Tillverkning

Currently on ENGINEERING.com: The Advanced PLM Setup Behind the New Swedish Submarine A26

PLM tools from PTC, AVEVA and BAE SYSTEMS and a bet on MBD, concurrent engineering, digital twins and threads - MEET Saab Kockums PÅL ALMÉN in today’s in-depth interview. One thing is crystal clear: successful product development increasingly relies on holistic, comprehensive solutions that tie together not only the value chains of product development and manufacturing, but also what happens to the product during the rest of its life—maintenance included. Capable data management backbones and parallel organizational setups are the connective tissue, with PLM platforms and work structures that can handle the complex journeys through the systems. Nobody escapes this, regardless of industrial activity. Swedish submarine developer and warship shipyard Saab Kockums is a particularly interesting example, especially with the increased demands brought by Sweden's new NATO membership. These advanced naval forces, such as submarines, signals intelligence vessels, stealth vessels, and Stirling engines are developed and built at Saab Kockums’ facilities in the Swedish cities of Karlskrona, Helsingborg and Malmö. In today's article, we have taken a closer look at the submarine side and the new state-of-the-art A26 submarine. I have discussed the PLM setup, also from a maintenance perspective, and the bets on MBD (Model-Based Definition), concurrent engineering, digital twins and threads, with the IT leader at Saab Kockums, Pål Almén. “A submarine project takes about seven to eight years in terms of product realization. After that, they should be operational for at least 30 years. The first maintenance comes after two years, then there are more extensive maintenance efforts every eight years. That says a lot about the complexity and demands of data integrity over time,” Almén said. An A26 submarine is built from around 600,000 parts. In each standard maintenance window between 500 and 2,000 are repaired or replaced. During the more extensive eight-year maintenance/modernization, between 10,000 and 50,000 new parts are required. It is not difficult to see the extent of the challenges in gaining systematic control over something of this magnitude, and Almén says the latest PLM tools and strategies play a crucial role, including digital twin and digital threads concepts using three connected, parallel digital twins: • One for the submarine under development and manufacture • One for the submarine in operation • One for the submarine’s maintenance The main commercial tools on the PLM side are PTC CREO (CAD), Windchill (PLM/cPDm), AVEVA ERM (ERP) and BAE Systems/Eurosteps ShareAspace (PLCS/standards-based data backbone). But how does it all work together? To be directed to Verdi Ogewell's full article on www.engineering.com, vias PLM&ERP News, click on the headline.

Why FAW-Volkswagen and ESI Group Bet on Developing New Intelligent Simulation Technology in Automotive

CURRENTLY on PLM&ERP News: "Paving the way for a cleaner, safer and more productive future." One of the most interesting business deals in the area of simulation and analysis in recent weeks is that ESI Group and FAW-Volkswagen TE entered into a strategic partnership to develop intelligent simulation technology for vehicles. FAW Volkswagen is a large-scale joint venture between China Faw Group Corp, German Volkswagen AG, Audi AG and Volkswagen (China) Investment Co.
What the companies have done more precisely is to sign a memorandum of understanding, MoU, where ESI Group and FAW-Volkswagen defined a partnership aiming at developing intelligent simulation technology in the automotive industry. Among other things, they intend to tackle the challenges posed by China's car safety regulations and, on top of this, also generally push for innovation within the industry. In the press material it is noted that the aim in this is set on “intelligent simulation and establishing a local material database for the automotive industry.” When this local effort has resulted in useful models and relevant factual backgrounds, the intention is to spread this with intelligent simulation technology across the entire industry. All to pave the way for a cleaner, safer and more productive future. Under the MoU, a joint material testing and intelligent simulation laboratory has been established, marking a significant step forward in intelligent simulation, innovation and research in the automotive sector.
ESI Group is widely known for sharp solutions in virtual prototyping for industries, above all in advanced and technology-heavy industries such as automotive, aerospace & defense, energy and industrial equipment. In other words, generally complex areas where the point of the development work is to, under a sustainability focus in terms of materials, product properties and production processes, drive product performance above future technology thresholds for things like vehicle and aircraft design, self-driving passenger cars, e-mobility and a world where electrification and hydrogen operation will radically change the energy solutions. ESI's flagship Virtual Reality software IC.IDO for human-centered process validation and product integration: facilitating agile design processes, robust manufacturing and safe maintenance operations. Other solutions in the portfolio are the VA ONE vibro-acoustics program for aircraft interiors and electric aircraft as eVTOL concepts.
The background also includes that ESI Group and Volkswagen Group have been working together for a long time, 40 years, while the VW-FAW collaboration started later, in 2007.
It is also clear that commercially ESI does not belong to the industry's biggest CAE players, but it is in any case on the top ten list, according to analyst CIMdata's 2023 reports. The revenue level in 2022 was around $145 million. The list was then of course topped by the now Synopsys-owned Ansys at just over $2 billion before MathWorks's $1.25 billion. In 2023, ESI was bought by Keysight Technologies.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Därför satsar FAW-Volkswagen och ESI Group på att utveckla ny intelligent simulerings- och analysteknik...

”Ska bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid.” En av de senaste veckormas mest intressanta affärsdeal på simulerings- och analysområdet är att ESI Group och FAW-Volkswagen TE ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla intelligent simuleringsteknik för fordon. FAW Volkswagen är ett storskaligt samriskföretag mellan China Faw Group Corp, tyska Volkswagen AG, Audi AG och Volkswagen (Kina) Investment Co.
Vad bolagen mer exakt gjort är att signera ett samförståndsavtal, MoU (Memorandum of Understanding) där ESI Group och FAW-Volkswagen definierat att partnerskapet syftar till att utveckla intelligent simuleringsteknik inom bilindustrin. Bland annat tänker man sig ta itu med de utmaningar som Kinas bilsäkerhets-föreskrifter innebär och ovanpå detta också allmänt driva på innovation inom industrin. I pressmaterialet noteras att siktet i detta är inställt på intelligent simulering och att etablera en lokal materialdatabas för fordonsindustrin. När denna lokala satsning resulterat i användbara modeller och relevanta faktabakgrunder tänker man sig att sprida detta med intelligent simuleringsteknik över hela branschen. Allt för att bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid. Under samförståndsavtalet har ett gemensamt laboratorium för materialtestning och intelligent simulering etablerats, vilket markerar ett betydande steg framåt inom intelligent simulering, innovation och forskning inom fordonssektorn.
ESI Group är allmänt känt för vassa lösningar inom virtual prototyping för industrier, framför allt inom avancerade och tekniktunga branscher som automotive, aerospace & defense, energi och industriutrustning. Alltså allmänt komplexa områden där poängen i utvecklingsarbetet handlar om att under hållbarhetsfokus ifråga om material, produktegenskaper och framtagnings-processer driva produktprestanda över framtidens teknologitrösklar för i sånt som fordons- och flygplansdesign, självkörande personbilar, e-mobilitet och en värld där elektrifiering och vätgasdrift radikalt kommer att förändra energilösningarna. ESI’s flaggskepp, Virtual Reality-mjukvaran IC.IDO, för människocentrerad processvalidering och produktintegration: underlättar agila designprocesser, robust tillverkning och säker underhållsverksamhet. Andra lösningar i portföljen är vibro-akustikprogrammet VA ONE för flygplansinredning och elektriska flygplan som eVTOL-koncept.
Till bakgrunden hör också att ESI Group och Volkswagen Group samarbetet sedan lång tid, 40 år, medan VW-FAW-samarbetet kom igång senare, 2007.
Klart är vidare att ESI kommersiellt inte tillhör branschens största spelare, men man färgar i alla fall precis in på tio-i-topp-listan, enligt analytikern CIMdata’s 2023-rapporter. Intäktsnivån låg 2022 på runt 145 miljoner dollar. Listan toppades då förstås av numera Synopsys-ägda Ansys på drygt 2 miljarder dollar före MathWorks 1.25 miljarder dollar. 2023 köptes f ö ESI av Keysight Technologies.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

SAP förlänger med sin CTO och svenska partnerbolaget Implema får ny VP för att...

ERP/AFFÄRSSYSTEM. Det händer intressanta saker på ledande affärssystem-utvecklaren SAPs medarbetarsida på toppnivåer, både i huvudorganisationen och lokalt i Sverige.
Gällande den globala SAP-verksamheten meddelade bolaget nyligen att man förlängt kontraktet med sin CTO, dr Juergen Mueller. Ytterligare tre år, fram till 2027, kommer han att sitta på den viktiga posten som Chief Technology Officer för SAP SE. Som CTO leder han området Technology & Innovation Board på SAP och har framgångsrikt etablerat SAP Business Technology Platform (SAP BTP) som plattformen för SAP och som en extern affärsenhet. I sitt mandat som CTO kommer han att spetsa SAP för i bolagets accelererade molntillväxt. Förutom SAP BTP är han ansvarig för arkitekturbeslut och innovationer inom SAP samt Business Transformation Management med SAP Signavio och SAP LeanIX. Global säkerhet och molnefterlevnad är också en del av hans ansvar.
- Jag är glad över att få fortsätta forma SAPs teknologistrategi och driva innovation för våra kunder runt om i världen, kommenterade Mueller.
Men även på andra ställen i SAP-sfären har det hänt saker. IT-bolaget Implema, som är en av Sveriges ledande spelare på affärssystemen SAP och Microsoft Dynamics, har utsett Daniel Falk till vice VD. Posten är nyinrättad och föranleds av den tillväxtresa bolaget befinner sig på.
Daniel Falk har arbetat på bolaget i fem år, nu senast som chef för affärsområdet Business Solutions and Advisory. Vidare är han utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat inom Försvarsmakten, managementkonsult-branschen samt IT-branschen.
Att Implema nu väljer att inrätta en roll som VP (vice VD) följer av bolagets offensiva tillväxtstrategi. Syftet är att ytterligare stärka organisationen och beredskapen för både kommande tillväxt samt ha ökat fokus på befintliga åtaganden. Bolaget har idag 200 medarbetare utspridda på 10 kontor, från Malmö i söder till Umeå i norr, och omsätter 330 miljoner.
– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att tillsammans med alla Implemas medarbetare fortsätta arbetet med att driva utvecklingen av både affären och organisationen, men nu utifrån en bredare roll, kommenterar Daniel Falk.
Jörgen Aronsson, VD för Implema, tillägger att förändringarna sker för att ge bolaget ökad kraft och fokus på de operativa frågorna framöver. ”Detta ger oss möjligheter som kommer att vara avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft och tillväxt,” säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Cybersecurity/RISKBASERAD HOTANALYS: Ny mjukvara identifierar automatiskt sårbara produktionstillgångar

”SIEMENS SINEC Security Guard ger full RISKTRANSPARENS,” hävdar CTO Dirk Didascalou.
Det finns synnerligen goda skäl till tillverkningsindustrins djupgående digitala transformation. När tillverkare integrerar digital teknik och skräddarsydda mjukvarulösningar blir de mer effektiva och smidiga. Men det finns en baksida: de blir samtidigt mer sårbara för en ny utmaning: cyberhot.
Produktionsanläggningar utsätts också i allt högre grad för cyberattacker. Dessa hot är inte längre begränsade till enbart traditionella IT-miljöer utan har expanderat till operativa teknologier (OT) som styr och övervakar fysiska processer på verkstadsgolvet. Att förstå detta landskap är det första steget mot en mer robust cybersäkerhet. Industriföretag måste därför identifiera och stänga potentiella sårbarheter i sina system. Hur tar man sig framåt i detta?
Siemens Digital Industries Software – världsledande på smart factory-automation - har förstås funderat på saken och tagit itu med just behovet av att identifiera sårbarheter relaterat till cybersäkerhet på verkstadsgolvet. Vi talar i detta som en lösning som en tjänst, Softfware-as-a-Service, som kommer att visas upp för första gången på Hannovermässan 2024. SINEC Security Guard heter den molnbaserade tjänsten som erbjuder automatiserad sårbarhetskartläggning och säkerhetshantering optimerad för industriella operatörer i OT-miljöer. Programvaran kan automatiskt sorteras fram cybersäkerhetssårbarheter till industriföretags produktionstillgångar. Detta gör det möjligt för industrioperatörer och automationsexperter, som inte har dedikerad expertis inom cybersäkerhet, att identifiera risker bland sina OT-tillgångar på verkstadsgolvet och få en riskbaserad hotanalys.
Programvaran rekommenderar och prioriterar sedan begränsningsåtgärder. Definierade åtgärder kan också planeras och spåras av verktygets integrerade uppgiftshantering. SINEC Security Guard kommer att vara tillgänglig för köp i juli 2024 på Siemens Xcelerator Marketplace och på Siemens Digital Exchange.
- Med SINEC Security Guard kan användare fokusera sina resurser på de mest akuta och relevanta sårbarheterna, samtidigt som de har full risktransparens i sin fabrik. Den är unik eftersom den tar hänsyn till den specifika situationen för kundens operativa miljö, samtidigt som den tillhandahåller en enda glasruta för säkerhetsrelevant information inom OT-området, säger Dirk Didascalou, CTO för Siemens Digital Industries, och tillägger: ”När vi utvecklade den här lösningen utnyttjade vi vår omfattande erfarenhet av cybersäkerhet i våra egna fabriker."
I den här artikeln har vi tittat närmare på vikten av cybersäkerhet i tillverkningsindustrin. Från verkstadsgolvet till den digitala sfären kan man se hur tillverkare kan navigera genom dessa cyberutmaningar och bli starkare och mer motståndskraftiga.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Från DESIGN till UNDERHÅLL: Det avancerade PLM-upplägget bakom den nya svenska U-BÅTEN A26 som...

MÖT Saab Kockums PÅL ALMÉN i dagens djupintervju: Om PLM-verktygen från PTC, AVEVA och BAE SYSTEMS/Eurostep och MBD, concurrent engineering, digitala tvillingar och trådar. En sak är glasklar: siktet i produktframtagnings-arbetet är idag allmänt inställt på holistiska, helhetstäckande lösningar, som knyter ihop inte bara produktframtagningens värdekedjor, utan också det som händer med produkten under resten av dess liv, underhåll inkluderat. För att få ihop de här bitarna behövs kapabla ryggrader för datahantering och parallella organisatoriska uppställningar; PLM-plattformar och arbetsstrukturer som klarar av att hantera de komplexa turerna genom systemen. Bitarna hänger tydligt ihop i det att med en relevant digital verktygsarsenal blir det möjligt att underbygga de organisatoriska upplägg som behövs för att dra igång resan mot bl a utökad process-automation.
De här aspekterna kommer ingen undan, oavsett industriell verksamhet. Försvarsmaterielsidan är inget undantag och sett i de ovan nämnda perspektiven är svenska U-båtsutvecklaren och stridsfartygs-varvet Saab Kockums synnerligen intressant. Inte minst i strålkastarljuset av Sveriges nya NATO-medlemskap, där bl a den svenska flottans olika fartyg varit viktiga kvalitetsfaktorer. Vi talar i detta om avancerade sjöstridskrafter, som U-båtar, signalspaningsfartyg, ytfartyg baserade på stealth-teknik, patrullbåtar, Stirling-motorer och liknande som utvecklas och byggs på Saab Kockums anläggningar i Karlskrona och Malmö.
I dagens artikel har vi tittat närmare på U-båtssidan och den modell som är något av kronan på verket i flottan, A26-ubåten. Vi har mött IT-ledaren på Saab Kockums, Pål Almén, som under det senaste PLM Experience Day-eventet i Stockholm, berättade om satsningarna på MBD (Model-Based Definition), concurrent engineering, digitala tvillingar och trådar. Han sammanfattade också utmaningarna i bl a ett underhålls-perspektiv:
– Ett U-båtsprojekt ligger med avseende på produktframtagningen på ca 7-8 år. Efter det ska de vara operativa i, låt säga, åtminstone 30 år. Första underhållet kommer efter två år, sedan blir det större underhållsinsatser vart åttonde år. Det säger en hel del om komplexiteten och kraven på dataintegritet över tid, förklarade Almén, och tillade:
– Ta bara detta: Hur ser U-båten ut efter tio år? På samma sätt som när den lämnade Kockums-varvet? Knappast! En U-båt omfattar totalt runt 600 000 parter. Vid första underhållet efter två år och de kommande två-årsunderhållen byts en hel del parter ut och man tillför mellan 500 till 2 000 nya. Sedan har vi de mer omfattande, åtta års-underhållen/moderniseringarna, som kan resultera i mellan 10 000 till 50 000 tillkommande nya parter varje gång.
Det är inte svårt att inse vidden av utmaningarna med att få systematisk kontroll över detta. Och som sagt, PLM-verktygen spelar en avgörande roll. Här kommer idag också de senaste PLM-moderniteterna in i handlingen. Övergripande jobbar man alltså med ett digitalt tvilling- och tråd-koncept med tre ihopkopplade, parallella digitala tvillingar:
* En för U-båten under utveckling och tillverkning
* En för U-båten under drift
* En för U-båtens underhåll
De kommersiella huvudverktygen på PLM-sidan är: PTC CREO (CAD), Windchill (PLM/cPDm), AVEVA ERM (ERP) och BAE Systems/Eurosteps ShareAspace (PLCS/standards-baserad dataryggrad). Men hur fungerar det hela mer detaljerat? Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

BMW och Rimac satsar på gemensam batteriutveckling för elfordon: ”Nästa generations batteripack för framtida...

RIMAC UTVECKLAR I 3DEXPERIENCE-miljö. Det händer kontinuerligt mycket på fordonssidan och batteriteknik-utveckling. Ett intressant exempel är dagens annonserade samarbete mellan BMW och monstersportbil-utvecklaren Rimac’s Technology-bolag. De senare är en specialiserad leverantör av elbilsteknik-lösningar till globala fordonstillverkare och det man lanserar idag är ett långsiktigt partnerskap med BMW Group för att tillhandahålla högspänningsbatterier för BMW Groups produktsortiment – i framtida modellgenerationer planerade till andra hälften av 2020-talet.
Som en del av sin satsning på att tänja på gränserna för elbilsteknik, går Rimac Technology in i detta som man betecknar som, ”nästa utvecklingsstadium genom att leverera större volymer av avancerade batterisystem.” Detta samarbete med BMW Group markerar i detta en betydande milstolpe för Rimac Technology, eftersom det representerar det största och mest ambitiösa projekt som företaget har åtagit sig hittills.
En sådan utveckling kräver etablering av sofistikerade automatiserade produktionslinjer för batterier på Rimac Campus nära Zagreb, Kroatien. En betydande del av campus kommer att ägnas åt detta projekt, vilket understryker företagets engagemang för partnerskapet med BMW Group.
- Min affärsresa började med en BMW 3-serie från 1984, som jag gjorde om till en elbil i mitt garage vid 20 års ålder, så det är en perfekt symmetri att samarbeta med BMW Group idag. Detta markerar också ett avgörande ögonblick i tillväxten av Rimac Technology, från en ödmjuk början till ett stort långsiktigt partnerskap med ett av de största fordonsmärkena i världen. Det är ett tydligt tecken på övergången av Rimac Technology från nischad högpresterande leverantör till högvolymproduktion. Med den obevekliga tillväxt av vår verksamhet, inklusive öppnandet av Rimac Campus, är vi nu redo att leverera storskaliga projekt för de ledande varumärkena inom fordonsindustrin,” summerar Mate Rimac, grundare och VD för Rimac Group, saken.
Det sägs inget om vilka PLM-verktyg som ska användas i utvecklingsprojektet men Rimac använder Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-lösningar. Bl a CATIA (CAD), ENOVIA (PDM) och SIMULIA (CAE, simulering & analys) och man utnyttjade på den senare sidan (simulering & analys) också svenska Modelons olika bibliotek av färdiga moduler för testning av system av system. Men Dassault-arsenalen skulle färga väl in med att även BMW bl a använder DS CATIA på designområdet och ENOVIA på PDM-sidan.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

HEXAGON vässar sig inom effektiva SMARTA FABRIKER med köpet av amerikansk ”asset performance-specialist” (APM)

FÖRVÄRVAR ITUS DIGITAL. Svenska specialisten på digital drift och optimering av produktionsanläggningar, Hexagon och bolagets Asset Lifecycle Intelligence-division, har legat teknologiskt väl positionerat på området smarta fabriker. Detta inte minst efter köpet för några år sedan av affärssystembolaget Infors, EAM-plattform, som idag inte bara döpts om till HxGN EAM utan också utvecklats tekniskt explosivt. EAM är i detta en kombination av programvara, system och tjänster. I den alltmer digitaliserade produktions-världen tenderar dessa EAM-plattformar att växa i betydelse för optimera kvalitet, driftsfaktorer som upptid, underhåll och tjänster som krävs för effektiv kontroll av operativa tillgångar över livscykeln. På sista raden har de dessutom avgörande betydelse för konkurrenskraft.
Men Hexagon tänker inte stanna på EAM-sidan allena. Ett intressant perspektiv i detta är att Hexagon dragit igång en resa där siktet i bolagets utvecklingsarbete är inställt mot det ännu bredare APM-området, Asset Performance Management. En poäng i detta är att underhållsbitarna inte står för sig själv, utan paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda.
Detta sagt som en bakgrund till dagens annonserade Hexagon-förvärv av amerikanska Itus Digital. Detta bolag, konstaterar Paolo Guglielmini, president och CEO på Hexagon, ”erbjuder SaaS-baserade innovativa lösningar som gör det enklare att optimera industritillgångars prestanda.” Notabelt är att deras APM-plattform hanterar hela strategin för tillgångar och dess digitala tvillingar under hela livscykeln i syfte att identifiera och prioritera risk och skydda tillgångar mot kända fel. I det ingår att övervaka tillgångens skick och prestanda samt genomföra mätningar i samband med ökade risker eller hot. Plattformen är utvecklad för enkel implementering och snabb, kontinuerlig optimering av tillgångsstrategier.
– Företaget, som är baserat i Roanoke, Virginia, USA, erbjuder APM-lösningar som på ett direkt sätt kompletterar Hexagons HxGN EAM-plattform och även andra Hexagon-lösningar, säger Paolo Guglielmini och tillägger: ”Asset performance management-lösningar kan maximera värdet av en verksamhets tillgångar, exempelvis utrustning, och är ett sätt för industriverksamheter att optimera tillförlitlighet, förbättra upptid och minska kostnaderna.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

MES: Uddeholm satsar på Prevas för implementering av nya produktionssystem i Hagfors

Effektiva MES-system, Manufacturing Execution System, är nycklar till effektiva produktionssystem på verkstadsgolvet. Övergripande hanterar de styrning och övervakning av produktionsprocesser. Därför är det ingen liten sak när industrikonsulten Prevas idag meddelar att Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har givit bolaget i uppdrag att implementera nya MES-system för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors.
De nya systemen ska optimera Uddeholms drift och framtidssäkra företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt. Ett bra MES-system väger in en rad faktorer i produktionen, som personal, material, utrustnings-kapacitet och balanserar dessa så man kan köra produktionen så effektivt som möjligt och under maximerad driftstid. Så visst är det en tung faktor i konkurrenskrafts-hänseende.
De MES-system som Prevas bygger och implementerar under 2024 hanterar bland annat start/stopp på ett bättre sätt, underlättar detaljplanering av produktionen och är en viktig del i integrationen med andra system. Det möjliggör framtida optimeringar och utbyggnader, vilket bidrar till att framtidssäkra Uddeholms drift och arbetsmiljö för operatörerna. Samtidigt erbjuder det en mer användar-centrerad och modern teknik än fabrikens tidigare system.
- Detta är ett uppdrag som har stor betydelse för oss, men också för regionen och för den svenska exportindustrin där Uddeholm är en viktig aktör, säger Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas och tillägger att man använder moderna systemutvecklings-bibliotek och standardiserade byggstenar inom mjukvarubranschen. ”Detta samtidigt som vi bygger och kodar unik affärslogik som är anpassad efter Uddeholms processer. För att säkerställa en robust och effektiv lösning har vi även integrerat komponenter, arkitektur och koncept från andra framgångsrika system.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

TECKEN PÅ DIGITAL UTMATTNING? ”Fyra skäl till att transformationen inte lett till förväntade förbättringar”

Dagens gästkrönikör är HEXAGON Asset Lifecycle Intelligences DOGA AKKUS. Håller organisationer på att drabbas av digital utmattning? Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Doga Akkus, senior Account Manager på Hexagon, ställer frågan. Bakgrunden är, menar han, att det har pratats om digital transformation i åratal: ”Mellan 2014 och 2019 ökade antalet publikationer på ämnet 22 gånger om. Men det verkar som om vi börjar tröttna, åtminstone de som ska genomföra arbetet i praktiken – IT-teamen.” Hur då?
Bara 49% av företag i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) planerar öka digitaliseringstakten. Det ska jämföras med Amerika (88%) och Asien och Stillahavsområdet (56%). Och de som bromsar är ofta IT-teamen själva. Enligt Gartner har IT-medarbetarnas villighet att stödja förändringsinitiativ minskat med hälften sedan före pandemin. Det är framför allt fyra faktorer som lett till den digitala utmattningen. Känner du igen tecknen i din organisation?
• Faktor 1: Sammankopplade IT-system har inte gjort företaget mer agilt
• Faktor 2: IT och andra projekt-team tvingas fortfarande jobba i många olika applikationer
• Faktor 3: Spagetti-IT leder till dålig koll
• Faktor 4: Beslutsfattare misstror datan

”För de organisationer som vill öka förståelsen för varför den digitala transformationen inte lett till de förbättringar de förväntat sig och som vill veta var de bör fokusera sina insatser i framtiden, kan det vara smart att fråga både projekt och IT-team, vilken data de inte litar på,” noterar Doga Akkus.
Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title