Annons

ServiceNow och NVIDIA vässar med nya branschspecifika lösningar inom GenAI

På Mobile World Congress i Barcelona avslöjade ServiceNow och NVIDIA att de nu fördjupar sitt partnerskap. Detta genom lanseringen av skräddarsydda generativa AI-lösningar för telekomsektorn, med syftet att vässa kundupplevelsen.
Den första lösningen, Now Assist for Telecommunications Service Management (TSM), bygger på Now-plattformen och använder NVIDIA AI för att bidra till ökad produktivitet hos agenter, snabbare lösningar och en förbättrad kundupplevelse. Now Assist i Virtual Agent gör det kort sagt enkelt för organisationer att skapa och implementera avancerade AI-chattupplevelser. Flödesgenerering accelererar utvecklingen av arbetsflöden på Now-plattformen genom att stödja administratörer och utvecklare i att snabbt skapa omfattande arbetsflödesritningar. Now Assist for Field Service Management (FSM) förbättrar fältserviceteamens prestation genom att erbjuda förbättrade och mer proaktiva upplevelser med generativ AI.
Fonden här är att allt fler telekomföretag månar om att minska kostnader och hitta nya affärsmöjligheter och vänder sig därför till AI och automatisering. I en IDC-undersökning angav 73% av globala telekomleverantörer att investeringar i AI och maskininlärning för att förbättra verksamheten är deras högsta prioritet för transformation.
- Tack vare sin förmåga att ständigt lära sig och utvecklas, kommer GenAI att förändra spelreglerna för telekombranschen. Det är en teknik som bidrar till ökad produktivitet, förbättrade kundupplevelser och kostnadsbesparingar. Genom vårt samarbete med NVIDIA möjliggör vi affärsnytta och påskyndar transformationen inom telekomsektorn. Vi står vid början av en omfattande omvandling och är entusiastiska över att leda vägen framåt, säger Victoria Rosell, Sverigechef ServiceNow.
Hon påpekar vidare att Now Assist-lösningen, ”drar nytta av ServiceNows stora språkmodeller (LLM), och drivs dessutom med hjälp av NVIDIA Triton Inference Server och skräddarsys med NVIDIA NeMo.” Båda verktygen ingår för övrigt i NVIDIA AI Enterprise mjukvaruplattform för att utveckla och distribuera produktionsklara AI-applikationer, inklusive toppmodern generativ AI för affärskritiska användningsfall.

De generativ AI-lösningarna för affärskritiska användningsfall inkluderar följande:

CRM/undvård: Kundserviceagenter inom telekom förväntas ge kunderna korrekt och snabbt stöd. Sammanfattningar av chattar drivna av GenAI och andra stöttande funktioner bidrar till ökad produktivitet och spelar en avgörande roll i samtalsomstyrning. GenAI kan underlätta ärendehantering och sammanfatta arbetsanteckningar och kundinteraktioner. Tekniken kan även vägleda agenterna med vilka åtgärder som är bäst i nästa steg. Detta hjälper agenter att snabbt assistera kunder och skapar utrymme att fokusera på mer komplexa förfrågningar som kräver personlig uppmärksamhet – vilket leder till bättre kundupplevelser generellt.

Serviceförsäkran: GenAI ger serviceförsäkringsteam, intressenter och kunder en enkel och snabb förståelse för incidenter. När teamen som hanterar incidenter står inför utmaningar med att hantera komplicerade situationer och navigera genom tekniskt komplex information och specialiserad terminologi, hjälper GenAI till genom att sammanfatta informationen på ett tydligt och koncist sätt, vilket resulterar i snabbare lösningar, minskade kostnader och en förbättrad kundupplevelse.

Flödesgenerering accelererar utvecklingen av arbetsflöden på Now-plattformen genom att stödja administratörer och utvecklare i att snabbt skapa omfattande arbetsflödesritningar.

Samarbete för ansvarsfull och säker AI
ServiceNow och NVIDIA skriver vidare i pressmaterialet att man planerar att fortsatt utöka branschspecifika användningsområden för GenAI baserat på kundernas specifika behov. Tillsammans arbetar företagen för att lösa branschens största utmaningar och driva affärstransformation för telekomföretag globalt.

Användningen inom telekom är en utvidgning av ServiceNow och NVIDIAs partnerskap som PLM&ERP News tidigare rapporterat om i maj 2023. Dessutom har ServiceNow, Hugging Face och NVIDIA precis lanserat nya open access LLMer för att hjälpa utvecklare använda generativ AI vid byggandet av företagsapplikationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title