Annons

Mark Moffat’s ”Moment of Service:” Vad vill nye IFS-chefen med det världsledande svenska affärsystembolaget?

MÖT IFS CEO i dagens DJUPINTERVJU: MOLNET, AI och drömmen om EAM-dominans.
Att bli ny toppexekutiv, CEO, för ett bolag som de senaste fem åren gjort i snitt 30-procentiga intäktsökningar är inte lätt. IFS har gått från en omsättning på runt 500 miljoner euro till att bli ett miljardeuro-företag och förväntningarna på fortsatta framgångar - inte minst från ägarna, bl a svenska EQTs VIII-fond och EQTs IX-fond - är stora. Detta är förstås nye IFS-basen, Mark Moffat, medveten om. Han har snart gjort sina 100 första dagar på posten, som han tillträdde i början på januari, och har kastats direkt in i hetluften. Den svenska utvecklaren av affärssystem, som Ulf Stern och Bengt Nilsson en gång startade i Linköping på 1980-talet, har blivit en global storspelare och kraven på ledarskapet speglar i detta en rad olika facetter. Det handlar långt ifrån bara om att leverera goda kommersiella resultat. Finansiella framgångar i affärsystembranschen vilar på mjukvaror i teknologisk världsklass, distribution över molnet, och i IFS fall drygt 400 konsultpartners, 6 000 kompetenta medarbetare och viktigast av allt, i dagsläget ca 6 000 kunder.
Mer än någonsin är det bolagets slagord ”Moment of Service”, som gäller. Det handlar kort sagt att leva upp till detta uttryck, som också är IFS främsta ”ideologiska” markering: Begreppet infördes under förre IFS-chefen, Darren Roos, numera exekutiv styrelseordförande, och har en substans med ideologiska förtecken: ett kundengagemang bortom det vanliga. Hur då?
– För mig betyder det att när vi säljer en lösning till våra kunder stannar vi inte bara vid vad de behöver lösningen till, utan också hur den kan användas för att förbättra deras slutkunds-upplevelse. Detta ger alla möjliga möjligheter att hjälpa kunderna att tänka på nya intäktsmodeller, nya affärsområden och nya tjänster som de kan bygga för att hjälpa sina egna kunder. Men det stöder också ett ökat upptag av våra lösningsfunktioner, säger Mark Moffat, som har att förvalta ett arv i absolut världsklass.
Självklart spelar IFS’ teknologiskt spetsiga Applications och Cloud-sviter huvudroller. Plattformarna har bland respekterade analytiker, som Gartner och IDC, flera gånger rankats i ledarposition, bl a i den s k Magiska Kvadranten för ”single-instance midmarket centric ERP.” Sak samma när det gäller IDC’s MarketScape för fältservice, FSM - Field Service Management - där man senast för 2023-2024 placeras som strategisk topp i ledarvågen. Detta medan man med sin relativt nyetablerade moln-plattform, IFS Cloud, redan positioneras högt i Gartners visionära kvadrant.
Att växa skaran av kunder som klivit upp i molnet är också en prioriterad sak:
– Ja, vi har drygt tusentalet kunder live i molnet, som innehåller alla fördelar med denna tekniska plattform: Infrastruktur, mjukvaruinnovation, AI och mycket annat. Med detta sagt, vi kommer inte lämna några kunder bakom oss. Vi har fortfarande många kunder som jobbar med fördelarna som våra tidigare on premise-produkter ger. Det handlar om en noggrann navigering för att se till att vi gör det enkelt för dem att ta sig över till molnet.
Men Mark Moffat vill mer. AI är ett superhett område han fortsatt vill satsa tungt på och han drömmer också om att göra bolaget ledande inom EAM, Enterprise Asset Management.

Det sägs att nyutnämnda toppchefer och -ämbetsmän har en 100 dagar lång smekmånad på sin nya post. Det är dock osäkert om detta gäller för nye IFS-chefen, Mark Moffat. För honom innebar CEO-taburetten för IFS att komma rakt in i hetluften och leverera på uppstuds. Bolaget har gått som tåget de senaste fem åren med dubbelsiffriga tillväxttal under avgående CEO, Darren Roos, som för säkerhets skull tagit på sig rollen som exekutiv styrelseordförande. Sånt höjer ribban rejält.

Tuffa yttre förutsättningar
Under Darren Roos period som ledare har IFS dessutom fått uppleva flera stora framgångar i hur verksamheten drivs. Teknologin har utvecklats bra och bolaget har som sagt levererat mycket goda finansiella resultat. Det sätter press på efterträdaren Mark Moffat att bidra med fortsatt goda resultat, och detta i en tid präglad av globala bekymmer som krig, politisk polarisering, lågkonjunktur och klimatutmaningar. Vad ser han komma 2024 när det gäller vilka effekter dessa förutsättningar ger; kan den fantastiska resultatutvecklingen fortsätta?

– Ja, det är jag övertygad om. Det finns flera anledningar till detta, men viktigt är att vår teknik och vår verksamhet handlar om att optimera verksamheter och sänka kostnaderna för våra kunder. Men också att hitta sätt att effektivisera försörjningskedjorna. Det är också vad vår mjukvara gör och jag tror att det finns en bibehållen efterfrågan på det vi kommer med, eftersom det i stora stycken handlar om att hantera kostnadsbasen. Sånt är alltid intressant.

– Idag ser vi förvisso en tendens till längre säljcykler än för ett par år sedan. Men å andra sidan finns det goda tecken: räntorna börjar att lätta i USA, som är en av våra tillväxtmarknader; medan både Europa och Storbritannien i och för sig ser mer ojämna ut i detta hänseende.

I kundbasen, hävdar Moffat vidare, att man kan spåra en viss optimism.
– Jag har förbundit mig att träffa hundra av våra kunder under mina första hundra dagar, säger han, och fortsätter: ”Jag har en bra känsla här. Vår kundbas känner sig optimistisk om den makroekonomiska miljön. Men de trycker dock inte gaspedalen i botten för den skull. Vi behöver ytterligare några kvartal för att se att trenden går åt önskat håll och för att se fler investeringar tillgängliggöras.

Den nye IFS-basen pekar i sammanhanget på att bolagets säljorganisation är en formidabel tillgång.
– Absolut. När det gäller den disciplin vi har i vår försäljningsorganisation har vi en mycket vass och effektiv hantering av vår kundpipeline. Men vi ställer också höga krav på våra medarbetare, med en rigorös i kvalificeringen innan man kliver på jobbet. Ett stort värde i detta är att vi vet vad vi kan tillföra i värde till våra kunder och vi vet tämligen snabbt om vi kanske inte är rätt val. Viktigt det också. De här faktorerna och många andra hjälper oss att behålla vår tillväxttakt. Känner jag en press i detta? Ja, absolut, men jag vet att jag sitter på en stark grund, en utmärkt produkt, en mycket motiverad medarbetargrupp och en engagerad ledningsgrupp, som genom ett par redan annonserade förändringar givit oss lite nytt blod och ny hungrig energi.

Förre SAP Cloud-mannen Darren Roos har onekligen betytt mycket sedan han kom till IFS. Han är en stark ledare, som dessutom i sin nya ordförandeposition också blir kvar i en exekutiv roll.

Om samarbetet med Darren Roos
Darren Roos kommer att sitta kvar med vad som fortfarande ser ut som en tung roll i bolagets styrelse. Han har onekligen betytt mycket och är en stark ledare, som dessutom i sin ordförandeposition också blir kvar i en exekutiv roll. Hur är han att samarbeta med?  

 – Att man som i vårt fall har Darren Roos kvar som verkställande ordförande, är inte ovanligt. Vi ser många exempel på det, särskilt i Nordamerika. Från min erfarenhet och ifråga om hur Darren och jag har samarbetat inom IFS före mitt utnämning – och hur vi har arbetat efter detta – är det en bra välfungerande modell. Jag får fördelen av att ha Darrens erfarenhet tillgänglig för mig direkt när jag behöver den. Vi drar nytta av kontinuiteten i detta på styrelsenivå och även i ett investerarperspektiv. Det ger fördelar som att Darren kan ägna tid åt att tänka på vår bredare ”oorganiska aptit”, alltså hur vi kan växa genom köp och ta in t ex nya teknologier.
– Vad vi har gjort väldigt praktiskt är att vi har kommit överens om hur fördelningen oss emellan ska se ut; eller hur loopen är upplagd, om du vill. Detta handlar om sånt som delegering av auktoritet mellan oss. Jag tycker att vi också kommunicerat ut de här bitarna väl till verksamhetsorganisationen och folk förstår hans roll i förhållande till min. Ärligt talat, sättet vi utfört detta på hittills är precis enligt läroboken. Innan jag tog rollen, och efter att ha fått detta bekräftat av styrelsen att jag var kandidat att efterträda Darren, gjorde vi några saker tidigt: När vi utsåg ny CIO var jag involverad i urvalsprocessen, liksom när vi utsåg vår nya COO. Dessutom finns det sånt som att jag varit stand-in för Darren i våra ”town hall-event”. Så organisationen blev inte chockad. Exempelvis annonserades mitt tillträde internt ut en vecka innan vår försäljningsstart, med 1 200 personer som samlats rent fysiskt, dessutom med alla andra online. Det var en bra plattform för mig att beskriva mina tankar, mina idéer för vår framtid och för att visa mig för hela organisationen. Men också för att bekräfta fortsättningen på vår vinnande strategi enligt de tidigare fastslagna 2025 företagsmålen. Jag tror entusiastiskt på dem, så detta handlar inte om en radikal förändring eller en revolution. Det är kontinuitet, det är evolution.

Mark Moffats idéer om framtiden för IFS
Kontinuitet alltså, men affärssystem-världen är dynamisk med en numera explosiv utveckling. Nya teknologier och nya idéer har förstås en given plats i detta. Så, vad handlade Moffats nya  framtids-idéer om?

– Jag pratade om saker som i högsta grad kommer att vara en del av vårt narrativ och hjälpa oss att fortsätta skala upp som organisation. Detta berörde fortsatta investeringar, utveckling av våra partners och se till att vi i vår tur verkligen hjälper dem att skala sina verksamheter för att dra nytta av IFS Cloud och våra lösningar. Allt i akt och mening att skapa tillväxt hos dem också. Detta är en av nycklarna för framtiden. Partnerekosystemet har varit mycket framgångsrikt under de senaste fem åren. Vi har över 400 partners i vårt ekosystem. Och när vi börjar sälja allt mer till multinationella toppskikt genom några av de större GSI:erna (Global System Integrators) som Accenture, PWc, IBM, Capgemini och andra, är det en viktig del av vår strategi att hjälpa dem att bygga end-to-end-praxis.
– Med det sagt vet vi att vi är enormt framgångsrika inom företag som ligger i intäkts-intervallet 1 till 5 miljarder dollar. Inte för att vi utöver detta dominerar det multinationella segmentet, men det är bra att ha några av dessa ”lättare” konton och verkligen använda dem som ett sätt att tänka igenom vår färdplan för att utveckla produkten. Tillsammans med detta och andra kraftmultiplikatorer ser vi en stor potential för att utveckla erkända multinationella varumärken som använder en IFS-molnplattform.

Annat Moffat tog upp berörde viljan att lyfta varumärket IFS till en ny nivå.
– För fem år sedan var vi en topplinjeverksamhet på 500 miljoner euro, nu är vi över en miljard. Självklart är vi välkända i Norden med ett högt varumärkes-kännedom. Men i Nordamerika och Storbritannien lägger vi, och ska fortsätta lägga, mycket kraft på att göra vårt varumärke mer känt och förstått. I Nordamerika har vi t ex tecknat ett tekniskt partnerskapsavtal med den stora Collage Athletic Conference, som når publik på många tiotals miljoner över hela regionen.

– Vi är redan riktigt starka inom ”Assets och Services-tjänsterna” och min dröm är att vi blir internationellt synonyma med detta funktionsområde, så att varje CIO på planeten, när de tänker på asset management-tjänstutmaningar, direkt ska tänka på IFS, säger Mark Moffat.

”När en global CIO tänker på avancerade system och
designtjänster ska hen tänka på IFS”
En annan satsning Mark Moffat fortsätter att fokusera på är att vinna mark inom EAM, Enterprise Asset Management. Detta handlar om hantering och underhåll av industrianläggningar, verkstäder, flygplansflottor, fabriker, tillverkningsutrustning och liknande. I den alltmer digitaliserade produktions-världen tenderar dessa EAM-plattformar att växa i betydelse för att optimera kvalitet, driftsfaktorer som upptid, underhåll och tjänster som krävs för effektiv kontroll av operativa tillgångar över livscykeln. På sista raden har de dessutom avgörande betydelse för konkurrenskraft. EAM är i detta en kombination av programvara, system och tjänster.
För att detta ska fungera på effektivast möjliga vis är integration och långt driven enkelhet i användningen av grundläggande betydelse. Hur uppnår man detta?
Moffat ser stora möjligheter bland annat för att man har en vass portfölj redan som det är, men också för att området har en enorm potential i skenet av digitaliserings-utvecklingen inom tillverkningsområdet t ex.
Ett spännande perspektiv i detta är det bredare APM-området, Asset Performance Management, där underhåll inte står för sig själv, utan paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda. Tveklöst en teknologisk potential för IFS att expandera inom och vinna nya kunder.
– Vi är redan riktigt starka inom ”Assets och Services-tjänsterna” och min dröm är att vi blir internationellt synonyma med detta funktionsområde, så att varje CIO på planeten, när de tänker på asset management-tjänstutmaningar, direkt ska tänka på IFS.

Mark Moffat nämner också att IFS har några riktigt starka AI-förmågor inom detta område.

– Vi vill vara dominerande inom industriell AI. Smarta, uppkopplade fabriker, till exempel. Här har vi några väldigt vassa lösningar för verkstadsmiljön när det gäller tillgångsprestanda, förvaltning och förutsägande, prediktivt underhåll. Vi har i detta lösningar för planering, schemaläggning och optimering, PSO. Allt är AI-baserat och hjälper i många fall stora fältstyrkor att optimeras. Rutt, schemaläggning, tankning, alla attribut hjälper i genomsnitt kunderna att minska sin kostnadsbas med 25 procent när de distribuerar PSO i skalade fältorganisationer. Men det finns, som du noterar, mer att hämta här.

AI är utan tvekan en av dagens hypertrender – är IFS kunder är redo att utnyttja den fulla potentialen av förbättringar som artificiell intelligens kan tillföra?

– Till hundra procent är det så, ja. Generativ AI för mig har lagt ett strålkastarljus på teknikinvesteringar för alla våra kunder. Styrelser idag frågar CIO:er och de frågar funktionella ledare: ”Hur kan vi distribuera AI i vår miljö? Vad är kostnadsfördelen? Hur får vi ökad produktivitet?” För oss innebär detta att vi kan dra nytta av den ännu lite vaga karaktären hos generativ AI och påminna våra kunder om dagens AI-kapacitet som vi har, med maskininlärning, prediktiva möjligheter, etc.

Vad förväntar sig IFS kunder sig från sina AI-satsningar?

– Ökad produktivitet, lägre kostnad, ökande förstagångs fixhastighet, drifttid i plan och maskiner, underhåll på rekordnivåer, berikad data som gör att man kan tänka på nya intäktsströmmar. Till exempel har vi en tillverkande kund med en eftermarknadsservice. När vi diskuterat med den kunden om tillämpningen av vår teknik visade det sig att vi kunde hjälpa dem att sälja tjänsten till slutkundsbasen. Så de använder våra maskininlärnings-AI-funktioner för att i gengäld erbjuda den till sina kunder, och därmed kunna introducera en B2B-modell.

– Det finns så stor efterfrågan på moderna lösningar och vår pipeline är stark, säger IFS nye exekutive chef om bolaget fältservice-lösningar (FSM), där man är världsledande enligt t ex analytikern Gartner.

Om fältservice och servitiseringstrenderna
Det engelska begreppet ”servitization” är ett av uttrycken som i växande omfattning använts i industriverksamheter under det senaste decenniet. Moffat var inne på ämnet i kundexemplet han använde ovan. Stiliserat handlar detta om att vässa en organisations produkter och processer så att bättre värde kan skapas, både för tillverkaren och för deras slutkunder. I princip är detta ett skifte från att sälja produkter till att sälja produkten som en tjänst. CRM (Customer Relation Management) och SLM (Service Lifecycle Management) spelar viktiga roller i detta, liksom att koppla ihop detta med PLM. Rolls Royce är ett välkänt exempel på servitisering, där man ändrat verksamhetsmodell från försäljning av jetmotorer till försäljning av motordrag-kraft per timme.

Servitisering är också ett intressant område för IFS där man lyckats väl. IFS fick t ex höga poäng och placerade sig som en av toppledarna i analytikern IDC MarketScapes senaste 2023-grafik. Detta är också en växande sida av IFS verksamhet.

– Ja, massivt växande också. Våra kunder funderar på hur de kan förbättra sitt erbjudande till sina egna kunder och hur de kan exekvera ett starkare ”moment av service”. Vi har i detta utvecklat IFS-konceptet som vi kallar ”Moment of Service”. För mig betyder det att när vi säljer en lösning till våra kunder slutar vi inte bara med vad de behöver lösningen till, utan hur används den för att förbättra deras slutkunders upplevelse. Det ger alla möjliga möjligheter att hjälpa kunderna att tänka på nya intäktsmodeller, nya affärsområden och nya tjänster som de kan bygga för att hjälpa sina egna kunder. Det hjälper också till att öka funktionsantagandet av vår lösning.

Ovanpå detta är dessutom IFS starkt inom FSM-segmentet, Field Service Management – vad ser Mark Moffat komma på detta område?

– Ökad adoption. Det finns så stor efterfrågan på moderna lösningar och vår pipeline är stark. Det finns fortfarande mycket äldre teknik som behöver ersättas med modern teknik. Vi har denna på vårt bord.

De första intrycken
Det finns förstås mer att säga om vägen framåt för IFS, som alltså utvecklats till en veritabel succé-skapelse. Med Mark Moffat vid rodret får man en stadig evolutionär fortsättning, där framför allt partnereko-systemet har en kommersiell nyckelroll.
Men framtidsvyerna är inte bara mondänt inriktade, här finns utan spännande visionära drömmar om att vinna global dominans och erövra ny mark, särskilt då på EAM-sidan.

Bolagets nye CEO’s första intryck av jobbet är heller inget som motsäger möjligheterna med att lyckas i detta och andra företag.
– Vi har alla möjligheter i världen att lyckas, säger Mark Moffat. Mina första intryck från CEO-posten kunde inte göra mig mer exalterad. Efterfrågan från kunder till exempel – jag var i Chicago förra veckan och träffade ett antal stora kunder inom allmännyttan. De älskar vår produkt, älskar det vi gör och de älskar vår djupa förståelse för vår bransch. En kund i synnerhet kunde inte vänta med att vara en förespråkare för oss. Så det finns mycket entusiasm för det vi tar ut på marknaden, inte minst relaterat till vad vi kan göra jämfört med våra konkurrenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title