Dassault tar hem ny stor PLM-order inom automotive – VALEO förnyar med 3DEXPERIENCE-paketeringar för...

VALEO accelererar digitaliseringen av sitt R&D-arbete. Franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes har haft ett bra första halvår inom automotive. Bolaget har tagit hem tunga beställningar från BMW och Jaguar Land Rover på bolagets 3DEXPERIENCE-plattform omfattande tillsammans runt 35 000 användare. Detta har i första hand handlat om CAD-lösningen CATIA, men även cPDm-appen ENOVIA (collaborative Product Definition management) har ingått. Det senare framför allt relaterat till funktionalitet för att etablera digitala tvilling- och tråd-koncept.
I dagarna har Dassault säkrat ännu en stor order. Det är den globalt verksamma underleverantören inom automotive, Valeo, som tagit beslutet att fortsätta inom Dassault-miljön, nu med vässade och modernare lösningar. Bolaget kommer att distribuera Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattformen till mer än 15 000 användare över hela koncernen för att, ”hantera växande produktkomplexitet och bidra till Valeos erbjudande när det gäller mjukvaru- och hårdvarulösningar för elektrifiering, avancerade körassistanssystem och belysning.”
Valeos beställning är baserad på specifikt anpassade industripaketeringar av 3DEXPERIENCE-plattformen, "Global Modular Platform" och "Smart, Safe & Connected".
Det är vidare av signifikant betydelse i denna affär att Valeo är en av fordonsbranschens större partners till automotive-marknadens spelare. Man är aktiva mot billeverantörer och tillverkare över hela världen. Huvudkontoret ligger i Frankrike och bolaget är noterat på Parisbörsen (CAC Next 20 Index). Koncernen har 113 600 anställda i 29 länder över hela världen.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kommer flera aktiviteter över Valeo att kunna dra nytta av befintliga äldre data från sin existerande DS-installation för att öka innovationen och fatta välgrundade beslut som utnyttjar intelligent data genom att dra nytta av teknologin på plattformen som alltid är uppdaterad.
- Vi är allmänt våra kunders viktigaste innovationspartner och våra mer än 20 000 ingenjörer utvecklar innovativa lösningar som kombinerar hårdvara och mjukvara och utnyttjar AI för att göra morgondagens mobilitet säkrare och mer hållbar. Med Dassaults plattform får vi också en digital kontinuitet för våra FoU-aktiviteter, säger Christophe Périllat, CEO på Valeo.
Nye Dassault Systemes-chefen – sedan årsskiftet – Pascal Daloz, säger i en kommentar att utvecklingen inom fordonsindustrin är explosiv och den ökande komplexiteten kräver investeringar i lösningar som kan möta denna utveckling för att bibehålla och vässa konkurrenskraften.
- Idag måste företag sträva efter att ständigt ta itu med kravet på hållbarhet och skapa upplevelser som konsumenterna älskar. Vi lyfter vårt långa partnerskap med Valeo för att främja denna innovationsanda och ytterligare stödja dess omvandling till ett teknikföretag för fordonsindustrin, säger DS-basen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB inviger nytt Collaboration Center i Luleå – fördubblar verksamheten i norra Sverige

ABB har invigt sitt nya kontor och Collaboration Center i Luleå tillsammans med traktens stora industrispelare, partners, akademin och medarbetare. De nya lokalerna utgör ett viktigt steg i företagets ambition att stärka sin lokala synlighet, utöka personalstyrkan och komma närmare den lokala kundbasen med sin expertis inom styr- och drivsystem, gruvspel, motorer, robotik, elektrifiering av gruvutrustning, ställverk och transformatorer.
Att ABB satsar offensivt i norra Sverige är kanske inte så överraskande givet de senaste årens omfattande industrietableringar, inte minst inom gruvrelaterad verksamhet. För ABB är därmed satsningen i Luleå en viktig pusselbit i arbetet med att stärka sin lokala närvaro. I april 2022 firade ABB invigningen av nya lokaler i Gällivare. Sedan dess har företagets satsning på att växa i norra Sverige fortsatt med nya lokaler och fler nyanställningar på flera orter som Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Kiruna och nu senast i Luleå där man flyttat in i helt nyrenoverade lokaler.
- Norrbotten är en viktig region i Europa. Det bevisas av alla investeringar och internationella företag som satsar här just nu. Vi behöver alla samverka för att visa på de betydelsefulla industrisatsningar som sker i norr och allt som pågår för att främja den gröna omställningen. Det är här det händer, konstaterade Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.
Förutom det nyrenoverade aktivitetsbaserade kontoret invigdes ett Collaboration Center där ABB, kunder och akademin kan samlas för att samverka, vara nytänkande och bygga en grund för att förstärka branschkompetensen i regionen. Platsen är tänkt som ett levande nav där ABB och dess partners ska kunna hålla utbildningar och studenter kunna få utveckla sina intressen för automation och elektrifiering och samtidigt se möjligheterna som finns i regionen.
ABBs offensiva satsning innebär också goda nyheter för den i och för sig redan mycket heta arbetsmarknaden i regionen. För hela norra Sverige har ABB behov av att nyanställa och siktar på att dubbla antalet medarbetare – från 350 till 700 under de närmaste åren. I just Norrbotten (Luleå, Kiruna och Gällivare) räknar företaget med att växa med cirka 10 procent under 2024.
Björn Rosengren, CEO för ABB, var på plats i Luleå och invigningstalade inför cirka 50 gäster från regionen - kunder, akademin, branschföretag och medarbetare.
- Globalt finns ABB på över 100 marknader med vår stora kompetens inom automation och elektrifiering. Men vi är också väldigt lokala – vi finns där våra kunder finns, sa han innan han klippte bandet tillsammans med Lotta Jakobsson, transformationsdirektör på SSAB, Michael Palo, produktionsdirektör på LKAB, Charlotte Wiberg, vice rektor på Luleå tekniska universitet, och Terése Edholm, teknikchef på ABB i Luleå.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Antalet nya innovationer minskar drastiskt, enligt en färsk studie från Boston Consulting Group

PRODUKTUTVECKLING. ”I snitt lanserar företagen globalt sett 17 % färre innovationer nu jämfört med 2022.” Hur ser det egentligen ut på innovations-fronten bland världens företag? Frågan kan tyckas oväsentlig i en tid när just innovativt tänkande tycks ligga högt upp på de flesta företags utvecklings-agendor. Men sakernas tillstånd är inte alltid lika med vad en ytlig betraktelse och allmän känsla ger vid handen; i alla fall inte om man ska tro världsledande konsulten Boston Consulting Group (BGC) som i en ny rapport bland annat konstaterar följande:
”Företagens förmåga att skapa nya innovationer har minskat drastiskt, i snitt lanserar företagen globalt sett 17 procent färre innovationer nu jämfört med 2022. Det främsta hindret är en otydlig strategi, enligt majoriteten av cheferna.”
Detta visas i den årliga innovations-index rapporten som BCG nyligen publicerat, där 1000 företagsledare världen över svarat på frågor om hur de ser på sitt företags innovationsmognad.
Allmänt konstaterar rapporten att företag ändå, paradoxalt nog, prioriterar innovation mer än någonsin tidigare. Men som sagt, ändå har de aldrig varit mindre förberedda att leverera på dessa ambitioner. I år rankar rekordhöga 83 procent av seniora chefer innovation som en av deras företags tre högsta prioriteringar. Samtidigt visar BCGs Innovation Index-rapport “Why One in Five European Companies Needs to Transform”, att endast tre procent av företagen år 2024 är "innovationsberedda", en kraftig minskning från 20 procent så sent som 2022. I rapporten mäts företagens innovationsmognad på en 100-poängsskala.
Bland de företagsledare som ingår i rapporten, anger mindre än hälften (48 %) att deras företag till viss del arbetar för att koppla samman sina affärs- och innovations-strategier, en av tio (12 %) anger att de ser starka kopplingar mellan dessa två och att de levererar verklig påverkan. Innovationsaktiviteten (dvs antalet aktiva projekt) har däremot varit konstant.
- Vi ser en oroande bild av “zombieföretag” som enbart går igenom rörelserna av innovation utan en tydlig strategi. Att stärka kopplingen mellan innovationsstrategi och affärsstrategi är den viktigaste startpunkten, säger Anders Madsen, CEO för BCG Sverige.
Men AI och generativ AI då? Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fyra lärosäten får pengar för att utveckla ingenjörsutbildningarna – särskild inriktning på matematiksidan

Regeringen har gett KTH, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst i uppdrag att utveckla högskolepedagogisk verksamhet till ingenjörsutbildningarna, med särskild inriktning på att öka kvaliteten i matematikkurserna. Detta som ett led i att ytterligare stärka förutsättningar för att fler ska påbörja, och fullfölja, en STEM-utbildning (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).
– Sverige som ingenjörsland måste säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha rätt kompetenser för att möta samhällets behov. I dag är genomströmningen alltför låg inom till exempel ingenjörsutbildningarna, vilket är en utveckling vi behöver bryta. En förutsättning för att göra det är genom att stärka matematikkunskaperna, vilket kan få fler att fullfölja sin utbildning och ta examen, säger utbildningsminister Mats Persson.
Till saken hör vidare att regeringen också har beslutat om en satsning för att öka kvaliteten i undervisningen för försöksverksamheten med kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare. Utbildningen vänder sig till akademiker som yrkesväxlar till lärare och kvalitetssatsningen ska gälla dem som studerar till grundlärare i matematik respektive svenska samt ämneslärarexamen i matematik.
Uppdraget omfattar 1, 5 miljoner kronor per lärosäte, som alla har civil - och/eller högskoleingenjörsutbildningar - under 2024. I uppdraget ingår att sprida kunskapen till hela lärosätessverige sedan.
- Att få ta nationellt ansvar för att utveckla den här pedagogiken känns inspirerande. Regeringen har uttryckt att man velat ha lärosäten av olika storlek för det här uppdraget, som alla har visat en god kvalitet i utbildningarna, säger prorektor Lena Sjöberg på Högskolan Väst. Hon fortsätter: ”Något som kan ligga bakom valet är också att vi varit bra på att genomföra utbildningar för yrkesverksamma inom det ingenjörsvetenskapliga området.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Svenska RISE invalt i ledningen för Europas största energiforskningsallians EERA

Det är i dagarna ett stort fokus på på EUs klimat- och energipolitik inför EU-valet. Kopplat till detta kommer en intressant nyhet: Svenska forskningsinstitutet RISE var en av tre nya forsknings- och innovationsaktörer som valdes in i den europeiska forsknings-sammanslutningen EERAs ledningsorgan ( (European Energy Researsch Alliance) på generalmötet i Bryssel nu i maj. RISE är i sammanhanget en oberoende aktör som har utvecklat och erbjuder expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Intressant i sammanhanget är att EERAs roll som en sammanslutning av europeiska offentliga forskningscentra och universitet, verksamt inom energiforskning kring koldioxidsnåla energikällor. Organisationen är ett viktigt inslag i klimatsammanhang med ett uppdrag som går ut på att vara en katalysator för europeisk energiforskning där siktet är inställt på ett klimatneutralt samhälle till 2050. I detta är EERA Europas största energiforsknings-gemenskap, som sammanför mer än 250 organisationer från 31 länder. EERA samordnar sin forskningsverksamhet genom 18 gemensamma program och är en nyckelaktör i Europeiska unionens strategiska energiteknikplan (SET).
- Samverkan inom EU är helt avgörande för att navigera och prioritera rätt i energiomställningen och för att nå EUs klimatmål. Jag är stolt och glad över att bli invald i EERAs Executive Comittee. Tillsammans ska vi stärka EUs konkurrenskraft, säger Paul Halle Zahl Pedersen, senior VP och divisionschef för Säkerhet och transport på RISE.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE: Chalmers-studie visar hur AI-styrda stationer kan ladda elbilen till personligt pris

När allt fler kör elbilar kan trängsel och köer uppstå när många behöver ladda samtidigt. En ny studie från Chalmers visar hur AI-kontrollerade laddstationer genom smarta algoritmer kan erbjuda elbilister personliga priser, och på så vis minimera både pris och väntetid för kunderna. Men forskarna pekar på vikten av att ta de etiska frågorna på allvar, eftersom det finns en risk att den artificiella intelligensen utnyttjar information från bilisterna.
− Elbilsförarna kan välja att dela information med snabbladdningsleverantörerna, till exempel via en app, och få ett förslag på personligt pris från en smart laddstation. I vår studie kunde vi visa hur rationella och egennyttiga förare reagerar genom att bara acceptera erbjudanden som är fördelaktiga för dem själva. Det leder till att både pris och väntetider minimeras, säger Balázs Kulcsár, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers.
Bakgrunden till Chalmers-studien är att dagens kommersiella laddinfrastruktur kan vara en djungel. Marknaden är dynamisk och komplex med en mängd abonnemang och fri konkurrens råder mellan leverantörerna. Vid vissa snabbladdningsstationer kan trängsel och långa köer uppstå. I den aktuella studien har forskare på Chalmers skapat en matematisk modell som undersöker hur snabbladdningsstationer som styrs av artificiell intelligens, AI, kan hjälpa till genom att erbjuda elbilsförare personliga priser, som förarna kan välja att acceptera eller neka. Den artificiella intelligensen använder algoritmer som kan justera priserna baserat på individuella faktorer, som batterinivå och bilens geografiska plats.
I studien hade förarna alltid alternativet att tacka nej till det personliga priset, och välja en konventionell laddstation med ett fast pris istället. De personliga priser som förarna fick kunde skilja sig väsentligt från varandra, och var nästan alltid lägre än marknadspriserna.
Klicka på rubriken fölr att läsa mer på PLM&ERP News.

MATERIALTEKNIK: ”Sverige måste ta ledartröjan i materialracet”

MATERIALTEKNIK. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppgiften är avgörande för att stärka landets innovationskraft och hållbara tillväxt. Här spelar branschen kring avancerade material en nyckelroll.
Det menar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, och pekar på att långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därmed krävs en stärkt kunskap och användning av materialen som formar framtiden. Här finns en tillväxtmotor med enorm kapacitet, redo att användas.
– Det är fantastiskt att Vinnova leder processen med att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Nu måste vi fortsätta utveckla området kring grafen och andra avancerade material nationellt för att säkra att en materialstark nation som Sverige fortfarande ligger i framkant, säger Elisabeth Sagström-Bäck.
Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 230 organisationer inom drygt 200 projekt utveckla grafen och andra 2D-material. Det har varit ett decennium med EU-satsningen Graphene Flagship, koordinerat från Chalmers, och deras budget på 1 miljard euro och EU:s dittills största satsning på FoU någonsin. – Här är en växande svensk marknad där storföretag samarbetar med småföretag för ett genombrott som stärker svensk akademi och industri. Tiden för en nationell storsatsning på avancerade material är här, konstaterar Sagström-Bäck.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Daimler and Volvo in a Joint Venture Around a Software Defined Vehicle Platform

HEAD QUARTER IN GOTHENBURG, Sweden. The world's two leading heavy truck manufacturers, Daimler Truck and Volvo Group announced a couple of days ago that they intend to form a joint venture to develop a software-defined vehicle platform (SDV, Software-Defined Vehicles). This is to strengthen the digital transformation within the transport industry. An SDV is a vehicle where core functions are handled by a software layer that sits between the driver's or fleet manager's vehicular interface and which handles vehicle functions via mainly sensors. This allows the manufacturer to improve both usability and features dynamically via updates, including wireless ones.
What is now aimed at is to create a leading developer of a software-defined platform for heavy vehicles, including software and hardware, which forms the basis for differentiating digital vehicle functions.
This is a very interesting bet, not least because software-defined vehicles are the next major line of development in the automotive industry. But also, because it is the second example within the frame of a couple of years where Volvo and Daimler join forces in an important development area. Previously, since 2020, Volvo and Daimler Truck have a joint venture underway around fuel cell solutions to power the vehicles. Then Volvo Group bought 50 percent of Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co for a joint development of energy solutions for heavy trucks whose electricity for the batteries is generated from clean sources, such as fuel cells powered by hydrogen gas, and where the emissions mainly consist of clean water.
With the now announced SDV investment, the companies move forward together and share the considerable development costs. Undeniably a smart move, which nowadays is also not uncommon in automotive. Nissan/Reanault is a well-known example of this, where certain components are jointly developed for the companies' vehicles.
Martin Daum, CEO of Daimler Truck, says in a statement that the transformation towards CO2-neutral drive technology is as important as digitalization of the vehicle:
"By developing a joint software-defined vehicle platform with the Volvo Group, we will be able to transform our vehicles into a programmable unit. It will allow us to build differentiating digital vehicle capabilities with significantly greater speed and efficiency for our truck and bus customers around the world. Together with Volvo, we can develop a benchmark operating system for trucks and set an industry standard.”
Volvo’s CEO, Martin Lundstedt, adds: "We are now joining forces to accelerate the customer benefits that a software-defined truck platform will bring. Given the rapid transformation of our industry, it makes sense to work together to accelerate development, increase volumes and share costs.”
The new company is intended to be a 50/50 joint venture with headquarters in Gothenburg, Sweden.
Generally, Daimler’s PLM arsenal is based on Siemens Xcelerator solutions, like NX CAD and Teamcenter PLM, while Volvo Group works in PTC’s Creo CAD and Windchill environment.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Daimler och Volvo i ett joint venture för att ta fram en plattform för...

HUVUDKONTORET PLACERAS I GÖTEBORG. Världens två ledande tunga lastbilstillverkare, Daimler Truck och Volvo Group meddelade för ett par dagar sedan att de har för avsikt att bilda ett joint venture för att utveckla en mjukvarudefinierad fordonsplattform (SDV, Software-Defined Vehicles). Detta för att förstärka den digitala transformationen inom transport-branschen. En SDV är ett fordon där kärnfunktioner hanteras av ett mjukvarulager som sitter mellan förarens eller fleet managerns fordons-gränssnitt och som hanterar fordonsfunktioner via huvudsakligen sensorer. Detta gör det möjligt för tillverkaren att förbättra både användbarheten och funktionerna dynamiskt via uppdateringar, inklusive trådlösa sådana.
Vad man nu tar sikte på är att skapa en ledande utvecklare av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, inklusive mjuk- och hårdvara, som utgör grunden för att differentiera digitala fordonsfunktioner.
Detta är en mycket intressant satsning, inte minst i skenet av att programvaru-definierade fordon är nästa stora utvecklingslinje inom fordonsindustrin. Men också för att det är andra exemplet inom ramen av ett par år där Volvo och Daimler gör gemensam sak inom ett viktigt utvecklingsområde. Tidigare, sedan 2020, har Volvo och Daimler Truck en gemensam satsning igång kring bränslecellösningar för att driva fordonen. Då köpte Volvokoncernen in sig på 50 procent av Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co för en gemensam utveckling av energilösningar för tunga lastbilar vars elektricitet till batterierna ska genereras av rena källor, som bränsleceller drivna med vätgas, och där emissionerna huvudsakligen består av rent vatten.
Med den nu annonserade SDV-satsningen går bolagen framåt tillsammans och delar på de dryga utvecklingskostnaderna. Onekligen ett smart drag, som numera inte heller är ovanligt in om automotive. Nissan/Reanault är ett välkänt exempel på detta, där man utvecklar vissa komponenter gemensamt för bolagens fordon.
Martin Daum, CEO för Daimler Truck, säger i ett uttalande att transformationen mot CO2-neutral drivteknik är lika viktigt som digitaliseringen i fordonet:
”Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform med Volvo kommer vi att kunna förvandla våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att tillåta oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett benchmark-operativsystem för lastbilar och sätta en branschstandard.”
Volvo-chefen, Martin Lundstedt, tillägger: "Nu slår vi ihop våra krafter för att påskynda kundfördelarna som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform kommer att ge. Med tanke på den snabba omvandlingen av vår bransch är det vettigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela kostnaderna."
Det nya bolaget är tänkt att vara ett 50/50 joint venture med huvudkontor i Göteborg, Sverige.
På PLM-sidan kan allmänt noteras att Daimler huvudsakligen jobbar med Siemens Xcelerator-lösningarna NX CAD och Teamcenter, medan Volvo jobbar i PTC's Creo CAD och Windchill.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

El till en växande lastbilsflotta: ”Nuvarande modell är ohållbar, men det finns alternativ”

Doktoranden SOPHIE-MARIE ERTELT argumenterar för en modell baserad på tillräcklighet. Idag är elektrifiering utgångspunkten för EUs politik för framtida vägtransporter. Grundtanken att länderna ska bygga ut infrastrukturen för att kunna ladda lastbilar - för att möta en ständigt ökade efterfrågan på transporter.
– Prognosen är en fördubbling fram till 2050 enbart i Örebroregionen. Jag argumenterar för att elektrifieringen av en ständigt växande lastbilsflotta inte är lösningen. Nu används dyra laddare med hög kapacitet som gör att elnätet inte kan hantera den ökande efterfrågan på effekt, säger Sophie-Marie Ertelt, doktorand vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.
EUs klimatpolitik innebär att el ska ersätta fossil diesel till lastbilar. Men dagens sätt att planera utifrån efterfrågan gör det omöjligt att minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. – Men det finns en alternativ modell. Den innebär att vi kan utnyttja elen effektivare, säger Ertelt.
I sin artikel i den vetenskapliga tidskriften Energy Research & Social Science analyserar hon modellen ”sufficiency-oriented planning”, vilket kan översättas med att tänka ”tillräckligt”. När det gäller hennes doktorsavhandling finansieras arbetet delvis av Region Örebro län, en geografisk del av Sverige som utmärker sig som ett logistiskt nav.
Det finns tre teknologier för att ersätta diesel i lastbilar. En är batterier som kräver ett nät av laddningsstationer. En andra är vätgas, där vätgasen måste produceras hållbart. Ett tredje är elektrifierade vägar. I dag är det första alternativet som gäller.
– Vi vet alla att klimatet förändras snabbt så vi måste agera nu och hitta smarta lösningar för att kunna förse industrin och alla andra som behöver mer elektricitet, konstaterar Sophie-Marie Ertelt.
Enligt henne är den nuvarande modellen (Predict & Provide) ohållbar. I stället argumenterar Sophie-Marie Ertelt för en modell baserad på tillräcklighet (Sufficiency-Oriented), som förespråkas av FNs klimatpanel IPCC.
– Vi måste utgå från de ekologiska gränserna. Allt fler transporter blir då inte hållbart. En konsekvens är att vi måste ändra vårt sätt att konsumera.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title