Annons

FAW-Volkswagen och ESI Group ska utveckla ny intelligent simulerings- och analysteknik inom AUTOMOTIVE

”Ska bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid.” En av de senaste veckormas mest intressanta affärsdeal på simulerings- och analysområdet är att ESI Group och FAW-Volkswagen TE ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla intelligent simuleringsteknik för fordon. FAW Volkswagen är ett storskaligt samriskföretag mellan China Faw Group Corp, tyska Volkswagen AG, Audi AG och Volkswagen (Kina) Investment Co.
Vad bolagen mer exakt gjort är att signera ett samförståndsavtal, MoU (Memorandum of Understanding) där ESI Group och FAW-Volkswagen definierat att partnerskapet syftar till att utveckla intelligent simuleringsteknik inom bilindustrin. Bland annat tänker man sig ta itu med de utmaningar som Kinas bilsäkerhets-föreskrifter innebär och ovanpå detta också allmänt driva på innovation inom industrin. I pressmaterialet noteras att siktet i detta är inställt på intelligent simulering och att etablera en lokal materialdatabas för fordonsindustrin. När denna lokala satsning resulterat i användbara modeller och relevanta faktabakgrunder tänker man sig att sprida detta med intelligent simuleringsteknik över hela branschen. Allt för att bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid. Under samförståndsavtalet har ett gemensamt laboratorium för materialtestning och intelligent simulering etablerats, vilket markerar ett betydande steg framåt inom intelligent simulering, innovation och forskning inom fordonssektorn.
ESI Group är allmänt känt för vassa lösningar inom virtual prototyping för industrier, framför allt inom avancerade och tekniktunga branscher som automotive, aerospace & defense, energi och industriutrustning. Alltså allmänt komplexa områden där poängen i utvecklingsarbetet handlar om att under hållbarhetsfokus ifråga om material, produktegenskaper och framtagnings-processer driva produktprestanda över framtidens teknologitrösklar för i sånt som fordons- och flygplansdesign, självkörande personbilar, e-mobilitet och en värld där elektrifiering och vätgasdrift radikalt kommer att förändra energilösningarna. ESI’s flaggskepp, Virtual Reality-mjukvaran IC.IDO, för människocentrerad processvalidering och produktintegration: underlättar agila designprocesser, robust tillverkning och säker underhållsverksamhet. Andra lösningar i portföljen är vibro-akustikprogrammet VA ONE för flygplansinredning och elektriska flygplan som eVTOL-koncept.
Till bakgrunden hör också att ESI Group och Volkswagen Group samarbetet sedan lång tid, 40 år, medan VW-FAW-samarbetet kom igång senare, 2007.
Klart är vidare att ESI kommersiellt inte tillhör branschens största spelare, men man färgar i alla fall precis in på tio-i-topp-listan, enligt analytikern CIMdata’s 2023-rapporter. Intäktsnivån låg 2022 på runt 145 miljoner dollar. Listan toppades då förstås av numera Synopsys-ägda Ansys på drygt 2 miljarder dollar före MathWorks 1.25 miljarder dollar. 2023 köptes f ö ESI av Keysight Technologies.

Positionen som kommersiell världstia hindrar inte att ESI Group utvecklat en rad teknologiskt starka lösningar inom virtual prototyping och får ses som en mycket stark aktör på sina specialområden, framför allt då inom automotive-segmentet. PLM&ERP News har bl a tidigare rapporterat om att Volvo Group, lastbilstillverkaren, använt toppmoderna lösningar från ESI i samband med utvecklingen av en av sina senaste elfordon, VNR Electric.

I en kommentar till samarbetet säger Deng Guohui, teknisk utvecklingsdirektör på FAW-VW att samarbetet mellan bolagen inte bara är en milstolpe bara två decennier av fruktbart samarbete:
– Med dagens MoU inleds också en ny era av innovation inom virtuell fordonssimulering med ESI. Detta partnerskap betyder mer än ett formellt avtal; det är ett bevis på vår gemensamma vision och vårt engagemang, som syftar till att banbryta intelligent simulering och materialforskning, sätta nya industristandarder och driva fordonssäkerhet och effektivitet framåt.

Francis Griffiths, EVP och Chief Revenue Officer på ESI Group, kommenterade också partnerskapet och sa:
– Med över 40 års samarbete har ESI Group och VW Group byggt starka band, inklusive ett fruktbart partnerskap med FAW-VW sedan 2007. Detta markerar en betydande milstolpe i vårt engagemang för att främja virtuell simuleringsteknik inom fordonssektorn. Tillsammans med FAW-Volkswagen strävar vi efter att driva innovation och effektivitet inom intelligent simulering, materialforskning och utveckling.

Tänk dig att verkligen uppleva att bygga, driva eller underhålla ett fordon – utan att fysiskt konstruera en enda sak. I denna immersiva, omslutande virtuella verklighet kan du gå runt din produkt i en verklighetstrogen miljö i en skala 1:1, titta på den, söka efter nödvändiga verktyg och interagera med dina nya produktkoncept när du eller dina kunder, skulle i verkliga livet. På detta sätt kan alla oförutsedda monterings-, drift- och underhållsutmaningar som inte är acceptabla upplevas i tid för att identifiera dem och åtgärda dem. Helt digitalt, virtuellt och innan beslut är ”gjutna i sten”. Ungefär så beskriver ESI Group kapabiliteterna i sin flaggskeppsmjukvara på VR-sidan, IC.IDO.

ESI är starkt inom automotive
Som noteras i ingressen är ESI starka inom automotive och andra transportrelaterade områden.
Klart är också att automotive är den största användarsidan av simulering och analys (S&A). Enligt CIMdata 2023 hade domänen runt en 27-procentig andel av marknadsinvesteringarna i CAE-mjukvara och tjänster, motsvarande drygt 2.5 miljarder dollar av en totalkaka som 2023 uppgick till runt 10 miljarder dollar. Automotive-segmentet är därmed störst strax för Aerospace och Defense, som landar på på drygt 2 miljarder investerade dollar.
I Europa är VWs hemland Tyskland den största investeraren i mjukvaror- och service på CAE-sidan med drygt 30 procent av investeringsmarknaden. I Asien dominerar Japan CAE-investeringarna med drygt 1,2 satsade miljarder dollar och med Kina som klar tvåa med ungefär hälften så stor satsning på mjukvara och tjänster, enligt CIMdata 2023.

En bransch med relativt set låga serviceintäkter
En intressant iakttagelse när det gäller tjänstesidan andel av respektive CAE-spelares totalintäkt så snittar simulering- och analys-området på låga 11,5%. Detta emedan mjukvaruintäkterna alltså ligger på ca 88,5%. S&A-marknaden skiljer sig därmed från den övergripande PLM-marknaden i sin fördelning av intäkter mellan mjukvara och tjänster. Ett bra exempel är cPDm-segmentet på PLM-marknaden där mjukvara representerar cirka 40 % av de totala intäkterna för CAE-marknadsaktörerna, medan tjänster av olika slag representerar 60 %. För S&A-segmentet stod tjänsterna för 11,5 % av de totala intäkterna 2022. Detta skulle kunna vara en indikation att användarkollektivet på simulerings- och analyssidan generellt har relativt sett betydligt bättre kläm på hur mjukvaran ska användas och tolkas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title