FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Kan Augmented Reality-lösningar (AR) hjälpa till att snabbt få igång produktionen igen?
Det är den grundläggande frågan som forskare från Högskolan Väst och fyra företag - Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems - nu undersöker. System för AI, Artificiell Intelligens, och AR har länge ansetts ha de kapabiliteter som krävs för att underlätta för operatörer och underhållspersonal att snabbt identifiera och åtgärda fel som kan ligga bakom produktionsstopp.
– Vi studerar företagens instruktioner för omstart och lämpliga felsökningsmetoder som kan stödjas effektivare med digitalt systemstöd, säger Monika Hattinger, lektor vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Integrerade kretsar/EDA: Microsoft och Siemens vidare till fas 2 i viktigt design- & prototypprogram

Siemens Digital Industries Software, liktydigt med den tyska verkstadskoncernens PLM-mjukvarubolag meddelade nyligen att bolaget valts ut att delta i Fas II-initiativet av RAMP, Rapid Assured Microelectronics Prototypes. Meddelandet väckte mycket begränsad uppmärksamhet i pressen, men är betydligt viktigare än man skulle kunna tro. Det primära målet med RAMP är att utveckla en säker design- och prototypkapacitet för att demonstrera hur amerikanska försvarsdepartementet, DoD eller Departement of Defense, säkert kan utnyttja state-of-the-art mikroelektronikteknik utan att vara beroende av en sluten säkerhetsarkitektur avseende tillverkningsprocess eller anläggning.
Till denna nyhet hör att Siemens deltagande i utvecklingsarbetet hänger samman med att US försvarsdepartement år 2020 utsåg Microsoft till en central RAMP-partner. Siemens har länge varit Microsofts ledande partner för att möjliggöra elektronisk designautomation (EDA) i molnet, och som en del av RAMP Phase II-programmet sträcker sig detta samarbete till säkra, molnbaserade miljöer också byggda på Microsoft Azure Government-plattformen.
- Detta förlängda samarbete kommer att hjälpa till att visa att halvledare designade genom RAMP II-programmet kan dra nytta av Siemens branschledande verifieringsexpertis, säger Siemens’ Michael Buehler-Garcia, VP för produkthantering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Autonom FORDONSTEKNOLOGI: Kongsberg Automotive tecknar avtal med svenska start-upen Chassis Autonomy

PRODUKTUTVECKLING. Underleverantören inom automotive, Kongsberg, berättar att man har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med svenska NEVS-avknoppningen, Chassis Autonomy, och dess brittiska dotterbolag om intressanta innovationer kring elektromekaniska produkter för autonoma fordon. Det hela handlar om ett långsiktigt kommersiellt samarbete för utveckling, tillverkning och försäljning av Chassis, vad man kallar, ”banbrytande elektromekaniska aktiveringsprodukter för autonoma fordon.”
Vad Chassis Autonomy specialiserar sig på är design, utveckling och tillverkning av steer-by-wire (styrning) och brake-by-wire-system (broms) för användning i L4 och L5 autonoma fordon.
- Detta samarbete passar med Kongsbergs Shift Gear-program som fokuserar på attraktiva innovationer, nya produkter och framtida applikationer, säger Joerg Buchheim, VD och koncernchef, och tillägger: "Jag ser fram emot samarbetet kring utvecklingen av banbrytande styrprodukter för autonoma fordon.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB investerar tungt i lösningar för storskaligt framställt ”grönt” väte

Dagens mest spännande nyhet inom hållbar energi handlar om det igår signerade avtalet mellan ABB och kanadensiska Hydrogen Optimized (HOI). Det senare bolaget är en teknologiinnovatör som utvecklat lösningar för grön väteproduktion i stor skala. Avtalet inkluderar en investering av ABB i Key DH Technologies (KEY), moderbolag till HOI, som satsar hårt på att accelerera det snabbt framväxande segmentet för produktion av grönt väte baserat på storskalig arkitektur. De ekonomiska villkoren för avtalet avslöjades inte.
Undertecknandet följer de två företagens demonstration av respektive gröna väte-teknologier vid den tysk-kanadensiska Atlantic Renewable Hydrogen Expo den 23 augusti 2022 i Stephenville, Newfoundland, med deltagande av både Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.
Vätgas som produceras med låga till noll koldioxidutsläpp är allmänt erkänt som väsentligt för att uppnå nettonollutsläpp till 2050.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon förlänger och tar hem nytt ramavtal med medicinteknikbolaget Getinge

PRODUKTFRAMTAGNING. IT- och teknikkonsulten Semcon har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Getinge. Överenskommelsen handlar om tekniska konsultjänster inom life science och täcker både produkt- och produktionsutveckling.
Själva segmentet life science sträcker sig bl a över sånt som medicinteknik och läkemedel, vilket är delar som berör svenska Getinge, som är globalt verksamt och ledande med fokus på medicinteknik. Bolaget levererar i detta lösningar till operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler.
- Vår viktigaste utgångspunkt när vi tar fram nya produkter är säkerhet och trygghet. Både för vårdpersonal men även för patienterna, säger Fredrik Overgaard, R&D-direktör på Getinge.
Nu ska noteras att samarbetet mellan företagen har pågått sedan 2014 där man till en början arbetade fram en strategi för att tydliggöra och koppla ihop varumärke med produktuttryck för produkter som hör till kategorin Infection Control. Inom det området utvecklar Getinge produkter som säkerställer en effektiv, felfri, säker och spårbar process.
Dagens besked om en avtalsförlängning och breddning indikerar på att samarbetet har fungerat bra.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BCG: Sveriges elbilsmarknad kommer att kräva tre miljoner laddpunkter till 2050

AUTOMOTIVE. Konsulten Boston Consulting Group, BGC, konstaterar i nypublicerade berälkningar man gjort att elbilsmarknaden växer snabbare än tidigare beräkningar och med det ökar också behovet av laddpunkter. BCG drar av detta slutsatsen att det kommer det att behövas tre miljoner laddpunkter och även 600 stationer för vätgastankning i Sverige år 2050.
- Bristen på offentliga laddningsplatser och otillräcklig laddningsstruktur kan komma att avskräcka svenska konsumenter från att köpa elbil, säger bilindustri-experten Mikael Ternhult, som är partner och chef för BCG Stockholm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/ENERGI: Siemens-märkt digital tillverkningskedja minskar kostnaderna med 90 % för Skeletons nya superkondensatorer

Fordons- och energibranschernas behov är något som tyska industrijätten Siemens är särskilt lyhörda för. Inte bara PLM-divisionen, Siemens Digital Industries Software, utan även andra delar av koncernen, som levererar lösningar och komponenter till dessa globalt enormt betydelsefulla industrigrenar.
När Siemens idag meddelade att man knutit nya partnerskapsband med tyska Skeleton, som utvecklar kondensatorer och vad som nu också kallas ”superkondensatorer”, är det därför av stort intresse för automotive- och energiområdena.
Skeletons superkondensatorer används i bil-, transport-, elnäts- och industriapplikationer och gör det möjligt att minska CO2-utsläppen och spara energi. Med bolagets patenterade "krökt grafen-material” erbjuder Skeletons superkondensatorer den högsta effekttätheten på marknaden, nästan omedelbar laddning och urladdning, hög tillförlitlighet och mycket lång livslängd. De bidrar till att förbättra strömkvaliteten och skydda utrustning och infrastruktur genom att minska strömfluktuationerna och till att driva elektrifiering.
- Superkondensatorer är en nyckelfaktor för att dramatiskt minska utsläppen inom kraftproduktion, transport och industrisektorer, kommenterade Taavi Madiberk, VD och medgrundare av Skeleton Technologies, saken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Software République ett år senare: Flera passerade milstolpar i större franskt/europeiskt industriprojekt kring mobilitet

Det var för ett drygt år sedan, i april 2021, som de franska företagen Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics och Thales avslöjade ett, vad man kallade, ”ett sameuropeiskt teknologi-initiativ”: Software République. Det var måhända lite övermaga att kalla det för europeiskt, men franskt var det och en spännande anfallsvinkel var det också. Inte minst i skenet av att de flesta bedömare av industriell verksamhet idag är överens om att samverkan är den troligen effektivaste modellen för en framgångsrik väg in i framtidens teknikutvecklingen. Med Software Républiques uppställning av fem framstående franska fordons-, försvars-, konsult- och elektronikindustriella storbolag täcker man in en rad aspekter på den gränsöverskridande systemutveckling som vi tycks vara på väg mot på produktområdet. Men hur har det gått?
- Bra, menar man från alliansens sida idag och pekar på att man passerat, ”sina första milstolpar för intelligent, säker och hållbar mobilitet.”
Under den sjätte upplagan av eventet Viva Technology och alltså ett drygt år efter lanseringen av Software République, säger man sig ha tagit flera viktiga steg för att främja innovationer för att möta utmaningarna med mobilitet. Det har möjliggjort skapandet och förstärkningen av samarbeten med intressenter inom den privata sektorn (startups, små och medelstora företag, stora koncerner), den offentliga sektorn (lokala myndigheter) och akademin (skolor, universitet).
Vilka är milstolparna?

Högskolan Väst-forskare: Vad krävs för att skapa ett hållbart systemskifte inom automotive?

Klimatomställningen ändrar mycket inom fordonsindustrin, så pass mycket att vi står inför ett omfattande systemskifte. För att klara omställningen till elektrifiering av fordonsflottan krävs dock nya idéer och lösningar.
– Ska vi lyckas måste vi satsa på hållbara grundmaterial och även ta ansvar för hela värdekedjan, från design och produktion till implementering och materialåtervinning. Vid Högskolan Väst arbetar vi med hela systemet, vilket är relativt unikt, säger forskningsledaren, Boel Ekergård, universitetslektor och docent vid Högskolan Väst.
Vid Högskolan Väst pågår omfattande forskning för en hållbar omställning till elektriska drivlinor till fordon. Sedan 2019 är Högskolan Väst också en del av det nationella kompetenscentret SEC, Swedish Electromobility Center, som bedriver forskning och utveckling av e-mobilitet som elfordon, hybridfordon och laddningsinfrastruktur.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rockwell och Cytiva samarbetar för att digitalisera verksamheten vid innovativt läkemedelscenter

Rockwell Automation berättar idag om sin satsning avancerade digitaliserade produktionslösningar för life science-området. Det handlar om Testa Center - ett initiativ mellan den svenska regeringen och Cytiva, ett globalt ledande företag inom life science - skapades 2018 för att stödja tillväxten inom life science-industrin och dess tillverkningskapacitet. Sedan 2019 har det tjänat till att stärka den långvariga relationen mellan Rockwell och Cytiva och deras samarbete för automatisering inom biotillverkningsindustrin.
Bolaget skriver i sitt pressmaterial att satsningen, ”spelar en viktig roll i ett innovativt centrum för läkemedelsutveckling i Uppsala och Sverige.”
Åsa Arvidsson, som är regional VP för EMEA North inom Rockwell Automation, kommenterar det hela med att anpassningsbarhet och skalbarhet är viktiga aspekter i alla moderna verksamheter inom biovetenskap.
- I takt med att personaliserade behandlingar, engångsartiklar och program för snabb utveckling blir allt vanligare behöver tillverkarna ha möjlighet att utveckla, testa, förbättra och tillverka i en takt som är mycket snabbare än någonsin tidigare. Detta kan endast uppnås effektivt med digitaliserade process- och automationslösningar som utvecklats specifikt med läkemedelsbehoven i åtanke, säger Rockwells EMEA North-bas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing