VerkstadsForum

1406 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

På Sverigeturné: Sandvik Coromant, AMT och Renishaw visar digitaliseringens möjligheter

Hur ska man få till ett optimalt och toppmodernt produktionsflöde? All tillverkande industriell verksamhet står idag inför tuffa utmaningar i detta. Digitaliseringen, automatiseringen, artificiell intelligens och annat är sånt som nu står på tröskeln för ett allmänt införande. Det är bakgrunden till en turné med deltagande av tre företag som på både teoretisk och praktisk nivå kan en hel del om de här sakerna: Sandvik Coromant, Renishaw och Sandvik AMT.
I början på mars, med start i Järfälla den 3 mars (se hela turnéplanen längst ner i artikeln) far de under en månad ut på en gemensam Sverige-tour för att tala om och visa hur man kan ta tag i utvecklingen.
Klicka på rubriken för att se hela turnéplanen.

Finsk skogsjätte väljer HCL till digital partner på vägen upp i molnet

HCL Technologies har tagit hem en intressant order från finska skogsindustrigiganten UPM. Avtalet är flerårigt och går ut på att optimera IT-infrastrukturen och skapa ökad operationell effektivitet.
Nu ska man ha klart för sig att det inte är ett nytt avtalsförhållande, utan att det handlar om en förnyelse av tidigare överenskommelser med start 2011. Samarbetet innebär dock att man utökar de tjänster som HCL tillhandahåller UPM och att HCL kommer att samverka med Tieto för leverera heltäckande tjänster i linje med UPMs strategi för "multi-vendor sourcing".

”VASS INTEGRATION”: IFS slår ett slag för full öppenhet i diversifierade IT-landskap

Stor öppenhet gentemot andra system i ett diversifierat IT-landskap – det är en av hemligheterna för framgångsrika ERP- och PLM-system. Industrivärlden är nu en gång för alla platser med omfattande systemdiversitet. Att inom ramen för detta skapa öppenhet som gör att alla processer ska kunna flyta på smidigare och bidra till ledtidsvinster, ökad kvalitet och snabbare time2market, är tveklöst en vinnande strategi.
I detta hänseende varierar kapabiliteterna rejält mellan skilda system och systemutvecklares vilja till öppenhet respektive monolitism. Klart är att svenska ERP-utvecklaren IFS, med sin Applicationssvit, representerar den förra kategorin. Bra på det mesta, men inte i allt, gör att de bekvämt applicerbara kopplingsmöjligheter till andra system och plattformar som kan etableras, har ett stort tekniskt och kommersiellt värde.
Se i detta bakgrunden till det nyligen lämnade beskedet om partnerskapet med Dell Technologies Boomi och deras plattform för dataintegration.
På sista raden är resultatet en teknikstack som i form av ett slags ”digitalt växelbord” kombinerar riktigt vass ERP, EAM (Enterprise Asset Management, ”anläggningshantering”) och FSM (Field Service Management, ”fältservice”) med industriell processexpertis och agila molnkapabiliteter.
- Vi lever genom detta fullt ut upp till möjligheten att erbjuda fullständig öppenhet och valfrihet, säger bolagets Chief Product Officer, Christian Pedersen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Rekordtillväxt för PTC Norden bakom nye chefens avancemang till general manager

PTC Norden har gått som tåget de senaste åren. 2019 är inget undantag, bolaget ökade intäkterna med 41 procent!
Samtidigt annonserar PTC att man skapat en ny nordisk topptjänst som GM, General Manager, för verksamheten. Det är bolagets tidigare säljchef för regionen, Filip Stål, som ”promoveras” till den nya rollen. Det är inte svårt att se tillsättningen som ett resultat av ett synnerligen starkt arbete i att stärka PTCs roll på de lokala marknaderna, inte minst genom de oerhört starka tillväxtsiffrorna på intäktssidan.
- Skandinaviska företag använder ofta ny teknik för att säkerställa strategisk tillväxt och framgång med digital transformation. PTCs verktyg för detta kan göra stor skillnad, säger Stål i en kommentar till avancemanget.
Så sant som det är sagt, men i ny vass teknologi ligger också en tuff utmaning, vilken då? Vi har tittat på saken i dagens artikel - klicka på rubriken för att läsa mer.

Ahlstrom-Munksjö transformerar med SAP Cloud och nya MES-lösningar

Börsnoterade Ahlstrom-Munksjö, med ca 8 000 medarbetare och en omsättning på runt 33 miljarder kronor, satsar på SAPs molnbaserade affärssystemlösning SAP S/4HANA Cloud. Man skriver i ett pressmeddelande att satsningen görs, ”som ett led i bolagets digitala transformation”. Men det stannar inte där; under CIO, Kristiina Lammila, tar man ett moderniseringsgrepp om flera bitar som relaterar till tillverkningen, bl a går man in i ett större samarbete kring MES (Manufacturing Exexcution Systems) med TietoEVRY och deras TIPS.
Bakgrunden är att detta globalt ledande bolag inom fiberbaserade material till allt ifrån filter och releasepapper till material för livmedelsindustriella processer och liknande är bland annat att få en mer samlad bild av företagets mer än 40 fabriker. Man menar sig med denna lösning bättre kunna optimera sånt som materialflöden och kundleveranser.
- Systemet hjälper oss med affärsplanering och prognoser, stöder lageroptimering och gör att vi kan utveckla gemensamma arbetsmetoder över hela företaget, säger Kristiina Lammila, CIO på Ahlstrom-Munksjö.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”Stor tillväxt inom molntjänster”: Radar reviderar upp IT-prognoserna för 2020

I Sveriges största årliga IT-rapport, IT-Radar 2020, från analysföretaget Radar Ecosystem revideras såväl IT-budgetarnas tillväxt som tillväxten i marknaden uppåt trots en fortsatt orolig omvärld. Radar analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 som präglats av stor osäkerhet och försiktighet där beslutade investeringar senarelagts till 2020.
- Stor osäkerhet har påverkat det avslutande halvåret av 2019 på ett påtagligt sätt men har nu normaliserats till en relativt stabil IT-utveckling för 2020. För oss visar trenden på IT-områdets betydelse i våra verksamheter när tillväxten i IT-budgetarna nu ligger över BNP-tillväxt två år i rad, säger Hans Werner, VD på Radar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Lyckad inkubation” när Indico gör exit från Uppsala Innovation Center

Uppsalaföretaget Indicio Technologies gör nu exit från affärsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, efter att ha fått framgångsrikt skräddarsytt affärsutvecklingsstöd sedan år 2014. Under diplomeringen förra veckan mottog Frans Andersen och David Fagersand beröm och fortsätter sitt arbete med flera av de största svenska börsnoterade bolagen.
Det Indicio tagit fram är en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Lösningen automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

DATADRIVEN ANALYS: Capgemeni köper ledande skandinavisk spelare

Med sina nära 220 000 anställda globalt och en omsättning på 14,1 miljarder euro 2019 är Capgemini ett av världens största konsultbolag. Detta hindrar nu inte bolaget från att ha fortsatta tillväxtambitioner, framför allt relaterat till att addera nya kompetenser och vässa sin lokala närvaro. De senare bitarna är avgörande skäl till dagens annonserade köp av det ca 200 personer starka Advectas.
Advectas är ett av de ledande skandinaviska bolagen inom business intelligence och dataanalys.
- Advectas, som är en välkänd aktör på den svenska marknaden, har de senaste 13 åren byggt upp en gedigen kompetens inom analystjänster genom kompetenta medarbetare och en stark kundbassäger Caps nordenbas, Anil Agarwal.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Stark tillväxt i Norden och ett ökat molnintresse bakom rekordår för Unit4

Det har gått riktigt bra för affärssystemleverantören Unit4. Bolaget redovisar starka finansiella resultat för fjärde kvartalet av sitt räkenskapsår.
Det är framför allt en kraftfull tillväxt på de nordiska och nordamerikanska marknaderna som ligger bakom framgången.
– Det här är förstås särskilt glädjande för oss i Norden, säger Katarina Gunnarsson, VD för Unit4 Sverige. Vi har haft ett mycket bra fjärde kvartal och ser ett ökat intresse inom i princip alla affärsområden och inte minst för molntjänsterna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Investeringar i ny teknik ska driva upp Daimler Mercedes resultat,” säger svenske koncernchefen

Ola Källenius är svensken som inte bara har ett av fordonsvärldens mest prestigeladdade jobb som CEO för Daimler, utan en position som också ställer honom inför branschens kanske tuffaste utmaningar. Daimler går nämligen inte bra och fordonsjätten har fått se nedgångar i försäljningen, börsfall och inslag av röda siffror.
Som om det inte räckte har man också vissa tekniska utmaningar: det handlar bl a om att få upp tempot i elektrifieringen av fordonen, där man varit lite långsam i starten; liksom att få ner de genomsnittliga CO2-utsläppen i den fossildrivna delen av fordonsflottan, från 137 gram till 95 gram.
– Det är som att åka berg-och-dalbana. Vi måste både gasa och bromsa, sa Källenius i en intervju efter sina 100 första dagar på koncernchefsposten i september ifjol.
Även om åtgärderna börjar ge vissa resultat är det hur som helst en bit kvar till ett välmående, kan man konstatera efter de preliminära siffrorna för 2019. Vinsten mer än halverades till 4,3 miljarder euro, vilket bl a beror på produktionsstörningar och kostnader för att lösa problemen på dieselfordonssidan. Men Källenius tänker vända skutan och ny teknik kommer att spela en väsentlig roll i detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing