DM/Digital Manufacturing

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ABB påskyndar fjärruppkoppling för kundsupport under trycket av COVID-19 och Coronakrisen

- Under COVID-19-krisen måste regeringar och företag göra svåra val och balansera människors säkerhet med ekonomisk försörjning. ABB har åtagit sig att stödja båda - skydda människor och samtidigt hjälpa företag att hålla sig verksamma under dessa utmanande tider. Fjärrservice och digitala lösningar kan bidra till att skydda människor, produktion och kritiska försörjningskedjor samtidigt som vår ekonomiska balans bevaras.
Det säger ABBs Peter Terwiesch, global affärsområdeschef för ”Industrial Automation” och meddelar samtidigt att bolaget för att säkerställa kontinuerlig drift ger kunder tillgång till ett antal av ABBs lösningar via nätet, till exempel fjärrövervakning av kritisk utrustning, underhållsstöd med hjälp av augmented reality, onlineverktyg för utbildning och reservdelar och självdiagnostik som minimerar risken för utrustning, processer och säkerhet.

SKÄRANDE BEARBETNING: Microsoft lutar sig mot Sandvik Coromants kompetens i nya tillverkningslösningar

Att Microsoft har en global huvudroll när tillverkningsindustrin stegar in i digitaliseringens tidevarv är kanske inte så överraskande. Men det finns fler spelare som aspirerar på att följa med på resan. Saken är ju den att Microsoft har den allmänna IT-kompetensen och plattformsteknologin i sin famn, men när det gäller specialistbitarna får denna digitala gigant luta sig mot de som har de riktigt avancerade kunskaperna; t ex inom skärande bearbetning för tillverkningsindustrin. Vem är bättre skickade än svenska Sandvik Coromant att hoppa in i denna ledande roll?
Se där bakgrunden till att Sandvik Coromant inleder ett unikt samarbete med Microsoft för att ta nästa steg i utvecklingen av att ytterligare förändra och digitalisera tillverkningsindustrin. Med detta bolags kunskap om skärande bearbetning i kombination med tekniska lösningar från Microsoft tar samarbetet sikte på att koppla ihop delar av produktionskedjan i lösningar för nästa generations tillverkningsindustri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM och SIMULERING: EDRMedeso och Trimtec startar bolag med stora möjligheter

BuildingPoint Scandinavia heter ett nybildat bolag inom digitala verktyg för bygg- och anläggningsområdena. Namnet är nytt, men bakom det nya bolaget gömmer sig två välbekanta spelare inom PLM/Simulering och BIM/Infrastruktur – EDRMedeso och Trimble. Det förra bolaget är en av Nordens ledande konsultfirmor inom CAE och framför allt välkänt som partner till marknadsledaren ANSYS. På bygg- och anläggningssidan är Trimble välkänt för sin växande roll inom BIM (Building Information Modeling) med en rad mjukvaror för arkitektur och byggkonstruktion. Inte minst för köpet 2012 av SketchUp från Google och den 2014 förvärvade Tekla-mjukvaran, ett kraftfullt verktyg för 2D- och 3D-modellering.
Hur kommer BuildingPoint in i denna ekvation? Ja, lösningen, som också är poängen med det nybildade bolagets existens, kan enklast beskrivas som ett koncept som kopplar ihop, förenklar och möjliggör effektivt samarbete över hela designlandskapet som ryms inom bygg- och anläggningsdomänen.
-Lösningen möjliggör ett arbetsflöde på plats som är papperslöst, öppet, organiserat och detaljerat. Detta är ett koncept som ger byggare och byggnadsägare robusta verktyg för modern drift, underhåll och hantering, summerar Niklas Lindwall, VD för EDRMedeso och styrelseordförande i det nybildade BuildingPoint Scandinavia.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

19 000 drabbas när SCANIA stänger ner nästan allt – hur påverkas det stora...

Lastbilstillverkaren SCANIA stannar inte vid att permittera enligt förra veckans uppgivna siffror. Istället för de 9 000 som man då meddelade skulle permitteras i Sverige löpte bolaget idag linan ut och stänger ner så gott som hela den svenska verksamheten, vilket innebär att totalt 19 000 personer drabbas. Nu permitterar SCANIA även på tjänstemannaområdet, vid sidan av nedstängningen av tillverkningsanläggningarna.
- Blir det alltför långvarigt kan inte varsel uteslutas, säger presstalesmannen för SCANIA, Lars-åke Danielsson.
En av frågeställningarna kring detta är hur händelseutveckling i samband med coronakrisen påverkar SCANIAs stora införande av en helt ny PLM-plattform nästa år. ”The Starling Project”, som varit arbetsnamnet på detta, berör, enligt bolagets tidigare PLM-ansvarige 16 000 personer i alla led. Det är kort sagt en stor utmaning redan utan dagens tuffa effekter.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

Det kommer knappast som nyhet att Coronakrisen satt fingret på värdet av att ha lösningar för distans- och hemarbete. I det närmaste mangrant har man bland PLM-spelarna börjat kampanja för sina plattformslösningar och hur dessa kan användas för att vända ett stopp i utvecklingsarbetet till en pågående, obruten och digitalt baserad arbetsprocess. De företag som inte haft den här typen av bredare plattformar på plats har fått en påminnelse om att det nu kan vara dags att dra gång ett digitaliseringsarbete, som ibland kanske blivit liggande eller fördröjts p g a pågående projekt där det kort sagt inte funnits tid att trava på i plattformsspåret.
Alltså kampanjas det nu mer eller mindre intensivt för detta bland utvecklarna, Dassault Systemes är inget undantag. Med sin 3DEXPERIENCE-plattform menar man sig också ha ett bra förslag att lägga upp på kampanjbordet.
PLM&ERP News har tittat närmare på denna, en av marknadens bredaste portföljer för produktutveckling och tillverkning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”GRATISVERSION AV MENDIX”: Siemens PLM-chef utlovar brett stöd under en TUFF TID

Reaktionerna på COVID-19 bland PLM-utvecklarna är på många sätt överväldigande. Alla vet att personal, kunder och partners genomgår tuffa tider, även om olika företag drabbas på skilda vis. Emellertid är viljan att hjälpa till legio, det får vi dagligen bevis på.
Ett exempel är Siemens Digital Industries ansvarigen chef för PLM-sidan, Tony Hemmelgarn som i vecka skickat ut ett brev till egentligen alla som är involverade i företagets verksamhet. Han berättar i detta om vilka mått och steg som vidtagits för att möta Coronakrisen - bl a lanserar han en gratisversion av bolagets lågkod plattform för applikationsutveckling, Mendix - och den problematik den fört med sig.
”Vår prioritering är hälsa och välbefinnande för våra anställda, kunder, partners och deras respektive familjer och samhällen,” skriver han och fortsätter: ”För detta ändamål har vi vidtagit flera steg under de senaste veckorna för att vi ska kunna fortsätta utveckla och leverera lösningar som påskyndar digital transformation och bäst stödjer våra kunder under denna osäkra period. Detta inkluderar att avbryta eller skjuta upp några event och för att i flera fall istället satsa digitala event.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIA har hittills klarat Coronakrisen utan tuffa affärsavbrott – nu etablerar man sitt PLM-event...

Hur länge Covid-19 och coronaviruset kommer att hålla mänskligheten i sina klor är i dagsläget högst oklart. Men oavsett detta blir en sak blir tydlig vart efter dagarna går: Vi har fått se en imponerande kraftsamling hos företagen inom PLM- och ERP-området, präglad av en spännande kreativitet och vilja till hjälpande engagemang, där man kunnat visa att det i stort sett alltid finns lösningar eller alternativa vägar ut utföra de delar av produktframtagningsarbetet som inte är beroende av att fabriksanläggningarna är öppna.
Det kan t o m bli så att Coronakrisen innebär ett genombrott för digitala kundevent, menar exempelvis Dassault-partnern, TECHNIA. Bolaget lanserade, redan innan de tunga coronaeffekterna lade sig som en allt blötare filt över landets organisations- och företagsverksamheter, sitt årliga event, PLM Innovation Forum, förkortat PLMIF, i en digital upplaga.
Men kundevent är en sak, än viktigare för den dagliga verksamheten är förstås hur coronakrisen påverkar en toppkonsult som TECHNIA. PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell har talat med TECHNIA-chefen, Jonas Gejer, som visar sig vara överraskande positiv givet de tuffa effekter många av bolagets kunder – och för all del också konkurrenter – möter i Covid-19s fotspår. - Vi har än så länge inte drabbats så hårt som flera andra, säger Gejer. Kundprojekten ligger i allmänhet kvar och körs enligt plan, även om vi fått tänka out-of-the-box i hur vi lägger upp kundkontakterna. Men i och med att vi har en omfattande vana vid digitala leveranser, inte minst via vårt indiska dotterbolag, har det gått bra.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Jonas Gejer.

PLM/PDM: Klarar företagens PLM-upplägg distans- och hemarbete? Vi har titta på några av lösningarna

Bill Gates förutspådde en Covid-19-liknande situation redan för fem år sedan.
Det lär ha varit så att Microsoftgrundare, Bill Gates, redan under ett TED-event för fem år sedan i princip förutspådde en COVID-19-liknande situation och hur det skulle kunna påverka organisations- företags- och samhällslivet. Det berättar idag PLM&ERP News amerikanske kollega, bloggaren Oleg Shilovitsky. För dem som följt Microsoft är det också tydligt att Gates tankar kring detta satt sig i bolagets organisation. Få spelare på IT-området har lika tydligt under de senaste fem åren förespråkat just distans- eller hemarbete.
I skenet av Coronaviruset och Covid-19 skulle han kunna ha sagt: ”Vad var det jag sa?” Idag tvingas företag runt om i världen till massiva insatser för att etablera distansarbete. Medarbetare skickas hem många företag tvingas akutbehandla frågor som kommer i spåren av detta. Saken väcker frågor, hävdar Shilovitsky: Är företagen redo för detta, klarar systemen och infrastrukturen problematiken som uppstår när folk går över till de ”nya” arbetsformerna? Hur fungerar olika PDM- och PLM-infrastrukturer och arbetsupplägg den nya situationen? Vilka slutsatser kan man dra?
PLM&ERP News har tittat på några lösningar på marknaden som väl kan leva upp till behoven som skapas av distans- och hemarbete. Vilka är de? Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing