Konsulterna

Nordisk storspelare i hård satsning på PLM- och PTC-lösningar: Köper Econocap och tar sikte...

Det är ingen överdrift att konstatera att den nordiska PLM-marknaden under de senaste åren genomgått dramatiska förändringar. Inte bara relaterat till teknologiexplotionen, utan också för att denna utveckling reflekteras i ökade kundkrav på att få PLM-partners som behärskar mer av värdekedjan kring hela produktframtagnings- och distributionsprocessen. Den tid när PLM bara handlade om produktutvecklings-relaterade faser börjar kort sagt blekna bort och aktörerna på denna marknad i förändring agerar för att konsolidera sina kapabiliteter, både kommersiellt och tekniskt. Liksom det idag inte bara handlar om att serva lokala spelare på lokala marknader; man måste i flera fall vara beredd och kunna hänga med sina kunder och uppdragsgivare ut i världen. Nätet har på många sätt fått gränser att erodera.
Med detta som bakgrund är det intressant att notera dagens stora nyhet på den nordiska PLM-marknaden: Koncernen 9altitudes stärker sin PTC-position med ett nyförvärv, som innebär att Econocap Danmark blir en del av 9altitudes-gruppen. Tillsammans med Optimate och Bredana Solutions – två andra danska bolag – blir Econocap hjärtat i 9altitudes danska verksamhet. För de som inte redan visste det kan konstateras att 9altitudes i Danmark levererar digitala projekt inom de flesta tre- och tvåbokstavsakronymer som finns på marknaden: ERP - CRM - PLM - IOT - BI - DMS och CAD. Det är därmed ingen lite spelare vi talar om. Med Econocap Danmarks genererar gruppen en konsoliderad omsättning på cirka 85 miljoner euro, motsvarande drygt 850 miljoner kronor, och omfattar nästan 500 anställda i fem länder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: De lanserar ännu ett nytt bolag för Sigma: ”Fokus på digital tillgänglighet”

Konsultbranschen går idag för högtryck efter det som förhoppningsvis blir pandemins sista fas. Det råder kort sagt en stark tillväxt i branschen, där hälften av konsultbolagen visar tvåsiffriga tillväxttal. En tredjedel av företagen har en tillväxt på över 20 procent. Medelvärdet ligger på hela 16,3 procent vilket är högre än tillväxtåret 2018. Förra årets Q2 blev svag till följd av den inledande fasen av pandemin, men nu är efterfrågan på marknaden återigen väldigt stark inom de flesta sektorerna.
Det är skenet av denna utvecklingstrend intressant att se att IT- och teknikkonsulten Sigma technology Group sedan slutet av 2020 har startat nio nya företag för att möta det växande behovet av digitalisering, intelligenta IT-lösningar och molntjänster.
Målet är att skapa 700 nya jobb inom de kommande tre åren, och etablera Sigma Technology på nya marknader. En av Sigma Technology Groups senaste lanseringar är Sigma Technology Digital Solutions, ett Göteborgsbaserat företag som leds av Anna Lantz, VD, och Lotta Berlin, vice VD.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Simulering & Analys: Därför stärker Etteplan upp sin CAE-satsning och -organisation

Att teknik- och IT-konsulten Etteplan nu i dagarna meddelat att man förstärker sitt erbjudande inom Simulering & Analys (CAE) är både klokt och förutseende. Inte minst med tanke på hur detta sub-PLM-område vuxit de senaste åren. Med ökade investeringar i trakterna av 10 procent från världens företag står CAE för nära 15 procent av totalvärdet för de globala PLM-satsningarna. I detta är Norden, Etteplans hemmamarknad, inget undantag, snarare tvärtom.
Det är inte så att Simulering & Analys idag är något som bara berör produktutvecklingssidan, tvärtom är det sånt som i högsta grad berör både tidigare och senare faser av produktframtagningsprocesserna, tillverkningssidan sålunda också den inkluderad.
För Etteplan är läget dessutom sånt att man är en framstående tjänsteleverantör inom additiv tillverkning (3D-printing) och optimering (AMO), vilket idag är stark kopplat till simulering. Att man till detta nu lägger en förstärkning av sitt erbjudande inom CAE förefaller därför vara ett klokt och framsynt drag.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon funderar på att knoppa av affärsområdet Product Information till börsen

IT- och teknikkonsulten Semcon funderar på att knoppa av ett av sina två affärsområden, Product Information. I en pressrelease berättar bolaget idag att man inte bara genomför en intern separation av detta affärsområde, utan också nu tagit ett styrelsebeslut på att utreda en börsnotering av Product Information.
I dagsläget står denna del av bolagets två tunga affärsområden - det andra är Engineering & Digital Services – för runt 40 procent av omsättningen.
– Styrelsen ser att det finns förutsättningar för respektive verksamhet att genom ett ökat fokus bättre ta tillvara tillväxtpotentialen på egen hand, vilket stärker det långsiktiga aktieägarvärdet, säger Semcons styrelseordförande Eva Elmstedt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Partnerskapet med Addovation bakom SAAB Kockums lyckade uppgradering av IFS-plattformen

Svenska försvarskoncernen SAAB har en lång historik tillsammans med ERP-utvecklaren IFS och deras Applications-svit. När dotterbolaget SAAB Kockums för fem månader sedan bestämde sig för att uppgradera sin Applications-plattform till version 10 blev det IFS-partnern Addovation som valdes ut för att effektuera jobbet. Vilka var skälen?
- Addovation arbetade snabbt och effektivt tillsammans med oss och vi är nöjda med deras engagemang och professionalism. Under hela projektet gav bolaget oss full uppmärksamhet och levererade inom tidsramen och budgeten. De uppfyllde kort sagt våra höga förväntningar, säger Tore Bergman, projektledare på SAAB Kockums, i en kommentar.
Vilka är de viktiga kapabiliteterna som utmärker IFS Applications 10, som nu implementerats?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING och avancerad ANALYS: Dassaultpartnern PLM Group växer på CAE-sidan med köpet av PLM...

EN KLOK SATSNING. Nordens största SOLIDWORKS-partner, PLM Group, satsar på att bredda sitt marknadserbjudande med avancerad simulering. Det är dagens stora nyhet inom den nordiska PLM-världen.
Satsningen är ytterligare en signal till produktutvecklare och tillverkare om simulering och analysens allt viktigare roll inom produktframtagningen. Området har vuxit kontinuerligt och kraftfullt de senaste tio åren och analytiker pekar samstämmigt på att denna trend kommer att fortsätta i takt med digitaliseringen av alla inslag i produktutvecklingsarbetet. När man jobbar med huvudsakligen digitala prototyper, som initialt bara finns som 3D-modeller, blir betydelsen av att testa, validera, funktionalitetsutveckla och se till att det som utvecklas håller sig inom de regel- och lagkrav som finns, avgörande för framgång.
Vad som idag annonseras är att PLM Group, som alltså är Dassault Systèmes mainstream 3DCAx och PLM-mjukvara, SOLIDWORKS´ största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology. Detta bolag har ett stort antal kunder inom olika branscher som arbetar med 3D-produktdesign och avancerad simulering i Norge och innebär att PLM Group förstärker sitt utbud.
- PLM Technology AS kunder och kompetens kommer att påskynda våra ambitioner att bli en ledande partner för avancerad simulering i Norden, säger Jan Lundström, CEO för PLM Group i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

DIGITALISERAT INDUSTRIUNDERHÅLL: Momentum köper Intertechna – Ola Jönsson ny VD

Momentum Group köper Intertechna, ett välkänt företag inom områden som industriellt underhåll och kalibrering. Bolaget levererar i detta avancerade datorbaserade system inom process, läkemedel, kärnkraft, stålindustri och är sedan 1992 ett ackrediterat laboratorium för att serva industrin med precisions-kalibreringar. Vidare har man ett komplett program av kalibrerings-utrustning för tryck-, temperatur- och elektriska signaler.
– Vi tar nu ytterligare ett spännande steg i vår tillväxtstrategi för koncernens affärsområde Komponenter & Tjänster tillsammans med Intertechna, säger Ulf Lilius, VD och koncernchef för Momentumgruppen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: HiQs förvärv av Advicon ”en drömsituation”

Den snabba utvecklingen inom digitaliseringen sätter sina spår i form av en allt snabbare snurrande förvärvskarusell. Med siktet inställt på att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag meddelade HiQ igår att man köper det Lundabaserade IT-konsultbolaget Advicon med sina 25 anställda.
Advicon grundades 2014 och har kunder inom ett flertal branscher, allt från små privata företag till offentliga organisationer och globala marknadsledande koncerner. Bolagets idé är att driva ett företag som bygger på respekt för kundens behov och en kultur som betonar team-arbete och personlig utveckling som redskap för att lyckas.
– Vi har en stark utveckling av vår verksamhet i Skåne och ett fantastiskt team som jobbar med några av Nordens ledande företag. Detsamma gäller för Advicon, och att kombinera våra två verksamheter gör att vi stärker vår position ytterligare, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIAs köp av BudSoft: Logisk satsning ger spetsig udd inom analys & simulering

En sak är glasklar – utvecklingen inom PLM-sfären är dramatisk. Inte bara ifråga om teknologiexplosionen de senaste åren, utan också för att denna i sin tur skapar en slags kommersiell turbulens när bolagen som är verksamma på marknaden stärker upp de delar som krävs för att hålla och utveckla spetspositioner.
Svenska PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA är ett talande exempel. Bolaget har sedan några år systematiskt vässat sina klor när det gäller simulering och analys (CAE-området) och när man idag meddelar att detta bolag inom Addnode-gruppen köper det ledande polska simuleringsbolaget BudSoft, är det en logisk utvecklingstrend som förlängs.
BudSoft jobbar med avancerad simulering och har mer än 25 års erfarenhet av industriella simuleringar inom områden som bil-, flyg- och försvarsindustri, industriutrustning, väg- och vattenbyggnad samt energi, bearbetning och allmännyttiga tjänster.
- Dr Witold Kakol har byggt ett imponerande team med världsledande kunskaper inom avancerad simulering baserad på SIMULIAs portfolio. Polen är en snabbväxande europeisk region med mycket framgångsrika företag där TECHNIA kan stödja digitaliserings- och globaliseringsbehoven," säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer om dagens affär.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing