DM/Digital Manufacturing

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Kullagerjätten SKF och slaget mellan gammal och ny teknik inom PLM och Smart Manufacturing

Ofta när vi i västvärlden diskuterar kring PLM- och automationssystemens fantastiska möjligheter att bygga upp effektiva produktframtagnings-apparater så är det i perspektivet av att man startar från ett blankt ark.
- Men verkligheten är betydligt mer komplex, hävdade världsledande kullagertillverkaren SKF’s avgående COO, Kent Viitanen, på Siemens Digital Industries nyligen genomförda ”Nordic Digital Transformation Summit”, i Stockholm. Han fortsatte:
- Vår huvuduppgift är att effektivt hålla saker och ting roterande med pålitliga och högkvalitativa kullager i storlekar från 5 mm till 10 meters. Vi designar dem och tillverkar från ett till miljontals kullager inom ramen för detta. Vi har globalt ca 600 olika produktionslinjer för tillverkning av kullager, närmare 100-talet fabriker och servicecenter som kan hålla koll på kullagerfunktionaliteten ute hos kunderna. Det sitter mycket pengar investerat i detta. Det betyder att när tekniken och världen förändras och när nya innovationer ska integreras kan vi inte starta från ett blankt ark. Vi får utgå ifrån vad vi har och steg för steg ta det framåt där vi skapar en optimal balans mellan ”brown fields” (det existerande) och ”green fields” (ny teknologi).
Möt Kent Viitanen i dagens artikel genom att klicka på rubriken.

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Kan Augmented Reality-lösningar (AR) hjälpa till att snabbt få igång produktionen igen?
Det är den grundläggande frågan som forskare från Högskolan Väst och fyra företag - Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems - nu undersöker. System för AI, Artificiell Intelligens, och AR har länge ansetts ha de kapabiliteter som krävs för att underlätta för operatörer och underhållspersonal att snabbt identifiera och åtgärda fel som kan ligga bakom produktionsstopp.
– Vi studerar företagens instruktioner för omstart och lämpliga felsökningsmetoder som kan stödjas effektivare med digitalt systemstöd, säger Monika Hattinger, lektor vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Är det dags att ta farväl av fysiska prototyper och t ex kraschtest-dockor? Saken har varit på tapeten i många år nu, men det totala genombrottet för digitala prototyper har låtit vänta på sig. Men nu kommer intressanta resultat från en global och vad man kallar ”oberoende” undersökning från simulerings- och analysutvecklaren Altair. Denna visar att digitala tvillingar används allt mer i många olika branscher, vilket i sin förlängning kan ge omvälvande affärseffekter inom produktutveckling, riskbedömning och hållbarhet
Undersökningen av mer än 2 000 yrkesverksamma utvärderade införandet av digital tvillingteknologi och bedömde hur organisationer – inom alla branscher – använder den, dess affärsfördelar och miljöpåverkan.
Även om undersökningen bekräftade många av den digitala tvillingteknologins förväntade fördelar, som mer exakt och accelererad produktutveckling, avslöjade den också denna överraskande förutsägelse:
Två av tre svarande (67 %) förväntar sig att digitala tvillinglösningar gör behovet av fysiska prototyper föråldrat inom nästa sex år. Dessutom rapporterade respondenterna om ett överväldigande starkt samband mellan digitala tvillingar och strävan efter hållbarhet. 85 procent av de tillfrågades organisationer använder för närvarande eller planerar att använda digital tvillingteknik för att nå sina övergripande hållbarhetsmål.
Klicka på rubriken för att läsa mer om resultaten från denna intressanta undersökning.

Överraskande partnerskap: AVEVA licensierar in Aras PLM för att utveckla OEM-relaterade lösningar inom anläggningsoptimering

Dagens stora nyhet på PLM-, automations- och anläggningsunderhålls-områdena är det överraskande partnerskapet mellan Aras PLM och AVEVA, som avslöjades idag. AVEVA är stora på IT-lösningar som, bl a brukar sorteras in under Asset Lifecycle Management-paraplyet. Bolaget har över 20 000 företag i fler än 100 länder på kundlistan och utvecklar på sin industriella molnplattform applikationer som gör det möjligt för företag att, ”utnyttja kraften i sin information och förbättra samarbetet med kunder, leverantörer och partners.”
AVEVA kommer att licensiera in Aras Innovator-plattformen för att leverera en serie skalbara, Asset Lifecycle Management-lösningar, som kommer att integrera Aras öppna och flexibla portfölj av applikationer med AVEVA Unified Engineering och AVEVA Asset Information Management.
- Förmåga att hantera livscyklar spelar en avgörande roll i den storskaliga digitala transformationen av alla branscher som vi stödjer. Genom att förena data ger de grunden för att automatisera många affärsprocesser och, eftersom de är baserade på korrekt realtidsinformation, ger de också kunderna trygghet och förtroende för noggrannheten hos den tekniska digitala tvillingen. Vårt partnerskap med Aras tar detta ett steg längre, genom att göra det möjligt för kunder att dra nytta av innovativa molnbaserade Asset Lifecycle Management-lösningar för att påskynda deras digitala transformation, säger Peter Herweck, CEO för AVEVA.
För Aras PLM blir partnerskapet ytterligare ett erkännande av PLM-plattformens, Innovator, styrka.
- Aras kraftfulla lågkodsplattform och affärsfärdiga applikationer gör det möjligt för globala företag att anpassa sig med snabbhet och smidighet i de mest komplexa scenarierna, kommenterar Aras-chefen, Roque Martin, det strategiska samarbetsavtalet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB-studie: Nyindustrialisering i riskzonen på grund av klyfta inom automationsutbildningar

ABB har publicerat en global studie som innehåller flera för svensk industri intressanta iakttagelser. Bland annat visar den på en växande trend inom amerikanska och europeiska företag mot att flytta hem eller regionalisera produktion för att bygga upp motståndskraft givet befintliga globala utmaningar – samtidigt finns det en betydande utbildningsklyfta för kompetensen som behövs för att dessa strategier ska bli framgångsrika.
Problematiskt i sammanhanget är att det finns diskrepanser mellan hur behoven av kompetent arbetskraft tenderar att utvecklas mot, visavi vad utbildningarna inom automationsområdet idag erbjuder. Exempelvis säger 80 procent av lärarna att robotar och automation kommer att ligga till grund för framtidens rekryteringar de närmaste tio åren. Men detta till trots är det bara ett av fyra utbildningsinstitut som använder sig av robotar i undervisningen, trots planerade investeringar i robotteknik och automation hos 70 procent av företagen i USA och Europa de kommande tre åren.
- Världen utvecklas hela tiden – företag byter ut befintliga strukturer och anammar nya tekniker för att framtidssäkra sin verksamhet mot olika utmaningar och osäkerheter, och där spelar robotautomation en central roll, säger Sami Atiya, global affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Autodesk introducerar ”lättviktiga” AutoCAD Web: Utökad funktionalitet utan att något behöver installeras

En av de mest använda industriella mjukvarorna på designområdet är Autodesks AutoCAD. Även om man har en rad andra system på olika företag, som kärnlösningar på designområdet, så finns det i stort sett överallt AutoCAD på avdelningarna – i alla fall i de större företagen.
Lösningen har också en tung historik att luta sig mot, inte minst som den egentligen första elektroniska ritbrädan 1982. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna, men AutoCAD har haft en förunderlig förmåga att klamra sig kvar i de digitala verktygsarsenalerna. Och ännu är det långtifrån över, tvärtom; den senaste nyheten - som på något vis är typisk för lösningen förmåga att förnya sig – är AutoCAD Web. Om trenden går mot webb-lösningar, ja, då går Autodesk också dit med AutoCAD, men vad är nu detta för slags lösning?
Bakgrunden är de senaste, pandemipräglade händelserna, som förändrat vår arbetslokalitet. Visst har kontoret kommit tillbaka igen vartefter pandemin tycks klinga av, men att jobba hemma eller på distans har tagit en ordentlig plats i uppläggen och förändrat både lokalisering och därmed också de digitala behoven. Här gäller det att ha verktyg som förenklar samordning med kollegor, med partners, med kunder och leverantörer. Så, hur interagerar man t ex med dessa ständigt föränderliga kanaler?
Här har Autodesk har nu placerat AutoCAD i position för att stödja detta nya paradigm. Med AutoCAD Web innebär det att man får flexibiliteten att arbeta på skrivbordet, från en webbläsare och/eller från smarta enheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nissan och Siemens i samarbete: Digitaliserar produktionslinjen för nya crossover-elbilen Ariya

AUTOMOTIVE. Digitaliseringen av produktionslinjer inom automotive-sektorn har tagit ordentlig fart de senaste åren. Med fabriker som blir alltmer automatiserade och intelligenta har de flesta fordonstillverkare tagit plats på tåget in i framtiden. Japanska Nissans fabrik i Tochigi är ett bra exempel på detta. Bolaget rapporterar att man tillsammans med Siemens Digital Industries - baserat på IoT-lösningar (MindSphere) inom ramen för de senares PLM- och affärsplattform, Xcelerator – har samarbetat med Nissan för att bygga produktionslinjer för den nya helelektriska crossovern Nissan Ariya vid Tochigi-fabriken.
- På denna Nissan Intelligent Factory bygger vi framtidens mobilitet, säger Teiji Hirata, VP för fordonsproduktionsteknik och utvecklingsavdelningen vid Nissan Motors, och tillägger: ”Det gör det möjligt för oss att inte bara förbättra arbetsmiljön utan också att realisera ett nollutsläpps-produktionssystem. För att digitalisera vår nya elbilsproduktions-linje valde vi att samarbeta med Siemens, dels för att de är vår innovationspartner och dels för att de är ett av de ledande företagen inom industriell automation och digitalisering. De har kort sagt den nödvändiga kompetensen inom detta område.
Klicka på rubriken för att läsa heöla artikeln kring upplägget på Nissan-fabriken.

BIM, bygg och digitala tvillingar bakom HEXAGONs senaste köp

Hexagon-chefen, Ola Rollén, fortsätter bygga på bolagets kapabiliteter relaterat till anläggnings-design och -hantering. Under förra veckan blev det klart att den svenska verkstads- och anläggningsgiganten köper det australiensiska bolaget iConstruct PTY, som kombinerar sensor, mjukvara och autonoma teknologier. Bolaget är i detta en framstående leverantör av Building Information Modeling (BIM)-mjukvara. Förvärvet ser ut som en perfekt match med Hexagons strategier och lösningar och används också inom infrastruktur och konstruktion av industriella anläggningar.
Flaggskeppet är iConstruct Pro, som är ett beprövat verktyg för byggautomatisering med hundratals globala kunder som har förlitat sig på dess fördelar i flera år. Det handlar om en vass plattform som möjliggör integration, tillgänglighet och kontroll av den mängd design- och konstruktionsbaserad information som finns inom olika BIM-modeller, och kombinerar all data till en enda 3D-modell. Eller en digital tvilling om man vill.
- IConstruct är inte bara till en lättdistribuerad lösning för att kombinera olika designmodeller till en enda källa, utan den möjliggör också läsning, skrivning och utbyte av information hela vägen genom drift och underhåll, vilket övergår värdet av den enda 3D-modellen i samband med allt ifrån design och konstruktion till anläggningsförvaltning, summerar Ola Rollén köpet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FUSION 360 MANAGE & UPCHAIN: Autodesk paketerar PLM/PDM-verktyg och gör dem tillgängliga under en...

När Autodesk i april ifjol köpte PLM-bolaget och programlösningen Upchain, fick man en etablerad plattform för samverkan kring produktdata. Den stöder en decentraliserad värdekedja kring produkter och Upchain levererar en multi-tenant, molnnativ SaaS-arkitektur med snabb implementeringsfunktion. På sista raden handlar det oim en lösning som definitivt hade kapaciteten att ge Autodesk-kunder förbättrad kapacitet för att hantera komplexa produktsystem över distribuerade team av intressenter.
Nyheten kring lösningen idag är att man sedan någon vecka istället för att licensiera lösningen separat finns den nu som ett enda erbjudande tillsammans med Fusion 360 Manage-plattformen från Autodesk.
- Genom att erbjuda Fusion 360 Manage med Upchain har kunderna fördelen av både moln PLM och PDM för ett pris, kommenterade Alexandra Maraldo, Autodesks marknadschef, saken.
Fusion 360 Manage (tidigare Fusion Lifecycle) är Autodesks molnbaserade PLM-lösning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/ELBILAR: Polestar passerade milstolpen 10 miljarder på sex månader – Ingenlath räknar med att...

PLM-LÖSNINGAR FRÅN SIEMENS OCH DASSAULT SYSTEMES.
Volvo Cars prestandabilmärke på elsidan, Polestar, har haft ett lysande första halvår 2022 och passerade bl a miljardvallen räknat i dollar, motsvarande 10-miljardervallen i svenska kronor. De totala intäkterna fördubblades till 1 041,3 miljoner dollar, motsvarande 11 miljarder kronor under de första sex månaderna 2022. Detta motsvarar en ökning med 95 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Totalt levererade bolaget 21 185 bilar under det första halvåret 2022, jämfört med 9 510 för samma period 2021.
- Vi gjorde viktiga framsteg under första halvåret 2022 då vi fördubblade intäkter och volym och framgångsrikt noterades på Nasdaq-börsen i New York. Dessutom bibehöll vi ett starkt momentum i vårt globala orderupptag och förväntar oss att leverera 50 000 bilar till våra kunder i år. Med flera banbrytande bilar framöver är Polestar redo för en period av snabb tillväxt, summerade Polestar-chefen, Thomas Ingenlath.
På PLM-sidan var bolagets arsenal initialt inbäddat i Volvo Cars, men har efter man blev eget noterat bolag satsat på Dassaults CATIA V5 som CAD-mjukvara, medan man i övrigt byggt upp produktframtagnings-apparaten kring Siemens Digital Industries Softwares lösningar kring cPDm (collaborative Product Definition management), bl a producerar man sina BOMar (Bill of Materials) i detta system. För digital tillverkningsstyrning är det Siemens Tecnomatix som gäller, medan man inom ECAD-/kabeldragnings-design använder Siemens Capital.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing