Krönikor

GÄSTKRÖNIKA: Justeringar i arbetsmetoderna krävs för att passa automationsåldern

Världen håller på att automatiseras. Från distansarbete till shopping online, kontaktlösa betalningar och robotlager: Människor håller i allt större utsträckning på att uteslutas ur ekvationen. Till och med signering av paket försvinner, i takt med att foton blir leveransbevis.
”Enligt uppskattningar av World Economic Forum kan 85 miljoner jobb ha försvunnit till 2025 i och med en förändring i arbetsfördelningen mellan människor och maskiner. Det är inte konstigt att många börjar bli oroliga,” skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Dan Potter, som är ”VP of Product Marketing” hos Qlik, och fortsätter:
”Men det vore ett misstag att vara bekymrad. För varje jobb som försvinner kommer 1,14 att dyka upp, totalt 97 miljoner jobb, och det är roller mer anpassade till den nya människa-maskin-dynamiken. Hur kommer det sig?”
Klicka på rubriken för att läsa gästkrönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Edge Computing i praktiken? Det hänger på brillorna…

Smarta glasögon har stor potential att förändra hur många arbetar och att ge ökad produktivitet. För att få ut det mesta möjliga av glasögonens potential krävs det ofta edgelösningar, för att flytta kapacitet för datahantering och beräkning närmare användarna, skriver Kenni Ramsell på Dynabook, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News..
Vad har edgelösningar i kanten av nätverken och smarta glasögon att göra med varandra? Väldigt mycket visar det sig. Edgelösningar blir en möjliggörare för praktiska tillämpningar med smarta glasögon. Och smarta glasögon blir en konkret anledning att satsa på edgelösningar. Perfekt harmoni, med andra ord.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: Lågkod kan lösa utvecklarbristen – dags att spräcka några myter

Enligt SCB har antalet systemutvecklare i Sverige ökat med 34 procent under de senaste sex åren och är numera ett av landets vanligaste yrken. Det är bland annat resultatet av medvetna satsningar från branschorganisationer och många nya utbildningar inom området. Men det räcker inte, menar Daniel Wand på OutSystems.
Allt fler verksamheter digitaliseras och nästan alla företag, oavsett bransch, behöver hantera olika typer av programvaror och applikationer. Det fortfarande för få utvecklare för att svenska företag och organisationer ska klara av alla digitaliserings- och moderniseringsprojekt. Siffror från branschorganisationen Techsverige visar att det under kommande år, 2022, saknas 70 000 IT-proffs i Sverige och det man mest skriker efter är programmerare.
Vi har helt enkelt kommit till en punkt där det inte räcker att försöka starta fler utbildningar, vi måste försöka göra mer med det vi har, menar Wand.
Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

PLM/GÄSTKRÖNIKA: Hög tid för tillverkningsföretag att överväga molnet, menar PTC’s nordenchef

Att utveckla nya enastående produkter borde vara varje tillverkningsföretags främsta fokus - inte att underhålla brandväggar, patcha IT-sårbarheter eller att lägga ned en massa timmar på att upptäcka och stoppa sofistikerade cyberattacker innan det är försent.
”Jag menar inte att cybersäkerhet inte är ett stort problem bland tillverkningsföretagen. Faktum är att enligt en rapport från Teknikföretagen uppgår antalet cyberattacker mot svenska aktörer från utländska angripare till över 100 000 på årsbasis - vilket kostar svenskt näringsliv miljarder varje år,” skriver PLM- och IIoT-utvecklaren PTC’s nordenchef, Filip Stål, i dagens gästkrönika, och tillägger att skiftet mot distansarbete under pandemin har bara förvärrat en redan oroande situation - och det nu hög tid att ta itu med denna viktiga fråga.
Klicka på rubriken för att läsa hel Filip Ståls krönika.

GÄSTKRÖNIKA: Kan effekten av förarbrist minskas med hjälp av ruttoptimering?

”Samtidigt som behovet och kraven på leveranser ökar minskar antalet förare. Detta sätter stor press på arbetsgivaren att behålla och hitta nya förare. Men det finns en lösning – med ruttoptimering kan förares produktivitet öka avsevärt.” Det menar i alla fall Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, i dagens gästkrönika. Descartes hjälper kunder över hela världen genom lösningar som ger dem tillgång till de beslutsstöd – inom strategisk ruttplanering, transportoptimering och tullhantering – som krävs för full visibilitet och automatisering genom leveranskedjan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: ”Dags att spola myter om lågkod och säkerhet”

Under det senaste året har vi sett flera uppmärksammade attacker med utpressningsprogramvaror bland svenska företag, inte minst händelsen med den rikstäckande livsmedelskedjan (COOP) i somras. Det har fått många att rusa för att täppa till sårbarheter och hitta nya skyddslösningar.
Mycket strålkastarljus har hamnat på hur vi kan bygga säkrare IT-applikationer. I diskussionen som följt från det florerar det flera myter, som dagens gästkrönikör, IT-säkerhetsexperten José Casinha - IT-säkerhetschef på OutSystems - anser kan hämma jakten på effektiva lösningar och han lyfter fram starka argument för hur lågkod kan stärka IT-säkerheten för svenska företag.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

SMARTA BYGGNADER: Siemens Henrik Holmgren om att skapa värde i det “nya normala”

”COVID-19 har orsakat en kris bland fastighetsägare och hyresvärdar – både inom den offentliga och privata sektorn. I och med detta har sättet på vilket vi använder offentliga och kommersiella inomhusytor förändrats i stor utsträckning, vilket belyser behovet av att optimera byggnadernas hygien, säkerhet och energieffektivitet. Många fabriker ökar antingen produktionen eller ändrar inriktning för att stödja akuta produktbehov. Andra anpassar sig snabbt för att upprätthålla någon form av produktion. Att göra byggnader smartare skapar möjlighet till flexibilitet – både ur perspektivet flexibla arbetsplatser, säkerhet och förbättrad förmåga att anpassa sig till volatila omständigheter,” skriver dagens gästkrönikör, Henrik Holmgren, Key Account Manager, Siemens Financial Services, Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA/CAE – Hexagon MSCs Fredrik Roos: ”Det svenska teknikförsprånget riskeras av anorektiska företag”

Industri 4.0 och teknik för smart tillverkning är mogen idag och företagen är intresserade. De har börjat lyssna, visst, men ändå är det många svenska SMB-företag som fortsätter hålla låg bemanning även när tiderna blir bättre och som avstår från att göra viktiga tekniska satsningar som kan göra att de fortsätter hålla sig i framkant.
- Detta är en riskabel väg att gå, menar dagens gästkrönikör, Fredrik Roos, key accountant manager på Hexagonägda CAE-bolaget MSC, känt för vassa och ofta använda lösningar inom simulering- och analys.
Roos har jobbat med CAD, CAE och PLM i 20 år och hävdar att simulering och analys för att optimera produkter och processer ännu är ”bristvaror” inom många industriföretag. Här finns mycket att göra - hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela Fredrik Roos' krönika.

KRÖNIKA: Framtiden behöver byggas med systematisk DIGITAL KRAVHANTERING

Komplexa kravhanteringsprocesser inom exempelvis byggindustrin kräver hjälp av digitala verktyg för att hanteras på bästa sätt – en digitalisering och systematisering av kravhanteringen skulle leda till produkter av högre kvalitet samtidigt som det skulle spara industrin tid, resurser och pengar, skriver Taipuva Consultings VD, Tord Ringenhall, i dagens gästkrönika.
Om Taipuva ska sägas att bolaget erbjuder smarta systemlösningar för företag som vill strömlinjeforma sitt arbetssätt och minska time-to-market, men också genom att underlätta arbetet med regulatorisk efterlevnad. Bland annat har bolaget uppmärksammats tidigare på PLM&ERP News för sina lyckade insatser i samband med världsspelaren Envirotainers senast utvecklade containersystem.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing