Annons

Unit4 lanserar en nyutvecklad lösning som kan förbättra ERP-effektiviteten inom redovisning och revision

Affärssystem-utvecklaren Unit4 meddelar att man släppt Success4U, en programvara riktat till kunder som använder eller övergår till deras molnbaserade affärssystem, ERPx. Med hjälp av en "Land, Adopt, Expand"-strategi syftar programmet till att optimera kundupplevelser och påskynda värdet från ERP-investeringar genom tydligt definierade framgångsfaktorer. Det omfattar bland annat förbättrad projektledning, optimerade betalningsprocesser och förstärkta rapporteringsfunktioner. Success4U erbjuder två nivåer: Essentials, inkluderat i SaaS-abonnemang, och Professional, som tillhandahåller dedikerade kundansvariga och personaliserade planer. Detta underlättar övergången till molnet, effektiviserar verksamhetsprocesser och minskar störningar för kunderna, både nya och befintliga.
Molnet är på tapeten på de flesta ställen inom ERP-världen. Unit4s nyutveckling av det molnbaserade affärssystemet med Success4U syftar till att omforma kundupplevelsen genom att förenkla övergången och expansionen av företagsresurssystem, bland annat riktat mot enheter inom redovisning, revision och rådgivning i offentlig och privat sektor.
För redovisnings- och revisionsbranschen innebär detta en markant möjlighet. Genom Success4U kan verksamheter få tillgång till förbättrade verktyg för projektledning som optimerar lönsamheten i projekten. Den inkluderar också funktioner som förbättrar betalningsprocesser, ökar transparensen i inköpssystemen och utökar funktionaliteten inom avtal- och kontrakthantering.
Ett annat element är standardisering av datainsamling och förstärkning av rapporteringsfunktioner, som är viktiga för branscher som hanterar omfattande mängder finansiell information. Success4U ger också planeringsprocesser som är både enkla och strukturerade, vilket är viktigt för effektiv resursplanering och insikter från medarbetarnas prestationer.
Jean de Villiers, Chief Customer Officer på Unit4, betonar att "med Success4U kan kunder flytta fokus från att bara köpa funktioner till att rikta in sig på konkreta affärsresultat." Strategin är viktig i en tid där snabb tillgång till tillförlitliga och precisa finansiella data kan vara avgörande för ett företags framgång.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title