VerkstadsForum

849 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

Hybrid-moln: HCL Technologies och IBM i samarbete

IT-bolaget HCL Technologies och IBM har ingått ett samarbete. Samarbetet är utformat för att hjälpa gemensamma kunder över hela världen att effektivt dra fördel av hybrid-molnlösningar. "HCL kommer att erbjuda tjänster som är viktiga i kundernas satsningar på lösningar som är byggda för molnet," säger Kalyan Kumar, HCLs VP och CTO.

FINANS-IT: Unit4 Prevero förstärker partnersidan med DBI Provider och qep Solutions

CPM marknaden (Corporate Performance Management) är ett av Unit4s viktigaste strategiska områden och inkluderar både lösningar inom finansiell planering, analys och konsolidering. Under 2018 har Unit4 Norden satsat på Unit4s CPM lösning, Unit4 Prevero, och genom att bygga upp ett dedikerat team vuxit med flera nya kunder samt företag som alla efterfrågar verktyg för att kunna samordna sin strategi, ekonomi och affärsverksamhet.

”Ingen plattform klarar allt”: Renault satsar på Aras PLM för konfigurering av mjukvara

Aras PLM har kasserat in ännu en prestigeladdad användare. Idag meddelar den amerikanska PLM-utvecklaren att franska fordonsföretaget Renault satsar på Aras PLM-lösning, Innovator. Tanken är att man ska använda Aras PLM för att hantera mjukvarukonfigurationer som kommer att distribueras över nätet.
Valet är intressant av flera skäl, inte minst för att den franska fordonstillverkaren generellt använder Dassault Systemes mjukvaror, framför allt CATIA V5 på CAD-sidan, men man har också under flera år jobbat sig upp mot 3DEXPERIENCE-plattformen och V6-miljön, med ENOVIA som produktdataryggrad. Så sent som 2016 meddelade Renault att 3DEXPERIENCE platformen – som är fundamentet i bolagets NewPDM-program - har 10 000 användare inom Renault Group, vilken också omfattar Dacia och Renault Samsung Motors.

Projekt visar vägen till fler noll-utsläppsbilar i nordiska städer

Hur sänker vi utsläppen från trafiken i våra städer? Som en del i ett övergripande projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Energimyndigheten, kommer IVL undersöka olika möjligheter att snabba på omställningen till fler utsläppsfria fordon och zoner. Arbetet ska resultera i rekommendationer och förslag på hur nordiska städer kan arbeta vidare med frågan.

Årets SOLIDWORKS World blir det sista någonsin…

Årets SOLIDWORKS World i Dallasblir det sista någonsin. Detta klassiska event inom 3D CAD-världen ska nämligen byta namn. Från och med nästa år, när det globala användareventet går av stapeln i amerikanska Nashville, byter man namn till 3DEXPERIENCE World. Det avslöjade DS SOLIDWORKS CEO, Gian Paolo Bassi, för PLM&ERP News i samband med en intervju som vårt PLM TV News team gjorde under tisdagen i Dallas. "Vi gör namnbytet för att markera betydelsen av den produktutvecklings-era vi går in i med nya 3DEXPERIENCE.WORKS-plattformen. Produktframtagning handlar inte längre om bara desktopbaserad 3D CAD..."

Högskolan Väst: Markant ökning av kvinnliga forskare inom PRODUKTIONSTEKNIK

Högskolan Västs produktionstekniska forskning inom ramen för Primus. Det konstaterar skribenten Christina Axelsson i en artikel. Flera av doktoranderna kommer från universitet i Indien, Tyskland, Pakistan, Iran och andra länder. "Det är en mycket positiv utveckling för både vår forskningsmiljö och hela teknikbranschen," konstaterar Per Nylén, föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst, som ingår i Primus.

CRM Partners byter namn till FELLOWMIND och lanserar en ny strategi

CRM Partners Group byter namn till Fellowmind. I gruppen ingår bl a svenska Endeavor. Samtidigt lanserar man en ny strategi som, ”bygger på att vägleda kunderna i arbetet med att digitalisera sina verksamheter”.

SOLIDWORKS släpper ny platt-form: 3DEXPERIENCE.WORKS

Ingen behöver tveka över vart DS SOLIDWORKS (SW) är på väg när det gäller teknikutvecklingen. Den Dassault-ägda CAD-utvecklaren har under de senaste åren varit synnerligen tydliga på den punkten. Man vill att bolagets användare ska gå upp i molnet och börja använda de broar som i allt snabbare takt utvecklats för Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE. När SOLIDWORKS globala användarevent, SW World, igår drog igång i Dallas, USA, var det därför ingen överraskning att man hade flera tunga lanseringar på agendan. Understödd av Dassaultbasen, Bernard Charles, sa SWs CEO, Gian Paolo Bassi, att produktutvecklingsvärlden genomgått drastiska förändringar de senaste åren.
- Så dramatiska att vi idag talar om en ny era, ”en industriell renässans”. Detta kräver nya kunskaper, ny ”know how”, förändrad konstruktionsmetodik och ett nytt sätt att koppla ihop helheten. Det handlar om att utveckla ett plattformtänkande. Där lanserade man igår:
* 3DEXPERIENECE.WORKS – en applikationsportfölj skräddarsydd för SW-användare, med en rad lösningar för konstruktion, simulering och tillverkning. Allt sammanfört i en enda digital miljö. Men CAD-mjukvaran är förstås fortfarande den tunga pelaren i detta koncept.
* Efter köpet av ERP-lösningen IQMS - som PLM&ERP News, tidigare rapporterat om – döper man nu om denna till DelmiaWORKS. Det är en plattform för tillverkningshantering med MES- och ERP-funktionalitet i fokus. Denna lösning är sömlöst integrerad.

”Ersätter fem olika system”: Hälsokostkoncernen Midsona satsar på INFORS MOLNSVIT

Hälsokostkoncernen Midson, kända för produktmärken som Friggs, Kung Markatta, Mivi Total, KanJang m fl, har driftsatt den första fasen av implementeringen av Infors molnlösning, CloudSuite Food & Beverage. Midsona satsar hårt på tillväxt genom köp av bolag. Infor-lösningen ersätter i detta fem olika ERP-system inom koncernen. Förutom lägre kostnader för programlicenser och externa konsulter räknar Christoffer Filippini, IS/IT-chef på Midsona, med att hela koncernen kommer att dra nytta av högre driftsprestanda och snabbare rapportering. "Vi satsar ju på att bli dubbelt så stora under de närmaste tre åren..."

Nytt tufft jobb för Wallberg när Xllnc tar sikte på 2 miljarder…

Cirkulär ekonomi har diskuterats allt flitigare de senaste år. Att utveckla resurseffektivitet genom att allmänt tillvarata sånt som kan tillvaratas eller förlänga livet för IT-utrustningar är sånt som på sista raden kan bli synnerligen lönsamt jämfört med slit-och-släng-lösningar. Det senare, IT-utrustningar, är ett fokus för Xllnc. Bolagets koncept handlar om att digitalisera hanteringen av IT-utrustnings hela livscykel. Resultatet är lägre driftkostnad, högre säkerhet och mindre miljöpåverkan. Konceptet har slagit bra och man omsätter idag 1,3 miljarder kronor. Nu vill man expandera ytterligare och tar in Norvestor som partner och 55 %-ig ägare och den kände IT- och PLM-entreprenören Christer Wallberg (bl a Tacton) som styrelseordförande.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing