Annons

AFFÄRSSYSTEM: SAP- och NVIDIA-samarbete ska snabba på användningen av generativ AI

Efter sin uppfinning av GPUn (Graphics Processing Unit) 1999 har NVIDIA utvecklats till en global storspelare inom de flesta IT-relaterade discipliner. Lösningen omdefinierade datorgrafiken, inledde eran av modern AI och underbygger idag industriell digitalisering på alla marknader, PLM och ERP inkluderat. Bolaget är idag kort sagt ett fullserviceföretag för datorinfrastruktur med erbjudanden i datacenterskala som omformar industrin. NVIDIA-grundaren och CEOn, Jensen Huang, kan onekligen se tillbaka på en fantastisk utveckling. Men han ser framför allt framåt mot teknologi-horisonten och agerar byggt på extensiva samarbeten med egentligen alla de stora spelarna; från CAD- och PLM-utvecklare som Siemens, Dassault, Autodesk och PTC till teknikplattformsaktörer som AWS, Google och Microsoft och affärssystem-sidans spelare, med SAP i spetsen.
I det senare fallet konstaterade Huang under det pågående NVIDIA GTC-eventet att SAP sitter på en guldgruva av företagsdata:
- Detta är något som kan omvandlas till anpassade generativa AI-agenter, som kan hjälpa kunderna att automatisera sina företag, sa han som en kommentar till att de båda bolagen nu ska samarbeta för att erbjuda anpassad generativ AI till de tusentals företag runt om i världen som förlitar sig på SAP för att bedriva sin verksamhet.
Det nya och utvidgade partnerskapet mellan bolagen syftar till att ge företagskunder fler möjligheter att använda data och generativ AI i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer. Allt genom anpassade stora språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices.
– Företagskunder vill använda den senaste tekniken som levererar verkligt affärsvärde. Strategiska teknikpartnerskap, som det mellan SAP och NVIDIA, är kärnan i vår strategi att investera i teknik som maximerar möjligheterna för företag att använda AI. NVIDIAs spetskompetens är att leverera AI-kapacitet i stor skala. Det kommer att hjälpa SAP att påskynda transformationstakten och ge våra kunder bättre molntjänster, summerade Christian Klein, CEO och styrelseledamot för SAP, saken.
Vad man nu gör är att samarbeta för att bygga och leverera SAP Business AI, inklusive skalbara, affärsspecifika generativa AI-funktioner i SAPs Joule-assistent. Men också i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer som alla stöds av bolagets generativa AI-hubb. Den underlättar relevant, pålitlig och ansvarsfull AI för företag och ger omedelbar tillgång till ett brett utbud av stora språkmodeller (LLM).

Partnerskapet är en del av SAPs pågående projekt att bygga in generativ AI direkt i de applikationer som driver företag över hela världen. Syftet är att kunder ska kunna använda generativ AI-kapacitet i stor skala genom hela organisationen. SAP kommer att använda NVIDIAs generative AI foundry service för att finjustera LLM:er för domänspecifika scenarier och erbjuda applikationer med nya NVIDIA NIM microservices. SAP och NVIDIA planerar att göra de nya integrerade funktionerna tillgängliga i slutet av 2024.

Använda affärsdata och generativ AI för att förbättra kundinsikter
SAP och NVIDIA planerar att samarbeta för att integrera generativ AI i molnlösningar från SAP. Det inbegriper den senaste versionen av SAP Datasphere-lösningen, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) och RISE with SAP.
SAP planerar också att bygga ytterligare funktioner generativ AI inom SAP BTP. Det ska ske med hjälp av NVIDIA:s fouldry-tjänst för generativ AI, med verktyg som NVIDIA DGX Cloud AI-superdatorer, NVIDIA AI Enterprise-programvara och NVIDIA AI Foundation-modeller. De nya funktionerna är designade för att utgöra grunden i SAP:s utveckling och distribution av generativ AI för kunder, och förväntas vara tillgängliga i den generativa AI-hubben i SAP AI Core och SAP Datasphere.

SAPs copilot Joule kan utnyttja RAG-funktioner (Retrieval Augmented Generation) byggda av NVIDIA och SAP.

Ytterligare initiativ för generativ AI omfattar:

  • Nya funktioner i Joule-assistenten: Joule kan utnyttja RAG-funktioner (Retrieval Augmented Generation) byggda av NVIDIA och SAP, som kan distribueras i ledande hyperskalare eller SAP:s egna molnmiljöer. Kunderna använder naturligt språk för att med den generativa AI-assistenten Joule fullt ut kunna använda potentialen i sin verksamhet. Det sker genom att automatisera tidskrävande uppgifter och snabbt analysera affärskritisk data för att leverera mer intelligenta, personliga upplevelser.
  • Innovationer som utnyttjar SAP S/4HANA Cloud, SAP SuccessFactors och SAP Signavio: SAP och NVIDIA utforskar mer än 20 användningsfall inom generativ AI där företag kan kombinera tillgångar för att förenkla och förbättra digital transformation. Bland annat finns generativa AI-funktioner som kan automatisera företagets resursplanering med intelligent fakturamatchning i SAP S/4HANA Cloud, förbättra användningen av mänskliga resurser som utnyttjar SAP SuccessFactors, och öka antalet nya insikter i generativ AI från SAP Signavio för att bättre bearbeta affärsrekommendationer och optimera SAP:s kundsupportprocesser.
  • Förena AI-datakällor med SAP Datasphere: SAP Datasphere bygger på SAP BTP och möjliggör integration och en enhetlig vy av semantiskt innehållsrika SAP-data med data från tredje part genom hela företaget. Det hjälper kunderna att anpassa sig snabbare till marknadsförändringar och göra mer effektiva och bättre informerade beslut. Med SAP Datasphere kan kunder få trygg tillgång till en högkvalitativ dataväv med hjälp av AI och maskininlärningsmodeller (ML). För att påskynda SAP:s samlade maskininlärningsfunktioner (FedML) för SAP Datasphere, underlättar NVIDIA och SAP enklare åtkomst till data för datavetare och förbättrar ML-prestanda för arbetsbelastningar med stöd av NVIDIAs accelererade datorplattformar och NVIDIA AI Enterprise data science-program som NVIDIA RAPIDS, RAPIDS cuDF och cuML.
  • Använda LLM för SAPs programmeringsspråk: För att hjälpa utvecklare att skapa domänspecifik språkkod planerar SAP att använda NVIDIAs fouldry-tjänster för AI i syfte att finjustera LLM. Det kommer att bygga på SAP:s användning av generativa AI-modeller för att hjälpa utvecklare som använder ABAP genom företagets ABAP Cloud-modell och SAP Cloud Application Programming-modell.

Generativ AI i produktionsklass över molnlösningar från SAP
När modellerna är redo för implementering i SAPs molnlösningar planerar SAP att använda NVIDIA AI Enterprise-programvara, inklusive NVIDIA NIM-inferensmikrotjänster och NVIDIA NeMo Retriever-mikrotjänster.

NVIDIA NIM kan användas för att accelerera och maximera slutledningsprestanda över den accelererade infrastrukturen från SAP. Med hjälp av NVIDIA NeMo Retriever-mikrotjänster planerar SAP att lägga till RAG-funktioner som gör det möjligt för generativa AI-applikationer att säkrare komma åt data som körs på SAP-programvara för att förbättra noggrannheten och insikterna. Kunder kan planera att använda RAG på både SAP- och tredjepartsdata.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title