Konsulterna

ERP: Accentureägda Avanade plockar hem mångmiljon kontrakt med global svensk plasttillverkare

Konsulten Accentures majoritetsägda bolag, Avanade, har plockat hem en stororder från den globala plasttillverkaren Trioworld. Avanade är duktigt och fokuserat på Microsoft-mjukvarorna och ska utveckla en ny affärssystemslösning som ska att stärka och effektivisera Trioworlds tillväxtresa. Avtalet är värt ett tvåsiffrigt miljonbelopp, alltså minst tio miljoner.
Trioworld är följaktligen ingen liten spelare utan en av världens ledande tillverkare av plastförpackningslösningar. Tjänste- och systemintegratören Avanade ska enligt det nytecknade avtalet under de kommande tre åren utveckla och implementera ett nytt framtidssäkert IT-system som samordnar Trioworlds många arbetsprocesser – från lager och produktion till rapportering och dokumentation av hållbarhetssatsningar.
- Redan från start letade vi efter en Microsoft-baserad lösning för att samordna vårt ERP-landskap och fortsätta använda våra befintliga processer. Avanades partnerskap med Microsoft (IT-jätten är en av delägarna) och djupa kunskaper om industriella applikationer i Microsofts ekosystem var en avgörande fördel. Vi ser fram emot att arbeta med Avanade och att dra fördel av det nya systemet, säger Andrew Lord, CFO för Trioworld.
Lösningen är baserad på Microsoft D365 F&SCM-plattform. Avanade räknar med att utvecklingen av det nya affärssystemet inleds i början av 2024.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Monitor ERPs nya koncernledning tar sats för högre internationell tillväxt och vassare servicekvalitet

Affärssystemutvecklaren Monitor, framför allt starka inom ERP för mindre och medelstora tillverkningsföretag, berättar i dag att man stärker sin organisation med en ny koncernledning.
Morgan Persson, tidigare VD för Monitor ERP, blir koncernchef och Adrian Aptowitzer, tidigare konsultchef på Monitor ERP i Sverige utses till ny VD för Monitor ERP i Sverige. ”Denna strategiska förändring markerar en ny era för Monitor ERP och dess engagemang för fortsatt internationell tillväxt och högkvalitativ service till sina kunder,” skriver bolaget i en pressrelease.
– Det känns väldigt kul att ta steget till att bli renodlad koncernchef. I takt med att bolaget växer och att vi expanderar så pass mycket på den internationella marknaden är det här ett naturligt steg för oss att ta för vår fortsatta expansion. Vi gör detta för att fortsätta att växa på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt samt för att ge våra kunder den allra bästa servicen, säger Morgan Persson Monitors nye koncernchef i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS på köprond inom AI för försvars- och tillverkningsindustrin – förvärvar amerikanska Falkonry

IFS på köprond inom AI för tillverknings- och försvarsindustrin – förvärvar amerikanska Falkonry Den explosiva utvecklingen av AI, Artificiell Intelligens, lämnar få mjukvaruutvecklare eller företagsansvariga i lugn och ro. Utvecklingen är explosiv och för den som vill vara med på framtidståget gäller det att haka på nu. IFS och koncernchefen Darren Roos är inget undantag i denna jakt på effektiva lösningar. Under den gångna veckan meddelade han att den svenska affärssystemutvecklaren, IFS, köper amerikanska Falkonry. Detta Kalifornien-baserade mjukvaruföretag har specialiserat sig på industriell AI med siktet inställt på att leverera automatiserad, höghastighetsdataanalys till tillverknings- och försvarsindustrin.
En poäng med Falkonrys lösning är att den AI-baserade, självlärande lösning man tagit fram kontinuerligt övervakar stora mängder data relaterat till industriella anläggnings-tillgångar, maskiner, system och industriella processer för att upptäcka och analysera ovanligt beteende och orsaker till fel.
I en kommentar säger Darren Roos:
- Falkonry är unikt på marknaden eftersom dess teknologi är agnostisk och dessutom inte kräver datavetare. Dessa stora skillnader som Falkonry kan lägga upp på bordet innebär att lösningen är både skalbar och har en låg kostnad att implementera – två grundläggande egenskaper som i hög grad överensstämmer med våra egna värderingar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFRY samarbetar med Metsä Tissue i mångmiljardprojektet Framtidsfabriken i Mariestad

Ett av de mer spännande projekten inom svensk tillverkningsindustri just nu är Metsä Tissues (en del av Metsä Group), investering utvecklingsprojektet Framtidsfabriken i Mariestad. Målsättningen är att skapa en anläggning med världsledande miljö- och driftprestanda inom mjukpappersproduktion. Detta genom att modernisera och expandera bruket i Mariestad. Byggnadsarbetet inleddes våren 2023 och det nya moderniserade bruket planeras vara i drift i slutet av 2025. Totalt handlar investeringarna om 370 miljoner euro, motsvarande drygt miljarder kronor.
- Denna satsning är inte bara en dröm, utan Metsä investerar 4,2 miljarder svenska kronor, vilket gör det till en av de mest betydelsefulla investeringarna i mjukpappersindustrin i Europa. Vi har en stark tro på vår strategi med lokal och hållbar färskfiberproduktion samt våra starka varumärken, Lambi, Serla och Katrin”, sa Jani Sillanpää, senior VP Metsä Tissue Nordics i samband med en ceremoni vid grundstensläggningen i förra veckan.
Detta projekt är förstås bara i kraft av sin storlek, omfattning och högt ställda ambitioner hyperintressant inom konsultbranschen. Flera konsultbolag är också inblandade i utvecklings- och byggarbetet. Tidigare har PLM&ERP News rapporterat om Etteplans del av projektet, som handlar om att genomföra Balance of Plant-ingenjörstjänster (BoP). Men det finns fler inblandade: AFRY.
Den svenska storkonsulten berättar idag att man har varit involverat i förprojektet och att man nu också hr blivit utvald som partner för leveranser av flera tjänster under byggnationen. Deras uppdrag omfattar både expansion och anpassning av befintligt bruk, vilket inkluderar deltagande i Metsä Tissues projektorganisation, inklusive byggledning, tidsplanering och samordning av tekniska aktiviteter.
- AFRY är en välkänd och erfaren aktör inom industrisektorn, som tillhandahåller kompetens inom många teknikområden – därför känns det väldigt bra att ha dem som stöd i detta unika projekt, säger Esa Paavolainen, VP Projects Metsä Tissue.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Prevas tar hem order på flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Industrikonsulten Prevas berättar idag att man fått in en order från Hydroscand i Örebro. Detta bolag tillverkar hydraulslangar och är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.
Prevas fick uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen mot ett mer driftssäkert och flexibelt system, som även är möjligt att expandera och utveckla vidare med nya funktioner.
- Samarbetet med Prevas har fungerat väldigt bra, summerar Fredrik Järnberg, platschef på Hydroscand OEM i Örebro. Jag tror att det är kombinationen av teknisk och social kompetens som har varit avgörande för att vi har kunnat jobba som kollegor och lyckats sy ihop projektet tillsammans. Vi har också fått bra dokumentation och löpande information vilket gjort att vi känt oss trygga med processen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hon är ServiceNows nya chef för den svenska rörelsen

ServiceNow, leverantör av plattformar för digitala arbetsflöden, har utsett Victoria Rosell till Sverigechef med start i september. Rosell har gedigen erfarenhet från IT-branschen, och kommer närmast från en ledande roll på IBM, som landschef för företagsförsäljningen.
Hon kommer nu att sätta riktningen för ServiceNows fortsatta tillväxt i Sverige, med målet att accelerera tillväxten ytterligare. Till saken hör att Rosell kom till ServiceNow redan våras, då hon tillträdde rollen som senior försäljningsdirektör på plattformsföretaget.
- Jag ser verkligen fram emot att ta mig an rollen som sverigechef för ett så visionärt och innovativt bolag. Sedan jag började på ServiceNow har jag imponerats av bolaget och framförallt av det svenska teamet. Något som också har uppmärksammats är att ServiceNow Sverige nyligen fick sin första Great Place to Work-certifiering. Jag har tidigare jobbat mycket med både data och AI, och ser det som viktigt att vara en del av utvecklingen inom området. Därför känns bolagets snabba framsteg och expanderande erbjudande väldigt spännande. Jag är övertygad om att ServiceNow är framtidens plattformsbolag och att vi har många möjligheter i Sverige framöver, säger Victoria Rosell.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Boston Consulting: ”Stor outnyttjad potential i cirkulär ekonomi bland nordiska företag”

Stjärnkonsulten Boston Consulting Group (BCG) konstaterar i en färsk rapport att en förhållandevis liten andel av den nordiska industrin är i dag cirkulär och att det finns stora skillnader mellan i vilken utsträckning olika material återvinns - metall återvinns till exempel i väldigt hög grad (över 90 %) medan bara 26 procent av all plast återvinns.
Med detta och flera andra faktorer som grund konkluderar BCG att stora marknadsmässiga fördelar finns att hämta för bolag som anammar mer cirkulära affärsmodeller. Allt enligt rapporten, “Nordic Circular Economy: A Pathway to Sustainable Growth and Resilience”, som offentliggörs av Boston Consulting Group (BCG) i dag.
- Det skapas en naturlig fördröjning i möjligheten att återvinna när material till exempel är bundet i fastigheter. Med det sagt så finns det stor potential för flertalet stora svenska industrier att bli bättre på cirkulära affärsmodeller, säger Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till rapporten.
Hon konstaterar vidare att en cirkulär produktionskedja möjliggör för företag att dra nytta av nya typer av värdeskapande faktorer som kostnadssänkningar och bättre riskhantering.
Cornander har också tittat på hur man kan implementera en cirkulär produktionskedja från råmaterial och produktdesign till affärsmodell och återvinning av komponenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Företagsledare positiva till generativ AI: ”Ger ökade intäkter och minskade kostnader”

NY UNDERSÖKNING FRÅN CAPGEMINI. Majoriteten av företagsledare är positiva till generativ AI och hela tre av fyra anser att fördelarna med generativ AI väger upp nackdelarna.
Det framgår av den nya rapporten ”Harnessing the value of generative AI” från Capgeminis forskningsinstitut. Nästan hundra procent av de intervjuade håller också med om att generativ AI har blivit en fråga för företagens styrelser. Företagen har höga förväntningar på den tekniska utvecklingen och räknar med minskade kostnader på 7 procent redan inom tre år efter en implementering av den nya tekniken och försäljningsökningar med i snitt 8 procent.
Rapporten bygger på ett ovanligt omfattande underlag. Bland annat med 1 000 företag som är intresserade av att utforska generativ AI i 13 länder, bl a USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige. Dessutom genomfördes djupintervjuer med tio branschledare. Den stora majoriteten (99%) av de undersökta organisationerna hade årliga intäkter på över 1 miljard dollar och över hälften (55%) hade intäkter över 5 miljarder dollar.
– Generativ AI är ett kraftfullt verktyg som snabbt kommer att skapa nya värden hos företagen. Därför är det ingen överraskning att det redan står högst upp på agendan i praktiskt taget alla stora företag, säger Thomas Svahn, Chef för Insights & Data på Capgemini Sverige, och fortsätter: ”Fördelarna med generativ AI för både företagen och de anställda är många, men för att kunna skala upp tekniken krävs en strategi som utgår från människan och skapar förtroende och engagemang.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/ALM/mjukvaruutveckling: Ledande nordiska Polarion-återförsäljaren Taipuva expanderar till Polen

Nordiskt verksamma konsulten på ALM-området, Taipuva Consulting, berättar att man utvidgar tillväxtresan genom att expandera verksamheten till Polen. Bolaget är mest känt som en specialist på ALM-området, eller Application Lifecycle Management, och en av marknadens mer framstående plattformar, Polarion som också är en del av Siemens Digital Industries Softwares PLM-portfölj, Xcelerator.
Allmänt är ALM idag en av de viktigaste sub-PLM-lösningarna. Varför? Svaret är att det handlar om mjukvaruutveckling, en av de kanske knepigaste domänerna att integrera i produktutvecklingsarbetet. Samtidigt är mjukvaror numera en del av snart sagt alla lite mer avancerade produkter. Poängen med vassa lösningssviter inom denna domän är det stora värdet som kommer med integrerade system, som kan hantera människor, verktyg och processer kring mjukvaru-applikationer. Inte minst då sett till de tidsvinster som kan göras av att reda från start kunna skapa och vidmakthålla sånt som logik, kvalitet och funktion - från de första kravspecarna och sedan i utvecklingsarbetet, genom testning och underhåll, till avveckling och ”pensionering”. Av bland annat dessa skäl är PLM-integrerade lösningar, där sömlösheten är långt driven, till stor hjälp. Detta gäller i högsta grad för Polarion-plattformen.
I detta har Taipuva haft lyckats bra som en långsiktig kund- och och samarbetspartner till Siemens. I december förra året rapporterade t ex PLM&ERP News att bolaget blivit “Gold Partner” till Siemens Digital Industry Software. Med detta på fötterna går man idag vidare med en expansion till Polen.
- Vi är stolta över att ha blivit erkända som en ledande återförsäljare i Norden och ser fram emot att dela vår expertis och kunskap med kunder i Polen, kommenterar Taipuvas CEO, Tord Ringenhall, saken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: AFRY tar hem projekt kring storskalig systemstudie för hållbar energiomställning

Svenska storkonsulten AFRY har plockat hem en intressant order kring en storskalig systemstudie på energisidan. Det är Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) som har valt AFRY för att genomföra denna studie i syfte att stötta den snabba utbyggnaden av det nationella transmissionsnätet. Studien ska även beakta utmaningarna som uppstår av den omfattande integrationen av förnybara energikällor in i energisystemet med fokus att förbättra tillförlitligheten och stabiliteten i nätet.
- Hos AFRY är vi dedikerade pionjärer inom innovativa lösningar som främjar hållbar utveckling för samhällen och industrier över hela världen. Vi är stolta över att bidra till detta banbrytande projekt, som stödjer Egypten i dess övergång till ett grönare energisystem säger Tord Karlberg, affärsområdeschef för Transmission och Distribution, Sverige.
Bakgrunden är att Egyptens strategi för hållbar energi fastslår en ambitiös vision att väsentligt öka produktionen av förnybar energi inom de kommande sju åren, med målet att nå 42 procent av hållbar energiproduktion före 2035. Denna strategi understryker landets åtagande för en grönare framtid och belyser samtidigt behovet av omfattande åtgärder för att säkerställa nätets säkerhet och stabilitet.
AFRY vann ordern efter en konkurrensutsatt internationell anbudsprocess.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title