FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Lyckat AI-samarbete mellan universitet och Saab Dynamics

Den tekniska utvecklingen inom AI-området går blixtsnabbt och för Saab Dynamics är det viktigt att hänga med och förstå hur tekniken kan förbättra produkter och tjänster. Under våren har man tillsammans med AI-forskare vid Örebro universitet arbetat med projektet Corob, som handlar om att lära robotar att kommunicera med varandra.

Doktorsavhandling om ”oegentligheter” i visköst beteende hos metallurgiska slaggsystem

Hur skulle en vetenskaplig förklaring se ut till varför det uppträder ”oegentligheter” i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem? Den frågan har Dimitrios Siafakas tittat närmare på i en doktorsavhandling från Tekniska högskolan, Jönköping University.
”On particles and slags in steel casting,” har Siafakas rubricerat sin avhandling, i vilken han också ville identifiera vilka element eller ämnen som kan användas för kornförädling av austenitiska stål.

Norrländsk 5G-premär: AI och IoT i fokus för Telia och Mittuniversitetet

Fokus på samarbetet är att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI och Internet of Things – IoT. Målet är att accelerera forskningen inom fjärrstyrda och autonoma fordon i industrin och i skogsbruket när Telia och Mittuniversitetet inviger sin 5G-stasning.
Nätet på Mittuniversitetet är en permanent installation och utgör en viktig byggsten för att utveckla 5G-tekniken inom ramen för Telias 5G-partnerprogram. Programmet tillhandahåller en innovationsmiljö där partners ges möjlighet att utforska de tekniska och affärsmässiga möjligheterna med 5G. På så vis vill Telia bidra till att tekniken tas tillvara på bästa sätt när 5G lanseras kommersiellt i Sverige under 2020.

AKADEMISKT: Nya kunskaper om metallisk grundmassa optimerar gjutkomponenter

I sin doktorsavhandling ”The role of primary austenite morphology in cast iron”, från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando tagit fram ny kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.

Bosch Automotive Electronics: ”Extremt låga sensorpriser leder vägen mot flygande bilar”

Förslag på flygande bilar kommer med jämna mellanrum, men som det ser ut är det ännu inget system som slagit.
Hur som helst så ger entusiasterna inte upp. Idag berättar tyska industrijätten Boschs Automotive Electronics om sin syn på detta, om obemannade flygande taxis som trots allt kan göra denna framtid till verklighet inom bara några år. Det är, menar man, tack vare Bosch egen sensorteknik som vi snart kan vara där och självflygande taxifordon kan bli verklighet så snart som 2025. Flygtester inleds redan nästa år.

Kan vi bli bättre på samverkan i produktutveckling och tillverkning? Delta i vår enkät!

Idag utvecklas möjligheterna att samverka i en rasande takt och frågan är om Sverige fortsätter också är bland de bästa att använda IT för samverkan. Hur ser vår användning ut?
Genom ditt svar på sex enkla frågor i den enkät PLM&ERP News nu genomför kommer vi och du att få veta. Det tar bara några minuter och vi skänker 5 EUR till Ingenjörer Utan Gränser Sverige för varje svar.

Högskolestudenter bidrar till produktutveckling i Töreboda

Ett flertal studenter från Högskolan i Skövde gör sina examensarbeten tillsammans med ett företag. För studenten blir det ett sätt att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, och verksamheten får i gengäld ett problem löst av engagerade studenter.
Ericsindustrier i Töreboda är ett litet industriföretag som samarbetar med studenter från Högskolan i Skövde för att hitta nya lösningar för sin produktutveckling. Ett samarbete som ser ut att leda till stor industrinytta för företaget.

NY RAPPORT: 43 procent av svenskarna föredrar självkörande bilar inom fem år

- Hur ser förutsättningarna ut för en acceptans av svenskarna när det gäller självkörande fordon? Capgemini Research Institute har undersökt saken och studien visar bl a att 43 procent av svenskarna skulle föredra självkörande bilar inom fem år. I ett kortare perspektiv, 12 månader, är det dock bara 15 procent av svenskarna som skulle föredra att åka i en självkörande bil framför en traditionell, vilket är under det internationella genomsnittet.
- Svenskarnas siffror ligger ungefär kring det globala genomsnittet genomgående i rapporten. Vi är vana vid digitalisering och borde skilja oss lite mer från länder som exempelvis Frankrike och Tyskland som inte har kommit lika långt som oss i digitaliseringen, säger Håkan Erander, Vice President Automotive Nordics på Capgemini Invent.

3DP i METALL: Kan man bygga chassin med GENERATIV DESIGN och additiv teknik?

Kan man bygga bilchassin med hjälp av generativ design och metallbaserad 3D-printing? Vad kan systemen göra som är så revolutionerande och tidsbesparande? Varför kräver denna nya teknik ny konstruktionsmetodoligi och mjukvarukapabiliteter i produktframtagningssystemen? Hur ser utvecklingen ut?
PLM&ERP News har tittat närmare på en intressant artikel som cirkulerar kring ett projekt kring just metallbaserad additiv tillverkningsteknologi (AM, ”Additive Manufacturing) i samband med 3D-printade bilchassin.
Det är civilingenjören i designteknik, Cui Qiang, som är både datortekniker och har en bakgrund som doktorand vid Tsinghua University och ”master” vid Peking University of Technology, och meknikingenjören Siddharth Suhas Pawar, som är ”civilare” i rymdteknik, strukturer och material, med examen från University of Michigan, som har tittat närmare på de här sakerna och publicerat sina synpunkter och upptäckter i en längre artikel. Båda är verksamma i det kinesiska 3DP-företaget PIX.

Hans forskning hjälper Volvo, Scania och andra att bygga fordon i lättare material

Att bygga bilar i lätta material är ett av biltillverkarnas sätt att minska koldioxidutsläppen och klara allt tuffare utsläppskrav. Men detta är inte oproblematiskt. Ett hinder på vägen kan vara att hitta effektiva metoder för lasersvetsning i vissa metaller.
Karl Fahlström har nyligen presenterat resultaten av sitt forskningsprojekt i sin doktorsavhandling på Högskolan Väst. Hans forskning visar på lösningar som Volvo Cars, Scania och flera andra företag har direkt nytta av.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing