VerkstadsForum

3506 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER

Ny rapport: ”72% av nordiska företagsledare tror inte att AI kommer att påverka deras...

…men AI kommer ha större inverkan än internet och smartphones enligt konsulten TCS’ globala undersökning. IT- och teknik-konsulten TCS har i en av de största undersökningarna i sitt slag - omfattande 24 länder, tolv olika branscher och runt 1300 CEOs och andra befattningshavare – fått en bild av hur AI kommer att forma och påverka företagens verksamheter i framtiden. Här är de viktigaste konklusionerna:
Nordiska företagsledare tror att effekten av AI kommer att vara större än, eller lika stor som den som internet (52 procent) och smartphones (55 procent) har haft.

Men ännu intressantare är att hela 65 procent av de samtliga tillfrågade chefer motsätter det faktum att AI skulle vara en avgörande faktor för den egna konkurrenskraften. Motsvarande siffra för Norden är 72 procent. Cheferna menar i stället att mänsklig kreativitet, inte AI, kommer att fortsätta att vara avgörande vad det gäller konkurrensfördelar. Även om AI:s inverkan på arbetskraften fortsätter att diskuteras, menar en majoritet av de tillfrågade cheferna att medarbetarna kommer fortsätta att vara det som särskiljer deras företag från konkurrenterna. Något som talar emot den senaste tidens farhågor om att AI helt skulle ersätta stora delar av företagens personalstyrka. Däremot svarar knappt hälften av de tillfrågade företagsledarna (45 procent) att de förväntar sig att anställda kommer att behöva använda generativ AI för att utföra sina arbetsuppgifter inom tre år.
• I Norden säger 31 procent av de tillfrågade att de vill vänta och se hur andra företag och branscher använder AI innan de fattar beslut. Samtidigt svarar 20 procent att de är villiga att ta risker genom att experimentera med AI för att dra maximal nytta av tekniken.
• En tredjedel av de nordiska företagsledarna (35 procent) säger att de vill bygga sina egna stora (LLMs) och små (SLMs) språkmodeller. Motsvarande siffra globalt är 51 procent.
• Mer än åtta av tio (86 procent) av företagsledare globalt har redan implementerat artificiell intelligens (AI) för att förbättra befintliga intäktsströmmar eller skapa nya. Det visar resultaten i Tata Consultancy Services (TCS) globala AI-undersökning, TCS AI for Business Global Study, som nyligen släppts.
Dr Harrick Vin, CTO på TCS, säger i en kommentar:
“2023 var ett år där företag experimenterade med AI/GenAI-användning mer än någonsin tidigare. Vi går nu in i en era av ett mer omfattande och djupgående införande av AI i företagens verksamheter. Företagen inser dock att vägen till skarp driftsättning av AI-lösningar inte är lätt, och att bygga ett AI-moget företag är ett maraton, inte en sprint.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

NEURALA NÄTVERKSMODELLER: Siemens Catapult ger en helt ny uppsättning möjligheter inom AI och maskininlärning

FÖRENKLAR UTVECKLINGEN AV AI-ACCELERATORER FÖR SoCs. Neurala nätverk är bland de mer komplexa bitarna inom IT och berör inte minst lösningar som kan boosta användningen av AI inom produktutvecklingsområdet, inte minst inom elektronik-design. Genom att ta sikte på hur den mänskliga hjärnan är konstituerad är tanken bakom dessa nätverksupplägg att skapa datorsystem med sammankopplade noder som fungerar ungefär som nervceller i den mänskliga hjärnan. Med avancerade algoritmer kan dessa system sedan känna igen dolda mönster och korrelationer i rådata, samla och klassificera dem och – med tiden – kontinuerligt lära sig och förbättras.
Det hela både låter och är avancerat, så frågan är hur man kan omsätta detta till nyttig hjälp inom produktutvecklings-området. Det finns förstås flera exempel, men ett hyperintressant område är hur de kan användas för att stödja och förenkla utvecklingen av AI-acceleratorer för avancerade system-på-chip-design, s k SoCs (System-on-a-Chip) eller ASICs (Application Specific Integrated Circuits).
Det här har man jobbat med inom Siemens Digital Industries Software som idag lanserar en lösning med det passande namnet Catapult AI NN. Med denna mjukvara erbjuds mjukvaruingenjörer en omfattande lösning för att syntetisera AI-neurala nät. Detta möjliggör för mjukvaruutvecklings-team att sömlöst översätta AI-modeller designade i Python till kiselbaserade implementeringar, vilket underlättar snabbare och mer energieffektiv exekvering jämfört med standardprocessorer. Detta är vassa kapabiliteter med potential att speeda upp utvecklingsarbetet av t ex SoCs ordentligt.
- Absolut, kommenterade Mo Movahed, VP och chef för High-Level Design, Verification and Power på Siemens Digital Industries Software. Han fortsatte: "Överlämnings-processen och manuell omvandling av en neural nätverksmodell till en hårdvaruimplementering är mycket ineffektiv, tidskrävande och felbenägen. Särskilt när det gäller att skapa och verifiera varianter av en hårdvaruaccelerator som är skräddarsydd för specifik prestanda, kraft och område. Men genom att ge forskare och AI-experter möjlighet att utnyttja industri-standardiserade AI-ramverk, som design av neurala nätverksmodeller, och genom att sömlöst syntetisera dessa modeller till hårdvarudesigner optimerade för kraft, prestanda och område (PPA), öppnar vi en helt ny uppsättning möjligheter för AI och maskininlärning som gör livet betydligt enklar för mjukvaruingenjörerna. Vår nya Catapult AI NN-lösning tillåter utvecklare att automatisera och implementera sina neurala nätverksmodeller för optimal PPA samtidigt under mjukvaruutvecklings-processen, vilket inleder en ny era av effektivitet och innovation inom AI-utveckling."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Lyckad utveckling för SAPs molnresa tungt skäl till förlängt kontrakt för CEO Christian Klein

Affärsystemledande SAP verkar vara nöjt med den personbesättning man nu har som toppledare av företaget. Bolaget meddelade i veckan att man förlänger kontraktet med CEO och styrelseledamot Christian Klein (44) i tre år, till slutet av 2028. Som PLM&ERP News tidigare rapporterat förlängde man nyligen också CTOns, dr Juergen Mueller, kontrakt med tre år.
Bakgrunden till beslutet att förlänga med CEO Klein är bl a att affärerna går hyggligt. Visserligen var 2023 inget toppår totalt – men det globala makroekonomiska läget var utmanande och SAP lyckades trots allt öka intäkterna total något, plus 6% till 31,2 miljarder euro. Givet att SAP är den överlägset största globala aktören på affärssystem- och ERP-området påverkas man totalt tungt av globala lågkonjunkturella effekter.
Den goda nyheten är emellertid att man växer kraftfullt där man vill växa, i molnet. Att få upp kundstocken på molnplattformarna är avgörande för vinstutvecklingen som det ser ut idag, och det har gått mycket bra under fjolåret: 2023 gick de till detta relaterade intäkterna upp med 20% till 13,7 miljarder euro. Samtidigt som vinsten i den molnrelaterade verksamheten ökade med 23% till 9,8 miljarder. Det är en trend man likt alla andra affärssystem-utvecklare vill behålla och gärna öka ännu mer, för här finns de stora framtidsintäkterna, parallellt med en betydligt lägre kostnadsbild än för de traditionella "on prem-bitarna", vilket ger en synnerligen god vinstpotential. Christian Klein anses vara mannen att kunna exekutera på denna utvecklingstrend.
Företaget har också stärkt upp Kleins roll och utnämnt honom till honom till ordförande för den exekutiva styrelsen, där han tidigare ”bara” var medlem. Klein kom in i SAP-styrelsen 2018 och utsågs till co-CEO i oktober 2019 innan han utsågs till ende vd för SAP SE i april 2020.
- I position som CEO har Christian Klein konsekvent drivit SAPs omvandling till ett molnföretag, summerar professor Hasso Plattner, ordförande för SAP SEs styrelse, och tillägger: "Jag skulle vilja tacka Christian Klein för hans enastående bidrag till SAPs framgång. Med den tidiga förlängningen av hans kontrakt och en ytterligare förstärkning av hans position, understryker vi tydligt hans viktiga roll i SAPs pågående transformation. Vi är övertygade om att detta kommer att lägga grunden för SAPs fortsatta tillväxt i en mycket dynamisk IT-industri."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

MATERIALTEKNIK: ”Sverige måste ta ledartröjan i materialracet”

MATERIALTEKNIK. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppgiften är avgörande för att stärka landets innovationskraft och hållbara tillväxt. Här spelar branschen kring avancerade material en nyckelroll.
Det menar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, och pekar på att långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därmed krävs en stärkt kunskap och användning av materialen som formar framtiden. Här finns en tillväxtmotor med enorm kapacitet, redo att användas.
– Det är fantastiskt att Vinnova leder processen med att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Nu måste vi fortsätta utveckla området kring grafen och andra avancerade material nationellt för att säkra att en materialstark nation som Sverige fortfarande ligger i framkant, säger Elisabeth Sagström-Bäck.
Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 230 organisationer inom drygt 200 projekt utveckla grafen och andra 2D-material. Det har varit ett decennium med EU-satsningen Graphene Flagship, koordinerat från Chalmers, och deras budget på 1 miljard euro och EU:s dittills största satsning på FoU någonsin. – Här är en växande svensk marknad där storföretag samarbetar med småföretag för ett genombrott som stärker svensk akademi och industri. Tiden för en nationell storsatsning på avancerade material är här, konstaterar Sagström-Bäck.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Daimler and Volvo in a Joint Venture Around a Software Defined Vehicle Platform

HEAD QUARTER IN GOTHENBURG, Sweden. The world's two leading heavy truck manufacturers, Daimler Truck and Volvo Group announced a couple of days ago that they intend to form a joint venture to develop a software-defined vehicle platform (SDV, Software-Defined Vehicles). This is to strengthen the digital transformation within the transport industry. An SDV is a vehicle where core functions are handled by a software layer that sits between the driver's or fleet manager's vehicular interface and which handles vehicle functions via mainly sensors. This allows the manufacturer to improve both usability and features dynamically via updates, including wireless ones.
What is now aimed at is to create a leading developer of a software-defined platform for heavy vehicles, including software and hardware, which forms the basis for differentiating digital vehicle functions.
This is a very interesting bet, not least because software-defined vehicles are the next major line of development in the automotive industry. But also, because it is the second example within the frame of a couple of years where Volvo and Daimler join forces in an important development area. Previously, since 2020, Volvo and Daimler Truck have a joint venture underway around fuel cell solutions to power the vehicles. Then Volvo Group bought 50 percent of Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co for a joint development of energy solutions for heavy trucks whose electricity for the batteries is generated from clean sources, such as fuel cells powered by hydrogen gas, and where the emissions mainly consist of clean water.
With the now announced SDV investment, the companies move forward together and share the considerable development costs. Undeniably a smart move, which nowadays is also not uncommon in automotive. Nissan/Reanault is a well-known example of this, where certain components are jointly developed for the companies' vehicles.
Martin Daum, CEO of Daimler Truck, says in a statement that the transformation towards CO2-neutral drive technology is as important as digitalization of the vehicle:
"By developing a joint software-defined vehicle platform with the Volvo Group, we will be able to transform our vehicles into a programmable unit. It will allow us to build differentiating digital vehicle capabilities with significantly greater speed and efficiency for our truck and bus customers around the world. Together with Volvo, we can develop a benchmark operating system for trucks and set an industry standard.”
Volvo’s CEO, Martin Lundstedt, adds: "We are now joining forces to accelerate the customer benefits that a software-defined truck platform will bring. Given the rapid transformation of our industry, it makes sense to work together to accelerate development, increase volumes and share costs.”
The new company is intended to be a 50/50 joint venture with headquarters in Gothenburg, Sweden.
Generally, Daimler’s PLM arsenal is based on Siemens Xcelerator solutions, like NX CAD and Teamcenter PLM, while Volvo Group works in PTC’s Creo CAD and Windchill environment.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Daimler och Volvo i ett joint venture för att ta fram en plattform för...

HUVUDKONTORET PLACERAS I GÖTEBORG. Världens två ledande tunga lastbilstillverkare, Daimler Truck och Volvo Group meddelade för ett par dagar sedan att de har för avsikt att bilda ett joint venture för att utveckla en mjukvarudefinierad fordonsplattform (SDV, Software-Defined Vehicles). Detta för att förstärka den digitala transformationen inom transport-branschen. En SDV är ett fordon där kärnfunktioner hanteras av ett mjukvarulager som sitter mellan förarens eller fleet managerns fordons-gränssnitt och som hanterar fordonsfunktioner via huvudsakligen sensorer. Detta gör det möjligt för tillverkaren att förbättra både användbarheten och funktionerna dynamiskt via uppdateringar, inklusive trådlösa sådana.
Vad man nu tar sikte på är att skapa en ledande utvecklare av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, inklusive mjuk- och hårdvara, som utgör grunden för att differentiera digitala fordonsfunktioner.
Detta är en mycket intressant satsning, inte minst i skenet av att programvaru-definierade fordon är nästa stora utvecklingslinje inom fordonsindustrin. Men också för att det är andra exemplet inom ramen av ett par år där Volvo och Daimler gör gemensam sak inom ett viktigt utvecklingsområde. Tidigare, sedan 2020, har Volvo och Daimler Truck en gemensam satsning igång kring bränslecellösningar för att driva fordonen. Då köpte Volvokoncernen in sig på 50 procent av Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co för en gemensam utveckling av energilösningar för tunga lastbilar vars elektricitet till batterierna ska genereras av rena källor, som bränsleceller drivna med vätgas, och där emissionerna huvudsakligen består av rent vatten.
Med den nu annonserade SDV-satsningen går bolagen framåt tillsammans och delar på de dryga utvecklingskostnaderna. Onekligen ett smart drag, som numera inte heller är ovanligt in om automotive. Nissan/Reanault är ett välkänt exempel på detta, där man utvecklar vissa komponenter gemensamt för bolagens fordon.
Martin Daum, CEO för Daimler Truck, säger i ett uttalande att transformationen mot CO2-neutral drivteknik är lika viktigt som digitaliseringen i fordonet:
”Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform med Volvo kommer vi att kunna förvandla våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att tillåta oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett benchmark-operativsystem för lastbilar och sätta en branschstandard.”
Volvo-chefen, Martin Lundstedt, tillägger: "Nu slår vi ihop våra krafter för att påskynda kundfördelarna som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform kommer att ge. Med tanke på den snabba omvandlingen av vår bransch är det vettigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela kostnaderna."
Det nya bolaget är tänkt att vara ett 50/50 joint venture med huvudkontor i Göteborg, Sverige.
På PLM-sidan kan allmänt noteras att Daimler huvudsakligen jobbar med Siemens Xcelerator-lösningarna NX CAD och Teamcenter, medan Volvo jobbar i PTC's Creo CAD och Windchill.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny mer hållbar modell för processtyrning när Södra Cell fördjupar samarbetet med ABB

Ingen bransch undkommer digitaliseringsvinden som idag blåser igenom alla industriella verksamheter. Det är i skenet av detta man kan betrakta den intressanta order ABB tagit hem från Södra Cell kring att implementation av en lösning för optimeringskontroll. Projektet avser blekeriet vid Södra Cells Väröbruk och är nästa steg i ambitionen att driva den digitala transformationen inom pappers- och massaindustrin. Poängen är att ABBs lösning kommer att hjälpa till att prioritera avgörande operativa processer i blekmedelsanläggning baserat på datadrivna beslut.
Ambitionerna är högt ställda och satsningen går ut på att utveckla nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering för verksamheten. Att det är just från Södra Cell beställningen kommer äger också sin tekniska logik: bolaget äger idag några av världens modernaste och mest högteknologiska massabruk och målet är, och har varit, att driva bruken ännu mer digitalt effektivt och hållbart.
Leveransen från ABB inkluderar utökad funktionalitet i ABBs välkända Ability System 800xA distribuerat styrsystem (DCS), genom implementering av avancerad processtyrning (APC) för blekningsprocessen vid Värö-anläggningen. Lösningen har tidigare framgångsrikt implementerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där kokeri- och blekeristyrningar har optimerats vilket resulterat i förbättrad processtabilitet och minskad resursförbrukning.
- Vi förväntar oss samma goda samarbete och resultat som under implementeringen av de tre APC-styrningarna vid systerbruket i Mönsterås, säger Marie Boman, Södra Cells projektledare vid bruket i Värö. Hon tillägger: "Vi ser en styrka i att kunna dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns från tidigare installationer."
Implementeringen av APC innebär ett nära samarbete med drift- och processavdelningarna på bruket i Värö. ABBs expertteam utför drift- och processanalys, utveckling och verifiering av modeller, implementering i styrsystemet samt utbildning och överlämning till driftorganisationen. Leveransen är planerad att tas i drift under våren/sommaren 2024.
Från ABBs sida kommenterar Martin Björnmalm, Local Business Line Manager Pulp and Paper, saken och säger att projektet exemplifierar bolagets engagemang för att utveckla papper- och massaindustrin genom innovativa lösningar.
- Integreringen av vårt avancerade processtyrningssystem vid bruket i Värö kommer att förbättra den operativa effektiviteten men är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket markerar ett viktigt steg i vårt pågående samarbete, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens’ EVP Joe Bohman: ”Xcelerator-as-a-Service and SaaS are Tearing Down Barriers With New Cloud...

"A COMPLETE SETUP of DIGITAL SaaS TOOLS." Siemens Digital Industries Software is moving ahead in full steam with its SaaS solutions built on the PLM portfolio Xcelerator. All Siemens cloud-based solutions have the letter X as a suffix. This, in turn, is tantamount to them being Xcelerator-as-a-Service solutions, with the cloud as the technical platform.
As PLM&ERP News previously reported from the company's ongoing user event Realize Live Americas in Las Vegas, the PLM solution Teamcenter will be the first service option in the cloud. But there is more to come. In his keynote in front of 2,000 enthusiastic attendees, the company's Teamcenter chief, EVP of PLM Products, Joe Bohman, said that the expansion of the cloud service portfolio continues with the CAD software NX X, the new and very interesting app for manufacturing and shop floor activities Zel X, MOM and MES software Opcenter X, CAE platform Simcenter X and Teamcenter X Essentials (PDM).
The Xcelerator-as-a-Service portfolio, according to Bohman, with the new upcoming additions, brings together the powerful functions of the company's rich software portfolio through purpose-built technology and service experiences that are, "tailored to the requirements of industries and individual users."
“The cloud market will exceed one trillion dollars in 2026 and every CIO (Chief Information Officer) I speak to is intensely interested in what we are doing with the cloud. The answer is Siemens Xcelerator-as-a-Service. We hereby offer our complete suite of digital tools as SaaS (Software-as-a-Service) solutions designed using our digital thread approach, so that everything is connected. We build SaaS solutions that are secure, personalized and customizable with our low-code software Mendix. With this, we contribute to tearing down barriers. Instead, we create platforms that bring together groups of experts, giving people the opportunity to discuss and work together,” stated Joe Bohman during his speech. He added: “Customers tell us they are 33% faster to market with this approach, achieve this at 60% lower IT costs while they still are 100% up-to-dated. Everything with built-in scalability – everything we do is scalable.”
Above all, Bohman emphasized the need to break down barriers in product development. This is done most efficiently with sharp digital tools and it’s clear that the cloud as a technical distribution platform facilitates this type of interconnected process flows.
”Xcelerator-as-a-Service connects all tasks and processes on one platform, giving everyone in the entire value chain the opportunity to work together anywhere, at the same time, with the tools and data they need in one place. These flexible, modular solutions then run on the industry's most robust interoperable data backbone, fully integrating workflows from concept to manufacturing,” Bohman concluded.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Siemens Joe Bohman: ”Xcelerator-as-a-Service och SaaS river barriärer och nu kommer nya molntjänster för...

"En komplett uppsättning av digitala verktyg som SaaS-lösningar." Siemens Digital Industries Software ångar på med sin SaaS-lösningar byggda på PLM-portföljen Xcelerator. Alla Siemens molnbaserade lösningar har bokstaven X som suffix. Detta är i sin tur liktydigt med att de är Xcelerator-as-a-Service-lösningar, med molnet som teknisk plattform.
Som PLM&ERP News tidigare rapporterat från bolagets pågående användarevent Realize Live Americas i Las Vegas blir PLM-lösningen Teamcenter först ut som tjänstealternativ i molnet. Men det kommer mera. I sin keynote inför 2 000 entusiastiska deltagare berättade bolagets Teamcenter-ansvarige, EVPn för PLM Products, Joe Bohman, att expansionen av molntjänst-portföljen fortsätter med CAD-mjukvaran NX X, den nya och mycket intressanta appen för tillverkning och verkstadsgolv Zel X, MOM och MES-mjukvaran Opcenter X, CAE-plattformen Simcenter X och Teamcenter X Essentials (PDM).
Xcelerator-as-a-Service-portföljen betyder enligt Joe Bohman att man nu sammanför de kraftfulla funktionerna i bolagets rika mjukvaruportfölj genom specialbyggd teknologi och serviceupplevelser som är, ”skräddarsydda för industriernas och enskilda användares krav.”
- Molnmarknaden kommer att överstiga en biljon dollar 2026 och varje CIO (Chief Information Officer) jag pratar med är intensivt intresserad av vad vi gör med molnet. Svaret är Siemens Xcelerator-as-a-Service. Vi erbjuder med denna vår kompletta uppsättning av digitala verktyg som SaaS-lösningar (Software-as-a -Service) designade med hjälp av vår digitala tråd-metod, så att allt hänger ihop. Vi bygger SaaS-lösningar som är säkra, personliga och anpassningsbara till vår lågkod-mjukvara Mendix. Med detta bidrar vi till att riva ner barriärer. Istället skapar vi plattformar som sammanför expertgrupper, vilket ger människor möjligheten att diskutera och arbeta tillsammans,” konstaterade Joe Bohman under sitt anförande. Han tillade: - Kunderna säger till oss att de är 33 % snabbare ut på marknaden med detta tillvägagångssätt, når detta till 60 % lägre IT-kostnader och är 100 % uppdaterade. Allt med inbyggd skalbarhet – allt vi gör är skalbart.”
Framför allt tryckte Bohman på behovet av att riva barriärer i produktframtagningsarbetet. Detta görs effektivast med vassa digitala verktyg och klart är att molnet som teknisk distributions-plattform underlättar denna typ av ihop-kopplade processflöden.
- Xcelerator-as-a-Service kopplar samman alla uppgifter och processer på en plattform, vilket ger alla i hela värdekedjan möjlighet att arbeta tillsammans var som helst, samtidigt, med de verktyg och data de behöver på ett och samma ställe. Dessa flexibla, modulära lösningar körs sedan på branschens mest robusta interoperabla dataryggrad, och integrerar helt arbetsflöden från idé till tillverkning, summerade Bohman.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

El till en växande lastbilsflotta: ”Nuvarande modell är ohållbar, men det finns alternativ”

Doktoranden SOPHIE-MARIE ERTELT argumenterar för en modell baserad på tillräcklighet. Idag är elektrifiering utgångspunkten för EUs politik för framtida vägtransporter. Grundtanken att länderna ska bygga ut infrastrukturen för att kunna ladda lastbilar - för att möta en ständigt ökade efterfrågan på transporter.
– Prognosen är en fördubbling fram till 2050 enbart i Örebroregionen. Jag argumenterar för att elektrifieringen av en ständigt växande lastbilsflotta inte är lösningen. Nu används dyra laddare med hög kapacitet som gör att elnätet inte kan hantera den ökande efterfrågan på effekt, säger Sophie-Marie Ertelt, doktorand vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.
EUs klimatpolitik innebär att el ska ersätta fossil diesel till lastbilar. Men dagens sätt att planera utifrån efterfrågan gör det omöjligt att minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. – Men det finns en alternativ modell. Den innebär att vi kan utnyttja elen effektivare, säger Ertelt.
I sin artikel i den vetenskapliga tidskriften Energy Research & Social Science analyserar hon modellen ”sufficiency-oriented planning”, vilket kan översättas med att tänka ”tillräckligt”. När det gäller hennes doktorsavhandling finansieras arbetet delvis av Region Örebro län, en geografisk del av Sverige som utmärker sig som ett logistiskt nav.
Det finns tre teknologier för att ersätta diesel i lastbilar. En är batterier som kräver ett nät av laddningsstationer. En andra är vätgas, där vätgasen måste produceras hållbart. Ett tredje är elektrifierade vägar. I dag är det första alternativet som gäller.
– Vi vet alla att klimatet förändras snabbt så vi måste agera nu och hitta smarta lösningar för att kunna förse industrin och alla andra som behöver mer elektricitet, konstaterar Sophie-Marie Ertelt.
Enligt henne är den nuvarande modellen (Predict & Provide) ohållbar. I stället argumenterar Sophie-Marie Ertelt för en modell baserad på tillräcklighet (Sufficiency-Oriented), som förespråkas av FNs klimatpanel IPCC.
– Vi måste utgå från de ekologiska gränserna. Allt fler transporter blir då inte hållbart. En konsekvens är att vi måste ändra vårt sätt att konsumera.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title