MES & MOM/styrsystemteknik: ABB tar hem MOM-order från ståljätten ArcelorMittals franska fabrik

ABB meddelade idag att man fått en order på sitt Manufacturing Operations Management-system (MOM4Metals) till kallvalsverket vid indiska stålgigantens, ArcelorMittal, franska fabrik i Contrisson. Den franska rörelsen är ledande inom området stålplåtsbeklädnader till alla typer av byggnader och tanken är att ABBs lösningar ska bidra till att ge stöd till innovativa lösningar baserade på kolfritt och hållbart stål. Med den svensk-schweiziska verkstadsjättens teknologi ska stålproducenten, ”ta produktiviteten till en ny nivå, förbättra kvalitet och prestanda,” skriver ABB i en pressrelease.
ABBs MOM4Metals-produkt inom Ability-famlijen och är baserad på exakt dataanalys och har kapacitet att förbättra informationsdelning, produktionsplanering, utförande, rapportering, tillgångsövervakning och optimering av driftprestanda. Den är designad för och används i olika metallproduktionsprocesser från valsverk till processlinjer och ger tydliga fördelar jämfört med generiska industriagnostiska MES-plattformar, hävdar Frederik Esterhuizen, Global Business Line Manager för metaller på ABB.
- Genom diskussioner med kunden har vi kunnat utnyttja vår djupa metallexpertis för att förfina ABB-lösningen för att möta deras behov. ABB:s lösningar gör det möjligt för kallvalsverk att förbättra och bibehålla prestanda och uppfylla kvalitetskrav vad gäller tjocklekstoleranser, planhet och ytegenskaper via exakt processtyrning och hantering av utrustningens livscykel, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar...

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagnings-arbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för avkarbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?
Klicka på rubriken förr att läsa mer.

Aktuellt på ENGINEERING.com: Siemens starkast inom MES bland de tre stora PLM-utvecklarna i Gartners...

”Siemens Digital Industries MES-lösning närmast en blåkopia på de viktiga teknologitrenderna,” skriver PLM&ERP News’ Verdi Ogewell i en kommentar till Gartners ”Magic Quadrant for MES”, (April 20223). MES-lösningarna (Manufacturing Execution Systems) är i högsta grad av grundläggande betydelse i ett framgångsrikt tillverkningsupplägg. Men dessa system står långt ifrån ensamma i detta, framför allt är kopplingarna till PLM och produktutvecklingssidan något som växer starkt i skenet av digitaliseringens och AI-lösningarnas allt större genomslag inom produktframtagningen som helhet.
Så, vad händer i MES-världen och hur står sig de mest välkända PLM-leverantörerna gentemot de teknologiska trenderna? Hur ser det ut när det gäller de alltmer tydliga kraven på starka sömlösa kopplingar mellan PLM på produktutvecklingssidan och MES-bitarna inom tillverkningen?
Det finns flera intressanta svar på dessa frågor, men några av de mest spännande aspekterna på utvecklingen står analytikern Gartner för. Teknologiska förändringar står bakom vad analytikern menar är fråga om fundamentala förändringar som utmanar dessa tillverkningsrelaterade områdens status. Något som fått till följd att MES-marknaden är "i ett tillstånd av disruptiv förändring eftersom den befintliga leverantörsgemenskapen vänder sig till nyare teknologier för att hålla jämna steg med startups."
Det här är utmaningar som tvingar aktörerna att stå på tå, men vilka är dessa utmanande trender? Vi har tittat på saken i ett perspektiv av hur de tre dominerande PLM-utvecklarna, Siemens Digital Industries, Dassault Systemes och PTC/Rockwell, enligt Gartner, hanterar MES och för alla del också MOM-bitarna (Manufacturing Operations Management). PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, kommer att täcka i dessa tre PLM-spelares MES/MOM-lösningar byggt på analytikern Gartners senaste ”Magical Quadrant for MES” i denna och två kommande artiklar. Av dessa är den första nu publicerad på vår amerikanska samarbetssajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan, under texten, för att länkas till och läsa hela artikeln: ”Siemens Strongest in MES Among the Big Three PLM Developers says Gartner”.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News och länkas till artikeln på ENGINEERING.com.

IoT, AI och MOLNET centrala bitar i nytt forskningsprojekt som kan förlänga livslängden för...

INDUSTRIFÖRETAG SOM VOLVO CE, EPIROCK OCH NORTHVOLT i samarbete med Mälardalens Universitet: Hur mycket kan man förlänga livstiden för elfordonsbatterier? Frågan är central, inte minst i perspektivet av att ökad cirkularitet av elfordonsbatterier både kan främja tillverkningsindustrin och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.
De här bitarna har man tittat på i ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), där man undersöker möjligheterna kring detta, i nära samarbete med svensk industri med bl a Volvo CE, Epiroc Rock Drills, Northvolt Revolt, ABB E-mobility och IBM Svenska.
Bakgrunden är att det finns en potential i det faktum att bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet används. Vad forskarna på MDU gjort är att undersöka hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.
– Projektet Circul8 (Smart cirkulärt batterisystem) adresserar aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering; tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare och docent inom produkt- och processutveckling på MDU. ”Att behålla det faktiska värdet från dessa uttjänta elfordonsbatterier genom återtillverkning, återvinning och användning inom nya områden är hörnstenen för att uppnå målen om fordon med nollutsläpp till 2030 och på lång sikt för att möjliggöra klimatneutrala transporter till 2050," säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Configit vässar BOM-kapabiliteter: Dramatiskt minskad tid för att generera cBOMar

Danska Configit, duktigt på Configuration Lifecycle Management (CLM), berättar idag att man vässat kapabiliteterna i sin Configit Ace-mjukvara. Genom detta kan man inom ramen för en konfigurationslösning nu mer effektivt utnyttja produktmodeller under utformningen av konfigurerbara BOMar, Bill of Materials – i detta fall alltså så kallade cBOMs - och stödja offertprocesser (CPQ, Configure-Price-Quote) mer effektivt.
Det här är värdefulla egenskaper relaterat till dagens ökande efterfrågan på mer anpassningsbara och personliga produkter, något som alltså kräver mer konfigurerbara produktdesigner. Det kan dock vara en utmaning att designa och arbeta med cBOMs, även kända som ”150% BOMs” eller ”SuperBOMs”. Att generera en giltig BOM, eller materiallista, för en konfigurerbar produkt kan dock vara tidskrävande och kan kräva en hel del manuell ansträngning. Detta då befintliga lösningar för att automatiskt generera eller ”explodera” en cBOM är ofta långsamma.
”Helst bör cBOMen och produktmodellen utvecklas samtidigt, men hittills har det inte funnits något sätt att utnyttja produktmodeller i cBOM-designprocessen,” skriver bolaget i en pressrelease.
Detta förändras emellertid med beskedet att Configit Ace BOM Solve API hjälper tillverkare att möta probelmatiken att snabbt generera en BOM för en konfigurerbar produkt genom att utnyttja produktmodeller. På sista raden kommer detta att göra det möjligt för ingenjörer och produktmodellerare att samarbeta och utveckla cBOM och produktmodellen samtidigt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Elbil och elbåt: Hållbart design- och tillverknings-samarbete inom e-mobilitet mellan Polestar och Candela går...

Det är ett av de mer spännande industriellt korsverkande samarbetena, det mellan elbåtstillverkaren Candela och Volvo-anknutna elbilstillverkaren Polestar, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om. Poängen är att de två svenska premiummärkena koimmit överens om att Polestar ska leverera batterier och laddningsteknik för att driva Candelas elektriska bärplansbåtar.
Idag avslöjar bolagen nästa fas i detta partnerskap – detta handlar om Candela C-8 Polestar-utgåvan. Den nya Candela C-8 Polestar-utgåvan förenar de två företagens ansträngningar för att påskynda övergången till mer hållbar elektrisk mobilitet, genom att kombinera Polestars skandinaviskt präglade EV-design (Electrical Vehicle) med Candelas innovativa elektriska bärplansbåt.
De skräddarsydda designkedjorna inkluderar en ny enfärgad ljusgrå färg, specialdesignad stolsklädsel och bärplansmålade i ikoniskt svenskt guld.
- Candelas bärplansteknik är ett paradigmskifte för hållbar prestanda inom den marina industrin. Precis som första gången man kör elbil känner man direkt att detta är framtiden när båten "lyfter" – och nu med de speciella gulddetaljer som vi så stolt visar upp på våra bilar, kommenterar Maximilian Missoni, designchef på Polestar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Världens första helt 3D-printade jetmotor: Ett genombrott för komplex additiv design i CAD

ADDITIVE MANUFACTURING. En av de spännande saker som visades upp under förra veckans PTC-event LiveWorx 2023 i Boston var världens första helt 3D-printade jetmotor. Denna mikroturbo-jetmotorn, som väger cirka 3,6 kilo och är printad med Inconel, och är gjord i en enda, komplett enhet, inklusive alla roterande och stationära komponenter. Designverktyg? Creo CAD. - Att designa och skriva ut en helt självstödjande mikroturbojet-motor, inklusive turbinen på 50 000 RPM (varv per minut), som inte kräver någon montering, representerar ett betydande genombrott i design för additiv tillverkning, skriver PTCs Steve Dirtien, EVP och CTO, Chief Technology Officer, i en blogg-kommentar.
En jetmotor, menar han, är trots allt en av de mest kraftfulla och komplexa maskiner som finns med tunga prestandakrav för drift och med komponenter vars delar roterar eller rör på sig. Här hävdar Dirtien vidare att PTC lagt ner mycket utvecklingskraft de senaste åren när det gäller kärnkapaciteten i Creo relaterat till förmågan att överföra sofistikerade mönster direkt till 3D-printmiljön.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rekordstor order på ellastbilar till Volvo: ”Starkt engagemang för att verkligen göra skillnad avgörande”

Som PLM&ERP News rapporterade för en dryg vecka sedan ser marknadsläget synnerligen ljust ut för Volvo Lastvagnar när det gäller andelar på el-lastbilssidan. Bolaget håller en fortsatt stark position på marknaden för tunga ellastbilar efter första kvartalet 2023, både i Europa och i Nordamerika. Detta med runt 50-procentiga marknadsandelar. Totalt har den svenska lastbilstillverkaren sålt nästan 5 000 ellastbilar i ett 40-tal länder.
Idag kommer en ny framgång på marknadssidan: Volvo Lastvagnar har undertecknat en avsiktsförklaring om att sälja 1 000 elektriska lastbilar mellan nu och 2030 till Holcim, en av världens största leverantörer av bygglösningar. Affären är den största kommersiella ordern hittills för Volvos ellastbilar, och de första 130 lastbilarna kommer att levereras 2023 och 2024.
Holcim är en global tillverkare av bygglösningar med huvudkontor i Schweiz. Nu har företaget och dess entreprenörer, med Volvo Lastvagnar, kommit överens om att planera för utplaceringen av 1 000 elektriska Volvolastbilar över Holcims verksamhet i Europa mellan nu och 2030. De första 130 tunga elektriska Volvo FH- och Volvo FM-lastbilarna kommer att levereras till marknader inklusive Frankrike, Tyskland, Schweiz och Storbritannien under fjärde kvartalet 2023 och under hela 2024.
När det gäller PLM-verktygen jobbar Volvo Group primärt i PTC-miljöer. På ellastbilssidan har man också gjort mycket intressanta satsningar på VR, Virtual Reality. Volvo Group Trucks Technology är en av aktörerna här som tagit fasta på detta och med hjälp av mjukvara från simulerings- och analys-utvecklaren ESI Group testat att VR-interagera i utvecklingsarbetet av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Det handlar här om en digital skala ett-till-ett-modell, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Stöd på väg mot NETTONOLL: Nya hållbarhetsverktyg från SAP visar koldioxidavtryck på ett nytt...

Hållbarhetsfrågorna stärker alltmer greppet om nya kapabiliteter som adderas till dagens lösningar inom både PLM- och ERP-områdena. Ett tydligt tecken på den vikt som idag läggs vid denna typ av frågor är att tungviktaren inom ERP, SAP, idag lanserar vad man kallar för ”en omvälvande lösning” som ger en mycket mer precis redovisning av koldioxidutsläpp.
SAPs nya hållbarhetslösningar gör att företag enklare kan kombinera ekonomiska och miljömässiga beslut under hela affärsprocessen. Den gröna redovisningen är en integrerad del av ”RISE with SAP S/4HANA Cloud” och lösningen ”GROW with SAP” – och ytterligare funktioner kommer att läggas till i samband med varje ny release.
Här hävdar nu SAP i pressmaterialet att man med dessa hållbarhetslösningar kan ersätta det som normalt idag tenderar att spegla uppskattade eller genomsnittliga utsläppsvärden med faktiska, verifierade data. Det påskyndar övergången mot en grön redovisning där revisionsklara hållbarhetsvärden hanteras med samma kvalitet som företagens finansiella data. En sådan redovisning förväntas inom kort bli ett juridiskt krav inom EU och andra områden.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya Creo+ och version 10 lyfter … och nu tar PTC sin CAD-klassiker till...

Maj månad är fullt av stora globala användarevent inom både PLM och ERP. Men ett av de mer spännande är PLM-utvecklarens, PTC, ThingWorx Live-sammandragning i Boston under den gångna veckan. Skälen är flera; bolaget är inne i en mycket kreativ och faktiskt omdanande period där man nu steg för steg börjar få ut stora delar av potentialen som följt av ett intensivt utvecklingsarbete och integrationen av en rad under de senaste åren gjorda företags-, lösnings- och teknologi-köp. Inte minst tänker man på allt sånt som dels relaterar till SaaS (Software-as-a-Service/produkter som tjänst), CAD och PLM i molnet, och dels nya bitar inom SLM (Service Max-rörelsen inom Service Lifecycle Management), och ALM (mjukvarudesign och integration som kom med Intland Software-förvärvet). Tillsammans med ett steg för steg utbyggt cPDm-backbone som Windchill, som kopplats ihop med ThingWorx och Vuforia på AR-sidan; med moln-CAD-lösningen Onshape som mer och mer fylls på med nya CAx-kapabiliteter och ARENA PLM-plattformen, allt förpackat i ATLAS-paketet, börjar bolagets programportfölj se allt fullödigare ut.
Lägger man till detta framstegen på de tillverkningskopplade teknologiområdena genom det djupare samarbetet med Rockwell inom fabriksautomation, är det inte orimligt att den skapelse som PTC-basen Jim Heppelmann och hans medarbetare satt ihop på allvar fått allt nervösare sidoblickar från konkurrenter som Siemens Digital Industries och Dassault Systemes.
En av veckans stora nyheter från Boston och ThingWorx Live 2023-användarkonferensen var hur som helst den om nya versionen av CAD-klassikern Creo, Creo+. Denna ligger väl i linje med den utveckling som skissats på ovan. Creo+ finns nu sålunda som en tjänst (SaaS). Samtidigt lanserar PTC denna lösning för datorstödd design (CAD) i sin tionde version. Så, vilka är de stora fördelarna med det som PTC nu lägger upp på bordet, eller kanske ska man säga molnet?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title