FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CAE/FoU: Hans modeller ger svar på hur metaller påverkas av nya el-lösningar med väte

När man nu på flera håll kommit igång med utveckling av vätelösningar för att generera el-energi är det läge att ha koll på vilken påverkan vätet eller andra nytillkomna ämnen kan ha på metaller som finns med i konstruktionerna.
Digital simulering är förstås ett utmärkt verktyg i sammanhanget, och ett tillvägagångssätt som forskaren vid Malmö Universitet, Claudio Nigro, använt sig av för att skapa modeller som kan bidra till att kasta ljus över saken. Hur påverkas hållfastheten är exempelvis en fråga som är central när en metall med en svaghet utsätts för belastning och kontakt med väte.
Metaller med sprickor som utsätts för stor belastning kan i värsta fall brista när den kommer i kontakt med detta ämne och Nigro har tagit fram modeller för att beräkna hur snabbt förändringar i en metall kan ske. Detta kan bidra till att räkna ut materialets livslängd under olika förhållanden och påverkan utifrån.
Som exempel nämner Claudio Nigro, som är utbildad flygingenjör, hur detta kan bidra till att minska flygtrafikens miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.
– Med målet att ha noll utsläpp till 2035 ska Airbus utveckla vätebaserade flygplan. Då är det förstås viktigt att dessa fenomen kan kontrolleras, säger Malmöforskaren.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: Optimerad bearbetnings-teknik för FLYGMOTORER

Högskolan Väst fortsätter att leverera intressanta forskningsresultat. Idag annonserar man industridoktoranden Jonas Holmbergs forskning, som visar hur traditionella bearbetningstekniker kan effektiviseras och hur nya alternativa metoder kan öka produktiviteten ytterligare.
Inom flygmotorindustrin finns ett stort intresse för nya alternativa tillverkningstekniker. En stark drivkraft är att kunna producera komponenter i superlegeringen 718 så effektivt som möjligt.
I början av december försvarade Jonas Holmberg sin avhandling om tillverkningsstrategier för bearbetning av flygmotorkomponenter. Hans forskningsresultat baseras på fördjupade studier och jämförelser av konventionella och alternativa bearbetningstekniker. Resultaten är också applicerbara för additiv tillverkning.
Studierna har Holmberg genomfört i nära samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskolan Väst/SIMULERING: Hur påverkar avatarer lärandeprocesser i VR?

Det är ur ett industriforskningsperspektiv full fart under galoscherna på Högskolan Väst. Få av universiteten och högskolorna är hur som helst lika offensiva i att kommunicera resultat.
Idag erbjuder modern Virtual Reality (VR)-teknik nya möjligheter för utbildning och lärande. Men i takt med nya möjligheter uppstår det utmaningar och frågeställningar som i sin tur kräver mer kunskap. Nyligen inledde Högskolan Väst och Tenstar Simulation därför ett gemensamt forskningsprojekt kring hur avatarer i VR-miljö påverkar studenters lärande och lärarens kompetensutveckling.
- Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Högskolan Väst genomföra det här forskningsprojektet. Sedan vi lanserade avataren har responsen varit väldigt positiv. De lärare som idag använder sig av VR-avataren i lärandeprocessen ser stora möjligheter med att kunna kliva in i simuleringen, säger Christian Döbeln, operativ chef på Tenstar Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Forskning kring pulverbäddsteknologi belönat med årets GKN-stipendium

Forskning kring pulverbäddsteknologi belönat med årets GKN-stipendium Årets GKN-stipendiat har utsetts och mottagaren är Arun Ramanathan Balachandramurthi. Han är nybliven doktor i pulverbäddsteknologi vid Högskolan Väst, en teknologi som möjliggör att tillverka komplexa komponenter som är svåra att tillverka vid konventionella tillverkningsprocesser.
- Min forskning handlar, bland annat, om att undersöka och förstå utmattningsegenskaperna och mikrostrukturen hos legering 718 tillverkad med pulverbäddsprocessen, säger pristagaren i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenske chefen för Mercedes Daimler bland de nyvalda toppnamnen i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker kompetensen och kunnandet med 42 nya ledamöter.
En genomtittning av listan visar på god representation från de akademiska instanserna, som Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn. Bland de allmänt intressanta invalda profilerna märks Klimatpolitiska rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna och Andreas Schleicher, direktör på OECD.
Näringslivsrelaterade inval är också spännande och exempel på framstående profiler här är förre Saab-chefen Håkan Buskhe, numera VD för investmentbolaget FAM. Andra intressanta namn är Jonas Gustavsson, VD för AFRY, eller som många bättre känner till före samgåendet med finska Pöyry – ÅF. Telecomjätten Ericsson har fått två nya IVA-ledamöter: Magnus Frodigh, forskningschef och Björn Ekelund, forskningsdirektör. Och sist men inte minst ska noteras att Ola Källenius, svensken som blivit koncernchef för Daimler och CEO för Mercedes personbilsdivision, finns med bland nykomlingarna i församlingen.
Ville blev mer valda? Läs hela listan genom att klicka på rubriken.

Hennes forskning kan spara tid och pengar för flyg- och energiindustrin

Är det möjligt att additivt tillverka komponenter i superlegeringen 718, som uppfyller flyg- och energiindustrins hårda kvalitetskrav?
Det här är något som Sneha Goel har forskat kring på Högskolan Väst. Resultaten har visat sig uppmuntrande. Hennes forskning visar att med rätt efterbehandlingsprocess kan komponenter med komplex design tillverkas på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än vad som tidigare varit möjligt.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

NY STUDIE: Automation, sensorteknik och dataanalys värderas högst i industrin

Automation, sensorteknologi och dataanalys är de teknologiområden som är viktigast för regionens industriföretag. Det visar förstudien MIND, som gjort en kartläggning med 28 företag i Örebro län.
Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park är projektledare för MIND (Matrix for Industrial Network Development). Totalt 28 företag i Örebro län har uppgett till vilken grad de använder sig av åtta olika teknologier, och till vilken grad de skattar nyttan av de olika teknologierna.
– Automation och automationsrelaterade ämnen toppar vad gäller aktivitet. Det är mer eller mindre väntat eftersom konceptet funnits under lång tid sedan den tredje industriella revolutionen, säger Sund.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GE Healthcare satsar på unik svensk lösning för fotondetektorer inom datortomografi

PRODUKTUTVECKLING. Medicinteknikbolaget GE Healthcare köper svenska startupen Prismatic Sensors. De senare är en spinnoff från KTH, som utvecklat lösningar för nästa generations datortomografi. Detta handlar om framför allt en fotonräknare, en detektor, där antalet fotoner i enskilda röntgenstrålar mäts i mycket höga hastigheter. Fotoner är energibärare av elektromagnetisk strålning och med hjälp av den mätningsmetodik som Prismatic utvecklat kan de bilder som tas fram bli mer exakta och dessutom med mindre bakgrundsbrus.
En konsekvens av detta är att man kan använda en lägre strålningsdos vid undersökningstillfället samtidigt som bilden blir tydligare.
För GE Healthcare innebär köpet att man fortsätter att investera i fotonräknande CT-teknik. Poängen är att bygga upp en potential som avsevärt kan öka den kliniska prestandan för onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-applikationer.
- Vi tror att denna teknik (Deep Silicon Detector Technology) har potential att bli ett betydande steg framåt för CT-avbildning, som kommer att gynna miljontals patienter över hela världen, säger GE Healthcares koncernchef, Kieran Murphy, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Uppgradering av PTC: En 21-miljonerssatsning som ska ge hållbar produktionsteknik för flyg- och verkstadsindustrin

AKADEMISKT. Flyg- och verkstadsindustrin vill ta klivet in i en mer hållbar framtid, beräöttar idag Högskolan Väst i ett pressmeddelande. Av detta skäl satsar Västra Götalandsregionen nu 21 miljoner på projektet ”Springboard” som ska ge regionens tillverkningsföretag förutsättningar att ställa om. Satsningen sker inom ramarna för test- och demomiljön ProduktionsTeknisk Centrum (förkortat PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst är en aktiv part.
– För högskolans del är det här naturligtvis ett mycket positivt besked. Vi har redan ett tätt samarbete med flyg- och verkstadsindustrin och ett hållbarhetsfokus i vår forskning, säger Lennart Malmsköld, programchef för högskolans satsning inom teknik och lärande, Primus, och nämner projektet Replab, Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning, som en viktig satsning i samma anda och som delvis stöds av samma finansiärer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Nya COMSOL MULTIPHYSICS 5.6 – lösningar i världsklass med 30-50 procent...

Simulering & Analysen's andel växer kontinuerligt i nära nog alla led i moderna produkters livscykel, framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna. Orsaken är egentligen rätt logisk: i takt med att vi fått se en massiv övergång till digitala produktframtagningsprocesser, där det som utvecklas initialt bara är digitala, fysiskt icke-existerande modeller och prototyper, är virtuella tester och valideringar det enda sättet att få koll på hur och om det som tagits fram fungerar.
Alla marknadsspelare – från de stora tre PLM-plattformsutvecklarna, Siemens, Dassault och PTC, till de lite mindre, som kraftfullt växande svenska COMSOL – har gjort stora satsningar för att följa upp den allt tydligare simuleringstrenden, som också pekar mot att vi ser en strukturell förändring i utvecklingsdynamiken där viktningen förändras mot just simuleringens växande andel av kakan.
Desto roligare är det att konstatera att vi i just COMSOL har en svensk spelare som håller världsklass, med betoning på det komplexa multifysikområdet, alltså S&A som väger in totala effekter av flera samverkande fenomen, som värme-, flödes-, hållfasthets- och andra effekter.
Idag finns den allra senaste versionen av bolagets MULTIPHYSICS-mjukvara – 5.6 – tillgänglig, med flera förväntade förbättringar som alltid bör åtfölja uppdaterade versioner, som prestandaökningar som resulterar i snabbare och mer minneseffektiva lösare. Vi talar här om förbättringar på 30-50% för många analyser. Men här finns också andra spännande nyheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing