CAD

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

MagiCAD introducerar Gsite: Sverigelansering av den nya plattformen för byggprojekt

Finska MagiCAD Group lanserar programvaran Gsite på den svenska marknaden. Det handlar om en mjukvara för byggentreprenörer och är en lösning som, ”gör det möjligt att hantera och följa upp byggarbeten, kvalitéts- och säkerhetsfrågor online och mycket mer.” Gsite har redan använts i över 2 000 små- och storskaliga byggprojekt över hela världen.
Bolaget anger i sitt pressmaterial två referenser, byggföretagen MVB och Front, som är mycket nöjda med lösningen och rapporterar att man gjort avsevärda tidsvinster och förbättringar i informationshanteringen:
- Gsite är ett enkelt verktyg som gör våra inspektioner och skyddsronder mycket enklare. Det bästa är att all information finns samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe, säger t ex Patrik Kirves, projektledare på Front RK.
Lär mer genom att klicka på rubriken.

PLM – FALLSTUDIE: Så vässade Roxtec ändringshanteringen med hjälp av Teamcenter

Roxtec heter ett svenskt bolag som ligger i framkant vad gäller att digitalisera sina processer. Bolaget utvecklar och tillverkar tätningslösningar för rör- och kabelgenomföringar. Deras kunder finns inom alla industrier där rör och kablar på ett säkert sätt behöver dras genom olika typer av material, på land, till havs eller under jord, och de har både standardiserade och skräddarsydda lösningar.
Det Karlskrona-baserade företaget har sett en kraftig tillväxt genom åren och har idag drygt 800 anställda fördelade på 28 bolag runt om i världen.
På PLM-området jobbar företaget i Siemens Digital Industries’ Teamcenter-miljö med Nexage som partner. I Teamcenter (TC) hanterar Roxtec sina produkters masterdata och systemet är kopplat till deras CAD-system, Autodesks AutoCad och Inventor, men även affärssystemet IFS Applications är integrerat i TC. Sedan implementationen av Teamcenter 2014 har Roxtec vidareutvecklat processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten i sin produktdata. Den senaste förbättringen är en PDF-generator av ECN information, som skapas efter att design och beredning är utförda.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/BIM/CAD: Klivet som tar Addnodekoncernens dotterbolag Symetri till global världstopp

En sak är klar när det gäller Addnodekoncernen – bolaget har varit mycket skickligt när det gäller att exekvera på uppbyggnaden av några av PLM-, PDM-, BIM- och CAD-områdets starkaste spelare. Det är i sig inte bara ett bevis på att relaterade svenska organisationer allmänt sett tillhör de kompetensmässigt spetsigaste i världen, utan lika mycket ett bevis på en proaktiv utvecklings- och förvärvsstrategi, som lett till att man idag även har skapat dotterbolag som kommersiellt sett tillhör världens största inom sina specialgebit.
Addnode har tidigare under Staffan Hanstorps ledning och idag i Johan Anderssons regi tillsammans med sina divisionsansvariga, dotterbolagschefer och personal byggt upp åtminstone två företag av globalt ledande storlek; Autodeskpartnern (AD) och PLM-, BIM- och CAD-företaget Symetri och Dassaultpartnern (DS) och PLM-konsulten TECHNIA. Båda bolagen tillhör de största inom sina respektive kategorier.
För det förra företaget, Symetri, är det framför allt köpet av brittiska Excitech som knuffar upp bolaget i världstoppen.
- Förvärvet av Excitech visar tydligt att vi är en världsledande leverantör av digitala lösningar för att designa, bygga och förvalta fastigheter och infrastruktur, säger Addnodes koncernchef, Johan Andersson.
Läs hela artikeln genom att klicka på rubriken.

CAD: Vass realtidssimulering och Frustums generativa design toppar i PTCs nya Creo 7.0

När PLM-utvecklaren PTC nu lanserar den nya versionen Creo 7.0 av detta CAD-flaggskepp framstår det som ännu en spik i kistan hos dom som trodde att CAD skulle utvecklas mot att bli en stapelvara. Fundera bara på de senaste årens teknikutveckling: AI, generativ design, 3D-printing, IoT, simuleringsdriven design, AR/VR, elektromekanisk integration och CAD som browserbaserad SaaS (Software-as-a-Service-mjukvara) i molnet för att nämna några av de mest uppenbara. Stapelvara? Absolut inte.
Istället har teknologiutvecklingen visat en tendens att säga emot dom som förutspår framtiden. Det finns en dynamik med flera faktorer X, som ingen hade kunnat föreställa sig för att man utgått ifrån och viktat in för mycket av det existerande som bedömningsgrund. Men utväxlingen på den nya tidens verktyg överträffar med råge vad man bara för några år sedan kunde tänka sig.
- Creo 7.0 är en av våra mest innovationsrika versioner hittills, vilket gör det möjligt för användare att utnyttja Frustums fantastiska generativa designteknik och en förbättrad ANSYS-driven Creo Simulation Live med realtids fluidflödesanalys, säger denne divisionschef och GM för CAD inom PTC och fortsätter: "Creo 7.0 gör ny teknik till en del av våra kunders vardagliga designarbete, vilket hjälper till att förändra deras digitala produktutvecklingsprocesser."
Klicka på rubriken för att läsa mer om nya Creo 7.0.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

SOLIDWORKS möter molnrusning med ”lösningar som skapar en ny spelplan”: 3D Creator & Sculpture

En intressant effekt av COVID-19 och Coronakrisen är att vi fått se en veritabel rusning till molnet. När distansarbete blivit den kanske vettigaste lösningen för att inte få tvärstopp i produktutvecklingsarbetet har allt fler insett molnets fördelar jämfört med de begränsningar som ofta följer med lokala PLM-installationer.
Inte minst inom SOLIDWORKS-sfären är detta uppenbart. Intresset för molnplattformslösningar är stort och bolaget passar idag på att gå ut med ett kampanjerbjudande kring detta. Det handlar om de senaste lanseringarna av nya 3D Creator, 3D Sculptor, och Project Planner 3DEXPERIENCE.
- Detta erbjudande riktar sig framför allt till startup-bolag, projektgrupper eller organisationer som inte redan investerat in sig tungt i en CAD/PDM/PLM-portfölj, säger DS SOLIDWORKS sverigechef, Thomas Andersson, till PLM&ERP News. Det attraktiva är att vi här talar om en nativ molnlösning, den har utvecklats inom ramen för molntekniken och är därför optimalt anpassad för detta; till skillnad mot on-premise-lösningar som ofta sägs vara molnlösningar, men som egentligen bara är de gamla lösningarna som portats upp till molnmiljöer. De program vi nu erbjuder är nativa och du jobbar med dem i din browser utan att behöva ladda ner någon mjukvara.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En ÖVERRASKANDE affär inom PLM: Investeringsfond köper majoritetsandel av PTCs största nordiska partner PDSVISION

En relativt ny investeringsfond - CapMan Buyouts fond, CapMan Buyout XI, grundad 2019 – har gjort en större investering i PTC-partnern och PLM-konsulten, svenska PDSVISION. Bolagen berättar idag att ett avtal om detta nu har signerats av båda parter.
I och med denna deal köper CapMan en majoritetsandel i PDSVISION, som är PLM-utvecklarens, PTC, största partner i Norden. Klart är också att nyckelpersoner i PDSVISION-organisationen behåller betydande andelar i detta företag, som omsätter drygt 300 miljoner kronor om året. Bolagets verksamhet och kundstruktur, med flera kunder som har globala verksamheter, innebär dock att man i princip idag har hela världen som arbetsfält.
- PDSVISION-gruppen har vuxit markant under de senaste åren från en nordisk fokuserad organisation och som nu verkligen arbetar på en global scen, kommenterar koncernchefen, Johan Klingvall, dagen affär. Han fortsätter: ”Tillsammans med CapMan Buyout kommer vi att fortsätta vår resa och utvidga de tjänster och lösningar vi tillhandahåller våra kunder, partners och samhälle. ”
Men vilka skäl har egentligen CapMan Buyout för denna investering? Klicka på rubriken för att läsa vår analys.

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

Det kommer knappast som nyhet att Coronakrisen satt fingret på värdet av att ha lösningar för distans- och hemarbete. I det närmaste mangrant har man bland PLM-spelarna börjat kampanja för sina plattformslösningar och hur dessa kan användas för att vända ett stopp i utvecklingsarbetet till en pågående, obruten och digitalt baserad arbetsprocess. De företag som inte haft den här typen av bredare plattformar på plats har fått en påminnelse om att det nu kan vara dags att dra gång ett digitaliseringsarbete, som ibland kanske blivit liggande eller fördröjts p g a pågående projekt där det kort sagt inte funnits tid att trava på i plattformsspåret.
Alltså kampanjas det nu mer eller mindre intensivt för detta bland utvecklarna, Dassault Systemes är inget undantag. Med sin 3DEXPERIENCE-plattform menar man sig också ha ett bra förslag att lägga upp på kampanjbordet.
PLM&ERP News har tittat närmare på denna, en av marknadens bredaste portföljer för produktutveckling och tillverkning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM & Konstruktionsteknik: Samarbete i realtid med nya 2020-versionerna av Tekla

Det är de tuffa tiderna till trots inte bara ett problematiskt elände som möter nyhetsflödet. En hel del händer på mjukvaru- och innovationsfronten. Till exempel att Tekla presenterar de senaste versionerna av programvarulösningar för avancerad byggnadsinformationsmodellering (BIM), konstruktionsteknik och stålhantering. Vi talar alltså om 2020-versionerna av Tekla Structures, Tekla Structural Designer och Tekla Tedds.
Allmänt menar man från utvecklaren Trimble att de nya versionerna, ”ger ett sömlöst flöde vilket ger en bättre kvalitetssäkring.”
Klicka på rubriken för att läsa mer om 2020-versionerna.

El-CAD: Flera nya och starkare funktioner i senaste EPLAN-plattformen 2.9

För de som jobbar med elektronik- och mekatronikdesign är tyska EPLAN ingen okänd storhet. Globalt har detta företag drygt 55 000 kunder och deras EPLAN Platform bygger på den kompatibla tanken att användaren har tillgång till standardiserade och anpassade gränssnitt till ERP- och PLM/PDM-system för att säkerställa läsbar datakommunikation i hela värdekedjan. Vilket är en god idé givet bolagets vision om gränslös kommunikation över alla tekniska discipliner. Allmänt inom sina specialgebit, maskin- och panelbyggen, är mjukvaran också en av marknadens ledande lösningar.
Sedan februari är bolagets EPLAN Platform, version 2.9, tillgänglig. Vilka är det viktigaste förbättringarna? * Snabbt genererade QR-koder, som kan lagra hyperlänkar och som kan öppnas på fältet. * Med ”Layers Management” kan man säkerställa att alla ändringar sparas automatiskt, vilket gör implementeringen av företagets standarder ännu enklare. * Projekt kan genomföras snabbare med massredigering av projektdata med utvidgade navigatorer. Och med tanke på standardisering kan makron nu lätt återanvändas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing