Krönikor

GÄSTKRÖNIKA: ”Coronakrisen har givit ett enormt uppsving för Industri 4.0-lösningar”

Verkstadsföretag, flyg- och biltillverkare, leverantörer och andra företag inom tillverkningsindustrin känner alla av Corona-krisens ekonomiska konsekvenser. Både efterfrågan har minskat dramatiskt och leverantörskedjorna har störts. Hur går vi vidare och vilka är vägarna ut ur krisen?
De här bitarna har varit i fokus för IT-service- och konsultföretaget Tata Consultancy Services när man diskuterat kring saken med företag verksamma på tillverkningsområdet. Bland annat pekar TCS' landschef för Sverige, Avinash Limaye, på att man upplevt ett enormt uppsving för intresset kring Industri 4.0-lösningar. Men det finns mer.
”Vi har sammanfattat fem utmaningar som kunderna står inför - och vad företag kan göra för att vara redo för den framtid som väntar efter krisen,” skriver Limaye. Vilka är de?
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA/Håkan Kårdén, Eurostep: ”En vision kring samverkan och öppenhet inspirerad av MICROSOFT”

”Eurostep har funnits i mer är 26 år och vi har alltid trott på samverkan och öppenhet, vi har över åren jobbat med standardisering, utbildning och bygger nu standardbaserade öppna lösningar för collaboration/samverkan. Öppenhet och samverkan finns i våra gener och genomsyrar allt vi gör.”
Orden kommer från Håkan Kårdén, marknadschef för och medgrundare av Eurostep, som är dagens gästkrönikör på PLM&ERP News. Eurostep är internationellt känt inom standardisering byggd STEP och PLCS (Product Life Cycle Support), men också genom sin programvara ShareAspace, som är en lösning för säker delning av produktinformation inom PDM/PLM, ERP och MRO.
Klicka på rubriken för att läsa krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Flyg- och försvarsorganisationer behöver öka fokus på riskbaserade säkerhetsprocesser

”Den kraftigt reglerade flyg- och försvarsindustrin, vilken uppskattas att värderas till 1600 miljarder dollar år 2025, måste förhålla sig till strikta och komplexa lag- och regelkrav som utfärdats av regeringar och interna intressenter. På grund av den känsliga karaktären av de produkter och tjänster som levereras av flyg- och försvarsföretag finns det regleringar för användning av råmaterial, tredjepartsavtal, tillverkningsprocesser, uppgraderingar och anställningsprocesser. Riktlinjer utfärdade av tillsynsmyndigheter som Federal Aviation Administration (FAA) och European Aviation Safety Agency (EASA) och lagar för exportkontroll i USA, inom Europeiska Unionen och andra delar av världen betonar behovet av vattentät regelefterlevnad av arbetsflöden och tillhörande datateknologier för att minimera risken för böter och andra påföljder. Regelefterlevnadsprogrammen måste vara smidiga och mycket följsamma med tanke på att exportkontrollerna ständigt utvecklas med förändringar i geopolitiska förhållanden och utrikespolitik.”
Det skriver Abhishek Ramavat, general manager och practice lead för EMEA – GRC, på HCL Technologies, i dagens gästkrönika. Medförfattare är Olaf Casperson och bidrag till texten har lämnats av Bo Berndtsson och John Forrest.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: Därför är PLM avgörande om bolag vill överleva på en framtida marknad

”Brist på ny arbetskraft och talanger samtidigt som arbetsstyrkan blir allt äldre, en ökad konkurrens och därmed ett ökat kostnadstryck. Lägg på detta den digital disruptionen som förändrar hela branscher. En absolut nödvändighet för företag som vill överleva och lyckas på en globaliserad marknad är därför PLM, Product Lifecycle Management.”
Det hävdar idag PTC-partnern, svenska PDSVISIONs Aleksander Patz Cholakov i en gästkrönika. ”PLM är den process som används för att hantera en produkts hela livscykel – från idé, via design, till tillverkning och så småningom återvinning. Fördelarna med en effektiv process är många: minskade kostnader, snabbare time-to-market, högre produktkvalitet och inte minst sparad tid,” skriver han.
Klicka på rubriken för att läsa hela Aleksander Patz artikel.

GÄSTKRÖNIKA: ”Digital tillverkning för en on-demand värld förändrar allt”

”Titta på apparna på din smartphone. Där hittar du säkert flera teknologiföretag som i grunden ändrat hur vi konsumerar produkter och tjänster, och som helt vänt upp och ner på sina respektive branscher,” skriver dagens gästkrönikör, Bjoern Klaas, VD Europa, Protolabs.
Han konstaterar vidare att produkters livscykel blir allt kortare, samtidigt som antalet produktintroduktioner ökar; detta är en av de mest tydliga makrotrenderna idag är. Och det handlar inte bara om små modifieringar av existerande produkter, utan också helt nya produkter som utvecklas och lanseras i takt med att efterfrågan ändras.
”För att det ska fungera krävs att hela ekosystemet av leverantörer kan hantera on-demand.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Klaas' krönika.

GÄSTKRÖNIKA: IT-avtal och Corona – vad är det som gäller?

Frågorna om Coronavirusets inverkan på avtalsrelationer är många och i dagens krönika redogör advokatfirman Delphis Agne Lindberg, Felix Makarowski och Asta Schultz för virusets legala påverkan iu sammanhanget.
Infallsvinklarna är flera och i artikeln har författarna tittat på ett antal legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal.
Force majeureproblematiken ägnas en stor del av uppmärksamheten i texten. De har också listat strategiska tips på hur leverantörer och kunder kan förbereda sig för situationer som uppkommer med anledning av Coronaviruset.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan. Den är lång, men både intressant och viktig.

KRÖNIKA: Coronavirusets ruggiga MATEMATIK

Influensans smittospridning har en slags inneboende, snarare exponentiell än linjär, matematik. Vid en ”normal” säsongsinfluensa sprider jag som smittobärare den vidare till i snitt 1,3 personer. Upprepas detta i tio spridningsvändor betyder det att jag är ansvarig för spridningen av influensan till ca 14 personer. Det låter ju inte så farligt, men då talar vi alltså om en normal influensa.
Det ruggiga med Coronaviruset är att smittobäraren i detta fall sprider sjukdomen till i snitt tre personer. Det låter ju inte heller så farligt, men efter tio vändor blir spridningseffekten nu att ca 59 000 personer fått smittan!
Covid-19 för alltså med sig en exponentiell effekt som gör den så mycket allvarligare än den vanliga influensan. Det blir med de här talen inte heller svårt att begripa hur ”lätt” det är att sätta igång en pandemisk effekt.
PLM&ERP News' Verdi Ogewell plockade upp siffrorna från en engelsk expert i ett program på TV4 och kunde inte låta bli att försöka räkna fram hur skillnaderna kunde bli så monstruöst stora.
Apropå Coronavirusets matematik, så har vi i krönikan också citerat några intressanta synpunkter från styrelseproffset och den i teknikbranschen välkände aktören, Christer Wallberg. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sju dagar som skakat industri-Sverige … men som väcker hopp!

Den gångna veckan är tveklöst en av de tuffaste sedan andra världskriget för världen, Sverige och den svenska industrin. Coronavirusets härjningar har resulterat i en vecka som skakat tillvaron i sina grundvalar. Den svenska industrin, som är extremt exportberoende, givetvis inkluderad. Ingen kommer undan när smittoriskerna från Covid-19 ska begränsas så långt det går. Läget är allvarligt, men har samtidigt fört med sig något hoppfullt, en samling kring det gemensamma och en enorm vilja att hjälpa till för att mildra verkningarna.
Regeringens coronapaket är ett exempel. Politiker som lägger undan det vanliga käbblet och för en gångs skull ser de stora linjerna och visar att det går att agera direkt på problem. En sjukvårdsapparat som gör ett fantastiskt jobb. Och inte minst, en industri som vågat ta ansvar för det man kan, som skickat hem de anställda där det varit möjligt, för att istället låta medarbetarna att jobba på distans; allt i akt och mening att begränsa smittoriskerna och Covid-19s skadeverkningar.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News chefredaktörs, Verdi Ogewells, krönika.

Unit4s Katarina Gunnarsson: ”Fem trender som kommer att styra 2020”

Vi har kommit till den tid på året när förutsägelser för det kommande året börjar droppa in på redaktionen. Vi kommer att publicera de mest intressanta som gästkrönikor och börjar idag med ERP-utvecklaren Unit 4s nordenbas, Katarina Gunnarsson. Hon har ett framgångsrikt 2019 bakom sig med FMVs (Försvarets Materielverk) stora beslut att satsa på Unit4 som standardplattform på ERP-sidan, som årets stora fjäder i hatten.
”Blandade driftsmiljöer, mer fokus på data och inte bara på applikationer, samt IT-lösningar som tilltalar den generationen som börjar ta plats på arbetsmarknaden. Det blir några av de starkaste trenderna 2020,” skriver hon sammanfattningsvis.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: ”Att förlita sig bara på molnjättar som Microsoft, AWS och Google innebär jättestora...

Svenska företag nu insett att de måste digitalisera verksamheten och de gör det i molnet till stor del. Allt är bra så långt. Men företagen måste bli mycket bättre på att säkra tillgängligheten av data än de är idag, skriver dagens gästkrönikör Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef på Veeam, och tillägger att i detta förlita sig på att molnjättar som Microsoft, AWS och Google sköter tillgången till data innebär jättestora risker, eftersom deras ansvar inte omfattar backup och återläsning (recovery). Förvånande många CIOer känner inte till detta och det måste det bli ändring på innan det är för sent…
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing