Levilo – ett namn i IFS-kanalen värt att lägga på minnet

Lägg namnet Levilo på minnet. Bolaget är en av svenska affärssystemutvecklarens, IFS, viktigaste kanalpartners och dagens stora nyhet är att man blivit utsedd till huvudpartner inom Retail-området för Norden och Baltikum. Men det är bara början. Med nye VDn i spetsen, Stephan Norrman - som tillträdde i mars i år - har man större ambitioner än så.
- Absolut, målsättningarna är att fördubbla omsättningen på tre år och utöka antalet konsulter med 100 procent, säger Norrman, som innan han kom till Levilo verkade 13 år inom IFS, bl a som Partner Account Manager för den dåvarande Skandinaviska regionen samt globalt med partner enablement.
Möt Stephan Norrman i dagens artikel; en oerhört kundfokuserad ledare, som ofta under vårt samtal poängterar Levilos målsättningar att, ”stärka kundens förmåga att ta emot projekten”. Vilket ju får sägas vara en grundförutsättning för ett framgångsrikt ERP-projekt.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Microsoft och SAS Institue i partnerskap kring dataanalys och AI

På sista raden handlar detta samarbetet om att SAS AI och dataanalys ska integreras tätare med molnlösning Microsoft Azure. Innebörden är att Microsoft inkluderar SAS molnbaserade industrilösningar till sina kunder.
Detta möjliggör att företagens kunder enkelt göra sina SAS-analyser i molnet, utöka sina affärslösningar och skapa värde från sina digitala transformationsinitiativ.
– Samarbetet mellan oss och Microsoft är ett betydelsefullt partnerskap som kommer ge stora fördelar för våra kunder i Norden. Med Microsoft ges nu nya möjligheter för företag och organisationer i olika storlekar att snabbt nyttja kraftfull AI/analys-kapacitet inom livscykeln för dataanalys, säger Ola Ringström, VD för SAS Institute Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digital plattform som kan minska risken för infektioner under operation

Teknik- och IT-konsulten Semcon har tagit fram en ny plattform tillsammans med medicinteknikföretaget Getinge.
Bakgrunden är att en av tio som vårdas på sjukhus får en vårdrelaterad infektion. Med hjälp av en ny digital plattform som Semcon utvecklar tillsammans med Getinge kommer det bli lättare att identifiera var risken för infektioner är som störst under operation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING/AUTOMOTIVE: Nya VI-grade-simulatorn ett lyft för Geelys & CEVTs produktutveckling

CEVT, som är ett dotterbolag inom Volvoägaren Geely Group, har slagit till och satsat på simuleringslösningen VI-grade från Spectris. Det handlar om en körsimulator som CEVT (China Euro Vehicle Technology) köpt till utvecklingscentret i Göteborg för att förbättra produktutvecklingsarbetet.
DYNAMIC Driving Simulator (Driver-in-Motion) heter simulatorn vars användning tar sikte på att förbättra CEVTs forsknings- och utvecklingsfunktioner.
- För oss är denna investering en avgörande del för att stärka vår verktygslåda för utveckling av framtidens mobilitetslösningar. Detta visar på den position CEVT har, dels som en ledande aktör inom Geelykoncernen och dels som ett av de ledande fordonsbolagen i Nordens bilhuvudstad, Göteborg, säger Mats Fägerhag VD på CEVT.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

EWM Xnet: DIGITAL HANTERING av SVETSDATA vid tillverkning med ROBOTAR

Avbrottsfri dokumentation och kvalitetssäkring blir allt viktigare, även vid robotsvetsning. Med ewm Xnet, det digitala Welding 4.0 kvalitetshanteringssystemet för svetsning, menar sig tyska EWM ha fått fram en omfattande, mångsidig och enkel lösning.
Genom att registrera och analysera svetsdata i realtid upptäcker systemet parameterförändringar, meddelar dem och kan därmed förebygga fel. Genom att utöver EWM-svetsströmkällor även svetsmaskiner från andra tillverkare kan anslutas till nätverket blir hela företagets svetsproduktion transparent och säker.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

PLM – FALLSTUDIE: Så vässade Roxtec ändringshanteringen med hjälp av Teamcenter

Roxtec heter ett svenskt bolag som ligger i framkant vad gäller att digitalisera sina processer. Bolaget utvecklar och tillverkar tätningslösningar för rör- och kabelgenomföringar. Deras kunder finns inom alla industrier där rör och kablar på ett säkert sätt behöver dras genom olika typer av material, på land, till havs eller under jord, och de har både standardiserade och skräddarsydda lösningar.
Det Karlskrona-baserade företaget har sett en kraftig tillväxt genom åren och har idag drygt 800 anställda fördelade på 28 bolag runt om i världen.
På PLM-området jobbar företaget i Siemens Digital Industries’ Teamcenter-miljö med Nexage som partner. I Teamcenter (TC) hanterar Roxtec sina produkters masterdata och systemet är kopplat till deras CAD-system, Autodesks AutoCad och Inventor, men även affärssystemet IFS Applications är integrerat i TC. Sedan implementationen av Teamcenter 2014 har Roxtec vidareutvecklat processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten i sin produktdata. Den senaste förbättringen är en PDF-generator av ECN information, som skapas efter att design och beredning är utförda.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ELFORDON: Lösning från Schneider möter ny lag om laddinfrastruktur i byggnader

Omställningen till ett elbilspräglat samhälle pågår för fullt. Inte minst har det rört på sig när det gäller lagstiftningen. Aktuellt i detta sammanhang är att den 15 maj träder en ny lag i kraft i Sverige om krav på laddinfrastruktur i byggnader. Lagändringen innebär att det måste byggas in möjlighet att ladda elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar.
Det här kan bli tämligen knöliga installationer, men det finns redan lösningar som gör det hela lite enklare. För att slippa omfattande installationer med kablar till olika parkeringsytor har exemnpelvis Schneider Electric en kanalskena för eldistribution som enkelt kan kompletteras med nya laddpunkter varefter behovet växer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

De tar additiv tillverkning inom flygmotorer och separatorer till nya nivåer

Högskolan Väst, tillsammans med Alfa Laval, GKN Aerospace, Permanova och ITW Welding, har drivit ett forskningsprojekt om hur additiv tillverkning med laser och tråd kan användas för produktion av högpresterande komponenter som flygmotordelar och separatorer.
Resultatet av denna nya forskning är att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer.
– Additiv tillverkning har potential att bli ett komplement till dagens smidda och gjutna komponenter. Att AM-tillverka komponenter med laser och tråd öppnar för en mängd nya tekniklösningar så som att kombinera olika materials egenskaper, designa lättviktskonstruktioner med mera, summerar Björn Axelsson, senior specialist Metalliska Material, Alfa Laval.
- Vår forskning tar nu nya kliv framåt, bl a genom att utnyttja samma teknologi fast med nya typer av komponenter och nya material som duplexa rostfria stål. Detta har inte gjorts tidigare inom AM, säger projektledare Robert Pederson, Högskolan Väst.
Klicka rubriken för att läsa hela artikeln.

25 000 berörs när Volvo Cars stänger ner i Sverige till 14 april

Totalt 25 000 medarbetare berörs när Volva Cars nu annonserar att man stänger ner alla sina produktionsanläggningar i Sverige och på an dra ställen i världen, bland annat Gent-fabriken i Belgien och verksamheten i anläggningen i South Carolina, USA.
I denna vända drabbas även bolagets kontorsanställda och inte bara de i produktionen. De berörda kontorsanställda arbetar på företagets huvudkontor i Göteborg, Sverige, och i Gent-anläggningen.
- Våra främsta problem är våra anställdas hälsa och vår verksamhets framtid, säger volvochefen, Håkan Samuelsson, och fortsätter: ”Med hjälp av värdefulla stödprogram som inrättats av regeringar och myndigheter har vi kunnat agera snabbt."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/COST MANAGEMENT allt hetare: Kan spara från 10 000-tals kronor till över 100 miljoner!

En PLM-relaterad ”stand-alone-lösning”, som kan spara in från tiotusentals kronor till över 100 miljoner – är detta möjligt?
- Absolut, säger rutinerade PLM-mannen Tony Bergström med en lång erfarenhet från området. Han har slagit sig ihop med Mats Bergkvist, specialist med mångårig erfarenhet från ”Cost Management-domänen”, och bildat bolaget ET Advisory. Missionen är att marknadsföra och sälja en mjukvara från Siemens, ”stand-alone-lösningen” Teamcenter Product Cost Management (TcPCM).
- Den här lösningen är ett sätt att säkerställa att du får rätt pris på det du köper in i komponentväg, i allt från elektronik och plaster till metallkomponenter och system. Programmet är en modulär ”end-to-end-lösning”, som hanterar produktkostnader under hela processen, från köpt material, via interna tillverkningsprocesser, fram till lönsamhetsanalyser. Men det handlar också om att få kontroll och transparens över processer och kostnader som relaterar till det du beställer och köper från dina underleverantörer. Eller att du som underleverantör kan få besked om vad en komponent eller ett system borde kosta och kunna möta de korta offerttiderna som krävs idag, säger Tony Bergström.
Detta, hävdar han, stärker inte bara köparens konkurrenskraft, utan egentligen också leverantörens, som dels kan vässa sina processer och dels få ner sin prisbild.
Möt honom i dagens djupintervju, som kan bidra till att spara stora pengar till ditt företag.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing