AUGMENTED REALITY: PTC vässar Vuforia-plattformen med AI-stödd modul för visuell inspektion

Frågan är om något PLM-bolag har industriellt sett bättre lösningar för AR, Augmented Reality, än vad som finns i PTCs Vuforia-plattform.
En del av hemligheten bakom de imponerande kapabiliteter som kommer med Vuforia går tillbaka ett drygt decennium. Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann med ett brett grepp drog igång bolagets satsningar på vad denne visionär menade hade framtiden för sig inom produktframtagning och service.
Ett av de första dragen i detta var satsningen på en IoT- och IIoT-plattform, vilket materialiserades i och med köpet av ThingWorx. Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter.
I slutet av 2015 kom ytterligare ett större drag – köpet av Qualcomms AR-plattform, Vuforia. Därmed hade man flera spännande möjligheter på plats, något som senare accelererades genom det djupa partnerskapet med Rockwell på fabriksautomation-sidan. Med bl a de här verktygen – plus sånt som Creo CAD och annat - kunde man nu knyta ihop produktlivcykelns olika moment. Via PLM-/PDM-lösningen Windchill, och genom att koppla ThingWorx- och Vuforia-plattformarna till denna, har man fått på plats vad som ser ut att vara en helhet som täcker det mesta; från de första kravspecarna, produktutvecklings-processen, tillverkningen och kopplade produkter i slutanvändarnas händer.
AR-bitarna fyller en viktig funktion i detta, på flera sätt än att bara användas i produktframtagningen. Som upplägget ser ut kan data från produktens användning på fältet inte bara återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används, utan också, som sagt, användas för sånt som service av produkterna när exempelvis en reservdel ska sättas på rätt plats.
Idag kommer fler nyheter på Vuforiafronten: I samband med PTCs stora globala användarevent, LiveWorx 2023, som startar på måndag, passar bolagets Vuforia-team på att annonsera sin senaste, AI-förbättrade visuella inspektionslösning: Step Check. Denna lösning fokuserar på ett av de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen: visuell inspektion för kvalitetskontroll. Idag görs dessa inspektioner oftast genom granskarens öga och pappersdokumentation, men med Step Check kommer man att kunna skapa bättre effektivitet och minska risken för misstag genom att kombinera AR, Augmented Reality och AI. Step Check blir en del av Vuforia Expert Capture.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Bra andrakvartal för PTC: ”…inte minst SaaS-tillväxten ser riktigt bra ut,” summerade CEO, Jim...

Marknadstrean i PLM-branschen, PTC, gjorde precis som den kommersiella branschledaren Dassault Systemes under årets första kvartal: Ett plus på intäktssidan på 7 procent. Siffror som alltså tuffa PLM-konkurrenten PTC kunde matcha när bolaget nyligen rapporterade sitt fiskala andra kvartal för 2023: En 7-procentig intäktstillväxt för kvartalet (liktydigt med årets första kvartal då bolaget har brutet räkenskapsår). Därmed landade PTC på en dryg halvmiljard dollar i intäkter, 542 miljoner närmare bestämt, motsvarande drygt 5,5 miljarder svenska kronor, när de bokförda totalintäkterna för kvartalet summerades.
En klart anständig siffra, inte minst givet den begynnande konjunkturnedgången. Men nu finns det, enligt PTC-chefen, Jim Heppelmann, betydligt intressantare sätt att betrakta verksamhetens väl och ve. Framför allt pekar han numera alltid i sina kommentarer på den post som förkortas ARR, Annual Recurring Revenue. Det är ett slags mått på hur kommersiellt väl man lyckas i sina SaaS-ambitioner (Software-as-a-Service) och därmed tveklöst en bärande pelare i den hållbara framtidsstruktur Heppelmann håller på att bygga upp kring PTCs olika PLM-, IIoT, automations- och SLM-mjukvaror (Service Lifecycle Management). Med ARR visas enkelt uttryckt hur mycket pengar som kommer in varje år under SaaS-prenumerationernas, eller SaaS-kontraktens livstid. Därmed är ARR en central siffra också som ett mått på PTCs framtida styrka. Ju högre ARR, desto kraftfullare och långsiktigt hållbart blir PTC. Jim Heppelmann:
- Så är det, och under vårt andra fiskala kvartal 2023 levererade vi återigen starka ARR-resultat, som översteg de intervall vi tidigare angivit i våra guidelines, sa PTC-chefen. Vi rapporterade en ARR-tillväxt på 23 procent, varav en organisk ARR-tillväxt på 11 procent och en valutajusterad organisk ARR-tillväxt på 13 procent.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PDSVISIONs nya klipp i USA: Amerikanska dotterbolagets köp av Boston Engineerings PTC-relaterade affärsenhet

PTC-dedicerade PLM-konsulten, svenska PDSVISION, fortsätter att växa. Man var redan sedan tidigare Europas största PTC VAR, men denna gång gäller det en affär i USA med PTC-återförsäljaren Boston Engineering. Det är PDSVISIONs amerikanska bolag, PDSVISION US, som övertagit den PTC-relaterade försäljningen av licenser, underhåll och SaaS-bitarna (”prenumerationsförsäljning) från Boston Engineering.
Dotterbolaget PDSVISION US är en platina-certifierad återförsäljare av PTCs CAD-, PLM-, AR- och IoT-programvara, tjänster och utbildning. I och med partnerskaps- och förvärvs-avtalet med Boston Engineering tar PDSVISION mer precist över hela Boston Engineerings hantering av PTC-licenser, underhåll och prenumerationsförsäljning (SaaS). Men det stannar inte där, man tar också över deras implementerings-arbete av PTCs lösningar och sammanhängande konsulttjänster. Detta emedan Boston Engineering framöver istället ska fokusera på resterande kärnverksamhet, som blir kvar i bolaget, vilket allmänt handlar om produktutveckling och ingenjörskonsult-tjänster.
Klart är att detta än en gång visar på den höga kvalitet som det svenskägda PDSVISION utvecklat och demonstrerat i PTC-sfären i samband med PTCs PLM-produkter, typ Creo (CAD), Windchill (cPDm), ThingWorx (IIoT). I pressmaterialet noteras vidare att Boston Engineering med PDSVISION som partner kommer att få tillgång till de senares omfattande produktutvecklings-lösningar. Detta i sin tur innebär att Boston Engineerings PTC-kunder nu kommer att få stöd av PDSVISIONs globala team, som bl a erbjuder kompletta simuleringspaket som kombinerar branschledande mjukvarulösningar från PTC, Ansys och andra; men även sånt som teknisk support och utbildning ingår.
Bakgrunden är att koncernen, PDSVISION Group, har haft en snabb tillväxt och kan idag anses vara Europas ledande PTC VAR - t o m världens ledande, som styrelsemedlemmen i PDSVISION, Christer Wallberg, påpekar i ett mejl till redaktionen. Men tempot är fortsatt högt och CAP Man-fonden, ägarbolagets, PDSVISION Holdings Johan Pålsson och den operativa ledningen med Johan Klingvall i spetsen, stoppar inte expansionen där...vilket inte minst den senaste dealen kring Boston Engineering visar. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens Teamcenter och PTCs Windchill i topp när analytikern Forrester utvärderar PLM-lösningar

Vilka är de ledande PLM-systemen på marknaden när det gäller kopplingarna till diskret tillverkning? Frågan är alltid lika aktuell som den är kontroversiell, vilket inte hindrat analytiker från att försöka sig på att positionera utvecklarna mot varandra. En av de mer framträdande och ambitiösa analyserna i detta är Forrester’s Wave, som nu har publicerat sin 2023 Q1-rapport över aktörerna på PLM-sidan relaterat till deras kapabiliteter inom diskret tillverkning; alltså produktion av distinkta föremål, som bilar, möbler, smartphones och flygplan och annat. Detta till skillnad från process-industriell tillverkning, en produktionsmetod som skapar varor genom att kombinera förnödenheter, ingredienser eller råvaror med hjälp av en formel eller recept.
En av huvudpoängerna i rapporten är en grafisk bild av hur analytikern positionerar aktörerna i olika skikt - från ”ledarvågen” och den närmast under denna, kallad ”starka presterare”, till den tredje vågen med de spelare som karaktäriseras som bara ”deltagare” och den lägsta vågen med ”riskabla” lösningsutvecklare.
Rapporten bygger allmänt på en 32-punkters utvärdering av de sju mest framträdande PLM-spelarna. Klara ledare i den grafiska positioneringsillustrationen är två aktörer: Siemens Digital Industries Software med Teamcenter/Xcelerator-portföljen och PTC med Windchill-plattformen. Deras utvärderingsresultat har hamnat så nära varandra att det inte utifrån placeringen högst upp till höger i ”Ledarvågen”, knappt gått att skilja dem åt. Även om Siemens tycks ha fått en liten fördel ifråga om styrkan i sitt existerande erbjudande av lösningar. Detta emedan trean i uppställningen, Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform ligger en bit efter ifråga om de båda axlarna i grafiken, där den vertikala anger styrka ifråga om strategi, och den horisontala illustrerar styrka ifråga om de nuvarande, existerande kapabiliteterna.
En annan intressant poäng i Forresters Wave 2023 Q1 är att Aras PLM, Innovator-sviten, klivit in i Ledarvågen igen efter att 2021 ha legat strax utanför, då positionerade i ”Starka presterare-vågen”. Av övriga lösningar kan noteras att Autodesk Vault/Fusion 360 och Propel PLM hamnat högt upp i denna andravåg, medan Oracle Fusion Cloud PLM och Arena Solutions (ägt av PTC) hamnat en bit längre ner.
Klicka på rubriken för att läsa mer om denna mycket intressanta utvärdering.

Simulering & Analys: ESI Group firar 50 år med stor omprofilering

Framstående franska simulerings- och analysutvecklaren ESI Group gör en dynamisk omprofilering med ny varumärkesidentitet för att fira sitt 50-årsjubileum. Denna mjukvaruleverantör, mycket skicklig på lösningar för virtuella prototyper för branschen, används i Sverige av bl a Volvo Group. Här har PLM&ERP News bl a skrivit ingående om Volvo Group Trucks Technology som testat att VR-interagera i utvecklingsarbetet av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Det handlar här om en digital skala ett-till-ett-modell, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser. Andra exempel på användare är personbilsjätten Nissan, som utvecklat bildelar tillverkade av kolfiberförstärkt plast (CFRP). Materialet är lätt men ändå extremt starkt, och kan bidra till att säkrare och mer bränsleeffektiva bilar. Men kostnaderna är höga och komplexa mönster krävs för att forma CFRP. Så här har Nissan lyckats industrialisera processerna kring detta med analys och simulering och de relaterade digitala verktygen från ESI Group, som stöd i utvecklingsprocessen.
Men nu är det alltså 50-årsfirande som är i fokus och avtäckningen av bolagets ”nya utseende”.
- Vår 50-åriga resa har präglats av mod och förändring, och jag är oerhört stolt över de framsteg vi har gjort tillsammans sedan vi grundades 1973, säger bolagets CEO, Cristel de Rouvray, och tillägger att, ”även om vår verksamhet har utvecklats under åren, har vårt varumärke inte hållit jämna steg med dessa förändringar. Dagens avtäckning av vår nya varumärkesidentitet innebär en förnyad ESI, både internt och externt.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Därför förlänger PTC CEO-avtalet med Jim Heppelmann i tre år – DiTullio ny...

Att PTC-chefen Jim Heppelmann betyder mycket för den amerikanska PLM-utvecklaren behöver ingen tvivla över. När bolaget i förra veckan meddelade att man förlänger avtalet med Heppelmann, som suttit på sin CEO-post i 12 år, kommer det knappast som någon överraskning. Under hans ledarskap har bolaget utvecklats synnerligen väl både vad avser teknologier och kommersiella resultat. Nu blir det tre år till på posten.
Han har varit en av hela PLM-branschens starkaste visionärer i kombination med ett vasst operativt handlag. Under denna 12-åriga period har man varit först på banan med flera teknologier och plattformar. Framför allt tänker man på den initiala IoT/IIoT-satsningen byggd på ThingWorx-köpet, men också en rad andra köp, organiska utvecklingssatsningar och partnerskap som expanderat bolagets teknologikapabiliteter och kommersiella räckvidd i olika riktningar: Augmented Reality/VR med Vuforia, smart fabriksautomation med Rockwell som partner, köpen av moln-CAD-lösningen Onshape, av Arena PLM, av ServiceMax och den under senare år hårda satsningen på SaaS (mjukvara som tjänst, företrädesvis i molnet) som affärsmodell, där just ServiceMax spelar en viktig roll. Med ServiceMax utökades kapaciteten för hantering av den digitala tråden av produktinformation nedströms mot det vi brukar kalla för EAM - Enterprise Asset Management, eller underhållshantering - och detta med fältservice-kapacitet.
Av ovanstående framträder bilden av en satsning med en holistisk inriktning på att kunna leverera helhetslösningar som spänner inte bara över hela produktframtagningsområdet, utan också ger starka kapaciteter med produkterna i slutanvändarnas händer. På sista raden har detta resulterat i att bolaget under Heppelmanns ledning sex-faldigat sitt börsvärde och dramatiskt ökat bolagets vinster. Detta samtidigt som man intäktsmässigt närmat sig de två tuffaste PLM-konkurrenterna Dassault Systemes och Siemens Digital Industries Software.
Parallellt med Heppelmanns nya treårsavtal, meddelar bolaget också att Mike DiTullio, CEO för PTCs Digitala Tråden-grupp, har befordrats till Chief Operating Officer, COO, för hela PTC. I denna utökade roll kommer DiTullio att övervaka produktutveckling, försäljning och marknadsföring, kundframgång, strategi och IT över både Digital Thread- och Velocity-grupperna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC-partnern PDSVISIONS’ amerikanska PLM-bolag Sconce får samma namn och varumärke som moderbolaget

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat köpte PTCs ledande europeiska partner, svenska PDSVISION, amerikanska PLM-bolaget Sconce. Köpet ägde rum i mars 2022 och innebar att PDSVISION avsevärt stärkte sin position inom PLM relaterat till PTCs lösningar på den amerikanska marknaden, men också i flera andra länder.
Idag meddelar man att företaget man köpte ifjol, tillsammans med systerbolaget Boundary Systems, nu ändrar namnet till PDSVISION US, Inc. och dessutom antar PDSVISIONs varumärke från och med 1 januari 2023.
Namnbytet effektiviserar PDSVISIONs marknadsnärvaro, menar man, och förenar på ett tydligt sätt bolagets globala mjukvaruförsäljning, support, certifierade utbildningar och konsulttjänster som en enhet. Företagen har liknande historia, grundat på ett starkt PTC-partnerskap och verkar i samma ekosystem. Deras respektive IP-adresser, branschspecifika lösningar, appar, SaaS-erbjudanden och kundbas kompletterar varandra. Att verka under ett konsoliderat varumärke kommer att bättre representera den globala organisationen och dess samlade expertis, skriver PDSVISION i ett pressmeddelande.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

STORAFFÄR INOM PLM: PTC köper ledande SaaS och fältservice-leverantören ServiceMax för 15 miljarder

PLM-utvecklaren PTC köper ServiceMax för 1,46 miljarder dollar kontant, motsvarande drygt 15 miljarder kronor. ServiceMax som företag håller till inom fältserviceområdet (FSM) och har utvecklat en molnbaserad och produktcentrerad mjukvara inom detta område.
Säljare är det i PLM-sammanhang kända investment- och riskkapitalbolaget Silver Lake, som f ö tidigare köpte loss lösningen från GE Digital.
Det är ett mycket intressant köp som PTC gör i och med att det man köper kan koppla ihop och förstärka PTCs erbjudanden kring en sluten produktlivscykelhantering (PLM). Inte minst då genom att ServiceMax utökar kapabiliteterna för den digitala tråden av produktinformation till nedströms mot det vi brukar kalla för EAM - Enterprise Asset Management, eller underhållshantering - och detta med fältservice-kapacitet.
Relevant i sammanhanget är att PTC’s köp är en logisk utveckling ifråga om bolagets tidigare satsningar på SLM, Service Lifecycle Management, och kopplade bitar som t ex reservdelshantering. Men även IoT/Industrial IoT-kopplingar finns som underliggande potentialhöjare, där PTCs ThingWorx-lösning och på Augmented Reality-sidan Vuforia kommer att få ett ännu bredare sammanhang än tidigare. Tänk bara på de möjligheter man har att serva fabrikstillgångar över webben och nätet med hjälp av AR med fjärrkopplad guidning via glasögonskärmar, som visar hur t ex en reservdel ska bytas.
- Vi har länge tittat på ServiceMax och varit intresserade att köpa lösningen. Nu hamnade denna möjlighet inom räckhåll och kommer att realisera en viktig del av PTCs PLM-strategi att sluta cirkeln, säger PTC-chefen Jim Heppelmann.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvo Group Trucks Technology VR-simulerar helelektrisk lastbil med 12.000 delar för att validera design...

Kan VR, Virtual Reality, spela en framträdande roll när det gäller automotive och fordonsutveckling?
Frågan är intressant i flera perspektiv, inte minst för att VR-teknologin från att länge ha varit lite "kantig", haft en viss tröghet, eftersläpning i responstider, och krävt omfattande installationer, tagit ordentliga utvecklingskliv. Bara de senaste åren har kapaciteterna närmast exploderat gällande alla de här faktorerna.
VR och avläggare som AR (Augmented Reality), MR, (Mixed Reality) eller sammanfattnings-akronymen XR, har blivit mycket mer lättillgängliga och i större omfattning än tidigare börjar utnyttjas i produktutvecklingsarbetet. Bland annat för att mjukvarorna blivit ”smartare” och mer kapabla, men också för att avgörande faktorer, som exponentiellt ökad processorkapacitet för hanteringen av enorma datamängder ökat; liksom att mer lättillgängliga visuella hjälpmedel, som huvud-monterade displayer, ”glasögon”, och möjligheten att dela vyer fast man sitter på olika geografiska ställen, har tillkommit.
Volvo Group Trucks Technology är en av aktörerna på fordonsarenan som tagit fasta på detta och med hjälp av mjukvara från simulerings- och analys-utvecklaren ESI Group testat att VR-interagera i utvecklingsarbetet av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Det handlar här om en digital skala ett-till-ett-modell, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser.
I dagens artikel möter vi Steve Horton, på Volvo Group Trucks Technology’s (GTT) FoU-avdelning, som under NVIDIA GTC Spring 2022-konferensen tidigare i år, tillsammans med ESI Groups lösnings- och teknikexpert, Jan Wurster, gick igenom hur man arbetat med VR kring VNR Electric-modellen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAx: Nya Solid Edge 2023 – bred mainstream-plattform med ny SaaS-modell, molnet och kopplingar...

Det kanske mest spännande med 3D CAD-mjukvaran Solid Edge är dels att få lösningar har lika breda och väl sammankopplade kapabiliteter och dels att den detta till trots aldrig fått lika mycket uppmärksamhet som konkurrerande lösningar, typ DS SOLIDWORKS eller Autodesk Inventor. Ändå är detta program från Siemens Digital Industries både funktionalitets- och domän-mässigt mycket innehållsrikt och högst konkurrenskraftigt på mainstreamsidan. Här finns det mesta som gör att den generellt kan sorteras in under plattformsbegreppet med sånt som inbyggt PDM och därmed ingen databas att underhålla, liksom simulerings- och CAM-lösningar och när man nu lanserar 2023-versionen av Solid Edge tar man ytterligare utvecklingskliv.
Med denna version kommer ett nytt utseende och känsla, vilket totalt ger ett toppmodernt intryck. Generellt talar vi om effekter som mer intuitiva sätt att arbeta, större anpassningsmöjligheter och förbättrade arbetsflöden för modellering.
Uppdateringar av geometridefinitionsverktygen i Solid Edge inkluderar bl a synkron teknologi, som tillämpas på traditionella historik-baserade delar och delar skapade med konvergent modellering (t ex generativ design eller från 3D-skanningar) kan användas i simuleringar utan behov av ytterligare konvertering.
Bland toppnyheterna är vidare en SaaS-modell, starka molnkopplingar och kapaciteter att interagera med Xcelerator-portföljen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title