SAP S/4HANA i nyckelroll hos livsmedelsjätten Dafgårds: Nästa stora kliv blir logistikplattformen EWM

En av de större livsmedelskunderna i SAPs svenska verksamhet är Dafgårds, som är en ledande aktör inom frysta och kylda livsmedel för restauranger, storkök och konsumenter. Köket i Källby omsatte 2022 drygt 3,7 miljarder kronor med över 1 200 anställda. Tillväxten fortsätter nu med en ny fabrik, fokuserad på veganska charkuterier.
Resan tillsammans med SAP började runt millennieskiftet och för några år sedan beslutade sig Dafgårds för att gå över till SAP S/4HANA. Övergången till den nya tekniska plattformen gick bra och nu flyttas allt fler användare över till Fiori, SAPs nya gränssnitt.
Nästa stora steg är att gå över till logistikplattformen EWM (SAP Extended Warehouse Management). Det kommer att ge Dafgårds en bättre plattform för högre kvalitet och tillväxt. Just nu pågår förberedelserna och målet är att EWM ska vara infört innan 2025.
– Köket i Källby växer och vi verkar i dag på en global matmarknad. Jag är glad över att mina företrädare valde SAPs affärssystem – det gör att vi kan växa ännu mer utan att behöva fundera över ett potentiellt byte, säger Fredrik Dafgård, CDO på Dafgårds.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dryckesjätten bakom Guiness i storsatsning på migrering till SAPs molnbaserade RISE-modell

När SAP meddelade att de skulle avsluta underhållet av Business Suite 7 till 2030 fick sig en och annan SAP-användare – även de som släpar efter moderniseringsplaner – en funderare över vad deras nästa steg skulle bli i takt med att det traditionella affärssystemet fasades ut. Men sedan dess har två andra SAP-erbjudanden hamnat i centrum: RISE with SAP och S/4HANA Cloud.
Att världsledande affärssystemutvecklaren SAP sedan dess haft framgångar med sin tjänst RISE with SAP som förenklar övergången till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud behöver ingen betvivla. RISE with SAP lanserades 2021 som en ”affärstransformation-som-en-tjänst-lösning.” S/4HANA är en av de sex paketerade lösningarna som erbjuds genom RISE – tillsammans med SAPs teknologiplattform, affärsprocessintelligens och annat. Men SAP-användare kan också välja att använda S/4HANA direkt utan att använda RISE-tjänsten för att migrera och/eller modernisera SAP-system i molnet.
Detta sagt kommer vi in på dagens större nyhet från användarsidan relaterat till detta. Det handlar om Diageo, den brittiska tillverkaren av Guinness, Smirnoff och Johnnie Walker, som har inlett ett samarbete inom affärsutveckling med SAP och IBM, som konsultpartner. Projektet sträcker sig över fem år och är företagets största investering någonsin i teknik och tjänster. Målet med samarbetet är att designa och förbättra Diaegos affärsprocesser och göra verksamheten mer effektiv i de 180 länder där bolaget är verksamt.
Poängen är att Diageo nu går över till den molnbaserad modellen, RISE with SAP S/4HANA Cloud, för att förenkla och integrera sin IT-infrastruktur.
– Samarbetet med IBM och SAP kommer att ge oss helt nya insikter att agera och förbättra vår datakapacitet för att kunna fortsätta växa, samtidigt som vi kan bli mer effektiva i vår dagliga verksamhet, säger Lavanya Chandrashekar, CFO på Diageo, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Stort fokus på AI från SAP-chefen under Sapphire 2023 – ”En vision om...

När SAP idag avslutar sitt stora globala event SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida, presenterar SAP en rad AI-relaterade nyheter och samarbeten. Med tanke på den plats AI-diskussionen och utvecklingen tagit sedan framför allt Chat GTP-lanseringen är detta fokus knappast märkligt. För SAPs del konstaterade CEO, Christian Klein att i en värld som präglas av IT-tekniskt häftigt nyskapande kapabiliteter, nya och förändrade regelverk och kompetensbrist så måste denna världens ledande mjukvaruutvecklare av affärssystem snabbt kunna svara upp mot kraven med lösningar. Det är naturligt att man i dessa situationer vänder sig till oss på SAP, sa Klein och pekade bl a när det gäller just AI på att SAP Business AI nu kan användas i hela organisationen för att till exempel skapa personanpassade kundinteraktioner, förbättra inköpen, utveckla talanger och hantera osäkra faktorer i omvärlden. Han fortsatte:
– De nyheter som vi presenterat på SAP Sapphire bygger också på vår långa erfarenhet av att utveckla banbrytande företagslösningar och årtionden av bransch- och processkunnande. Vi vill att kunderna ska kunna utvecklas – både i dag och i framtiden.
I SAPs molnbaserade affärssystem ingår nu också en rad nya AI-baserade funktioner som hjälper team att enkelt förutse och hantera förändringar, vilket leder till bättre synlighet, produktivitet och resultat.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Dassaultpartnern TECHNIA tar hem stororder i samband med SCANIAs 3DEXPERIENCE V6-satsning

Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA meddelar idag att man, ”har stärkt sitt strategiska partnerskap med en av sina närmaste kunder, en tillverkare och leverantör av tjänster inom den globala fordonsindustrin.” Vilket detta bolag är skrivs inte ut i pressmeddelandet, men givet de ledtrådar som pressmaterialet ger så är lastbilstillverkaren Scania inget dåligt tips.
”Denna stora svenska tillverkare driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Den har mer än hundra års erfarenhet inom fordonsindustrin och tillhandahåller världsledande kommersiella fordon,” skriver TECHNIA; en beskrivning som passar bra in på Scania, som grundades 1891, har världen som arbetsfält och befinner sig i en stor omställningsprocess mot utveckling, tillverkning och kommersiell hantering av fullelektriska lastbilar och andra transportrelaterade fordon.
Till saken hör vidare att bolaget för några år sedan, 2017 - som PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - tog ett principbeslut på att satsa på Dassault Systemes PLM-svit 3DEXPERIENCE (V6-versionen) som huvudplattform för produktframtagningsarbetet. Detta har emellertid inte lyckats helt perfekt, utan implementationen har blivit försenad av flera skäl. Corona-pandemins effekter är förstås ett viktigt sådant, men även problem relaterat till att få denna nya, toppmoderna plattform att fungera har varit på tapeten. Tanken med det i sammanhanget aktuella ”Starling-projektet” var att ha den nya plattformen på plats under 2022, vilket inte tycks ha fungerat.
Att PLM-konsulten TECHNIA nu kommer in i detta är ytterligare ett bevis på att man är bland världens skickligaste 3DEXPERIENCE-implementatörer. Inom just automotive-sektorn har man f ö en utmärk referens när det gäller implementation av 3DEXPERIENCE V6-version i form av monstersportbils-utvecklaren Koenigsegg.
Vad man ska göra på Scania är, enligt pressmaterialet, att stödja användarens adoption av 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta genom att använda TECHNIAs plattform för digital mjukvaruinstallation och anpassning, ”Light My Way,” heter den. Tillsammans med denna strategi för utbildning och vägledning i appen planerar Scania också att utöka sitt systemintegrations-projekt med hjälp av TECHNIAs Integration Framework (TIF) som sin integrationslösning för affärskritiska system som ERP, CRM och MES.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP vässar med integrering av IBM Watson AI i sina system: ”En milstolpe,” säger...

IBM var med sitt Watson-projekt ett av de första företagen att etablera en substantiell satsning på AI, Artificiell Intelligens, för företag. I dagsläget manifesterar detta sig på flera sätt, bl a enligt en artikel på Statista.com, från mitten av fjolåret ledde IBM AI-marknadsloppet med en global andel på mer än nio procent. IBM är också det ledande företaget vad gäller aktiv maskininlärning och AI-patent över hela världen med mer än 5 500 patentfamiljer från och med november 2020.
Med denna bakgrund är det lättförståeligt att affärssystemjätten SAP nu annonserar att man inleder ett samarbete. Grundtanken i detta är att integrera IBMs Watson-teknik i SAPs lösningar. Detta, menar man, ger SA:s kunder nya AI-drivna insikter och automatisering som underlättar innovation, ökar effektiviteten och skapar bättre användarupplevelser i hela den tyska affärssystemledarens applikationsportfölj.
Initialt kommer SAP att använda IBM Watson för den digitala assistenten i SAP Start. Där kan användare söka efter, starta och interagera med appar som finns i molnlösningar från SAP och SAP S/4HANA Cloud. De nya AI-funktionerna i SAP Start hjälper användare att bli mer produktiva genom funktioner för naturlig språkbehandling och prediktiva insikter. Allt tack vare IBM Watson AI-lösningar som bygger på IBM:s kunnande och transparens – och principer för datasekretess.
– Samarbetet med IBM är en milstolpe och ger SAP-kunder en bättre användarupplevelse, snabbare beslutsfattande och tydligare insikter för att lättare kunna lägga om sina affärsprocesser. Att arbeta tillsammans för att ta in ytterligare AI, maskininlärning och annan intelligent teknik i SAP-lösningar leder också till bättre affärsresultat för våra gemensamma kunder. Tillsammans med den senaste utökade användningen av Red Hat Enterprise Linux är den här nyheten ett utmärkt exempel på hur det 50-åriga samarbetet mellan våra företag fortsätter att växa sig starkare och för branschen framåt, säger SAP-basen Christian Klein, CEO och medlem av SAPs styrelse.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

UNIT4s Claus Jepsen: ”…men med dåliga data blir AI och automatisering en SENVÄG istället...

Det har blivit en ordentlig skjuts kring AI efter Open AIs lansering av ChatGTP. PLM&ERP News skriver t ex idag i en tidigare publiceras artikel, ”Explosiv AI-tillväxt: Investeringarna upp 46 procent 2023 enligt analytiker – IBM leder marknadsloppet”, att de globala satsningarna på AI pekar mot en dubblering vartannat år. Det ger en bra bakgrund till dagens gästkrönika från affärssystemutvecklaren Unit4s CTO, Claus Jepsen.
Han pekar bl a på att automatisering med dåliga data gärna blir en senväg istället för en genväg. Men det finns lösningar och i artikeln välkomnar Jepsen till en värld där AI och automatisering har potential att omvandla vardagliga uppgifter och processer inom företag. Men för att göra detta möjligt måste vi först övervinna en grundläggande utmaning: hanteringen av data.
I detta lyfter Claus Jepsen fram att AI-lösningar som ChatGPT: De kan erbjuda fantastiska möjligheter att automatisera tidskrävande arbetsuppgifter, menar han, men det är viktigt att inse att automatiseringens framgång i hög grad beror på kvaliteten på de data som används. Företag som misslyckas med att bryta ner barriärer mellan datasilos och skapa lättillgängliga, välstrukturerade datakällor kommer att stöta på problem när de försöker automatisera sina verksamheter.
Klicka på rubriken för att läsa hela Claus Jepsons gästkrönika.

”Digitalisering ger bra möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter bromsar”

Många företag blir försiktiga med investeringar när vi står inför en svagare ekonomi, eller snarare enligt de senaste analyserna t o m trätt in i en lågkonjunktur. Hur man möter detta inom olika företag relaterat till IT och PLM varierar förstås – neddragningar på investeringssidan är en lösning, selektiva satsningar på IT-lösningar som kan bidra till rationellare produktion och kostnadssänkningar är en annan. Vilken av dessa ytterkantsvägar man väljer är upp till var och en efter resurser och kapacitet. En som advokerar för det senare alternativet är IT-tjänstföretaget Endavas nordenchef, Philip Carl: - Nuläget ett bra tillfälle att fortsätta digitalisera, skriver han i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Bland annat för att man kan förbättra möjligheterna att ta marknadsandelar kontra de som istället väljer neddragningsvägen.
”Digitalisering och innovation är viktiga drivkrafter för tillväxt. Det är viktigt att digitalisera inom rätt områden, vilket är specifikt för varje enskilt bolag. Men fördelarna kan gälla många bolag i de flesta branscher, som till exempel att förbättra upplevelserna hos kunder och anställda, öka effektiviteten i många delar av företags verksamheter och minska kostnader. Även om investeringar kring digitalisering behöver skräddarsys för varje enskilt bolag ger jag här inspiration kring några av de hetare techtrenderna som jag tror kan driva positiv förändring för många bolag,” skriver Carl.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tata Technologies i nyckelroll i Jaguar Land Rovers ”Tesla killer- strategi”: Äldre ERP ersätts...

Jaguar Land Rover (JLR), som PLM&ERP News skrivit en hel del om i samband med den tuffa och utdragna processen att implementera Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE V6-version, berättar nu att man samarbetar med Tata Technologies för att påskynda den digitala omvandlingen av bolaget.
Tata Technologies kommer att implementera molnbaserade ERP-mjukvarulösningar som man hävdar, ”kommer att revolutionera verksamheten för anställda och leverantörer, leverera avancerade gränssnitt, öka effektiviteten och förbättra samarbetena.”
Bakgrunden är att Jaguar Land Rover (JLR) i februari ifjol lade fram strategisk plan, ”Reimagine”, dels för att få fason på bolagets problem med lönsamheten och dels påskynda vägen mot elektrifiering av fordonsflottan. Med stöd av sitt moderbolag, Tata Motors, går satsningen ut på att JLR fokuserar på produktion av elbilar och att fasa ut sina förbränningsbaserade bilar till 2026. I företagets planer ingår också att skapa en helt koldioxidfri tillverkningsprocess till år 2039. Denna ”Reimagine-plan” har kallats Jaguar Land Rovers ”Tesla Killer Strategy".
Tata Technologies kommer att leverera en ”end-to-end” integrerad ERP-lösning för att transformera Jaguar Land Rovers tillverkning, logistik, leveranskedja, ekonomi och inköpsmoduler genom att föra data och kunskap från flera avdelningar till en enda källa.
Förutom att etablera en operativ standardmodell kommer Tata Technologies att integrera SAP S/4 HANA och SAP BTP med den befintliga mjukvaran för att uppgradera Jaguar Land Rovers arkitektur som en del av den digitala transformationsstrategin. I detta representerar SAP S/4 HANA-mjukvarupaketet ett skifte från äldre ERP-lösningar till ett modernt molnbaserat system, vilket driver operativ effektivitet och stabilitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM: Addovation stöder implementationen när gummikoncernen HEXPOL uppgraderar till IFS Cloud

Affärssystemutvecklaren IFS har fått bra fart på migrationen bland bolagets användare av Apllications-sviten till molnet. Idag meddelade bolaget att Hexpol Engineerd Products, som är den del av gummikoncernen Hexpol som utvecklar packningar, tätningar och hjul för materialhanteringsleverantörer, valt att uppgradera till den senaste IFS Cloud-lösningen. Detta för att, ”effektivisera tillverkningsprocesser och förbättra hållbarheten.”
Migrationen till IFS Cloud kommer att göra det möjligt för HEXPOL att navigera i komplexa utmaningar i leveranskedjan, samtidigt som de förbättrar deras förmåga att möta kundernas förväntningar på korta ledtider från beställning till leverans.
Gabriela Karlsson, finansdirektör och informationschef på HEXPOL Engineered Products, konstaterar i en kommentar att uppgraderingen till IFS Cloud ger ökad synlighet i alla bolagets processer:
- Branschen vi verkar i är mycket konkurrenskraftig. Vi behöver ökad synlighet, tillsammans med förmågan att optimera processer för att ligga före och behålla vår ledande position i branschen. Genom att uppgradera till IFS Cloud får vi en förbättrad överblick över alla företagstransaktioner och försändelser samt snabbare och enklare tillgång till våra prestationsdata – och allt detta levereras via lättanvända rapporteringspaneler. Vi är övertygade om att detta i sin tur kommer att ge oss snabbare tid till insikt och bättre avkastning på vårt sysselsatta kapital, säger Karlsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title