NVIDIA-chefen på sverigebesök: ”Uppgraderingen av svenska superdatorn Berzelius ger forskarna ett instrument i världsklass”

"KAN SKRIVA PROGRAMKOD SOM INGEN MÄNNISKA KAN" På en presskonferens i mitten av veckan med NVIDIAs CEO och grundare, Jensen Huang - på Sverigebesök i samband med en uppgradering av Sveriges snabbaste superdator, Berzelius – konstaterade han att Linköpings Superdatorcentrum nu har en av de mest avancerade i världen. Tajmingen för Huangs besök känns f ö närmast perfekt i skenet av att AI tycks gå mot ett brett genombrott.
Den senaste tiden har inte minst Chat GPT-lösningen varit i fokus för en debatt kring detta med vad AI kan innebära. För de som till äventyrs missat Chat GPT, så kan den beskrivas aom en ny slags textgenererande chattbott, som med artificiell intelligens tagit världen med storm; vilket Jensen Huang förstås kommenterade i samband med genomgången av Berzelius-uppgraderingen.
- Den visar bland annat för många vad man kan göra med denna typ av lösningar. Men kärnan i AI handlar om andra minst lika viktiga saker, som att en superdator kan producera mjukvara på ett sätt som ingen människa kan. Detta handlar alltså allmänt mer om automatisering än om till synes intelligenta uppgifter, som att författa en text. Exempelvis kan det vara frågan om vad AI kan göra på viktiga forskningsområden som life science, läkemedel, hållbar miljö eller inom fysik, sa han.
Även Anders Ynnerman, programdirektör på WASP och professor vid Linköpings universitet, var med på presskonferensen och konstaterade bland annat att infrastruktur av Berzelius karaktär är en nyckel för AI-forskning och för att kunna konkurrera internationellt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

INDUSTRIELL EYETRACKING: Tobii-teknik fångar och sprider tyst kunskap från rutinerade medarbetare

Kan s k "eyetracking-teknik" vara ett sätt att fånga så kallad tyst kunskap från fabrikers mest rutinerade personal och sedan överföras till exempelvis nyanställda? Det hela handlar om att sätta eyetracking-glasögon på medarbetarna på industrigolvet, och därigenom spåra exakt var personalen tittar när de utför specifika arbetsuppgifter. De konkreta industriella kopplingarna i detta kan vara att spåra ögonrörelser när man ställer om eller in en maskin. Därmed kan nya insikter kring processer som kan vara svåra att sätta ord på, eller som bara sker rutinmässigt hos de mest erfarna operatörerna, uppmärksammas och överföras till nyanställda.
Tobii heter ett ledande svenskt företag på eyetracking-området, som har utvecklat tekniken. Användningen av deras lösningar är inte heller industriellt ny, exempelvis har den sedan flera år tillbaka utnyttjats inom bl a den japanska bilindustrin. Men nu har den också testats inom svensk industri.
Nu ska man, precis som Lars Taxén, associate professor, påpekar i en kommentar, vara försiktig med begreppen. "Tyst kunskap (tacit knowledge), som Polanyi beskrev det, är ”tyst” just därför att den inte kan transporteras från en hjärna till en annan." Mer om detta i artikeln.
Detta sagt så sjösatte Tobii i augusti 2018 tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Skärteknik Sverige Vinnova-projektet Fösa (Få ett öga för stålarbete) ett projekt där industrierna Bufab Lann och Uddeholm under tre års tid testat eyetracking-teknik i ett försök att överföra så kallad tyst kunskap från fabrikernas mest rutinerade personal till nyanställda.
Men Tobiis expansionsplaner stannar inte där - även inom automotive jobbar man med nya eyetracking-lösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny svensk kvantdator utvecklad av Chalmers blir tillgänglig för industrin

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi. En särskild supportavdelning ska hjälpa till att göra verkstad av idéerna.
Sedan 2018 pågår projektet att utveckla och bygga en svensk kvantdator på Chalmers, inom ramen för satsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Nu är Chalmersforskarnas kvantdator uppe i 25 kvantbitar. Målet till år 2029 är 100 kvantbitar, men redan med 25 bitar är kvantdatorn intressant att köra kvantalgoritmer på. Problemet är att den ytterst sällan är ledig att använda, eftersom forskarna ständigt arbetar på att vidareutveckla den.
– Därför ska vi göra en kopia av vår kvantdator och göra den tillgänglig i en testbädd för företag och forskare att köra algoritmer på. Syftet med testbädden är att höja kompetensnivån inom kvantteknologi i Sverige och att sänka tröskeln för att använda kvantdatorer, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon tecknar nytt brett ramavtal med GKN Aerospace inom bl a design och...

Teknik- och IT-konsulten Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med GKN Aerospace. Avtalet är omfattande och gäller tjänster som spänner över hela Semcons erbjudande, som exempelvis konstruktion, simulering och beräkningar, mjukvaruutveckling samt eftermarknadslösningar.
Bakgrunden till det annonserade avtalet är att flygindustrin står inför stora utmaningar, inte minst när det kommer till hållbarhet. Med lång erfarenhet och djup specialistkunskap tillverkar GKN Aerospace komponenter till bland annat rymdraketer och majoriteten av världens flygmotorer. Ett område som ständigt är under utveckling.
– Vi ser fram emot att stötta GKN på deras resa och utmaningar framåt. Tillsammans med GKN:s experter kan vi utveckla teknik som verkligen gör skillnad, säger Ingvar Gillgren, Department Manager Product Information på Semcon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTCs Creo och WINDCHILL i nyckelroller i den största konstruktionen som hittills modellerats i...

PTC meddelade idag att CAD-mjukvaran Creo och PLM/PDM-plattformen Windchill har använts av Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) under utvecklingen av fusionsanläggningen National Ignition Facility (NIF). Det var vid denna anläggning man nyligen lyckades få ut mer energi av en fusionsprocess än vad som krävdes för att starta den. Detta är en process som kräver enormt höga temperaturer.
Utrustningen som krävs för att få till stånd fusionsprocessen är enormt komplex. Med mer än 3,5 miljoner komponenter bestående av 750 000 unika komponentkonstruktioner bedöms den högteknologiska NIF-maskinen "system av system" vara den största Creo- och Windchill-konstruktion som någonsin skapats och kanske den största konstruktion som någonsin modellerats i 3D-CAD.
- NIF är en otrolig ingenjörskonst vars genombrott kan komma att förändra tillgången till ren energi, och användningen av PTCs mjukvarulösningar under hela utvecklingen visar på den enorma kraften i vår teknik, kommenterar PTC-chefen, Jim Heppelmann, saken, och tillägger: "Vi är tacksamma för samarbetet vi har haft under åren med LLNL och USA:s energidepartement (DOE) i stort, och vi är stolta över den roll som vår teknik har haft i utvecklingen av NIF."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tio forskningsmiljoner till professorn som designar AI-system som förstärker mänskliga förmågor

Maria Riveiro, professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), tilldelas tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till sin forskning att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människa och AI, Artificiell Intelligens.
Maria Riveiros forskning utgår från bl a behoven av att vi ska få ett större utbyte av AI. För att uppnå detta behöver AI-system kunna stötta och förstå människor. I detta fokuserar Riveiros forskning på att designa AI-system som förstärker mänskliga förmågor och kan förklara saker för människor, som vi själva gör när vi interagerar med andra.
Men Vetenskapsrådets satsningar stannar inte vid Maria Riveiros forskning. Man ger även miljonbelopp i anslag till JTH-forskarna Johannes Schmidt och Peter Hansbo.
- Det här är mycket glädjande och bekräftar att grundforskningen som bedrivs på JTH ligger på en hög vetenskaplig nivå, säger Salem Seifeddine, forskningschef på JTH.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Swerock och Peab Asfalt öppnar nytt forskningslabb för framtidens betong

FoU/PRODUKTUTVECKLING. För att utveckla den gemensamma forsknings- och utvecklingsverksamheten satsar Swerock och Peab Asfalt nu på ett nytt betonglaboratorium i Danderyd. Laboratoriets huvudfokus kommer att vara produktionskontroll och produktutveckling av betong.
Laboratoriet blir cirka 700 kvadratmeter stort och beräknas att stå klart för inflyttning under första halvan av 2023. Stora delar av Swerocks mottagning- och produktionskontroller kommer att hanteras här. Laboratoriet kommer också att fungera som Swerocks nav för forskning- och utveckling.
- Med laboratoriet kommer vi ha möjlighet att bedriva utvecklingsarbetet mer fokuserat. Vi kommer få ännu bättre kontroll på vår egen betongproduktion och samtidigt bidra med ökad kunskap till hela branschen, säger Ola Mårtensson, ansvarig chef på Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.

”Stärker svensk robotkompetens”: ABB Robotics öppnar nytt utbildningscenter i Jönköping

ABB Robotics öppnar ett nytt utbildningscenter i Jönköping för kunder och partners. Utbildningscentret kommer att stärka kunskap och kompetens inom robotik och automation i den dynamiska Jönköpingsregionen såväl som utanför genom teoretisk och praktisk utbildning i robotsystem, standardiserade celler och visionsystem.
- Med det nya utbildningscentret i Jönköping bidrar vi till att stärka svensk robotkompetens och att öka utbudet av tjänster i en dynamisk region med ett starkt näringsliv, säger Johan Moraeus, ansvarig för fältservice och utbildningsverksamhet inom ABB Robotics Sverige, och fortsätter:
- ABBs investering i det nya utbildningscentret bygger på vårt engagemang för att minska utbildningsklyftan inom robotik- och automationsutbildning, och främjar utvecklingen av svensk tillverkningsindustri genom att utrusta dagens och morgondagens arbetskraft med kompetens för att kunna ta tillvara möjligheterna med framtidens automation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Renault Group satsar på KPIT som strategisk teknologipartner för nästa generations fordonsmjukvara

Konsulten och utvecklaren av programvara inom fordons- och mobilitetsindustrin, KPIT, meddelar idag att man tillsammans med Renault Group ska, ”skapa en teknologilösning i världsklass under det kommande decenniet.”
De KPIT-signerade mjukvarorna inom ramen för detta avtal handlar om nästa generations SVD-program, Software-Defined Vehicle-lösningar. Dessa omfattar bidrag till IT-lösningar för ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems), chassi-, karosselektronik-, plattforms- och system-teknik, samt fordonsvalidering.
Det ser också ut att vara en massiv satsning man gör. KPIT kommer globalt att använda 600 eller fler ingenjörer, flera mjukvaru-IPer och plattformar för att skapa skala och framgång för detta partnerskap.
Renault Groups Thierry Cammal, ”Alliance Global VP – Software Factory, Managing Director – för Renault Software Labs säger att han förväntar sig att SDV-teknologiprogrammen kommer att ge värde till bolagets färdplan för fordonsproduktionsprogram, som kommer att starta från 2026.
- Mjukvara är kraften bakom omvandlingen av fordonsindustrin. Här är KPIT erkänt en ledande mjukvaruintegreringspartner globalt, med mjukvarukompetenser för flera domäner, vilket gör dem till en strategisk skalningspartner för oss Tillsammans kommer vi att utveckla SDV-teknologiplattformar som kommer att hjälpa oss att behålla marknadsledarskapet och hjälpa branschen att accelerera SDV-transformationen, summerar Thierry Cammal.
På PLM-sidan har Renault Dassault Systemes 3DEXPERIENCE som den viktigaste plattformen ifråga om PLM-stöd, med CATIA som CAD-applikation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB tar nya steg för att utveckla nettonoll-lösningar på gruvsidan

ABBs ansträngningar för att skapa mer hållbara gruvlösningar går vidare i högt tempo. Idag meddelar bolaget att man har tecknat ett avtal med gruvserviceföretaget Perenti. Målet är att i samverkan undersöka olika möjligheter att stödja nettonoll-mål för underjordsgruvor och dagbrott. Experter från båda företagen kommer att arbeta tillsammans kring elektrifiering av transporter inom gruvdrift, kraftdistribution, energieffektivitet och krafthantering.
Perenti är ett australiensiskt bolag med omfattande gruvexpertis och teknisk kapacitet som kompletterar ABBs tekniska expertis, skriver man i en pressrelease. Tillsammans planerar teamen att utforska affärsmodeller och lösningar som ger ett större utbud av tjänster för att stödja elektrifiering av gruvverksamheter i såväl nya projekt som befintliga.
- Många gruvkunder har åtagit sig att gå rakt på miljö-, samhälls- och ekonomiutmaningarna i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från gruvverksamheten, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries, och han fortsätter: ”Med ABBs branschledande position inom utveckling av elektrisk gruvteknik och Perentis kompetens och erfarenheter inom gruvutveckling och gruvdrift är detta samarbete ett utmärkt tillfälle att göra verkliga framsteg genom att tillhandahålla tekniska lösningar som minskar koldioxidutsläppen i industrin.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title