Krönikor

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

SMARTA BYGGNADER: Siemens Henrik Holmgren om att skapa värde i det “nya normala”

”COVID-19 har orsakat en kris bland fastighetsägare och hyresvärdar – både inom den offentliga och privata sektorn. I och med detta har sättet på vilket vi använder offentliga och kommersiella inomhusytor förändrats i stor utsträckning, vilket belyser behovet av att optimera byggnadernas hygien, säkerhet och energieffektivitet. Många fabriker ökar antingen produktionen eller ändrar inriktning för att stödja akuta produktbehov. Andra anpassar sig snabbt för att upprätthålla någon form av produktion. Att göra byggnader smartare skapar möjlighet till flexibilitet – både ur perspektivet flexibla arbetsplatser, säkerhet och förbättrad förmåga att anpassa sig till volatila omständigheter,” skriver dagens gästkrönikör, Henrik Holmgren, Key Account Manager, Siemens Financial Services, Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA/CAE – Hexagon MSCs Fredrik Roos: ”Det svenska teknikförsprånget riskeras av anorektiska företag”

Industri 4.0 och teknik för smart tillverkning är mogen idag och företagen är intresserade. De har börjat lyssna, visst, men ändå är det många svenska SMB-företag som fortsätter hålla låg bemanning även när tiderna blir bättre och som avstår från att göra viktiga tekniska satsningar som kan göra att de fortsätter hålla sig i framkant.
- Detta är en riskabel väg att gå, menar dagens gästkrönikör, Fredrik Roos, key accountant manager på Hexagonägda CAE-bolaget MSC, känt för vassa och ofta använda lösningar inom simulering- och analys.
Roos har jobbat med CAD, CAE och PLM i 20 år och hävdar att simulering och analys för att optimera produkter och processer ännu är ”bristvaror” inom många industriföretag. Här finns mycket att göra - hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela Fredrik Roos' krönika.

KRÖNIKA: Framtiden behöver byggas med systematisk DIGITAL KRAVHANTERING

Komplexa kravhanteringsprocesser inom exempelvis byggindustrin kräver hjälp av digitala verktyg för att hanteras på bästa sätt – en digitalisering och systematisering av kravhanteringen skulle leda till produkter av högre kvalitet samtidigt som det skulle spara industrin tid, resurser och pengar, skriver Taipuva Consultings VD, Tord Ringenhall, i dagens gästkrönika.
Om Taipuva ska sägas att bolaget erbjuder smarta systemlösningar för företag som vill strömlinjeforma sitt arbetssätt och minska time-to-market, men också genom att underlätta arbetet med regulatorisk efterlevnad. Bland annat har bolaget uppmärksammats tidigare på PLM&ERP News för sina lyckade insatser i samband med världsspelaren Envirotainers senast utvecklade containersystem.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Nya teknologier skapar förändrade PLM-landskap – hur möter vi detta?

Sedan några år kör svenska PLM-utvecklaren Eurostep och globala analytikern CIMdata eventet PLM Road Map & PDT ihop. Samarbetet har kontinuerligt utvecklats och bolagen genomför nu ett helt igenom integrerat event.
Under den senaste upplagan av PLM Road Map & PDT i slutet av maj var presentationerna av sedvanligt hög klass och cirkulerade kring temat ”Disruption” och hur teknologier snabbt kan förändra den spelplan som vi använder. ” Som flera talare påpekade så råder ingen brist på teknologier som är, eller kan bli, ”disruptiva” och ett antal sådana lyftes fram på eventet,” skriver dagens gästkrönikör, Eurosteps marknadsansvarige och medgrundare, Håkan Kårdén. I artikeln tar han upp case från Boeing och NASA till Siemens Energy och franska byggjätten EGIS.
Redan nu har Eurostep och CIMdata annonserat höstens konferens, november 16-17 med samma tema. Den som har något spännande att berätta kring temat ”disruption” bör skynda sig att skicka in ett ”abstract”. Se www.pdteurope.com och www.cimdata.com
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ELFORDON/Gästkrönika: Vad är egentligen smart laddning?

När det gäller laddning av elfordon är likströmsladdning det bästa alternativet för företag som vill tillhandahålla snabb, högeffektiv laddning till en rad kunder. Att ha en högre effekt är dock inte den enda funktionen för DC-laddning. Faktum är att det finns ett antal funktioner som gör både AC- och DC-laddning enklare för företag och kunder att använda. Det är här smart laddning kommer in.
Men vad är smart laddning? EVBox Groups Juraj Pleško, produktmarketing-chef och Harry Sullivan, lead copywriter hos denna utvecklare av batteriladdningslösningar, förklarar saken i dagens gästkrönika.
”Smart laddning inkluderar alla funktioner som optimerar EV-laddningsinfrastrukturen (Electrical Vehicles) och minimerar belastningen (efterfrågan på el) på elbilar. Smart laddning fungerar genom att styra kraften, tidpunkten och riktningen för enskilda laddningssessioner och tar hänsyn till kund- och fordonsbehov, infrastrukturbegränsningar, förnybar energiproduktion, elkostnader, nätförhållanden och tillhörande nättjänstmarknader,” konstaterar de två gästskribenterna.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Gästkrönika om ett bekymmer som eskalerat i distansarbetets spår: ”Vad IT-chefer bör veta om...

Shadow IT är en benämning på IT-projekt som hanteras utanför företagets IT-avdelning eller utan att IT-avdelningen vet vad som händer. Även den mest rutinerade IT-avdelning har svårt att hela tiden ha kontroll över vad de anställda gör. Shadow IT uppstår vanligtvis inte på grund av hackare eller illasinnade angrepp på företaget. Det är företagets anställda som ibland skapar problem, oftast helt omedvetet.
En som har funderat och agerat på de här sakerna är Rob Price, senior specialist, konsult och ”Global Lead för Risk & Compliance”, på Snow Software.
”Under årens lopp har Shadow IT varit lite som en modetrend – från att fånga uppmärksamheten hos säkerhetsmedvetna organisationer runt om i världen till att accepteras som en del i att göra affärer. Men i och med skiftet till distansarbete har cybersäkerhet generellt sett blivit ett av företagens största bekymmer idag vilket bland annat lett till att fenomenet Shadow IT återuppstått,” skriver han som dagens gästkrönikör på PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Pandemin har lett till att fler produktutvecklar på distans

Pandemin har tvingat fram ökat distansarbete där ett antal nya teknologier och nya sätt att tänka fört produktutveckling, utbildning och samarbete in i en ny digital era. Bjoern Klaas, VP och VD för Protolabs i Europa tar i dagens gästkrönika på PLM&ERP News en närmare titt på hur designingenjörer idag arbetar i virtuella samarbetsteam.
Klicka på rubriken för att läsa hela dagens gästkrönika.

OutSystems Michael Söderholm: ”Framtidens applikationsutveckling – tänk ’app la carte’”

”Vi ser ett snabbväxande intresse både i Sverige och globalt för nya former av applikationsutveckling, ett intresse som drivs av både växande krav på digitalisering och den skriande bristen på expertis. ATT IT-utveckling står inför stora förändringar de närmaste åren är så gott som alla rörande överens om – enligt Gartner beräknas två tredjedelar av all applikationsutveckling kommer att ske på AI- och automationsstödda plattformar redan år 2025 – men det handlar också om att förstå HUR den omställningen ska göras och plattformarna behöver användas för att skapa största möjliga nytta av dem.”
Det skriver Michael Söderholm, säljchef i Sverige för OutSystems, i dagens gästkrönika.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: ”Myter vi måste slå hål på och en molnlösning som är vägen framåt”

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen och övergången till molnet för många företag. Fortfarande finns dock en rädsla att ta steget fullt ut till ett molnbaserat affärssystem. Låt oss en gång för alla krossa myterna och visa alla fördelar som ges med en molnbaserad lösning när distansarbetet blir det nya normala i pandemins spår, det skriver Xledgers VD Thomas Falk, som är dagens gästkolumnist på PLM&ERP News.
Han fortsätter: ”Covid-19 slog ned som en bomb i våras och lamslog stora delar av samhället. Företag, organisationer och andra verksamheter fick helt tänka om när arbetskraften helt plötsligt skulle börja jobba på distans. Videotjänster som Zoom blev över en natt helt ovärderlig för företagens fortsatta kommunikation med sina anställda. En stor anledning var att lösningen var enkel, kostnadseffektiv och snabb, och framförallt kunde skalas upp där behovet var som störst.”
Läs hela krönikan genom att klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing