SIMULERING: Modelons Impact-lösning knyter ihop hela utvecklingsteam med ett verktyg

”En ny teknikålder är över oss, där forskning och testning sker samtidigt. Konstruktionen av framtida fysiska system är särskilt komplex och kräver avancerade modelleringsfunktioner. Hittills har luckor i den fysiska modelleringsverktyget och höga trösklar för inträde hindrat alltför många organisationer från att utnyttja av fördelarna med simulering.”
Det skriver svenska mjukvaruutvecklaren av simuleringssystem, Modelons Johan Windahl, produktansvarig för Model Impact-lösningen, i en blogpost på bolagets hemsida.
Model Impact är en plattform som började utvecklas 2017 och har idag landat i en öppen, molnklar, samarbetsvänlig plattform för flera domäner. Den bygger på de öppna standarderna för Modelica och förenas under ett enda användargränssnitt som utvecklingsteam kan använda och som även kan utnyttjas över en hel organisation.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Örebroforskare hjälper Saabs robotar kommunicera under vatten

AI-forskare vid Örebro universitet har inom ramarna för AI.MEE-projektet Corob samarbetat med Saab för att lära robotar att kommunicera.
– Det är verkligen en utmaning. Robotarna måste kunna s a s tala samma språk för att kommunicera, säger Martin Längkvist, forskare vid Örebro Universitet.
- Absolut, men det har gått bra och vi har fått en kickstart, tillägger Göran Backlund, CTO på Saab. Det är ett fantastiskt sätt att komma igång; att börja testa i smått. När vi tittat på våra undervattensfarkoster kan vi ju konstatera att det är en svår och för dyr miljö att börja testa direkt i.
Därför har man flyttat upp det hela på land och använt en drönare och en mobil robot på marken.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

PLM/Modellbaserat produktstöd: PTC plockar hem jätteorder från den amerikanska marinen

PLM-utvecklaren PTC har tagit hem en prestigeorder från den amerikanska marinen, som har valt bolagets PLM-lösning Windchill som bas för sin modellbaserade produktsupport, ”Model Based Product Support” (MBPS). Man kommer i detta att använda sig av en molnbaserad SaaS-modell (Software as a Service) från PTC för att stödja digitaliseringen av Naval Sea Systems Command’s – förkortat NAVSEA, vilket är en filial av den amerikanska marinen - omfattande konfigurationer av komponenter och annat som behövs för att effektivisera administration, samarbete med leverantörer, beredskap och användning av vapensystem, fartyg och U-båtar över deras livscyklar.
Totalt berör beställningen från NAVSEA ca 15 000 användare.
- Valet av Windchill representerar en spännande förskjutning för marinen, där man övergår från att bygga anpassad mjukvara till att använda klassens bästa kommersiella lösningar. Med Windchill kommer marinen att kunna minska kostnaderna, påskynda innovation och förbättra samarbetet, säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Simulering i ANSYS nya Discovery: ”Farväl till (de gamla komplexa) vapnen”

När simulerings- och CAE-ledaren ANSYS, släppte sin Discovery Live-version för några år sedan var det många bedömare som talade om ”en revolution på CAE-området”. I ett slag blev det möjligt att i realtid och i tidiga skeden av utvecklingsarbetet simulera produkter. Lösningen är kort sagt ett GPU-baserat realtidssimuleringspaket, som kombinerar simuleringsmiljöer för CAD-modellering och bildar en mycket responsiv arbetsmiljö där användare direkt kan se hur förändringar i konstruktionerna påverkar simuleringar. Stiliserat uttryckt var det slut på detta med meshning och borta var postprocessproblematiken.
Det var som ANSYS Mark Hindsbo, VP och general manager, sa i samband med lanseringen; ”ett genombrott i hastighet och användarvänlighet av simulering och lägger möjligheterna för digital prospektering i händerna på varje ingenjör.”
Men inget är hugget i sten i den dynamiska mjukvarutvecklingsvärlden på simuleringsområdet: Idag har ANSYS gått vidare och lanserade nyligen Discovery, som är en ny applikation som förenar tre av bolagets produkter: Discovery Live, Discovery AIM och SpaceClaim.
”Bland annat finns nu realtidssimuleringen som kom med ANSYS Discovery Live i AIM. Nu finns verktygen som gör att vi kan säga farväl till de gamla komplexa lösningarna som bara kunde hanteras av experter,” säger Roopinder Tara, innehållsansvarig på PLM&ERP News’ amerikanska systersajt, engineering.com, som har tittat på den nya lösningen och gjort en översiktspresentation.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

IBM and Verizon nysatsar i samarbetet kring 5G och AI för edge computing

Idag meddelar Verizon Business och IBM att de drar igång ett samarbete inom 5G och edge computing. Därigenom ska företagen driva på framtidens lösningar för Industri 4.0.
Tanken är att företagen ska kombinera snabbheten och den låga latensen från Verizons 5G-teknologi, Multi-access Edge Compute (MEC)-funktionalitet, IoT och sensorer längst ut i nätverket och IBM:s expertis inom AI, hybrida multicloud-lösninar, edge computing, asset management och sammankopplade verksamheter.
- Industrisektorn genomgår en stor förändring i takt med att företag börjar återgå till fullskalig verksamhet med stöd av ny teknologi som hjälper till att minska kostnader och öka produktivitet, säger Bob Lord,som är senior för kognitiva lösningar, blockchain and ekosystems inom, IBM.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Real VIRTUAL COMMISSIONING: AFRY och Siemens sparar miljonbelopp åt tillverkare med DIGITALA TVILLINGAR och...

Vilka är egentligen de stora vinsterna med att etablera en ”digital tvilling-approach” (DT) i sin produktion? Behöver man verkligen jobba efter den här typen av toppmoderna koncept? Är tekniken så pass mogen att det går att räkna hem satsningarna i DT-spåret?
För Andreas Buhlin, ”Head of development RDT Digitalization”, på teknik- och IT-konsulten AFRY, som det sammanslagna ÅF och Pöyry numera heter, är saken glasklar:
- Sluta tyck och koppla upp, säger han. Informationen finns där och frågan idag är inte om eller när, utan snarare om var skärningspunkten mellan digitalisera eller dö går!
Till saken hör att AFRY under flera år har arbetat fram en riktigt vass arbetsmodell och arkitektur för digitala tvillingar. ”Real Digital Twin”, som konceptet kallas, är nyckeln som i detalj överbryggar gapet mellan den virtuella och den verkliga världen. Det är en utveckling av Siemens upplägg kring Closed-Loop Manufacturing-idéerna (CLM), som PLM&ERP News tidigare rapporterat om.
Poängen är att man med en exakt och tidssynkad digital tvilling av ett produktionssystem kan hämta hem miljoner i minskade kostnader. Hur då?
- Med t ex ”Virtual Commissioning”, eller virtuell idrifttagning, på rätt sätt – Real Virtual Commissioning – kan man spara upp till 75 procent av kostnaderna i idriftsättnings- och upprampningsfaserna. På en robotcell värd fyra miljoner kan vi spara 18–20 miljoner kronor åt kunden. Det blir snabbt väldigt mycket insparade pengar, säger Buhlin.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PLM: Aras tar grepp om den digitala tråden med ny dynamisk plattform för produktnavigering...

Mycket idag inom PLM-utveckling handlar på en övergripande nivå om den kontinuerliga kampen att riva barriärer mellan avdelningar och discipliner, koppla ihop och skapa sökbarhet på alla data och processer involverade i produktlivcyklarna och att utveckla enkelhet och vassa användarupplevelser i implementering och hantering av alla de här bitarna genom bl a pedagogiska och lättanvända gränssnitt.
Allt det här gör man på lite olika sätt och utifrån varierande utgångspunkter, där de tre stora i bokstavlig mening har allt från CAD, simuleringslösningar och PDM till digitala tillverkningsverktyg och t o m plattformar för återkoppling från produkterna på fältet i slutanvändarnas händer via IoT. I detta är Aras en utpräglad cPDm-spelare, men här jobbar man definitivt i framkant.
Idag kommer också en större nyhet i Aras sortimentet: Dynamic Product Navigation (DPN), som en plattformstjänst vilken gör det möjligt för användare att bläddra, söka och borra sig djupt ned 3D-monteringsdata inom ramen för den övergripande produktstrukturen. Plattformen ligger alltså i spåret för den digitala tråden, som kommit att bli ett dominerande inslag i verktygsarsenalen hos alla PLM-utvecklare med spetsambitioner.

Mattias Liss-Daniels leder Implema i storsatsning på CRM

”Stora nog för att vara bäst, små nog för att bry sig om varje kund.” Så formulerar sig affärssystemkonsulten Implema om den egna verksamheten i en pressrelease. Det är en riktigt vass formulering och kan man leva upp till denna slogan får det betraktas som en närmast ideal hållning.
Ska man döma efter bolagets utveckling de senaste åren har man också lyckats med målsättningarna att hålla kunderna på riktigt gott humör. Implema har kontinuerligt vuxit och fortsätter att växa och meddelar nu att man satsar stort på CRM och ”Customer Engagement”. I spetsen för detta arbete finns nu Mattias Liss-Daniels, som bolagets ”driver” i region Väst.
- Implema är ett bolag som drivs av att utveckla sina kunder. Min roll här blir mångfacetterad och jag ska hjälpa till att bygga upp kompetensen inom framförallt CRM, men också växa regionen i stort. Det finns en stor plats för oss att ta, säger Liss-Daniels i en kommentar.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

SIMULERING: Med verktyget från ANSYS lyckades CEVT korta utvecklingstiden för fordonsbelysning med nära 80...

Volvoägaren Geelys produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, CEVT, har många strängar på sin lyra. De spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya bilmodeller. Bland annat har de tagit fram den välkända CMA-plattform. CEVT är en förkortning för China European Vehicle Technology och bolaget är kort sagt ett innovationscentrum, fokuserat på att utveckla smarta plattformar där mycket av grundarbetet är gjort när man ska utveckla nya modeller. Volvo Cars och CMA-arkitekturen är ett bra exempel. Det är i princip bottenplattan till de nya bilar som tas fram. Man gör det genom ett upplägg som bygger på ett modulärt koncept baserat på en långt driven digitalisering, där PLM-systemet i allmänhet – CEVT använder Siemens PLMs Teamcenter - och produktkonfigurationen i synnerhet är bärande pelare i utvecklingsarbetet. Men fordonsutveckling innehåller en rad spännande moment som kräver en bredd av effektiva digitala verktyg och CEVTs fall finns det förstås en rad adderande lösningar.
En sån bit handlar om att utveckla koncept för belysning och här spelar avancerade simuleringsverktyg en viktig roll. Vi har i denna artikel tittat på ett case där CEVT-ingenjören Joel Hake berättar om hur han använt ANSYS lösning SPEOS (Optical System Design Software), en simuleringslösning för optisk simulering, för att tänja på gränserna för ett nytt konceptuellt bromsljus.
Resultatet blev ett betydligt mer slimmat bromsljus, bara 8 mm högt och 32 mm djupt, med en ljusöppning som är 5 mm hög. Simuleringen kan dessutom användas för att utveckla andra belysningar som t ex blinkers och därmed kapa utvecklingstiden med hela 80 procent.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ERP i MOLNET: Analytikern Gartner pekar ut svenska IFS som ”visionär” i Magiska Kvadranten

Svenska ERP-utvecklaren IFS fortsätter att gå från klarhet till klarhet med sin Applicationssvit. När analytikern Gartner publicerade sin senaste, numera klassiska, ”Magic Quadrant”, har man positionerat IFS som en visionär, ”Visionary”, i kvadranten för moln-ERP för produktcentriska företag. Detta baserat på den svenskägda affärssystemutvecklarens plattform, IFS Applications.
- Vi koncentrerar och påskyndar våra investeringar för att driva intelligenta och autonoma företag i en skala som vi inte har sett förut. Vi är stolta över att kunna erbjuda beprövade branschlösningar på något sätt som är vettiga för våra kunder: nativt i molnet eller lokalt. Vi är mycket nöjda med att bli erkända av Gartner i denna rapport, som vi ser som ett bevis på vårt oöverträffande engagemang för kundvärde och val, säger IFS’ CPO, ”Chief Product Officer”, Christian Pedersen.
Dock ska noteras att bara en spelare i branschen lyckades ta sig in i den s k ”Ledarkvadranten”, med bästa kapabilitet i kombinationen av parametrarna ”vision” och ”förmåga att exekvera”. Men IFS hamnar därunder i en grupp med goda utmanarpositioner, omfattande Infor, Microsoft och Epicor, både vad avser ”vision” och ”förmåga att exekvera”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing