MATERIALTEKNIK: ”Sverige måste ta ledartröjan i materialracet”

MATERIALTEKNIK. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppgiften är avgörande för att stärka landets innovationskraft och hållbara tillväxt. Här spelar branschen kring avancerade material en nyckelroll.
Det menar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, och pekar på att långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därmed krävs en stärkt kunskap och användning av materialen som formar framtiden. Här finns en tillväxtmotor med enorm kapacitet, redo att användas.
– Det är fantastiskt att Vinnova leder processen med att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Nu måste vi fortsätta utveckla området kring grafen och andra avancerade material nationellt för att säkra att en materialstark nation som Sverige fortfarande ligger i framkant, säger Elisabeth Sagström-Bäck.
Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 230 organisationer inom drygt 200 projekt utveckla grafen och andra 2D-material. Det har varit ett decennium med EU-satsningen Graphene Flagship, koordinerat från Chalmers, och deras budget på 1 miljard euro och EU:s dittills största satsning på FoU någonsin. – Här är en växande svensk marknad där storföretag samarbetar med småföretag för ett genombrott som stärker svensk akademi och industri. Tiden för en nationell storsatsning på avancerade material är här, konstaterar Sagström-Bäck.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny mer hållbar modell för processtyrning när Södra Cell fördjupar samarbetet med ABB

Ingen bransch undkommer digitaliseringsvinden som idag blåser igenom alla industriella verksamheter. Det är i skenet av detta man kan betrakta den intressanta order ABB tagit hem från Södra Cell kring att implementation av en lösning för optimeringskontroll. Projektet avser blekeriet vid Södra Cells Väröbruk och är nästa steg i ambitionen att driva den digitala transformationen inom pappers- och massaindustrin. Poängen är att ABBs lösning kommer att hjälpa till att prioritera avgörande operativa processer i blekmedelsanläggning baserat på datadrivna beslut.
Ambitionerna är högt ställda och satsningen går ut på att utveckla nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering för verksamheten. Att det är just från Södra Cell beställningen kommer äger också sin tekniska logik: bolaget äger idag några av världens modernaste och mest högteknologiska massabruk och målet är, och har varit, att driva bruken ännu mer digitalt effektivt och hållbart.
Leveransen från ABB inkluderar utökad funktionalitet i ABBs välkända Ability System 800xA distribuerat styrsystem (DCS), genom implementering av avancerad processtyrning (APC) för blekningsprocessen vid Värö-anläggningen. Lösningen har tidigare framgångsrikt implementerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där kokeri- och blekeristyrningar har optimerats vilket resulterat i förbättrad processtabilitet och minskad resursförbrukning.
- Vi förväntar oss samma goda samarbete och resultat som under implementeringen av de tre APC-styrningarna vid systerbruket i Mönsterås, säger Marie Boman, Södra Cells projektledare vid bruket i Värö. Hon tillägger: "Vi ser en styrka i att kunna dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns från tidigare installationer."
Implementeringen av APC innebär ett nära samarbete med drift- och processavdelningarna på bruket i Värö. ABBs expertteam utför drift- och processanalys, utveckling och verifiering av modeller, implementering i styrsystemet samt utbildning och överlämning till driftorganisationen. Leveransen är planerad att tas i drift under våren/sommaren 2024.
Från ABBs sida kommenterar Martin Björnmalm, Local Business Line Manager Pulp and Paper, saken och säger att projektet exemplifierar bolagets engagemang för att utveckla papper- och massaindustrin genom innovativa lösningar.
- Integreringen av vårt avancerade processtyrningssystem vid bruket i Värö kommer att förbättra den operativa effektiviteten men är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket markerar ett viktigt steg i vårt pågående samarbete, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Electronic Design Automation: Siemens tar grepp om end-to-end kvalitetssäkring för nästa generations halvledardesign

Nya SOLIDO IP Validation Suite – ett lyft för designvalidering. I en värld där elektronik blivit en allt mer självklar och växande del i de flesta produkter blir digitala verktyg för EDA-området (Electronic Design Automation) framgångskritiska. System som designas måste fungera klanderfritt och i detta spelar designverifikation en avgörande roll. De säkerställer att slutprodukten, oavsett om det är en integrerad krets (IC), ett system-på-chip (SoC), eller vilket elektroniskt system som helst, fungerar korrekt och tillförlitligt. Verifiering av SoC och Application Specific Integrated Circuits (ASIC) spelar kort sagt en nyckelroll för att uppnå tillförlitliga och högpresterande integrerade kretsar.
Bland PLM-utvecklarna står idag Siemens Digital Industries Software ut på EDA-området. Både teknologiskt och kommersiellt, inte minst kopplat till bolagets starka ställning inom automotive- och aerospace & defense-segmenten. Runt en tredjedel av Siemens Digital Industries totala PLM-relaterade intäkter kommer från just EDA och det är ingen liten global totalmarknad vi talar om: I 2023 års rapporter från analytikern CIMdata står EDA-sidan för närmare 23% av de totala PLM-investeringarna bland världens företag, med runt 15 miljarder dollar investerade i mjukvara och tjänster 2022. 2024 beräknas EDA-investeringarna ha stigit till ca 20 miljarder dollar, en tillväxt på ca 33% under åren 2023-2024.
De här siffrorna speglar tydligt vikten av att kunna erbjuda marknaden kompetenta mjukvaruplattformar för elektronikdesign, -simulering, och -tillverkning. En exceptionellt viktig del i framtagningen av vassa lösningar för halvledare handlar alltså om designverifikation och kvalitetssäkring. För framgångsrika resultat är noggrannhet och handläggningstid nyckelfaktorer i designflödena, vilket också är behov som uppfylls av Siemens Solido Design Environment-mjukvara. Med den i förra veckan lanserade Solido IP Validation Suite fortsätter också bolagets utvecklare resan mot integreringen av standard-designad IP för nästa generations halvledardesign. De kvalitetshöjande och tidsbesparande fördelarna med IP-återanvändning och modularisering är också viktiga för att uppnå kiselframgång, menar bolagets Amit Gupta, VP och chef för Custom IC Verification-sidan. Poängen är att all IP valideras korrekt och konsistent tidigt i designflödet, eftersom problem som upptäcks sent i designcykeln kan resultera i kostsamma ”tapeout-revisioner” eller ”silikonre-spins”.
- Solido IP Validation Suite tillhandahåller en skalbar och repeterbar lösning för att identifiera och förhindra designbrytande problem, hjälper IP-produktionsteam att uppnå högkvalitativ IP-leverans vid varje iteration och hjälper designteam på chipnivå att uppnå snabbare tape-out-scheman med fullt kvalificerad, lättare att integrera design-IP, kommenterar Gupta.
Solido-lösningarna har också sömlös integration med Siemens Calibre-plattform.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTC’s New version – CREO 11: Cutting-Edge CAD with Sharper Core Capabilities, MBD and...

It’s no surprise that PTC remains a top performer in the CAD area. After the success of the first commercial parametric solution in the early 90ties, Pro/ENGINEER, CAD is part of the company’s DNA. Today Creo is the inheritor and PTC’s CAD flagship, as late as last year recognized in analyst ABI’s report as a leading top innovator in the CAD area. So, when PTC now releases its new Creo 11 version expectations are high: can they live up to the position at the forefront of CAD evolution?
A lot is happening at once around the new Creo version. Which is a reflection of the fact that CAD today, alongside the classic parametric design functions in the field of mechanics, is a matter of an incredibly much wider range of integrated capabilities than before, around things like electrification, composites, model-based definition (MBD), simulation-driven design, AI, sustainability and manufacturing – just to mention a few areas in Creo’s tool arsenal. The time when CAD was almost seen as an "on premise", locally installed staple commodity is over.
“Absolutely, and on the contrary, incredibly much has happened in recent years, things that also differentiate systems on the CAD side. Not least Creo is a good example of this,” says Brian Thompson, divisional VP and General Manager of PTC’s CAD and engineering calculations businesses, in connection with the company’s release of Creo 11 and a new version of Creo+ SaaS (Software-as-a- Service) CAD solution. He continued:
"Creo 11 and Creo+ deliver enhancements that design engineers will use every day. With the improvements to our AI-powered generative design and integrated Ansys-based simulation, Creo for example allows users to leverage simulation-driven design earlier in the development process to improve time to market, initial product quality and manufacturing cost. We have also continued to invest in Creo's capabilities for model-based definition (MBD), electrical subsystem design, composite designs, and advanced manufacturing.”
But as always these days, sustainability issues are also at the top topic on every broad CAD developer's agenda. And during a recent keynote at VAR partner PDSVISION's Forum in Gothenburg, Sweden, PTC's CAD chief especially pointed out solutions around sustainability as utmost important. A sharp CAD tool like Creo, can contribute to handle the matter effectively, he said.
“For design engineers, sustainable product design goes far beyond understanding the impact material choices have on a product's carbon footprint. Design engineers can leverage powerful resources such as FEM analysis, generative design, and parameter-based optimization capabilities in today's modern CAD environments. It is sustainable design beyond material choice. When the design team spans geographies and requires input from a wide range of experts, a good design environment can add critical efficiencies to the process. Engineering experts from across the organization can improve the product's environmental impact by optimizing energy consumption, emissions and material use using a wide range of integrated simulation tools,” Thompson pointed out.
But what does it look like on a more detailed level in the new Creo 11? PLM&ERP News tuned in on a demo signed Paul Sagar, PTC's VP of Product Management, who noted that it involves a total of around 150 improvements. We have looked at the most important ones in today's article.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Utbildning är nyckeln till att lyckas med AI och dataanalys

GÄSTKRÖNIKA av CÉDRIC HERREGODTS. Vitsen med AI och avancerad dataanalys är att datorer ska göra en massa jobb i stället för människor. Men för att få till sådana effektivitetsvinster krävs det en hel del insatser av människor. Det krävs nya kunskaper och förändring av företagskultur, med andra ord utbildning och fokus. Företag behöver bli datadrivna på riktigt, skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Cédric Herregodts, VD e-learningföretaget Flowsparks.
Potentialen för AI och avancerad dataanalys är odiskutabel. I dag gäller det för snart sagt alla branscher, inte bara för de mest teknikintensiva. För att lyckas med AI och dataanalys krävs mer än ändamålsenliga tekniklösningar och god förståelse för data. Analyser behöver leda till insikter som utgör underlag för välgrundade beslut. Ett tecken på att man förstår det på många företag är att titlar som Chief Data Officer (CDO) och Chief Analytics Officer (CAO) blir allt vanligare.
Men det finns utmaningar, till att börja med kompetensbrist, företagskulturer som inte gynnar analytiskt tänkande och, inte minst, att de som jobbar med AI och dataanalys ibland inte tycker att de får den uppskattning de är värda. Om det finns en rotorsak till att vinsterna med AI och dataanalys inte realiseras på ett företag så är det med all säkerhet att företagskulturen inte är datadriven på riktigt. Det gäller för alla nivåer, från den högsta ledningen, till folk på golvet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Keysight tar sats mot framtiden: Släpper EDA-områdets ”mest designercentrerade RFIC-simuleringsverktyg hittills”

EDA/Electronic Design Automation. Amerikanska Keysight Technologies har i veckan introducerat RFPro Circuit, vilket man beskriver som, ”ett nästa generations simuleringsverktyg för radiofrekvens (RF) som riktar sig mot de komplexa, multifysiska kraven hos dagens RFIC-designers (RFIC).” Varför är detta en viktig nyhet inom EDA-området?
Av flera skäl, men vi ska först konstatera att bolaget framför allt är välkänt som en tillverkare av elektronisk test- och mätutrustning och programvara. Inom PLM-världen minns kanske de flesta bolagets nyligen genomförda köp av simulerings- och analysspelaren ESI Group, vilket kan ses som en värdemätare på Keysights ambitioner att bli en av marknadens vassaste aktörer i produktionsmiljöer där elektronik och mjukvara idag är nyckelteknologer för allt fler produkter. I allt från mobiltelefoner och trådlös internetåtkomst till radar- och navigationssystem spelar radiofrekvenssändningar (RF) huvudrollen i att vässa de kommunikativa kapabiliteterna. Utvecklingsdynamiken är explosiv och vartefter tekniken vässas har radiofrekvens-integrerade kretsar (RFIC) blivit komplexa chip med krävande design både i sig själva och som integrerade delar i stora system-on-chip (SoC)-lösningar.
RFICs är utformade för att fungera vid höga frekvenser, vanligtvis i intervallet flera hundra MHz till flera GHz, vilket är frekvensområden som är lämpliga för trådlös överföring. Syftet med en radiokretsdesign är att skapa lösningar för att sända och ta emot signaler mellan källan och destinationen med god kvalitet och utan höga kostnader. Detta kräver design på hög kvalitativ och metodiknivå.
En RFIC består vanligtvis av förstärkare, filter, mixers, oscillatorer och modulatorer/demodulatorer på ett enda chip. Vad Keysight nu introducerar är alltså en nästa generations radiofrekvenskrets-simulator för RFIC-chipdesigners. Därmed får t ex fordons- och satellitutvecklare nu ett verktyg som kan bidra till att leverera mer robusta konstruktioner och som övervinner prestandautmaningar i täta 3D-paketeringar. Andra vinster i kontexten är att de kan dra fördel av interoperabilitet och automatisering för att skapa komplexa arbetsflöden.
Joe Civello, direktör för RF/uW Products, på Keysight EDA, pekar i sammanhanget på att bolaget har en lång och framgångsrik historia med branschledande kretssimulering för RFIC och moduldesigners.
- Utöver hastighet och robusthet har vi byggt RFPro Circuit för att vara EDA-branschens mest designercentrerade RFIC-simuleringsverktyg, som strävar efter flexibilitet, applikationsorientering och sammanhangsmedvetenhet mellan multifysik, högpresterande beräkningar och integrering i de stora leverantörernas arbetsflöden. Designers som använder RFPro Circuit kan accelerera sina tekniska cykler och växla åt vänster genom sina verifieringsinsatser från fysisk till virtuell prototyping. Där det dessutom är både enklare och billigare att åtgärda problem.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

HEXAGONs ”digitala tvillingsimulator” halverar utbildningstiden för CNC-operatörer hos flygtillverkaren SAFRAN

SAFRAN jobbar också med DIGITALA VERKTYG från DASSAULT, ANSYS och ESI GROUP. Kan man halvera tiden det tar att utbilda nya maskinoperatörer i hantering av dyr verkstadsutrustning som CNC-maskiner (Computer Numerical Control)? Och kanske ännu viktigare - kan man utnyttja digitala tvillingar i detta? Svaret på frågorna är ja, visar ett intressant satsning som franska Safran Aircraft Engines (SAE) gör. Koncernen som sådan är världens näst största tillverkare av flygplansutrustning och förser flygindustrin med nyckelsystem som jetmotorer, landningsställ, hjul och bromsar, kablar och mycket annat. Safran Aircraft Egnines har valt att satsa på ny utbildningsteknik från Hexagons Manufacturing Intelligence-division, teknik som utnyttjar kraften hos digitala tvillingar. Potentialen ifråga om effektivitetsförbättringar av denna utbildningsinsats är mycket stora. Man kan t o m halvera tiden det tar att utbilda nya maskinoperatörer på CNC-sidan. Synnerligen värdefullt i en tid när industrierna skriker efter kompetent arbetskraft. Så, vad gör Safran göra för att uppnå dessa resultat?
Det handlar kort sagt om en ny träningssimulator från Hexagon (Machine Trainer). Denna mycket realistiska träningssimulator minskar risken för skador på affärskritiska produktionsmaskiner genom att utbilda nya ingenjörer som tidigare skulle ha fått tillgång till sofistikerad utrustning på verkstadsgolvet med begränsad "hands on"-erfarenhet.
Till saken hör att utbilda flygingenjörer att använda CNC-maskiner och liknande verktyg är dyrt, långsamt och potentiellt farligt. Men genom att använda HxGN Machine Trainer som en del av Safrans reviderade utbildningsstrategi för nya ingenjörer, kan praktikanter nu exakt och interaktivt replikera scenarier i den "verkliga världen" i en simulator. Denna gör det möjligt för SAE att digitalt gå ombord och utveckla sina nya medarbetare snabbare än någonsin tidigare. HxGN Machine Trainer, hävdas i en pressrelease, ”kommer att spela en betydande roll i Safrans nya utbildningsprogram, inklusive ’Adaptative Machining’ genom att tillhandahålla mindre teoretiska och mer praktiska erfarenheter för att göra det möjligt för praktikanter att bli autonoma på hälften av föregående tid.”
Svindlande bra förbättringsmöjligheter alltså och Philippe Audinet, chef för CAM Software, Commercial Development and Support Department, på Safran Aircraft Engines, är entusiastisk:
- På en konkurrensutsatt marknad för skickliga flygingenjörer är det avgörande för Safran att ha HxGN Machine Trainer, för att säkerställa att vi kan ombord nya ingenjörer så snabbt som möjligt, utan risk för vår dyra utrustning på verkstadsgolvet. Detta minimerar potentiella produktionsavbrott på grund av skador på teknologi, såsom CNC-maskiner som används för utbildning, säger han i en kommentar.
På PLM- och sub-PLM-verktygssidan arbetar Safran med bl a lösningar från Dassault Systemes (34DEXPERIENCE, CATIA), Ansys (t ex Ansys Mechanical FEA) och ESI Group (IC.IDO).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Boliden, Epiroc och ABB tar fram det första batterielektriska trolleysystemet för gruvdrift underjord

PRODUKTUTVECKLING/TEKNISK MILSTOLPE. Framtidens helt elektriska gruva närmar sig att realiseras. Boliden, Epiroc och ABB berättar idag att man har nått en ny teknologisk milstolpe när det gäller batteriteknik inom gruvindustriell verksamhet. Bolagen har framgångsrikt implementerat det första helt batterielektriska trolleysystemet på en 800 meter lång testbana med en lutning på 13 procent, i en underjordsgruva i Sverige. Detta innebär att gruvindustrin är ett steg närmare att förverkliga hållbar och produktiv drift, parallellt med förbättrade arbetsförhållanden.
- Under de senaste tre åren har vi i nära samarbete med ABB- och Epiroc-teamen arbetat för att föra framtidens elektriska gruva ett steg närmare verkligheten, säger Peter Bergman, GM för Boliden Area, Boliden. Han tillägger: ”Det viktigaste för oss är naturligtvis att tekniken fungerar i vår egen verksamhet, men vi ser också ett mervärde i att tillsammans med våra partners driva teknikutvecklingen så att systemet kan användas i andra gruvor.”
I pressmaterialet konstaterar bolagen att resultatet av samarbetet i Bolidens gruva i Kristineberg i norra Sverige, ”markerar ett avgörande ögonblick för gruvindustrin, som fortsätter att möta stigande påtryckningar att balansera ökad produktion av kritiska mineraler och metaller med lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning.” Enligt IEA förutspås efterfrågan på mineraler som är avgörande för samhällets omvandling till ren energi att öka mellan 1,5 till sju gånger fram till 2030, vilket gör elektrifiering till en prioritet.
ABB skapade infrastrukturen från elnät till hjul, inklusive designen för trolleysystemet och dessutom likriktarstationen för testbanan. Definitionen av standarder och fordonsgränssnitt utvecklades gemensamt av projektets partnerföretag.
- Tillsammans kan vi i nära partnerskap accelerera transformationen och nå en brant kurva inom gruvteknologisk innovation som vi har gjort i Kristineberg, säger Wayne Symes, president för Epirocs division Underground. "På kort tid har vi implementerat och levererat teknik som inte bara minskar CO2-utsläppen, utan även förlänger reseavståndet avsevärt för batteridrivna fordon på tunga ramptransporter, minskar driftskostnaderna och förbättrar hälsan och säkerheten i gruvmiljöer.
Klicka på rubriken för att öäsa mer på PLM&ERP News.

”TÄNK UTANFÖR BOXEN”: CISCOs nästa generations AI-FÖRSTÄRKTA plattform för cybersäkerhet sticker ut

Under det senaste året har en enorm mängd AI-baserade tjänster och lösningar lanserats över världen, och nästan alla digitala arbetsverktyg har fått nya och förbättrade funktioner. Men fortfarande byggd på den tidigare, äldre teknologin. Lösningarna blir bättre, men dynamiken inom IT-världen när AI nu kommer in på bred front kräver att man agerar utanför boxen för att möta kommande hot. Här sticker det Cisco idag presenterar ut. En tung poäng med bolagets nya säkerhetsplattform, Hypershield, är att den bygger på ett helt nytt tänk – som möjliggörs dels av AI-utvecklingen, dels också andra tekniska genombrott.
Ciscos nya säkerhetslösning Hypershield som offentliggjordes idag strävar efter att, med hjälp av AI-teknologi, en gång för alla lösa några av de mest komplicerade och mest svårhanterliga problemen inom cybersäkerhet: Patchning av sårbarheter, segmentering av applikationer och uppgraderingar av mjukvara.
Det som gör Hypershield revolutionerande är att den är en säkerhetsarkitektur som är byggd med teknik som ursprungligen utvecklades för storskaliga molntjänster, men nu görs tillgänglig för IT-team i såväl små som stora företag – den kan tillämpas på vilken applikation, uppkopplad enhet eller virtuell maskin som helst – till och med enskilda nätverksportar kan bli kraftfulla kontrollpunkter för säkerhet. Om traditionell cybersäkerhet är att sätta ett ”staket” runt sin infrastruktur, är Hypershield mer av en skyddsväst, som är invävd i hela infrastrukturen.
- Du kan inte svara på strukturella förändringar med att bygga nästa version av något som redan finns. Du måste tänka på det som den första versionen av något helt nytt, kommenterade Jeetu Patel, globalt ansvarig för cybersäkerhet på Cisco, när Hypershield visades upp för media igår.
Han konstaterade att visionen med Hypershield bygger i grunden på att lösa tre av de svåraste och mest akuta problemen som de som arbetar med cybersäkerhet ställs inför:
* Segmentering och isolering av applikationer
* Sårbarheter i mjukvara
* Säkring av mjukvaruuppgradering utan driftstopp.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Why FAW-Volkswagen and ESI Group Bet on Developing New Intelligent Simulation Technology in Automotive

CURRENTLY on PLM&ERP News: "Paving the way for a cleaner, safer and more productive future." One of the most interesting business deals in the area of simulation and analysis in recent weeks is that ESI Group and FAW-Volkswagen TE entered into a strategic partnership to develop intelligent simulation technology for vehicles. FAW Volkswagen is a large-scale joint venture between China Faw Group Corp, German Volkswagen AG, Audi AG and Volkswagen (China) Investment Co.
What the companies have done more precisely is to sign a memorandum of understanding, MoU, where ESI Group and FAW-Volkswagen defined a partnership aiming at developing intelligent simulation technology in the automotive industry. Among other things, they intend to tackle the challenges posed by China's car safety regulations and, on top of this, also generally push for innovation within the industry. In the press material it is noted that the aim in this is set on “intelligent simulation and establishing a local material database for the automotive industry.” When this local effort has resulted in useful models and relevant factual backgrounds, the intention is to spread this with intelligent simulation technology across the entire industry. All to pave the way for a cleaner, safer and more productive future. Under the MoU, a joint material testing and intelligent simulation laboratory has been established, marking a significant step forward in intelligent simulation, innovation and research in the automotive sector.
ESI Group is widely known for sharp solutions in virtual prototyping for industries, above all in advanced and technology-heavy industries such as automotive, aerospace & defense, energy and industrial equipment. In other words, generally complex areas where the point of the development work is to, under a sustainability focus in terms of materials, product properties and production processes, drive product performance above future technology thresholds for things like vehicle and aircraft design, self-driving passenger cars, e-mobility and a world where electrification and hydrogen operation will radically change the energy solutions. ESI's flagship Virtual Reality software IC.IDO for human-centered process validation and product integration: facilitating agile design processes, robust manufacturing and safe maintenance operations. Other solutions in the portfolio are the VA ONE vibro-acoustics program for aircraft interiors and electric aircraft as eVTOL concepts.
The background also includes that ESI Group and Volkswagen Group have been working together for a long time, 40 years, while the VW-FAW collaboration started later, in 2007.
It is also clear that commercially ESI does not belong to the industry's biggest CAE players, but it is in any case on the top ten list, according to analyst CIMdata's 2023 reports. The revenue level in 2022 was around $145 million. The list was then of course topped by the now Synopsys-owned Ansys at just over $2 billion before MathWorks's $1.25 billion. In 2023, ESI was bought by Keysight Technologies.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title