Annons

SAP tar sats med nytt helhetspaket för digital transformation: ”Att lyckas är inte bara en fråga om teknik,” säger SAP-chefen

Livet för aktörerna i ERP-världen har av uppenbara skäl inte varit lätt de senaste 12 månaderna. Möjligen med undantag för svenska IFS som fått till en överraskande stark tillväxt under perioden. Men för de flesta, inte minst SAP’s partners, har det varit tungt. Man har studsat runt mellan viljan att upprätthålla ’business as usual’ verksamhet och påskynda sina digitala färdplaner eller att iaktta en viss försiktighet när kunderna tenderat att dra ut på projekten eller skjuta på dem helt och hållet. 
En färsk medlemsundersökning i SAP-användarkollektivet kom fram till att 30 procent av organisationerna hade försenat sina planer på att flytta till SAP S/4HANA på grund av COVID-19-pandemin. 
Med detta som bakrund är det föga överraskande att man välkomnar ”RISE with SAP” som ett paket för att hjälpa kunder att förändra sin verksamhet genom att flytta till molnet på ett hållbart sätt som passar dem. 
Det blir intressant att se om ”RISE with SAP” också hjälper kunderna att bygga ett starkt ”business case” för att flytta till SAP S/4HANA. För de kunder som är mitt i affärstransformationen eller de som är oroliga för underhållsfristen 2027 (för ECC6) kan ”RISE with SAP” vara ett attraktivt val när de utvärderar sina alternativ.

”RISE with SAP” gör att kunderna får en tydlig väg till att skapa ett mer intelligent företag, oavsett hur långt de redan har kommit och hur komplex deras verksamhet är, menar SAP’s CEO Christian Klein.

TUNGA SKÄL ATT TA LANSERINGEN PÅ ALLVAR
Hur som helst: SAP-chefen tecknade en bakgrund till lanseringen som onekligen accentuerar tyngden i skälen till lanseringen:
– Geopolitiska spänningar, miljöutmaningar och den pågående pandemin tvingar företag att hantera förändringar snabbare än någonsin tidigare. De som snabbt kan anpassa sina affärsprocesser kommer att lyckas – och SAP kan hjälpa dem på vägen. Det är vad ”RISE with SAP” handlar om; att hjälpa kunderna att hela tiden låsa upp nya sätt att driva företag i molnet och fortsätta att vara konkurrenskraftiga inom sin bransch, konstaterade Christian Klein.
Han tillade att ”RISE with SAP” gör att kunderna får en tydlig väg till att skapa ett mer intelligent företag, oavsett hur långt de redan har kommit och hur komplex deras verksamhet är. Tjänsten erbjuds som en prenumeration och omfattar bland annat serviceavtal, drift och support. Genom att ta ett helhetsgrepp om sin transformation kan ett företag få hjälp med att kontinuerligt förändra sin verksamhet.

GUIDAR FÖRETAGEN GENOM HELA PROCESSEN
I sin kärna är RISE ett paket av vissa befintliga tjänster och nya tjänster som i stort sett omfattar ”Cloud Managed Services”, ”Application Managed Services” med tonvikt på processdesign och sanering via Signavio, och kundens överliggande val för infrastruktur, som alla är knutna till ett enda kontrakt från SAP, där löftet är 20-procentigt minskad kostnad.
Upplägget går ut på att SAP tillsammans med ett stort ekosystem av partnerföretag guidar företagen genom hela transformationen genom att:

Förändra affärsprocesser:
* Business Process Intelligence bygger på SAP:s affärsmodell och samlade processkunnande efter att ha arbetat med över 400 000 kunder inom 25 olika branscher. Kunderna kan kontinuerligt analysera sina affärsprocesser, jämföra dem med branschstandarder och enkelt anpassa sig efter nya krav och affärsbehov. Intelligensen kan bäddas in i affärsprocesserna tack vare en direkt koppling till SAP:s arbetsprocesser, Robotic Process Automation (RPA) och andra AI-baserade tjänster.

• Underlätta teknisk migrering:
* SAP har verktyg och tjänster som stödjer hela teknikresan, t.ex. tjänster för automatisk övergång till modulära och standardiserade molnlösningar och support av tekniska molnexperter.
* Kundernas eget val av molninfrastruktur kan köras i ett SAP-datacenter eller med valfri hyperscaler så att man undviker inlåsningar.

• Bygga intelligenta företag:
* Business Technology Platform ger kunderna en samlad plattform för affärstransformationen.
* SAP S/4HANA Cloud har inbyggd AI, RPA, avancerad analys och flexibel användning beroende på hur komplex kundernas verksamhet är.
* Samlad tillgång till en av världens största affärsnätverk, inklusive SAP:s leverantörer, logistik och intelligenta resursnätverk. Det gör att företagen kan hantera alla sina leveranskedjor och snabbt agera på marknadsförändringar.

VERKTYG FÖR DET INTELLIGENTA FÖRETAGET
Detta sagt om strukturerna och strategiaspekterna i erbjudandet sa Christian Klein att man med detta paket förser kunderna med de grundläggande komponenterna i ett intelligent företag i ett paket, kompletterat med premiumtjänster och verktyg. Helt enkelt ett kontrakt med SAP-relaterade tjänster, som samtidigt innebär att den tyska IT-jätten tar ett ansvar för servicenivåavtal, drift och hantering av frågor.
– Så enkelt är det, sa Klein och tillade: ”Låt oss vara ärliga – infrastruktur som en tjänst, eller programvara som en tjänst, ensamt kommer inte att klippa av problematiken kring att bli ett intelligent företag. För att verkligen förändras behöver de ett helhetserbjudande. Vad de verkligen behöver är Business Transformation as a Service.”
Baserat på denna kickstart, hävdade SAP-basen, kan företag skräddarsy sitt intelligenta företag för att möta deras respektive affärsbehov.
– Kunder och partners kan enkelt komplettera, utöka och integrera med alla andra av våra branschlösningar, partners eller tredjepartslösning med exakt samma datamodell och företagstjänster som våra egna SAP-appar. Detta gör det möjligt för dem att köra sina kärn- och branschspecifika processer – sömlöst, från början till topp och från topp till botten, med full 360 ° transparens.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title