Krönikor

KRÖNIKA: 5G och den digitala transformationen – vilken är egentligen nyttan för den tillverkande...

”Många talar om 5G just nu. Men vad betyder den nya teknologin för den tillverkande industrin?”
Det är Siemens Digital Industries PLM-chef för Norden, Mats Friberg, som ställer frågan i dagens gästkrönika och svaret är att 5G kommer att ändra på mycket: ”När du tänker på digital transformation är 5G en av de teknologier som jag ser kommer
att spela en viktig roll. Dagens företag står inför en explosion av komplexitet. Framsteg inom beräknings-, och anslutningsteknik ger organisationer möjlighet att utnyttja denna komplexitet som en konkurrensfördel. Om vi tittar på industriella organisationer så kommer tekniken att ha en betydande inverkan på aktivering av IIoT, Industriellt Internet of Things, digitala tvillingar och en omfattande maskin-till-maskin-kommunikation,” konstaterar han.
Hur då och hur bråttom är det? Vilka är de tekniska utmaningarna? Klicka på rubriken för att inte missa inte en gästkrönika som är angelägen för industriutvecklingen i Norden.

3D PRINTING: Hur kan digital design bidra till att öka utvecklingstakten av elcyklar?

Veckans gästkrönikör på PLM&ERP News är Protolabs Tom Edstav, ansvarig för Norden- och Baltikumregionern. ”Coronapandemin har lett till att intresset för elcyklar nu ökar igen, trots det slopade elcykelbidraget. Samtidigt tar utvecklingen av elcyklar också stora steg framåt,” skriver han och citerar Peter Richards, ansvarig för marknadsföring och kommunikation på Protolabs i Europa.
I dagens artikel tar han sig en närmare titt på denna snabbt växande bransch och diskuterar hur tillverkare kan använda digital tillverkning för att öka utvecklingstakten och kundanpassa cyklar och öka sina marknadsandelar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: ”Molnets roll när arbetslivet förändras efter Covid-19”

”I kölvattnet av COVID-19 har många IT-avdelningar blivit tvungna att snabbt ställa om verksamheten till molnteknologi för att hålla verksamheten flexibel. Eftersom både den publika och privata molnanvändningen har fortsatt att öka under pandemin, är det tydligt att det som från början var ett plötsligt och kanske tillfälligt skifte nu kommer att bli en permanent förändring för många organisationer. En snabb förändring som kommer att skapa den agilitet som många organisationer eftersträvar, men som sannolikt också kommer skapa långsiktiga problem kring bland annat budgetöverskridningar, skriver dagens gästkrönikör,” Jay Litkey, EVP för molnhantering på Snow Software.
Så, hur har då ökningen av molnanvändning hittills sett ut med tanke på de begränsningar som vi kunnat se till följd av pandemin? Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: ”Coronakrisen har givit ett enormt uppsving för Industri 4.0-lösningar”

Verkstadsföretag, flyg- och biltillverkare, leverantörer och andra företag inom tillverkningsindustrin känner alla av Corona-krisens ekonomiska konsekvenser. Både efterfrågan har minskat dramatiskt och leverantörskedjorna har störts. Hur går vi vidare och vilka är vägarna ut ur krisen?
De här bitarna har varit i fokus för IT-service- och konsultföretaget Tata Consultancy Services när man diskuterat kring saken med företag verksamma på tillverkningsområdet. Bland annat pekar TCS' landschef för Sverige, Avinash Limaye, på att man upplevt ett enormt uppsving för intresset kring Industri 4.0-lösningar. Men det finns mer.
”Vi har sammanfattat fem utmaningar som kunderna står inför - och vad företag kan göra för att vara redo för den framtid som väntar efter krisen,” skriver Limaye. Vilka är de?
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA/Håkan Kårdén, Eurostep: ”En vision kring samverkan och öppenhet inspirerad av MICROSOFT”

”Eurostep har funnits i mer är 26 år och vi har alltid trott på samverkan och öppenhet, vi har över åren jobbat med standardisering, utbildning och bygger nu standardbaserade öppna lösningar för collaboration/samverkan. Öppenhet och samverkan finns i våra gener och genomsyrar allt vi gör.”
Orden kommer från Håkan Kårdén, marknadschef för och medgrundare av Eurostep, som är dagens gästkrönikör på PLM&ERP News. Eurostep är internationellt känt inom standardisering byggd STEP och PLCS (Product Life Cycle Support), men också genom sin programvara ShareAspace, som är en lösning för säker delning av produktinformation inom PDM/PLM, ERP och MRO.
Klicka på rubriken för att läsa krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Flyg- och försvarsorganisationer behöver öka fokus på riskbaserade säkerhetsprocesser

”Den kraftigt reglerade flyg- och försvarsindustrin, vilken uppskattas att värderas till 1600 miljarder dollar år 2025, måste förhålla sig till strikta och komplexa lag- och regelkrav som utfärdats av regeringar och interna intressenter. På grund av den känsliga karaktären av de produkter och tjänster som levereras av flyg- och försvarsföretag finns det regleringar för användning av råmaterial, tredjepartsavtal, tillverkningsprocesser, uppgraderingar och anställningsprocesser. Riktlinjer utfärdade av tillsynsmyndigheter som Federal Aviation Administration (FAA) och European Aviation Safety Agency (EASA) och lagar för exportkontroll i USA, inom Europeiska Unionen och andra delar av världen betonar behovet av vattentät regelefterlevnad av arbetsflöden och tillhörande datateknologier för att minimera risken för böter och andra påföljder. Regelefterlevnadsprogrammen måste vara smidiga och mycket följsamma med tanke på att exportkontrollerna ständigt utvecklas med förändringar i geopolitiska förhållanden och utrikespolitik.”
Det skriver Abhishek Ramavat, general manager och practice lead för EMEA – GRC, på HCL Technologies, i dagens gästkrönika. Medförfattare är Olaf Casperson och bidrag till texten har lämnats av Bo Berndtsson och John Forrest.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: Därför är PLM avgörande om bolag vill överleva på en framtida marknad

”Brist på ny arbetskraft och talanger samtidigt som arbetsstyrkan blir allt äldre, en ökad konkurrens och därmed ett ökat kostnadstryck. Lägg på detta den digital disruptionen som förändrar hela branscher. En absolut nödvändighet för företag som vill överleva och lyckas på en globaliserad marknad är därför PLM, Product Lifecycle Management.”
Det hävdar idag PTC-partnern, svenska PDSVISIONs Aleksander Patz Cholakov i en gästkrönika. ”PLM är den process som används för att hantera en produkts hela livscykel – från idé, via design, till tillverkning och så småningom återvinning. Fördelarna med en effektiv process är många: minskade kostnader, snabbare time-to-market, högre produktkvalitet och inte minst sparad tid,” skriver han.
Klicka på rubriken för att läsa hela Aleksander Patz artikel.

GÄSTKRÖNIKA: ”Digital tillverkning för en on-demand värld förändrar allt”

”Titta på apparna på din smartphone. Där hittar du säkert flera teknologiföretag som i grunden ändrat hur vi konsumerar produkter och tjänster, och som helt vänt upp och ner på sina respektive branscher,” skriver dagens gästkrönikör, Bjoern Klaas, VD Europa, Protolabs.
Han konstaterar vidare att produkters livscykel blir allt kortare, samtidigt som antalet produktintroduktioner ökar; detta är en av de mest tydliga makrotrenderna idag är. Och det handlar inte bara om små modifieringar av existerande produkter, utan också helt nya produkter som utvecklas och lanseras i takt med att efterfrågan ändras.
”För att det ska fungera krävs att hela ekosystemet av leverantörer kan hantera on-demand.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Klaas' krönika.

GÄSTKRÖNIKA: IT-avtal och Corona – vad är det som gäller?

Frågorna om Coronavirusets inverkan på avtalsrelationer är många och i dagens krönika redogör advokatfirman Delphis Agne Lindberg, Felix Makarowski och Asta Schultz för virusets legala påverkan iu sammanhanget.
Infallsvinklarna är flera och i artikeln har författarna tittat på ett antal legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal.
Force majeureproblematiken ägnas en stor del av uppmärksamheten i texten. De har också listat strategiska tips på hur leverantörer och kunder kan förbereda sig för situationer som uppkommer med anledning av Coronaviruset.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan. Den är lång, men både intressant och viktig.

KRÖNIKA: Coronavirusets ruggiga MATEMATIK

Influensans smittospridning har en slags inneboende, snarare exponentiell än linjär, matematik. Vid en ”normal” säsongsinfluensa sprider jag som smittobärare den vidare till i snitt 1,3 personer. Upprepas detta i tio spridningsvändor betyder det att jag är ansvarig för spridningen av influensan till ca 14 personer. Det låter ju inte så farligt, men då talar vi alltså om en normal influensa.
Det ruggiga med Coronaviruset är att smittobäraren i detta fall sprider sjukdomen till i snitt tre personer. Det låter ju inte heller så farligt, men efter tio vändor blir spridningseffekten nu att ca 59 000 personer fått smittan!
Covid-19 för alltså med sig en exponentiell effekt som gör den så mycket allvarligare än den vanliga influensan. Det blir med de här talen inte heller svårt att begripa hur ”lätt” det är att sätta igång en pandemisk effekt.
PLM&ERP News' Verdi Ogewell plockade upp siffrorna från en engelsk expert i ett program på TV4 och kunde inte låta bli att försöka räkna fram hur skillnaderna kunde bli så monstruöst stora.
Apropå Coronavirusets matematik, så har vi i krönikan också citerat några intressanta synpunkter från styrelseproffset och den i teknikbranschen välkände aktören, Christer Wallberg. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing