FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PRODUKTUTVECKLING: Batterilösning för framtidens elbilar – bredbart mellanlager kan stabilisera solid state-batterier

Bilindustrin storsatsar på att eldrivna fordon ska drivas med så kallade solid state-batterier. Nu presenterar forskare på Chalmers och Xi’an Jiaotong-universitetet i Kina ett sätt som tar det lovande batterikonceptet närmare en storskalig produktion. Med hjälp av ett bredbart mellanlager i batteriet blir strömtätheten tio gånger så hög, samtidigt som både prestandan och säkerheten förbättras markant.
De nya resultaten presenterades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Advanced Functional Materials.
– Mellanlagret gör att battericellen blir betydligt mer stabil och därför klarar hög strömtäthet. Det är också avgörande att det är så enkelt att breda ut den mjuka massan på litummetallen i batteriet. Det är lika lätt som att bre smör på en smörgås, säger forskaren Shizhao Xiong på institutionen för fysik på Chalmers.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING/AUTOMOTIVE: Nya VI-grade-simulatorn ett lyft för Geelys & CEVTs produktutveckling

CEVT, som är ett dotterbolag inom Volvoägaren Geely Group, har slagit till och satsat på simuleringslösningen VI-grade från Spectris. Det handlar om en körsimulator som CEVT (China Euro Vehicle Technology) köpt till utvecklingscentret i Göteborg för att förbättra produktutvecklingsarbetet.
DYNAMIC Driving Simulator (Driver-in-Motion) heter simulatorn vars användning tar sikte på att förbättra CEVTs forsknings- och utvecklingsfunktioner.
- För oss är denna investering en avgörande del för att stärka vår verktygslåda för utveckling av framtidens mobilitetslösningar. Detta visar på den position CEVT har, dels som en ledande aktör inom Geelykoncernen och dels som ett av de ledande fordonsbolagen i Nordens bilhuvudstad, Göteborg, säger Mats Fägerhag VD på CEVT.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Forskning vid Örebro Universitet tar sikte på AI och INTELLIGENTA robotar

Örebro universitet är en stark aktör på den akademiska arenan med 15 100 studenter och bl a 24 program på avancerad nivå. Universitetet bedriver i detta exempelvis forskning inom det industriellt intressanta området robotik.
Just nu pågår ett projekt på universitetet med målsättningen att utveckla små robotar som ska kunna testas av företag i Region Örebro län. Bland annat då lösningar som utför tunga och monotona sysslor i jordbruk och industri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Bättre skärverktyg på kortare tid med avancerad simulering på Sandvik Coromant

Sandvik Coromant håller världsklass inom design och tillverkning av verktyg för fordons-, flyg-, maskinindustri och andra branscher som producerar komponenter i metall med höga precisionskrav.
Det här är krävande miljöer med en rad utmaningar. En sådan är att man i dagens produktionsanläggningar ofta tillverkar flera olika produkter i mindre serier och i olika material. För att klara snabba omställningar i automatiserad produktion måste processerna därför vara rakt igenom pålitliga och störningsfria. I detta arbete spelar forskning en viktig roll. Därför samarbetar man med akademiska institutioner för att kontinuerligt vässa sin produktframtagningsteknik.
En av dem som jobbat med detta inom Sandvik Coromant är industridoktoranden Ashwin Devotta, som har vidareutvecklat en simuleringsteknik, vilken i förlängningen gör det möjligt att fullt ut digitalisera den här typen av tillverkning. Han presenterade nyligen sin avhandling på Högskolan Väst.
– Simuleringen gör att vi kan förutse exakt vad som händer när verktyget skär i metall. Det innebär att våra kunder får snabbare och mer tillförlitliga tillverkningsprocesser, säger Ashwin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Fjärrstyrda skogsmaskiner tar nytt kliv med 5G-teknik

Förra vecka publicerade PLM&ERP News en artikel om simuleringsföretaget Meveas digitala tvillingar som används för att hantera och styra allt ifrån grävmaskiner och kranar till skogsmaskiner. Artikeln publicerades på engelska på vår amerikanska systersajt, engineering.com.
Detta har på flera sätt kopplingar till den forskning som svenska Skogforsk är igång med, även om organisationen tar det hela till en ny intressant nivå: Frågan är t ex vad 5G kan innebära för möjligheterna att fjärrstyra skogsmaskiner. Detta kommer vi förhoppningsvis snart att få svar på: Skogsforsk meddelade idag nämligen att man tar ännu ett kliv i utvecklingen av denna typ av maskiner. Med ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond ska 5G-baserad telekommunikation testas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Från Ohio till Skövde – amerikanen som ska lära svenskar om robotar

Robotar blir en allt större del av vårt vardagliga liv. Vanliga robot-sysslor kan vara att klippa våra gräsmattor och att dammsuga i våra hem.
Maurice Lamb, lektor i informationsteknologi, är programansvarig för den helt nya utbildningen Människa-robotinteraktion på Högskolan i Skövde. Han har flyttat till Skövde från USA, bara för att lära svenskar - eller mer exakt, svenska studenter - mer om hur vi kan använda robotar inom industrin och i vår vardag.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Överleva eller blomstra?” – Corona öppnar för investeringar i Industri 4.0 och smarta fabriker

Coronakrisen kommer att göra djupa avtryck i historien. Inte bara allmänt samhälleligt, socialt och ekonomiskt för sina destruktiva effekter, utan också som katalysator för nya teknologiers genomslag inom den globala industriella communityn.
Episka kriser kommer aldrig att kunna undvikas. Men däremot kommer erfarenheterna från chocker som Corona att bidra till förändringar som kan reducera genomslaget för liknande negativa effekter och öppna nya framgångsfönster för stärkt konkurrenskraft.
En sådan kan vara en knuff framåt för digitaliseringen och påskyndat genomförande av Industri 4.0-lösningar. Detta kan på sista raden ge paradoxalt snabba effekter när det gäller att rulla igång de industriella hjulen igen. En avgörande fråga i detta är dock hur de resurser som krävs för detta kan tillgängliggöras.
Siemens Financial Services har tittat närmare på de här sakerna och ny forskning visar enligt dem att den globala ”investeringsutmaningen” för smart fabrikstransformation är nästan 400 miljarder dollar under de kommande fem åren, eller motsvarande 4 000 miljarder kronor.
Mycket pengar, men det är satsningar som är värda att göra för de företag som vill skapa ny konkurrenskraft i post-Corona-eran, är forskningens konklusioner. Tidigare kriserfarenheter visar att nu finns ett 5-7-årigt öppet ”fönster för framgång”.

Tillverkning, robotik och automation ger Högskolan Väst högsta tillväxten i landet

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla internationella studenter som har anmält sig till höstens masterutbildningar. Nationellt ökar antalet antagna med 13 procent jämfört med höstterminen 2019. Högskolan Väst ökar mest i landet procentuellt – 48 procent.
– Hos oss är det inriktningarna Manufacturing Engineering och Robotics & Automation som är mest populära men även International Business samt Finance, säger Tomas Bengtsson, ansvarig för den internationella studentrekryteringen på Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Byggde app med hjälp av lågkod-plattform för att skydda anställda mot Coronasmitta … på...

Bara under det senaste året har lågkodplattformar kommit ordentligt i ropet. Värdet av att kunna programmera olika appar utan att vara programmeringskod-specialist har snabbt vunnit mark. PLM&ERP News läsare har i detta ägnat stort intresse åt PLM-relaterade lågkodplattformar som Siemens Mendix och Aras PLMs Innovator. Men det finns fler, t ex en på medicinteknikområdet som är synnerligen aktuell i skenet av Coronaviruset COVID-19, OutSystems.
Stemcell Technologies, Kanadas största medicinteknikbolag, behövde en applikation för att få koll på smittspridning inom organisationen och hålla sina medarbetare säkra under COVID-19-pandemin.
Mindre än ett dygn senare hade de en fungerande första version. Nu gör de källkoden tillgänglig för andra.
- Att kunna utveckla snabbt är oerhört viktigt när förutsättningarna förändras så snabbt som under det rådande virusutbrottet, säger Beatriz Clarke, utvecklingschef på STEMCELL.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing