VerkstadsForum

1766 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

KONSULTERNA: Semcon säljer sin indiska verksamhet – ”Inga pågående kundprojekt påverkas”

Semcon meddelar idag att man säljer sin verksamhet i Indien till det indiska bolaget ASM Technologies. Den svenska teknik- och IT-konsultens indiska rörelse har varit en del av affärsområdet Engineering & Digital Services.
Bolagets koncernchef, Markus Granlund, säger i en kommentar att man stod inför något av ett dilemma: antingen skala upp för att säkra lönsamhet eller avyttra den och istället gå in i ett samarbete med köparen.
– Vi valde alltså det senare alternativet. Istället för att växa organiskt har vi valt att avyttra verksamheten till ASM Technologies, som redan har en stark närvaro i Indien. Samtidigt har vi ingått ett strategiskt samarbetsavtal. Det ökar värdet för våra kunder samtidigt som vi skapar förutsättningar att fokusera på andra prioriterade tillväxtområden, hävdar Markus Granlund.
Affären beräknas belasta Semcons resultat med två miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM ROADMAP & PDT: Från Boeing och Saab till multi-BOMar och digitala trådar –...

Man kan lugnt utgå ifrån att årets upplaga av de numera sammanslagna årliga eventen CIMdata’s PLM Roadmap och Eurosteps’ PDT, 2020-versionen, blir ett av de mest spännande hittills. Tiderna är dramatiska, inte bara p g a Coronavirusets härjningar, utan lika mycket för att teknologiutvecklingen är i ett dramatiskt skede. Dels för att utvecklingen är så teknologisk explosiv, med följande förändringar i digitala verktygsbehov, metodik och designupplägg. Dels för att Coroneffekterna för med sig en rad förändringar som relaterar till sånt som ökat distansarbete, datatillgänglighet och säkerhet. Frågan är nu hur detta påverkar utvecklingen inom produktframtagningsarbetet. Hur gör man när ny teknik ska gå från teoretiska modeller till fungerande realiteter?
Problemställningarna är många kring vad det egentligen är vi ser och hur vägen framåt ser ut när det gäller utvecklingens riktning. Sånt som konfigurationshantering över hela produktlivcykeln, modellbaserad systemutveckling, lösningar för digitala tvillingar och trådar, säker samverkan i distribuerade utvecklings- och tillverkningsmiljöer och annat behöver exemplifieras och analyseras. Här behövs besked som relaterar till verkligheten på företagen i hur man möter det nya och i årets upplaga finns en hel del godbitar med spetsaktörer och presentatörer från bolag som Boeing, Airbus, Saab Aeronautics, BAE Systems, Raytheon och Pratt&Whitney. På analytikersidan finns också världens ledande profiler med och diskuterar kring de här frågorna: CIMdatachefen, Peter Bilello och Gartners PLM-analytiker, Marc Halpern.
Årets tema är: “Den digitala tråden – PLM-proffsens väg mot leveranser av innovation, effektivitet och kvalitet.” Datum att notera i kalendern är 17-19 november.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sandvik Machining Solutions chef invald i nytt industriellt WiM HALL of FAME

PLM&ERP News gratulerar idag Sandviks chef för affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS), Nadine Crauwels, som har invalts i Women in Manufacturing (WiM) Hall of Fame.
Hon var fram tills nyligen VD för Sandvik Coromant, men började i oktober som ny chef för SMS.
WiM Hall of Fame hedrar kvinnor som har haft enastående inflytande inom tillverkningsindustrin. Crauwels är en av bara 15 kvinnor som har invalts i den allra första WiM Hall of Fame, som kom till nu i oktober 2020.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE: Altair lanserar en ny mångsidig och högkvalitativ MATERIALDATABAS FÖR SIMULERING

Simulering- och analysaktören Altair framstår idag som en av CAE- och HPC-områdets mest proaktivt satsande bolag. Man lever på lösningar inom dataanalys, simulering och högpresterande databehandling (HPC) och har inte bara köpt på sig flera företag och lösningar under det senaste året, utan också jobbat närmast frenetiskt på att vässa och gradera upp sin mjukvaruportfölj.
Satsningen gör också att bolaget ligger väl till när simulerings- och analys-sidan tenderar att växa snabbare än de flesta andra sub-PLM-områden och steg för steg bli ett mer betydande inslag i alla delar av produktframtagningsarbetet - numera också i slutanvändarledet - än någonsin tidigare.
Det är i ljuset av detta dagens annonserade lansering av Altair Material Data Center, ska ses. Det handlar om en modern, omfattande och högklassig materialdatabas för simulering. Vi talar i detta om en lösning som presenterar exakta data och datahärkomst (data lineage) för tusentals högkvalitativa material som metaller, plaster och kompositmaterial och ansluter dessutom direkt till Altairs och andra större solvers.
- Detta är en övertygande lösning som hjälper våra användare att spara tid, pengar och förbättra produktinnovation och prestanda genom hela utvecklings- och tillverkningscykeln”, säger James R. Scapa, grundare och CEO på Altair.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ERP-konsulten Columbus tar hem storaffär när BioMar satsar på INFOR i molnet

En av de mera intressanta spelarna på den nordiska, ja, t o m den globala scenen, är affärssystemkonsulten Columbus. Bolaget blev bredare känt på den svenska marknaden när man för några år sedan (2018) köpte iStone och därmed uppnådde en substantiell storleksökning. Idag har man över 2 200 medarbetare – varav ca 750 följde med från iStone-förvärvet - omsätter 2,9 miljarder kronor och har cirka 5 000 kunder. Alla dessa inom ramen för konsulting kring INFOR M3, Microsoft Dynamics 365 och webb-handelsplattformar.
I detta finner vi en bakgrund till dagens annonserade affär där Columbus blir strategisk partner företaget BioMar - världsledande inom hållbart vattenbruk/fiskfoder, med en omsättning på närmare 15 miljarder kronor - som med hjälp av den nordiska storkonsulten och INFORs molnlösningar har som mål att standardisera och effektivisera affärsprocesserna globalt genom den senaste digitala tekniken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CASE/Nolato Gota: “Mjukvaran bakom effektivitetsökning på upp till 35 procent”

Kan man radikalt förbättra effektiviteten i produktionen med hjälp av moderna mjukvaror?
- Absolut, säger Olof Pettersson, VD på Nolato Gota. Vi har de senaste åren vässat vår effektivitet, mätt i OEE, i fabriken med upp till 35 procent. Han berättar att bolaget investerat i lösningen RS Production från Good Solutions, vilket han menar, ”inneburit att vi blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framförallt mer hållbara."
Förkortningen OEE står för Overall Equipment Effectiveness. På svenska brukar man använda akronymnerna TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) eller UTE (Utrustningens Totala Effektivitet), men i alla fall står förkortningarna för nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet.
Hur har detta fungerat på Nolato Gota? Klicka på rubriken för att läsa hela caset.

GÄSTKRÖNIKA: ”Molnets roll när arbetslivet förändras efter Covid-19”

”I kölvattnet av COVID-19 har många IT-avdelningar blivit tvungna att snabbt ställa om verksamheten till molnteknologi för att hålla verksamheten flexibel. Eftersom både den publika och privata molnanvändningen har fortsatt att öka under pandemin, är det tydligt att det som från början var ett plötsligt och kanske tillfälligt skifte nu kommer att bli en permanent förändring för många organisationer. En snabb förändring som kommer att skapa den agilitet som många organisationer eftersträvar, men som sannolikt också kommer skapa långsiktiga problem kring bland annat budgetöverskridningar, skriver dagens gästkrönikör,” Jay Litkey, EVP för molnhantering på Snow Software.
Så, hur har då ökningen av molnanvändning hittills sett ut med tanke på de begränsningar som vi kunnat se till följd av pandemin? Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ROCKAD I SANDVIKTOPPEN: Hon tar över som chef för Coromant

SPÄNNANDE LÄGE. Efter drygt tre år med Nadine Crauwels på VD-posten är det dags för Sandvik Coromant att få en ny chef. Idag meddelar bolaget sålunda det blir Helen Blomqvist som tar över efter Crauwels som istället blivit chef för Sandvik Machining Solutions-divisionen (SMS).
Helen Blomqvist är väl bekant med bolagsmiljön på Sandvik efter 17 år i bolaget. Som ny VD för Coromant kommer hon att ansvara för att förstärka bolagets ledande position inom tillverkningsverktyg och bearbetningslösningar och förse tillverkningsindustrin med lösningar som effektiviserar och driver den framåt. Blomqvist kommer att rapportera till Crauwels och blir parallellt också att medlem i Sandvik Machining Solutions management-team.
En spännande vinkel på Helen Blomqvists tillträde är att hon haft flera ledande befattningar relaterat till forsknings- och R&D-verksamheten. Hon har också två patent och utsågs så sent som 2018 till ”Sandvik Coromant Leader of the Year.” Spännande sett ur PLM-synvinkel är f ö att nyinköpta CNC-/NC-simuleringsutvecklaren, CGTech, med mjukvaran VERICUT, kommer att finnas med under SLM-paraplyet och kommer att rapportera via Sandvik Coromant.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SCM: ”Iptor seglar på framgångsvåg i Norden med SaaS- och molnfokus”

Affärssystemutvecklaren Iptor - tidigare hette bolaget IBS, känt som ett av de tre svenska ”I:na” (Intentia, IFS och IBS) – har fört en tämligen anonym tillvaro de senaste åren, men icke desto mindre har man under första halvåret inhöstat ett antal framgångar.
Bolaget, som är specialiserat på system för hantering av försörjningskedjan (SCM), planering och logistik, berättar idag i en pressrelease att man har, ”uppnått exceptionell framgång i Norge, Sverige och Finland under första halvåret 2020.”
Trots COVID-19-pandemin verksamheten har säkerställt fyra stora "wins" med både nya kunder och betydande investeringar från befintliga kunder.
- Utmaningarna under de senaste sex månaderna har varit utan motstycke. Det har dock också varit en tid där effektiv drift, distribution och leveranskedjor aldrig har varit viktigare och teknik spelar en avgörande roll i detta, säger Jayne Archbold, VD för Iptor.
De fyra bolag som pekas ut som ”vinster” är: Den svenska smörjfetttillverkaren Axel Christiernsson, finska lyxbåttillverkaren Nautor, norska sjöteknikbolaget Tess och finska specialisten på tunga transporter, VTA Tekniikka Oy.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

BYTE I TACTON-toppen – Tuff utmaning för nye VDn: Omsätt toppbetyget hos Gartner till...

Sedan september månad heter konfigurationsutvecklarens, Tacton, nye chef Bo Gyldenvang. Han efterträdde då Frederic Laziou som ny CEO för denna framgångsrika svenska marknadsledare på CPQ-området (Configure, Price and Quote).
Gyldenvang kommer till Tacton med omfattande mjukvaru- och tjänsteerfarenheter, senast som COO på Software AG, känt för sin integrations- och IoT-programvaruplattform, där han var verksam i den tyska IT-utvecklarens amerikanska rörelse. Innan dess hade Gyldenvang ledande befattningar inom mjukvaruföretag som BMC Software och HP Software.
Utmaningen för den nye Tactonledaren blir framför allt att omsätta bra utvärderingar från analytiker som Gartner – där man nyligen positionerades som”visionär” i den s k Magiska Kvadranten - till kommersiella framgångar och nå ett läge där den globala tillväxten får en ny och kraftfullare fortsättning. Men också att inspirera programutvecklarna i bolaget att vässa mjukvaran ytterligare till att också hamna i Gartners ledarkvadrant avseende kapabiliteter att exekvera.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing