Akademiskt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Uppgradering av PTC: En 21-miljonerssatsning som ska ge hållbar produktionsteknik för flyg- och verkstadsindustrin

AKADEMISKT. Flyg- och verkstadsindustrin vill ta klivet in i en mer hållbar framtid, beräöttar idag Högskolan Väst i ett pressmeddelande. Av detta skäl satsar Västra Götalandsregionen nu 21 miljoner på projektet ”Springboard” som ska ge regionens tillverkningsföretag förutsättningar att ställa om. Satsningen sker inom ramarna för test- och demomiljön ProduktionsTeknisk Centrum (förkortat PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst är en aktiv part.
– För högskolans del är det här naturligtvis ett mycket positivt besked. Vi har redan ett tätt samarbete med flyg- och verkstadsindustrin och ett hållbarhetsfokus i vår forskning, säger Lennart Malmsköld, programchef för högskolans satsning inom teknik och lärande, Primus, och nämner projektet Replab, Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning, som en viktig satsning i samma anda och som delvis stöds av samma finansiärer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automotive/Analys på mikronivå: 3D-printade bildelar från Italien testas i Örebro

Örebro universitet ska tillsammans med Universitetet i Bologna analysera hållfastheten i nya smart designade 3D-printade delar till sportbilar. Delarna skickas från Italien för att noggrant undersökas i universitetets CT-skanner.
CT står för ”Computed Tomography”, och kallas även datortomografi eller skiktröntgen på svenska. Det är en vidareutveckling av en vanlig röntgenmaskin, och används för att avbilda personer eller objekt i tre dimensioner.
– Här kan vi göra riktigt häftiga materialanalyser på mikrometernivå, säger forskaren Patrik Karlsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Akut behov av ingenjörer med elbilskompetens: Högskolan Väst drar igång två nya utbildningar

När fordonsindustrin elektrifieras och utvecklingen går mot en stegvis autonomisering så innebär det närmast en revolution för produktutvecklingsarbetet. Mekaniken finns förstås kvar i tillämpliga delar, men de stora kliven innebär en förskjutning i utvecklingsarbetet mot elektronik- och mjukvaruutveckling.
Detta skapar i sin tur ett akut behov av ingenjörer med elfordonskompetens. Så, hur ser det ut med responsen från utbildningssektorn? Ett proaktivt svar kommer idag från Högskolan Väst, som möter industrins efterfrågan med två nya utbildningar som tagits fram i samverkan med fordonstillverkare och andra aktörer i Västsverige. Bland annat Volvo Cars, Scania och NEVS.
– Systemskiftet till elektrifiering av fordon innebär att det behövs minst 10 000 ingenjörer med elfordonskompetens. Det är därför nödvändigt att vi kan tänka nytt och erbjuda utbildningar som underlättar för fordonsindustrin att klara sin omställning, säger Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: MathWorks släpper uppdaterade versioner av MATLAB och Simulink

När MathWorks nu lanserar 2020b-versionerna av produktfamiljerna MATLAB och Simulink finns det en hel del smått och gott på nyhetsfronten. Allmänt gäller att man med nya funktioner i MATLAB förenklar arbetet med grafik och appar och, ifråga om Simulink-uppdateringarna, fokuserar på utökad åtkomst och hastighet. I det senare fallet lanserar man också Simulink Online för åtkomst via webbläsare.
R2020b introducerar också nya produkter som bygger på artificiell intelligens (AI), påskyndar autonom systemutveckling och påskyndar skapandet av 3D-scener för automatisk körsimulering.
Intressant för de som jobbar inom fordonsindustrin är exempelvis att den nya RoadRunner Scene Builder-produkten automatiserar skapandet av vägnätverk från HD Maps.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kreativ kraft på Semcon: Han leder forskning om big data i PRODUKTUTVECKLING

Semcon leder ny forskning om hur big data kan effektivisera produktutveckling Det verkar vara bra drag under galoscherna hos teknik- och IT-konsulten Semcon, som initierar det ena projektet efter det andra på synnerligen intressanta områden inom produktutvecklingsområdet.
Senast för några dagar sedan publicerade PLM&ERP News en artikel om en förstudie för Gävle Hamn kring logistik och autonoma fordon.
Idag meddelar bolaget att man drar igång och leder ett nytt forskningsprojekt kring hur företag använda big data för att förbättra sin produktutveckling.
- Främst handlar det om att kunna fatta datastödda beslut tidigt i utvecklingsprocessen, säger Lasse Bjørkhaug, projektledare för forskningsprojektet och på Semcon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAMARBETE MED SAAB: Hans forskning ska ge autonoma robotar ”ögon”

PLM&ERP News har tidigare skrivit om hur forskare vid Örebro Universitet hjälper Saabs robotar kommunicera under vatten. Det handlar om AI-forskare vid universitet som inom ramarna för AI.MEE-projekt har samarbetat med Saab för att lära robotar att kommunicera.
Tekniken är tänkt att hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar.
Men projektet går vidare mot allt högre nivåer av autonomi, bland annat genom få robotarna att uppfatta saker omkring dem, helt enkelt få dem att se, genom AI.MEE-projektet Autodive och forskaren Da Sun vid Örebro Universitet.
– Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger Jimmy Jonsson på Saab Dynamics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AR/VR: Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring virtual reality som utbildningsverktyg

Virtual Reality- och Augmented Reality-lösningar (VR/AR) vinner alltmer mark i takt med att mjukvarorna förbättrats rent tekniskt. Men hur långt har man egentligen kommit när det gäller lösningarnas effektivitet inom personalutbildning?
Detta ska Högskolan Väst tillsammans med SJ titta närmare på. I dagarna startar ett gemensamt forskningsprojekt där fokus är att studera hur VR på bästa sätt kan användas för att utbilda SJs personal.
- SJ använder sig idag av VR för att träna lokförare och tågvärdar i olika arbetsmoment som kan vara svåra eller farliga att öva på genom verkliga moment. VR gör det möjligt att skapa, simulera scenarios och olika situationer för träning, berättar Amir Haj-Bolouri, forskare och lektor inom Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. Klicka på rubriken för att läsa mer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digital mänsklig modellering i fokus på internationellt event från högskolan i Skövde

Den virtuella människan är central vid DHM2020, Digital Human Modeling Symposium, som nu pågår i Skövde, mellan den 31 augusti till den 2 september. Den virtuella människan används bland annat för att utvärdera arbetsplatser och produkter, provkrocka bilar och annat. Möjligheterna att dra nytta av denna digitala ”provdocka” är närmast oändliga och något som ofta beskrivits i PLM&ERP News spalter.
I dagarna, 31 augusti till 2 september, deltar också hundratalet personer i DHM2020. Eventet är ett internationellt forum för forskare där de kan rapportera sina senaste innovationer, sammanfatta det senaste inom fältet, samt utbyta idéer, resultat och visioner inom alla områden inom digital mänsklig modelleringsforskning och dess applikationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer, t ex initiativtagarens, professor Lars Hansson, svar på frågor kring konferensen och detta växande ämnesområde.

PRODUKTUTVECKLING: Örebroföretag satsar på världsmarknaden med ny smart 3D-kamera

Forskare vid Örebro universitet har utvecklat den smarta kameran Emitrace som ska förhindra påkörningsolyckor. Efter nio års arbete är kameran till slut klar för lansering.
– Det ligger mycket forskning bakom, säger universitetslektor Henrik Andreasson.
Idén till kameran Emitrace fick Henrik Andreasson år 2011 när han handledde Rafael Mosberger i en doktorsavhandling om smarta sensorer. Tillsammans har de i flera år jobbat med utvecklingen av Emitrace som till slut blivit certifierad och CE-märkt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Örebroforskare hjälper Saabs robotar kommunicera under vatten

AI-forskare vid Örebro universitet har inom ramarna för AI.MEE-projektet Corob samarbetat med Saab för att lära robotar att kommunicera.
– Det är verkligen en utmaning. Robotarna måste kunna s a s tala samma språk för att kommunicera, säger Martin Längkvist, forskare vid Örebro Universitet.
- Absolut, men det har gått bra och vi har fått en kickstart, tillägger Göran Backlund, CTO på Saab. Det är ett fantastiskt sätt att komma igång; att börja testa i smått. När vi tittat på våra undervattensfarkoster kan vi ju konstatera att det är en svår och för dyr miljö att börja testa direkt i.
Därför har man flyttat upp det hela på land och använt en drönare och en mobil robot på marken.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing