Från ett äldre PDM-system till 3DEXPERIENCE Cloud: TECHNIA och Dassault i avtal med industriell...

Dassault Systemes-dedikerade PLM-konsulten TECHNIA fortsätter sin expansiva PLM-resa. Detta handlar nu inte alltid om nya bolagsköp, som varit ägaren Addnodes huvudsakliga tilklväxtstrategi, utan också om fördjupade tekniksamarbeten. Dessa partnerskap är då ofta en blandning av kommersiella kund-avtal och ingående utvecklingsbitar. Ett nytt intressant samarbete i denna kategori är det nyligen tecknade partnerskapet med Marel, ett isländskt bolag med en omfattande global närvaro inom avancerade lösningar för livsmedelsindustrin. Bolaget finns i 30 länder över hela världen och tillhandahåller avancerade system, mjukvara och tjänster till livsmedelsföretag över hela världen. Företrädesvis inom fjäderfä-, fisk- och köttindustrin.
För TECHNIA representerar detta partnerskap ett av de större implementations- och transformations-programmen i Beneluxregionen. Detta isländska bolag är, som detta antyder ,ingen liten spelare, utan omsatte under 2023 1,86 miljarder euro, motsvarande nära 21 miljarder kronor. Tveklöst ett bolag med såväl kommersiella som teknologiska resurser.
Vad Marel tagit sikte på är att strömlinjeforma sina produkters livscykelmiljö. Detta gör man genom att migrera från ett äldre PDM-system till Dassaults 3DEXPERIENCE Cloud. Marel har i detta en out-of-the-box-strategi, vilken tagit sikte på att förbereda verksamheten för en större framtida uppskalning.
Det partnerskapet som nyligen tillkännagavs innebär ett flerårigt engagemang med nära samarbete mellan Marel, TECHNIA och Dassault Systèmes. Ett av de första stegen blir att koppla multi-CAD-lösningar till plattformen och sätta upp FoU-processerna i 3DEXPERIENCE.
- Detta nya partnerskap markerar början på ett nära samarbete mellan Marel, TECHNIA och Dassault Systèmes, säger TECHNIA-chefen, CEO Magnus Falkman, och tillägger: ”Under de senaste månaderna har våra team arbetat intensivt för att lägga grunden för ett av de större PLM-projekten i Benelux-regionen. Detta fleråriga engagemang under Marels Nexus-program återspeglar vårt engagemang för sömlöst samarbete och innovation, som utnyttjar 3DEXPERIENCE-plattformen för att driva transformativ förändring i branschen."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AWS-rapport: Så resonerar svenska företag kring investeringar i AI – satsningarna förväntas öka med...

I den internationella rapporten Unlocking Ambitions har Amazon Web Services kartlagt de möjliga vinsterna och utmaningarna med AI-teknologi, samt hur attityderna och investeringsviljan till tekniken ser ut i Sverige och andra europeiska länder. 1 000 svenska företag deltog i undersökningen. Enligt rapporten fortsätter Sverige att ligga långt framme på flera punkter, utifrån ett europeiskt perspektiv. Andelen företag som använde minst en AI-tjänst i verksamheten var 31 procent i slutet av 2023, jämfört med 22 procent 2022 – en ökningstakt på 41 procent. De digitala AI-relaterade investeringarna förväntades dessutom öka med 53 procent under 2024.
Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft.
Det potentiella värdet av den tekniska innovationen är enormt. Utöver att stärka företagens innovationskraft, beräknas de investeringar som pekas ut i rapporten också tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030. Den viktigaste tekniken för att uppnå detta är AI-investeringar. Digital Decade-målen för varje land slår fast att 75 procent av företagen ska tillämpa AI-teknologi inom verksamheten år 2030, och att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter.
- Sverige står inför en unik möjlighet. Näringslivet ser den positiva effekten som AI har på deras tillväxt och produktivitet, och förstår vikten av att hantera de utmaningar som bromsar deras digitala resa. För att uppnå AIs fulla potential är det nödvändigt att vi der dem stöd kring digital kompetens och trygga regelverk för att understödja verksamheter i alla former och storlekar, säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB och CERN identifierar energibesparingar på 17,4 % för elmotorer i kyl- och ventilationssystem

Hur mycket energi kan man spara inom kyl- och ventilationssystem drivna av elmotorer? Frågan är förstås hyperaktuell i spåren av klimatproblematiken.
ABB och CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning, har studerat saken och identifierat en betydande energibesparings-potential vid ett strategiskt forskningssamarbete som fokuserat på kyl- och ventilationssystem vid ett av världens ledande laboratorier för partikelfysik i Genève i Schweiz. Studien omfattade energieffektivitets-besiktningar och har identifierat en besparingspotential på 17,4 procent på en installerad bas bestående av 800 motorer.
Studien, som genomfördes mellan 2022 och 2023, bygger på ett avtal mellan ABB och CERN. Samarbetsparterna tog fram en plan för att minska energiförbrukningen på anläggningens kyl- och ventilationssystem via datadrivna energieffektivitetsbesiktningar. Man identifierade potentiella årliga energibesparingar på upp till 31 GWh. Om besparingarna uppnås skulle det räcka till att strömförsörja över 18 000 hushåll i Europa och minskade koldioxidutsläpp med 4000 ton, vilket motsvarar att plantera över 420 000 träd.
Energieffektivitets-besiktningar fungerar så att man utvärderar prestanda och effektivitet hos motorerna baserat på deras driftdata. Besiktningarna hjälper stora anläggningar som CERN att identifiera de viktigaste energibesparingsmöjligheterna i hela den installerade basen av motorer. Experter från CERN och ABB har gjort bedömningar av en mängd olika data från motorer i olika typer av kyl- och ventilationsapplikationer. De har kombinerat data från flera olika källor, inklusive digitalt uppkopplade motorer, CERNs SCADA-system samt data som insamlats direkt från pumpar, rörledningar och instrument. Experterna har analyserat effektiviteten i hela systemet för att kunna peka ut de motorer som ger de bästa exemplen på energieffektivitetsförbättringar.
I samarbetet med CERN har vi stöttat ambitionen att genomföra fysikforskning med låga koldioxidutsläpp genom att hjälpa dem att uppnå en mer energieffektiv drift i sina kyl- och ventilationssystem, säger Erich Labuda, chef för divisionen Motion Services på ABB, och han tillägger: ”CERN är en institution med en stor installerad bas av motorer och därför är samarbetet ett utmärkt exempel på hur vi kan stötta och göra stor skillnad genom att förbättra energieffektiviteten som en del av omställningen till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

IMPACT INNOVATION – halvmiljard satsas på att säkra svensk teknik-, innovations- och hållbarhetsutveckling

RISE DRIVANDE I TVÅ PROGRAMKONTOR En av vägarna för att hålla Sverige i framkant när det gäller teknik-, hållbarhets- och innovationsutveckling är programmet Impact innovation. Det kan beskrivas som en kraftsamling med aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle som gått samman går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar. Initialt är siktet inställt mot utvecklingen fram till 2030-talet tanken är att programmen som sjösätts ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. I dagarna blev det också klart med de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.
Det är heller inga småpengar detta handlar om: När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.
— Vi är glada över att fem program nu startar. Programmen kommer att utvecklas under flera år med fler aktörer som ansluter utifrån behov och möjligheter. Perspektiv från samhällets alla delar behövs, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.
Från Formas perspektiv pekar Johan Kuylenstierna, generaldirektör på att Impact Innovation är en nytänkande satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt.
- De utmaningar samhället står inför hänger samman och vi myndigheter utmanar oss nu för att bli bättre på att utgå från ett systemperspektiv och stärka samverkan för att utveckla nya lösningar, säger han.
Klart är också att RISE, RISE Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, kommer att spela en framstående roll: RISE kommer att vara drivande i två programkontor i denna Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Bland annat är RISEs program Water for Vital Environments – WAVE - ett av de fem program som Vinnova beslutat att bevilja medel till. Dessutom är RISE huvudpartner till Teknikföretagen i programmet Net Zero Industry och man är även delaktiga i programmet Shift2Access.
- Att RISE nu kommer att vara drivande i två kontor och delaktiga i ytterligare ett är ett kvitto på vår centrala position i Sveriges innovationssystem, säger Malin Frenning, VD för RISE.
Läs mer om de fem program-satningarna i artikeln på PLM&ERP News.

Ett allt vassare svenskt system: Symetri förser Sovelia PLM med nya sökfunktioner, visualisering och...

Svenska PLM-, CAD- och BIM-konsulten Symetri är inte bara en av världens ledande Autodesk-partners, utan också ägare och utvecklare av en av branschens mer välbevarade hemligheter: PLM-systemet Sovelia, ett svenskt system alltså. Detta har den Addnode-ägda konsulten, Symetri, av goda skäl stora ambitioner att förändra. Antalet kunder växer och de rent teknologiska bitarna har blivit mer omfattande. Nu i januari släppte man 23.2-versionen av Sovelia PLM, där de allmänt mest framstående förbättringarna handlar om vässade sökfunktioner, förbättrad visualisering av data och en ny rapportmotor. Andra nyheter släppta nu under 2024 är Sovelia Vault 2024.1 och CAD add-in-lösningen för Autodesk Inventor 2024. CAD-add-in:et faller sig förstås naturligt relaterat till Symetris VAR-roll i Autodesk-sfären. När det gäller Sovelia Vault 2024 introduceras fler alternativ för modelltillstånd för både BOMar (Bill of Materials) och andra sekundära dokument. Utgåvan innehåller också fler alternativ för objektexport och några begärda förbättringar och korrigeringar.
Åter till 23.2versionen av Sovelia PLM, så är den förbättrade sökversionen ett arbete som inleddes redan i 23.1-version. I den nya har man gått vidare i spåret och implementerat mer intuitiva sök-lösningar, där t ex den visuella biten fått ett lyft, liksom nya sätt att söka i flera kolumner från rutnätsvyer. I rutnätsvyn kan en vald kolumn visa sina värden som diskreta färger. Detta möjliggör tydligare synlighet av unika värden och möjliggör snabbare sökning och kvantifiering av resultaten visuellt. Inte alls dumt, vilket också gäller för fas-visualiseringen av produktionsvyer. En produktionsvy omorganiserar standard-BOMen för att ge den ett produktionsperspektiv. Genom att länka produktionsvyn med visualisering av data kan varje fas i produktionsvyn färgläggas oberoende. Vilket inte minst bidrar att lyfta fram alla operationer/monteringsuppgifter som behöver utföras i varje fas.
Den nya rapportmotorn är som sagt ett bra tillskott. Administration och skapande av rapporter har ibland varit svårt att förstå för nya användare av Sovelia PLM. Detta har man tagit tag i genom att skapa ett rapportkonfigurationsverktyg i HTML-administrations-sektionen för att göra uppgiften enklare för nya användare. Verktyget gör det enkelt att skapa, kopiera, redigera och radera alla typer av rapporter. Informationen som ingår i rapporten kan också konfigureras inklusive rubriker, kolumner, tabeller etc. Notabelt är att den nya rapporteringsfunktionen inte är en ersättning för befintliga rapporteringsfunktioner i Sovelia PLM, som många av lösningens användare har anpassat. Den nya funktionen är ett tillägg. Alla nya installationer av Core-mallen kommer automatiskt att se den nya rapportmotorn och konfigurationsverktygen. Vidare kan de nya rapporteringsverktygen ge feedback via aviseringar om när rapporterna har genererats på servern och de är tillgängliga för nedladdning via den vanliga aviseringsdelen.
Men hur kommer det sig att Symetris Solvelia hamnat i bolaget? Klicka på rubriken för att läsa mer om detta och Sovelia Plant 2024.1

Electronics design for a wider market: Renesas acquires Altium to create the complete open...

MANUFACTURES DATA CHIPS for TOYOTA and NISSAN. It is hardly a coincidence that electronics, PCB and IC companies within the EDA (Electronic Design Automation) sphere are making several large corporate purchases right now. The trend over time is crystal clear: Chip manufacturing has become one of the world's most critical technologies over the past decade. The EDA market is actually by far the largest among the sub-PLM segments with a 22.5 percent market share of total PLM investments in 2022. Greater than both cPDm (PDM), 13.9 percent, and Simulation & Analysis, also 13.9 percent. In total, according to analyst CIMdata, companies around the world spent close to 15 billion dollars on the purchase of EDA software and services this year, a figure that is expected to continue to increase strongly in the coming years.
An interesting consequence is that market players are taking positions for a future that requires added capabilities, easier handling and relevance to wider customer bases. The needs are based, among other things, on that products are increasingly equipped with electronics and need more deeply integrated digital solutions to secure functions in ever earlier design stages.
In a short time frame, two major players in EDA, electronics and chip development bought prominent software developers. The perspective looks a little different:
• American Synopsys acquired the market leader in Simulation & Analysis, Ansys. Synopsys focuses on silicon design, verification, intellectual property, software security and quality to the semiconductor design and manufacturing industry.
• Just over a week ago the next big deal came where the Japanese semiconductor manufacturer Renesas buys EDA software developer Altium for $5.91 billion. Renesas thus succeeded in what Autodesk failed to do two and a half years ago. The bid then was 3.9 billion dollars, which obviously was too low.
The backdrop is that Renesas, which manufacturs chips for Toyota and Nissan, already in June announced that it would standardize its entire PCB design (Printed Circuit Boards) on Altium's 365 cloud-based platform . But Renesas has also previously collaborated with Altium, among other things, by publishing all its ECAD libraries on Altium's Public Vault.
Together, the companies now aim to build, under a common vision, a new integrated and open platform for electronics system design and life cycle management, which unites these steps at a system level. The acquisition thus brings together Altium's capabilities on the cloud platform with Renesa's strong portfolio of embedded solutions, which combine high-performance processors and sharp connectivity. An important aspect is also the third-party view: The combination aims to enable integration with third-party vendors across the ecosystem to perform all electronic design steps seamlessly in the cloud.
”With our vision to make electronics design accessible to the wider market to enable more innovation through a cloud-based platform, the combination of Renesas and Altium becomes a perfect foundation,” said Hidetoshi Shibata, CEO of Renesas.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Elektronikdesign för breddmarknaden: Renesas köper Altium för att skapa den kompletta öppna molnplattformen för...

Det är knappast en tillfälligheternas trend att elektronik-, PCB- och IC-bolag inom EDA (Electronic Design Automation) just nu köper andra avancerade mjukvaruutvecklare. Man positionerar sig för en framtid som kräver adderade kapabiliteter, enklare hantering och relevans för bredare kundbaser. Behoven baseras bl a på att världens produkter i allt större utsträckning förses med elektronik och behöver djupare integrerade digitala lösningar för att säkra funktionerna i allt tidigare designskeden.
Under kort tid har vi fått se två större aktörer inom EDA, elektronik- och chips-utveckling köpa andra framstående utvecklare av mjukvara. Perspektiven ser lite olika ut: Amerikanska Synopsys köper marknadsledaren på simulerings- och analys-området, Ansys. Och för en dryg vecka sedan kom nästa stora affär där japanska halvledar-tillverkaren Renesas köper EDA-mjukvaruutvecklaren Altium för 5,91 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder svenska kronor. Renesas lyckades därmed med vad Autodesk misslyckades med för två och ett halvt år sedan. Budet då var 3,9 miljarder dollar, vilket alltså var för lågt. Möjligen såg man inom Altium också andra tänkbara begränsningar med Autodesk som ägare; t ex hur kunder med andra system än Autodesks skulle reagera.
Till bakgrunden hör hur som helst att Renesas, som under lång tid tillverkat chips för bl a Toyota och Nissan inom automotive, redan i juni annonserade att man skulle standardisera hela sin PCB-design (Printed Circuit Boards) på Altiums 365 molnbaserade plattform. Men Renesas har även tidigare samarbetat med Altium bl a med att publicera alla sina ECAD-bibliotek på Altiums Public Vault.
Tillsammans siktar bolagen nu på att under en gemensam vision bygga en ny integrerad och öppen plattform för elektroniksystem-design och livscykelhantering, som på systemnivå förenar dessa steg. Förvärvet sammanför alltså Altiums kapabiliteter på molnplattformen med Renesas starka portfölj av inbäddade lösningar, som kombinerar högpresterande processorer och vass uppkoppling. En viktig aspekt är också synen på tredjepartsbitarna. Kombinationen tar sikte på att möjliggöra integration med tredjepartsleverantörer över hela ekosystemet för att utföra alla elektroniska designsteg sömlöst i molnet.
”Elektroniksystemets design- och livscykelhanterings-plattform kommer att leverera integration och standardisering av olika elektroniska designdata och funktioner och förbättrad komponentlivscykel-hantering, samtidigt som den möjliggör sömlös digital iteration av designprocesser för att öka den totala produktiviteten,” skriver man och framhåller helt korrekt värdena med detta; som betydligt snabbare innovation och lägre inträdesbarriärer för systemdesigners.
- Utvecklingsprocesser fortsätter att utvecklas och accelerera. Med vår vision att göra elektronikdesign tillgänglig för den bredare marknaden för att möjliggöra mer innovation genom en molnbaserad plattform, blir kombinationen Renesas och Altium en perfekt grund, säger Hidetoshi Shibata, VD för Renesas i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

3D-modeller i naturlig storlek: PTC Onshape först bland CAD-bolagen med en app för Apple...

Immersiva lösningar växer i betydelse, inte minst i skenet av utvecklingen kring det industriella metaverset. Att dela 3D-modeller i naturlig eller expanderad storlek, titta immersivt, omslutet på dem med hjälp av numera glasögonliknande huvudmonterade displayer, zooma in detaljer och liknande är stort och initierande. Att dessutom kunna göra det gemensamt inom ett team i realtid oavsett var i världen man befinner sig gör det hela än mer värdefullt.
Idag kommer också en rad nya lösningar på området. En av de mest intressanta, utvecklad inom ramen för PTC moln-CAD-mjukvara Onshape för den banbrytande Apple Vision Pro, är Onshape Vision-appen. Denna förvandlar platta datorskärmsmodeller till virtuella produkter i naturlig storlek, som teammedlemmar kan hålla, dra isär och inspektera som om de vore fysiska komponenter.
Lösningen fungerar i synk med Onshapes molnbaserade CAD- och PDM-system på iPad, vilket gör att alla ändringar i produktmodellen uppdateras i realtid med Apple Vision Pros infinita – oändligt expansionskapabla - duk.
När utvecklingsteam brainstormar och delar feedback med kollegor kan deltagare från olika platser runt om i världen samtidigt se realistiska 3D-bilder av sina produkter i samma virtuella mötesutrymme, vilket gör interaktionen med tekniken mer naturlig än någonsin.
- Vi är det första CAD- och PLM-företaget som lanserar en dedikerad app för Apple Vision Pro och detta drag utökar vårt engagemang för Apple-communityn, förklarade David Katzman, GM för Onshape på PTC.
PTC, som har en långsiktig investeringsstrategi i rumslig datorteknik, ger med det nya erbjudandet en utmärkt möjlighet för industrin att förbättra hur spridda produktutvecklingsteam kan samarbeta och genomföra designgranskningar.
- När du tittar på din produktdesign genom denna nya teknik finns det inga gränser för ditt arbetsspace. Du kan manipulera din CAD-modell, som flyter på en oändlig duk framför dig i rummet, men du kan också flytta runt den i rummet hur du vill, tillägger Katzman.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hur valet av CAD-system påverkar PLM-uppläggen på BMW och Mercedes Benz

Varför BMW förlitar sig på diversifierade system från SAP, PTC och SIEMENS, medan Mercedes fokuserar på bara ett: SIEMENS Teamcenter. Hur ett idealt PLM-system på OEM-nivå inom automotive basalt ska läggas upp kan alltid diskuteras. Men klart är att de centrala bitarna i ett cPDm-upplägg (collaborative Product Definition management) är komplexa oavsett vilken väg man väljer: Antingen en mer homogen plattform som Mercedes Benz, eller en mer tydligt diversifierad, som konkurrerande BMWs. Den totala miljön runt ett PLM-upplägg präglas alltid av diversifiering med ofta hundratals olika CAx- och andra mjukvaror kopplade till de centrala struktur- och produkt-databaserna. Men oavsett detta har valet av CAD-system stor betydelse, vilket inte minst BMW’s nyliga beslut att fortsatt satsa på Dassault’s CATIA, bl a med ett digitalt tvilling-koncept, visar; liksom Mercedes satsning 2015 att byta ut CATIA mot Siemens NX.
Vi ska titta lite närmare på hur framför allt BMW valt konfigurera sitt PLM-upplägg, som det sett ut 2023, vilket tydligt baserats på att vid sidan av proprietärt, egenutvecklade databaser, stödja sig på flera kommersiella lösningar. I grund och botten handlar detta bl a om en strategi som bl a tagit sikte på att göra sig mer leverantörsoberoende. Detta genom att satsa på lösningar från tre stora PLM-aktörer, SAP, PTC och Siemens Digital Industries Software. Tuffa konkurrenterna Mercedes Benz har i motsvarande upplägg valt ett mer homogent stöd byggt på Siemens Teamcenter. Mer om detta och ett tidigare samtal med mannen som styrde valet på Mercedes, dr Alfred Katzenbach, i artikeln.
Men först lite övergripande fakta om BMWs upplägg av arsenalen: • På PLM/PDM-sidan använder man sig av tre system - t o m kategoriserbart som fem till sex beroende på hur man betraktar de proprietära lösningarna PRISMA, för hantering av geometri- och funktionella data, Fundus och TAIS, det senare på väg att bytas ut. De andra, kommersiella systemen är per 2023: SAP’s IPPE, PTC Windchill och Siemens Teamcenter.
- SAP IPPE används för sammanställning av eBOMar (engineering BOM, alltså den som bygger på designarbetet och som är grund för mBOMen, tillverkningsBOMen) och konfiguration
- PTC Windchill används för m- och sBOMar (manufacturing BOM och software BOM för hantering av mjukvaror)
- Siemens Teamcenter som används för geometri-integration och nedströmsprocesser.
Mercedes Benz har gått en motsatt väg. På PLM/PDM-sidan har Siemens Teamcenter och den egna produktdata-basen SMARAGD, ett systemstöd för utveckling av mekaniska komponenter och ett datanav för innovationsdriven fordonsutveckling, varit centrala. Satsningen på Teamcenter symboliserar tydligt bolagets ovilja att driva fler än ett PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man 2015 valt att fortsätta med Dassaults CATIA som primärt CAD-system om man då gått över från V5- till V6-versionen. Istället blev det Siemens NX.
Hur kommer BMWs senaste CATIA-beslut att påverka företagets PLM/PDM-uppsättning? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Han tar hand om SAPs AI-satsning – som också får ett eget tillväxtområde

AI, Artificiell Intelligens, förändrar nu snabbt mjukvaruutvecklings-företagens organisationer på olika sätt. Viktiga åtgärder är att skapa fokus genom att designera en avdelning, ett affärsområde eller specifikt övergripande ledarroll för ändamålet. Detta i akt och mening för att dels utveckla och dels samordna både teknik och affärer över organisationerna.
Marknadsledande affärssystem-bolaget SAP är bara ett av en rad exempel på aktörer som nu agerar snabbt för att ställa om för att möta den hisnande snabba utvecklingen. Bolaget meddelar därför idag att man har dragit igång ett nytt heltäckande tillväxtområde med fokus på AI under ledning av Philipp Herzig i den nyinrättade rollen som Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO).
Den nya enheten övervakar hela värdekedjan för SAP Business AI, från produktutveckling och forskning till kundimplementering. I den nya rollen rapporterar Herzig direkt till VD Christian Klein.
– SAPs ökade fokus på affärsdriven AI markerar starten på en helt ny generation av företagsinnovation, och jag är hedrad över att få chansen att hjälpa kunderna att få ut det mesta av denna enastående möjlighet. Jag ser fram emot att arbeta med vårt team och ekosystem av kunder och partner. Tillsammans kan vi driva utvecklingen och leveransen av relevant, pålitlig och ansvarsfull AI som i grunden förändrar hur företag arbetar, säger Philipp Herzig, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title