VerkstadsForum

1877 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

CASE/Automation – Siemens IoT-lösning MindSphere på Bror Tonsjö: ”Från Industri 4.0 som buzzword till...

- Utmaningen är att aldrig stanna upp i den tekniska utvecklingen. När verkstadsvärlden går från Industri 4.0 som bara ett buzzword till konkretion ska vi självklart med på resan.
Orden kommer från Clas Tengström, CEO på verkstadsmekanikföretaget Bror Tonsjö, med säte i Kode, mitt i det svenska industriklustret strax utanför Göteborg. PLM&ERP News har diskuterat automation och Industri 4.0 med denna mycket intressanta aktör på verkstadssidan.
Bolaget har kopplat ihop 60-talet enheter på verkstadsgolvet. Det är CNC-maskiner, fleropar, robotar, mätmaskiner och industritvättar, som man nu kan styra och kontrollera inom ramen för toppmodern OT (Operativ Teknik). Detta har man gjort med teknologilösningar från Siemens Digital Industries tillsammans med lösningspartnern AFRY (tidigare ÅF/Pöyry), som också spelar en fortsatt viktig roll som PLM-, automations- och IoT-partner när projektet går vidare med ytterligare 40 maskinenheter.
Möt Clas Tengström i dagens djupintervju - klicka på rubriken för att läsa hela intervjun.

SCM: Omprövade försörjningskedjor efter pandemin – insikter genom data minskar risker, enligt ny studie

En ny undersökning från Orange Business Services visar att försörjningskedjorna i 40 procent av de multinationella företagen inte klarade av den kris som pandemin innebar. Undersökningen av de 320 företagen, med fokus på tillverknings-, transport- och logistikbranschen, avslöjar att den globala krisen dramatiskt har förändrat verksamheternas attityder till risker.
- Den globala hälsokrisen har fått verksamheter att inse sårbarheten i ekosystemen, kommenterar Kristof Symons, EVP, International, Orange Business Services. Kritiska luckor måste stängas för att säkerställa transparens över hela det globala flödet och minimera risken för verksamheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NÄR PANDEMI-VERKLIGHETEN SAGT SITT: SAP integrerar Microsoft Teams i portföljen

När verkligheten under pandemin har fått säga sitt öppnar det vägen för bredare samarbeten mellan de stora IT-aktörerna. En av effekterna är att SAP och Microsoft nu integrerar Microsofts plattform för digitala möten, Teams, med SAPs portfölj av intelligenta lösningar.
Men man är också överens om att utöka det strategiska samarbetet för att påskynda möjligheten att kunna arbeta med SAP S/4HANA på Microsoft Azure. Målet med samarbetet är att göra det enklare för kunderna att använda molnlösningar.
– Nya sätt att arbeta, samarbeta och interagera förändrar helt våra verksamheter. Genom att integrera Microsoft Teams i vår lösningsportfölj kan vi ta samarbetet till nästa nivå, tillsammans skapa framtidens arbete och låta det friktionsfria företaget bli verklighet. Vårt partnerskap med Microsoft är fokuserat på att hela tiden gynna kundernas affärer. Ett naturligt steg är därför att utöka kopplingen till Azure, säger Christian Klein, SAPs CEO och styrelseledamot.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

3D-teknologi i fokus när Helly Hansen vässar designarbetet med Dassaultägda Centric PLM

NORSKA HELLY HANSEN, känt klädmärke för skid-, utomhus- och fritidsaktiviteter har som ett av ännu få bolag i sitt industrisegment satsat på att införa en PLM-lösning i produktutvecklingsarbetet. Bolaget har i detta satsat på Centric Softwares plattform, vilket uppmärksammats av analytikern CIMdata i en artikel om satsningen.
Vinsterna är flera, säger Ferdinand Diener, process- och kvalitetschef på Helly Hansen, men landar generellt i att man ökat produktinnovationen med kraften i 3D Centric och bland annat trots störningarna från COVID-19-pandemin, kunnat spara veckors i sin produktutvecklingsprocess. - Inte minst när det gäller förmågan att snabbt skapa och granska 3D-prover som skapats inom Centric Softwares produktlivscykelhantering (PLM), säger Diener.
Till saken hör att Centric har franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes som huvudägare.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”CAD och PLM som SaaS-lösningar blir det nya normala,” säger PTCs Jim Heppelmann

- CAD och PLM som SaaS-lösningar i molnet kommer att bli det "nya normala", säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, när bolaget nu meddelar att man slutför köpet av Arena PLM.
Förvärvet är en bekräftelse på PTC-chefens, Jim Heppelmann, syn på vilken vikt SaaS-lösningar i molnet förväntas få inom PLM- och produktutvecklingsområdet. Kombinationen av Arena Solutions och den tidigare köpta moln-CAD-plattformen Onshape (2019), etablerar PTC som den ledande leverantören av rena SaaS-lösningar för produktutvecklingsmarknaden och utvidgar bolagets närvaro på den attraktiva mellanmarknaden, där SaaS-lösningar blir standard, hävdar Heppelmann.
- Tillsammans kommer Arena Solutions och Onshape att tillhandahålla en kraftfull ren SaaS CAD- och PLM-miljö, positionerad att fånga in det snabbt växande skiftet mot SaaS för produktdesign, utveckling och realisering, säger han och tillägger: "Den kombinerade lösningen gör det möjligt för tillverkare att förbättra samarbetet och påskynda innovation i det "nya normala", som skapats av den globala pandemin. Med våra Creo- (CAD) och Windchill-lösningar (PLM/cPDm) visar bra tillväxt på den traditionella CAD- och PLM-marknaden, och nu med Arena och Onshape får vi ett ”paket” som är ledande i SaaS.
715 miljoner dollar, motsvarande drygt 6 miljarder kronor gav PTC för Arena Solutions.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Cadence köp av NUMECA – ett lyft för bolagets CFD- och systemanalyslösningar

Konsolideringen på CAE-, simulerings- och analysområdet fortsätter i takt med digitaliseringen av produktutvecklings- och tillverkningsarbetet. Simulering och analys är inte längre något som bara ska behärskas av ett fåtal specialister, utan ska kunna hanteras av de flesta verksamma inom produktutveckling, som en naturlig del av designarbetet. Därför kräver utvecklingsarbetet idag mer av systemen som ska utnyttjas i framtidens CAE-arbete; ifråga om allt från de egna kapabiliteterna till enkelhet i användningen och integration till andra system. Systemutvecklarna måste kort sagt se till att det man har ska kunna mer.
Cadence Design Systems köp NUMECA International är intressant bl a i ovan sagda perspektiv, då det förstärker bolagets lösningskapabiliteter på flera områden inom Simulering & Ananlys. Det handlar i detta fall om sånt som CFD-området, Computational Fluid Dynamics (flödes dynamik), meshgenerering, multifysisk simulering och optimisering.
Med NUMECAs adderande lösningar, menar Cadenecechefen, dr Anirudh Devgan, att bolagets strategi kring ”Cadence Intelligent System Design-paketet” breddas, framför allt då som sagt med avseende på systemanalysportföljen på CFD-sidan.
- Vi fortsätter att ligga i framkant inom innovation och ifråga om att kunna hantera verkligt tuffa systemdesignutmaningar genom att utnyttja vår djupa expertis inom beräkningsprogramvara, säger Devgan i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Förre Tactonchefen, Christer Wallberg, tar plats i lågkod-raketen Multisofts styrelse

Christer Wallberg, tidigare CEO och idag vice styrelseordförande på Tacton Systems, blir en allt tyngre person inom PLM-, IT- och konsultområdet i takt med allt fler uppdrag i en rad bolagsstyrelser.
Idag meddelar ”private equity-bolaget” Segulah, som i samband med att man blivit majoritetsägare för Multisoft, tar in Wallberg i det senare bolaget i rollen som ordinarie styrelseledamot.
Mest känd har Wallberg blivit för arbetet som CEO på Tacton under en period när bolaget växte från 20 medarbetare till en världsledande global leverantör inom säljkonfigurering och designautomation med 250 medarbetare. Innan Tacton har Christer framgångsrikt byggt upp bolag som E-Traveli och Pricer.
Multisoft, med kontor i Stockholm och ca 80 anställda, är en leverantör av system för affärsprocesser utvecklade genom Softadmin, vilket är en proprietär Low Code-plattform. Företaget utvecklar skräddarsydda lösningar som enkelt kan integreras med andra system vid behov.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KONSULTERNA: Semcon gör om i toppen – koncernchefen tar över Engineering & Digital Services

Teknik- och IT-konsulten Semcon meddelar idag att man, ”som ett led i Engineering & Digital Services (EDS) tillväxtplan” kastar om i organiseringen av EDS.
Detta innebär att Semcons VD, Markus Granlund, tar över ansvaret för affärsområdet, medan den tidigare affärsområdeschefen, Daniel Rundgren, får ett mer avgränsat uppdrag som går ut på att han ska fokuserar på tillväxt och förvärv inom EDS.
Ytterligare en effekt är att Daniel Rundgren frånträder koncernledningen. Affärsområdet har de senaste åren genomfört förändringar som bidragit till ökad lönsamhet, produktivitet och effektivitet. Därutöver har bland annat den digitala inriktningen fördjupats och branschmixen breddats.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

Vilka är de tunga trenderna under 2021 när det gäller produktutveckling, designarbetet och relaterade PLM-verktyg? Var och en får ha sin egen uppfattning, men för PTC’s DVP och general manager för CAD-segmentet, Brian Thompson, är saken glasklar. Han pekar i dagens betraktelse ut tre områden som kommer att driva på utvecklingen i den digitala omvandlingen: simulering, AI-design och Model-Baserad Definition (MBD).
Alla tre bitarna har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det är nog få som säger emot PTC’s CAD-ansvariges förutsägelser. Framför allt Simulering & Analys (CAE) har tillväxtmässigt under det senaste decenniet varit i topp bland sub-PLM teknologierna, med mer än 10-procentiga årliga tillväxtsiffror ifråga om världens företags PLM-investeringar. Detta hänger i sin tur samman med att produktutvecklingen i alla sina faser alltmer kommit att byggas på digitala 3D-modeller av produkterna. Om man allt mindre jobbar med fysiska modeller i designarbetet blir förstås konsekvensen att de digitala konstruktioner som tas fram också måste testas och valideras digitalt. Detta, i kombination med en alltmer långt driven trend där el, elektronik, mjukvaror och artificiell intelligens inte bara vuxit fram som dominerande inslag i allt fler typer av produkter, utan också krävt en rad parallellt verksamma system för att fungera effektiv, har skapat en komplexitet ger dramatiska effekter i hela värdekedjan.
PTC’s Brian S. Thompson redogör med detta som bakgrund för PTC’s syn på hur detta påverkar utvecklingsarbetet under 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ANALYTIKERRAPPORT från RADAR: 27 procent av IT-outsourcingmarknaden för tillverkande industri ska omförhandlas 2021

Analytikern Radar Ecosystem Specialist har sammanställt en intressant rapport kring utmaningar som outsouring-marknaden står inför. Bland annat visar rapporten, ”Outsourcing 2021”, att en betydande andel av det sammantagna värdet, 27 procent, ska omförhandlas eller konkurrensutsättas under 2021.
Enligt Radars outsourcingdatabas är det inom tillverkande industri där partnerskap med störst värde som ska omförhandlas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing