VerkstadsForum

1489 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

19 000 drabbas när SCANIA stänger ner nästan allt – hur påverkas det stora...

Lastbilstillverkaren SCANIA stannar inte vid att permittera enligt förra veckans uppgivna siffror. Istället för de 9 000 som man då meddelade skulle permitteras i Sverige löpte bolaget idag linan ut och stänger ner så gott som hela den svenska verksamheten, vilket innebär att totalt 19 000 personer drabbas. Nu permitterar SCANIA även på tjänstemannaområdet, vid sidan av nedstängningen av tillverkningsanläggningarna.
- Blir det alltför långvarigt kan inte varsel uteslutas, säger presstalesmannen för SCANIA, Lars-åke Danielsson.
En av frågeställningarna kring detta är hur händelseutveckling i samband med coronakrisen påverkar SCANIAs stora införande av en helt ny PLM-plattform nästa år. ”The Starling Project”, som varit arbetsnamnet på detta, berör, enligt bolagets tidigare PLM-ansvarige 16 000 personer i alla led. Det är kort sagt en stor utmaning redan utan dagens tuffa effekter.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

KRÖNIKA: Coronavirusets ruggiga MATEMATIK

Influensans smittospridning har en slags inneboende, snarare exponentiell än linjär, matematik. Vid en ”normal” säsongsinfluensa sprider jag som smittobärare den vidare till i snitt 1,3 personer. Upprepas detta i tio spridningsvändor betyder det att jag är ansvarig för spridningen av influensan till ca 14 personer. Det låter ju inte så farligt, men då talar vi alltså om en normal influensa.
Det ruggiga med Coronaviruset är att smittobäraren i detta fall sprider sjukdomen till i snitt tre personer. Det låter ju inte heller så farligt, men efter tio vändor blir spridningseffekten nu att ca 59 000 personer fått smittan!
Covid-19 för alltså med sig en exponentiell effekt som gör den så mycket allvarligare än den vanliga influensan. Det blir med de här talen inte heller svårt att begripa hur ”lätt” det är att sätta igång en pandemisk effekt.
PLM&ERP News' Verdi Ogewell plockade upp siffrorna från en engelsk expert i ett program på TV4 och kunde inte låta bli att försöka räkna fram hur skillnaderna kunde bli så monstruöst stora.
Apropå Coronavirusets matematik, så har vi i krönikan också citerat några intressanta synpunkter från styrelseproffset och den i teknikbranschen välkände aktören, Christer Wallberg. Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

Det kommer knappast som nyhet att Coronakrisen satt fingret på värdet av att ha lösningar för distans- och hemarbete. I det närmaste mangrant har man bland PLM-spelarna börjat kampanja för sina plattformslösningar och hur dessa kan användas för att vända ett stopp i utvecklingsarbetet till en pågående, obruten och digitalt baserad arbetsprocess. De företag som inte haft den här typen av bredare plattformar på plats har fått en påminnelse om att det nu kan vara dags att dra gång ett digitaliseringsarbete, som ibland kanske blivit liggande eller fördröjts p g a pågående projekt där det kort sagt inte funnits tid att trava på i plattformsspåret.
Alltså kampanjas det nu mer eller mindre intensivt för detta bland utvecklarna, Dassault Systemes är inget undantag. Med sin 3DEXPERIENCE-plattform menar man sig också ha ett bra förslag att lägga upp på kampanjbordet.
PLM&ERP News har tittat närmare på denna, en av marknadens bredaste portföljer för produktutveckling och tillverkning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PRODUKTUTVECKLING: Bosch har tagit fram ett tillförlitligt snabbtest för COVID-19 – dagar blir timmar

Kampen mot Covid-19 går vidare med full kraft. Ett viktigt inslag i bekämpningen av coronaviruspandemin handlar om att få fram bra och samtidigt tester. Tillförlitliga testresultat kan betyda att man kan ge differentierande diagnoser på under 2,5 timme. Det menar tyska industrijätten Bosch, som utvecklat en sådan lösning:
- Boschs snabba Covid-19 test kommer hjälpa till att stoppa spridningen av pandemin och bryta spridningskedjan i ett tidigare skede, säger bolagets koncernchef, dr Volkmar Denner.
Det nya snabbtestet kan hjälpa medicinsk infrastruktur som mottagningar, sjukhus, laboratorier och vårdcentraler hävdar dr Denner. Snabbtestet kan simultant diagnostisera tio olika lungpatogener och uppfyller även kraven som World Health Organization (WHO) ställer på denna typ av test. Det är Boschdivisionen ”Healthcare Solutions”, som tillsammans med Randox Laboratories har utvecklat detta test somm mycket väl kan vara världens första automatiserade molekylära diagnostest.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE: ANSYS, COMSOL och säkrare kärnkrafts- och kärnbränslehantering med multifysiksimulering

Utveckling av kärnkraftsteknologi är närmast att betrakta som ett förbjudet område för svensk forskning. Men det hindrar nu inte att de länder runt om i världen som fortsatt att satsa offensivt på detta område kontinuerligt tittar på och tar fram nya lösningar för att vässa processer, optimera prestanda, förbättra säkerheten och förlänga livslängden.
Det är heller inte överraskande att PLM-mjukvaror – särskilt på simuleringssidan - spelar en allt viktigare och alltmer framträdande roll i detta arbete. Så har franska energibolaget EDF Group (EDF) jobbat hårt på att digitalisera sin verksamhet för att stimulera utvecklingen av säkra, pålitliga och koldioxidsnåla teknologier för kraftproduktion, till en överkomlig kostnad. På CAE-området har man i detta sedan 2017 samarbetat med Ansys.
Även svenska programutvecklaren COMSOL har mjukvarulösningar på området. Vi har tittat på ett case från Oak Ridge-labbet (ORNL), i USA, där COMSOLs Multiphysics mjukvara har blivit en tillförlitlig och viktig resurs.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvo Group VP och PiezoMotors ex-VD blir nya styrelsemedlemmar i svenska 3D-printutvecklaren Wematter

Linköpingsbaserade 3D-printutvecklaren Wematter, som utvecklar 3D-skrivare till produktutvecklingsavdelningar inom industri och sjukvård, har valt in Kasper Josefsson, VP inom Volvo Group och Johan Westermark, tidigare VD på PiezoMotor, som nya styrelseledamöter. Linköpingsbaserade 3D-printutvecklaren Wematter, som utvecklar 3D-skrivare till produktutvecklingsavdelningar inom industri och sjukvård, har valt in Kasper Josefsson, VP inom Volvo Group och Johan Westermark, tidigare VD på PiezoMotor, som nya styrelseledamöter.
De bägge ledamöterna nominerades och valdes, enligt bolagets pressmaterial, "in för att etablera och förverkliga Wematters expansiva planer."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEMCON korttidspermitterar: ”Men majoriteten av verksamheten löper enligt plan”

Alla påverkas av det som händer i skuggan av Corona-krisen. Inte minst konsultbranschen. Beskedet att AB Volvo säger upp 5 000 konsulter är bara ett exempel på hur nedstängningen av fabriker - eller ska vi kalla det ”pausade fabrikverksamheter” – drabbar.
Storkonsulten Semcon är ett av de företag som fått se denna typ av omedelbara effekter komma och man agerar lika direkt. Det är så dominoeffekter sätts igång, det ena ger det andra, som ger det tredje, o s v. I ett meddelande till press och andra intressenter skriver bolaget att, ”som en konsekvens av Covid-19 har ett antal kunder meddelat en minskad efterfrågan, vilket påverkar Semcon negativt.”
För att mildra de negativa finansiella effekterna meddelar bolagets chef för ”Corporate Communication & Marketing”, Per Nilsson att, ”Semcon implementerar korttidspermittering för berörd personal i enlighet med subventionerade åtgärder från myndigheter.” Inte nödvändigtvis någon katastrof för de berörda, på kort sikt. Men om Coronakrisens förlopp blir utdraget blir det givetvis tufft.
Klicka på rubriken och läs mer.

”GRATISVERSION AV MENDIX”: Siemens PLM-chef utlovar brett stöd under en TUFF TID

Reaktionerna på COVID-19 bland PLM-utvecklarna är på många sätt överväldigande. Alla vet att personal, kunder och partners genomgår tuffa tider, även om olika företag drabbas på skilda vis. Emellertid är viljan att hjälpa till legio, det får vi dagligen bevis på.
Ett exempel är Siemens Digital Industries ansvarigen chef för PLM-sidan, Tony Hemmelgarn som i vecka skickat ut ett brev till egentligen alla som är involverade i företagets verksamhet. Han berättar i detta om vilka mått och steg som vidtagits för att möta Coronakrisen - bl a lanserar han en gratisversion av bolagets lågkod plattform för applikationsutveckling, Mendix - och den problematik den fört med sig.
”Vår prioritering är hälsa och välbefinnande för våra anställda, kunder, partners och deras respektive familjer och samhällen,” skriver han och fortsätter: ”För detta ändamål har vi vidtagit flera steg under de senaste veckorna för att vi ska kunna fortsätta utveckla och leverera lösningar som påskyndar digital transformation och bäst stödjer våra kunder under denna osäkra period. Detta inkluderar att avbryta eller skjuta upp några event och för att i flera fall istället satsa digitala event.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM & Konstruktionsteknik: Samarbete i realtid med nya 2020-versionerna av Tekla

Det är de tuffa tiderna till trots inte bara ett problematiskt elände som möter nyhetsflödet. En hel del händer på mjukvaru- och innovationsfronten. Till exempel att Tekla presenterar de senaste versionerna av programvarulösningar för avancerad byggnadsinformationsmodellering (BIM), konstruktionsteknik och stålhantering. Vi talar alltså om 2020-versionerna av Tekla Structures, Tekla Structural Designer och Tekla Tedds.
Allmänt menar man från utvecklaren Trimble att de nya versionerna, ”ger ett sömlöst flöde vilket ger en bättre kvalitetssäkring.”
Klicka på rubriken för att läsa mer om 2020-versionerna.

Hon blir först när Högskolan Väst begår premiär för disputation online

Doktoranden Ana Magalhães blir först på Högskolan Väst med att försvara sin avhandling i direktsändning.
Imorgon sänder Högskolan Väst för första gången en disputation online. Doktoranden Ana Magalhães blir först med att försvara sin avhandling i direktsändning via ett e-mötesverktyg.
- Opponenten bor i Tyskland och assisterande handledaren i England, så med den här lösningen behöver vi inte ställa in, säger Anna-Karin Christiansson, disputationsordförande.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing