VP för Digital Solutions and Robotics. Tillverkare har haft maskineriet som krävs för att utföra svetsningar så effektivt som möjligt, men nu kan vi erbjuda våra kunder en högre nivå av inbyggd kunskap med våra gemensamma mjukvarulösningar för att hjälpa dem att fatta bättre beslut i hela deras arbetsflöde i tillverkningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABBs nya bearbetningscell i OmniVance-portföljen är ett stort kliv mot ökad produktivitet

Dagens ABB präglas av ett högt innovativt tempo. När man idag lanserar nya bearbetningslösningarna OmniVance Machining Cell och Machining Software finns alla tecken på framsteg med potential att vässa verkstadsproduktion på ett radikalt sätt. Det handlar om lösningar som ger större flexibilitet och förenklar en rad applikationer, inklusive slipning, polering, sågning och ytbehandling.
Bland de potentiella vinsterna med denna standardiserade plattform finns minskad installationstid med upp till 92 procent. Värdefullt i en tid när allt måste gå snabbare med bibehållen eller t o m ökade kvalitativa resultat. Annat berör mjukvaran, som erbjuder autokalibrering och banjustering i ett och samma verktyg, vilket minskar kalibreringstiden till tio minuter. Och som grädde på moset: Machining Cell kan köras utan tillsyn i upp till 20 000 timmar under tuffa förhållanden utan behov av underhåll.
- De här lösningarna är de senaste innovationerna i vår växande robotportfölj och gör automatiseringen tillgängligare, flexiblare och snabbare, summerar Marc Segura, ABBs chef för divisionen Robotics, och tillägger: ”Eftersom konsumenternas önskemål om ett större produktutbud växer och produktlivscykeln krymper behöver tillverkarna kunna göra snabba och kostnadseffektiva omläggningar för att hålla sig väl framme på marknaden.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ROBOTICS/KUKA Nordic går som tåget: Växer i volym och tar nya marknadsandelar

Det går bra för tyska robottillverkaren KUKAs nordiska rörelse. Företagets försäljning har ökat i flera år och taktar i år mot rekord igen, berättar bolaget i en pressrelease.
– Vi ser en stark efterfrågan och tar marknadsandelar i både Norden och Baltikum, säger VD Joacim Lorentsson.
KUKA – som är känd och väletablerad både i hemlandet och internationellt – har länge setts som en underdog här i Norden. Men vid mitten av 2010-talet skedde ett trendbrott.
– Bland annat handlar det om oss själva. Vårt management förändrades och vi har sedan dess satsat extra mycket på kompetensutveckling. Det har i sin tur har gjort att vi har blivit bättre på att ge kunderna vägledning, säger Joacim Lorentsson, vd för koncernens nordiska försäljningsbolag, KUKA Nordic.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny studie: Vilken effekt har intelligent automation på människor och strategi?

SS&C Blue Prism heter en global ledare inom automatisering av robotprocesser (RPA) och intelligent automatisering. Bolaget har över 2 000 kunder i över 170 länder och inom 70 branschområden, 30% i Forbes Global 2 000, och skapar värde genom att frigöra miljontals timmars arbete.
I en färsk studie – gjord av Everest Group på uppdrag av Blue Prism – konkluderas att en organisation med högre grad av intelligent automation uppnår bättre resultat var väntat, men när toppskiktet av företagen i studien hade identifierats, ”spetsföretagen”, stod det klart att de företagen också hade högst avkastning på sina investeringar och presterade bäst utveckling både sett till omsättning, medarbetarnöjdhet och kundupplevelse jämfört med före automationsinvesteringarna.
– Den här studien visar vilken förändringskraft som finns i intelligent automation med avancerade funktioner. IA handlar om mycket mer än att få företag att arbeta snabbare och med lägre felfrekvens. Det handlar om att utnyttja den fulla potentialen i människorna på företaget. Det här belyser den strategiska och mänskliga effekten av intelligent automation och dess betydelse när företag utvecklas och växer, säger Susanna Berg, ”Customer Success Director” på SS&C Blue Prism.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Robotik i tuffa industrimiljöer: KUKA Robotics stärker upp med ny systemparter

KUKA har en ny norsk systempartner. Det handlar om Pioneer Robotics, specialiserade på lösningar för smältverksindustrin. Bolaget är en uppstickare på marknaden, som startades så sent som 2017. – En spännande organisation med relativt unga människor som arbetar med automationsprojekt i krävande industrimiljöer, säger Frode Grimsbø, norsk landschef för KUKA Nordic.
Pioneer Robotics är vana vid att arbeta med automatiseringsprocesser för tuffa förhållanden. – Vi har byggt upp en specialkompetens när det gäller att skärma av robotar och annan automationsutrustning från värme, strålning och elektromagnetiska fält. Vi levererar även färdiga CE-märkta lösningar och ingenjörstjänster inom automation, elektronik och styrsystem, säger Torfinn Løvåsen, teknisk chef på bolaget.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Världens första robotlackerade konstbil: Lysande exempel på digitalt styrd robotautomation som flyttar fram gränserna

Numera flyttas gränserna ständigt fram för vad man kan göra med digitalt styrda robotar. ABB Robotics har tagit fasta på möjligheterna med detta och i ett samarbete med två världsberömda konstnärer – det åttaåriga indiska underbarnet Advait Kolarkar och det Dubai-baserade digitala designkollektivet Illusorr – har man skapat världens första robotlackerade konstbil.
I botten finns ABBs prisbelönta PixelPaint-teknik och med hjälp av denna har man, utan mänsklig inblandning, på ett perfekt sätt återskapat Kolarkars virvlande, monokromatiska design, liksom Illusorrs trefärgade geometriska mönster.
Stjärnan i sammanhanget, vid sidan av konstnärerna, är ABBs målningsrobot IRB 5500, utrustad med 1 000 munstycken i skrivarhuvudet, kan utföra det mycket komplexa konstverket på mindre än 30 minuter. PixelPaint-tekniken uppvisar oöverträffad precision och hastighet och fångar upp intrikata och fulländade detaljer som är omöjliga att uppnå för hand.
På sista raden illustrerar det ABB Robotics nu genomfört hur tekniken med skrivarhuvudet ger oöverträffad precision och flexibilitet som minskar komplexiteten samtidigt som den ger ett mer hållbart och effektivt sätt att lackera. Det handlar om avancerad robotteknik som uppfyller krav på hållbarhet och individualisering inom bilindustrin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Schunk öppnar högteknologiskt robotlabb och ingår i samarbete med Örebro universitet

I september öppnar Schunk, det nationella robotlabbet Colab i Södertälje, som ska hjälpa svensk industri att accelerera och intensifiera framtagandet av automationslösningar. För att ytterligare betona vikten av samverkan ingår företaget ett strategiskt samarbete med Örebro universitet för att hjälpa svensk industri att utveckla automationslösningar.
– Samarbetet ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och företag, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing