Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAS-plattform för marketing technology öppnar för en ny bredd av verktyg för generativ AI

MARKNADSFÖRING. Enligt en färsk rapport från Gartner (”Predicting How Major Trends Will Shape Marketing's Future”) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av sina viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.
I ljuset av denna Gartners senaste rapport positionerar sig dataanalysföretaget SAS Institute som en av ledarna inom ansvarsfull användning av AI i marknadsföring. Företaget har infört starka riktlinjer för dataintegritet, mänsklig granskning och transparens, vilket säkerställer att AI-tekniken används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Hur då?
Bolaget har precis utvecklat en ny Marketing Assistant för användare av SAS Customer Intelligence 360, som möjliggör integrering av generativa AI-modeller, vilket förändrar spelplanen för marknadsföring, innehållsproduktion och kundrese-planering. Vad som gör detta särskilt spännande är flexibiliteten det ger marknadsförare att välja bland olika AI-modeller, från populära leverantörer som OpenAI till öppen källkod och privata hosting-alternativ, något som sätter SAS framför konkurrenterna.
– Generativ AI är en spännande teknik som på ett naturligt sätt har tagit plats i marknadsföringen. Genom att använda denna teknik kan man optimera tid, resurser och marknadsföringsbudgetar. För oss känns det väldigt logiskt att integrera generativ AI i våra lösningar. Självklart med ansvarsfulla och pålitliga skyddsfunktioner på plats, säger Thomas Karlsson, rådgivare inom ”customer experience” på SAS Institute.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAPs Sverige-chef: ”Visst kan många känna stress över generativ AI – men det finns...

Om man generaliserar kan följande bitar pekas ut som de stora fördelarna med generativ AI, artificiell intelligens:
Generativ AI kan producera kreativt och nytt innehåll genom att lära sig mönster från data. Detta gör den lämplig för uppgifter som bildgenerering, språköversättning och innehållsrekommendationer.
Generativ AI kan anpassa sig till förändrade data och miljöer utan behov av manuella regeluppdateringar. Den kan ständigt förbättra sin prestanda med mer data.
Generativ AI har potential att generalisera sin inlärda kunskap för att hantera ett brett spektrum av uppgifter inom en given domän.
Fördelarna ser bra ut och de har redan satt igång en våg av innovation, menar SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini i dagens gästkrönika. Detta har skapat stress hos en del, men Soini manar till lugn:
”Visst, många företagare jag pratar med känner en viss stress över den snabba utvecklingen på AI-området. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar är själva grunden för att kunna skapa nya affärsprocesser. Men det finns lösningar och det är långt ifrån för sent att hoppa på tåget och ta del av de fantastiska möjligheter som öppnar sig med generativ AI,” skriver SAP-chefen för den svenska rörelsen i dagens gästkrönika.
Han noterar också att AI idag diskuteras allt mer i skenet av vad man kan komma att utnyttja den artificiella intelligensen till. SAP har också kommit långt i detta tillägger SAPs sverigebas; mer än 24 000 kunder har implementerat 130 AI-projekt.
”Nyligen hade jag nöjet att vara med på ett event med 300 kunder från hela EMEA-regionen. Olika branscher och företag av alla storlekar var representerade. Många intressanta diskussioner på både scen och i korridorer handlade om affärstransformation, standardisering av affärsprocesser, datahantering och hur vi ska klara av alla förändringar. Och inte helt förvånande – hur AI kan hjälpa företag att bli ännu mer effektiva och bättre på att fatta affärsbeslut.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

RPA: Sista pusselbiten på plats när Infor lanserar en ny enklare väg till automatisering...

För många företag har implementeringen av end-to-end automation varit utmanande då olika automationsverktyg inte har fungerat bra tillsammans. Att skapa automatiseringsflöden har därför ofta visat sig bli för svårt. Företag har dessutom kämpat för att välja rätt processer som ska automatiseras. Befintliga lösningar har varit bräckliga och ofta misslyckade. De har också varit för dyra för att motivera investeringen och har inte heller genererat kvantifierbar ROI.
Detta menar sig nu affärssystem- och PLM-utvecklaren Infor uynderlättat i och med lanseringen av en komplett automatiseringslösning, baserad på AWS. Lösningen gör det snabbare och enklare för företag att skala upp automationsarbetet, vilket ligger väl i linje med Infors molnbaserade upplägg: att utveckla vassa branschspecifika, molnbaserade lösningar för automatisering och effektivisering av affärsprocesser.
Den nya lösningen, kallad Infor Robotic Process Automation, är den sista pusselbiten som gör att Infors automatiseringsplattform, Infor Enterprise Automation (IEA) nu kan automatisera genom front-end, beslutsstöd och back-end systemen och koppla dataintegration, artificiell intelligens (AI)/maskininlärning (ML) och Robotprocess-automatisering (RPA) – allt utifrån en och samma plattform.
IEA-plattformen är särskilt intressant i detta och enligt ett kundcase som finns beskrivet i pressmaterialet finns det en god potential att hämta hem stora effektivitetsvinster. Amerikanska Midwest Wheel Company, som är en av de största distributörerna av lastbilsdelar i USA, är en av plattformens tidiga användare talar om, ”en produktivitetsförbättring på 95 procent,” vilket fört med sig att medarbetarna i bolaget kan fokusera på att hjälpa kunder istället för att söka information i mejl eller andra applikationer.
Som vanligt när det gäller Infor noterar man att lösningen har goda möjligheter att minimera integrationskostnader och risker i samverkan med någon av Infors CloudSuites.
- Vi har en differentierad lösning eftersom vi började med att ta itu med den mer komplexa back-end-automatiseringen. Med RPA tillhandahåller vi nu front-end-automatiseringen, vilket gör att vi kan leverera ett komplett paket för företagsautomation. Detta ger oss en fördel jämfört med fristående leverantörer, summerar Massimo Capoccia (bilden), Infors innovationschef.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Svenska Ecolean satsar på SAP och molnet för att klara tuffa mål för sitt...

Svenska SAP berättar idag att förpackningsföretaget Ecolean står i begrepp att ta klivet upp i molnet. Nu i oktober och fortsatt under november implementerar bolaget SAP S/4HANA Cloud.
Företagets bakgrund är att man för snart 30 år sedan startade verksamheten byggt på en innovativ uppfinning – en supertunn plast för flytande livsmedel. En av poängerna med denna var att den bara vägde hälften så mycket som konkurrenternas förpackningar. Med detta i arsenalen av argument har man vuxit och idag har Ecolean siktet inställt på framför allt den volymmässigt starka asiatiska marknaden. En utmaning i sammanhanget har varit att det IT-stöd man haft inte hängde med i den uppskalning som expansionen kräver. Detta åtgärdar man nu och ledningen har beslutat att gå över till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud och lösningar som gör att systemet kan användas i medarbetarnas mobiler.
– Vi lever i en ständigt föränderlig värld med nya regleringar och SAP har de resurser och den globala räckvidd som behövs. Nu får vi en flexibel lösning som vi kan växa med under vår fortsatta automatiseringsresa, kommenterar Anders Diurlin, IT-chef på Ecolean.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP lanserar nya generativa AI-assistenten Joule och satsar mångmiljardbelopp på startups

AI tågar nu in på alla fronter och världsledande affärsystemutvecklaren SAP finns förstås med på tågen. Bolaget lanserar idag Joule, vilket är en ny generativ AI-assistent som bygger på naturligt språk och som helt kommer att förändra hur företag drivs. Inga småsaker alltså.
Joule kommer att vara inbyggt i SAPs portfölj av molnbaserade företagslösningar och leverera proaktiva och sammanfattande insikter från SAPs hela lösningsportfölj och externa källor.
Affärssystem-jätten hävdar vidare att den nya AI-assistenten, ”gör att medarbetare kan arbeta snabbare och generera bättre affärsresultat på ett säkert sätt genom att komplexa nät av separerad företagsdata snabbt kan sorteras och sättas i rätt sammanhang.”
– Vi har nästan 300 miljoner företagskunder runt om i världen som regelbundet använder SAPs molnlösningar. Joule har förmågan att helt förändra hur företag och medarbetare kommer att arbeta, säger Christian Klein, CEO och styrelsemedlem i SAP, och tillägger: ”Joule bygger på vår speciella förmåga att länka samman affärer och teknik. Det är en fortsättning på vårt relevanta, pålitliga och ansvarsfulla förhållningssätt till affärsdriven AI. Assistenten kommer att veta vad du menar – inte bara vad du säger.”
I pressmaterialet hävdar affässystemjätten vidare att Joule bygger på och förbättrar bolagets befintliga affärsrelaterade AI-erbjudanden. I dagsläget har SAP över 26 000 molnkunder som nu har tillgång till SAP Business AI i flera scenarier och partnerlösningar. Bolagets övergripande strategi för att bygga ett framtida AI-ekosystem inkluderar direktinvesteringar som de som tillkännagavs nu i juli med Aleph Alpha, Anthropic och Cohere, såväl som partnerskap med bland annat Microsoft, Google Cloud och IBM som tillkännagavs i maj. Utöver detta satsar SAP via ägande i ett annat AI-bolag för start-ups över en miljard dollar på Artificiell Intelligens-relaterade lösningar, motsvarande nära 11 miljarder kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Kommer programmering att bli överflödig i framtiden?

DAGENS GÄSTKRÖNIKÖR: Claus Jepsen på Unit4. Frågan i rubriken är onekligen intressant och lite till mans är vi väl klara över att det kommer att hända saker på djupet inom IT som kommer att förändra programmeringssidan upplägg.
En av dem som funderat mer på saken är Claus Jepsen, CTO på affärssystem-utvecklaren Unit4. ”Vi står inför en revolution i detta där applikationstillägg kan förväntas ta över,” hävdar han i dagens gästkrönika.
Trots att programmering spelar en central roll i dagens IT-värld, betonar Jepsen att många av de uppgifter som utförs genom kodning kan ersättas med färdiga tillägg till befintliga applikationer. Med programmerarbrist som en växande utmaning, kan denna strategi hjälpa företag att effektivt utnyttja sina resurser och låta programmerare fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
Han insisterar på att beslutsfattare bör kräva applikationer som kan utökas genom tillägg och avstå från att utveckla egna, proprietära lösningar som leder till inlåsning. Med applikationstillägg kan tredje part lägga till funktioner på ett snabbt och eleganta sätt, vilket ger kunderna skräddarsydda och integrerade lösningar de efterfrågar.
Bryter denna strategi ny mark i programmeringsvärlden? Eller blir det bara ännu ett orealiserat löfte? Dessa frågor tar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News upp i sin analys kring sånt som påverkar Unit4s strategi för framtiden inom IT-teknik.

Jeeves ERP tar nya grepp med sömlöst integrerad e-handelslösning från Knowit

ERP-företaget Jeeves lanserar tillsammans med Knowit en sömlös e-handelslösning. Det handlar om en helt skalbar e-handelsplattform som är sömlöst integrerad med Jeeves ERP.
E-handelsplattformen, som är utvecklad av Knowit Experience, innehåller allt ett bolag behöver, oavsett storlek och digital mognad, för att ta nästa steg i sin digitalisering. Reportern Ingela Lidström skriver att, ”fokus har varit på en stark och säker struktur i plattformen, funktionalitet baserad på mångårig erfarenhet inom branschen och en användarupplevelse på mycket hög nivå.”
Lösningen är också från start, som noterades ovan, integrerad med Jeeves ERP, vilket förutom värdet av att vara en helhetslösning också innebär minskad komplexitet och risk när en e-handel ska sättas upp.
- Vi har jobbat hårt tillsammans med Knowit för att ta fram en e-handelsplattform som är sömlöst integrerad med Jeeves ERP. Vi är övertygad om att denna lösning kommer att vara till stor hjälp för våra kunder som vill digitalisera sin försäljning. Dessutom kommer den ge kundens kunder en mycket bättre upplevelse. Dagens B2B kunder förväntar sig att enkelt kunna beställa produkter och tjänster online och det här är ett behov som vi bara ser ökar i framtiden, säger Michaela Schattauer, partneransvarig hos Jeeves.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny framgång för IFS molnplattform när Tele2 väljer IFS Cloud för att vässa kärnverksamheten

Mobiloperatören Tele2 har ambitiösa målsättningar på agendan. Bland annat siktar man på att bygga Sveriges bästa 5G-nät, samtidigt som man genomför en IT-transformation som kommer att förbättra varje steg i den digitala kundresan och upplevelsen. Onekligen en tuff utmaning som kräver kapaciteten i ett brett affärssystem med molnet som teknisk plattform.
Detta passar svenska affärssystem-utvecklaren IFS, som hand i handske. Hur då? Dels för att man satsar på att utveckla telekom-specifika lösningar som ett av fem fokusområden för att stötta ekonomi, leveranskedja, försäljning och hanteringen av tjänster. Dels för att man under de senaste åren gått in tungt på molnområdet med sin IFS Cloud-plattform.
Det kommer därför inte som någon överraskning att Tele2 och IFS idag meddelar att de förra avser att implementera den senaste versionen av IFS Cloud för att ytterligare förbättra sin kärnverksamhet, samt utöka möjligheterna inom ramen för sitt 5G-erbjudande. Ordern är inte bara en teknisk fjäder i hatten för IFS, minst lika intressant är att den kommersiella storlek som kommer med Tele2 - 2022 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor.
Allmänt motiverar man satsningen med att implementera av IFS Cloud, ”kommer att bidra till förenklade processer inom Tele2s verksamhet och ge en utökad operativ översikt, för ytterligare kontroll över affären och för att bidra till företagets fortsatta automatisering.”
- Ett bra affärssystem är extremt viktigt för företag i den nya digitala tidsåldern, säger Yogesh Malik, exekutiv VP och CTIO på Tele2, och han fortsätter: ”På vår resa mot att bli det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum har vi i detta fokus på kontinuerlig förenkling, automatisering och att skapa en hållbar arkitektur. Vi ser fram emot att samarbeta med IFS under implementeringen av lösningen."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title