FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

DESIGN I VÄRLDSKLASS: Digitala tvillingar och multifysiksimulering bakom ABBs EM-flödesmätare

Hur är det egentligen ställt med de senaste årens ”mode” kring digitala tvillingar – spelar de någon större roll? Både ja och nej – etablering och användning av digitala verktyg tar tid, men är de produktiva kommer genombrott förr eller senare. Samtidigt ska man vara klar över att enskilda digitala lösningar inte står ensamma; de ska integreras i ofta tämligen komplexa sammanhang. Digitala tvillingar är ett typexempel på detta. Man brukar ofta tala om att det allmänt, när det gäller nya teknologier, tar ungefär ett decennium från hajp till omsättning i form av industriella applikationer och i varierande omfattning är det där vi är nu på ”tvillingfronten”.
Men tveklöst så händer det mycket och vi ska i dagens artikel titta på hur det ur innovations- och FoU-synvinkel proaktiva verkstadsindustriföretaget ABB använt sig av ett ”digital tvilling-upplägg” kring sina flödesmätningsprodukter. Det hela är spetsigt, bolaget har varit tidigt ute på området, och den tvillingteknik man använt avspeglas tydligt i de senaste årens utveckling av lösningarna för flödesavkänningsteknik. Med de nya ”tvillingverktygen” kan man virtuellt efterlikna den faktiska mätaren, i en miljö där en viktig poäng är att kunna förutspå den elektromagnetiska (EM) flödesmätarens prestanda. Processen bygger på att den digitala tvillingen simuleras med hjälp av multifysik-modellering. Med simuleringsresultaten som grund kan man sedan vässa flödesmätarens design och förutsägelser av prestanda under fältförhållanden.
Möt ABB-forskarna Subhashish Dasgupta and Vinay Kariwala, som berättar mer om utvecklingsarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Doktorsavhandling kring virtuella modeller: Vad behövs för effektiv återanvändning?

När Iman Morshedzadeh, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, idag försvarar sin avhandling "Managing virtual factory artifacts in extended product lifecycle systems” är digitala modeller i fokus. Han har i sin forskning studerat hur det går att återanvända virtuella modeller och hur informationen sedan kan tas tillvara i ett PLM-system.
Inom dagens tillverkningsindustri pratas det mycket om Industri 4.0, smart tillverkning och digitala tvillingar, konstaterar han. I och med framväxten av koncept runt detta har virtuella modellers roll lyfts fram, men de har faktiskt använts i årtionden.
– Dagens virtuella modeller saknar mycket information, så att bara ha dem räcker inte för att återanvända dem, säger Morshedzadeh.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

52 000 ingenjörer i en ny samlad organisation när Capgemini integrerar Altran

Konsultgiganten Capgemini lanserar idag vad man kallar ”Capgemini Engineering”, som innebär att man konsoliderar bolagets verksamheter inom innovation och högteknologiska konsulttjänster.
Det är ingen liten organisation vi talar om: efter fjolårsköpet av konsulten Altran får den konsoliderade organisationen ca 52 000 ingenjörer och forskare som medarbetare, och detta i en integrerad organisation med närvaro i alla större tekniska knutpunkter över hela världen.
- Dagens ledande organisationer förstår att teknik i kombination med forskning och utveckling sker snabbt och är under ständig utveckling. Det leder till ett behov av heltäckande partnerskap med kunder för att utveckla, lansera, hantera och modernisera banbrytande produkter, säger Aiman Ezzat, VD för Capgemini-koncernen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ADDITIVT/Forskning: Kanthal och Swerim satsar 20 miljoner på sofistikerad pulvermetallurgi

Sandvikägda värmeteknologiföretaget Kanthal och metallforskningsinstitutet Swerim kommer att investera stort i en ultramodern finfördelningsutrustning. Investeringen, värd drygt miljoner, kommer att hjälpa Sverige att behålla en världsledande position inom pulvermetallurgi.
Den nya utrustningen är utformad för forskning och utveckling av både material och finfördelningsprocessen som sådan inom pulvermetallurgi. Det möjliggör finfördelning av pulverpartier upp till cirka 85 kilo, både för additivtillverkning (AM) och applikationer för het isostatisk pressning (HIP). Enheten har hög material- och processflexibilitet, vilket innebär stora möjligheter för utveckling av material och processer som riktar sig mot både AM och pulvermetallurgi (PM).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NEDSÄNKT I VÄGBANAN: Nu rullas nästa version av elvägen i Lund ut

Demonstrationsprojektet Evolution Road i Lund, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om, går nu in i nästa fas som innebär att testa en variant av elväg som är nedsänkt i vägbanan.
Resultatet ska bli en elväg som är lämplig för motorvägar och större riksvägar, något som Trafikverket efterfrågar i syfte att tillgodose det framtida laddbehovet för elfordon i fjärrtrafik.
– Efter att ha uppnått goda resultat med den första varianten av elväg, som var upphöjd och fungerar bäst i stadsmiljö, ser vi nu fram emot tester med en nedsänkt variant med samma konduktiva teknik. Den nya varianten kommer att ligga i nivå med asfalten och ge en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig som laddinfrastruktur för större vägar och för fordon som kör i högre hastigheter, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Den globala elförbrukningen kan minska med 10 procent med ny teknik,” hävdar ABB i...

Enligt International Energy Agency (IEA) svarar industrin för 37 % av den globala energianvändningen och cirka 30 % av den globala energin förbrukas i byggnader. Så behöver det inte vara hävdar den svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB i en ny vitbok.
Det finns, hävdar Morten Wierod, president för ABB Motion, i en kommentar, en potential för betydande energieffektivitetsförbättringar inom industri och infrastruktur som möjliggjorts av de senaste och mest effektiva motorerna och frekvensomriktarna.
I vitboken uppmanar ABB framför allt industrin att påskynda upptaget av de tekniska framstegen för att möta utmaningarna kring klimatförändringar. Och man får stöd av oberoende forskning, som uppskattar att om de nära 300 miljoner industriella elmotordrivna system som finns i drift idag ersätts med optimerad, högeffektiv utrustning kan de realiserade vinsterna minska den globala elförbrukningen med upp till 10 %.
”Detta skulle i sin tur stå för en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser som behövs för att uppnå de 2040-klimatmål som fastställts i Parisavtalet,” skriver man.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AUTOMOTIVE: RISE leder nytt forskningsprojekt för säkrare SJÄLVKÖRANDE FORDON

PRODUKTUTVECKLING/FoU. I takt med att fordon får alltmer avancerade funktioner ställs nya krav på agila arbetssätt inom fordonsindustrin. Det här är fokus i ett nytt Vinnova-finansierat forskningsprojekt som ska ta fram analysmetoder och arbetsprocesser för kontinuerlig utveckling av säkra uppkopplade och automatiserade fordon. Projektet leds av RISE och pågår mellan januari 2021 och juni 2023. Projektparter är Semcon, Agreat, Comentor, Epiroc, KTH, Qamcom, Veoneer och Zenseact.
- Att arbeta med agil utveckling och kontinuerliga uppdateringar av komplexa säkerhetskritiska funktioner ställer höga krav och innebär att arbetssätten inom fordonsindustrin behöver förändras. Det vill vi hjälpa till med, säger Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FORSKNING/Högskolan Gävle: Ny kylmetod kan minska stålindustrins miljöpåverkan

Ståltillverkningens miljöeffekter befinner sig idag i fokus; dels relaterat till H2 Green Steel-initiativet med Scaniachefen Henrik Henriksson i spetsen och dels Hybrit-projektet.
Men det finns mer i samma riktning. På akademisk nivå pågår forskning på området som kan bidra till minskad miljöbelastning i samband med stålproduktionen:
- I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi, minskar vattenåtgången upp till 50 procent, kräver mindre råvara och ger produkter med längre livslängd.
Orden kommer från Mohammad Jahedi, forskare i energiteknik vid Högskolan i Gävle.
Stålindustrin är en av de industrier som belastar miljön mest då den är mycket energi- och vattenkrävande. Mohammad Jahedi förklarar att forskarna vid Högskolan kan hjälpa industrin att bli väsentligt mindre miljöbelastande, bl a genom att använda ny kyltekniken med jetstrålar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEEL – 1,3 miljarders satsning på elektromobil testbädd ska göra Sverige ledande inom elfordon...

En satsning på 1,3 miljarder på elektromobilitets-lab ska bidra till att accelerera elektrifieringen av transportsektorn. Tre anläggningar är planerade, i Göteborg, Nykvarn och Borås.
Målet är att göra Sverige ledande inom elektromobilitet, vilket ska ske genom tät samverkan mellan ägarduon Chalmers och RISE, staten och industriparterna CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Testbädden blir, skriver man, ”en nyckelresurs – öppen för samarbete med aktörer i hela Europa – för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet.”
- Chalmers har valt att tillsammans med RISE ta ett aktivt ägaransvar för testbädden för att på effektivast möjliga sätt kunna stödja svensk och europeisk fordonsindustri i den snabba omställningen mot elektromobilitet. Satsningen ger oss samtidigt utmärkta möjligheter att stärka vår forskning och utbildning inom elektriska fordon och farkoster ytterligare, säger Stefan Bengtsson, rektor och VD, Chalmers.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Nytt pilotsystem gör metallers MILJÖPRESTANDA SPÅRBAR

PRODUKTUTVECKLING & MILJÖ. Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet?
Det här är områden som i högsta grad hamnat i fokus på grund av klimat- och miljöproblematiken. Nu har branschorganisationen Svemin initierat projektet TraceMet, där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit. Genom ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller.
– I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för metallbranschen, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing