Industriellt

Svag marknadstillväxt inom PLM 2020, men ”Coronaraset” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

Även om PLM-området drabbades av Coronaeffekter under 2020 så blev det mindre kännbara än befarat för de flesta av aktörerna på PLM-utvecklingsområdet. När respekterade analytikern CIMdata gick igenom investeringsutvecklingen under fjolåret i sitt event CIMdata PLM Market & Industry Forum 2021 under förra veckan stod det klart att det befarade raset uteblev. Istället fick vi se en tillväxt i PLM-investeringarna med 3,46 procent, att jämföra med CIMdatas tidigare prognos på -1,78 procent.
Det mest slående, konstaterade CIMdatas VP och PLM-analytiker, Stan Przybilinsky, var att EDA, Electronik Design Automation-omådet, gick bra, liksom att flera återförsäljare (ÅF), partners (VAR) till de större PLM-utvecklarna och systemintegratörer (SI), som Accenture, också klarade året bra.
CIMdatas version av PLM-investeringspajen visar att just EDA fått en överraskande stor andel av totalen med 21 procent av PLM-totalen. Området får därmed den största ”tårtbiten” av alla, följd av systemintegratörernas/återförsäljarnas och VAR-områdets sammantagna 15 procentiga andel.
CIMdata-analytikern gick också igenom vilka som var störst av PLM-aktörerna räknat på deras respektive marknadsandelar, där Dassault System-chefen, Bernard Charles, tillsammans med bolaget och dess partners drog in störst andel av världens företags PLM-investeringar sett till direktintäkter med drygt 14 procent av marknadskakan. Siemens Digital Industries Software, inklusive partners, är tvåa, följda av Autodesk och PTC.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

3D-PRINTING: Vad har chefen för Sandvik Additive Manufacturing i kikarn när BEAMIT köper 3T...

Sandviks expansion inom AM, Additive Manufacturing (3D-printing), fortsätter. Idag meddelade man att det av Sandvik delägda BEAMIT Group, köpt 3T Additive Manufacturing (3T AM). Man fortsätter därmed resan mot att bli Europas mest avancerade AM-tjänsteleverantör.
3T AM är baserat i Newbury, Storbritannien, och har funnits på marknaden i över 20 år. Det nu köpta bolaget har några av de högsta kvalitetscertifieringarna för leveranser till Aerospace (AS9100) och Medical (ISO 13485) - och är en godkänd leverantör för serieproduktion av många ledande OEM-tillverkare i Storbritannien, Europa, USA och Japan. Med 40-talet anställda och ett brett utbud av 3D-metallskrivare.
- Det är inte många AM-serviceföretag på marknaden som kan erbjuda en komplett end-to-end-process för tillsatstillverkning av komplexa, avancerade komponenter. Med vår investering i BEAMIT Group - nu även 3T Additive Manufacturing - ser vi fram emot att hjälpa ännu fler industrikunder att skapa värde genom tillämpningen av AM, säger Kristian Egeberg, CEO för Sandvik Additive Manufacturing.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PCB-/KRETSKORTDESIGN: Siemens först med marknadsplats för säker molnbaserad överlämning till produktion

Det är absolut inga tillfälligheter att Siemens Digital Industries i förra vecka introducerade en lösning inom elektronikdesign – det område som brukar kallas EDA, eller Electronic Design Automation: PCBflow. Det är en innovativ, molnbaserad mjukvarulösning som överbryggar klyftan mellan elektronikdesign och ekosystem för tillverkning.
Till saken hör att EDA-området i takt med elektronifieringen inom t ex mekanik vuxit lavinartat den senaste 5-årsperioden. Enligt PLM-analytikern, CIMdata, stod de globala mjukvarurelaterade EDA-investeringarna med 11,3 miljarder dollar – motsvarande drygt 96 miljarder kronor - för hela 21 procent av totalkakan bland PLM-områdets sub-segment. Mer än både CAD (14 %), CAE (14 %) och cPDm (13 %).
Med PCBflow utökar Siemens också sin Xcelerator-portfölj med en miljö, där designteam som tagit fram printade kretskort (PCB) på ett säkert sätt kan interagera med en mängd olika tillverkare, framför allt genom att snabbt och enkelt kunna utföra en rad ”design-for-manufacturing-analyser” (DFM).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

DESIGN I VÄRLDSKLASS: Digitala tvillingar och multifysiksimulering bakom ABBs EM-flödesmätare

Hur är det egentligen ställt med de senaste årens ”mode” kring digitala tvillingar – spelar de någon större roll? Både ja och nej – etablering och användning av digitala verktyg tar tid, men är de produktiva kommer genombrott förr eller senare. Samtidigt ska man vara klar över att enskilda digitala lösningar inte står ensamma; de ska integreras i ofta tämligen komplexa sammanhang. Digitala tvillingar är ett typexempel på detta. Man brukar ofta tala om att det allmänt, när det gäller nya teknologier, tar ungefär ett decennium från hajp till omsättning i form av industriella applikationer och i varierande omfattning är det där vi är nu på ”tvillingfronten”.
Men tveklöst så händer det mycket och vi ska i dagens artikel titta på hur det ur innovations- och FoU-synvinkel proaktiva verkstadsindustriföretaget ABB använt sig av ett ”digital tvilling-upplägg” kring sina flödesmätningsprodukter. Det hela är spetsigt, bolaget har varit tidigt ute på området, och den tvillingteknik man använt avspeglas tydligt i de senaste årens utveckling av lösningarna för flödesavkänningsteknik. Med de nya ”tvillingverktygen” kan man virtuellt efterlikna den faktiska mätaren, i en miljö där en viktig poäng är att kunna förutspå den elektromagnetiska (EM) flödesmätarens prestanda. Processen bygger på att den digitala tvillingen simuleras med hjälp av multifysik-modellering. Med simuleringsresultaten som grund kan man sedan vässa flödesmätarens design och förutsägelser av prestanda under fältförhållanden.
Möt ABB-forskarna Subhashish Dasgupta and Vinay Kariwala, som berättar mer om utvecklingsarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

52 000 ingenjörer i en ny samlad organisation när Capgemini integrerar Altran

Konsultgiganten Capgemini lanserar idag vad man kallar ”Capgemini Engineering”, som innebär att man konsoliderar bolagets verksamheter inom innovation och högteknologiska konsulttjänster.
Det är ingen liten organisation vi talar om: efter fjolårsköpet av konsulten Altran får den konsoliderade organisationen ca 52 000 ingenjörer och forskare som medarbetare, och detta i en integrerad organisation med närvaro i alla större tekniska knutpunkter över hela världen.
- Dagens ledande organisationer förstår att teknik i kombination med forskning och utveckling sker snabbt och är under ständig utveckling. Det leder till ett behov av heltäckande partnerskap med kunder för att utveckla, lansera, hantera och modernisera banbrytande produkter, säger Aiman Ezzat, VD för Capgemini-koncernen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Elektronik: IFS-partnern Addovation tar hem ny affär när Norautron byter system till Applications

Det är full fart i affärerna för svenskägda ERP-utvecklaren IFS och deras partnernätverk. Idag meddelar Norautron AS, en globalt verksam tillverkare med fullservice inom elektronik, att man valt IFS Applications som ny ERP-lösning och Addovation som partner, implementatör och support.
Valet av IFS innebär också att Norautron byter ut sitt gamla ERP-system och flera stödsystem till IFS’ Applications, som man menar är, ”ett komplett ERP-system som stöder alla processer från början till slut.”
- Vår kärnverksamhet kommer nu att behandlas och övervakas av ett system och kommer att se till att vi kan möta kraven från våra kunder samt bli effektivare och lönsammare, säger Ellen Thu, VPSC på Norautron.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE & Covid-19: Sjukhus använder Dassaults SIMULIA för att reducera exponering av virus via...

Mycket cirkulerar i dessa dagar kring hur digitala verktyg, inte minst PLM-relaterade sådana, kan användas för att på olika sätt bidra till effektivare hantering av Covid-19-effekter. Både direkta och indirekta sådana. Till det senare hör hur man på Europas största universitetssjukhus, Pitié-Salpêtrière, i Paris, använt simuleringslösningar inom CFD från Dassault Systemes för att utvärdera och möta riskerna kring spridning av coronavirus genom luftflöden.
Dassaults mjukvara SIMULIA användes för att modellera och analysera luftflödet samt avlagringar av droppar i rummet. Simulering gjorde det möjligt för dem att bestämma att den optimala lösningen kombinerar en dedikerad insugsfläkt ovanför varje infekterad patient, ett luftflödessystem som liknar ett som arkitekten hade skapat för en restaurang i Paris och en partition. På sista raden kom man fram till ett nytt tillvägagångssätt baserat på vetenskaplig förståelse byggd på simuleringsresultaten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/AEROSPACE: VI-grades ägare, Spectris, stärker simulatorsidan med köpet av Concurrent Real-Time

Ett av områdena där amerikanska private equity-företaget Battery Ventures har investerat tungt i är PLM-relaterade eller tangerande verksamheter. Man äger och har ägt flera bolag, bl a Concurrent Real-Time (Concurrent-RT), som utvecklar hård- och mjukvaror för ”hardware-in-the-loop-” (HiL) och ”software-in-the-loop-simulering” (SiL) för automotive- och aerospace & defense-industrier.
Lagom till påskhelgen blev det klart att Battery Ventures sålt det senare företaget, Concurrent-RT, till brittiska konglomeratet inom precisionsmätning, Spectris, som bl a äger VI-grade, ett annat simulatorföretag som bl a utvecklat lösningar för automotive. En av kunderna är Volvo Cars-relaterade produktutvecklingsbolaget inom automotive, CEVT, som köpt en VI-grade-simulator för att vässa produktutvecklingsarbetet.
Det intressanta som nu hänt är att Spectris, har köpt Concurrent Real-Time; ett bolag som man sedan länge gjort affärer med: VI-grade drivs nämligen till stora delar av lösningar från Concurrent-RT. Andra intressanta bitar i denna affär är köpeskillingen: 167 miljoner dollar, alltså motsvarande drygt 1,4 miljarder svenska kronor för ett bolag som drar in ca 42 miljoner dollar om året, ca 360 miljoner kronor.
Med detta köp stärker Spectris alltså rejält sin position inom simulatorer, testutrustning och till dessa områden relaterade mjukvaror.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HETT med gruvelektrifiering: Epiroc köper kanadensisk leverantör av infrastruktur

Gruvelektrifiering är ett hett område där flera svenska aktörer ligger långt framme och ständigt spejar mot horisonten för att slå till på möjligheter som dyker upp och som kan stärka antingen teknologin eller marknadsläget.
Epiroc är en av de mer framgångsrika aktörerna inom gruv- och infrastrukturindustrin. I månadsskiftet blev det också klart att bolaget köper Meglab, ett kanadensiskt företag med expertis för lösningar kring elektrifieringsinfrastruktur till gruvor. Lösningarna stöder bl a gruvkunder i deras övergång till batterielektriska fordon.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB-robot i ledande roll när industrikoncernen AGES satsar på NY GJUTTEKNIK

Det krävs nya produktionssätt för att möta kvalitetskraven på gjutna aluminiumdelar. När industrikoncernen AGES för en tid sedan investerade i en ny gjutteknik så fanns en flexibel ABB-robot med som en möjliggörare.
AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning. För att kunna matcha nya krav på bland annat värmebehandling och svetsning genomför AGES just nu ett utvecklingsprojekt inom Rheocasting: en semisolid gjutningsprocess där smältan modifieras för att bli tixotrop. Projektet drivs tillsammans med Comptech, som är specialister inom Rheocasting.
- Rheocasting är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj, och vi har hittat ett maskinkoncept att göra det på som vi tror mycket på, säger Anders Magnusson, koncernchef för AGES Industri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing