Annons

Globala nordiska PLM-konsulten PDSVISION i indisk storsatsning

…ska även börja sälja PTCs mjukvaror lokalt. Det går bra för nordiska PTC-partnern PDSVISION. Bolaget är som PLM&ERP News tidigare rapporterat numera PLM-utvecklaren PTCs största globala VAR, liktydigt med (VAR, Value Added Reseller). Bolaget har verksamheter som spänner över Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Sydafrika, Storbritannien och Indien. Särskilt det senare är intressant, inte minst i skenet av landets kraftfulla expansion inom det mesta som har med IT att göra. PLM-bitarna är inget undantag.
I dagarna meddelar PDSVISION att man nu ökar på satsningen i Indien med en investering som både innebär att man anställer fler medarbetare i det indiska teamet och därmed också utvecklar bättre möjligheter att möta den lokala marknadens behov.
Till bakgrunden hör att bolaget faktiskt också har en över tjugoårig närvaro i Indien, där man erbjudit offshore konsulttjänster till globala företag inom produktutvecklingsområdet. Men det man nu gör tar sikte på att också arbeta närmare med indiska tillverkare, i syfte att tillhandahålla specialiserade lösningar som passar indiska företag. Detta förefalller också att vara en god idé. Dels med tanke på att man haft en organisation på plats sedan länge och därmed kan marknaden och dels att man tillk detta nu kan lägga en rik global erfarenhet som utvecklats i det indiska teamet. Potential att tillföra värde till sina indiska kunder är synnerligen god när det gäller sånt som branschpraxis, konsultstandarder, företagskartläggning etc. Men inte bara det – PDSVISION kommer som en del av sin investeringsplan också att att börja sälja PTC-mjukvara, med lösningar som PTCs PLM-svit Windchill, Windchill +, Creo CAD, ThingWorx IIoT, med flera lösninhgar. Tanken är att i detta erbjuda ett komplett utbud av lösningar till den indiska marknaden, inklusive programvara, rådgivningstjänster, support och utbildning.
- Jag är mycket glad över att utöka vår närvaro i Indien och på denna stora marknad, kommenterar Mey Annamalai, President-Global Services på PDSVISION, saken. Han fortsätter: ”Genom att gå in på den indiska marknaden har vi redan idag ett team som består av erfarna dedikerade proffs med omfattande expertis inom produktutvecklingslösningar. Vi har också under de senaste tre decennierna konsekvent visat vår tillförlitlighet och våra kunder fortsätter att lita på våra tjänster. Vi ser fram emot att hjälpa indiska företag att effektivisera sina produktutvecklingsprocesser och förbättra den operativa effektiviteten.
PDSVISIONs CEO, Mats Oretorp, tillägger att det nu tagna initiativet visar bolagets engagemang för att använda sin ”globala kunskap för att stödja innovation och tillväxt i Indiens pulserande industrisektor.”

PDSVISIONs CEO, Mats Oretorp.

Mats Oretorp noterar vidare att att den indiska marknaden är en snabbt växande. Både sett till ekonomi och personella bemanningskvalitéer, med en högutbildad arbetskraft.
– Detta gör satsningen till en strategisk marknad för vår framtida tillväxt, säger han och tillägger: ”Vårt engagemang ligger i att hjälpa indiska företag med digital transformation över hela deras värdekedja, som omfattar teknik, tillverkning och kundservice.”

Finska Cap MAN-fonden huvudägare
För PDSVISION har de senaste årens utveckling bekräftat att företaget har en av de viktigaste rollerna i PLM-värdekedjan. Deras PLM-kunskap och kompetens är ofta avgörande faktorer för framgångsrik implementering och smidig drift av PLM-plattformar och sub-PLM-element. Framför allt PTC:s PLM-svit Windchill, CAD-mjukvaran CREO, IoT-lösningarna på ThingWorx-plattformen och det snabbt växande AR-fältet Vuforia (Augmented Reality). Parallellt med detta har de också utvecklat en stark simulerings- och analysverksamhet baserad på PTC-partnern Ansys lösningar. En tung poäng i sammanhanget är också att PDSVISION har djup praktisk industriell kompetens relaterad till både sina globala och lokala kunder, stora som små.
I detta kan man ana något av receptet som placerade PDSVISION, huvudsakligen ägt av den finska CAP MAN-fonden, i den absoluta världstoppen på PTC:s VAR-partnersida. Med avseende på 2023 har bolaget nått tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2022, och intäkterna ligger på cirka 125 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title