Annons

Protech nysatsar inom CAD/CAM och rekryterar inför en expansion av TopSolid på Norden-marknaden

Rutinerade CAM-mannen Anders Brask på Protech berättar idag att bolaget i takt med att CAD/CAM-branschen fortsätter att växa, nu tar ett stort steg för att expandera med TopSolid-mjukvaran. Denna lösning är ett integrerat CAD/CAM-system med funktionaliteter för olika industrier, framför allt för den som både konstruerar och tillverkar formverktyg, plåtformanade verktyg, möbler och inredning.
TopSolid är baserat på Parasolid-kärnan och har Windows-gränssnitt. Allmänt består sviten av en hel serie med fullt integrerade programvaror med parametriska associationer från design till produktion. Gränssnittet innehåller alla ledande CAD-verktyg på marknaden, kraftfulla modellerings- och simuleringsverktyg.
Programmet är ett komplett associativt 3D/2D CAD-system för design och mekanisk sammanställning. Inte minst är det senare värdefullt då sammanställningar inte sällan består av både befintliga och helt nya komponenter.
TopSolid'Design är kärnprodukten i denna integrerade CAD/CAM-svit.
För Protech är varken TopSolid eller CAD/CAM-bitarna ingen nyhet. Bolaget har generellt hanterat området i över 30 år, parallellt med en framgångsrik 3D-printing-rörelse. 1997 var Protech återförsäljare för Delcam's 3D-CAD/CAM-lösning för modellsnickerier och verktygstillverkare – en lösning som senare köptes upp av Autodesk.
- Under det sena 90-talet sökte många av Protech's Delcam-kunder efter ett CAD-system för verktygskonstruktion, berättar Brask. Av en slump hittade vi den franska programvaruutvecklaren Misslers unika CAD-system TopSolid, som Protech introducerade i Norden 1998.
Men nu tar man alltså nya tag med TopSolid och tänker, som Anders Brask noterar, ”stärka sin position genom att rekrytera ny personal för att möta den ökade efterfrågan och möjliggöra en bredare implementering av TopSolid.”

Protechs medgrundare, Anders Brask.

Anders Brask konstaterar i pressmaterialet att CAD/CAM-branschen har sett en markant tillväxt de senaste åren, driven av teknologiska framsteg och en ökande acceptans inom industrin. Företag över hela världen strävar efter att effektivisera sina design- och tillverkningsprocesser, vilket han menar skapar ett stort behov av avancerade och integrerade lösningar som TopSolid.

Programvaran gör det dessutom enkelt att skapa en standardkomponent av vilken komponent som helst då det finns utrymme att skapa egna bibliotek.
”För att möta efterfrågan och förse våra kunder med de bästa möjliga verktygen, har Protech beslutat att expandera verksamheten med en fokuserad satsning på TopSolid. Genom att förstärka vårt team med experter inom området, siktar vi på att erbjuda förbättrade tjänster och support till användare av TopSolid i Norden,” skriver Protech, som bl a nu söker en teknisk säljare och en applikationsingenjör.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title