Akademiskt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Lyckat AI-samarbete mellan universitet och Saab Dynamics

Den tekniska utvecklingen inom AI-området går blixtsnabbt och för Saab Dynamics är det viktigt att hänga med och förstå hur tekniken kan förbättra produkter och tjänster. Under våren har man tillsammans med AI-forskare vid Örebro universitet arbetat med projektet Corob, som handlar om att lära robotar att kommunicera med varandra.

Doktorsavhandling om ”oegentligheter” i visköst beteende hos metallurgiska slaggsystem

Hur skulle en vetenskaplig förklaring se ut till varför det uppträder ”oegentligheter” i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem? Den frågan har Dimitrios Siafakas tittat närmare på i en doktorsavhandling från Tekniska högskolan, Jönköping University.
”On particles and slags in steel casting,” har Siafakas rubricerat sin avhandling, i vilken han också ville identifiera vilka element eller ämnen som kan användas för kornförädling av austenitiska stål.

Norrländsk 5G-premär: AI och IoT i fokus för Telia och Mittuniversitetet

Fokus på samarbetet är att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI och Internet of Things – IoT. Målet är att accelerera forskningen inom fjärrstyrda och autonoma fordon i industrin och i skogsbruket när Telia och Mittuniversitetet inviger sin 5G-stasning.
Nätet på Mittuniversitetet är en permanent installation och utgör en viktig byggsten för att utveckla 5G-tekniken inom ramen för Telias 5G-partnerprogram. Programmet tillhandahåller en innovationsmiljö där partners ges möjlighet att utforska de tekniska och affärsmässiga möjligheterna med 5G. På så vis vill Telia bidra till att tekniken tas tillvara på bästa sätt när 5G lanseras kommersiellt i Sverige under 2020.

AKADEMISKT: Nya kunskaper om metallisk grundmassa optimerar gjutkomponenter

I sin doktorsavhandling ”The role of primary austenite morphology in cast iron”, från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando tagit fram ny kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.

Högskolestudenter bidrar till produktutveckling i Töreboda

Ett flertal studenter från Högskolan i Skövde gör sina examensarbeten tillsammans med ett företag. För studenten blir det ett sätt att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, och verksamheten får i gengäld ett problem löst av engagerade studenter.
Ericsindustrier i Töreboda är ett litet industriföretag som samarbetar med studenter från Högskolan i Skövde för att hitta nya lösningar för sin produktutveckling. Ett samarbete som ser ut att leda till stor industrinytta för företaget.

Hans forskning hjälper Volvo, Scania och andra att bygga fordon i lättare material

Att bygga bilar i lätta material är ett av biltillverkarnas sätt att minska koldioxidutsläppen och klara allt tuffare utsläppskrav. Men detta är inte oproblematiskt. Ett hinder på vägen kan vara att hitta effektiva metoder för lasersvetsning i vissa metaller.
Karl Fahlström har nyligen presenterat resultaten av sitt forskningsprojekt i sin doktorsavhandling på Högskolan Väst. Hans forskning visar på lösningar som Volvo Cars, Scania och flera andra företag har direkt nytta av.

Mot Industri 4.0: Han koordinerar miljardprojekt för digitalisering av industrin

Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips.
Syftet med det treåriga projektet Arrowhead Tools är att skapa verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin.
– Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibla och säkra digitaliserings- och automationslösningar med 25-60 procent, säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för Arrowhead Tools.

HÖGSKOLAN VÄST: Hans forskning om verktygsstål ger direkt nytta för stålindustrin

Hur man framställer verktygsstål är avgörande för att verktyg ska hålla hög kvalitet och vara hållbara över lång tid. Industridoktoranden Arbab Rehan har på uppdrag av Uddeholm forskat om hur man optimerar kallarbetsstålet Caldie, rapporterar Christina Axelsson i dagens artikel.

– Med rätt typ av värmebehandling förbättras stålets egenskaper avsevärt, säger Arbab Rehan som nyligen presenterade sin avhandling vid Högskolan Väst.

PLM: ”Dåligt digitaliserade labb ger Dassaults BIOVIA stor tillväxtpotential”

BIOVIA heter en av de mer sällan omskrivna apparna på Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Det hindrar nu inte att det är en intressant lösning som redan har, men framför allt kommer att få, ökad betydelse. Mjukvaran är mest använd inom segmentet Life Sciences, där den utnyttjas för att såväl utveckla som testa nya material och kemiska substanser i en virtuell miljö.
Vad som gör att produktens tillväxtpotential är stor beror bl a på det lite överraskande faktumet att de flesta labb befinner sig på en mycket låg nivå rent digitaliseringsmässigt, berättar bolagschefen, Leif Pedersen, när Madelene Kornfehl träffade honom för PLM&ERP News räkning när han nyligen var på Sverige-besök.

Toppbetyg till Högskolan Västs forskarutbildning inom produktionsteknik

För ett utbildningar på universitetsnivå inom forskning är det A och O att hålla en ”certifierat” hög kvalitativ nivå för att locka till sig de stora talangerna. Därför var det en påtagligt nöjd rektor för Högskolan Väst, Martin Hellström, som kunde rapportera att man fått betyget ”Hög Kvalitet” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för sin forskarutbildning inom produktionsteknik. Med detta omdöme innebär det att Högskolan Västs alla tre forskarutbildningar håller ”Hög Kvalitet”, enligt UKÄs utbildningsutvärderingar.
– Beskedet gör mig glad och stolt, säger Hellström. Det visar att vi bedriver utbildningar med hög kvalitet, såväl från grundnivå till doktorshatt, och det är ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete ger resultat.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing