Konsulterna

KONFIGURATION/CPQ: Tacton, Gretsky-modellen och vägen mot Mount Everest topp – möt bolagets CPO Nils...

Svenska utvecklaren av konfigurationslösningar, Tacton, har alltid haft stora ambitioner. När VerkstadsForum/PLM&ERP News 2012 gjorde en intervju med dåvarande CEOn, Christer Wallberg, hade han en stiliserad tuschritad bild av Mount Everest på sitt whiteboard. På teckningen fanns utprickat intäktssiffror och årtal i stigande ordning mot allt högre höjder. Målet var att nå ända till toppen på detta världens högsta berg, där siffrorna 500 miljoner år 2020 stod skrivna. Symboliken är en stark reflex av de höga målnivåer man alltid haft i bolaget.
2012 var detta med en halv miljard i intäkter inte på något vis självklart och man har ännu en liten bit kvar. Men bolaget är på god väg mot Everest-målet. Man drar i dagsläget in ca 350 miljoner om året; något som bl a är resultatet av en ordentlig skjuts relaterat till en strategisk nyorientering som skedde under 2015. Det berättar Tactons CPO, Nils Olsson, i dagens djupintervju:
- Då ändrade vi strategin rätt drastiskt. Vi gick från att huvudsakligen sälja projekt- och managementkonsulting till att tippa över mot mer mjukvara bl a genom att skapa en software-as-a-service-modell (SaaS). Jag ska villigt erkänna att övergången till SaaS-modellen kändes av i magtrakten. Men med ”Gretsky-modellen” kändes det ändå helst rätt.Denna modell går ut på att det är bättre att vara dit pucken är på väg, än där den är vid ett givet tillfälle.

Rekordår för PLM: Fortsatt starka investeringar med elektronikmjukvarustöd i topp

När CIMdata vid halvårsskiftet redovisade sin sedvanliga rapportsvit över marknadsutvecklingen på PLM-området under fjolåret (2018) kan man konstatera att tillväxten för branschen fortsätter att ligga på höga tal.
Totalt växte investeringarna i marknadsaktörernas mjukvaror och tjänster till 47,8 miljarder dollar, vilket i svenska kronor motsvarar nära 460 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med 2017.
Bland de stora områdena inom PLM blev mjukvarustöd för design och konstruktion av elektroniska system, EDA, det största enskilda. EDA handlar om allt från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC) och var klart störst före SI/VAR (integration och åf) och cPDm under 2018.

PLM/CAE: ”TECHNIAs satsning på ett nytt simuleringscenter ett bevis på bolagets stora ambitioner”

Att simulering och analys (S&A) är ett av hetaste sub-PLM-områden behöver ingen tvivla på. I takt med att virtuell produktutveckling och digitaliseringen av hela produktframtagningsprocessen slagit igenom blir betydelsen av att kunna testa och validera sína digitala modeller redan innan de finns i fysisk form helt avgörande för effektivt utvecklingsarbete.
Det är i skenet av detta svenska IT-koncernens, Addnode, köp av två CAE-bolag - Strategic Simulation & Analysis (SSA) ochSIMULEON - i slutet av förra året ska ses.
Nyligen meddelade TECHNIA att bolagen integrerats i verksamheten och numera utgör fundamentet i det nyetablerade ”Simulation Centre of Excellence” som den svenska PLM-konsulten dragit igång.

PLM: TECHNIA utsett till en av Dassaults mest lovande partners

Svenska PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern, Technia, har av tidningen CIO Review, som ett av tio företag utsetts till en av den franska PLM-utvecklarens mest lovande partners.
Det är alltid lite knepigt att värdera enskilda tidningars listor av den här typen, men klart är att man från CIO Reviews sida gått mycket noggrant och objektivt till väga när man tagit fram listan, “Top 10 Dassault Systèmes Solution Providers”.
Listan består av leverantörer vars, ”föredömliga standarder har berättigat beröm från en framstående urvalspanel med VDar, CIOer och VCer, industrianalytiker och tidningens redaktionsråd.”

Capgemini och Telia Sverige i strategiskt samarbete inom 5G

Capgemini och Telia Sverige ska samarbeta inom 5G. Partnerskapet tar sikte på att bygga nyckelfunktioner för att möjliggöra att svenska industrier förblir i digitala framkant. Genom 5G-teknik kommer Capgemini menar sig också att genom detta samarbete kunna, ”ta digital innovation till nästa nivå och skapa nya affärsmodeller tillsammans med kunderna.”
- 5G förstärker digitaliseringen radikalt, vilket gör det möjligt att nå nästa nivå, och det är precis vad våra kunder förväntar sig att vi ska hjälpa dem att göra, säger Tobias Larsson, VP på Capgemini Invent och ansvarig för 5G i Sverige.

PLM: Svenska ALTEN tar hem konsultavtal med forskningsanläggningen ESS i Lund

Teknik- och IT-konsulten ALTENs svenska avdelning har fått en tilldelning i European Spallation Source’s (ESS) upphandling av konsulttjänster. Avtalet gäller från och med 1 juli 2019 och fyra år framåt.
Forskningsanläggningen är för närvarande under konstruktion i Lund, kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla.
ALTEN bidrar till detta projekt genom kompetens inom projektledning, kravställning, systemanalys och systemarkitektur samt konsulter inom PLM, EAM, CAD och CAE, säger ALTEN Sveriges chef, Martin Segerström.

ERP: Rekordstark tillväxttakt för IFS höjer ribban för andra halvåret

Svenska affärssystemutvecklaren IFS rapporterar en 48-procentig ökning av licensintäkterna och 85 procent justerad EBITDA-tillväxt under första halvåret 2019.
Bolagschefen, Darren Roos, konstaterar att man därmed höjer riktlinjerna för intäkterna avseende helåret 2019 till knappt 6,4 miljarder kronor (motsvarande 711 miljoner dollar). Detta motsvarar en årligt tillväxttakt på 21 procent, vilket gör den svenska ERP-spelaren till ett av de kraftfullast växande bolagen när det gäller större utvecklare av affärssystem.
- När jag ser tillbaka på andra kvartalet 2018, mitt första hela kvartal med IFS, är det svårt att känna sig annat än stolt över den utveckling vi visat upp, säger Roos.

INDUSTRI 4.0: Teknikkonsulten ÅF och Siemens fördjupar samarbetet kring ”virtuell driftsättning”

Ett nyckelbegrepp när det gäller industriell automation är ”Virtual Commissioning”, eller på svenska, ”virtuell driftsättning”. I princip är poängen här att digitalt och sömlöst kunna föra över hela koden för hur en tillverkningsprocess ska se ut direkt från (och baserat på) produktutvecklingsarbetet till produktionslinan. Siemens är i detta faktiskt ensamma om att ha utvecklat en lösning där hela tillverkningsprocessen kan simuleras och optimeras innan den förs över till den fysiska världen och till PLCerna på verkstadsgolvet.
Det är i de här kapabiliteterna vi kan finna bakgrunden till dagens besked om att teknikkonsulten ÅF Pöyry, Siemens Digital Industries och Siemens PLM Software fördjupar sitt strategiska samarbete kring digitala industrilösningar genom ett särskilt erbjudande inom Virtual Commissioning.

PLM & ERP: Implema och Technia lanserar ny tjänst

Bra ihopkopplade PLM- och ERP-system är en förutsättning för en effektiv helhetsfunktionalitet i produktframtagning och administration.
I skenet av detta är dagens nyhet från PLM-konsulten Technia och affärssystembolaget Implema synnerligen intressant. Båda företagen har mycket god renommé och representerar mjukvarusviter av substantiella marknadsbetydelse. I Technias fall är det framför allt Dassault Systemes PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, och för Implema handlar det om SAPs och Microsofts Dynamics’ plattformar.

Capgemini blir en av Volvo Cars huvudleverantörer inom molnet och digital transformation

Det rullar på bra för Capgemini. Idag meddelar bolaget att man ingått ett nytt treårigt förvaltnings- och utvecklingssamarbete med Volvo Cars.
Den globala jättekonsulten kommer att leverera ett brett utbud av transformationstjänster, inklusive produktorientering, DevOps och molntjänster. Det nya avtalet, menar man, ”förstärker det långsiktiga samarbetet mellan Capgemini och Volvo Cars.” Det gör också Capgemini till en av Volvos huvudpartners inom digital transformation och molntjänster.
Tyngdpunkten i dagens annonserade avtal ligger på tjänster och annat relaterat till den svensk-kinesiska fordonstillverkarens SAP-lösningar. Utanför Volvo Cars affärssystemsida, på PLM-området, är det således andra leverantörer som gäller. Här är det Siemens Teamcentersvit och Dassaults CAD-lösning CATIA som är huvudverktygen. Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing