IoT

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

ABB påskyndar fjärruppkoppling för kundsupport under trycket av COVID-19 och Coronakrisen

- Under COVID-19-krisen måste regeringar och företag göra svåra val och balansera människors säkerhet med ekonomisk försörjning. ABB har åtagit sig att stödja båda - skydda människor och samtidigt hjälpa företag att hålla sig verksamma under dessa utmanande tider. Fjärrservice och digitala lösningar kan bidra till att skydda människor, produktion och kritiska försörjningskedjor samtidigt som vår ekonomiska balans bevaras.
Det säger ABBs Peter Terwiesch, global affärsområdeschef för ”Industrial Automation” och meddelar samtidigt att bolaget för att säkerställa kontinuerlig drift ger kunder tillgång till ett antal av ABBs lösningar via nätet, till exempel fjärrövervakning av kritisk utrustning, underhållsstöd med hjälp av augmented reality, onlineverktyg för utbildning och reservdelar och självdiagnostik som minimerar risken för utrustning, processer och säkerhet.

SKÄRANDE BEARBETNING: Microsoft lutar sig mot Sandvik Coromants kompetens i nya tillverkningslösningar

Att Microsoft har en global huvudroll när tillverkningsindustrin stegar in i digitaliseringens tidevarv är kanske inte så överraskande. Men det finns fler spelare som aspirerar på att följa med på resan. Saken är ju den att Microsoft har den allmänna IT-kompetensen och plattformsteknologin i sin famn, men när det gäller specialistbitarna får denna digitala gigant luta sig mot de som har de riktigt avancerade kunskaperna; t ex inom skärande bearbetning för tillverkningsindustrin. Vem är bättre skickade än svenska Sandvik Coromant att hoppa in i denna ledande roll?
Se där bakgrunden till att Sandvik Coromant inleder ett unikt samarbete med Microsoft för att ta nästa steg i utvecklingen av att ytterligare förändra och digitalisera tillverkningsindustrin. Med detta bolags kunskap om skärande bearbetning i kombination med tekniska lösningar från Microsoft tar samarbetet sikte på att koppla ihop delar av produktionskedjan i lösningar för nästa generations tillverkningsindustri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En ÖVERRASKANDE affär inom PLM: Investeringsfond köper majoritetsandel av PTCs största nordiska partner PDSVISION

En relativt ny investeringsfond - CapMan Buyouts fond, CapMan Buyout XI, grundad 2019 – har gjort en större investering i PTC-partnern och PLM-konsulten, svenska PDSVISION. Bolagen berättar idag att ett avtal om detta nu har signerats av båda parter.
I och med denna deal köper CapMan en majoritetsandel i PDSVISION, som är PLM-utvecklarens, PTC, största partner i Norden. Klart är också att nyckelpersoner i PDSVISION-organisationen behåller betydande andelar i detta företag, som omsätter drygt 300 miljoner kronor om året. Bolagets verksamhet och kundstruktur, med flera kunder som har globala verksamheter, innebär dock att man i princip idag har hela världen som arbetsfält.
- PDSVISION-gruppen har vuxit markant under de senaste åren från en nordisk fokuserad organisation och som nu verkligen arbetar på en global scen, kommenterar koncernchefen, Johan Klingvall, dagen affär. Han fortsätter: ”Tillsammans med CapMan Buyout kommer vi att fortsätta vår resa och utvidga de tjänster och lösningar vi tillhandahåller våra kunder, partners och samhälle. ”
Men vilka skäl har egentligen CapMan Buyout för denna investering? Klicka på rubriken för att läsa vår analys.

TECHNIA har hittills klarat Coronakrisen utan tuffa affärsavbrott – nu etablerar man sitt PLM-event...

Hur länge Covid-19 och coronaviruset kommer att hålla mänskligheten i sina klor är i dagsläget högst oklart. Men oavsett detta blir en sak blir tydlig vart efter dagarna går: Vi har fått se en imponerande kraftsamling hos företagen inom PLM- och ERP-området, präglad av en spännande kreativitet och vilja till hjälpande engagemang, där man kunnat visa att det i stort sett alltid finns lösningar eller alternativa vägar ut utföra de delar av produktframtagningsarbetet som inte är beroende av att fabriksanläggningarna är öppna.
Det kan t o m bli så att Coronakrisen innebär ett genombrott för digitala kundevent, menar exempelvis Dassault-partnern, TECHNIA. Bolaget lanserade, redan innan de tunga coronaeffekterna lade sig som en allt blötare filt över landets organisations- och företagsverksamheter, sitt årliga event, PLM Innovation Forum, förkortat PLMIF, i en digital upplaga.
Men kundevent är en sak, än viktigare för den dagliga verksamheten är förstås hur coronakrisen påverkar en toppkonsult som TECHNIA. PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell har talat med TECHNIA-chefen, Jonas Gejer, som visar sig vara överraskande positiv givet de tuffa effekter många av bolagets kunder – och för all del också konkurrenter – möter i Covid-19s fotspår. - Vi har än så länge inte drabbats så hårt som flera andra, säger Gejer. Kundprojekten ligger i allmänhet kvar och körs enligt plan, även om vi fått tänka out-of-the-box i hur vi lägger upp kundkontakterna. Men i och med att vi har en omfattande vana vid digitala leveranser, inte minst via vårt indiska dotterbolag, har det gått bra.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Jonas Gejer.

Japanska NECs satsning på MindSphere, ”ett bevis på Siemens allt starkare ställning inom IoT”

Världen står absolut inte stilla i skenet av Corona. Företagen jobbar på och nyhetsflödet ser ut att vara starkare än på länge. Så tillkännagav idag NEC Corporation ett nytt spännande samarbete med Siemens på IoT-sidan.
Det handlar om att tillhandahålla en övervaknings- och analyslösning för tillverkning som kopplar ihop Siemens MindSphere – liktydigt med den tyska PLM- och automationsjättens molnbaserade, öppna operativsystem för IoT och IIoT (Industrial IoT) – med NECs SIAT (System Invariant Analysis Technology).
Som en del av avtalet ansluter sig NEC till MindSphere Partner Program.
Men hur ligger Siemens allmänt till på IoT-sidan? Vi har tittat närmare på saken i dagens artikel - klicka på rubriken för att läsa mer.

CASE/ERP på Gluetec: Digital satsning vässar momentgivare i världsklass

Digital omställning ett måste för att kunna möta kraven på spårbarhet och mätning. Det menar i alla fall Erik Nilsson på företaget Gluetec, med hemvist i Sorsele i Lappland. Företaget erbjuder lösningar inom störningsfri mätning, ligger i utvecklingens framkant och tillverkar framför allt momentgivare och belastningsgivare. Var tredje bil i världen monteras med givarelement från Gluetec. De handlar då om de momentgivare som sitter i skruvdragare som används inom fordonsindustrin.
Genom samarbeten och deltagande i forskningsprojekt kring beröringsfria töjningsmätningar är Gluetec kort sagt en expertpartner i utvecklingens framkant. Bolaget har specialiserat sig på att leverera unika trådtöjningslösningar för konvexa och konkava mätytor i krävande miljöer.
- Vår framgång kommer med vår höga kvalitét och stora kundtillgänglighet. Vi hjälper kunderna med lösningar som ingen annan haft möjlighet att utföra, berättar Erik Nilsson som arbetar med teknik och kvalitet på Gluetec.
Krav på spårbarhet och mätning – är en av utmaningarna, konstaterar Nilsson vidare. I detta och annat är digitaliseringen en viktig bit och valet av affärssystem spelar en avgörande roll. Vilket system valde man och varför? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

EAM och DIGITALA TVILLINGAR: Några tankar om nyttan vid anläggningshantering

Kan man ha någon bra nytta av digitala tvillingar inom anläggningshantering och -styrning? Absolut, menar ARC Advisory-analytikern, Ralf Rio, i en artikel där han tittat lite närmare på hur detta koncept används på EAM-området (Enterprise Asset Management, ”anläggningshantering”).
Men, konstaterar han, som det utvecklats idag finns en viss förvirring. Han menar att två typer av digitala tvillingar uppkommit:
• En för projekt under anläggningens design och byggnad
• En annan för prestanda och styrning under drift och underhåll av anläggnings-tillgångarnas ägare eller operatörer.
På sista raden har detta har lett till vissa osäkerheter på marknaden. Men genom att segmentera typerna av digitala tvillingar och deras funktioner kan man bättre tydliggöra respektive funktioner, applikationer och fördelar med varje typ av digital tvilling.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Automotive: Volvo Cars tar nytt kliv inom elbilsproduktion och inviger ny linje för batterimontering

Volvo Cars har stora ambitioner när det gäller bolagets elektrifieringsstrategi. Målet är att minska koldioxidavtrycket för varje bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta som ett första steg för att nå målet att bli ett klimatneutralt företag senast 2040.
Självklart ger detta avtryck i investeringarna och en naturlig effekt blir att vi under de närmast kommande åren kommer att få se en rad exempel på hur bolaget bygger om sin infrastruktur för att möta bolagsstrategins krav. Ett exempel var förra veckans invigning av en helt ny batterimonteringslinje i bolagets fabrik i Ghent, Belgien. Tanken är här att senare i år börja bygga sin första helt elektriska bil, XC40 Recharge P8.
– Som den första av våra fabriker som får en batterimonteringslinje spelar Ghent en banbrytande roll när vi fortsätter att förbereda vårt tillverkningsnätverk för elektrifiering, säger Geert Bruyneel, chef för den globala produktionsverksamheten.
Volvo Cars tycks f ö sitta betydligt lugnare i båten när det gäller batteriförsörjningen än europeiska konkurrenter som tyska Volkswagen. Varför då? Läs mer om problematiken kring europeisk batteritillverkning och Peter Carssons Northvolt-projekt på PLM&ERP News genom klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing