FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Tillverkning, robotik och automation ger Högskolan Väst högsta tillväxten i landet

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla internationella studenter som har anmält sig till höstens masterutbildningar. Nationellt ökar antalet antagna med 13 procent jämfört med höstterminen 2019. Högskolan Väst ökar mest i landet procentuellt – 48 procent.
– Hos oss är det inriktningarna Manufacturing Engineering och Robotics & Automation som är mest populära men även International Business samt Finance, säger Tomas Bengtsson, ansvarig för den internationella studentrekryteringen på Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Byggde app med hjälp av lågkod-plattform för att skydda anställda mot Coronasmitta … på...

Bara under det senaste året har lågkodplattformar kommit ordentligt i ropet. Värdet av att kunna programmera olika appar utan att vara programmeringskod-specialist har snabbt vunnit mark. PLM&ERP News läsare har i detta ägnat stort intresse åt PLM-relaterade lågkodplattformar som Siemens Mendix och Aras PLMs Innovator. Men det finns fler, t ex en på medicinteknikområdet som är synnerligen aktuell i skenet av Coronaviruset COVID-19, OutSystems.
Stemcell Technologies, Kanadas största medicinteknikbolag, behövde en applikation för att få koll på smittspridning inom organisationen och hålla sina medarbetare säkra under COVID-19-pandemin.
Mindre än ett dygn senare hade de en fungerande första version. Nu gör de källkoden tillgänglig för andra.
- Att kunna utveckla snabbt är oerhört viktigt när förutsättningarna förändras så snabbt som under det rådande virusutbrottet, säger Beatriz Clarke, utvecklingschef på STEMCELL.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PRODUKTUTVECKLING: Bosch har tagit fram ett tillförlitligt snabbtest för COVID-19 – dagar blir timmar

Kampen mot Covid-19 går vidare med full kraft. Ett viktigt inslag i bekämpningen av coronaviruspandemin handlar om att få fram bra och samtidigt tester. Tillförlitliga testresultat kan betyda att man kan ge differentierande diagnoser på under 2,5 timme. Det menar tyska industrijätten Bosch, som utvecklat en sådan lösning:
- Boschs snabba Covid-19 test kommer hjälpa till att stoppa spridningen av pandemin och bryta spridningskedjan i ett tidigare skede, säger bolagets koncernchef, dr Volkmar Denner.
Det nya snabbtestet kan hjälpa medicinsk infrastruktur som mottagningar, sjukhus, laboratorier och vårdcentraler hävdar dr Denner. Snabbtestet kan simultant diagnostisera tio olika lungpatogener och uppfyller även kraven som World Health Organization (WHO) ställer på denna typ av test. Det är Boschdivisionen ”Healthcare Solutions”, som tillsammans med Randox Laboratories har utvecklat detta test somm mycket väl kan vara världens första automatiserade molekylära diagnostest.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hon blir först när Högskolan Väst begår premiär för disputation online

Doktoranden Ana Magalhães blir först på Högskolan Väst med att försvara sin avhandling i direktsändning.
Imorgon sänder Högskolan Väst för första gången en disputation online. Doktoranden Ana Magalhães blir först med att försvara sin avhandling i direktsändning via ett e-mötesverktyg.
- Opponenten bor i Tyskland och assisterande handledaren i England, så med den här lösningen behöver vi inte ställa in, säger Anna-Karin Christiansson, disputationsordförande.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

Regeringen rekommenderar stängning av universitet, gymnasie- och högskolor

Dagens stora nyhet från regeringen när det gäller kampen mot smittspridningen av Coronavirsuset är att man rekommenderar alla gymnasie-, yrkes och högskolor/universitet att skicka hem eleverna och istället i den mån det är möjligt sköta undervisningen på distans.
– Det här är inte ett extra skollov. Jag förväntar mig att alla deltar i undervisningen och inte bidrar till smittspridningen, sa statsminister Stefan Löfvén på morgonens presskonferens.
Vi har också tittat på några hjälpmedel som kan underlätta för distansundervisning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Autonom robotarm tar gruvmiljön närmare Epirocs SÄKERHETSVISION

Gruvutrustningsutvecklaren Epiroc har en vision att inte behöva ha människor fysiskt på plats i farliga gruvmiljöer. Detta innebär att autonoma lösningar ligger högt upp på utvecklingsagendan.
För att nå denna målsättning har bolaget tagit sig före att automatisera robotarmarna på sin borrmaskin Boomer. Nu samarbetar Epiroc med AI-forskare vid Örebro universitet för att nå sitt mål.
– Det handlar om att koordinera flera robotarmar och tekniken kan användas inte bara inom gruvdrift, utan den här också en rad andra användningsområden, säger forskaren Shiyu Zhang.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AKADEMISK FORSKNING: Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin

Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader i industriella sammanhang. Forskare på Örebro universitet arbetar med en lösning på problemet: en digital tvilling.
– Under vissa tider får man inte ha stillestånd. Speciellt inte i en dyr process, säger Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet, som leder en grupp som forskar kring ämnet.
Projektet har just valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens nya 100-lista över hållbara projekt som kan ge svensk industri ökad konkurrenskraft.

”Lyckad inkubation” när Indico gör exit från Uppsala Innovation Center

Uppsalaföretaget Indicio Technologies gör nu exit från affärsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, efter att ha fått framgångsrikt skräddarsytt affärsutvecklingsstöd sedan år 2014. Under diplomeringen förra veckan mottog Frans Andersen och David Fagersand beröm och fortsätter sitt arbete med flera av de största svenska börsnoterade bolagen.
Det Indicio tagit fram är en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Lösningen automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AKADEMISKT: Bättre beräkningar för säkrare broar och byggnader

Små mätfel kan få stora konsekvenser. Örebroforskaren Andrii Dmytryshyn räknar ut hur de små felen påverkar slutresultatet – som kan vara en bro eller byggnad. I en artikel publicerad i Foundations of Computational Mathematics visar han hur det fungerar för beräkningar med matriser.
– Det blir alltid fel i mätningar, eftersom man måste avrunda. Mätfelen får en effekt på beräkningarna. När ingenjörer designar broar, byggnader och höghastighetståg måste de veta att deras beräkningar håller sig inom säkerhetsmarginalerna, säger Andrii Dmytryshyn, forskare i matematik vid Örebro universitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing