FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ROCKAD I SANDVIKTOPPEN: Hon tar över som chef för Coromant

SPÄNNANDE LÄGE. Efter drygt tre år med Nadine Crauwels på VD-posten är det dags för Sandvik Coromant att få en ny chef. Idag meddelar bolaget sålunda det blir Helen Blomqvist som tar över efter Crauwels som istället blivit chef för Sandvik Machining Solutions-divisionen (SMS).
Helen Blomqvist är väl bekant med bolagsmiljön på Sandvik efter 17 år i bolaget. Som ny VD för Coromant kommer hon att ansvara för att förstärka bolagets ledande position inom tillverkningsverktyg och bearbetningslösningar och förse tillverkningsindustrin med lösningar som effektiviserar och driver den framåt. Blomqvist kommer att rapportera till Crauwels och blir parallellt också att medlem i Sandvik Machining Solutions management-team.
En spännande vinkel på Helen Blomqvists tillträde är att hon haft flera ledande befattningar relaterat till forsknings- och R&D-verksamheten. Hon har också två patent och utsågs så sent som 2018 till ”Sandvik Coromant Leader of the Year.” Spännande sett ur PLM-synvinkel är f ö att nyinköpta CNC-/NC-simuleringsutvecklaren, CGTech, med mjukvaran VERICUT, kommer att finnas med under SLM-paraplyet och kommer att rapportera via Sandvik Coromant.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Semcon ska undersöka om fler kan räddas med datortomograf i räddningshelikoptrar

PRODUKTUTVECKLING. Teknikkonsulten Semcon har fått in ännu ett intressant projekt. Bolaget ska för Norsk Lufambulanses räkning undersöka om det är möjligt att installera en datortomograf i en räddningshelikopter.
Bakgrunden är att Norsk Luftambulanse genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig och har ett stort värde. Vid stroke är nämligen snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen.
– Med en portabel datortomograf förkortas tiden till diagnos och behandling eftersom detta kan genomföras redan innan patienten kommer till sjukhus, säger Odd Øystein Ra, projektledare, Semcon Norge.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Akut behov av ingenjörer med elbilskompetens: Högskolan Väst drar igång två nya utbildningar

När fordonsindustrin elektrifieras och utvecklingen går mot en stegvis autonomisering så innebär det närmast en revolution för produktutvecklingsarbetet. Mekaniken finns förstås kvar i tillämpliga delar, men de stora kliven innebär en förskjutning i utvecklingsarbetet mot elektronik- och mjukvaruutveckling.
Detta skapar i sin tur ett akut behov av ingenjörer med elfordonskompetens. Så, hur ser det ut med responsen från utbildningssektorn? Ett proaktivt svar kommer idag från Högskolan Väst, som möter industrins efterfrågan med två nya utbildningar som tagits fram i samverkan med fordonstillverkare och andra aktörer i Västsverige. Bland annat Volvo Cars, Scania och NEVS.
– Systemskiftet till elektrifiering av fordon innebär att det behövs minst 10 000 ingenjörer med elfordonskompetens. Det är därför nödvändigt att vi kan tänka nytt och erbjuda utbildningar som underlättar för fordonsindustrin att klara sin omställning, säger Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: MathWorks släpper uppdaterade versioner av MATLAB och Simulink

När MathWorks nu lanserar 2020b-versionerna av produktfamiljerna MATLAB och Simulink finns det en hel del smått och gott på nyhetsfronten. Allmänt gäller att man med nya funktioner i MATLAB förenklar arbetet med grafik och appar och, ifråga om Simulink-uppdateringarna, fokuserar på utökad åtkomst och hastighet. I det senare fallet lanserar man också Simulink Online för åtkomst via webbläsare.
R2020b introducerar också nya produkter som bygger på artificiell intelligens (AI), påskyndar autonom systemutveckling och påskyndar skapandet av 3D-scener för automatisk körsimulering.
Intressant för de som jobbar inom fordonsindustrin är exempelvis att den nya RoadRunner Scene Builder-produkten automatiserar skapandet av vägnätverk från HD Maps.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Inte bara Northvolt: EU ger halvmiljardlån till Nilars innovativa batteriteknologi

Det är inte bara inom jätteprojektet Northvolt som det i Sverige utvecklas batterilösningar. Det finns flera aktörer och Nilar International heter en annan spelare på området.
Detta bolag producerar batterier som kan användas av husägare och industrikunder för att ”driva” sina byggnader eller ladda elfordon med lagrad förnybar energi (t ex från solpaneler på taket).
Saken ligger förstås väl i tiden och idag meddelas att EIB, Europeiska InvesteringsBanken, ger ett lån på 47 miljoner euro, motsvarande strax under 500 miljoner kronor till det svenska batteriteknikföretaget. Pengarna kommer till Nilar International med stöd från EUs InnovFin ”Energy Demo Projects” garantiprogram.
Finansieringen är tänkt att stödja Nilar i att öka produktionen av sitt, som man uttrycker det, ”unika och säkra batterisystem samt stärka FoU inom innovativ batteriteknik.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kreativ kraft på Semcon: Han leder forskning om big data i PRODUKTUTVECKLING

Semcon leder ny forskning om hur big data kan effektivisera produktutveckling Det verkar vara bra drag under galoscherna hos teknik- och IT-konsulten Semcon, som initierar det ena projektet efter det andra på synnerligen intressanta områden inom produktutvecklingsområdet.
Senast för några dagar sedan publicerade PLM&ERP News en artikel om en förstudie för Gävle Hamn kring logistik och autonoma fordon.
Idag meddelar bolaget att man drar igång och leder ett nytt forskningsprojekt kring hur företag använda big data för att förbättra sin produktutveckling.
- Främst handlar det om att kunna fatta datastödda beslut tidigt i utvecklingsprocessen, säger Lasse Bjørkhaug, projektledare för forskningsprojektet och på Semcon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvo-partner inom bränslecellteknik: Mercedes visar lastbil som drivs med väte

PRODUKTUTVECKLING. Som PLM&ERP News tidige rapporterat ingick i april tidigare i år Volvo Group och Daimler Trucks i ett strategiskt samarbete när det gäller utveckling och kommersialisering av bränslecellsteknik för tunga fordon och andra applikationer. Daimlers verksamhet på området är sedan dess samlat i Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co.
Men inom Mercedes-Benz händer det saker redan nu och bolaget visade vid en pressvisning nyligen upp en konceptlastbil med flytande väte som drivmedel och en räckvidd på 100 mil. Mercedes-Benz GenH2 ska börja kundtestas redan 2023.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SMART KOLLEKTIVTRAFIK: Prins Daniel invigde förarlös och 5G-uppkopplad eldriven buss

Djurgården i Stockholm får en ny busslinje trafikerad av en eldriven självkörande minibuss uppkopplad mot ett kontrolltorn via 5G-nätet. Prins Daniel provåkte den förarlösa bussen, som för ett smakprov på framtidens smarta kollektivtrafik.
Projektet på Djurgården, kallat 5G Ride, utforskar hur 5G och fjärrövervakning av fordon via kontrolltorn kan bidra till att underlätta införandet av självkörande eldrivna bussar i stadsmiljöer på ett säkert sätt. 5G-nätets tekniska förutsättningar med extremt höga datahastigheter tillsammans med korta svarstider innebär att bussarna kan reagera på kommandon i realtid från kontrolltornet.
- Satsningen är ett fint exempel på hur 5G kan bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle. Självkörande teknik i kombination med eldrivna 5G-uppkopplade fordon, övervakade via kontrolltorn, innebär ett jättekliv i digitaliseringen av kollektivtrafiken, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAMARBETE MED SAAB: Hans forskning ska ge autonoma robotar ”ögon”

PLM&ERP News har tidigare skrivit om hur forskare vid Örebro Universitet hjälper Saabs robotar kommunicera under vatten. Det handlar om AI-forskare vid universitet som inom ramarna för AI.MEE-projekt har samarbetat med Saab för att lära robotar att kommunicera.
Tekniken är tänkt att hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar.
Men projektet går vidare mot allt högre nivåer av autonomi, bland annat genom få robotarna att uppfatta saker omkring dem, helt enkelt få dem att se, genom AI.MEE-projektet Autodive och forskaren Da Sun vid Örebro Universitet.
– Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger Jimmy Jonsson på Saab Dynamics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AR/VR: Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring virtual reality som utbildningsverktyg

Virtual Reality- och Augmented Reality-lösningar (VR/AR) vinner alltmer mark i takt med att mjukvarorna förbättrats rent tekniskt. Men hur långt har man egentligen kommit när det gäller lösningarnas effektivitet inom personalutbildning?
Detta ska Högskolan Väst tillsammans med SJ titta närmare på. I dagarna startar ett gemensamt forskningsprojekt där fokus är att studera hur VR på bästa sätt kan användas för att utbilda SJs personal.
- SJ använder sig idag av VR för att träna lokförare och tågvärdar i olika arbetsmoment som kan vara svåra eller farliga att öva på genom verkliga moment. VR gör det möjligt att skapa, simulera scenarios och olika situationer för träning, berättar Amir Haj-Bolouri, forskare och lektor inom Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. Klicka på rubriken för att läsa mer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing