AR/VR/Mixed Reality

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Virtuell träning viktig poäng när Saab får 135 miljonersorder från FMV på Carl-Gustaf M4

Digitaliseringen och de virtuella lösningarna tränger idag in på kort sagt alla områden. När Saab nu annonserar att man fått en större order – värd ca 135 miljoner kronor - relaterat till ett ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, de estniska och lettiska försvaren på portabla granatvapnet Carl-Gustaf M4, är den virtuella träningslösningen, Saabs Ground Combat Indoor Trainer (GC IDT) en viktig poäng. Denna ger användaren ett replikvapen, en virtuell miljö och en sofistikerad lösning för realistisk utvärdering och korrekt träning.
- Genom att använda vårt innovativa tänkande och teknik replikerar Carl-Gustaf M4 GC IDT operationerna och egenskaperna hos de verkliga vapen och ammunition, deras ballistik och terminaleffekter, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

1.2 Billion Good Reasons for PTC’s Jim Heppelmann to Create a New Killer Platform

Anyone who is prepared to invest close to $1.2 billion in software acquisitions in order to build the market's first complete SaaS and cloud-based PLM and CAD package (PTC Atlas) must be sure about what he’s doing. PTC paid $715 M for Arena and $470 M for Onshape.
To defend this venture, PTC CEO Jim Heppelmann, and his software developers, must put together a real "killer package": an Atlas platform for midmarket PLM, CAD and SaaS in the cloud that takes the market by storm and draws in significantly more than has been the case so far for the two pillars of the solution, Arena PLM and Onshape. It is not enough that 1 + 1 becomes 2; in the longer run, it must add up to 4.
Is this possible? It is tough, absolutely, but not impossible.
“CAD and PLM as SaaS solutions in the cloud will be the new normal,” Heppelmann comments, adding, “I expect that the SaaS market for CAD and PLM will experience ‘hyper-growth’—meaning more than 40%—for years to come. We are seeing that now. That means SaaS will grow an order of magnitude faster than the traditional market.”
Click on the link below to be directed to Verdi Ogewell's full article full at engineering.com.

”CAD och PLM som SaaS-lösningar blir det nya normala,” säger PTCs Jim Heppelmann

- CAD och PLM som SaaS-lösningar i molnet kommer att bli det "nya normala", säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, när bolaget nu meddelar att man slutför köpet av Arena PLM.
Förvärvet är en bekräftelse på PTC-chefens, Jim Heppelmann, syn på vilken vikt SaaS-lösningar i molnet förväntas få inom PLM- och produktutvecklingsområdet. Kombinationen av Arena Solutions och den tidigare köpta moln-CAD-plattformen Onshape (2019), etablerar PTC som den ledande leverantören av rena SaaS-lösningar för produktutvecklingsmarknaden och utvidgar bolagets närvaro på den attraktiva mellanmarknaden, där SaaS-lösningar blir standard, hävdar Heppelmann.
- Tillsammans kommer Arena Solutions och Onshape att tillhandahålla en kraftfull ren SaaS CAD- och PLM-miljö, positionerad att fånga in det snabbt växande skiftet mot SaaS för produktdesign, utveckling och realisering, säger han och tillägger: "Den kombinerade lösningen gör det möjligt för tillverkare att förbättra samarbetet och påskynda innovation i det "nya normala", som skapats av den globala pandemin. Med våra Creo- (CAD) och Windchill-lösningar (PLM/cPDm) visar bra tillväxt på den traditionella CAD- och PLM-marknaden, och nu med Arena och Onshape får vi ett ”paket” som är ledande i SaaS.
715 miljoner dollar, motsvarande drygt 6 miljarder kronor gav PTC för Arena Solutions.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

Vilka är de tunga trenderna under 2021 när det gäller produktutveckling, designarbetet och relaterade PLM-verktyg? Var och en får ha sin egen uppfattning, men för PTC’s DVP och general manager för CAD-segmentet, Brian Thompson, är saken glasklar. Han pekar i dagens betraktelse ut tre områden som kommer att driva på utvecklingen i den digitala omvandlingen: simulering, AI-design och Model-Baserad Definition (MBD).
Alla tre bitarna har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det är nog få som säger emot PTC’s CAD-ansvariges förutsägelser. Framför allt Simulering & Analys (CAE) har tillväxtmässigt under det senaste decenniet varit i topp bland sub-PLM teknologierna, med mer än 10-procentiga årliga tillväxtsiffror ifråga om världens företags PLM-investeringar. Detta hänger i sin tur samman med att produktutvecklingen i alla sina faser alltmer kommit att byggas på digitala 3D-modeller av produkterna. Om man allt mindre jobbar med fysiska modeller i designarbetet blir förstås konsekvensen att de digitala konstruktioner som tas fram också måste testas och valideras digitalt. Detta, i kombination med en alltmer långt driven trend där el, elektronik, mjukvaror och artificiell intelligens inte bara vuxit fram som dominerande inslag i allt fler typer av produkter, utan också krävt en rad parallellt verksamma system för att fungera effektiv, har skapat en komplexitet ger dramatiska effekter i hela värdekedjan.
PTC’s Brian S. Thompson redogör med detta som bakgrund för PTC’s syn på hur detta påverkar utvecklingsarbetet under 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Nye TECHNIA-chefen: ”VÄRLDSBÄST på att skruva in Dassaults PLM-plattformar”

En av de faktorer som är mest utmärkande för framgångsrika aktörer på egentligen alla områden, PLM inkluderat, handlar om kontinuitet. Har man utvecklat teknologi som fungerar, en driftskultur som bygger på nöjda kunder och en affär som ger pengar finns det få skäl att byta spår i ledarskapet. Kontinuitet blir en pelare som bär vidare värdegrunden som utvecklats i rörelsen.
Detta är i högsta grad faktorer som gäller för PLM-konsulten inom Dassault Systemes-sfären, TECHNIA. När det Addnodeägda dotterbolaget nyligen bytte VD blev långvägaren Magnus Falkman utsedd att förvalta arvet efter en av bolagsgrundarna, Jonas Gejer, som suttit på posten i närmare ett decennium. Men Gejers historia i bolaget går betydligt längre tillbaka. Han har funnits med på banan i företaget ända sedan mitten av 1990-talet och är tillsammans med medgrundaren, Staffan Hanstorp, en av dom som betytt mest för TECHNIAs kliv från en mindre lokal aktör i PDM-branschen till en världsspelare i PLM som systempartner och återförsäljare till Dassault. Den senaste rullande 12-månadersperioden omsatte bolaget nära 1,2 miljarder kronor. Faktum är att man därmed är Dassaults största systempartner på PLM-sidan, med verksamhet i 14 länder världen över och närmare 650 anställda.
När Jonas Gejer nu kliver upp i Addnodeledningen som VP för Business Development och lämnar över det exekutiva ansvaret till Magnus Falkman är det inte bara en milstolpe för bolaget, utan också en tuff utmaning för den nytillträdde toppchefen. Å andra sidan kan han rörelsen på djupet och har de senaste åren jobbat i nära samarbete med Gejer. Efter nära 20 år i bolaget är han väl skickad att sköta och utveckla verksamheten.
- Det känns oerhört stimulerande att ta hand om en rörelse som TECHNIA. Framför allt för att vi har medarbetarkompetensen och de egna adderande mjukvarorna som gör att vi kan skruva in PLM-plattformarna mycket snabbare och till betydligt högre kvalitet än någon konkurrent, säger Magnus Falkman i dagens djupintervju.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun.

Högskolan Väst/SIMULERING: Hur påverkar avatarer lärandeprocesser i VR?

Det är ur ett industriforskningsperspektiv full fart under galoscherna på Högskolan Väst. Få av universiteten och högskolorna är hur som helst lika offensiva i att kommunicera resultat.
Idag erbjuder modern Virtual Reality (VR)-teknik nya möjligheter för utbildning och lärande. Men i takt med nya möjligheter uppstår det utmaningar och frågeställningar som i sin tur kräver mer kunskap. Nyligen inledde Högskolan Väst och Tenstar Simulation därför ett gemensamt forskningsprojekt kring hur avatarer i VR-miljö påverkar studenters lärande och lärarens kompetensutveckling.
- Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Högskolan Väst genomföra det här forskningsprojektet. Sedan vi lanserade avataren har responsen varit väldigt positiv. De lärare som idag använder sig av VR-avataren i lärandeprocessen ser stora möjligheter med att kunna kliva in i simuleringen, säger Christian Döbeln, operativ chef på Tenstar Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ÖVERRASKANDE mångmiljardaffär när PTC köper Arena för att bli bäst på SaaS PLM och...

PTC köper överraskande PLM-utvecklaren Arena Solutions. Det är dagens heta nyhet i PLM-världen.
Klart sedan PTC-chefen, Jim Heppelmann, för något drygt år sedan köpte Onshape - Jon Hirschticks moln-CAD-bolag - är att SaaS i molnet är något som Heppelmann tror stenhårt på. De senaste årens molnexplosion ger honom också rätt i att detta utvecklingsspår verkar vara vinnande just nu.
Affären är i PTC’s perspektiv i och för sig en logisk förlängning på denna framtidstro - att sälja PLM som tjänster i molnet - men att affären, där PTC köper Arena för 715 miljoner dollar kontant (drygt 6,1 miljarder kronor), kommer just nu och att det är Arena Solutions man köper är lite överraskande.
- För ett år sedan gick PTC in i SaaS-världen för produktutvecklingsprogramvara med vårt förvärv av Onshape, säger Heppelmann. Det steget återspeglar vår starka övertygelse om att vår marknad närmar sig en punkt där man tippar över mot vilja att hoppa på SaaS-tekniken. Denna trend följer trenden på många andra mjukvarumarknader.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BIM: Sömlösa flöden, byggande robotar och digitala processer när Trimble tar sig in i...

Trimle Solutions har nyligen genomfört sitt nu digitala Basecamp. Detta är liktydigt med bolagets användardagar och åhörarna fick bland annat lära sig mer om hur Trafikverket arbetar med IFC-formatet, hur AI och robotik kommer att förändra byggindustrin och hur samordning i programvaran Quadri gör arbetsprocessen snabbare, enklare och mer effektiv.
Det här bolaget har en rad intressanta lösningar för BIM-modellering, konstruktionsteknik och stålhantering och man presenterade i mars 2020-versionerna av dessa. Vi talar alltså om mjukvaror som Tekla Structures, Tekla Structural Designer och Tekla Tedds. Allmänt menar Trimble att de nya versionerna, ”ger ett sömlöst flöde vilket ger en bättre kvalitetssäkring.”
Trimble Basecamp bjöd både på inledande gemensamma sessioner, samt två separata spår med programpunkter för vardera Infrastruktur och geoteknik samt Bygg och konstruktion. Under båda dagarna fanns möjlighet att ställa frågor till talarna via en chattfunktion, vilka besvarades i slutet av varje programpunkt.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Ett samtal kring PLM, ny teknik och framtiden med JBTs Leif Olsson

För en lekman kanske det inte låter allt för avancerat att frysa in nyskördade gröna små ärtor. Men det är betydligt mer utmanande än man tror, i alla fall om det ska göras i industriell skala.
Amerikanska livsmedelteknikföretaget JBTs – utläst John Bean Technologies – PLM-ansvarige på ”food tech-sidan”, Leif Olsson, vet vad det handlar om: vad som krävs för att frysa fem kilo ärtor i sekunden under optimala hygieniska förhållanden. Framför allt då ifråga om vilket slags PLM-stöd som behövs för att bygga den i det här fallet 20 meter långa transportbandsbaserade industrifrysen och förpackningsautomaten, som möter upp högt ställda regel- och konsumentkrav.
Med hjälp av PTC’s Windchill-svit, en proprietär konfigurationslösning för varianthantering, CAD-programmet Creo, inklusive simuleringslösningar för CFD, och en vass utvecklingsavdelning har Olsson och hans medarbetare stegvis skapat en plattform för produktframtagning som väl matchar kraven.
PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, har mött Leif Olsson för ett samtal kring PLM, produktutveckling, ny teknologi och framtiden. Klicka rubriken för att läsa hela artikeln.

INDUSTRI 4.0: Atlas Copco bland de första i världen att satsa på ett kommersiellt...

Atlas Copco och Telenor Sverige har ingått ett av de första kommersiella 5G-avtalen i världen för industrin och redan idag aktiveras ett privat 5G-nätverk på industrispektrumet 3,7 GHz. Avtalet ska bana väg för nästa generations smarta fabriker.
Att Atlas Copco tar steget att vässa sina lösningar relaterat till 5G är industriellt sett intressant, inte minst för att bolaget varit proaktivt på området och man är i detta redan inne i IoT-loopen.
I dagsläget har man exempelvis nära 150 000 uppkopplade kompressorer i drift på över 35 000 olika platser i världen. Dessa enheter levererar hundratals datamätningar per sekund. Det handlar alltså om stora datavolymer redan som det är. Men när man nu tar avstamp mot framtiden är flexibilitet, 5G-speed och förmåga att hantera ännu större datavolymer nyckelfaktorer.
Målen är högt satta i detta projekt där även Ericssons Industry Connect-paket är involverat. Installationen av det privata 5G-nätverket i Atlas Copco i Sickla, görs med den senaste trådlösa tekniken och sker på industriellt 5G-spektrum på 3,7 GHz-bandet.
- Tillsammans tar vi nu ett massivt kliv mot Industri 4.0. Vår ambition är att under året koppla upp ytterligare två partners i Sverige med 5G på industrispektrum, säger Andreas Kristensson, ”Head of IoT and New Business”, på Telenor Sverige.
Konceptet att ”ge intelligens” till luftkompressorer genom att koppla upp dem och göra det möjligt för dem att kommunicera via internet är i sig inte nytt, så vad är det man vinner med denna satsning? Vilka är utmaningarna?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing