Tredubblat intresse för 3D-printing i metall, men få bolag har ännu tagit steget

På sitt sätt låter siffrorna överraskande bra: Från 2015 till 2018 har det skett en tredubbling av antalet företag som arbetar med additiv tillverkning av metall, så kallad 3D-printing. En uppskattning säger att cirka 400 personer för närvarande arbetar med detta inom svensk industri, även det i princip en tredubbling sedan 2015.
MEN ändå kan de företag som implementerat tillverkningsmetoden i kommersiell produktion fortfarande räknas på en hand.
- Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar fortfarande är en ung och omogen teknik, men potentialen är enorm, säger Annika Strondl vid Swerim, som har varit projektledare.

AUTOMOTIVE & AI: Svenska företag går försiktigt fram – pilotprojekt i fokus

Införande av AI, Artificiell Intelligens, är synnerligen hajpat just nu, men hur långt har man kommit ute i företagen? Det varierar förstås och kommer i stegvisa avancemang framåt. Generellt gäller dock att det, precis som med all ny teknologi, kommer det att ta tid innan AI slår igenom på bredden.
Ta fordonsindustrin som ett exempel. En ny studie från Capgemini visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Svenska automotiveföretag är försiktigare än så länge och satsar mer på pilotprojekt.

Självstyrande skogsmaskiner huvudpoäng i nytt projekt

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Tanken är att de ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. Men på lite sikt ligger målsättningarna ännu högre, enligt Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. Bland deltagande företag finns bl a Komatsu Forest, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen och BAE Systems.

Högskolan i Skövde får 100 miljoner till SMARTA FABRIKER

Högskolan i Skövde får 100 miljoner för forskningsprofilen "Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering". Totalt omfattar medlen ett åtta år långt projekt.

Linköpings Universitet får Nordens kraftfullaste superdator

Svensk forskning får i sommar tillgång till kraftigt ökad beräkningskapacitet när Nordens kraftfullaste dator, Tetralith, byggs samman på Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Kapacitet: mer än 4 000 000 000 000 000 flyttalsoperationer per sekund.

Smarta algoritmer och simuleringsbaserad design – nyheter i MATLAB och Simulink

CAE-utvecklaren MathWorks presenterade idag 2018a-versionerna av sina MATLAB och Simulink mjukvaror. Missa inte massor av nyheter, bland annat två nya produkter...och lite om vilka skälen är till att bolaget idag har en 15-procentig andel av CAE-marknaden och räknas som områdets klara tvåa i termer av intäkter.

HPC, CAE och kvantdatorer focus på Gompute 2018

För den som är intresserad av HPC, CAE, AI och simulering är årets användarmöte Gompute 2018, den 17 och 18 april i Göteborg, något att se fram emot. En spännande keynote hålls av Chalmersprofessorn Göran Johansson, som talar om läget för kvantdatorer.

Toyota startar mjukvaruutvecklare för AUTONOMA FORDON

Toyota startar nu ett eget utvecklingsbolag – Toyota Research Institute-Advanced Development, även kallat TRI-AD – som ska arbeta med utveckling av programvara för självkörande bilar.

Vilka är de TUFFASTE utmaningarna med Industri 4.0?

I det digitaliserade och automatiserade Industri 4.0-samhället finns möjligheten att digitalt sammanlänka människor, maskiner och system. Detta ger tillverkare ett antal fördelar som förbättrad...

Högskolan Väst får 17 miljoner till sin forskningsmiljö Primus

Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. 17 miljoner får man för 2018.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing