Industriellt

Förre SAP-chefen Bill McDermotts och ServiceNows lösningar när världen börjar öppna upp igen

Dagens goda nyhet i en värld som hittills inneburit att en rad av världens kontor och fabriker stängt ner, pausat verksamhet och i den mån det varit möjligt låtit personal jobba hemifrån eller på distans, när att den äntligen börjar öppna upp. Efter månader i isolering öppnas därmed många arbetsplatser gradvis upp igen, vilket kan leda till nya utmaningar för arbetsgivare.
Detta har mjukvaruutvecklaren ServiceNow, numera styrt av gamle SAP-chefen, Bill McDermott, tagit fasta på och skapat en ny lösningssvit för att hjälpa verksamheter hantera dem: Safe Workplace heter den.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Bildskärmsgiganten EIZO satsar på Aras Innovator som PLM-ryggrad

Det är knappast förvånande att antalet affärer på PLM-området gått ner i samband med Coronakrisen. Men stiltje är det inte. Aras PLM fortsätter exempelvis att skörda framgångar för sin PLM-plattform. Idag meddelar japanska EIZO, känt för sina visuella lösningar kring bildskärmar, att man valt Aras Innovator för att hantera tekniska projekt och dokument, framtagning av eBOMar (”engineering Bill of Materials), mBOMar (”manufacturing BOM”, för tillverkning), arbetsflöden och processdesign.
Man kommer också att använda systemet för att hantera överföringen av eBOMarna till ERP-systemet, liksom kopplingarna mellan Bill of Process (BOP) och Manufacturing Execution Systems (MES) på tillverkningssidan. I stort sett kommer alltså Aras Innovator att ligga som ryggrad för hela produktframtagningsområdet hos den japanska bildskärmsutvecklaren. I stort sätt inkluderar plattformen hos EIZO det mesta som ingår i en komplett cPDm-lösning (”collaborative Product Definition management, ”samverkande PDM”).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Därför valde Camfil att satsa på Dynamics 365 med Implema som IT-partner

Nejdå, Coronakrisen förlamar inte all affärsverksamhet. Det är dagens meddelande från Implema och tillverkaren av industriella renluftslösningar, Camfil, ett bevis på. Visserligen var det redan under hösten 2019 som Camfil satsade på Implema för att implementera en fullskalig affärssystemslösning för hela deras verksamhet, baserat på Microsoft Dynamics 365. Men nu har mer tillkommit.
Initialt var det den svenska delen av Camfils verksamhet, som innefattar moderbolaget och de svenska produktion och säljenheterna, som körde igång installationsprocessen.
Idag är läget att första Camfilbolaget i denna affär sedan några månader är i produktion med Dynamics 365 och idag meddelas alltså att man, som en fortsättning i detta arbete, också har tecknat långsiktigt samarbetsavtal för support, förvaltning och vidareutveckling med Implema.
- Med Dynamics 365 och Microsofts tänk kring One Version, så tillåter detta att vi kan ha samma lösning på hela koncernen, säger Camfils CIO, Anders Hedenros.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Kanonstart för TECHNIAs digitala premiärevent PLM Innovation Forum 2020 – plus 2000 deltagare

Det var kanske inte så överraskande att Dassaultchefen, Bernard Charles, uppehöll sig vid hälsofrågorna och Life Sciences i sitt öppningsanförande i premiären av TECHNIAs digtala event, PLM Innovation Forum 2020.
- Mer än någonsin har (Corona)krisen tydliggjort att innovation är hjärtat i vad vi måste göra för att klara framtiden. Å andra sidan har detta stått klart under lång tid när vi placerat PLM i centrum för uthållig innovation för att hjälpa våra användare i strävan att harmonisera produkter, naturen och livet genom att använda en samarbetsplattform som hjälper oss att blottlägga det osynliga, planera och imaginera framtiden. Det är själva kärnan, sa den karismatiske DS-ledaren.
Det är så där han alltid uttrycker sig; med vackra ord och övergripande beskrivningar och med blicken visionärt mot horisonten. Detaljarbetet kring PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, överlåter han till de egna utvecklarna, implementatörer, partners som TECHNIA och kunderna/användarna. Och man behöver inte titta särskilt länge på det rikhaltiga innehållet i årets digitala upplaga av PLMIF för att inse att hans idé om en plattform som täcker det mesta när det gäller produktframtagning blivit en näringsrik mylla för innovation.
PLMIF-eventet blivit en succé, som tycks ha nått betydligt fler deltagare än den tidigare fysiska varianten.

SIMULERING/AUTOMOTIVE: Nya VI-grade-simulatorn ett lyft för Geelys & CEVTs produktutveckling

CEVT, som är ett dotterbolag inom Volvoägaren Geely Group, har slagit till och satsat på simuleringslösningen VI-grade från Spectris. Det handlar om en körsimulator som CEVT (China Euro Vehicle Technology) köpt till utvecklingscentret i Göteborg för att förbättra produktutvecklingsarbetet.
DYNAMIC Driving Simulator (Driver-in-Motion) heter simulatorn vars användning tar sikte på att förbättra CEVTs forsknings- och utvecklingsfunktioner.
- För oss är denna investering en avgörande del för att stärka vår verktygslåda för utveckling av framtidens mobilitetslösningar. Detta visar på den position CEVT har, dels som en ledande aktör inom Geelykoncernen och dels som ett av de ledande fordonsbolagen i Nordens bilhuvudstad, Göteborg, säger Mats Fägerhag VD på CEVT.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Försvarskoncernen Saab vässar IT-sidan och vinner 12 000 timmar på köpet

Att effektivt koppla ihop stora globala organisationer på IT-sidan har fortfarande sina sidor. Försvarskoncernen Saab har stött på problemet och agerat för att lösa det, bl a med hjälp av Service Now-plattformen och ett nytt sätt att jobba.
Bakgrunden: Med kunder i fler än 100 länder, närmare 18 000 anställda och ett stadigt flöde av konsulter och olika typer av entreprenörer på plats i organisationen behövde Saab hitta ett effektivare sätt att hantera ”onboarding” och säkerhetsutbildning än checklistor i Word-dokument och utbildningar i konferensrum.
- Det var svårt för våra nya medarbetare, konsulter och entreprenörer att vara produktiva från dag ett. Det var för mycket manuell administration och icke-standardiserade processer. Målet med projektet var att få en samlad lösning för samtliga länder och ge tillbaka 12 000 timmar till organisationen per år, säger Henrik Weber, ”Digital Transformation Director” på Saab.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: PTC-partnern PDSVISION slutför investering med stor potential inom AR

Som PLM&ERP News tidigare noterat så har inte Coronakrisen helt lamslagit affärsverksamheten inom PLM-området. Ett av företagen som ångar på framåt är PTC-partnern PDSVISION, som idag meddelar att man har slutfört sitt förvärv av AR - Software Suite, Finity, (AR står för Augmented Reality) från tidigare 3D Studio Blomberg.
Till saken hör att PTC är och har varit AR-områdets kanske mest proaktiva aktör. Att kunna omsätta AR-teknologin till industriellt bruk har varit en av bolagets viktigaste satsningar, där man inte bara använder AR som stand alone-lölsning, utan kopplar ihop i detta fall sin Vuforia-plattform med dels IoT-lösningen ThingWorx och PLM-sviten Windchill, med CAD-verktyget Creo som primus motor.
På sista raden ger detta fantastiskt goda möjligheter att addera produktionsvärde och kapa ledtider i alla delar av produktframtagnings- och slutkundsutnyttjandet av de tillverkade och distribuerade produkterna.
Att PDSVISION gör satsningar inom detta område innehåller sålunda en stor dos sund affärs- och tekniklogik. Hur då? Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News' chefredaktör, Verdi Ogewells, analys.

”En förbannat bra digital tvilling” har huvudrollen när Northvolt och Volkswagen drar igång bygget...

Volkswagen-koncernens battericellfabrik i Salzgitter, som byggs tillsammans med Peter Carlssons Northvolt, tar nu fart. De båda bolagens samriskföretag ska uppföra anläggning och infrastruktur för fabriken, som kallas Northvolt Zwei.
Det är inga småpengar Volkswagen satsar i Salzgitter. Battericellfabriken handlar bara i sitt första initiala skede om en investering på cirka 450 miljoner euro, motsvarande ca 4,8 miljarder kronor.
Tanken är samriskföretaget kommer att hyra fabriksanläggningen och när produktionen av battericeller enligt plan startar i början av 2024 blir den initiala produktionskapacitet 16 gigawattimmar. Fabriken blir en kopia på Northvolts batterifabrik i Skellefteå, som byggs just nu, Northvolt Ett. Digitala tvillingar spelar en nyckelroll i detta.
– Produktion av battericeller i Salzgitter är ett viktigt steg för omvandlingen till e-mobilitet. Genom att samla expertis med både produktionskapacitet och vårt ”Center of Excellence for Battery Cells” på Salzgitter-anläggningen, kan vi driva battericellsutvecklingen framåt, utveckla nya standarder och överföra dem direkt till tillverkningsprocessen, säger Thomas Schmall, VD för Volkswagen Group Components.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Köp upp leverantörernas kundfordringar för att snabbt få fart på industrins hjul,” kräver Västsvenska...

Med 141 000 av totalt 160 000 korttidspermitterade inom fordonsindustrin rycker Västsvenska Handelskammaren in och i ett brev till regeringen kräver organisationen med VD Johan Trouvé i spetsen att man ska agera. Tre tunga krav är att: 1. Staten köper upp underleverantörernas kundfordringar för att få igång kassaflödena 2. Gör en massiv satsning på strategisk forskning och fordonsrelaterad innovation 3. Stärker miljöpremien för el- och hybridfordon och inför en skrotningspremie för äldre bilar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Vässad AI-kapacitet och flera nyheter för fordonsindustrin i MATLAB och Simulink 2020a

När MathWorks nu lanserar sin nya årliga a-version av MATLAB- och Simulinksviten är det utökad AI-kapacitet för djupinlärning som ligger i fokus. Neurala nätverk kan nu tränas i den uppdaterade appen ”Deep Network Designer”, flera djupinlärningsexperiment kan hanteras i den nya appen ”Experiment Manager” och det går att välja mellan fler nätverksalternativ för att generera djupinlärningskod.
R2020a introducerar vidare nya funktioner speciellt avsedda för ingenjörer inom fordonsindustrin och det trådlösa området. Den innehåller dessutom hundratals nya och uppdaterade funktioner för alla användare av MATLAB och Simulink.
Sammantaget talar vi om en version som inte bara innehåller flera nya produkter, utan både präglas av större uppdateringar och hundratals nya funktioner.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing