Annons

AFFÄRSSYSTEM: IFS och PwC tar djupgrepp om global och lokal hållbarhetsrapportering

En av de viktiga strategiska poängerna i svenska affärssystem-utvecklarens, IFS, affärsupplägg handlar om ett nära samarbete med ett antal partners på konsultsidan. Detta omfattar hela skalan, alltifrån samverkan med stora globala aktörer som Microsoft, Accenture, Capgemini och PwC till mindre mer regionala aktörer. Det var som IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander konstaterade under bolagets nyligen avhållna Connect 2024-event i Köpenhamn:
– Precis som vår komponerbara arkitektur är en teknologisk nyckel till framgång, och precis som molnet är den basala teknikplattformen för IFS Cloud, är våra partners i ekosystemet oerhört viktiga.
Idag kommer en påminnelse om betydelsen ifråga om detta: IFS och PwC berättar om ett nytt samarbete där de gemensamt kommer att lansera en innovativ lösning för hållbarhetsrapportering. Med funktioner och teknik som är avgörande för företags förmåga att rapportera in den hållbarhetsdata som numera krävs, kommer denna lösning dessutom hjälpa företag med att integrera hållbarhet i hela sin verksamhet, lokalt som globalt.
Initiativet innebär att IFS kommer utveckla en särskild hållbarhetsmodul, Sustainability Management-modulen, inom IFS Cloud. PwC kommer bidra med deras expertis inom hållbarhetskriterier och de ständigt föränderliga regleringarna för att stödja utvecklingen av lösningen.
När lösningen är färdigställd kommer den hjälpa IFS kunder att hantera de nya kraven från EU:s Corporate Sustainability Reporting (CSRD)-direktiv om företags hållbarhetsrapportering, och flera andra kommande globala regleringar.
För att erbjuda en smidig användarupplevelse, kommer kunder som använder IFS Cloud kunna dra nytta av PwCs expertis för rådgivning vid eventuella utmaningar med hur de bäst bör förhålla sig till CSRD-regleringarna. Dessa utmaningar kan exempelvis vara strategiska hållbarhetsaktiviteter så som att utvärdera produktionsmaterial, eller stöd för att bedöma organisationens förmåga att rapportera om hållbarhet.
– Det här strategiska samarbetet mellan IFS och PwC är inte bara en teknisk fördel, utan även ett initiativ till att skapa ett hållbart och transparent ekosystem för hållbarhetsrapportering, säger Ann-Kristin Sander. Genom att tillsammans erbjuda kunder nödvändiga verktyg och data, gör vi det möjligt för dem att ta de hållbarhetsåtgärder som krävs, samtidigt som vi säkerställer att standarderna för hållbarhetsrapportering upprätthålls.

Den nya modulen kommer att innehålla viktiga nyckelfunktioner med färdigbyggda CSRD mätetal, IFS Clouds kartläggning av data, arbetsflöden för godkännande, målsättningar och datadrivna insikter. Modulen kommer att innehålla ett bibliotek för KPIer, inklusive kvantitativa mätvärden med beräkningslogik, och kommer stödjas av PwCs hållbarhetsexperter för att säkerställa trovärdigheten. Verktyget är utformat för att erbjuda stöd till kunder inom hållbarhetsrapportering, samtidigt som det hjälper företag att kunna fokusera på att skapa affärsvärde genom att hitta nya möjligheter för mer hållbara och produktiva sätt att arbeta.
– Vi är glada över att samarbeta med IFS i utvecklingen av Sustainability Management-modulen för IFS Cloud, säger Carl Sizer, styrelsemedlem och ESG-sponsor på PwC UK. Vår expertis inom hållbarhetskriterier och kunskap om det regulatoriska landskapet, gör att vi kan ge värdefull vägledning och stöd i utformningen av en lösning som ger organisationer möjlighet att administrera sina hållbarhetsinitiativ på ett effektivt sätt, och kunna navigera i det föränderliga regulatoriska landskapet.

Lansering under november senare i år
Den första utgåvan av Sustainability Management-modulen planeras att lanseras i IFS Cloud 24R2-utgåva i slutet av november i år. Den är för närvarande under utveckling och kommer utgöra grunden för partnerskapet. Tillsammans med IFS Cloud Sustainability Management-modulen kommer PwC att förse med de tjänster som företag behöver för att kunna möta kraven från den första rapporteringscykeln inom CSRD under 2025.

TRE TUNGA IFS-PROFILER, fr v CTO Dan Matthews, Martin Gunnarsson, senior VP R&D, och bolagets Norden-bas, Ann-Kristin Sander. Du möter dem i dagens djupintervju kring framför allt hur detta svenska succe-bolags AI-resa ser ut. ”AI är som en turbo på ren och skär affärslogik. Rätt använd kan den ge hur mycket som helst,” summerade Gunnarsson.

”Som en turbo på ren och skär affärslogik”
För den som vill veta mer om IFS strategier kring framför allt AI, Artificiell Intellgens, rekommenderas artikeln från bolagets senaste Connect 2024-event, som innehåller intervjuer med Ann-Kristin Sander, VPn för bolagets R&D, Martin Gunnarsson, och CTOn, Dan Matthews:
“Like a Turbo on Pure Business Logic,” When IFS Goes AI
Artikeln finns också på svenska:
IFS CONNECT 2024: ”AI är som en turbo på ren och skär affärslogik”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title