FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Högskolan Väst på topp-25-lista i internationell rankning

Högskolan Väst hävdar idag att man ligger i framkant både i Sverige och internationellt när det gäller forskningssamverkan. I detta hänvisar man till en ny internationell rankning där Högskolan Väst är ett av 25 lärosäten i världen som är bäst på att samproducera vetenskapliga artiklar med näringsliv och andra samhällsaktörer. Det hela handlar om U-Multiranks rankning av 1.948 lärosäten i 97 länder.
– Det är naturligtvis glädjande men samtidigt är jag inte förvånad. Att samverka med andra aktörer i samhället när vi gemensamt skapar ny kunskap har funnits med oss ända sedan starten, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, som också menar att rankingen, ”är ett kvitto på att vår samverkan fungerar och när vi samproducerar på detta sätt kan forskningen ge ett tydligare och snabbare avtryck i samhället.”
Men även våra andra kända lärosäten förekommer och lyfts fram i olika kategorier i U-Multiranks ranking, bl a KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Handelshögskolan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU/AKADEMISKT: Chalmers, Göteborgs universitet och Rise utvecklar ny standard för självkörande farkoster

Chalmers lanserar i samarbete med Göteborgs Universitet, Rise och Sjöfartsverket ett öppet dataset, kallat Reeds, som nu är tillgängligt för akademi och industri världen över.
Självkörande maskiner som fordon, fartyg och drönare kan sänka kostnader, minska miljöbelastningen och bidra till färre olyckor. Med det nya, öppna datasetet för utvärdering av farkosternas algoritmer sätts en ny standard för utvecklingen av autonoma transportsystem på vägar, vatten och i luften.
Datasetet utvecklas med hjälp av en avancerad forskningsbåt – den ses på bilden här intill - som kör förutbestämda rutter runt om i Västsverige under olika väder- och ljusförhållanden.
- – Målet är att sätta en standard för hur morgondagens helt autonoma system utvecklas och utvärderas, säger Ola Benderius, docent på avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, leder projektet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ABB och MEDATech ska utforska teknik för nollutsläpp från tunga maskiner inom gruv, bygg...

Det har varit en hög aktivitetsnivå hos svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB under de senaste åren, inte minst på gruvsidan. Bolaget har i detta hakat på den explosiva teknologiutvecklingen som följer i spåren av allt mer digitaliserade produktionsmodeller och strängare krav på minskade utsläpp i skenet av klimatproblematiken. Detta är nu en utvecklingstrend som vi får räkna med kommer att vara ett stående inslag relaterat till allt sånt som har att göra med uttag och förädling av naturresurser.
Dagens nyhet från ABB – om att man tecknat en avsiktsförklaring (”Memorandum of Understanding”) med MEDATech för att utöka samarbetet med OEM-tillverkare och innovationsföretag – går ut på att man ska utveckla elfordonslösningar och tillhörande system för laddningsinfrastruktur. På sista raden handlar detta om lösningar för att eliminera gruvindustrins koldioxidutsläpp med hjälp av optimerade eldrivna system i och kring batteridrivna tunga fordon.
Till saken hör att MEDATech utvecklar och bygger anpassad, mobil tung utrustning för gruv- och annan industri.
- Gruvsektorn har satt upp tydliga och ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp och bidra till en hållbar framtid, säger Nic Beutler, globalt produktansvarig för ”Power System & Charging Solutions, på ABB. För att nå, eller överträffa, produktivitetsmålen utan att kompromissa med säkerheten krävs nytänkande och innovativa tekniska lösningar. Tillsammans är ABB och MEDATech ett perfekt team för att utforska vad som behövs.
Klicka på rubriklen för att läsa mer.

Prototypbil med VÄTGASDRIFT från CEVT mogen för körprov

PRODUKTUTVECKLING. Volvoägarens, Geely Group, produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, CEVT, har inom ramen för ett spännande projekt, Inn-Balance, kommit en bra bit på väg med en vätgasdriven modell.
- CEVTs helt nya bränslecellsbil har i detta projekt utvecklats i samarbete med ett antal europeiska teknikföretag, däribland Powercell, och prototypen är nu mogen för körprov, säger Emelie Nordqvist som är projektledare för Inn-Balance projektet på CEVT.
Det EU-stödda Inn-Balance-projektets ambition är att bl a att bidra till att en ny generation högeffektiva bränslecellskomponenter (BoP). Dessa komponenter är tänkta att utgöra ett innovativt bränslecellsystem och därmed avsevärt förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos bränslecellsdrivna fordon, samtidigt som kostnaderna minskas.
Fördelarna med bränslecellteknik visavi batteridrift är flera, menar man inom Geely:
"Bränsleceller inte behöver oroa sig för räckvidd, de behöver inte laddas, de kan tankas med utsläppsfria bränslen som väte," konstaterar man.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB satsar tungt på att bygga upp global FoU-grupp för gruvor baserad i Sverige

• Global FoU-grupp skapas för att utveckla teknik som hjälper gruvoperatörer att nå sina hållbarhetsmål •
Digitala lösningar ger möjlighet att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster
Se där huvudpunkterna i en satsning från ABB, som har investerat tungt i en specialiserad forsknings- och utvecklingsgrupp med ansvar för elektrifiering, automation och digitala lösningar för gruvtruckar och infrastruktur för underjordsbrytning. Utvecklingsavdelningen, som är baserad i Sverige och för närvarande har 13 medarbetare i Umeå, Skellefteå och Västerås, kommer att stödja gruvoperatörer i deras strävan efter koldioxidfria anläggningar som är säkrare och mer hållbara för människor och miljö.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIEMENS om MBSE: ”Lösningarna för modellbaserad systemteknik har inte hängt med i komplexiteten hos...

Hur är det egentligen med de existerande lösningarna för MBSE (Model-Based Systems Engineering, eller ”modellbaserad systemteknik”) – klarar de på ett rationellt sätt komplexiteten hos dagens produkter?
-Nja, både ja och nej, skriver två personer med goda insikter på området i en mycket intressant bloggpost: Dale Tutt, VP för flyg- och försvarsstrategi, och Nand Kochhar, VP för fordons- och transportstrategier, båda på Siemens Digital Industries. Visst kan man få fason på det mesta med dagens lösningar, men tyvärr drabbas många projekt av kostnadsöverdrag och förseningar. Det går absolut att göra det hela både enklare och effektivare, menar skribenterna.
”Siemens har åtagit sig att bygga nästa generations MBSE -lösningar som utnyttjar den omfattande digitala tvillingen inom ett öppet ekosystem. Detta kommer att revolutionera komplex produktutveckling för alla branscher och påskynda nya program i hela värdekedjan. Det kan till exempel hjälpa försvarsdepartementet att utveckla nästa generations flygplan och lika gärna hjälpa en nystartad leverantör av nästa era av innovativa transporter,” skriver de. Så hur bygger vi nästa generations MBSE-lösningar?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Konvertering till SMARTA BYGGNADER kan spara miljarder, men hur löser man finansieringen?

Hur kan man addera värde till smarta byggnader genom att leverera flexibilitet och smidighet i det “nya normala”?
Siemens Financial Services (SFS) har tittat närmare på saken och i ny forskning uppskattar man kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem svenska sektorer.
Dessa är: kontor (4,7 miljarder kronor); tillverkning (2,4 miljarder); sjukhus (260 miljoner); offentliga byggnader (170 miljoner); och utbildning (3,6 miljarder)
- Hur fastigheter i olika sektorer används har skiftat dramatiskt under det senaste året, säger Henrik Holmgren, key account manager på SFS, Sverige och fortsätter: ”Fastighetsägarna måste investera nu för att göra byggnader säkra och lämpliga för hyresgäster både inom industrin och för privatboende. De bör också överväga hur smarta finansieringslösningar tillsammans med smart teknik kan förbättra den underliggande driftskostnadsbasen för sina tillgångar på lång sikt."
Klicka på rubriken för astt läsa mer.

Standard för smarta byggnader från Jönköpings Tekniska Högskola används av Microsoft

Karl Hammar, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har utvecklat standarden RealEstateCore för smarta byggnader, som landets två största fastighetsbolag Vasakronan och Akademiska Hus har driftsatt i hela sina fastighetsbestånd. Även Microsoft har valt RealEstateCore när de bygger om sitt företagshögkvarter i USA.
Mängden data som hanteras inom byggnader ökar ständigt för att styra saker som luftkonditionering, belysning, värme och åtkomstkontroll. RealEstateCore organiserar den datamängden för att optimera driften av fastigheter så att de blir mer energieffektiva och miljövänliga.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Test med självkörande fordon & fotgängare på Nordstans tak

Hur kan självkörande fordon genom sitt agerande i trafiken interagera med fotgängare? Det har forskningsprojektet GLAD (Goods delivery under the Last mile with Autonomus Driving vehicles) undersökt. En studie med självkörande leveransfordon och fotgängare genomfördes på Nordstans tak i centrala Göteborg.
Projektet GLAD har som mål att undersöka och skapa kunskap om tillit och acceptans för självkörande leveransfordon i Sverige. Projektet finansieras av Trafikverket och nu har RISE, Aptiv, Clean Motion, Combitech och Högskolan i Halmstad genomfört en användarstudie på Nordstans garagetak.
– Vår utgångspunkt i den här studien har varit att man kan stödja trafikinteraktion utifrån fordonets rörelsemönster inklusive inbromsning och placering i körfältet, något som också styrks av våra preliminära resultat, säger Azra Habibovic.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SKOGSFORSK: Pilotprojekt kring fjärrstyrning med 5G skapar möjligheter för skogsbruket

Telenor och Ericsson levererar privat 5G-utrustning till Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Ett pilotprojekt ska utforska hur 5G kan användas för fjärrstyrning av skogsmaskiner och på så sätt göra positiv skillnad för såväl skogsindustrin som för medarbetarna inom näringen.
Projektet blir det första som jämför uppkoppling mot lokal 5G-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.
- Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing