Industriellt

Automotive/SIMULERING & ANALYS: Altair, Jaguar Land Rover och Danecca ska ta fram en NY...

NY LÄTTVIKTSKAROSS GER MER BATTERIUTRYMME. Utvecklingen på batteri- och elfordonsmarknaden är i högsta grad explosiv. Dagens stora nyhet är att Jaguar Land Rover (JLR), brittiska batteritillverkaren Danecca och simulerings- och analysföretaget Altair har säkrat finansieringen för ett konsortium kring ett forskningsprojekt om en ny designprocess för elfordon. För detta har man beviljats finansiering från den brittiska regeringen genom Faraday Battery Challenge.
Tanken är att den nya processen ska utnyttja Altairs teknologi för att utveckla nya fordonsprototyper. De nya fordonsmodellerna kommer att få en ny, lättare kaross som ger mer utrymme för batteriet, utan att lägga till extra vikt.
Sett ur ett PLM och simulerings- och analys-perspektiv är det hela ett mycket intressant grepp. Inte minst för att Altair kommer att spela en viktig roll i produktutvecklingsarbetet med sina CAE-verktyg. JLR kommer att tillämpa Altairs C123-process, en konceptutvecklingsprocess i tre steg för body-in-white-strukturer (karosser). Altair-lösningar kommer också att användas för optimering, då med Altair OptiStruct – en FEA-lösare i Altair HyperWorks design- och simuleringsplattform – med vars hjälp man ska ta fram nyutvecklade elektrotermiska funktioner.
-Vi är glada över att samarbeta med JLR och Danecca i detta innovativa projekt för att stödja nästa generation av elfordon, med innovativa, effektiva konstruktioner", säger Royston Jones, senior VP för fordon inom Altair. Han fortsätter: "Altairs simulerings- och dataanalysverktyg kommer att göra det möjligt för konsortiet att utveckla en ny designprocess för elfordon och batterier, som kommer att hjälpa till att göra dessa fordon lättare och mer energieffektiva."
JLR’s Paul Haney, senior manager för batteriteknologi pekar i en kommentar på vikten av att bolaget kan vara en del av ett så innovativt projekt och att ha fått finansiering från den brittiska regeringen:
- Detta forskningsprojekt med Altair och Danecca markerar ett viktigt steg framåt för att skapa elfordon som levererar hållbar e-mobilitet för framtiden, säger han.
Tilläggas kan att JLR på PLM och CAD-sidan jobbar med Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform och CATIA, som huvudverktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Framgångsrik forskning och nya perspektiv på industrins digitalisering gav henne årets GKN-stipendium

Sedan 2015 delar flygmotor- och rymdföretaget GKN i Trollhättan och Högskolan Väst ut ett stipendium till forskare som man anser har bidragit med innovativa och nyttiggörande insatser med tydlig industriell koppling.
Priset till årets GKN-stipendiat utsågs nu i veckan och det blev Linnéa Carlsson som fick det. Hon är doktorand i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst och disputerar i nu slutet av december. I nomineringen lyfts särskilt hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap genom innovativa former.
- Linnéa Carlssons forskning har bidragit till att lyfta nya perspektiv på industrins digitalisering och gör att vi inom industrin ges möjlighet att tänka annorlunda, säger Henrik Runnemalm från GKN som fanns med och delade ut stipendiet. En förvånad men glad Linnéa Carlsson håller med:
- När industrin ska digitaliseras är det viktigt att inte bara titta på tekniken utan att också väga in den mänskliga delen och sociala aspekter för att lyckas. Jag är verkligen överraskad och stolt för att bli utsedd.
Klicka på rubriken för att läsa motiveringen till varför Linnea Carlsson får stipendiet.

Why PLM tools can play a key role in meeting EU’s new environmental directive...

Effective in 2024, the EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) requires companies to provide detailed sustainability reports, encompassing environmental impact to social responsibility. This directive expands on previous regulations, demanding greater transparency and accountability. It applies to all large companies and listed SMEs in the EU, aiming to provide stakeholders with comprehensive sustainability information.
In the rapidly changing landscape of discrete manufacturing, sustainability is not just a choice; it is the key to unlocking a future of enduring success. For over 50,000 global companies, tracking and improving sustainability goals will soon become a requirement.
”The European Commission's new CSRD legislation aims to drive more sustainable business practices in companies that operate in and export to the EU. The directive replaces the EU's Non-Financial Reporting Directive (NFRD) with more robust requirements, affecting more companies and adding targets for carbon dioxide emissions and circularity to existing hazardous material requirements," explains PLM developer PTC's head of sustainability, Dave Duncan, in today’s article.
CSRD follows the principle of double materiality, which means that a company must report how its operations are financially affected by sustainability issues, as well as how the company's operations affect the environment, climate and society.
How do we get there? An interesting perspective in Duncan’s answer is that digital technology that drives the product lifecycle, whether it is CAD, PLM, ALM, IoT or FSM, all are domains that play crucial roles in the environmental journey ahead of us. The rules are non-negotiable for companies that want to create more sustainable products, he says, adding:
"These solutions enable key practices like dematerialization, simulated prototyping, remote service, and over-the-air software updates that reduce a product’s carbon footprint while creating added value for the customer.”
All companies that intend to reach 150 million euros in annual revenue within the EU must comply with CSRD requirements.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Vilken MCAD-mjukvara är bäst sett i ett SaaS-perspektiv? Analytiker placerar Siemens, PTC och Autodesk...

Den eviga frågan om vilken CAD-mjukvara som är bäst har fått ytterligare ett svar. Denna gång relaterat till mekanik-CAD-området (MCAD) och lösningarnas kapabiliteter sett i ett SaaS- och även i ett moln-perspektiv; alltså mjukvaran som prenumerationstjänst, eller ”Software-as-a-Service”.
Det är analysföretaget ABI Research som i en färsk undersökning av nio vanligt förekommande MCAD-lösningar (mekanik-CAD) gjort en ranking som positionerar mjukvarorna i ett SaaS-perspektiv. Undersökningen, som sägs vara både ”djupgående och opartisk”, under rubriken, ”MCAD SaaS Solution Supplier Competive Ranking”, baseras på nio kriterier.
Analysen resulterar i en grafik där programmen placeras med avseende på två axlar: innovation och implementering. De nio kriterierna som avgjort placeringen inkluderar produktens kärnfunktionalitet, datorstödda tillägg, utökad funktionalitet (generativ design, AR/VR, simulering, rendering) och molnfunktioner. Dessutom utvärderar rapporten nya användarupplevelser, implementering för stora tillverkningsföretag, affärsmodell, innovation, marknadsandelar och ekosystem för partnerlösningar.
Så vilken lösning är då bäst på molnbaserad SaaS-MCAD?
- Siemens (med Solid Edge, NX CAD, och nyligen släppta NX X) kom överst i rankingen, placerad där främst på grund av CAD-lösningar som tillhandahåller en komplett uppsättning datorstödd teknologi (CAx), flera distributionsalternativ (lokalt installerad, hybrid, eller med SaaS), flexibel prissättning genom prenumeration eller tokens. Dessutom hade man det mest omfattande nätverket av lösningspartners, som utökar CAD-kapaciteten, säger James Iversen, industri- och tillverkningsindustri-analytiker på ABI Research.
Som sammantagen tvåa placerades PTC, som mer än någon annan aktör agerat som pionjär inom SaaS i molnet. Övriga företag vars program utvärderas och rankas är: Autodesk, Dassault Systèmes, ZWSoft, Alibre, IronCAD och TurboCAD. Hur placerades dessa aktörer?
Klicka på rubriken för att se grafiken och läsa mer.

CYBERSÄKERHET: Taipuva släpper en lösning som förenklar för företagen att uppfylla säkerhetskraven i EUs...

Det nya EU direktivet NIS2 håller just nu på att implementeras i medlemsstaterna och innebär att alla samhällsbärande verksamheter behöver ha ett ledningssystem för informationssäkerhet på plats till 2024. Det börjar alltså brådska och cybersäkerhets-frågorna har heller aldrig varit viktigare. Samtidigt är alla typer av EU-direktiv alltid komplexa att implementera och driva. Så, hur kan man i detta fall ta sig runt denna utmaning på ett lite enklare sätt?
Den saken har konsulten Taipuva funderat kring och tagit fram en intressant lösning i detta spår. Med nya regelverk från EU och en ökande efterfrågan på ISO 27001-certifiering lanserar man nu sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Genom det nya regelverket riskerar ledningsgrupper både att bli utsatta för cyberattacker och betala böter om de inte har rätt säkerhetsinstanser på plats, konstaterar Taipuva-chefen, Tord Ringenhall.
- När företagen och marknaden själva inte kan lösa sina problem skapas regler och lagar. Vi har bland annat sett ett flertal nya regler kring cybersäkerhet och informationssäkerhet under de senaste åren. Genom NIS2 ökar behovet av ett ledningssystem för att hantera informationssäkerhets-risker eller stöldrisker och vi vill dela med oss av den här lösningen som vi tror många kan få nytta av, säger han.
Klart är att Taipuva som konsult på området har hög trovärdighet med sina lösningar. Tillsammans med Siemens Digital Industries Software tillhandahåller och konsultar man t ex kring Polarion ALM (Application Lifecycle Management) och lågkodplattformen Mendix, ofta använd som PLM- och automationsstöd, i Norden. Som detta antyder är man därmed duktigt på metodik inom produktutveckling och projektledning, samtidigt som man har en gedigen förståelse för industrispecifika utmaningar och kunskap om viktiga digitala verktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAE/NVH/AUTOMOTIVE: Om att använda ETT simuleringsflöde för gemensam utveckling av både ICE och elektriska...

Renault- och Geelys AUROBAY slår två flugor i en smäll med SIMCENTER 3D - MINSKAR SIMULERINGSTIDEN med 88%.
Aurobay är ett intressant, men inte så ofta omskrivet bolag inom automotive-segmentet. Med rötterna i Volvo Cars Powertrain Engineering utvecklar och tillverkar man drivlinor för den globala marknaden. Aurobay knoppades 2021 av efter en deal mellan Volvo Cars och dess moderbolag Geely Holding om att skapa detta samriskbolag för sin drivline-verksamhet. För drygt ett år sedan blev bolaget sedan en del av ett nytt globalt företag, gemensamt ägt av Renault och Geely. Detta företag har i dagsläget runt 19 000 anställda, fördelat på 17 fabriker och 5 forsknings- och utvecklingscenter i Asien, Amerika och Europa. Verksamheten är inriktad på att utveckla och tillverka hybriddrivlinor och drivlinor med låga utsläpp. Bland de bitar som ingår i detta är validering av prestanda, hållbarhet och funktionalitet hos olika drivlinedesigner.
Det här är inga enkla saker utan kräver högt utvecklad kompetens och digitala PLM-verktyg på toppnivå. Bara genom designen av en ny drivlinekomponent kan testningen, kalibreringen och diagnostikutvecklingen som krävs för att få den i produktion vara synnerligen resurs- och tidskrävande. Det är bl a i detta Aurobay kommer in i handlingen med en komplett analys- och verifieringstjänst för att testa och validera drivlinornas prestanda och funktionalitet, med både fysiska och virtuella tester. Man kombinerar i detta teknik i världsklass, högpresterande beräkningar och statistiska analyser för att ta designen till nästa steg. Detta inkluderar att ta hänsyn till tillverkningsteknik och att säkerställa att kraven på bränsleeffektivitet, utsläpp och NVH (buller- och vibrationsmätning) uppfylls.
Det är i det senare sub-PLM-området, simulering och analys, dagens artikel rör sig, närmare bestämt då på NVH-biten. Då Aurobay har specialiserat sig på utveckling av både förbrännings- och hybridmotorer finns betydande ekonomiska och tekniska utmaningar, vilket också är kopplat till NVH-sidan.
För att motverka detta letar Aurobay efter mjukvaruverktyg som kan användas för båda disciplinerna. Detta innebär att inköp inte behöver göras två gånger, och ingenjörer kan växla mellan hybrid- och förbränningsmotor-projekt utan att behöva lära sig hur man använder nya verktyg. Samma verktyg för båda alltså. Efter noggrann utvärdering har man hittat en intressant väg där Siemens Digital Industries Softwares simulerings- och analys-plattform Simcenter 3D, en del av PLM-portföljen Xcelerator, spelar en viktig roll för att hantera simuleringsflödet, inkluderat andra verktyg, som MSC Nastran, Ansys och Dassault's Simulia.
- Vi fokuserar på att designa och bygga drivlinor, men dessa används i kompletta fordon så det är viktigt att förstå hur de beter sig när de är installerade. Därför planerar vi att använda oss av Siemens faciliteter och produkter som gör att vi kan kombinera våra simuleringar med fysiska tester, säger Hans Johannesson (lilla infällda bilden ovan t h), teknisk ledare på Aurobay, i en fallstudie publicerad av Siemens, som vi har tittat närmare på.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SIMULERING & ANALYS: Ansys-lösning som får Ferrari att drömma om aerodynamik på nya nivåer

ÅTTA SIMULERINGAR PÅ SAMMA TID SOM EN. Motorsport-arenorna är tveklöst bland de mest attraktiva skyltfönstren för exponering av mjukvaruutvecklarna inom PLM och sub-PLM-områden – som simulering och analys. Formel 1 toppar förstås, men även andra tävlingar har hög attraktionskraft för att visa vad de egna mjukvarorna duger till. Marknadsledaren på CAE-sidan – Ansys – är förstås inget undantag. I sin blogg berättar företaget entusiastiskt om Ferrari Challenge Trofeo Pirelli – ett evenemang som samlar Ferrari-kunder från fyra kontinenter för att tävla i en serie sprinttävlingar med deltagande av allt ifrån proffsförare till amatörer.
Men också Ferrari sätter en ära i att med jämna mellanrum medverka. Och det är inga B-lösningar man ställer upp – för just detta evenemang fokuserar Ferrari på att designa en banfärdig bil som ger en spännande, men säker, tävlingsdagsupplevelse. Vart tredje år ägnar Ferrari 12 månader åt att förvandla en enstaka produktionsbils-modell, begränsad av gatulagar och långsiktig tillförlitlighet, till en banfärdig, högpresterande racerbil.
Framgång här kräver att den italienska biltillverkaren hittar en kompromiss mellan topprestanda och mer förutsägbart fordonsbeteende. Allt är starkt beroende av aerodynamik. Det senare är förstås den punkt där Ansys kommer in i handlingen, med simuleringslösningar som kan träffa rätt i utvecklingen av optimerad prestanda, givet loppets förutsättningar.
Under oktober debuterade sålunda Ferrari med 296 Challenge, vilket är den nionde modellen som dyker upp i Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. 296 Challenge-bilen är en del av serien av ett fabrikat Prancing Horse och har genomgått betydande modifieringar med hjälp av Ansys-mjukvara för att maximera prestanda via unik aerodesign. I detta har man använt Ansys Fluent-lösning.
Utmaningarna handlar bl a om ett noggrant övervägande av ”downforce”, den nedtryckande kraften, ett aerodynamiskt element av stor betydelse i racingsammanhanget. Bl a kan en optimal utformning kring ”downforce-effekten” öka den säkert genomförbara hastigheten på en racerbil under inbromsning, kurvtagning och acceleration. När luften rör sig över olika fordonsytor tillför ”downforce” vikt som trycker ner på fordonet och gör det mer stabilt på banan.
Just i detta såg ett team lett av Ansys Matteo Aroni, senior applikationsingenjörschef, en möjlighet att påskynda simuleringen av denna process och bestämde sig för att testa Ansys Fluents inbyggda multi-GPU-lösare för att se hur mycket. Vad kom man fram till?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Tuffa utmaningar när AVEVA, Aras PLM och McDermott tar nya grepp om hållbarhet inom...

BOLAGEN TECKNAR STRATEGISKT UTVECKLINGSAVTAL med McDERMOTT GLOBAL. Det är full fart framåt som gäller för uppstickaren Aras PLM, och då inte bara när det gäller traditionell PLM-utveckling riktad mot verkstadsindustriell produktutveckling. Denna gång handlar det istället om Asset Lifecycle Management, ALM, alltså livscykelhantering av anläggningstillgångar, typ kärnkraftverk och oljeanläggningar. Den amerikanska PLM-spelaren annonserar idag att man har gått ihop i ett strategiskt partnerskap med AVEVA, där dessa två aktörer tillsammans, bl a byggt på Aras PLM-lösning Innovator, signerat ett långsiktigt avtal med design- och byggföretaget McDermott Global. Syftet är att vidareutveckla McDermotts kapacitet för livscykelhantering av tillgångar inom energisektorn (förnybar energi, olja, gas och kärnkraft).
AVEVA, numera ägt av automationsjätten Schneider Electric, är en tung partner i sammanhanget, som en av världens ledande leverantörer av industriell programvara. Tillsammans med Aras lågkodplattform Innovator, som är försedd med det mersta av vad som behövs ifråga om applikationer för utveckling, produktion och drift av komplexa produkter har projektet goda möjligheter att bli framgångsrikt.
PLM-implementationer är inga enkla saker i dagens komplexa miljöer och bland syftena i samarbetet mellan AVEVA och Aras är att övervinna utmaningarna med att installera PLM-lösningar i stora specialdesignade projekt och i driften av kontinuerliga processtillgångar.
Aras-chefen, Roque Martin, pekar i en kommentar specifikt ut en vanligt förekommande tuff utmaning i sammanhanget, den digitala tråden:
- AVEVAs lösningar för anläggningstillgångar, byggda på Aras-plattformen, kommer att göra det möjligt för McDermott att designa och bättre hantera sina kunders tillgångslivscykeldata. Detta inte minst genom att utnyttja en helt uppkopplad digital tråd kring anläggningarnas tekniska och verksamhetsrelaterade information.
I realiteten handlar detta om att utveckla sömlös integration av Aras Innovator med AVEVA Unified Engineering, AVEVA Asset Information Management och andra AVEVA-verktyg och tjänster kommer att möjliggöra skapandet av ett tekniskt registersystem. Poängen är att skapa en enda pålitlig sanningskälla för att vässa teknisk effektivitet, datakontroll, datadistribution och spårbarhet över hela anläggningens livscykel. Tveklöst görbart, men också en tuff utmaning.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Från kundunik design till standard-lösningar: Så tänker WirelessCar ta nytt grepp om uppkopplade fordon

ÄGT AV VOLKSWAGEN-GRUPPEN MED SAP SOM AFFÄRSSYSTEM-PLATTFORM. Det idag Volkswagen-ägda bolaget WirelessCar, grundat 1999, är i dag en av de mer framstående aktörerna när det gäller uppkopplade fordon. Totalt handlar bolagets kundvolym om mer än 12 miljoner fordon i över 100 länder. Bland kunderna finns bland annat Volvo Cars, Subaru, Jaguar Land Rover, Nissan, VW, Seat och Audi. I sig ser kundlistan och volymen imponerande ut, men det är ändå bara viskning jämfört med den potential som denna marknad erbjuder: I år uppskattas antalet uppkopplade bilar i världen till nästan 200 miljoner – och den siffran kommer att fördubblas på bara några år.
Den utvecklingen vill företaget WirelessCar bidra till. Från huvudkontoret i Göteborg har man i dag verksamhet över hela världen, men expansion i de regioner bolagets ambitioner ligger kräver systemstöd som kan skalas. För att lyckas med strategin behövs kort sagt ett robust affärssystem.
I detta har WirelessCar en intressant historik som inte överraskande bygger på SAPs lösningar. Man var t ex var det första bolaget i Norden som använde kombinationen SAP S/4HANA Cloud, public edition och SAP SuccessFactors. Företaget, som var tidigare en del av Volvo IT, fick 2019 VW-gruppen som ny majoritetsägare. Det innebar då att man bytte affärssystem och under sommaren gjordes grundjobbet att gå över till SAP S/4HANA. Samtidigt beslutade sig WirelessCar för att satsa på en ny HR-lösning i form av SAP SuccessFactors och SAP Concur för att lösa behovet av rese- och utläggshantering.
– Vi drev på för att kunna ha en ren molnbaserad lösning och det gick igenom. Hela installationen tog cirka 3–5 månader och vid årsskiftet 2019–2020 var vi ett av de första bolagen i Norden som använde SAP S/4HANA Cloud, public edition, säger Carl-Fredrik Rindebro, CFO på WirelessCar.
Och när man nu går vidare ligger resan fortfarande i SAP-spåret.
– Vi är mitt i en större intern transformation där vi går från att utveckla kundunika lösningar till fler standardiserade produkter. Då kan vi bidra med innovation till ännu fler kunder och samtidigt fortsätta vår egen tillväxtresa. Men det är inte möjligt utan ett affärssystem som SAP S/4HANA som grund, säger Carl-Fredrik Rindebro, CFO på WirelessCar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title