Tillverkning

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PLM ROADMAP & PDT: Från Boeing och Saab till multi-BOMar och digitala trådar –...

Man kan lugnt utgå ifrån att årets upplaga av de numera sammanslagna årliga eventen CIMdata’s PLM Roadmap och Eurosteps’ PDT, 2020-versionen, blir ett av de mest spännande hittills. Tiderna är dramatiska, inte bara p g a Coronavirusets härjningar, utan lika mycket för att teknologiutvecklingen är i ett dramatiskt skede. Dels för att utvecklingen är så teknologisk explosiv, med följande förändringar i digitala verktygsbehov, metodik och designupplägg. Dels för att Coroneffekterna för med sig en rad förändringar som relaterar till sånt som ökat distansarbete, datatillgänglighet och säkerhet. Frågan är nu hur detta påverkar utvecklingen inom produktframtagningsarbetet. Hur gör man när ny teknik ska gå från teoretiska modeller till fungerande realiteter?
Problemställningarna är många kring vad det egentligen är vi ser och hur vägen framåt ser ut när det gäller utvecklingens riktning. Sånt som konfigurationshantering över hela produktlivcykeln, modellbaserad systemutveckling, lösningar för digitala tvillingar och trådar, säker samverkan i distribuerade utvecklings- och tillverkningsmiljöer och annat behöver exemplifieras och analyseras. Här behövs besked som relaterar till verkligheten på företagen i hur man möter det nya och i årets upplaga finns en hel del godbitar med spetsaktörer och presentatörer från bolag som Boeing, Airbus, Saab Aeronautics, BAE Systems, Raytheon och Pratt&Whitney. På analytikersidan finns också världens ledande profiler med och diskuterar kring de här frågorna: CIMdatachefen, Peter Bilello och Gartners PLM-analytiker, Marc Halpern.
Årets tema är: “Den digitala tråden – PLM-proffsens väg mot leveranser av innovation, effektivitet och kvalitet.” Datum att notera i kalendern är 17-19 november.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sandvik Machining Solutions chef invald i nytt industriellt WiM HALL of FAME

PLM&ERP News gratulerar idag Sandviks chef för affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS), Nadine Crauwels, som har invalts i Women in Manufacturing (WiM) Hall of Fame.
Hon var fram tills nyligen VD för Sandvik Coromant, men började i oktober som ny chef för SMS.
WiM Hall of Fame hedrar kvinnor som har haft enastående inflytande inom tillverkningsindustrin. Crauwels är en av bara 15 kvinnor som har invalts i den allra första WiM Hall of Fame, som kom till nu i oktober 2020.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CASE/Nolato Gota: “Mjukvaran bakom effektivitetsökning på upp till 35 procent”

Kan man radikalt förbättra effektiviteten i produktionen med hjälp av moderna mjukvaror?
- Absolut, säger Olof Pettersson, VD på Nolato Gota. Vi har de senaste åren vässat vår effektivitet, mätt i OEE, i fabriken med upp till 35 procent. Han berättar att bolaget investerat i lösningen RS Production från Good Solutions, vilket han menar, ”inneburit att vi blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framförallt mer hållbara."
Förkortningen OEE står för Overall Equipment Effectiveness. På svenska brukar man använda akronymnerna TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) eller UTE (Utrustningens Totala Effektivitet), men i alla fall står förkortningarna för nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet.
Hur har detta fungerat på Nolato Gota? Klicka på rubriken för att läsa hela caset.

ROCKAD I SANDVIKTOPPEN: Hon tar över som chef för Coromant

SPÄNNANDE LÄGE. Efter drygt tre år med Nadine Crauwels på VD-posten är det dags för Sandvik Coromant att få en ny chef. Idag meddelar bolaget sålunda det blir Helen Blomqvist som tar över efter Crauwels som istället blivit chef för Sandvik Machining Solutions-divisionen (SMS).
Helen Blomqvist är väl bekant med bolagsmiljön på Sandvik efter 17 år i bolaget. Som ny VD för Coromant kommer hon att ansvara för att förstärka bolagets ledande position inom tillverkningsverktyg och bearbetningslösningar och förse tillverkningsindustrin med lösningar som effektiviserar och driver den framåt. Blomqvist kommer att rapportera till Crauwels och blir parallellt också att medlem i Sandvik Machining Solutions management-team.
En spännande vinkel på Helen Blomqvists tillträde är att hon haft flera ledande befattningar relaterat till forsknings- och R&D-verksamheten. Hon har också två patent och utsågs så sent som 2018 till ”Sandvik Coromant Leader of the Year.” Spännande sett ur PLM-synvinkel är f ö att nyinköpta CNC-/NC-simuleringsutvecklaren, CGTech, med mjukvaran VERICUT, kommer att finnas med under SLM-paraplyet och kommer att rapportera via Sandvik Coromant.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BYTE I TACTON-toppen – Tuff utmaning för nye VDn: Omsätt toppbetyget hos Gartner till...

Sedan september månad heter konfigurationsutvecklarens, Tacton, nye chef Bo Gyldenvang. Han efterträdde då Frederic Laziou som ny CEO för denna framgångsrika svenska marknadsledare på CPQ-området (Configure, Price and Quote).
Gyldenvang kommer till Tacton med omfattande mjukvaru- och tjänsteerfarenheter, senast som COO på Software AG, känt för sin integrations- och IoT-programvaruplattform, där han var verksam i den tyska IT-utvecklarens amerikanska rörelse. Innan dess hade Gyldenvang ledande befattningar inom mjukvaruföretag som BMC Software och HP Software.
Utmaningen för den nye Tactonledaren blir framför allt att omsätta bra utvärderingar från analytiker som Gartner – där man nyligen positionerades som”visionär” i den s k Magiska Kvadranten - till kommersiella framgångar och nå ett läge där den globala tillväxten får en ny och kraftfullare fortsättning. Men också att inspirera programutvecklarna i bolaget att vässa mjukvaran ytterligare till att också hamna i Gartners ledarkvadrant avseende kapabiliteter att exekvera.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvo Trucks får 190 miljoner i amerikanskt miljöstöd för 70 VNR el-lastbilar

Volvo Trucks har inhöstat en viktig framgång på el-lastbilsfronten. Bolagets nordamerikanska rörelse har tilldelats 21,7 miljoner dollar, motsvarande drygt 190 miljoner kronor, i bidrag för att distribuera 70 VNR Electric-lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution.
Det är US Environmental Protection Agency (EPA) och deras ”Targeted Air Shed Grant Program” som bidrar med 20 miljoner dollar i finansiering, medan South Coast Air Quality Management District kompletterat med 1,7 miljoner dollar för åtgärder som relaterar till laddningsinfrastruktur för att förbättra luftkvaliteten i regionen.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ÖVERRASKANDE AFFÄR: Prevas lägger en kvarts miljard på köpet av Evotechkoncernen

För en dryg kvartsmiljard, 270 miljoner kronor, blir industrikonsulten Prevas helägare till konsultgruppen Evotech. I affären ingår också att man köper resterande minoritetsposter i Evotech-döttrarna Tritech Technology och Deva Mecaneyes. I köpet ingår också PLM-konsulten Filoprocess.
Prevas har klarat sig bra under Coronavirusets härjningar och står enligt en tidigare intervju (maj 2020) med koncernchefen, Johan Strid, starkt trots de tuffa tiderna. Strid menar att detta beror på flera saker, men främst att man har uppdragsgivare inom sektorer som är mindre exponerade mot ”Coronaeffekter”. Segment som life science, försvar och telekom är exempel på detta; områden som inte är särskilt påverkade av pandemin. Visserligen har man också uppdrag inom sektorer som sett tuffa Coronaeffekter – som fordons- och tillverkningsindustrin – men totalt står dessa för mindre andelar av Prevas uppdragsportfölj, bara runt 5-6 % av omsättningen.
Sammantaget omsatte Prevas 2019 1 120 miljoner med en vinstnivå kring 5-6 procent eller 74 miljoner under fjolåret. De köpta bolagens omsättning låg under samma tid på ca 325 miljoner och de har enligt Prevas pressmaterial kring affären ”haft en god lönsamhet”. Men pengar är en sak, vad man kan göra med den nya uppställningen en annan. Hur ser det ut där?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAM/CNC-simulering: Sandvik köper den kända branschlösningen VERICUT

En av den senaste veckans mer intressanta händelser är att Sandvik meddelar att man ska köpa CGTech, ett företag som de flesta i branschen direkt förknippar med den kända CAM/CNC-simuleringsmjukvaran VERICUT.
Sandviks drag är onekligen spännande och det verkar absolut välbetänkt att ett bolag med en division som Coromant drar in en CAM-CNC-utvecklare i sin direkta intressesfär. Sandvik har nämligen meddelat att man ska rapportera resultaten från CGTech inom ramen för Coromant, som i bolagsgruppen ska sorteras in under Sandvik Machining Solutions paraply.
Sandvikbasen, Stefan Widing, ville i nuläget inte avslöja hur mycket man ger för VERICUT-bolaget, men sa att man betrakar köpet som ett synnerligen strategiskt förvärv:
- Ett köp som ger oss en bro från bearbetnings- till tillverkningslösningar - vilket är en mycket viktig del i bolagets långsiktiga vision.
Sandvik blir därmed det andra svenska företaget som ger sig in i ett bredare ägande på CAM/CNC-marknaden. Ola Rollén och hans Hexagon är redan där och är störst i världen på området.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tufft för Assa Abloy: Nio fabriker stängs, men produkt-utvecklingen lämnas orörd

De tuffa Corona-tiderna sätter onekligen sina spår i de flesta företagsverksamheter. Svenska Assa Abloy är inget undantag. Bolagets intäkter minskade med 8 procent under tredje kvartalet, till drygt 22 miljarder kronor, jämfört med 2019 och motsvarande period. En effekt av detta är att man kommer att minska antalet medarbetare, stänga ner nio fabriker runt om i världen och minska antalet kontor med 30.
- Kvartalet fortsatte att påverkas av Covid-19, men de flesta av våra viktiga marknader uppvisade god återhämtning, kommenterar koncernchefen, Nico Delvaux och konstaterar att man minskar på det mesta utom produktutvecklingssidan och strategiska tillväxtområden.
- Sammantaget minskade dessa åtgärder våra försäljnings- och administrationskostnader samt tillverkningskostnader, exklusive material, med cirka 0,6 miljarder kronor netto under kvartalet. Därutöver kommer vi att lansera ytterligare ett omstruktureringsprogram, MFP8, under fjärde kvartalet, tillade Assa Abloy-chefen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rottneros Bruk satsar på digitalisering och IIoT via Intertechnia och HID-systemet

Det är idag få som tvivlar på värdet av att satsa på IoT och IIoT-monitorerad (Industrial IoT) övervakning av produktionsanläggningar. Vi ser också dagligen exempel på satsningar med denna inriktning.
Hittills har man från många håll pekat på problem med att hitta affärsmodeller kring tekniken, men detta argument börjar nu allt oftare tonas ner, vartefter industriella applikationer på området går från piloter till att bli ”pelare” i driften.
Värdemässigt handlar det om sånt som att undvika störningar, stillestånd och – i värsta fall – totalhaverier av industriella processer, som ju kan bli extremt kostsamma.
Hos massatillverkaren Rottneros ser man vinsten i att digitalisera sitt underhåll så att den här typen av potentiella svårigheter kan upptäckas i tid, innan skadan är skedd.
Likt stora delar av den svenska industrin har Rottneros inlett resan mot digitalisering. En av etapperna längs vägen är digitaliserat underhåll, där Rottneros i samarbete med värmländska underhållsspecialisten Intertechna inlett ett pilotprojekt kring de senares ”Smart Maintenance-system”, HID Condition Monitoring. Men vilka är vinsterna?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing