Annons

Nyheter i SAP Dataspere samlar utspridd information och gör det enklare att lyckas med AI

Lösningar för att samla utspridd information har varit på tapeten i stort sett så länge man kan minnas. Men icke desto mindre är ämnet alltid aktuellt, inte minst i skenet av att nya lösningar kontinuerligt tillkommer. Det här har affärssystemjätten SAP funderat på och presenterar idag en samling intressanta nyheter på området:
Nya funktioner i SAP Datasphere, inklusive nya generativa AI-funktioner, gör det lättare för företag att planera sin verksamhet med hjälp av en förenklad datamiljö och en mer intuitiv datahantering. Detta, menar man, kommer att hjälpa kunderna att slippa hantera utspridd information och i stället samla sin data för att få djupare insikter, växa snabbare och bli mer effektiva.
– Att samla in data för att fatta bättre beslut blir allt viktigare när AI, som är beroende av kvalitetsdata, revolutionerar varje del av verksamheten. Våra SAP Datasphere-nyheter och det utökade partnerskapet med Collibra ökar vår förmåga att hjälpa kunderna att ställa om sina verksamheter med hjälp av data, säger Juergen Mueller, CTO, Chief Technology Officer och styrelsemedlem i SAP.
En av nyheterna är ”business data fabric”, en arkitektur som ser till att data ligger till grund för alla strategiska initiativ. Det gör att företag kan leverera meningsfulla data till alla sina datakonsumenter – med affärssammanhang och logik intakt.

SAP Datasphere-nyheterna ska alltså hjälpa kunderna att få bättre översikt och en förenklad datamiljö. Samtidigt behålls alla sammanhang och all logik vilket gör att de snabbt kan anpassa sig efter marknadsförändringar och fatta mer effektiva beslut. I nyheterna ingår nya copilot- och vektordatabasfunktioner och en ny kunskapsgraf som visar insikter och mönster i komplexa data. 

Så här ser det hela ut i grova drag:

Generativ AI-copilot och AI-styrning
SAPs generativa AI-copilot Joule kommer nu till SAP Analytics Cloud för att automatiskt skapa och vidareutveckla rapporter, dashboards, planer. Automatiseringen är möjlig tack vare att SAP HANA Clouds vector-funktioner nu är allmänt tillgängliga. De kombinerar stora språkmodeller med relevant företagsdata vilket gör att affärssammanhanget är intakt för generativ AI-utdata. 

Generativ AI i SAP Analytics Cloud med SAP Joule co-pilot.

Utan tillförlitlig och kontrollerad data, påpekar man helt riktigt, ”är det inte möjligt att använda generativ AI i hela verksamheten.” För att företag ska kunna anpassa sina policyer, processer och praxis för AI utökar SAP därför sitt samarbete med Collibra och integrerar deras AI Governance-plattform med SAP:s datafunktioner. Det bidrar till ökad transparens och ansvarskontroll och hjälper företagen att uppfylla alla regler och sekretesspolicyer.

Upptäck dolda insikter och mönster med Knowledge Graph
Med nya SAP Datasphere Knowledge Graph kan företag upptäcka hittills dolda insikter och mönster i sina applikationer och system. Det gör att både tekniska användare och affärsanvändare på djupet kan förstå relationerna mellan data, metadata och affärsprocesser, samt öka effektiviteten hos maskininlärnings- och LLM-modeller.

SAP Datasphere Knowledge Graph.

Enhetlig planering och analys
Den nya SAP Datasphere-integrationen med SAP Analytics Cloud gör att företag kan använda ett enda datahanteringssystem och avancerade analysfunktioner för att planera sin verksamhet. Med en flexibel modell kan de samla all planering och använda ett verktyg för dataförberedelse, modellering och planering.

Planering, modellering och intern och extern data samlat i SAP Datasphere.

Ny kompassversion
Med den nya kompassfunktionen i SAP Analytics Cloud kan företag också få bättre resultat från sin planering och analys genom datadriven simulering. Komplexa simuleringar kan nu köras via ett chattgränssnitt för att utvärdera prediktiva resultat och kontinuerligt justera kontrollerbara variabler för att hitta den mest optimala planen. Det hjälper kunderna att förbättra sitt planeringsarbete genom att samordna finansiell, operativ, leveranskedje- och personalplanering med en direkt koppling till SAP-applikationer och tredjepartsdata. 

SAP Analytics Cloud kompass.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title