Annons

MATERIALTEKNIK: ”Sverige måste ta ledartröjan i materialracet”

MATERIALTEKNIK. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppgiften är avgörande för att stärka landets innovationskraft och hållbara tillväxt. Här spelar branschen kring avancerade material en nyckelroll.
Det menar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, och pekar på att långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därmed krävs en stärkt kunskap och användning av materialen som formar framtiden. Här finns en tillväxtmotor med enorm kapacitet, redo att användas.
– Det är fantastiskt att Vinnova leder processen med att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Nu måste vi fortsätta utveckla området kring grafen och andra avancerade material nationellt för att säkra att en materialstark nation som Sverige fortfarande ligger i framkant, säger Elisabeth Sagström-Bäck.
Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 230 organisationer inom drygt 200 projekt utveckla grafen och andra 2D-material. Det har varit ett decennium med EU-satsningen Graphene Flagship, koordinerat från Chalmers, och deras budget på 1 miljard euro och EU:s dittills största satsning på FoU någonsin. – Här är en växande svensk marknad där storföretag samarbetar med småföretag för ett genombrott som stärker svensk akademi och industri. Tiden för en nationell storsatsning på avancerade material är här, konstaterar Sagström-Bäck.

Vägen till klimatsmart samhälle
Insatsen för grafen och andra 2D-material har byggt en ny, växande industrisektor som initierat arbetet med att ta framtidens material från labbet till nytta i samhället. På EU-nivå kommer 2025 en ny satsning för tillämpningar av innovativa material.
Sveriges möjligheter inom 2D-material och andra avancerade material ligger rätt i tiden. Chansen att ta ledartröjan i framtidens materialrace finns här och nu.
– Avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle. Samtidigt skapar svenska deeptech-företag, små- och medelstora företag och storföretag nya arbetstillfällen med bas i avancerade material. Vi har byggt grunden och nu krävs nästa kraftansträngning, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

Vilket alltså bl a han dlar om vad Vinnova kan göra inom ramen för sitt uppdrag. Detta ska slutredovisas den 31 oktober, och ska ge regeringen ett kunskapsunderlag för framtida insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar i forskning och utveckling.

Hårdnande internationell konkurrens
I regeringens pressmaterial noteras att framväxande och annan strategiskt viktig teknik alltmer står i centrum för global geopolitisk konkurrens. Teknikutvecklingen har också utrikes- och säkerhetspolitiska dimensioner – många länder agerar alltmer med en politisk agenda i dessa frågor. Detta leder till att den internationella konkurrensen hårdnar också för svensk industri. 
”Regeringen ser därför behov av att långsiktigt säkra investeringar i forskning och utveckling i Sverige. Det ska bland annat ske genom att Vinnova, i samarbete med näringslivet och andra berörda aktörer, ska identifiera områden att tillsammans kraftsamla kring. Att Sverige har världsledande teknik innebär globalt inflytande och möjlighet att attrahera såväl talang som utländska investeringar. Det innebär också att arbetstillfällen inom de branscher som blir viktiga i framtiden skapas i Sverige,” skriver man. 
– Det som står på spel är vem som kommer att sätta framtidens standarder och utforma marknaderna och vem som kommer att behöva anpassa sig. Sverige måste våga välja och prioritera för att nå excellens, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Sverige är och har länge varit en framstående forsknings- och tekniknation, men för att hänga med i dagens snabba teknikutveckling behöver vi göra strategiska vägval. Det är avgörande för att vi även framöver ska kunna var ett ingenjörsland och en stark tekniknation, säger utbildningsminister Mats Persson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title