Annons

Svaren på de tre vanligaste frågorna om PLM från en av världens mest främsta analytiker

”En AVGÖRANDE, men nästa alltid FÖRBISEDD SYNVINKEL handlar om ANVÄNDAREN.” Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är en av världens främsta experter och analytiker inom PLM-området: PETER BILELLO, som är CEO och koncernchef för CIMdata. Han har tittat lite närmare på några grundläggande aspekter på PLM, närmare bestämt de tre vanligaste frågorna på plattformen ”answerthepublic.com”, som är en plats som hjälper människor att hitta vanliga användarfrågor som skrivs in i sökmotorer.
De tre grundläggande frågor som Bilello sorterat ut är följande:
1. Vad betyder PLM egentligen?
2. Hur vet jag om jag behöver PLM?
3. Vad ska jag fråga för att förstå om mitt företag behöver PLM?
”Två av huvudorsakerna till PLM-misslyckande är bristande medvetenhet och missförstånd. Min förhoppning med den här artikeln är att minimera denna typ av effekter och ta itu med båda direkt,” skriver Bilello och citerar i sammanhanget CIMdatas formella definition av PLM. Det är, noterar han, "en strategisk affärsmetod som tillämpar en konsekvent uppsättning affärslösningar till stöd för samarbetsskapande, hantering, spridning och användning av information om produktdefinition över det utökade företaget. Detta sträcker sig från koncept till slutet av produktlivet och integrerar människor, processer, affärssystem och information."
I artikeln utökar Bilello detta koncept med insikter från sitt senaste webbseminarium, "AI & PLM: Beyond All the Hype" (”AI och PLM – bortom hela hajpen”).
”I webbinariet betonade jag att PLM är ett företags innovationsmotor som orkestrerar skapandet, underhållet och återanvändningen av produktrelaterade digitala tillgångar,” skriver han och noterar att dessa definitioner väl sammanfattar PLM för mjukvaruutvecklare och tjänsteleverantörer. ”Men som PLM-konsult, forskare och utbildare inser jag att användare behöver bättre insikter – om så bara för att motivera ett köp. Genom att utnyttja answerthepublic.com kan vi se luckor i förståelsen och presentera våra insikter från en avgörande, men nästan alltid förbisedd synvinkel: användaren.”
Detta sagt, är Peter Bilello en expert som vet vad han talar om inom PLM- och andra IT-områden. Han har mer än 35 års erfarenhet av utveckling av affärsmässigt vassa IT-lösningar för forsknings-, ingenjörs- och tillverkningsorganisationer över hela världen. Han har deltagit i PLM-analys, urval, implementering och utbildning; CAD/CAM/CAE/CIM-implementering och förvaltning; rådgivning inom synkron och mager tillverkning; mjukvaruutveckling; och allmän datahanteringsstrategiutveckling och stöd. Han har också skrivit ett flertal artiklar och forskningsrapporter om PLM och relaterade ämnen.

Fråga 1: Vad betyder PLM egentligen?
För att hjälpa till att kontextualisera PLM, tycker jag att det är användbart att beskriva fem viktiga livscykelelement för PLM och tre källor till de kopplingar systemet måste tillhandahålla. De fem elementen är:

1. Kundinsikt: Ta reda på vad kunderna vill ha och behöver genom att övervaka produkter som används, bedöma kundens acceptans eller irritation och mäta nyttan av nya funktioner genom att fjärrövervaka deras användning.

2. Koncept och detaljerad design: Robusta arkitektoniska koncept och detaljerad design baserad på feedback från användare, kombinerat med designöverväganden, tillverkningsmöjligheter, underhåll och reparationsfeedback.

3. Testning: Övervakning av prestandan hos prototypsystem, testbänkar av delsystem, optimering av prestanda och hantering via provningsplatser och testlabb.

4. Synlighet i tillverkningen: lättillgänglig feedback kring tillverkningsfel, leverantörskvalitets-kontroll, logistik för leveranskedjan och OEM- eller leverantörsverksamhet.

5. Eftermarknadsservice via återkopplingsslingor: Fel på fältet, framgång och misslyckande i diagnostik och reparation, produkthälsa och schemaläggning av underhåll. Detta inkluderar användningen av nya produkter och specifika funktioner.

Användare kommer att känna igen dessa fem element som de viktigaste källorna till information som måste matas in i en PLMs digitala tvillingar – liktydigt med de virtuella representationerna av företagets produkter, system, tillgångar och tillhörande processdefinitioner.
Samtidigt inkluderar de tre källorna till data, information, kunskap och intelligens som matas in i dessa fem PLM-element:

A. Applikationer som hjälper till att utveckla insikter, grundorsaks-analyser, planeringsbeslut, deras utförande och kontrollstrategier.

B. Information för användning med datalagring, sök/hitta, analys och utveckling av nya applikationer.

C. Data från edge-beräkningar. Detta inkluderar sensorer, enheter och inbyggd databehandling och IT-system.

Användare kommer att känna igen denna trio som informationen som matas in i deras digitala tvillingar, samlad av PLMs digitala trådar. Dessa trådar representerar myriaden av länkar upp och ner i en produkts livscykel och datapipeline som möjliggör anslutning och informationsinsamling.

BILD: IStock

Fråga 2: Hur vet jag om jag behöver PLM?
De karakteristiska styrkorna hos PLM – samarbetet och innovationen som möjliggörs av dess processer och datahanteringsplattformar – behövs när:

• Livscykler för produkter, system och tjänster måste spåras av flera skäl, inklusive effektivt fältunderhåll, lösning av kundklagomål och lokalisering av innovationer för kommande produkter.

• Lösningarna för att gå med, spåra och samarbeta effektivt kring innovation är otillgängliga. PLMs ”rivaler” utökar kapaciteten för sina erbjudanden genom att lägga till verktygsuppsättningar för att hantera detta, men de är inte alltid välintegrerade och har ofta begränsad funktionalitet. I PLM är dessa funktioner inbyggda.

• Produkter, system och tjänster växer i komplexitet med användarnas krav och den accelererande takten av marknadsförändringar. Detta gör det viktigt att spåra lärdomar från användare inom fältet, design, utveckling och tillverkning.

• Produkten blir en datadriven tjänst genom den pågående transformationen av konventionella, fysiska produkter, system och tjänster. Många fabriksutrustningar och andra produktleverantörer förlitar sig nu på en produkt-som-en-tjänst (Product-as-a-Service, PaaS) affärsmodell: leasing av produkter till användare samtidigt som de underhåller dem och med fakturering baserat på användning.


Fråga 3: Vad ska jag fråga för att förstå om mitt företag behöver PLM?
Några frågor att tänka på när du överväger PLM inkluderar:

• Kräver dina produkter och tillgångar flera discipliner? Ingen utvecklingsapplikation eller verktygsuppsättning – elektrisk/elektronisk, mekanisk eller mjukvaruutveckling – kan på ett adekvat sätt spåra ändringar som görs av en disciplin, om inte alla discipliner är korrekt integrerade i en PLM-lösningsleverantörs produktinnovationsplattform. Och om du har flera plattformar är det dags att ompröva behovet av PLM.

• Är dina produktdesigner så komplexa att du behöver flera datorstödda designverktyg (CAD)? Leder användning av flera CAD-verktyg till silofierade data, arbetsflöden och information? Dessa CAD-verktyg kan, eller kanske inte kommunicerar bra, än mindre möjliggöra det nödvändiga samarbetet, integrationen och kompromiss-optimeringen som behövs för att designa dagens komplexa produkter. PLM kan dock möta dessa behov.

• Har du varierande relationer med leverantörer? Till exempel, bygga något för att 3D-printa, bara sälja till dig, stödja produktionen, serva dina färdiga produkter eller ta del av din produktutveckling? Komplexiteten här kan störa samarbetet och integrationen som behövs för att skapa de konkurrenskraftiga produkter som stödjer din organisation. PLM kan förstå denna komplexitet.

• Utvecklar, tillverkar och stödjer din organisation produkter på flera platser? Eller, uttryckt på ett annat sätt, vill din organisation designa var som helst, bygga var som helst och stödja överallt? Detta innebär att produktpersonalen är spridd geografiskt och förmodligen har olika bakgrund och kompetens. Om så är fallet måste dessa medarbetare samarbeta sinsemellan och integrera sitt arbete. PLM kan hjälpa till att verifiera att detta är gjort.

• Är dina produkter konfigurerbara och ingår försäljnings-, bygg- och användningsalternativ i utvecklingen? Här uppstår komplexitet vad gäller vad som är och inte är konfigurerbart och vilka alternativ användarna ges. Konfigurerbarheten växer ofta som svar på användarnas krav, men oavsett orsaken kommer ensidiga verktygsuppsättningar och alltför fokuserade/restriktiva applikationer alltid att kämpa med detta, medan PLM kan lysa upp och tydliggöra vad som gäller.

Komplexitet är långt ifrån den enda utmaningen som upplevs under en produkts livscykel – från idé till liv. CIMdata frågar alltid sina kunder vad de gör, eller planerar att göra, om:

• Marginaler och försäljningspriser är under konkurrenspress.

• Produktlanseringar är försenade.

• Garantianspråk och återkallelser ökar.


Var och en kan ha flera orsaker. Att sortera ut dem och ta itu med dem kräver effektivt samarbete och de integrationsverktyg som finns i PLMs digitala tvillingar, digitala trådar och anslutningar. Dessa grundläggande funktioner möjliggör samarbete och integration under en produkts livscykel. Deras ömsesidiga beroenden hanterar komplexitetsutmaningar genom att ständigt bygga på varandra.

Genomgående genom denna berättelse är teman för samarbete och innovation. Detta är processer som PLM stöder som ingen annan teknik kan. Utan PLM-aktiverat samarbete och innovation kommer insamlingen och hanteringen av information, insikter och inspiration att flåsa. Endast samarbete och innovation kan säkerställa ett företags långsiktiga hållbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title