Om ROBOTPROGRAMMERING: ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming för cobotar och 6-axliga industrirobotar

ABB Robotics meddelar att man tar ett intressant initiativ på robotprogrammeringssidan. Man har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCore styrenhet utöver de kollaborativa robotarna.
Detta, hävdar man, gör ABB till den första robottillverkaren som erbjuder ett lättanvänt kodfritt programmeringsverktyg för cobotar och sexaxlade industrirobotar. Bland effekterna i detta är en lägre barriär vid robotautomation för nya användare och även att ekosystempartners och integratörer får ett effektivt verktyg för att stötta sina kunder.
- Det är viktigt att ta itu med industrins utmaningar och möjligheter för att bibehålla och påskynda det världsomspännande anammandet av robotautomation, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger att ABB Robotics, genom att utöka Wizard Easy Programming till sina sexaxlade industrirobotar också bidrar till att, ”möta bristen på utbildad arbetskraft och den ökande efterfrågan bland tillverkare på enkla och lättanvända program för robotprogrammering till sina robotflottor.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens i samarbete med forskningsinstitutet CEA för att vässa digitala tvillingar inom industrin

Konceptet med digitala tvillingar börjar få ett ordentligt bett på marknaden. Men det finns fortfarande en del att göra för att vässa området än mer. Framför allt då när det gäller sånt som har med produktinnehållet att göra, som elektronik eller mjukvara. Särskilt det förra, elektronik, med integrerade kretsar (IC) och PCB (Printed Circuit Boards, ”kretskort”) och liknande har varit ett områden där Siemens Digital Industries Software visat ett starkt utvecklingsintresse. Bolaget har många kunder som är elektroniktunga i sina produktupplägg.
Samtidigt utvecklas i dagsläget relaterade områden som AI explosivt. Att detta påverkar elektroniksidan behöver ingen tvivla över. Frågan är nu hur man ska kunna fånga denna snabbt växande bit, som har stor betydelse för nyttan med digitala tvillingar.
Från Siemens sida påpekar man ofta att simulering och analys är en av grundpelarna för kompetenta digitala tvillingar, vilket ytterligare skärper behoven av kapabla lösningar. Forskningssatsningarna inom AI gör också att utvecklingen är extremt snabbt just nu. Pressen ökar därmed på simuleringsbitarna för att via digitala tvillingar, som har försetts med de spetsigaste nya kapabiliteterna, kunna säkra produkters kapacitet, funktionalitet och designvalidering. För att möta detta har Siemens sedan ett par år tillbaka investerat tungt i Xcelerator-portföljen.
Här kommer en av veckans nyheter på området in i handlingen. Siemens Digital Industries Software och CEA-List, ett tekniskt forskningsinstitut fokuserat på smarta digitala system, har nämligen signerat ett samförståndsavtal för forskningssamarbete för att ytterligare utöka och förbättra digital tvillingkapacitet med artificiell intelligens (AI) och utforska större integration av inbyggd programvara på både virtuella och hybrida plattformar.
- Med den kraftiga ökningen av elektronik- och mjukvaruinnehåll i produkter och system finns det ett tydligt behov av simuleringslösningar för flera domäner, multi-fidelity-system för att lindra flera konstruktions- och verifieringsutmaningar säger Jean-Marie Brunet, VP och GM för Hardware Assisted Verification Division, inom Siemens Digital Industries Software. Han tillägger att, ”vi delar en vision med CEA om en ännu mer omfattande digital tvilling och tror att vi kan implementera denna vision genom kraften i Siemens Xcelerator-portföljen eftersom den täcker allt från EDA-mjukvara (Electronic Design Automation) och hårdvaruverktyg till system, sensorer och simuleringsmjukvara för multifysik.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMATION: ABBs svar på hur man kan frigöra den fulla potentialen i den explosiva...

Efterfrågan på automationslösningar ökar som en effekt av digitaliseringen. Skälen är flera, men viktiga faktorer är strävan mot mer hållbar tillverkning som ett svar på den globala klimatkrisen, liksom reflexer av pandemin. Ett mått på denna utveckling är att antalet sålda robotar i världen nästan tredubblats det senaste decenniet, enligt International Federation of Robotics (IFR). Det är knappast överraskande att denna ökning av automationslösningar också har lett till allt komplexare produktionsmiljöer. Än mer intressant är vad detta för med sig i form av efterfrågan på verktyg som kan hantera de explosiva ökningar av data som kommer i digitaliseringens spår. En nyckel här handlar på en övergripande nivå om hur anläggningschefer kan samla in och dra nytta av insamlade data som en biprodukt av automationen. På detta menar sig ABB Robotics ha ett svar i form av lanseringen av sin nya modulära mjukvaruplattform OptiFact.
Lösningen sägs effektivisera datainsamling, visualisering och analys i automatiserade produktionsanläggningar. Med plattformen kan användarna samla in, hantera och analysera data från hundratals fabriksenheter, inklusive ABB-robotar, för att fastställa viktiga prestandaindikatorer inklusive cykeltid och total utrustningseffektivitet (OEE). Genom att påskynda diagnostik och beslutsfattande ökar OptiFact driftskontinuiteten i produktionslinjen med mindre tekniska insatser och säkerställer att produktionen kan hålla jämna steg med kundernas efterfrågan.
- I alla branscher ser vi en dramatisk ökning av digitaliseringen av tillverkningen när företag försöker öka flexibiliteten, effektiviteten och hållbarheten i sin verksamhet mot bakgrund av förändrade konsumentbeteenden och långsiktig global brist på kvalificerad arbetskraft, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics, och tillägger: ”På ABB Robotics möjliggör vi detta skifte med mjukvaruprodukter som företagen behöver för att påskynda sin tillväxt på dagens snabbt föränderliga marknad.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABBs nya mångmiljardsatsning: Ökande efterfrågan på robotlösningar bakom bygget av nytt Europacenter i Västerås

ABB meddelade i dag att företaget ska bygga ett campus för robotik och automationslösningar i Västerås som ska serva hela Europa. I det integrerade campuset samlas tillverkning, forskning och utveckling, utbildningscenter och ett upplevelsecenter för kunder i en byggnad på 65 000 kvadratmeter. Satsningen kostar 3,1 miljarder kronor och kommer att öka ABB:s produktionskapacitet med 50 procent.
– Vi tror att robotik är framtiden för flexibel automation och det kommer att växa. Vi tror även starkt på att vi måste samla allt lokalt. Vi vill utveckla och producera produkterna och vi vill serva hela Europa från den nya anläggningen, sa ABBs CEO Björn Rosengren på en presskonferens i dag.
Det nya campuset är en del av ABBs produktionsstrategi "local for local", som innebär att företagets produkter ska utvecklas och tillverkas där de används. I fjol öppnade ABB en megafabrik för robotik i Shanghai i Kina för den asiatiska marknaden och i USA finns en anläggning i Auburn Hills som servar Nord- och Sydamerika. När campuset i Västerås, som ska serva den europeiska marknaden, är färdigbyggt 2026 kommer ABB att ha investerat 450 miljoner dollar i de tre robotikanläggningarna.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Rockwell säljer hela sin andel i PLM-bolaget PTC och köper spetsföretag inom AMR för...

AUTONOMA MOBILA ROBOTAR, (AMR) har inte utan goda skäl pekats ut som nästa frontlinje inom industrirobotik. Tillväxttakten inom segmentet är mycket hög och förväntas enligt analytikern Interact Analysis växa med cirka 30 % per år under de kommande fem åren. Varför? Att transportera delar och material till löpande band och mellan tillverkningsceller är en av branschens mest komplexa och inte sällan ineffektivt utförda uppgifter, vilket ofta leder till produktions-flaskhalsar. Men med autonom produktionslogistik kan det komma att hända stora saker på detta område. Potentialen är att det kan omvandla arbetsflödet i hela tillverkningsanläggningar, vilket möjliggör avsevärda kostnadsminskningar och större driftseffektivitet.
I detta finner vi bakgrunden till nyheten från Rockwell Automation att man köper Kanada-baserade Clearpath Robotics. Detta bolag är en ledare inom autonom robotik för industriella applikationer. Med förvärvet finns det goda utsikter för Rockwell att få ordentlig fart på sitt Connected Enterprise-koncept. Clearpaths OTTO Motors Divisions AMR, fleet management och navigationsportfölj, har industriellt bevisat sig kunna dramatiskt öka genomströmningen på fabriksgolv och minska kostnaderna genom att säkerställa att komponenter och underenheter är på plats när det behövs och genom att transportera färdiga varor till en lastbil eller lager efter färdigställande.
I kombination med Rockwells starka partnerskap inom fasta robotarmar, lösningar som Independent Cart Technology och traditionellt ledarskap inom programmerbara logiska styrenheter (PLC), kommer tillägget av OTTO Motors AMR-kapacitet att skapa en mycket intressant och komplett portfölj av avancerade materialhanterings-lösningar.
- Kombinationen av autonoma robotar och PLC-baserad linjestyrning har länge varit en dröm för anläggningschefer i så olika branscher som bilindustrin och konsumentförpackade varor. Med Clearpath är Rockwell unikt positionerat för att göra den drömmen till verklighet, säger Rockwellbasen Blake Moret i en kommentar.
På PLM-sidan kan noteras två intressanta och varandra motsägelsefulla händelser visavi partnerskapet med PTC. I juni meddelade parterna att deras samarbete förlängts, men nu i början av augusti stod det klart att Rockwell sålt hela sitt PTC-innehav – som köptes för en miljon dollar 2018 – för 822 miljoner dollar. Dessa pengar används nu för att delvis finansiera köpet av Clearpath.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: Prevas tar hem order på flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Industrikonsulten Prevas berättar idag att man fått in en order från Hydroscand i Örebro. Detta bolag tillverkar hydraulslangar och är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.
Prevas fick uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen mot ett mer driftssäkert och flexibelt system, som även är möjligt att expandera och utveckla vidare med nya funktioner.
- Samarbetet med Prevas har fungerat väldigt bra, summerar Fredrik Järnberg, platschef på Hydroscand OEM i Örebro. Jag tror att det är kombinationen av teknisk och social kompetens som har varit avgörande för att vi har kunnat jobba som kollegor och lyckats sy ihop projektet tillsammans. Vi har också fått bra dokumentation och löpande information vilket gjort att vi känt oss trygga med processen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Gartner identifierar fem topptrender inom datavetenskap och maskininlärning – men hur ska man förhålla...

Vad analytikern Gartner har att säga om trender inom produktutveckling och produktframtagning väger alltid tungt. Det är därför intressant att lyfta fram de trender inom maskininlärning (ML) och datavetenskap som analytikerns Peter Krensky pekade ut vid bolagets Summit-event i australiensiska Sydney härför leden.
Krensky talade om dessa trender i ett läge där områdena växer snabbt och utvecklas för att möta den ökande betydelsen av data inom artificiell intelligens (AI), särskilt när fokus skiftar mot generativa AI-investeringar.
- När anpassningen av maskininlärning fortsätter att växa snabbt inom olika branscher, utvecklas både datavetenskap och maskininlärning från att bara fokusera på prediktiva modeller, mot en mer demokratiserad, dynamisk och datacentrerad disciplin. Detta drivs nu också av glöden kring generativ AI. Medan potentiella risker dyker upp, så är det också de många nya kapaciteterna och användningsfallen för datavetare och deras organisationer som kommer att bli betydelsefulla, sa Krensky bland annat och han pekade ut de främsta trenderna som kommer att forma framtiden: Molndata-ekosystem, Edge AI, Ansvarsfull AI, Datacentrerad AI och accelererade AI-investeringar.
Men hur påverkar de utvecklingen, på vilket sätt och vad rekommenderar Gartner gällande hur man ska förhålla sig till utvecklingen?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Elektrifieringen av världens fordonsflotta i fokus när ABB utökar sin robotfamilj med fyra...

AUTOMOTIVE/ROBOTIK: Fullödig batteriproduktionscell visas på Automatica 2023. När världens fordonsindustri ställer om till tillverkning av elbilar förändras kraven och behoven kring vad som behövs för effektiv tillverkning. Inte minst då på robotsidan, som är en av grundpelarna i de flesta produktionslinjer.
Det är därför ingen överraskning att det nu händer det stora saker inom ABB Robotics, som i en digital lanseringskampanj med start imorgon den 29 juni, lanserar en utökning av sitt redan omfattande sortiment av robotar. Denna gång är det framför allt med siktet inställt mot automotive, inte minst då relaterat till elektrifieringen av världens fordonsflotta.
Bolaget lanserar nu sålunda fyra nya modeller. Dessa kommer i 22 olika varianter, som erbjuder fler valmöjligheter med ökad täckning och bättre prestanda. I pressmaterialet kallar den svensk-schweiziska verkstadsjätten de nya robotarna för, ”nästa generations modeller.” Detta innefattar IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 och IRB 6740, vilka lämpar sig för nyttolaster från 150 kg till 310 kg och en räckvidd på mellan 2,5 m och 3,2 m, vilket ger kunderna fler valmöjligheter och betydande förbättringar av prestanda och energieffektivitet.
- Hållbar produktion är en angelägen prioritet för biltillverkare, där 78 procent av företagen anger att det är viktigt för den egna verksamheten medan 77 procent anger att det är viktigt för deras kunder, säger Marc Segura, chef för ABBs division Robotics, och tillägger, ”ABB:s fyra nya robotar finns i 22 olika varianter och erbjuder energibesparingar på upp till 20 procent, som svar på kundernas behov – fler valmöjligheter och större flexibilitet för en mer hållbar produktion. De nya robotarna hjälper kunderna att bygga upp motståndskraft inom en rad olika branscher, inklusive bilindustrin, generell tillverkning, gjuteri, livsmedel samt logistik.”
Den förbättrade energieffektiviteten drivs av ABB:s styrenhet OmniCore och en lättare robotdesign som innebär en energibesparing på upp till 20 procent.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AWS GUNNAR GROSCH: ”Robotrevolutionen börjar i molnet”

Utvecklingen av robotar går allt snabbare – något som inte hade varit möjligt utan molntjänster, som bidrar med nya möjligheter för utveckling, drift och kostnadseffektivitet.
När man tänker på en robot tänker de allra flesta i första hand på den fysiska enheten. Men minst lika viktigt är mjukvaran – systemen som styr dem, och den framväxande AI- och maskininlärnings-teknologi som gradvis tränar dem att utföra både fler och mer kvalificerade uppgifter. Här spelar molnet en nyckelroll och bidrar till den snabba utvecklingen.
Amazon Web Services (AWS) var tidigt involverade i robotteknologi, inte minst genom arvet från moderbolaget Amazon, som var snabba med att börja dra nytta av automatisering för att få arbetet i sina e-handelscenter att flöda effektivt.
- Vi tror att AWS kan göra robotar närvarande överallt, med ett utbud av lösningar som gör dem mindre felbenägna, enklare att använda och helt enkelt smartare. Molnbaserad simulering är avgörande för att påskynda, skala och förbättra robotutvecklingen. Tester i den fysiska världen är svåra att göra i stor skala och är dyra. Robotföretag som inte använder sig av den här typen av simulering kommer att uppleva stora begränsningar i sitt utvecklingsarbete, säger Gunnar Grosch, senior talesman för utvecklingen på området inom AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Prevas fortsätter expandera under nye CEOn – tar sikte på köp av Unibaps industridelar

KONSULTING. Industri- och IT-konsulten Prevas har haft riktigt bra drag i verksamheten de senaste åren. Förvisso under numera avgångne CEOn, Johan Strid, men hans ersättare, Magnus Welén tycks ha tagit upp den kastade ”expansionshandsken”.
Idag meddelar han att man har för avsikt att förvärva en del av Unibap ABs verksamhet. De senare bolaget har sedan 2013 arbetat med att automatisera svensk industri genom sin robotik och AI teknik, men framför allt att utveckla rymdteknik. Denna del av verksamheten har också gått riktigt bra; så bra att den i dagsläget omfattar 90 procent av verksamheten.
I detta finner vi det tyngsta skälet till att bolagets styrelse beslutat att avyttra den resterande 10-procentiga delen. I de förhandlingar med Prevas som följt på detta menar man att den svenska konsulten har den kapacitet man önskar sig, att långsiktigt driva industriverksamheten vidare.
- Vi ser en fin möjlighet att komplettera vårt starka erbjudande inom avancerade visionlösningar genom att addera Unibaps spetskompetens inom AI och visionsteknik. Inom Prevas blir Unibaps industriverksamhet en del av vår kärnverksamhet. Vi ser stor potential i en framtida gemensam tillväxt inom avancerade visionssystem baserade på AI & Machine learning för våra krävande och världsledande industrikunder, säger Magnus Welén.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title