Annons

Högskolan i Skövde får 100 miljoner till SMARTA FABRIKER

Högskolan i Skövde har av KK-stiftelsen beviljats finansiering för forskningsprofilen Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering. Totalt omfattar medlen för den åtta år långa forskningsprofilen nära 100 miljoner kronor.
Bakom högskolans ansökan de två professorerna Amos Ng och Anna Syberfeldt, båda verksamma vid Högskolans institution för ingenjörsvetenskap.

Forskningsprofilen ”Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering” (VF-KDO) kommer att rymmas inom Högskolans forskningsmiljö INFINIT. Det övergripande generella målet för forskningsprofilen är att bidra till kunskap och innovationer inom virtuell utveckling och optimeringstekniker som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. Bakom den ansökan som nu beviljats av KK-stiftelsen står Amos Ng och Anna Syberfeldt som båda är professorer vid Högskolans institution för ingenjörsvetenskap.
– Det känns väldigt roligt. Det är det största som har hänt inom den här forskningsgrenen hos oss, vid Högskolan i Skövde, helt klart. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete de senaste 10-15 åren som lett fram till det här, säger Anna Syberfeldt, och Amos Ng fyller i:
– Det här gör också att vi kan stärka vår ledande position inom området nationellt. En stor eloge ska också gå till tillverkningsindustrin, som vi samarbetar med, som också gjort det här möjligt.

Optimerar produktionskedjan. Arbetet inom forskningsprofilen, som startar 1 september 2018, kommer i huvudsak fokusera på att, på olika sätt, testa industrilösningar i virtuell miljö. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling – utan att behöva investera i ofärdiga lösningar.
– Hos oss kan företagen testa alltifrån minsta sensor till hela fabriker. Vad som är unikt med våra virtuella tester är också att hela produktionskedjan optimeras. Med tester kan det annars vara lätt att varje del optimeras var och en för sig. Men här tar vi ett helhetsgrepp, säger Anna Syberfeldt vidare.

Totalt omfattar KK-stiftelsens bidrag cirka 49 miljoner kronor (inklusive overheadkostnader) som fördelas över åtta år. Till detta läggs medfinansiering från partnerföretagen och Högskolan på ungefär lika mycket.

Volvo, Scania, IKEA i företagsnära samarbete. All KK-finansierad forskning bedrivs i nära samarbete med företag. I den här forskningsprofilen kommer Högskolans forskare att samarbeta med Volvo Car Corporation, Volvo Group Trucks Operations, Scania CV, IKEA Industry, Flexlink, Arla Foods Götene och ABB.
– För att möta morgondagens utmaningar inte minst med tanke på digitaliseringen, kommer det bli ett väldigt viktigt arbete. Vi vet att Högskolan i Skövde är duktiga på ergonomi- och flödessimuleringar, och den kunskapen kommer att komma till nytta för oss. Forskningen är också betydelsefull eftersom den ger oss underlag för att ta beslut om framtida investeringar, säger Lars Hanson, Scania CV.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title