Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar...

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagnings-arbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för avkarbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?
Klicka på rubriken förr att läsa mer.

IoT, AI och MOLNET centrala bitar i nytt forskningsprojekt som kan förlänga livslängden för...

INDUSTRIFÖRETAG SOM VOLVO CE, EPIROCK OCH NORTHVOLT i samarbete med Mälardalens Universitet: Hur mycket kan man förlänga livstiden för elfordonsbatterier? Frågan är central, inte minst i perspektivet av att ökad cirkularitet av elfordonsbatterier både kan främja tillverkningsindustrin och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.
De här bitarna har man tittat på i ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), där man undersöker möjligheterna kring detta, i nära samarbete med svensk industri med bl a Volvo CE, Epiroc Rock Drills, Northvolt Revolt, ABB E-mobility och IBM Svenska.
Bakgrunden är att det finns en potential i det faktum att bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet används. Vad forskarna på MDU gjort är att undersöka hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.
– Projektet Circul8 (Smart cirkulärt batterisystem) adresserar aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering; tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare och docent inom produkt- och processutveckling på MDU. ”Att behålla det faktiska värdet från dessa uttjänta elfordonsbatterier genom återtillverkning, återvinning och användning inom nya områden är hörnstenen för att uppnå målen om fordon med nollutsläpp till 2030 och på lång sikt för att möjliggöra klimatneutrala transporter till 2050," säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEUS: Tysk PLM-uppstickare och sju partners storsatsar i digitalt Industri 5.0-projekt för att stärka...

…MEN BRANSCHLEDANDE SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES & DASSAULT BLIR TUFFA ATT TAS MED. Tyska PLM- och IoT-utvecklaren CONTACT berättar idag om ett intressant initiativ med målsättningen att stärka europeiska varv i den globala konkurrensen. Detta handlar om åtta partners som baserat på CONTACT Elements ska utveckla en ny plattform som digitaliserar varvsbyggandet från början och gör det mer effektivt. EU finansierar forskningsprojektet genom sitt innovationsprogram Horizon Europe.
I projektet Smart European Shipbuilding (SEUS) samlar varv, universitet och mjukvarutillverkare sin expertis för att höja varvsindustrin i Europa till en ny effektivitetsnivå. Deras ambitiösa mål är att minska utvecklings- och monteringstider med 30 och 20 procent genom en samarbetsplattform.
Men lita på att det blir en satsning som kommer att stöta på tufft motstånd på PLM-sidan. I dagsläget kan noteras att när det gäller varvsverksamheter och PLM att de stora europeiska PLM-aktörerna, framför allt marknadsledande Siemens Digital Industries, som för inte så länge sedan köpte spanska varvsspecialisten Foran, och franska Dassault Systemes är de ledande aktörerna. Men här tycks nu CONTACT och deras projektpartners, bl a Cadmatic, norska Ulstein-varvet, spanska Gondan-varvet, simuleringsspecialisten SARC, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), nederländska NHL Stenden University of Applied Sciences och Åbo Universitet mena att det finns en hel del att göra som kan vässa de europeiska varvens konkurrenskraft genom en mer total digitalisering. Och greppet man tar är stort:
- För att uppnå detta utvecklar vi ett Industry 5.0-koncept som tar hänsyn till alla kärnuppgifter inom varvsindustrin ända fram till service, säger dr Elisabeth Brandenburg från CONTACT Research.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Påtryckargrupp inom Aerospace & Defense lanserar prototyp för ett öppet system kring tjänstesamverkan

Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG) är en intressegrupp inom den globala flyg- och försvarsindustri som har alla de större aktörerna på området som medlemmar. PLM&ERP News har i flera olika artiklar skildrat ämnesområden där gruppen aktiverat sig för att bidra till att hitta effektivare sätt att samarbeta på, både internt och externt inom medlemsbolag på OEM-sidan, som Airbus, Boeing, GE Aviation, Gulfstream, Rolls-Royce, Pratt & Whitney och Safran – och deras underleverantörer.
Under PLM-analytikern CIMdatas nyligen genomförda 2023 PLM Road Map & PDT North America-event presenterades en helt ny mycket intressant applikation, en prototyp, för ett öppet system för samverkan på tjänstesidan, ”open-Service Collaboration Management System.”
Bakgrunden är att detta område identifierats som en synnerligen viktig affärsfråga av AD PAG. Samarbete inom en stor, global, distribuerad leveranskedja av design- och utvecklingspartners har aldrig varit någon enkelt avklarad fråga. Tvärtom menar flera av medlemmarna i AD PAG att det funnits och finns allvarliga hinder relaterat till att förlita sig på traditionella, dokumentbaserade utvecklingsprocesser. Som svar etablerades ett projektteam av domänexperter från AD PAG-medlemsföretagen. Detta Global Collaboration-projektteam har nu också tillgängliggjort en fungerande prototyp-applikation för att förbättra samarbetet mellan OEM-tillverkare och deras leverantörer.
Prototypen för Collaboration Management System (CMS) är en öppen tjänst-applikation utvecklad av Talisen Technologies. Den resulterande mjukvaran innehåller bästa praxis definierad av AD PAG Global Collaboration-projektteamet för informationsutbyte mellan OEM, partners, leverantörer, kunder och akademin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Han har drömuppdraget på en av världens största konferenser om superlegeringar

Högskolan Väst rapporterar idag om superlegeringen 718 och den kommande internationella konferensen ”Superalloys 718 & Derivatives”, som man menar är ett måste. I år har Joel Andersson, professor i materialvetenskap vid Högskolan Väst, rollen som konferensens ordförande. – Det känns fantastiskt roligt och hedersamt att tillsammans med forskare som är ledande inom ämnet få leda arbetet med att se till att konferensen blir så lyckad som möjligt, säger Joel.
Totalt förväntar man sig ett hundratal deltagare på årets konferens om superlegeringar den 14-17 maj i Pittsburgh, Pennsylvania. Det är den tionde konferensen som arrangeras inom forskningsområdet sedan den första hölls 1991 i Pittsburgh. I år kommer en handfull personer från Högskolan Väst och GKN Aerospace att delta.
Varför är intresset så stort för superlegering 718?
– Den här superlegeringen används i stor utsträckning för olika komponenter inom flyg- och rymdindustrin, men också inom kemisk industri, offshore och energisektorn. Legeringen tål höga temperaturer, höga laster och aggressiva miljöer och är dessutom förhållandevis svets- och gjutbar, vilket gör att den passar utmärkt för komponenter i bland annat flygmotorer. Eftersom legeringen används i så stor utsträckning finns ett brett och stort behov av att öka kunskapen om materialet, säger Joel Andersson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AKADEMISKT: Innovativ tågmotor gav KTH-student segern i ABBs designtävling kring hållbarhet

KTH-studenten Roberto Messina blev årets vinnare i ABB Motions Student Competition 2023. Temat för tävlingen var ett ämne som i högsta grad ligger i tiden: ”Ta fram den mest hållbara lösningen för en bättre värld.” Tävlingen, som är öppen för studenter på högskolor och universitet i Sverige, hade inte överraskande siktet inställt på att deltagarna skulle skapa den eftersträvade hållbarheten med hjälp av energi- och resurseffektiva motorer, generatorer och drivsystem och i finalen i Västerås i april fick de sju kvalificerade finalisterna presentera sina tävlingsbidrag för ABBs expertjury.
Vinnare blev som sagt Roberto Messina från KTH. Hans förslag ”Creating a new type of motor for railway vehicles” handlar om använda energieffektiva synkronmotorer inom järnvägsindustrin. Tävlingens andraplats delades mellan ”Green HRM” av Laura Otten och Alexandra Berggren från MDU och ”Closing the loop - recycling centers” av Jithin Jomy och Siddharta Pandit från KTH.
– Under finalen fick vi se och höra flera bra idéer. Roberto Messinas förslag var konkret och pedagogiskt presenterat. Det visade på insikt och reflektion och hans teknologi för tågmotorer ligger helt i linje med elektrifieringen, säger jurymedlemmen Maria Malmport, Local Division Manager, ABB Traction.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hur har flyg- och försvarsindustrin lyckats i användningen av digitala tvilling- och trådkoncept?

En av de branscher som alltid stuckit ut med tidig användning av nya teknologier är Aerospace- & Defense-området (flyg och försvar, A&D). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar de senaste årens stora hajp kring digitala tvillingar och trådar. Att konceptet fått ordentligt fotfäste inom A&D, liksom automotive-sektorn, behöver man inte tvivla över, men i vilken omfattning och hur ser man på teknikernas framtid?
PLM-analytikern CIMdata har tittat på saken i en studie och en allmän konklusion är att flyg- och försvarsindustrin - till skillnad från många andra segment, som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök - använder digitala tvilling- och trådkoncept i större omfattning än andra; från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter skrivit om det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom området. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer mycket av intresse. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche. Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”. Hur förklarar man detta med bristen på konceptuell förståelse av digital tråd-begreppet? Jag frågade CIMdatas James Roche:
- Följande information från forskningen bidrog till formuleringen: I intervjuer med 10 branschledare bad vi om deras definition av digital tråd och fick 10 olika definitioner. Endast en angav en extern auktoritet som källan till sin definition. Vidare, av de 90 svaren på vår online-enkät framgår att nästan hälften inte har en gemensamt överenskommen definition inom sitt företag. Dessutom refererade mindre än en fjärdedel till en publicerad definition.
- Däremot, summerar Roche, visar studien forskningen att specialister inom dessa företag har en förvånansvärt konsekvent syn på vad den digitala tråden är och gör.
Den som vill veta mer om denna intressanta studie, kan ta del av James Roches presentation om saken och high-lights från den eBook, som är resultatet av CIMdatas undersökning. Klicka på länken nedan, under ingressen, för anmälan till presentationen som äger rum den 9 maj. Länk till webinarie-anmälan finns längst ner i artikeln nedan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Chalmersprofessor spindeln i nätet i stort nystartsprojekt för svensk halvledardesign

Sverige har ingen större halvledarindustri, men en mycket stark halvledarbaserad systemindustri. Halvledarsystem-design är därför en viktig teknik för Sverige, där kompetensen behöver förstärkas. EUs Chips Act har dessutom precis beslutat att satsa nära 500 miljarder kronor för europeisk chipptillverkning, där designstadiet är en viktig del och där Sverige har en stor potential.
Detta följs nu upp med att SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, beviljar 60 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Chalmers-Lund Centrum för Avancerad Halvledarsystemdesign, ClassIC”. Målen är att Sverige ska bli ett av de främsta länderna inom halvledardesign, att bygga svensk kompetens inom området och att öka Sveriges medverkan i EU:s storsatsning Chips Act.
Projektledare är Christian Fager från Chalmers tekniska högskola. Totalt nio samarbetspartners medverkar, varav två är universitet och sju är företag, nämligen: Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Axis Communications AB, Ericsson AB, Qamcom Group AB, SAAB AB, Codasip s.r.o., GlobalFoundries och STMicroelectronics SA. Centrumets deltagare omfattar därmed en stor del av värdekedjan för halvledare – från kravställare via designers, chiptillverkare och underleverantörer, till tillverkare av komplexa systemprodukter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens och Microsoft: Lösningar för generativ AI som på djupet kommer att förändra det...

Att AI, Artificiell intelligens, i ökande omfattning blivit allt mer kapabelt ifråga om stöd för mer rationell produktframtagning har blivit allt tydligare, inte minst sett till de generativa designaspekterna. Definitionen av generativ design är att det handlar om en iterativ designprocess där mjukvaran s a s skapar designen med hjälp av parametrar som designen matat in, begränsningar, avsedda utdata, krav, material och tillverkningsmetoder, såsom 3d-printing, o s v. Ett förväntat resultat kan vara att man får fram innovativa strukturer som är perfekt optimerade efter designerns krav. Att detta förändrar arbetsmetodiken behöver ingen tvivla över. Det är t o m så att initierade bedömare idag talar om att integrationen av AI på djupet kommer att förändra vårt sätt att arbeta. Gott så, men hur långt har man kommit?
Det varierar förstås, men en för PLM-området mycket intressant aspekt på detta är det samarbete som Siemens och Microsoft dragit igång kring utnyttjandet av kraften hos generativ artificiell intelligens (AI) för att hjälpa industriföretag att tvärfunktionellt driva innovation och effektivitet över produkternas design, ingenjörskonst, tillverkning och driftlivscykel. Man har, för att förbättra denna typ av tvärfunktionellt samarbete, integrerat Siemens PLM-mjukvara Teamcenter med Microsofts samarbetsplattform Teams, språkmodellerna i Azure OpenAI Service och andra Azure AI-funktioner.
På Hannover Messe, som startar idag och körs denna vecka ut (17 till 21 april), kommer de två teknikledarna att visa hur generativ AI kan förbättra fabriksautomation och drift genom AI-driven mjukvaruutveckling, problemrapportering och visuell kvalitetsinspektion. - Integrationen av AI i tekniska plattformar kommer på djupet att förändra hur vi arbetar och hur alla företag fungerar, säger Scott Guthrie, VP för Cloud + AI på Microsoft. Han fortsätter: "Med Siemens ger vi kraften i AI till fler industriella organisationer, vilket gör det möjligt för dem att förenkla arbetsflöden, övervinna silos och samarbeta på mer inkluderande sätt för att påskynda kundcentrerad innovation."
Siemens CEO för Digital Industries-bitarna, Cedrik Neike, håller med:
- Kraftfull, avancerad artificiell intelligens växer fram som en av de viktigaste teknologierna för digital transformation, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: WASP satsar 200 miljoner på SVENSK FORSKNING inom bl a industriell cybersäkerhet

WASP, eller ”Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program” berättar idag att man satar stora pengar för att adressera de högaktuella utmaningar som samhälle och industri står inför inom cybersäkerhet. Totalt kan man nu, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, satsa 200 miljoner kronor på multidisciplinära forskningsprojekt och rekryteringar relaterat till området. Bland annat finns planer på rekrytering av flera framstående internationella forskare.
- Avståndet mellan grundforskning och tillämpning inom näringsliv och offentlig sektor är otroligt kort inom cybersäkert och behovet av att ligga i framkant är enormt. Genom att satsa på de bästa forskarna inom WASPs områden kommer vi att kunna attackera några av de akuta och svåra frågorna inom området, säger Anders Ynnerman, programdirektör för WASP, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title