Aras PLM vässar Innovator-plattformen med ny modulär lösning för hantering av leverantörskedjor och OEMer

PLM-utvecklaren Aras med PLM-plattformen Innovator tillhör den exklusiva skara av företag som karaktäriseras som ”PLM Mind Share Leaders”, tillsammans med bl a de tre stora i branschen, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systemes och PTC. Storleksmässigt ligger man dock en bra bit bakom de tre stora, men tillväxten är kraftfull och den teknologiska utvecklingen präglas av stora ambitioner och bred täckning inom hela produktframtagnings- och tjänsteområdet ända bort till produkterna i slutanvändarnas händer. Aras-chefen, CEO Roque Martin, berättade under det senaste ACE-användareventet 2024 att man sedan hans tillträde 2021 haft en 77-procentig årlig tillväxt i antalet SaaS-distributioner. Detta är en nyckelfaktor för framgång vartefter Aras expanderar molnverksamheten, samtidigt som den hjälper tillverkande kunder att modernisera sina PLM-system. Parallellt kommer det kontinuerligt nya förbättringar av bolagets lågkod-plattform Aras Innovator.
Den senaste nyheten, släppt under den gångna veckan, handlar om tillgängligheten av bolagets nya Supplier Management Solutions för Aras Innovator. En lösning med siktet inställt på hantering av leverantörskedjorna relaterat till produktutveckling. Denna svit av applikationer effektiviserar samarbete med, bedömning och uppkoppling av leverantörer och OEMer. Detta genom att tillhandahålla säker fjärråtkomst till kontrollerade delmängder av den digitala tråden och PLM-information via konfigurerbara mobiloptimerade webbapplikationer.
- Integrationen av Supplier Management Solutions med Aras Innovator erbjuder tillverkare en helhetssyn på att hantera hela produktens livscykel, från design och utveckling till inköp och produktion, säger John Sperling, SVP för Product Management på Aras. Han tillägger: "Genom att utnyttja automation, samarbete och datadrivna insikter kan våra kunder uppnå större effektivitet och smidighet i att hantera sin verksamhet samtidigt som de tar itu med efterlevnad och hållbarhetsmål över produktlivscykler."
Satsningen av Aras i detta spår är intressant och viktig då det handlar om rätt vanliga utmaningar i den industriella värdekedjan. Hur då?
Produktorienterade organisationer förlitar sig på leverantörer och affärspartners som en förlängning av sin verksamhet. Under de senaste åren har leverantörskedjan upplevt ett ökande tryck från strikta efterlevnadsregler, nya hållbarhetsinitiativ och ett ökat fokus på transparens. Många organisationer kämpar för att möta dessa krav på grund av föråldrade system, begränsad synlighet till partner-information och inkonsekvent kommunikation med partner i leveranskedjan.
- Det handlar förstås om flera saker. Världen har förändrats och de industriella kedjorna måste anpassas till nya lägen, både vad avser behov av uppkoppling gentemot andras produktutvecklings-system vad avser de tekniska sidorna av samarbetet, men också de administrativa bitarna, som hänger ihop med de affärsmässiga och logistiska delarna av produktframtagnings-processerna. Visst har företagen sina egna tekniska PLM och cPDm-lösningar, men ovanpå detta behövs ett slags sammanhållande paraply som kan koppla åt alla håll. Vi ser att att Innovator-plattformen är ett allt vanligare val i detta, säger Leon Lauritsen, numera GM för Aras EMEA-region.
Vi har övergripande tittat på detta i dagens artikel. Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Flytta till molnet-pushen kan resultera i enorma migrerings- och implementerings-kostnader utan några större vinster”

Globala support-ledaren inom ERP - RIMINI Streets seniora VP, ERIC HELMER - vill öka medvetenheten kring mjukvaruleverantörernas molnkampanjer. Men han vill också bidra till att minska support- och underhållsavgifterna, bland annat.
Rimini Street är en globalt verksam leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Ovanpå detta är man dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner. Bolaget gör nu en satsning på den svenska marknaden. Vilka är de tyngsta skälen till detta?
PLM&ERP News har träffat Eric Helmer, SVP och CTO, Chief Technology Officer, på Rimini Street, som nyligen i Sverige för att träffa kunder och prospekts för att ge dem råd om hur de kan minska underhålls- och supportkostnader, diskutera strategiska alternativ till att flytta till molnet och vilka leverantörsspecifika scenarier de behöver överväga.
- Sverige är en intressant marknad för Rimini Street, inte minst på grund av dess robusta tillverkningssektor och många innovationsdrivna företag som vill prioritera IT-investeringar mot funktioner som Digital Experience, AI och CSR. Samtidigt har många företag allokerat upp till 80 procent av sin IT-budget för att underhålla och driva affärskritiska affärs- och transaktionssystem. Vi har funnit att i de flesta fall är support- och underhållsavgifter från de stora ERP-mjukvaruleverantörer de viktigaste kostnadsdrivarna. Vi vill också öka medvetenheten kring den "flytta till molnet-push” som de stora mjukvaruleverantörerna gör, och hur det kan resultera i enorma migrerings-, implementerings- och anpassningskostnader bara för att behålla liknande funktioner som de redan har. Vi erbjuder starka alternativ som låter svenska företag fokusera på det mest strategiska, säger Eric Helmer i dagens intervju.
Hur ser du på er nordiska satsning? Den nordiska marknaden är avgörande för våra tillväxtmål i Europa, och vi ser betydande potential i att samarbeta med kunder för att driva ROI på deras IT-investeringar. Sverige, med sin starka tradition inom tillverkning och teknikdriven marknad, exemplifierar denna potential. Eftersom det råder brist på IT-talanger i Norden tenderar företag att vara öppna för att outsourca mer traditionella uppgifter för att frigöra resurser och kapacitet för mer innovativa områden som AI. Denna strategi stämmer väl överens med vår affärsmodell och den ökade efterfrågan som vi upplever för våra tjänster i denna region, särskilt när det gäller att utnyttja Sveriges innovationskultur för att främja tillväxt och effektivitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

ETQ, Dassault, Siemens och PTC är ledande inom kvalitetslednings-system enligt ny analytiker-ranking

HEXAGON-ägda ETQ i topp på ABI Researchs QMS-UTVÄRDERING. Kvalitetsledningssystem, förkortat QMS (Quality Management Systems) på engelska, är kanske inte de mest omskrivna lösningarna på produktframtagningsområdet, men icke desto mindre av stor betydelse för bra produktionsresultat. Ett QMS-system kan hjälpa till att identifiera kvalitetsproblem, eliminera onödiga aktiviteter och täppa till luckor i prestanda. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att tillhandahålla ett formellt system av verktyg och processer och även t ex möjliggöra oberoende kvalitetscertifiering. De viktigaste fördelarna är flera, men några av de tyngst vägande är att de kan ge: • bättre och konsekvent kontroll över affärs- och produktionsprocesser • reglering av framgångsrika arbetsmetoder • högre effektivitet och mindre avfall • vässad riskhantering • ökad kundnöjdhet
Men vilka är de vanligaste kommersiella systemen och hur står de sig mot varandra? Analytiker- och undersökningsföretaget ABI Research har tittat på saken och gjort en granskning och konkurrensutvärdering omfattande nitton mjukvaruutvecklare med lösningar för kvalitetsledningssystem. Inte oväntat finns alla de mer framträdande PLM- och automations-utvecklarna med på listan, från Dassault Systemes, Siemens Digital Industries, och PTC till svenska Hexagons ETQ, Rockwell Automation och Autodesk.
De företag som utvärderats har också rankats i tre grupper, ”Marknadsledare”, ”Mainstream-lösningar” och ”Följare” och resultatet blev som följer:
Marknadsledare: ETQ, Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Rockwell Automation, ComplianceQuest, Intellect
Mainstream: Tulip, AssurX, MasterControl, Honeywell, Dot Compliance, Greenlight Guru, IQVIA, Qualio, Veeva Systems
Följare: Autodesk, QT9, iBase-t
- Sammantaget hade de marknadsledande QMS-programvaruleverantörer mycket jämförbara lösningar, med goda marginaler för topplaceringar. Anmärkningsvärda skillnader var leverantörens artificiella intelligens (AI) positionering, tillståndet för befintliga partnerskaps ekosystem och stöd för SMB-tillverkare, kommenterar James Prestwood, industrianalytiker för industri- och tillverkningsteknik på ABI Research.
Hexagons ETQ kom överst i konkurrent-rankingen och tätt följda av Dassault Systèmes på andra plats. Båda företagen hade bra poäng över alla kriterier. Siemens Digital Industries fick särskilt bra resultat i implementeringskriterierna, där man landade som etta, med sin marknadsledande kundbas och implementeringserfarenhet som utnyttjar företagets långvariga expertis inom PLM och Manufacturing Execution System (MES) med vilka Teamcenter QMS och Opcenter QMS är nära associerade.
Hur såg bedömningarna ut i övrigt? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Dassault tar hem ny stor PLM-order inom automotive – VALEO förnyar med 3DEXPERIENCE-paketeringar för...

VALEO accelererar digitaliseringen av sitt R&D-arbete. Franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes har haft ett bra första halvår inom automotive. Bolaget har tagit hem tunga beställningar från BMW och Jaguar Land Rover på bolagets 3DEXPERIENCE-plattform omfattande tillsammans runt 35 000 användare. Detta har i första hand handlat om CAD-lösningen CATIA, men även cPDm-appen ENOVIA (collaborative Product Definition management) har ingått. Det senare framför allt relaterat till funktionalitet för att etablera digitala tvilling- och tråd-koncept.
I dagarna har Dassault säkrat ännu en stor order. Det är den globalt verksamma underleverantören inom automotive, Valeo, som tagit beslutet att fortsätta inom Dassault-miljön, nu med vässade och modernare lösningar. Bolaget kommer att distribuera Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattformen till mer än 15 000 användare över hela koncernen för att, ”hantera växande produktkomplexitet och bidra till Valeos erbjudande när det gäller mjukvaru- och hårdvarulösningar för elektrifiering, avancerade körassistanssystem och belysning.”
Valeos beställning är baserad på specifikt anpassade industripaketeringar av 3DEXPERIENCE-plattformen, "Global Modular Platform" och "Smart, Safe & Connected".
Det är vidare av signifikant betydelse i denna affär att Valeo är en av fordonsbranschens större partners till automotive-marknadens spelare. Man är aktiva mot billeverantörer och tillverkare över hela världen. Huvudkontoret ligger i Frankrike och bolaget är noterat på Parisbörsen (CAC Next 20 Index). Koncernen har 113 600 anställda i 29 länder över hela världen.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kommer flera aktiviteter över Valeo att kunna dra nytta av befintliga äldre data från sin existerande DS-installation för att öka innovationen och fatta välgrundade beslut som utnyttjar intelligent data genom att dra nytta av teknologin på plattformen som alltid är uppdaterad.
- Vi är allmänt våra kunders viktigaste innovationspartner och våra mer än 20 000 ingenjörer utvecklar innovativa lösningar som kombinerar hårdvara och mjukvara och utnyttjar AI för att göra morgondagens mobilitet säkrare och mer hållbar. Med Dassaults plattform får vi också en digital kontinuitet för våra FoU-aktiviteter, säger Christophe Périllat, CEO på Valeo.
Nye Dassault Systemes-chefen – sedan årsskiftet – Pascal Daloz, säger i en kommentar att utvecklingen inom fordonsindustrin är explosiv och den ökande komplexiteten kräver investeringar i lösningar som kan möta denna utveckling för att bibehålla och vässa konkurrenskraften.
- Idag måste företag sträva efter att ständigt ta itu med kravet på hållbarhet och skapa upplevelser som konsumenterna älskar. Vi lyfter vårt långa partnerskap med Valeo för att främja denna innovationsanda och ytterligare stödja dess omvandling till ett teknikföretag för fordonsindustrin, säger DS-basen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB inviger nytt Collaboration Center i Luleå – fördubblar verksamheten i norra Sverige

ABB har invigt sitt nya kontor och Collaboration Center i Luleå tillsammans med traktens stora industrispelare, partners, akademin och medarbetare. De nya lokalerna utgör ett viktigt steg i företagets ambition att stärka sin lokala synlighet, utöka personalstyrkan och komma närmare den lokala kundbasen med sin expertis inom styr- och drivsystem, gruvspel, motorer, robotik, elektrifiering av gruvutrustning, ställverk och transformatorer.
Att ABB satsar offensivt i norra Sverige är kanske inte så överraskande givet de senaste årens omfattande industrietableringar, inte minst inom gruvrelaterad verksamhet. För ABB är därmed satsningen i Luleå en viktig pusselbit i arbetet med att stärka sin lokala närvaro. I april 2022 firade ABB invigningen av nya lokaler i Gällivare. Sedan dess har företagets satsning på att växa i norra Sverige fortsatt med nya lokaler och fler nyanställningar på flera orter som Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Kiruna och nu senast i Luleå där man flyttat in i helt nyrenoverade lokaler.
- Norrbotten är en viktig region i Europa. Det bevisas av alla investeringar och internationella företag som satsar här just nu. Vi behöver alla samverka för att visa på de betydelsefulla industrisatsningar som sker i norr och allt som pågår för att främja den gröna omställningen. Det är här det händer, konstaterade Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.
Förutom det nyrenoverade aktivitetsbaserade kontoret invigdes ett Collaboration Center där ABB, kunder och akademin kan samlas för att samverka, vara nytänkande och bygga en grund för att förstärka branschkompetensen i regionen. Platsen är tänkt som ett levande nav där ABB och dess partners ska kunna hålla utbildningar och studenter kunna få utveckla sina intressen för automation och elektrifiering och samtidigt se möjligheterna som finns i regionen.
ABBs offensiva satsning innebär också goda nyheter för den i och för sig redan mycket heta arbetsmarknaden i regionen. För hela norra Sverige har ABB behov av att nyanställa och siktar på att dubbla antalet medarbetare – från 350 till 700 under de närmaste åren. I just Norrbotten (Luleå, Kiruna och Gällivare) räknar företaget med att växa med cirka 10 procent under 2024.
Björn Rosengren, CEO för ABB, var på plats i Luleå och invigningstalade inför cirka 50 gäster från regionen - kunder, akademin, branschföretag och medarbetare.
- Globalt finns ABB på över 100 marknader med vår stora kompetens inom automation och elektrifiering. Men vi är också väldigt lokala – vi finns där våra kunder finns, sa han innan han klippte bandet tillsammans med Lotta Jakobsson, transformationsdirektör på SSAB, Michael Palo, produktionsdirektör på LKAB, Charlotte Wiberg, vice rektor på Luleå tekniska universitet, och Terése Edholm, teknikchef på ABB i Luleå.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Antalet nya innovationer minskar drastiskt, enligt en färsk studie från Boston Consulting Group

PRODUKTUTVECKLING. ”I snitt lanserar företagen globalt sett 17 % färre innovationer nu jämfört med 2022.” Hur ser det egentligen ut på innovations-fronten bland världens företag? Frågan kan tyckas oväsentlig i en tid när just innovativt tänkande tycks ligga högt upp på de flesta företags utvecklings-agendor. Men sakernas tillstånd är inte alltid lika med vad en ytlig betraktelse och allmän känsla ger vid handen; i alla fall inte om man ska tro världsledande konsulten Boston Consulting Group (BGC) som i en ny rapport bland annat konstaterar följande:
”Företagens förmåga att skapa nya innovationer har minskat drastiskt, i snitt lanserar företagen globalt sett 17 procent färre innovationer nu jämfört med 2022. Det främsta hindret är en otydlig strategi, enligt majoriteten av cheferna.”
Detta visas i den årliga innovations-index rapporten som BCG nyligen publicerat, där 1000 företagsledare världen över svarat på frågor om hur de ser på sitt företags innovationsmognad.
Allmänt konstaterar rapporten att företag ändå, paradoxalt nog, prioriterar innovation mer än någonsin tidigare. Men som sagt, ändå har de aldrig varit mindre förberedda att leverera på dessa ambitioner. I år rankar rekordhöga 83 procent av seniora chefer innovation som en av deras företags tre högsta prioriteringar. Samtidigt visar BCGs Innovation Index-rapport “Why One in Five European Companies Needs to Transform”, att endast tre procent av företagen år 2024 är "innovationsberedda", en kraftig minskning från 20 procent så sent som 2022. I rapporten mäts företagens innovationsmognad på en 100-poängsskala.
Bland de företagsledare som ingår i rapporten, anger mindre än hälften (48 %) att deras företag till viss del arbetar för att koppla samman sina affärs- och innovations-strategier, en av tio (12 %) anger att de ser starka kopplingar mellan dessa två och att de levererar verklig påverkan. Innovationsaktiviteten (dvs antalet aktiva projekt) har däremot varit konstant.
- Vi ser en oroande bild av “zombieföretag” som enbart går igenom rörelserna av innovation utan en tydlig strategi. Att stärka kopplingen mellan innovationsstrategi och affärsstrategi är den viktigaste startpunkten, säger Anders Madsen, CEO för BCG Sverige.
Men AI och generativ AI då? Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

GREEN HYDROGEN: New Configurator and Simulation Software Simplifies Hydrogen Plant Design with Generative Artificial...

About SIEMENS' new HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR in combination with digital tools such as COSMOS, gPROMS, and the simulation solution SIMIT. Green hydrogen is one of the factors that can be of decisive importance for how industrial operations will be able to reach tough sustainability goals. The advantages of hydrogen in the energy sector are several; such as that the use of hydrogen does not cause greenhouse gas emissions. Once produced, hydrogen generates, for example, electrical power in a fuel cell and emits only water vapor and hot air. But there is more – hydrogen can be used to produce other gases, as well as liquid fuels. In parallel existing infrastructure, such as gas transport and storage, can be reused for hydrogen.
These are some of the most obvious advantages from a sustainability perspective, something that Siemens has taken note of. To accelerate the use of hydrogen for energy purposes, the company is today launching an interesting solution that aims to support companies in the hydrogen industry with software tools based on generative artificial intelligence. Especially in hydrogen production, these new solutions are intended to significantly simplify the design, construction and automation of hydrogen production facilities, enabling a faster scale-up of hydrogen production.
The new Hydrogen Plant Configurator is an intelligent chatbot based on generative artificial intelligence, which enables users to more quickly and easily create plant designs for hydrogen production. In an iterative process, the configurator is fed with the desired design characteristics of a production facility. The AI then creates seamless block flow diagrams up to precise layouts of the system units and connections. In addition, the AI can predict plant-specific key figures such as possible power consumption, heat generation and a comprehensive list of the most important components. The data generated in this way represents the basic concept of a facility. It can then be transferred to engineering solutions such as Siemens COSMOS and gPROMS - for example, to automatically create pipe and instrument diagrams - or to simulation software such as Siemens SIMIT.
”Green hydrogen is crucial for the decarbonisation of industry. But it will be in short supply for the foreseeable future. This makes it even more important to accelerate the increase in production capacity,” says Axel Lorenz, CEO of Process Automation, at Siemens, adding: "Generative artificial intelligence can provide support in the crucial phases of hydrogen production to save considerable time and costs. With the Hydrogen Plant Configurator it is easier than ever to plan and operate a more sustainable hydrogen plant and thus lay the foundation for efficient production.”
Siemens is also launching an AI-based tool for the project planning phase of hydrogen plants, COSMOS AI engineering assistant. What are the features of this, the configurator, gPROMS and SIMIT?

GRÖNT VÄTE: Ny konfigurator och simuleringsmjukvara förenklar design av vätgasanläggningar med generativ artificiell intelligens

Om SIEMENS nya HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR i kombination med digitala verktyg som COSMOS, gPROMS, och simulerings-lösningen SIMIT. Grönt framställt väte är en av de faktorer som kan få avgörande betydelse för hur industriella verksamheter ska kunna nå tufft satta hållbarhetsmål. Fördelarna med väte inom energisektorn är flera; som att användningen av väte inte orsakar utsläpp av växthusgaser. När det väl har producerats genererar väte t ex elektrisk kraft i en bränslecell och avger endast vattenånga och varm luft. Men det finns mer – väte kan användas för att producera andra gaser, såväl som flytande bränslen, detta parallellt med att befintlig infrastruktur, typ gastransport och -lagring, kan återanvändas för vätgas.
Detta är några av de mest uppenbara fördelarna i hållbarhetsperspektivet, något som Siemens – duktigt på energilösningar – har tagit fasta på. För att påskynda vätgasanvändningen för energiändamål lanserar bolaget idag en intressant lösning som tar sikte på att stödja företag inom vätgasindustrin med mjukvaruverktyg baserade på generativ artificiell intelligens. Speciellt inom väteproduktion är dessa nya lösningar avsedda att avsevärt förenkla design, konstruktion och automatisering av väteproduktions-anläggningar, vilket möjliggör en snabbare uppskalning av väteproduktion.
Hydrogen Plant Configurator heter den nya lösningen, vilket är en intelligent chatbot, baserad på generativ artificiell intelligens, som gör det möjligt för användare att snabbare och enklare skapa anläggningsdesigner för väteproduktion. I en iterativ process matas konfiguratorn med de önskade designegenskaperna för en produktionsanläggning. AIn skapar sedan sömlösa blockflödes-diagram upp till exakta layouter av systemenheterna och anslutningarna. Dessutom kan AIn förutsäga anläggnings-specifika nyckeltal som möjlig strömförbrukning, värmealstring och en omfattande lista över de viktigaste komponenterna. Data som genereras på detta sätt representerar grundkonceptet för en anläggning. Det kan sedan överföras till eller ingenjörslösningar som Siemens COSMOS och gPROMS - till exempel, för att automatiskt skapa rör- och instrumentdiagram – eller till simuleringsprogram som Siemens Simit.
- Grönt väte är avgörande för avkarboniseringen av industrin. Men det kommer att vara en bristvara under överskådlig framtid. Detta gör det ännu viktigare att påskynda ökningen av produktionskapaciteten, säger Axel Lorenz, CEO för Process Automation, på Siemens, och tillägger: ”Generativ artificiell intelligens kan ge stöd i de avgörande faserna av väteproduktion för att spara avsevärd tid och kostnader Med Hydrogen Plant Configurator är det enklare än någonsin att planera och driva en mer hållbar vätgasanläggning och därmed lägga grunden för effektiv produktion.”
Siemens lanserar också ett AI-baserat verktyg för projektplanerings-fasen av vätgas-anläggningar, COSMOS AI ingenjörsassistent. Vilka är finesserna med denna, konfiguratorn, gPROMS och SIMIT?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PDSVISION på ny köprond: Förvärvar Singapore-baserade PLM-bolaget PD Solutions

PLM-konsulten och PTCs VAR-partner (Value Added Reseller), PDSVISION, fortsätter sin expansion. Idag meddelar bolaget att man köper Singapore-företraget, PD Product Development Solutions Pte Ltd. (PD Solutions). Därmed utökar denna nordiska storaktör - huvudägt av finska Capman-fonden och med huvudkontor i Sverige - sin närvaro i Asien och Stillahavsområdet. PDSVISION är redan sedan tidigare PTCs största globala VAR-partner med verksamheter i Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Malaysia, Norge, Portugal, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Förenade Arabemiraten (UAE), Storbritannien och USA.
Det bolag man nu köper, PD Solutions, är grundat 2003 och har kontor i Singapore och Malaysia. Bolaget har en stark meritlista när det gäller att leverera innovativa mjukvarulösningar. PD Solutions säljer, implementerar, utbildar och supportar allmänt sina kunder inom CAD-,CAM-, CAE- och PLM-områdena relaterat till PTCs lösningar. Vidare är man framstående på simulerings- och analyssidan, CAE, IIoT (Industrial Internet of Things), operativ tillverkningsstyrning (MOM, Manufacturing Operations Management), CAD och allmänt inom PLM. Detta spelar väl ihop med PDSVISION, inte minst kopplat till CAE-området, där man sedan länge satsat på simulerings- och analys, framför allt byggt på marknadsledande Ansys lösningar.
PDSVISION-basen, Magnus Oretorp, konstaterar att PD Solutions expertis inom mjukvaruförsäljning, professionella tjänster och utbildning, ”stämmer perfekt överens med PDSVISIONs uppdrag att stärka organisationer genom spjutspetsteknologi.”
- Deras begåvade team och kundcentrerade tillvägagångssätt överensstämmer perfekt med vår vision. Genom att förvärva PD Solutions utökar vi ytterligare PDSVISIONs räckvidd och robusta lösningserbjudanden med nyckelpartner som PTC och Ansys. PTC och Ansys spelar centrala roller i vår portfölj, och tillsammans kommer vi att driva innovation och excellens för organisationer över hela världen, summerar PDSVISION-chefen.
PD Solutions grundare, Tay Ming Hui, utsågs i samband med köpet till CEO för PDSVISIONs Sydostasiatiska verksamhet. Han har f ö en bakgrund som senior regional direktör för PTCs ASEAN/Australia-region.
- Att gå samman med PDSVISION är ett spännande steg för oss, säger han i en kommentar och tillägger: ”våra samlade styrkor kommer att skapa nya möjligheter för våra kunder. Som en del av en global organisation kommer vårt samlade kunnande och erfarenhet att ge våra kunder en ännu bredare lösningsportfölj och främja framtida tillväxt.”
Tilläggas kan att PD Solutions har status som återförsäljare och utbildningspartner till PTC med målet att stödja verksamheter som baseras på Creo CAD och PLM-sviten Windchill. Bolaget är autoriserad kanalpartner till Ansys.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet. Bolaget har ca 30-talet anställda och omsätter ca 6 miljoner dollar, motsvarande drygt 60 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läösa mer på PLM&ERP News.

Fyra lärosäten får pengar för att utveckla ingenjörsutbildningarna – särskild inriktning på matematiksidan

Regeringen har gett KTH, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst i uppdrag att utveckla högskolepedagogisk verksamhet till ingenjörsutbildningarna, med särskild inriktning på att öka kvaliteten i matematikkurserna. Detta som ett led i att ytterligare stärka förutsättningar för att fler ska påbörja, och fullfölja, en STEM-utbildning (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).
– Sverige som ingenjörsland måste säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha rätt kompetenser för att möta samhällets behov. I dag är genomströmningen alltför låg inom till exempel ingenjörsutbildningarna, vilket är en utveckling vi behöver bryta. En förutsättning för att göra det är genom att stärka matematikkunskaperna, vilket kan få fler att fullfölja sin utbildning och ta examen, säger utbildningsminister Mats Persson.
Till saken hör vidare att regeringen också har beslutat om en satsning för att öka kvaliteten i undervisningen för försöksverksamheten med kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare. Utbildningen vänder sig till akademiker som yrkesväxlar till lärare och kvalitetssatsningen ska gälla dem som studerar till grundlärare i matematik respektive svenska samt ämneslärarexamen i matematik.
Uppdraget omfattar 1, 5 miljoner kronor per lärosäte, som alla har civil - och/eller högskoleingenjörsutbildningar - under 2024. I uppdraget ingår att sprida kunskapen till hela lärosätessverige sedan.
- Att få ta nationellt ansvar för att utveckla den här pedagogiken känns inspirerande. Regeringen har uttryckt att man velat ha lärosäten av olika storlek för det här uppdraget, som alla har visat en god kvalitet i utbildningarna, säger prorektor Lena Sjöberg på Högskolan Väst. Hon fortsätter: ”Något som kan ligga bakom valet är också att vi varit bra på att genomföra utbildningar för yrkesverksamma inom det ingenjörsvetenskapliga området.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title