Här är svenskan som tar över som CEO för danskt lab-robotföretag

Ambitionerna är högt satta för Annika Isaksson, som blir ny CEO för köpenhamnbaserade Flow Robotics. Hon ska leda verksamhetens internationella expansion kring bolagets laboratorierobotar för vätskehantering.
Det handlar om pipetteringsrobotar, som kan automatisera all manuell pipettering på laboratorier runt om i världen.
Samtidigt tillträder verksamhetens grundare, som dessutom är en av upphovsmännen bakom Danmarks största robotverksamhet, Universal Robots, Kasper Støy, som ordförande för Flow Robotics Scientific Advisory Board.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KVALITET i FOKUS: Haldex förnyar kvartsmiljard-avtal med två stora lastbilstillverkare – TV-reportage

Haldex har säkrat två beställningar värda mer än en kvarts miljard kronor via förnyade avtal med två världsledande leverantörer av transportlösningar. En effekt av detta är att man kan behålla sin position som en enda underleverantör av Automatic Brake Adjusters (ABA).
Dagens annonserade deal bekräftar också än en gång att den svenska utvecklaren av broms- och suspensionslösningar håller världsklass. Hög kvalitet är en av hemligheterna och är också ett av adelsmärkena för Haldex. På PLM-sidan säkrar man i produktutvecklingsarbetet detta genom ett vasst PLM-stöd från PTC. Sedan 2017 är ryggraden i produktutvecklingsstödet PTCs Windchill svit.
PLM&ERP News släppte nyligen ett webb-TV-reportage med Haldex som ett av exemplen på bolag som kontinuerligt vässat sina produktutvecklingsupplägg för att säkra kvalitet i världsklass. Missa inte att titta på det färska reportaget, som innehåller en intervju med bolagets R&D Infrastructure-chef, Charlotte Wall, där hon berättar mer om hur man skärpt processkvaliteten genom samarbetet med PTC-partnern PDSVISION. I detta fall handlar det om en klassisk problemställning inom produkt- och tillverkning – effektiv samordning av ”change management-processer”.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln och titta på web-TV-reportaget.

IoT inom AUTOMOTIVE: Ny teknik från Ford kan se runt hörn

Vad finns runt hörnet? För bilförare kan det vara avgörande att kunna se vad som döljer sig bakom ett hörn eller kurva. Nu presenterar Ford en ny uppkopplad fordonsteknik, Local Hazard Information ( LHI), som med hjälp av avancerade varningar förbereder föraren på eventuella faror redan innan de är inom förarens synfält.
IoT-teknik spelar en avgörande roll i upplägget. Hur fungerar det hela? Klicka på rubriken för att läsa artikeln.

Blågul världsspelare: KB Components invigde nytt besökscenter i Örkelljunga

Svensk industri ligger ofta i framkant när det gäller modern industriell produktframtagning. Visst är det en bit kvar innan helhetsmässigt etablerade Industri 4.0-system är på plats, men det hindrar inte att vi har många proaktiva aktörer som har tagit strategiska beslut eller dragit igång aktiva handlingar med siktet inställt på denna typ av produktionskoncept. Örkelljungabaserade KB Components, ett bolag inom platsindustrin med en verksamhet som sträcker sig ut i Europa, Asien och Nordamerika, är ett bra exempel.
När bolaget igår invigde ett nytt besökscenter på sitt huvudkontor i Örkelljunga var både bredden i verksamheten och de produkttekniska bitarna framträdande poänger.
Besökscentret presenterar de sju olika affärsområdena inom KB Components och typiskt för bolaget var placeringen av en iögonfallande Volvo XC 60, som representerar verksamheten inom lätta fordon, där KB Components tillverkar ett brett urval av komponenter för både interiöra och exteriöra applikationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

LAGEROPTIMERING i Dynamics 365: EazyStock och Brightcom i nytt partnerskap

Eazystock, som utvecklar verktyg för inköps- och lageroptimering, inleder ett partnerskap med Microsoft Dynamics-specialisten Brightcom. De senare är duktiga på att hjälpa handlare och e-handlare öka servicegrader och sänka lagerkostnader med hjälp av lageroptimering, smartare inköp och automatisering.
- Våra e-handelskunder känner press från marknaden på allt snabbare leveranser och kunderna kräver att rätt artiklar alltid ska finnas tillgängliga. Samtidigt växer produktutbuden och kostnaderna skenar när man bygger för stora lager. Med EazyStock som komplement till affärssystemen Dynamics Business Central 8NAV) kan vi hjälpa våra kunder att båda öka servicegraden, fria upp kapital bundet i lager och effektivisera inköpsprocesserna, säger Mats Gustavsson, VP of Growth på Brightcom, i en kommentar till dagens annonserade nyhet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Högt ställda ambitioner när global testplattformsaktör etablerar sig i Sverige

När testplattformsutvecklaren Tricentis nu satsar på att etablera sig i Sverige är ambitionerna högt ställda:
- Ett bevisat ”track-record” på att skapa 90 procents testautomation är en bra grund för att kunna nå vårt mål om att bli marknadsledande i Sverige inom tre år, säger Tricentis’ Jesper Thureson.
Å andra sidan har man upplevt en kraftfull tillväxt på andra EMEA-marknader under de senaste åren och med en rad goda positioneringar i utvärderingar av analytiker som som Gartner, Deloitte, Forrester och IDC ser förutsättningarna bra ut. Tricentis är den enda leverantören som uppnått ”Leader-status” i de tre första toppanalys-rapporterna.
Initiativet omfattar en etablering av ett svenskt kontor, som kommer att backas upp av en global organisation, liksom ett nära samarbete med partners och kunder i regionen.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Siemens på hugget inom fordonselektronik – samarbete med Arm för vassare IC-design

Utvecklingen av framtidens transportlösningar är inga enkla saker. Snarare är det komplext så det förslår och kräver samarbete över hela ekosystem. Ingen ensam spelare klarar hela biten, inte ens de tre stora inom PLM, Siemens, Dassault och PTC. Man kan i detta se hur hela PLM-programindustrin – de tre stora inkluderade - idag formerar nya samarbeten och bygger på sina ekosystem för att möjligaste mån få ihop heltäckande möjligheter att i obrutna kedjor utveckla fordon som alltmer liknar mjukvarustyrda datorer på fyra hjul.
På automotivesidan ligger Siemens långt framme i spåret att bygga tvärkommersiella team. När Siemens Digital Industries idag meddelar att man kommit överens om ett partnerskap med ett av de ledande företagen på elektronik-, mjukvaru- och IP-sidan (Intellectual Property) inom automotive, Arm, så är det alltså ett av tidens tecken. I det här fallet handlar det om att skapa de designfunktioner som man menar kommer att prägla framtidens allt komplexare elektroniska system:
- Det här partnerskapet går ut på att förena ledande metodik, processer och verktyg för integrerade kretsar (IC) för att lösa fordonsutvecklingsområdets design- och verifieringsutmaningar, säger chefen för Siemens Digital Industries, Tony Hemmelgarn, i en kommentar till dagens annonserade samarbete med Arm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Northvolt tar sikte på att återvinna 50 procent av materialet i nya battericeller

Peter Carlssons svenska mångmiljardsatsning på batteritillverkning i bolaget Northvolt avancerar stadigt vidare.
Ett särskilt aktuellt område handlar om miljöarbetet i allmänhet och mer specifikt om återvinning. I Västerås har bolaget jobbat med ett program - Revolt – som går ut på att man ska etablera sin första pilotåtervinningsanläggning i Västerås under det kommande året, 2020. Dessutom blir det en fullskalig återvinningsanläggning vid Northvolts ”gigafactory” i norra Sverige med start under 2022.
Northvolt har siktet inställt på 50 procent återvunnet material i nya celler år 2030.
Det är framför allt det s k ”svarta massan” man vill åt då den innehåller höga halter av skadliga eller sällsynta metaller och annat, som elektrolyt, zink- och manganoxider och kobolt.
- Med detta program kommer Northvolt att kunna återvinna värdefulla material från celler och återföra dem till tillverkningsflöden, säger bolagets Emma Nehrenheim, miljöchef.

Vilka IT-konsulter har de nöjdaste kunderna? Radar släpper sin årliga rapport

Radar släpper idag sin stora årliga kundundersökning kring kundnöjdhet och upplevt värdeskapande runt de svenska IT-tjänsteleverantörerna. Rapporten visar att det skett stora förändringar i toppositionerna i samtliga bedömda segment jämfört med föregående år.
- Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet, säger Hans Werner, VD för Radar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Han tar jobbet när Volvo tillsätter nya posten, CDO: utmaningar inom IT, PLM och...

Det blir Scott Rafkin, idag VD för Volvo Financial Services, som tar den nya rollen CDO, Chief Digital Officer, för Volvokoncernen. Han kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till Volvos koncernchef Martin Lundstedt.
CDO-positionen är en relativt ny, men starkt växande, ansvarsområde i rollbesättningens förändrade uppställning på företagen. Jobbet är tveklöst en spegling av digitaliseringen och ITs idag helt avgörande betydelse som kärnverktyg i kort sagt varje rörelse.
Scott Rafkin är född 1969 och har varit chef för Volvos kundfinansieringsverksamhet Volvo Financial Services sedan 2014. Han började arbeta i Volvokoncernen 2001 och har sedan dess haft ett antal ledande positioner inom Volvo Financial Services, inklusive rollen som finanschef.
Vi har också tittat på bakgrunden till varför CDO-rollen blir allt vanligare på företagen.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing