Industriellt

TECHNIA etablerar partnerskap kring PLM-implementering med japanska Dassault-specialisten NDES

EN AV TECHNIAS STARKASTE DISTANSER. Att svenska Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA har stora globala ambitioner behöver ingen tvivla på. Bolaget är redan som det är Dassaul Systemes globalt ledande dedicerade partner på VAR-sidan. Det som en gång inleddes med en nordisk satsning har med tiden expanderats till Europa, Nordamerika och Asien. Och expansionsviljan visar inga tecken på att avta. Tvärtom, idag annonserar CEO Magnus Falkman att man ingår ett nytt, strategiskt partnerskap med NTT Data Engineering Systems Corporation (NDES), vilket är en ledande leverantör av PLM-lösningar i Japan. TECHNIA, som vid sidan av en rad egna mjukvarulösningar inom PLM och ERP, är mycket skickliga på det mesta som relaterar till Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, kommer att arbeta tillsammans med NDES för att förse de senare ska kunna förse sina kunder med världsledande PLM-implementerings-tjänster, tveklöst en av TECHNIAs främsta PLM-distanser. ”Detta transformativa samarbete kommer att genomföras sömlöst i enlighet med villkoren i affärsavtalet,”skriver TECHNIA i sin pressanmälan.
- Det blir en synnerligen betydelsefull resa vi nu ger oss ut på tillsammans med NDES genom vårt strategiska partnerskap, säger TECHNIA-chefen Magnus Falkman i en kommentar. Tillsammans kommer vi att påskynda implementeringen av innovativa PLM-lösningar för japanska tillverkande kunder, vilket säkerställer att de behåller sin position i framkanten av tekniska framsteg.
Precis som TECHNIA jobbar man alltså primärt med 3DEXPERIENCE-plattformen och då med sub-PLM-appar som: CATIA V5 och V6 (CAD), ENOVIA (cPDm), SIMULIA (simulering och analys), DELMIA (produktionshantering och styrning) och ICEM Surf (klass A-ytmodellering). Men NDES finns också med på ERP-sidan med lösningar som stödjer hantering av mänskliga resurser, redovisning, ekonomi och andra företags ryggradsfunktioner.
Kombinerat med TECHNIAs kraftfulla förmågor och programlösningar på implementations- och driftssidan finns här en hel del att hämta.
Detta partnerskap har förutsättningar att kunna bli ett brohuvud till en kraftfull expansion i Japan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automatisering och AI inom IT-infrastruktur: Conscia köper svenska ”världsstjärnan” Miradot

Det Nordic Capital-ägda säkerhets- och IT-infrastrukturbolaget Conscia köper det svenska konsultbolaget Miradot. Detta bolag jobbar med digital transformation hos sina kunder genom att automatisera infrastruktur inom moln, datacenter, nätverk, säkerhet och service providers enligt ett egenutvecklat ramverk. Miradot är dessutom sedan 2020 världens första Cisco DevNet Specialized Partner.
Köpet öppnar för en expansion av Conscia inom automationstjänster både nationellt och internationellt, menar Conscia Sverige-chefen, Lars Kyhlstedt, och pekar på att den digitala transformationen med AI-stöd bara har börjat.
- Så är det, ett företags framgång beror idag mer än någonsin tidigare på förmågan att snabbt anamma och omvandla ny teknologi till affärsvärde. Den förmågan avgörs av hur bra man är på att inte bara automatisera infrastruktur utan också anpassa processer och kultur. Miradot adresserar alla delar vilket är unikt, vi har sett vilken enorm skillnad de gör hos flera gemensamma kunder för att få ut värdet av deras IT-investeringar. Ett resultat blir att IT-infrastruktur kan konsumeras som tjänster av hela verksamheten, genom till exempel självbetjäningsportaler i ServiceNow, säger han.
Klart är också att Kyhlstedt har bra stöd från analytikerhåll i den tillväxtpotential som området har. Gartner t ex, förutspår tvåsiffrig tillväxt även 2023 inom mjukvaruinvesteringar för ökad produktivitet genom automation och transformation.
År 2022 omsatte Miradot ca 57 miljoner med 11 anställda och kalkylerna för 2023 pekar mot intäkter på närmare 80 miljoner. Någon köpeskilling anges inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

130-miljonersorder på batteri- och automationslösningar till Epiroc från gruvbolaget Boliden

SIEMENS TEAMCENTER PLM-BACKBONE PÅ EPIROC - CREO INOM CAD. Gruvutrustningsbolaget Epiroc har vunnit en stor order för gruvutrustning, inklusive batterielektriska fordon och automationslösningar, från Boliden. Utrustningen ska användas vid tre av bolagets underjordsgruvor i Sverige. Den nya ordern följer Bolidens stora order av liknande utrustning förra året.
- Boliden fokuserar på att optimera säkerhet, produktivitet och hållbarhet i sin gruvdrift, inklusive att producera metaller med ett lågt koldioxidavtryck, och vi är glada att de vänder sig till oss igen för att förse dem med rätt lösningar, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.
Boliden, ett av Europas största gruvbolag, har beställt ett brett sortiment av gruvtruckar, lastare och borriggar, inklusive flera batterielektriska versioner. Maskinerna kommer att användas i norra Sverige vid gruvorna Rävliden och Renström – där Boliden producerar zink, koppar, bly, guld och silver – och vid Kankberggruvan, där det utvinner guld och tellur, en mineral som bl.a. används i tillverkning av solceller.
När det gäller PLM-verktygen jobbar Epiroc framför allt med Siemens Digital Industries Softwares TEAMCENTER som data-backbone, medan PTCs Creo är huvudverktyg på CAD-området.
Ordern värderas till cirka 130 miljoner kronor och bokades under det andra kvartalet 2023.

Volvo Penta långt ifrån bara båtmotorer: Idag firar bolaget nya triumfer inom e-mobilitet och...

De flesta förknippar nog Volvo Penta med kraftfulla båtmotorer, men så behöver det inte alls vara. Vad sägs t ex om att detta bolag inom Volvo Group faktiskt också jobbar med elektriska gaffeltruckar?
Överraskande eller inte så detta emellertid fallet och bolaget meddelar idag att Volvo Penta och italienska FTMH (Fantuzzi Team Material Handling) har utökat sitt partnerskap till att även omfatta elektriska gaffeltruckar; ett samarbete som bolaget menar, ”understryker förtroendet för Volvo Pentas modulariserade elektriska plattform och dess tillvägagångssätt för kompletta systemleverantörer av den senaste elektromobilitetsteknologin.”
Onekligen ser förstärkningen av detta partnerskap ut som ytterligare ett bevis på framgång i anpassningsförmågan och de modulära kapabiliteterna hos Volvokoncernens elektrifierings-plattform när det gäller att låsa upp fler tillämpningsmöjligheter.
Det italienska FTMH är känt som tillverkare av tung utrustning.
- Hamndrift och logistikterminaler passar bra för elektrifiering och vi ser stora möjligheter för flottor med nollutsläppsfordon, inklusive gaffeltruckar, tomcontainerhanterare, reachstackers och terminaltraktorer. Bra infrastruktur och väldefinierade arbetscykler kommer att underlätta omvandlingen av branschen, vilket ger fördelar inklusive minskat buller, ökad drifttid och produktivitet, säger Zeyd Okutan, produktchef, Volvo Penta.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Altairs uppdaterade version av Simulation, 2022.3: Bättre molnsamarbete, effektivare end-to-end-flöden och vassare AI

SIMULERING & ANALYS. Nya funktioner för förbättrat samarbete i molnet, effektivare end-to-end-simulerings-arbetsflöden och vässade lösningar för AI-driven simulering för skarpare design.
Det är de allmänt viktigaste förbättringarna i Altairs nya version av portföljen Simulation 2022.3, som nyligen lanserades av denna specialist på simulering och analys-lösningar, AI och HPC (High Performace Computing).
Genom att ta med AI-funktioner till design av experiment (DOE) studier, via Altair DesignAI, strävar företaget efter att effektivisera beslutsprocessen. Lovvärt förstås och värdefullt genom att verktyget kommer att kunna variera del- och element-egenskaper när det utforskar designutrymmet. Användare kommer då att kunna generera svar och skapa bättre länkar mellan variabler. Systemet kommer också automatiskt att uppdatera modeller med de nya designvariablerna som bestäms av utforskningen.
Vidare noterar bolaget i sin pressanmälan att Simulation 2022.3 ger uppdateringar till Altair One – Altairs Cloud Innovation Gateway – som tillåter användare att eliminera datasilos, IT-begränsningar och åtkomstbarriärer. Dessutom ger nya sömlösa digitala tråd-arbetsflöden som förbinder Altair One och Altair HyperWorks – Altairs design- och simuleringsplattform – användare möjlighet att förhandsgranska och modifiera modeller, spåra data, komma åt online-bibliotek och mer. Det bästa av allt är att användare kan göra detta och mer inom ett ekosystem för enkel inloggning som är tillgängligt från vilken plats som helst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Green Buffers vinner Swedish Steel Prize 2023 för nästa generations tågkopplingsteknik

PRODUKTUTVECKLING. Det blev Green Buffers från Avesta som kammade hem det prestigefyllda internationella Swedish Steel Prize 2023. De får priset för sin mycket sofistikerade användning av energiabsorberande höghållfast stål för att göra tåg säkrare för passagerare och mer ekonomiska för tågoperatörer.
– Green Buffers har introducerat höghållfast stål för absorbering av energi mellan tågvagnar. Det möjliggör kundanpassade designlösningar för preciserad energiabsorption på flera nivåer. Befintliga tåg kan utrustas med Green Buffers koppel, vilket möjliggör snabb implementering och förbättrad säkerhet inom tågtransporter, säger Eva Petursson, ordförande för Swedish Steel Prize-juryn och chef för SSABs research- och innovationsavdelning.
Befintliga system för att hantera tågkollisioner är ålderdomliga. Gällande standard bygger på teknologi från 1960- och 1970-talet och även mindre olyckor resulterar i urspårningar. Det var här Roger Danielsson och hans kollegor på Green Buffers såg utrymme för förbättring. Med inspiration från bilindustrin har de utvecklat ett energiabsorberande system som bygger på höghållfast stål och som gör tåg säkrare för passagerare och mer ekonomiska för tågoperatörer. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kartläggning från CHALMERS: ”Brist på metaller riskerar bromsa elektrifierings-boomen”

HAR TAGIT FRAM NY DATABAS. I takt med att allt fler elbilar rullar på Europas vägar ökar också användningen av de kritiska metaller som krävs för till exempel elmotorer och elektronik. Allmänt ska sägas att man till dessa ofta kallade energikritiska metaller kan räkna bl a litium, kobolt, nickel, indium och sällsynta jordartsmetaller. Men i en kartläggning, som Chalmers har gjort på uppdrag av EU-kommissionen, pekar man framför allt ut eftertraktade bristmetaller, som exempelvis dysprosium, neodym, mangan och niob, vilka har stor ekonomisk betydelse för EU. Detta samtidigt som tillgången på dem är begränsad och det tar tid att skala upp råvaruproduktionen. Att beroendet av metallerna ökar är därför en utmaning på flera sätt. Med dagens råvaruproduktion kommer metallerna inte räcka till framöver – inte ens om återvinningen ökar visar den stora kartläggningen som letts av Chalmers.
– EU har ett starkt importberoende av dessa metaller eftersom utvinningen är koncentrerad till ett fåtal länder som Kina, Sydafrika och Brasilien. Den bristande tillgängligheten är både ett ekonomiskt och miljömässigt problem för EU, och riskerar att fördröja omställningen till elbilar och miljömässigt hållbara tekniker. Eftersom många av metallerna också är ovanliga riskerar vi dessutom, om vi inte lyckas ta vara på det som redan finns i omlopp, att försvåra tillgången för framtida generationer, säger Maria Ljunggren, docent i hållbara materialsystem vid Chalmers tekniska högskola.
Till saken hör dessutom att det bara är en liten andel av metallerna som idag återvinns från uttjänta fordon, även om flera initiativ för att återvinna mer av metallerna i större utsträckning förekommer, bl a från svenska. Northvolt.
Annat hoppfullt för svensk del är att statliga gruvbolaget LKAB i början av året annonserade en stor fyndighet med sällsynta jordartsmetaller i Kiruna, bl a då neodym.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MES & MOM/styrsystemteknik: ABB tar hem MOM-order från ståljätten ArcelorMittals franska fabrik

ABB meddelade idag att man fått en order på sitt Manufacturing Operations Management-system (MOM4Metals) till kallvalsverket vid indiska stålgigantens, ArcelorMittal, franska fabrik i Contrisson. Den franska rörelsen är ledande inom området stålplåtsbeklädnader till alla typer av byggnader och tanken är att ABBs lösningar ska bidra till att ge stöd till innovativa lösningar baserade på kolfritt och hållbart stål. Med den svensk-schweiziska verkstadsjättens teknologi ska stålproducenten, ”ta produktiviteten till en ny nivå, förbättra kvalitet och prestanda,” skriver ABB i en pressrelease.
ABBs MOM4Metals-produkt inom Ability-famlijen och är baserad på exakt dataanalys och har kapacitet att förbättra informationsdelning, produktionsplanering, utförande, rapportering, tillgångsövervakning och optimering av driftprestanda. Den är designad för och används i olika metallproduktionsprocesser från valsverk till processlinjer och ger tydliga fördelar jämfört med generiska industriagnostiska MES-plattformar, hävdar Frederik Esterhuizen, Global Business Line Manager för metaller på ABB.
- Genom diskussioner med kunden har vi kunnat utnyttja vår djupa metallexpertis för att förfina ABB-lösningen för att möta deras behov. ABB:s lösningar gör det möjligt för kallvalsverk att förbättra och bibehålla prestanda och uppfylla kvalitetskrav vad gäller tjocklekstoleranser, planhet och ytegenskaper via exakt processtyrning och hantering av utrustningens livscykel, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP S/4HANA i nyckelroll hos livsmedelsjätten Dafgårds: Nästa stora kliv blir logistikplattformen EWM

En av de större livsmedelskunderna i SAPs svenska verksamhet är Dafgårds, som är en ledande aktör inom frysta och kylda livsmedel för restauranger, storkök och konsumenter. Köket i Källby omsatte 2022 drygt 3,7 miljarder kronor med över 1 200 anställda. Tillväxten fortsätter nu med en ny fabrik, fokuserad på veganska charkuterier.
Resan tillsammans med SAP började runt millennieskiftet och för några år sedan beslutade sig Dafgårds för att gå över till SAP S/4HANA. Övergången till den nya tekniska plattformen gick bra och nu flyttas allt fler användare över till Fiori, SAPs nya gränssnitt.
Nästa stora steg är att gå över till logistikplattformen EWM (SAP Extended Warehouse Management). Det kommer att ge Dafgårds en bättre plattform för högre kvalitet och tillväxt. Just nu pågår förberedelserna och målet är att EWM ska vara infört innan 2025.
– Köket i Källby växer och vi verkar i dag på en global matmarknad. Jag är glad över att mina företrädare valde SAPs affärssystem – det gör att vi kan växa ännu mer utan att behöva fundera över ett potentiellt byte, säger Fredrik Dafgård, CDO på Dafgårds.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar...

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagnings-arbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för avkarbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?
Klicka på rubriken förr att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title