Konsulterna

IFS CONNECT 2024: ”AI rubbar cirklarna – det är som en turbo på ren...

Molnet driver IFS AFFÄRSSUCCÉ – och nu tar man sikte på AI. MÖT ANN-KRISTIN SANDER, MARTIN GUNNARSSON och DAN MATTHEWS i dagens artikel. De kanske mest centrala temana inom utvecklingen av affärs- och teknik-system handlar idag om AI, automation, migration till molnet och hållbarhet. Varje utvecklare med starka vinnarinstinkter toppar agendan med de här områdena i en tid då teknologins möjligheter formligen exploderar. Utvecklingen passar vissa bättre, andra inte riktigt lika bra, men för IFS passar den som hand i handske, konstaterade chefen för bolagets nordiska rörelse, Ann-Kristin Sander, under användareventet nyligen i Köpenhamn. Inför över 400 entusiastiska deltagare pekade hon dels på teknologiutvecklingen inom AI som en värdeskapare som kunderna nu är mogna att omsätta i handling, dels på en innovativ verksamhet som - med IFS Cloud, molnet, som draglok - gjort bolaget till en uthållig tillväxtmaskin. Sex år i rad har man visat upp dubbelsiffriga tillväxttal och som lök på laxen: ”det nyligen gångna första-kvartalet 2024 var det bästa i företagets historia,” sa Sander apropå detta numera miljarddollar-bolags finansiella prestationer. Klart är att få svenska programutvecklingsbolag varit så framgångsrika som IFS.
Tekniken då? Molnet i all är,a men inte så överraskande var det ändå AI-utvecklingen som var det stora numret under eventet. IFS Cloud var förstås också ett fokus, men det är etablerat och driver på bra. Ungefär en tredjedel av de nordiska kunderna är live/håller på att implementera IFS Cloud, så där finns det en resa kvar att göra, men de flesta av IFS kunder är på ett eller annat sätt på väg, konstaterar Norden-basen.
Med AI är det lite annorlunda, potentialen är enorm, men resan hos kunderna är i sin linda.
- Så är det, säger Sander och fortsätter: ”Att AI har stor potential att leverera värde till våra kunder har stått klart under en längre tid, men att implementera lösningarna är inget man hoppar på direkt och i stor skala. Man har länge varit intresserade av användarfall och när de nu börjar komma växer intresset. Men var börjar vi? Hur kan en stegvis process se ut? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vartefter svaren på detta kommer byggs förväntningarna upp och vi tror att 2024 blir det stora etablerings-året. Vi jobbar nu intensivt med flera kunder, ”early adopters”, för att etablera användarfall byggt på våra AI-lösningar, som generellt är anpassade till behoven i våra sex industriella huvudspår.” Dessa är flyg- och försvars-, energi-, bygg- & anläggnings-, tillverknings-, service- och telekom-segmenten.
Det är inte svårt att inse den potential som detta innehåller för både IFS och för kunderna. Men hur ser IFS' AI-lösningar ut? Varför är IFS komponerbara arkitektur så värdefull? Hur långt har man kommit? Vad betyder bolagets ekosystem av konsulter?
PLM&ERP News träffade två av nyckelpersoner på teknikutvecklingssidan: Seniora VPn för R&D, Martin Gunnarsson, och CTOn, Chief Technology Officer, Dan Matthews. Båda samverkar inom ett produktutvecklingsteam som involverar runt 1 800 medarbetare runt om i världen:
- AI är som en turbo på ren och skär affärslogik. Rätt använd kan den ge hur mycket som helst, summerade Gunnarsson. Hur då? Möt honom och Dan Matthews i dagens artikel på PLM&ERP News.

Ny rapport: ”72% av nordiska företagsledare tror inte att AI kommer att påverka deras...

…men AI kommer ha större inverkan än internet och smartphones enligt konsulten TCS’ globala undersökning. IT- och teknik-konsulten TCS har i en av de största undersökningarna i sitt slag - omfattande 24 länder, tolv olika branscher och runt 1300 CEOs och andra befattningshavare – fått en bild av hur AI kommer att forma och påverka företagens verksamheter i framtiden. Här är de viktigaste konklusionerna:
Nordiska företagsledare tror att effekten av AI kommer att vara större än, eller lika stor som den som internet (52 procent) och smartphones (55 procent) har haft.

Men ännu intressantare är att hela 65 procent av de samtliga tillfrågade chefer motsätter det faktum att AI skulle vara en avgörande faktor för den egna konkurrenskraften. Motsvarande siffra för Norden är 72 procent. Cheferna menar i stället att mänsklig kreativitet, inte AI, kommer att fortsätta att vara avgörande vad det gäller konkurrensfördelar. Även om AI:s inverkan på arbetskraften fortsätter att diskuteras, menar en majoritet av de tillfrågade cheferna att medarbetarna kommer fortsätta att vara det som särskiljer deras företag från konkurrenterna. Något som talar emot den senaste tidens farhågor om att AI helt skulle ersätta stora delar av företagens personalstyrka. Däremot svarar knappt hälften av de tillfrågade företagsledarna (45 procent) att de förväntar sig att anställda kommer att behöva använda generativ AI för att utföra sina arbetsuppgifter inom tre år.
• I Norden säger 31 procent av de tillfrågade att de vill vänta och se hur andra företag och branscher använder AI innan de fattar beslut. Samtidigt svarar 20 procent att de är villiga att ta risker genom att experimentera med AI för att dra maximal nytta av tekniken.
• En tredjedel av de nordiska företagsledarna (35 procent) säger att de vill bygga sina egna stora (LLMs) och små (SLMs) språkmodeller. Motsvarande siffra globalt är 51 procent.
• Mer än åtta av tio (86 procent) av företagsledare globalt har redan implementerat artificiell intelligens (AI) för att förbättra befintliga intäktsströmmar eller skapa nya. Det visar resultaten i Tata Consultancy Services (TCS) globala AI-undersökning, TCS AI for Business Global Study, som nyligen släppts.
Dr Harrick Vin, CTO på TCS, säger i en kommentar:
“2023 var ett år där företag experimenterade med AI/GenAI-användning mer än någonsin tidigare. Vi går nu in i en era av ett mer omfattande och djupgående införande av AI i företagens verksamheter. Företagen inser dock att vägen till skarp driftsättning av AI-lösningar inte är lätt, och att bygga ett AI-moget företag är ett maraton, inte en sprint.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Vissa ERP-leverantörer pressar hårt på för migrering till SaaS, men man behöver absolut inte...

Rimini Streets globala VP Emanuelle Hose om SMARTA ERP-alternativ för SMARTA FABRIKER.
Som ledare inom tillverkningsindustrin står man inför ständiga utmaningar med att effektivisera verksamheten, öka produktiviteten och främja innovation för en framtid med smarta fabriker. Enligt en studie av Deloitte tror 86% av tillverkningscheferna att smarta fabrikslösningar kommer att vara avgörande för konkurrenskraften under de närmaste fem åren.
I detta spelar smarta fabriker en avgörande roll i Industri 4.0-upplägg.
”Dessa högt digitaliserade anläggningar, med automatiserad och självoptimerande utrustning, lovar effektiv produktion och processer med fördelar även för utveckling, logistik och planering. Hur väl de lyckas är dock beroende av Enterprise Resource Planning (ERP), som spelar en nyckelroll för att optimera processer, maximera produktivitet och bana väg för välgrundade beslut,” skriver Emmanuelle Hose, global VP för industrilösningar på Rimini Street. Bolaget är känt som en global leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Och är dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner.
”Med tiden har framgångsrika tillverkare anpassat sina ERP-system för att möta unika affärsbehov och för att smidigt samarbeta med andra företagsapplikationer. Men även om din resa mot en smart fabrik endast kan nås genom modernisering och automatisering, ska du inte behöva kasta ut ditt ERP-system och dess beprövade anpassningar och integrationer.
”Tyvärr verkar vissa ERP-leverantörer vilja pressa sina kunder att migrera till SaaS, vilket gör att anpassningar och integrationer som är avgörande för verksamheten sätts på spel. Till exempel driver SAP en försäljningskampanj för att locka kunder från SAP ECC till molnbaserade S/4HANA. Trots incitamenten uppskattade Gartner i 2Q23 att 67% (cirka 18 000) ännu inte hade köpt S/4HANA-licenser.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Emanuelle Hose krönika.

Utmanare som satsar på AI för att vässa cybersäkerhet och anpassning till EUs nya...

Indisk utmanare som redan har MAX och TELE2 på kundlistan. ManageEngine heter en indisk utmanare för IT-hantering med starka ambitioner på att vinna nya kunder i Sverige och Norden. Man redan i dagsläget svenska kunder som hamburgerkedjan Max och Tele2.
Nu i april genomförde bolaget sin användarkonferens med distributören Inuit och på plöats fanns också ManageEngines CEO, Rajesh Ganesan, som bland annat avslöjade företagets framtida strategi.
– Vårt mål blir att erbjuda en plattform av lösningar som skapar nytta i olika lager och funktioner inom organisationen, från anställdas nytta till hela företagets cybersäkerhet, sa Rajesh Ganesan och tillade att detta även gäller företagets AI-erbjudande.
Han noterade i detta att AI kommer att vara i fokus för kunder i Sverige under överskådlig framtid och med det nya regelverket från EU, AI-act, måste företag anpassa sin AI-användning efter detta.
Men AI innebär också stora möjligheter att skydda företag och andra organisationer från intrång och bedrägerier, förklarade Ramprakash Ramamoorthy, ansvarig för utveckling av AI och maskininlärning på ManageEngines moderbolag Zoho Corp.
– Det kan handla om AI som bidrar till mer intelligent, kontinuerlig autentisering. Till exempel när någon vill exportera 1 000 lösenord så kan AI lägga in ett extra autentiseringsteg. AI kan också anpassa övervakningen efter användarna. Om systemen går ner behöver olika personer i företaget se olika saker, inte en och samma dashboard.
Han tryckte också på vikten av att odla en kultur som undviker att klandra och istället lära av varje misstag, som ser varje incident som en gyllene möjlighet att lära sig. Sådana företagskulturer gynnar även cybersäkerhetsområdet, hävdade Ramamoorthy.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM: TECHNIAs medgrundare Jonas Gejer lämnar sin befattning inom Addnode, men kvarstår som en...

BOLAGET ÖPPNAR NYTT MILJÖRIKTIGT KONTOR I MALMÖ. Ett intressant faktum är att svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering globalt står högt i kurs. När det gäller implementationer, drift, optimiering och metodiktjänster kan noteras att av de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade partners (VAR-partners, Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner. När det gäller Dassault Systemes handlar detta om av Addnode-koncernen helägda PLM-konsulten TECHNIA, specialicerat på framför allt Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform, men som till detta även har adderat egenutvecklade mjukvarulösningar. Bolaget är också Platinum Partner till Dassault. Men Addnodes ägande av starka PLM- och BIM-/design management-spelare stannar inte där, även på Autodesk-sidan sitter gruppen på världens största VAR i form av Symetri.
I dagens artikel ska vi dock fokusera på PLM-konsulten TECHNIA, som nu inte bara flyttar verksamheten i Lund till ett nytt kontor i Malmö, utan som också får se avslutningen på ett viktigt operativt kapitel i bolagets historia: En av medgrundarna, Jonas Gejer, idag VP för affärsutveckling inom Addnode, lämnar sin befattning. Detta sker från och med den 30 juni 2024. Gejer har varit med från TECHNIAs start och har under åren spelat en betydelsefull roll i bolagets resa från en nordisk PLM-spelare till världens ledande VAR-partner till Dassault Systemes. Han kommer dock att förbli en långsiktig huvudägare i Addnode Group, tillsammans med medgrundaren Staffan Hanstorp.
När det gäller TECHNIAs nya kontor i EPIC, Malmö, så är det ytterligare en bekräftelse på att bolaget fortsätter satsa offensivt. För inte så länge sedan flyttade även bolagets huvudkontor i Stockholm från Kista till nya lokaler i Solna. Och nu händer något liknande när Lunda-kontoret flyttar till Nordensköldsgatan i Malmö. Placering för det nya kontoret ligger också, ”i linje med TECHNIAs hållbarhetsmål.” EPIC-byggnaden är LEED-certifierad (Leadership in Energy and Environmental Design), vilket handlar om en miljöanpassad konstruktion och drift.
- Kontoret speglar vårt engagemang för anpassningsförmåga och samarbete, vilket ger våra anställda möjlighet att forma en dynamisk miljö som främjar ständiga förbättringar och flexibilitet, konstaterar TECHNIA-chefen, Magnus Falkman.
De offensiva satsningar Falkman och hans medarbetare nu gör ska bl a ses i skenet av en fjolårsverksamhet med hygglig tillväxt de lite tuffare tiderna till trots. Bolaget ökade sin nettoförsäljning med 19 % och med en organisk nettotillväxt på ca 9 %, till nära 1,9 miljarder kronor. Men det fanns vissa problematiska marknadsfaktorer, som Falkman konstaterar helårsrapporten: t ex att den nordiska efterfrågan svagare än på de övriga marknaderna. Till saken hör dock att för PLM-divisionen är Tyskland den absolut största marknaden med 46 % av intäkterna, UK tvåa med 19 % medan Sverige, Finland och Norge tillsammans stod för ca 18 %. Under första kvartalet 2024 ökade TECHNIA sina nettointäkter med 5 % jämfört med samma period ifjol till 454 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Utbildning är nyckeln till att lyckas med AI och dataanalys

GÄSTKRÖNIKA av CÉDRIC HERREGODTS. Vitsen med AI och avancerad dataanalys är att datorer ska göra en massa jobb i stället för människor. Men för att få till sådana effektivitetsvinster krävs det en hel del insatser av människor. Det krävs nya kunskaper och förändring av företagskultur, med andra ord utbildning och fokus. Företag behöver bli datadrivna på riktigt, skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Cédric Herregodts, VD e-learningföretaget Flowsparks.
Potentialen för AI och avancerad dataanalys är odiskutabel. I dag gäller det för snart sagt alla branscher, inte bara för de mest teknikintensiva. För att lyckas med AI och dataanalys krävs mer än ändamålsenliga tekniklösningar och god förståelse för data. Analyser behöver leda till insikter som utgör underlag för välgrundade beslut. Ett tecken på att man förstår det på många företag är att titlar som Chief Data Officer (CDO) och Chief Analytics Officer (CAO) blir allt vanligare.
Men det finns utmaningar, till att börja med kompetensbrist, företagskulturer som inte gynnar analytiskt tänkande och, inte minst, att de som jobbar med AI och dataanalys ibland inte tycker att de får den uppskattning de är värda. Om det finns en rotorsak till att vinsterna med AI och dataanalys inte realiseras på ett företag så är det med all säkerhet att företagskulturen inte är datadriven på riktigt. Det gäller för alla nivåer, från den högsta ledningen, till folk på golvet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Var tredje cyberattack riktas mot tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är den bransch som är överlägset mest utsatt för cyberattacker. Tillverkningsindustrin angrips mer än dubbelt så mycket som den näst mest attackerade branschen. Det visar en ny rapport som cybersäkerhetsföretaget NTT Security har sammanställt.
Med 2,5 miljoner anställda och nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i BNP, enligt siffror från SCB, är industrisektorn den största sektorn i landet. Men tillverkningsindustrin är också det överlägset vanligaste målet för cyberattacker. Tillverkningsindustrin toppar listan över de mest angripna sektorerna, enligt den nya rapporten Global Threat Intelligence Report (GTIR) som NTT Security sammanställer varje år, med utförlig statistik från sina egna säkerhetscenter om antalet cyberangrepp i världen.
Mer än var tredje (34 procent) av cyberbrottsoffrena i Norden tillhör tillverkningsindustrin, vilket är nästan dubbelt så mycket som den näst mest angripna sektorn, tekniksektorn (18 procent). Efter dessa två följer detaljhandeln (14 procent), finanssektorn (11 procent) och transportsektorn (7 procent). I 68 procent av attackerna mot tillverkningsindustrin läckte också uppgifter från offren, visar rapporten.
– Eftersom tillverkningsindustrin är en så pass stor och viktig del av det svenska näringslivet är det extremt allvarligt att den är så pass utsatt för cyberattacker. Den här industrin genomgår en digitalisering och när allt fler system och enheter blir uppkopplade uppstår nya ytor för sårbarheter. Cybersäkerheten behöver prioriteras högre i allmänhet och det är särskilt viktigt för tillverkningsindustrin att cybersäkerheten håller jämna steg med satsningarna på digitalisering, säger Fredrik Olsson, Europachef på NTT Security.
En av de värsta sortens cyberattacker är ransomwareattacker. Attackerna går ut på att kryptera offrens data, vilket gör filerna oanvändbara tills en lösensumma betalas. Globalt har dessa ökat med 67 procent under 2023 jämfört med året innan. 2023 utsattes mer än 5000 offer för ransomwareattacker jämfört med ungefär 3000 offer under 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: Microsoft och Cognizant fördjupar sitt AI-partnerskap

COGNIZANT KÖPER 25 000 CO-PILOT PLATSER till de egna medarbetarna. Globala storkonsulten Cognizant och Microsoft berättar att man utökat partnerskap med inriktning mot att göra Microsofts generativa AI- och Copilot-tjänster tillgängliga för miljontals användare.
Som en del av partnerskapet köper Cognizant 25 000 Microsoft 365 Copilot-platser till sina Cognizant-medarbetare, tillsammans med 500 Sales Copilot-platser och 500 Services Copilot-platser för att förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och förändra kundupplevelser. Dessutom kommer Cognizant att distribuera Microsoft 365 Copilot-tjänster till en miljon användare. Genom Cognizants utbildningsprogram Synapse har 35 000 Cognizant-utvecklare tränats i Github Copilot, och ytterligare 40 000 utvecklare ska utbildas.
- Generativ AI kan vara en game-changer för praktiskt taget alla företag i samtliga branscher, vilket öppnar upp nya möjligheter för innovation, effektivitet och tillväxt, säger Ravi Kumar S, CEO, Cognizant, och han tillägger: ”Därför investerar vi en miljard dollar i generativ AI under de kommande tre åren och utforskar dess potential för våra kunder, deras anställda och slutkunder. Vi är fast beslutna att hjälpa dem att utnyttja kraften i generativ AI och Microsoft Copilot är ett beprövat verktyg som kan ge transformativa vinster, samt frigöra kompetens och potential på sätt som vi bara kan föreställa oss.”
I pressmaterialet skriver man att,”partnerskapet har potential att leverera betydande innovation för företagskunder, och bidrar till att leverera det värde på en biljon dollar som AI förväntas tillföra USAs BNP under de kommande tio åren. Partnerskapet har även potential att avsevärt påskynda AI-adoption och innovation i Indien. AI förväntas tillföra 450–500 miljarder dollar till Indiens BNP till 2025, vilket motsvarar 10 % av landets BNP-mål på 5 biljoner dollar.
- Vårt utökade partnerskap med Cognizant kommer att hjälpa organisationer att utnyttja generativ AI för att förändra affärsverksamheten, förbättra medarbetarnas upplevelser och leverera nytt värde för kunderna, säger Judson Althoff, exekutiv VP och CCO, Chief Commercial Officer, på Microsoft. Genom att kombinera Cognizants branschexpertis med Microsofts Copilot-funktioner – inklusive Copilot för Microsoft 365 och GitHub Copilot – kommer vi att hjälpa till att driva AI-anpassning och innovation för miljontals användare i nätverket.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

OT/Cybersäkerhet: Hexagon och Dragos tecknar tekniskt partneravtal

Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division har tecknat ett strategiskt avtal med Dragos, en global ledare inom cybersäkerhet för driftsteknik (operational technology, OT). Tillsammans satsar företagen på att helt förvandla OT-cybersäkerhetsområdet för industrianläggningar. Samarbetet är ett svar på det ökande behovet av robusta cybersäkerhetåtgärder för industrimiljöer som följer i och med den snabba teknikutvecklingen.
– Partnerskapet är ett stort och viktigt steg mot framtidens OT och cybersäkerhet, säger Nick Cappi, VP med ansvar för OT Cybersecurity på Hexagon, och tillägger: ”Tack vare integrationen av teknologierna kan industrianläggningar som använder Hexagon och Dragos bättre nå sina säkerhetsmål. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och gemensamt kunna lösa större säkerhetsutmaningar för våra kunder.”
Det tekniska samarbetsavtalet är fokuserat på att integrera kompletterande OT cybersäkerhetsfunktionalitet i Dragos Platform och Hexagons PAS Cyber Integrity. Integrationen förväntas ge kunder bättre lagerdata, avancerad konfigurationshantering och överlägsen funktionalitet för upptäckt av intrång och hantering av hot, med särskilt fokus på att skydda verksamheter inom en rad viktiga infrastrukturbranscher. Samarbetet kommer att dra fördel av de båda företagens respektive styrkor, branschkunskap och fokus på innovation.
Företagen kommer att integrera specialistkompetens och funktionalitet för att hantera de unika utmaningar som näringsverksamheter möter. Tillsammans ska de fokusera ännu mer på bättre säkerhet, effektivitet och produktivitet med målet att helt förvandla hur cybersäkerhetsbranschen skyddar industriell infrastruktur och värdefulla tillgångar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Industrikonsulten PREVAS lägger 223 miljoner på köpet av Enmac och etablerar sig också i...

Industriteknik-konsulten Prevas har ambitioner att inte bara vara en stark skandinavisk aktör, man har också siktet inställt mot att bli en spelare att räkna med i hela Norden, Finland inkluderat. Idag annonserar bolaget att man köper cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group, som är moderbolag i Enmac-koncernen. Denna koncern har en god position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri. Bolaget har runt 200 anställda och omsatte 2023 runt 23 miljoner euro under 2023.
Enmac utvecklar innovativa lösningar som omfattar mekaniska monteringar, automation, hydraulik och pneumatik, samt erbjuder tjänster relaterade till design, konsultation och projektledning samt produktutveckling. Tillsammans med Prevas, duktigt på produktutveckling, inbyggd teknik och effektiva produktionslösningar i kombination med kunskap om applikationer inom många olika områden, skapas en teknikutvecklingspartner med god industriell bredd och kompetens. Inte minst tänker man i sammanhanget på Prevas långa erfarenhet av att förse fordons- och transportindustrin med högkvalitativa och smarta lösningar. Man kan PLM-bitarna och är framstående inom upplägg för smart tillverkning och drift, EAM, Enterprise Asset Management.
Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Prevas-chefen, Magnus Welén konstaterar att förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen uppgår till 19 miljoner euro, motsvarande ca 223 miljoner kronor. Som vanligt på de här nivåerna är förvärvet villkorat av myndighetsgodkännande. Integration av Enmac förväntas påbörjas så snart godkännandet erhållits, vilket kan ta upp till fyra månader.
- Finland och Sverige har starka positioner inom industri och teknologi, säger Prevas-basen Magnus Welén, i en kommentar. Enmac är ett utmärkt komplement till Prevas verksamhet och vi ser stora ömsesidiga marknadssynergier där vi tillsammans kan erbjuda premiumtjänster i hela Norden.
Enmac omsatte 23 miljoner euro under 2023 – motsvarande mer än en kvartsmiljard - med en EBITDA-marginal om 14 procent. Men tillväxtmålen stannar inte där. Enmac har en gedigen erfarenhet av att identifiera och genomföra framgångsrika förvärv och Prevas ambition är att den nya finska plattformen även fortsättningsvis ska driva såväl organisk som förvärvad tillväxt på den finska marknaden. Bland Enmacs största kunder återfinns Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group och Fortum.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title