Skalbar analysmodell ger norska Telenor rätt prestandanivå i nätet och miljoner i lägre elkostnader

Vad är viktigt för en operatör som driver ett stort mobilnät? Åtminstone två saker. För det första att erbjuda tillräcklig kapacitet med goda prestanda. För det andra att inte producera överkapacitet, alltså kapacitet som inte används. Det blir dyrt och minskar lönsamheten, speciellt med dagens höga elpriser.
För att lyckas lösa det här optimeringsproblemet krävs prognostisering med god precision. Det var förutsättningen för Telenors team som deltog i SAS Institutes globala analystävling SAS Hackathon. När hackathonet avslutades i somras hade juryn 50 lösningar att bedöma. Team 4-kasting från Telenor i Norge vann i teknikkategorin Forecasting (prognostisering).
Dataanalytikerna från Telenor i Norge lyckades lista ut vilken nivå som är den intressanta i datahierarkin som beskriver trafikdata i mobilnät. Belöningen blev en skalbar analysmodell som både garanterar kapacitet och minskar kostnader, samt en vinst i SAS Institutes globala analystävling.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB tar nya steg för att utveckla nettonoll-lösningar på gruvsidan

ABBs ansträngningar för att skapa mer hållbara gruvlösningar går vidare i högt tempo. Idag meddelar bolaget att man har tecknat ett avtal med gruvserviceföretaget Perenti. Målet är att i samverkan undersöka olika möjligheter att stödja nettonoll-mål för underjordsgruvor och dagbrott. Experter från båda företagen kommer att arbeta tillsammans kring elektrifiering av transporter inom gruvdrift, kraftdistribution, energieffektivitet och krafthantering.
Perenti är ett australiensiskt bolag med omfattande gruvexpertis och teknisk kapacitet som kompletterar ABBs tekniska expertis, skriver man i en pressrelease. Tillsammans planerar teamen att utforska affärsmodeller och lösningar som ger ett större utbud av tjänster för att stödja elektrifiering av gruvverksamheter i såväl nya projekt som befintliga.
- Många gruvkunder har åtagit sig att gå rakt på miljö-, samhälls- och ekonomiutmaningarna i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från gruvverksamheten, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries, och han fortsätter: ”Med ABBs branschledande position inom utveckling av elektrisk gruvteknik och Perentis kompetens och erfarenheter inom gruvutveckling och gruvdrift är detta samarbete ett utmärkt tillfälle att göra verkliga framsteg genom att tillhandahålla tekniska lösningar som minskar koldioxidutsläppen i industrin.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ALM: Integrerad mjukvaruutveckling på spetsnivå i Siemens nya Polarion-version

En av de numera allt viktigare sub-PLM-lösningarna i många PLM-portföljer rör sig inom mjukvaruområdet, ALM, eller Application Lifecycle Management. Bra lösningssviter inom denna domän är integrerade system som hanterar människor, verktyg och processer kring mjukvaruapplikationer, från de första kravspecarna och sedan i utvecklingsarbetet, genom testning och underhåll, till avveckling och ”pensionering”. Men varför är ALM-mjukvarorna så viktiga?
Det enkla svaret är att programvaror numera finns i snart sagt alla lite mer avancerade produkter, i olika former. Samtidigt är utvecklingsarbetet inom denna domän synnerligen knepigt och komplext att integrera i övriga produktutvecklingsloopar. I äldre mjukvaruutvecklingsmiljöer används många olika punktlösningar för att hantera applikationens livscykel. Detta har sina begränsningar, inte minst för att ett resultat av dessa upplägg är att utvecklingsartefakter sprids, vilket bromsar samarbete, hindrar transparens, undergräver integriteten och gör det tuffare att driva innovation.
Av bland annat dessa skäl är en poäng att man använder sig av integrerade lösningar där sömlösheten är långt driven, vilket i högsta grad gäller för Polarion, som är Siemens Digital Industries Softwares huvudlösning på ALM-sidan. Allmänt kan tilläggas att Polarion funktionalitetsmässigt absolut hör hemma i ledarskaran på ALM-området. Ett stort plus i sammanhanget är att lösningen är en integrerad del i Siemens PLM-portfölj, Xcelerator.
I slutet av oktober kom också Polarion ALM i sin senaste version, 22 R2, vilket vi i denna artikel kortfattat tittat närmare på i nyhetsperspektiv.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ETT LYFT INOM CHIPUTVECKLING: Ansys- och Microsoft-lösningen som möjliggör elektromagnetisk analys av hela chipdesigner

Elektroniken betydelse fortsätter att öka närmast exponentiellt i dagens produkter. Inte minst när det gäller trådlösa kopplingar. Denna efterfrågan visar sig på flera sätt. Bl a accelererar efterfrågan på mindre, snabbare och mer energieffektiv högpresterande elektronik, inkluderat mobiltelefoner, datorer och komplexa radarsystem. Ett resultat av denna utveckling är att enhetsstorlekarna som ska in i produkterna krymper, samtidigt som konsumenternas prestanda-förväntningarna växer. Hur kan man matcha dessa förväntningar på prestanda?
I detta är det som brukar kallas radiofrekvensintegrerade kretsar (RFIC) nyckelfaktorer. Poängen är att de trådlösa enheterna utrustas med en enda teknologi och för att i slutänden få en lösning med ett system på ett enda chip. Specifikt underlättar RFIC-integreringen av de flesta elektronikkomponenter till ett enda chip; där dessa stöder mindre och allmänt mer energieffektiva konstruktioner.
I denna miljö kämpar tillverkarna för att hänga med. Detta beror på att RFICer fungerar vid höga frekvenser, vilket bl a annat kräver exakt brusisolering mellan digitala och analoga block. Chipanalys kan här vara utmanande för elektroniktillverkare utan en bra teststrategi. Men här kommer nu en spännande lösning i form av ett partnerskap mellan Ansys och Microsoft. Tillsammans har de tagit fram verktyg som gör att man korrekt kan simulera de elektriska egenskaperna hos fullständiga RFIC-designer. Dessa, hävdar parterna, kan hjälpa ingenjörer att uppfylla de strikta prestandakraven som ingår i dessa mer komplexa chipdesigner.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En stor dag för svenska konfigurationsutvecklaren, TACTON: Toppar analytikern Gartners Magiska Kvadrant

En av flera viktiga parametrar när ett företag eller organisation utvärderar vilket system man ska satsa på, oavsett vilket IT-område saken gäller, är respekterade analytikern Gartner. Ofta i detta sammanhang tittar man då på Gartners olika s k Magiska Kvadranter. I dessa positionerar analytikern spelarna inom olika domäner i fyra kvadratiska rutor som hålls samman av en större helhetsruta. De fyra delrutorna representerar fyra olika kategorier baserat på vilken ”statusnivå” man bedömer att aktören/programvaran har: Utmanare, Nischspelare, Visionär, Ledare. Den ruta alla vill positioneras i är den som kallas ”Ledarkvadranten”; en positionering som är få förunnade.
Därför är det med dagens nyhet – att svenska utvecklaren av konfigurationslösningar inom det som brukar förkortas CPQ, Configure, Price, Quote placerats i topp på analytikern Gartners s k Magiska Kvadrant – en stor dag för svenska programutvecklaren Tacton. I oktobers Magiska Kvadrant positioneras nämligen Tacton i Ledarkvadranten med den sammanvägt starkaste positionen utifrån bolagets programlösnings förmåga att dels göra jobbet den är avsedd för (”execute”) och dels hur visionen ser ut.
- Ett par saker slår mig en sån här dag, säger Christer Wallberg, exekutiv vice ordförande i bolaget och mannen som när han var VD tog Tacton till en kommersiell global ledarposition inom CPQ, och fortsätter:
- Dels är det en stor förbättring jämfört med förra årets position. Dels känns det som en fantastisk belöning i perspektivet av att vi har kämpat i mer än tjugo år för att Gartner skulle se Tactons styrkor. Det har man gjort nu och Gartner placerar oss som den ledande leverantören.
Tactons CEO, Bo Gyldenvang tillägger: "Bakom positioneringen ligger att vi är en tillverknings-fokuserad leverantör av CPQ-mjukvara, som är specialbyggd för att möta de unika kraven som relaterar till konfigurerbara, tunga tillverknings-, försäljnings- och ingenjörsprocesser."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Multifysik-simulering i världsklass: Fordonselektronik och batteri-utveckling fokus när COMSOL tar spets med 6.1-versionen

Ett av de mest spännande företagen på sub-PLM-marknaden för simulerings- och analys-lösningar är svenska COMSOL. Bolaget är framförallt känt för sin multifysiksvit, ”Multiphysics”, ett område där man är en av de världsledande aktörerna, framför allt ifråga om teknologin, men man har också nått rejäla kommersiella framgångar med en totalförsäljning 2021 som landade på 114 miljoner dollar, motsvarande ca 1,3 miljarder kronor.
Poängen med bolagets multifysiska plattform är möjligheten att testa och validera digitala modeller som tar hänsyn till flera fysikaliska fenomen samtidigt. Världen är ju i sig multifysisk. Ett typiskt exempel är hur utbredningen av värme, alstrad av elektriska strömmar, i sin tur påverkar den elektriska ledningsförmågan. Det finns flera sambandsled, men exemplet visar principen.
Som detta antyder är de underliggande sambanden ofta komplexa, vilket lett till att det relaterade simuleringsområdet dominerats av kompetenta specialister. Samtidigt befolkas industriella utvecklingsprojekt av en rad andra intressenter, som måste kunna ta del av relevanta simuleringsresultat. Hur kommunicerar man detta effektivt för att exempelvis få bort flaskhalsarna som detta kan bilda? Här har COMSOL i högsta grad gått i spetsen med lösningar som bidrar till att demokratisera hanteringen och spridningen av beslutsunderlag, med moduler som Application Builder och Model Manager.
När bolaget i veckan lanserade sin nya version, Multiphysics 6.1, var detta också viktiga föremål för förbättringar, vid sidan av flera nya funktioner och vässade existerande kapabilitetsmoduler.
PLM&ERP News har diskuterat kring Multiphysics 6.1-versionen och bakgrunden till COMSOLs väg framåt med bolagets VP och utvecklingschef, Ed Fontes. Vad är det viktigaste argumentet som gör att Multiphysics differentierar sig i konkurrensen?
- Förmågan att lätt koppla flera fysikaliska fenomen i en modell är fortfarande det som gör COMSOL Multiphysics unikt. Vår plattform är helt enkelt bäst på detta. Användarvänligheten för multifysikmodellering anses vara unik, även bland dem som också använder andra produkter. Det är enkelt att bygga noggranna modeller som ger en trogen beskrivning av system där flera fysikaliska fenomen interagerar.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med COMSOLs VP och utvecklingschef, Ed Fontes.

Pumpsystem är den enskilt största ”användaren” av el inom EUs industrier: Så optimerar man...

Med tanke på den globala ökningen av energikostnader har det aldrig funnits en bättre tid att se över och utvärdera effektiviteten hos dina pumpsystem – oavsett deras storlek, komplexitet eller faktiskt funktionssfär.
Skälen att göra detta är mycket goda: pumpsystem står för 20 % av världens elenergibehov och mellan 25 % - 50 % av den elektriska energianvändningen i vissa applikationer. Pumpar är kort sagt den enskilt största användaren av elektricitet inom industrin i hela EU och förbrukar över 300 TWhpa el, vilket i sin tur står för över 65 Mton CO₂-utsläpp.
Med detta som bakgrund publicerar vi idag en artikel av Steve Schofield, Europumps verkställande rådsmedlem och tidigare ordförande i den internationella arbetsgruppen ansvarig för ISO 14414 (Pump System Energy Assessment), som ger viss grundläggande information och vägledning om inköp, underhåll och design av pumpsystem för optimal energieffektivitet, maximal CO₂-minskning och bästa återbetalningstid för investeringar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

NY SAP-RAPPORT: Allt fler företag har en mogen strategi för ökad hållbarhet

Hur ser det ut när det gäller företagens strategier för att bygga in hållbarhet i sina processer? En allmän känsla är att medventenhetsnivån i företagsvärlden ifråga om detta är hög, men intuition är en sak; frågan är hur det faktamässigt ser ut?
På ledande affärssystemutvecklaren SAP var man nyfikna och har mer systematiskt undersökt saken. Resultaten föreligger nu i en färsk studie baserad på enkätsvar från över 6 000 företagare i 40 länder och 29 branscher – vilket f ö också är en fortsättning på en hållbarhetsstudie från 2021.
Konklusionen bekräftar också den allmänna känsla man har - allt fler företag har i dag en mogen strategi för att bygga in hållbarhet i sina processer. Det visas i denna nya SAP-rapport, där man undersökt hur motivation och hinder för att införa hållbarhet i verksamheten har utvecklats med tiden.
Rapporten släpps inför FN:s klimatkonferens (COP27) som den här gången går av stapeln i Sharm El-Sheikh, Egypten, i november.
– Nu när så många företag integrerar hållbarhet i sina viktigaste beslut, måste de se till att deras hållbarhetsdata är lika omfattande och mätbar som alla andra typer av data, säger Antti Soini, CEO för SAP Svenska.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

900 nya tjänster när Volvo får 5-miljarderslån från EU-banken EIB för forskning kring innovativa...

Europeiska investeringsbanken EIB, liktydigt med EUs ”klimatbank”, lånar ut 500 miljoner euro, motsvarande ca 5,5 miljarder kronor, till Volvokoncernen i Sverige. EIB ger stöd till Volvos FoU- och innovationsprojekt eftersom det kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen, samt att öka elektrifieringen av tunga, kommersiella yrkesfordon, inklusive elektrifiering av fordonsparker, utbyggnad av högpresterande laddningsnät och utveckling av teknik och infrastruktur för vätgasbränsleceller.
Projektet kommer att inriktas på elektrifiering av kommersiella fordon, som fortfarande är i ett mycket tidigt skede, med mycket lägre marknadspenetration än för personbilar och lätta yrkesfordon. Det kommer inte bara att bidra till att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och utsläppen från motorfordon, utan även öka fordonens säkerhet och bidra till utvecklingen av ett effektivare och mer hållbart europeiskt transportsystem.
- Transport- och infrastrukturindustrin behöver snabbt ställa om till hållbara lösningar. Vi är ledande inom den omställningen i dag, men vill skynda på vår forskning och utveckling inom elektromobilitet, säkerhetslösningar och självkörande transportlösningar. Tack vare samarbetet med EIB kan vi fortsätta att öka takten, säger VD och koncernchef för Volvokoncernen, Martin Lundstedt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Elbåtsutvecklaren Candela vässar räckvidden till 50 sjömil med nya T-Top-versionen

PRODUKTUTVECKLING. Ofta har detta med räckvidd kombinerat med laddinfrastruktur varit en begränsande faktor när det gäller batteriapplikationer i olika typer av elbaserade transportlösningar. Detta gäller så väl personbils-, lastbils- och förvisso också båtområdena. Men de senaste åren har framsteg, i alla fall för de två första fordonstyperna, tagit upp räckviddskapaciteten ordentligt, även om en hel del återstår. Men hur ser det ut på båtsidan?
Intressant nog har vi en svensk spelare av världsklass med på denna sida, det av av ingenjören och entreprenören Gustav Hasselskog år 2014 grundade Candela. Och här händer det nu spännande saker när det gäller räckviddsproblematiken.
Idag annonserar bolaget att man med Candela C-8 är den första elektriska båten med räckvidd att resa mellan populära destinationer på Medelhavskusten och de stora sjöarna i södra Europa.
Candela C-8 är den enda elektriska båten med en räckvidd på 50 sjömil vid 22 knop, allt på en laddning. Den 2-3 gånger längre räckvidden än andra elmotorbåtar är möjlig tack vare bärplanstekniken, som minskar energianvändningen med 80 procent jämfört med planande skrov.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title