Konsulterna

Volvo drar ner med 1250 i Sverige – men det är inte bara en...

Volvokoncernen drar ner antalet tjänstemän med 4100 globalt. I Sverige handlar det om 1250 som berörs. Skälet är OVID-19-krisen, som ”förväntas påverka den ekonomiska aktiviteten på många av Volvokoncernens stora marknader på kort och medellång sikt.”
Men i en pressrelease påpekar bolaget också att det inte bara handlar om en förväntad minskning av efterfrågan, utan man ser också att Coronaproblematiken påskyndar omställningen mot utveckling och tillverkning av hållbara transportlösningar.
- Visst betyder Coronaepidemin mycket och har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Men parallellt kommer vi att påskynda det kompetensskifte som krävs för nya teknologier och affärsmodeller, säger koncernchefen Martin Lundstedt.
Den senare biten handlar på sista raden om elektrifieringen och utvecklingen av autonoma funktioner som kräver nya kompetenser och metodikupplägg i utvecklingsarbetet. Men också om Industri 4.0-spåret, AI och nya teknologier, liksom om en helt ny bild av hur godstransporter kommer att utvecklas. Vi ska bl a titta på hur denna vision ser ut, Industri 4.0-spårets betydelse för bolaget och PLM i denna artikel.

GÄSTKRÖNIKA: Därför är PLM avgörande om bolag vill överleva på en framtida marknad

”Brist på ny arbetskraft och talanger samtidigt som arbetsstyrkan blir allt äldre, en ökad konkurrens och därmed ett ökat kostnadstryck. Lägg på detta den digital disruptionen som förändrar hela branscher. En absolut nödvändighet för företag som vill överleva och lyckas på en globaliserad marknad är därför PLM, Product Lifecycle Management.”
Det hävdar idag PTC-partnern, svenska PDSVISIONs Aleksander Patz Cholakov i en gästkrönika. ”PLM är den process som används för att hantera en produkts hela livscykel – från idé, via design, till tillverkning och så småningom återvinning. Fördelarna med en effektiv process är många: minskade kostnader, snabbare time-to-market, högre produktkvalitet och inte minst sparad tid,” skriver han.
Klicka på rubriken för att läsa hela Aleksander Patz artikel.

SEMCON: Digital tvilling i viktig roll i ny revolutionerande lösning för strålbaserad cancerbehandling

Strålbehandling för cancer kan ge tuffa biverkningar för patienterna. Men genom ny teknik i samband med denna terapityp kan man nu mildra flera oönskade bieffekter. Detta genom att ta tillvara på möjligheterna med ny realtidsbaserad 3D-teknik.
Lösningen - en världsunik protonbehandling med minimala biverkningar för olika typer av cancer - har utvecklats av Kongsberg Beam Technology. Teknikkonsulten Semcon har ansvarat för de tekniska och digitala delarna i projektet.
En viktig poäng är att man med en digital tvilling av det drabbade organet har lyckats göra strålbehandling av tumörer mer exakt än tidigare.
Vilken mjukvara som ska användas är ännu inte klar när det gäller 3D-bilden, uppger Semcons pressansvarige, Per Nilsson.
- Det finns flera olika alternativ som är möjliga men vilket som ska användas är i detta skede inte bestämt, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Infor och Elvenite fördjupar samarbetet kring molnlösningar för livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är en av ERP-utvecklaren Infors målvertikaler för sina affärssystem. Man har med tiden också utvecklat sofistikerade, branschspecifika affärslösningar för molnet och har fått ett bra genomslag i sina specialsegment.
Idag meddelar Infor att man fördjupar sitt samarbete med Elvenite. Det senare bolaget är känt som en leverantör av en kombination av modern teknologi och driftsäkra implementeringar för livsmedelsproducernter och dagligvaruhandeln i Norden. Allt baserat på Infors ”CloudSuite Food & Beverage”.
- Samarbetet med Infor ger oss tillgång till den senaste teknologin. Det gör att vi kan kombinera Infors branschanpassade CloudSuite-lösningar med vår kunskap om livsmedelsindustrins utmaningar, affärs- och verksamhetsprocesser, en kombination som är oerhört värdefull för våra kunder, säger Mathias Dyberg, VD på Elvenite.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM I MOLNET: Eurostep får ”co-sell-ready-stämpel” i Microsofts partnerprogram

Svenska PLM-utvecklaren Eurostep tillkännagav idag att man har fått status som, ”co-sell ready”, alltså ”redo att parallellförsälja” genom Microsoft-partnerprogrammet. Med sin långsiktiga relation som Microsoft Gold Partner ingår Eurostep därmed i en elitgrupp av globala oberoende mjukvaruförsäljare utvalda av Microsoft för gemensamma försäljnings-, support- och ”go-to-market-initiativ”.
En viktig poäng i sammanhanget är att Eurostep med ”co-sell-stämpeln” kommer att ha tillgång till Microsofts globala försäljningsstyrka, vilket naturligtvis är ett ”guldläge” för bolagets ShareAspace-lösningar, som utnyttjar Microsoft moln, Azur, för sin nya ShareAspace Design to Manufacturing-lösning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya EDGECAM 2021: Stora tidsbesparingar genom vässade algoritmer i Hexagons mainstream CAM paradlösning

EDGECAM-specialisten och återförsäljaren Edge Technoplogy berättar idag att man lanserar version 2021 av den uppskattade CAM-mjukvara, som ägs av svenska Hexagon.
Nyheterna är i vanlig ordning många, men Edge Technology-chefen, Anders Brunström, pekar framför allt allmänt på prestandaförbättringar som vässar användarnas produktivitet, kortar beräkningstiderna och ger snabbare verktygsbanor.
- Ett antal av dessa produktivitetshöjningar har uppnåtts genom att minska beräkningstiden genom att förbättra EDGECAMs parallella bearbetningsförmåga, säger han. Två av de mest populära bearbetningscyklerna - Roughing och profilering - drar exempelvis stor nytta av förbättringar av programvarans algoritmer för flera trådar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Produktutveckling: Redsense Medical satsar på Etteplan för medicinsk nyckellösning

Teknik- och IT-konsulten Etteplan har valts till utvecklingspartner när Redsense Medical-koncernen ska industrialisera en slangklämma som används vid hemodialysbehandling.
Projektet inkluderar industrialisering av en prototyp som tidigare utvecklats av Etteplan redo för lansering på marknaden.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digital plattform som kan minska risken för infektioner under operation

Teknik- och IT-konsulten Semcon har tagit fram en ny plattform tillsammans med medicinteknikföretaget Getinge.
Bakgrunden är att en av tio som vårdas på sjukhus får en vårdrelaterad infektion. Med hjälp av en ny digital plattform som Semcon utvecklar tillsammans med Getinge kommer det bli lättare att identifiera var risken för infektioner är som störst under operation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Därför valde Camfil att satsa på Dynamics 365 med Implema som IT-partner

Nejdå, Coronakrisen förlamar inte all affärsverksamhet. Det är dagens meddelande från Implema och tillverkaren av industriella renluftslösningar, Camfil, ett bevis på. Visserligen var det redan under hösten 2019 som Camfil satsade på Implema för att implementera en fullskalig affärssystemslösning för hela deras verksamhet, baserat på Microsoft Dynamics 365. Men nu har mer tillkommit.
Initialt var det den svenska delen av Camfils verksamhet, som innefattar moderbolaget och de svenska produktion och säljenheterna, som körde igång installationsprocessen.
Idag är läget att första Camfilbolaget i denna affär sedan några månader är i produktion med Dynamics 365 och idag meddelas alltså att man, som en fortsättning i detta arbete, också har tecknat långsiktigt samarbetsavtal för support, förvaltning och vidareutveckling med Implema.
- Med Dynamics 365 och Microsofts tänk kring One Version, så tillåter detta att vi kan ha samma lösning på hela koncernen, säger Camfils CIO, Anders Hedenros.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Kanonstart för TECHNIAs digitala premiärevent PLM Innovation Forum 2020 – plus 2000 deltagare

Det var kanske inte så överraskande att Dassaultchefen, Bernard Charles, uppehöll sig vid hälsofrågorna och Life Sciences i sitt öppningsanförande i premiären av TECHNIAs digtala event, PLM Innovation Forum 2020.
- Mer än någonsin har (Corona)krisen tydliggjort att innovation är hjärtat i vad vi måste göra för att klara framtiden. Å andra sidan har detta stått klart under lång tid när vi placerat PLM i centrum för uthållig innovation för att hjälpa våra användare i strävan att harmonisera produkter, naturen och livet genom att använda en samarbetsplattform som hjälper oss att blottlägga det osynliga, planera och imaginera framtiden. Det är själva kärnan, sa den karismatiske DS-ledaren.
Det är så där han alltid uttrycker sig; med vackra ord och övergripande beskrivningar och med blicken visionärt mot horisonten. Detaljarbetet kring PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, överlåter han till de egna utvecklarna, implementatörer, partners som TECHNIA och kunderna/användarna. Och man behöver inte titta särskilt länge på det rikhaltiga innehållet i årets digitala upplaga av PLMIF för att inse att hans idé om en plattform som täcker det mesta när det gäller produktframtagning blivit en näringsrik mylla för innovation.
PLMIF-eventet blivit en succé, som tycks ha nått betydligt fler deltagare än den tidigare fysiska varianten.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing