Akademiskt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Världsledande datacenter-bolaget Vertiv i samarbete kring hållbarhet med RISE

Hållbarhetslösningar inom alla områden är ett superhett ämne. Ett intressant exempel är att ett av världens ledande datacenter-företag, amerikanska Vertiv, nu ansluter sig till RISE partnerprogram för utveckling av datacenter. Det strategiska samarbetet ska bidra till utvecklingen av hållbara lösningar som återanvändning av värme och alternativa kraftkällor. Medgrundare till partnerskapsprogrammet är f ö en rad namnkunniga aktörer på IT-arenan, som Ericsson, Facebook, Vattenfall, ABB och Luleå Tekniska Universitet.
Datacenterforskningen på RISE drivs vid ICE Datacenter i Luleå. Här samarbetar RISE med näringsliv, akademi och offentlighet med branschnära forsknings- och utvecklingsarbete med ett övergripande syfte att bidra till en hållbar tillväxt genom konkurrenskraft och nytänkande.
- Samarbetet med Vertiv hjälper oss att komma närmare branschens behov och stärker vår dialog och det direkta samarbetet. Vi vill förstå branschens behov för att fortsätta utveckla vår ledande roll, i samarbete med våra partners, säger Tor Björn Minde, RISE, som leder ICE Datacenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svetsbaserad additiv forskning i Primusmiljön vinnare när Högskolan Väst får 74 miljoner från KK-stiftelsen

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus får en fin julklapp i form av ett anslag på närmare 74 miljoner kronor. Pengarna kommer från KK-stiftelsen och avser verksamhet under 2022. Finansieringen gör det möjligt att driva elva nya forskningsprojekt inom produktionsteknik och lärande. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning. Flera nya forskningssatsningar kan också startas.
Vid sidan av de 74 miljonerna från KK-stiftelsen kommer i verksamheten involverade företag att bidra med omkring 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolas egna medel motsvarar det totalt drygt 145 miljoner kronor.
– Projekten som beviljats pengar är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Forskare från Högskolan Väst utsedd till ÅRETS GKN-STIPENDIAT

Årets GKN-stipendiat har utsetts och mottagaren är Chamara Kumara. Han är forskare inom produktionsteknik och metoden additiv tillverkning på Högskolan Väst. Enligt nomineringen har han en förmåga att både se till utvecklingen av kunskap rent forskningsmässigt samtidigt som han knyter ihop detta med industrins behov.
- Jag är väldigt glad och tacksam över att ha tilldelats GKN-stipendiet. Jag har haft fantastiska handledare och arbetar nära bland annat GKN som är mycket inspirerande. Jag är ödmjuk inför framtiden och vill verkligen tacka och framhålla allt det lagarbete som sker i vår forskningsmiljö, säger Chamara Kumara.
Additiv tillverkning revolutionerar tillverkningsindustrin. Men med additiv tillverkning följer också behov av nya materialkunskaper, inte minst ifråga om legering ("Alloy") 718 som är en av de mest använda inom gasturbinindustrin. Under den additiva tillverkningen utsätts legeringen för höga temperaturer. Det gäller vid både den additiva processen och efterbehandlingen. Temperatur och tid är två parametrar som har avgörande betydelse för den slutliga mikrostrukturen, och den är i sin tur avgörande för materialegenskaperna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskolan Västs Sicomap forskarskola ”examinerar” 16 specialister i produktionsteknik

I den nyligen avslutade företagsforskarskolan Sicomap vid Högskolan Väst har industridoktorander forskat i nära samverkan med elva industriföretag.
– De här personerna har utvecklat specialistkompetens inom produktionstekniska frågor som är relevanta för företagen. Majoriteten av dem driver nu andra forskningsuppdrag på företagens FoU-avdelningar, säger Per Nylén, professor och ansvarig för Sicomap på Högskolan Väst.
Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Hittills har 15 av dem hunnit ta sin doktorsexamen. Industridoktoranderna har studerat på Högskolan Västs forskarutbildning, parallellt med att de varit anställda av ett företag. Doktorandernas forskning har baserats på företagens olika behov av ny specialistkunskap inom specifika frågor. I den nyligen avslutade företagsforskarskolan Sicomap vid Högskolan Väst har industridoktorander forskat i nära samverkan med elva industriföretag.
– De här personerna har utvecklat specialistkompetens inom produktionstekniska frågor som är relevanta för företagen. Majoriteten av dem driver nu andra forskningsuppdrag på företagens FoU-avdelningar, säger Per Nylén, professor och ansvarig för Sicomap på Högskolan Väst.
Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Hittills har 15 av dem hunnit ta sin doktorsexamen. Industridoktoranderna har studerat på Högskolan Västs forskarutbildning, parallellt med att de varit anställda av ett företag. Doktorandernas forskning har baserats på företagens olika behov av ny specialistkunskap inom specifika frågor.
Bland de företag man samarbetat med i projektet finns Sandvik Coromant, Scania CV, SECO Tools och Volvo CE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nordisk status för artificiell intelligens: Mognad i världsklass, men ”svenska företag borde investera mer...

Enligt en färsk rapport från Silo AI, ett av Europas största privata AI-laboratorier, är Sveriges styrkor på AI-området det stora antalet AI-initiativ, den dynamiska ekonomin och den välutbildade arbetskraften.
Det handlar om den första omfattande marknadsöversikten över användandet av artificiell intelligens i de nordiska länderna. I denna AI-statusrapporten (”Nordic State of AI”), finns bidrag från fyra nordiska länder, Finland, Sverige, Norge och Danmark, inklkusive material från bl a AI Sweden, KTH och Högskolan i Halmstad, Aalto Universitetet i Finland och Finnish Center for Artificla Intelligence FCAI. Det är till sin karaktär en årsrapport som ger en omfattande översikt över AI-marknaderna och visar hur artificiell intelligens används inom olika branscher.
- Företagen använder i ökande grad AI som del av sin kärnverksamhet för att säkerställa att deras produkter och tjänster kan förbli konkurrenskraftiga även i framtiden, säger Anna Mossberg, VD för Silo AI i Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny forskning kring AI: ”Vi har utvecklat ett system för självkörande bilar att förstå...

Det finns förstås en rad dynamiska situationer när det gäller autonoma fordon, som kräver mycket av förståelse av AI-lösningarna (Artificiell Intelligens) som styr systemen för självkörning. Ponera t ex att en cyklist skyms i några sekunder av en bil. En vanlig situation i trafiken som dagens självkörande bilar inte klarar av att hantera – för i just det ögonblicket har cyklisten slutat att existera.
Denna och liknande situationer menar sig forskare vid Örebro universitet ha utvecklat lösningar för.
– Vi har lyckats utveckla ett nytt sätt för självkörande fordon att förstå och förklara dynamiken i vår värld, precis som vi människor kan göra, säger Mehul Bhatt, professor i datavetenskap vid lärosätet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ESS-projektet i Lund: Nya SAGA-satsningen kan ge forskare unika kunskaper om ytor i cellväggar

Ett av de mer spännande svenskbaserade avancerade forskningsprojekten är den sameuropeiska storsatsningen ESS, eller European Spallation Source, en flervetenskaplig forskningsanläggning i Lund. Det handlar om en enorm proton-acccelerator lokaliserad i Lund med en budget somm initialt låg på runt 18 miljarder kronor. I denna spallationsanläggning accelereras protoner till nästan ljusets hastighet i en acceleratortunnel. Anläggningen är baserad på en neutronkälla, där kaskader av neutroner framkallas genom spallation - en teknik där protoner med hög energi och hastighet "spjälkar" ut neutroner ur volfram. Värdet ligger i att man med denna anläggning får precisionsverktyg för att genomföra materialforskning inom en rad vetenskaper, som strukturkemi, biologi, ingenjörsvetenskaper, arkeologi och geofysik.
Vetenskapsrådet har nu beviljat anslag för två tvärdisciplinära projekt som förstudier för framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM.
Med ett speciellt GISANS-instrument (”Grazing-incidence small-angle scattering”) kommer forskare i detalj kunna analysera hur en neutronstråle sprids när den reflekteras mot olika ytor.
När det gäller PLM-aspekterna i bygget av denna anläggning är det Dassault Systemes lösningar som använts.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rekordintresse bland företagen för årets Automationsdag

Att det finns ett ”mötesunderskott” inom många branscher efter Covid-19 är glasklart. Det blev bl a av detta en ovanligt stor uppslutning när Automationsdagen äntligen kunde genomföras på plats på Innovatumområdet i Trollhättan. Drygt 100 företag och 260 deltagare möttes den 18 november för att ta del av det senaste inom automation och digitalisering för tillverkningsindustrin.
– Den stora uppslutningen visar att utöver intresset att hitta smarta tekniklösningar också finns ett stort behov efter Covid-restriktionerna att komma utanför företagets fyra väggar och få input från andra, kommenterar Jan Oscarsson, projektledare för Automationsdagen, Innovatum Science Park.
Det årliga eventet Automationsdagen har lockat besökare från teknikföretag, industri, forskare och högskolestudenter sedan 2014. Automationsdagen var i år en del av Tech InWest Sweden – årets stora tillväxtevent inom industriell teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: SSF satsar 30 miljoner på 2021 års industridoktorand-projekt – här är hela listan

Stiftelsen för Strategisk forskning, SSF, satsar 30 miljoner kronor på programmet SSF Industridoktorand. Idag berättar man att 12 projekt utsedda och vardera beviljas 2,5 miljoner kronor. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.
Programmet är tänkt att stimulera behovsdriven, excellent forskning inom SSFs områden naturvetenskap, teknik och medicin. Det ska också öka korsbefruktningen mellan akademi och näringsliv och utbilda strategiskt och kompetensmässigt attraktiva doktorer.
Projekten handlar om allt från att använda CRISPR-teknik för att skapa nya läkemedel mot virus, till att utveckla nya metoder och teknik, så kallad neutron-gammaemissionstomografi, för att analysera innehållet i tunnor med radioaktivt avfall som ska slutförvaras.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÖGSKOLAN VÄST: Sju kvinnliga doktorander stärker PRIMUS forskning

Högskolan Väst berättar idag att man tagit krafttag för att förbättra balansen mellan könen när det gäller lärosätets forskning inom produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande. Under senaste året har sju kvinnor rekryterats till Högskolan Västs
– Det är värdefullt att få en bättre fördelning mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Vår forskningsmiljö och kultur berikas med fler perspektiv och större mångfald. Det är viktigt för att skapa innovativ utveckling, säger Lennart Malmsköld, Primus programchef, Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing