SIMULATION & ANALYSIS: Easy-to-use apps dramatically BOOST MULTIPHYSICS SIMULATION

About SURROGATE MODELS, MULTIPHYSICS VISIONS and the breakthrough of SIMULATION APPS. Where is simulation of multiphysics phenomena heading? I asked Ed Fontes, VP of development in COMSOL Group and its Multiphysics software, whose solutions and market position have grown dramatically in recent years; both in terms of technology and commercial impact. This is not least after the company's launch in 2017 of the industry's first simulation apps, which in one fell swoop changed the possibilities of disseminating decision support and simulation results to all stakeholders in the development team and even at the end-user level. With the Application Builder and Model Manager modules, COMSOL users have been able to spread the simulation results to date to more than 200,000 users. Something that, in turn, sharpened both the decision-making basis in the development work and the management of various processes with end users. For example, Heidelberg Materials, one of the world's largest suppliers of construction materials, giving contractors access to multiphysics simulation with a simulation app from COMSOL, HETT 22. The app enables customers to use simulation to make informed decisions about concrete casting strategies on construction sites. This has resulted in approximately 1,500 users of the app within the framework of Heidelberg Materials. This bet is not unique for Heidelberg; it appears in several places why the use of COMSOL app modules has exploded in recent years. Which also applies to the company's commercial results, which in 2023 landed on estimated revenues of around $150 million. Thus, Ed Fontes and the employees at COMSOL have received several receipts that the company's vision, with simplicity on the surface and deep capacity underneath, has proven to be a hit. The basis for the success is the Multphysics solution's math engine with almost infinitely expandable differential equations (PDE). Since processes and products are often controlled by several physical effects at the same time, they tend to behave more non-linearly than linearly. In short, they are governed by more than one type of physics, each typically represented by a set of partial differential equations. With COMSOL's math engine, you can build on these basically as far as you want and can thus describe the overall effect. In this, none of the company's competitors have yet caught up, claims Fontes. “That’s how it is,” he says. “Technology gives us an edge and the apps have underpinned the spread. Regarding the general trend around multiphysics simulation, we also see that modeling and simulation from being an activity exclusive to research departments in large companies, national laboratories, research institutes and universities, has trickled down to design departments in large as well as small companies. Simulation of multiphysics is done today by virtually all high-tech companies.” The use of multiphysics solutions has changed significantly in recent years, notes Fontes; how? Click on the link below to read the full article on PLM&ERP News.

NX-lösningen som ger en kickstart för IMMERSIVE ENGINEERING i det industriella METAVERSET

Möt Siemens BEN WIDDOWSON, i en diskussion om nya NX IMMERSIVE DESIGNER-lösningen. En tung poäng med immersiv, “omslutande” design är att teknologin via en huvudmonterad display ger användaren en stark upplevelse av att verkligen befinna sig i den värld, eller kring och i den produkt man tittar på – t ex en digital fabrik eller en 3D-modell av ett fordon. Det som presenteras, och hur man rör sig i den digitala miljön, uppfattas som reellt. I en vass mjukvara kan man sedan i realtid undersöka, träna på relaterade moment och t o m korrigera, en rad detaljer, konstruktioner och funktioner, i modellen. Så ser framtiden ut för immersiv ingenjörskonst, menar Siemens Digital Industries Softwares marknadschef för Immersive Engineering och Industrial Metaverse, Ben Widdowson.
I de nya industriella metavers-koncepten kommer denna typ av teknologier att spela en viktig roll, inte minst i distribuerade miljöer, där delar av utvecklingsteam lokaliserade på olika platser. I en immersiv session kan upplevelserna delas i realtid av deltagare som alla ser samma saker. Oavsett om de är i t ex Göteborg eller Berlin.
Det finns kort sagt mycket som talar för att immersive engineering kommer att bli ett allt viktigare inslag i det dagliga konstruktions- och tillverkningsarbetet, inte minst vartefter metavers-koncepten vinner mark. Men också som en allmän designföreteelse vinner lösningarna mark. Ofta då på OEM-nivå där företag som Volvo Group, Mercedes-Benz och BMW börjat utnyttja teknologin.
För en PLM-utvecklare med ambitioner att skapa de spetsigaste digitala verktygen är detta goda skäl att ta fram sömlöst kopplade och pedagogiskt effektiva lösningar; vilket är precis vad Siemens Digital Industries Software gjort. I och för sig har man inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator haft VR, Virtual reality-lösningar, redan sedan tidigare, men det man nyligen lanserade tillsammans med Sony går utanpå det mesta: NX Immersive Designer heter lösningen som ska ge en kickstart till den industriella metaversen.
NX Immersive Designer kombinerar sömlöst Siemens Xcelerator-portföljens industrimjukvaror, som NX CAD, med Sonys nya system för att skapa rumsligt innehåll, med en XR-huvudmonterad display med högkvalitativa 4K OLED-mikroskärmar och kontroller för intuitiv interaktion med 3D-objekt. Genom att göra det möjligt för designers och ingenjörer att skapa och utforska designkoncept på en gränslös omslutande digital arbetsyta, kommer den nya lösningen att utgöra en grundpelare i industriella metaversen.
PLM&ERP News har träffat Ben Widdowson och diskuterat immersiva teknologiers växande betydelse och vilken roll den nya NX Immersive Designer-mjukvaran kommer att spela inom toppmodern produktutveckling.
- Det finns starka skäl att för en renässans för immersive engineering 2024. Framför allt för att teknologin vässats, men också för att de hårdvarubegränsningar som tidigare varit ett hinder reducerats betydligt. Molnet som teknisk plattform spelar en roll i detta, liksom att lösningar som NX Immersive Designer går från att vara designreview-verktyg, där man egentligen bara kunnat titta på modellerna, till betydligt bredare kapaciteter, så att man nu faktiskt också kan redigera designen. Här har vårt gemensamma projekt med Sony varit betydelsefullt, säger Widdowson. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

SIMULERING & ANALYS: TECHNIA fortsätter växa i Nordamerika – köper mindre kanadensisk Dassault Systemes-partner

OPTIMEC-konsulterna duktiga på DS SIMULIA och SYSTEMINTEGRATION. Svenska PLM-konsulten med Dassault Systemes (DS) lösningar som fokus, TECHNIA, fortsätter expandera sin Nordamerikanska verksamhet. Idag meddelar bolaget att man köper Optimec Consultants, en välkänd Dassault Systèmes-partner baserad i Québec, Kanada.
Det idag 20 år gamla Optimec Consultants har framför allt utvecklat simulerings- och analys-området (CAE) inom ramen för PLM. Bolaget är i och för sig inte stort, sju anställda och en omsättning motsvarande nära 15 miljoner kronor. Men CAE-specialiseringen och omfattande kompetens på systemintegrations-sidan tillför TECHNIA en mängd erfarenhet och en ”passion för att driva innovation genom banbrytande tekniska lösningar,” som TECHNIA beskriver det i pressmaterialet.
Till saken hör att TECHNIA från att ha varit en stark nordisk spelare, genom en konsekvent global satsning under det senaste decenniet, seglat upp som en av den Dassault Systemes-världens absolut största och mest kraftfulla dedicerade partners (VARs, ”Value Added Resellers”). Med det globala TECHNIA-teamet, berikat av Optimec-konsulterna, menar TECHNIA-basen, Magnus Falkman, att man nu är redo att bygga ännu starkare relationer, leverera exceptionell kundservice och banbrytande teknisk excellens.
- För TECHNIAs internationella kunder kommer detta nya team och regionen att tillhandahålla strategisk kunskap och ytterligare täckning. Baserat på SIMULIA- och 3DEXPERIENCE-portföljerna har vi sammanställt en exceptionellt team med expertis på toppnivå inom avancerad simulering, PLM och SI. Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans i Nordamerika för att ytterligare främja vårt samarbete med globala företag, säger Falkman i en första kommentar.
Det man i sammanhanget tänker på är framför allt att köpet ligger väl i linje med TECHNIAs satsning på just simulerings-sidan, en av PLM-områdets idag viktigaste sub-arenor. Här har man byggt upp kapaciteter med flera förvärv. PLM&ERP News har bl a rapporterat om köpen av JBLs Dassault-simuleringsrörelse, brittisk-amerikanska Claytex, polska BudSoft och SIMULIA-specialisten Scanscot. Men det finns flera bredare köp där simuleringskapabiliteter finns med i kontexten. 2022 utökade man TECHNIA Simulation inom Norden, genom att köpa Dassault Systèmes-verksamheten från Testhouse Nordic (elektromagnetisk simulering), CST Studio Suite och Opera.
Men bolaget är också mycket starkt över hela Dassaults PLM-plattform, 3DEXEPERIENCE, med appar som ENOVIA (PLM/PDM), CATIA (CAD), SIMULIA (CAE) och DELMIA (digital tillverkninghantering). På mainstream 3D CAD har man vidare SOLIDWORKS på programmet.
- Detta är ett fantastiskt drag för Optimec som företag. Vi har byggt upp en relation med TECHNIA under den senaste tiden och känner att sammanfogningen av de två organisationerna passar bra, vilket gör det möjligt för våra kombinerade enheter att ta itu med hela NAM-marknaden med Simulation Software & Services, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och nu integrering av företagssystem för stora konton, kommenterar Mathieu Lussier, grundare och CEO för Optimec Consultants, dagens annonserade affär.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

17 000 användare ska jobba med digitala tvillingar på BMW: 3DEXPERIENCE blir en kärna...

TUNG ROLL FÖR CATIA – MEN MER ETT CAD- ÄN ETT PLM-BESLUT. Hur ska ett PLM-system i världsklass se ut för en av automotivesidans starkaste spelare, BMW? Den ikoniska fordonstillverkaren har jobbat intensivt på saken i ett par år och ett intressant delsvar har nu levererats: Dassault Systemes 3DEXPERIENCE kommer att spela en av de viktiga rollerna i bolagets framtida ingenjörsplattform för produktframtagning.
I fredagens gemensamma pressmeddelande från BMW och Dassault Systemes konstaterades att BMW Groups framtida ingenjörsplattform kommer att ha 3DEXPERIENCE som en kärna. Essensen är att 17 000 användare kommer att arbeta globalt på en digital tvilling av ett fordon som kan konfigureras i en rad varianter av varje modell, med tillgänglighet på data i realtid.
Det kan betyda flera saker, men en tolkning är att BMW kommer att fortsätta använda och dessutom expandera användningen av Dassaults CATIA, som designkomponent i sitt kommande PLM-upplägg; en lösning som läggs upp efter ett digitalt tvilling-koncept. Oklart om man i detta satsar på CATIA V5-versionen, den nyare V6-versionen eller en kombination av V5/V6. Sett i ett framtidsperspektiv låter det dock mer troligt att man på sikt satsar på en övergång till den moderna V6-plattformen, vilket normalt också kräver att man också köper PLM-/PDM-lösningen ENOVIA, som är V6 databas/ryggrad.
I pressmaterialet skriver bolagen: ”Med 3DEXPERIENCE-plattformen som kärnan i BMW Groups framtida produktutvecklingsmiljö kommer alla BMW Groups ingenjörsdiscipliner att arbeta på en virtuell tvilling av ett fordon, som kan konfigureras för varianterna av varje modell med integrerade realtidsdata. Team kan återanvända komponenter enklare, bemästra komplexiteten i bilvariationer och förbättra cykeltiden från ingenjörskonst till tillverkning.”
Men indikationen är också att man kommer att fortsätta använda Dassaults verktyg i några tämligen nya CATIA/DELMIA-implementeringar avseende deldesign och tillverkning. T ex en applikation för stansverktyg, som ger en automatiserad utvecklingssekvens vid produktion av kaross- och chassidelar. En annan närtida investering relaterad till tillverkningssidan är BMWs satsning på på DS’ DELMIA Quintiq för produktionsplanering och schemaläggning.
Bakgrunden till dagens meddelanden är att BMWs äldre SAP PLM-baserade lösning åldrats till en nivå där det blivit dags att få till ett helt nytt system. SAP Integrated Product Process Engineering (iPPE) kom in i PLM-spelet så tidigt som 2003 – 2004. Frågan är nu om dagens nyhet innebär att Dassaults 3DEXPERINCE blir den nya breda databasen i fordonstillverkarens PLM-plattform. Sammantaget och givet den information pressreleasen ger är det rimligt att tolka BMWs satsning på 3DEXPERIENCE, mer är ett CAD- än ett PLM/PDM-beslut.
I branschen ryktas om att PTC snart kommer med intressanta nyheter i sammanhanget och gissningsvis ligger inte heller Siemens Digital Industries på latsidan. Båda bolagen har viktiga installationer i form av ThingWorx Navigate (PTC) och Teamcenter Tecnomatix (Siemens). BMW är känt för en ovilja att knyta upp sig mot en enda PLM-leverantör. Hela den här frågeställningen är just nu också hyperintressant i ett svenskt perspektiv då Volvo Cars jobbar på att datera upp och modernisera sitt PLM-system.
Klicka på rubriken för att läsa hela analysen på PLM&ERP News.

BMWs nya elbilsfabrik finns i METAVERSE redan innan den är byggd – AI bakom...

”Artificiell Intelligens kommer att ge ett METAVERSE på STEROIDER.”
Tänk dig en digital kopia av en 400 hektar stor bilfabrik, en massiv anläggning som rent fysiskt inte finns. Det är verklighet idag och det är med en digital tvilling av den kommande fabriken för elbilstillverkning i Ungern som ikoniska tillverkaren BMW planerar och förbereder verksamheten, tänkt att stå klar 2025. Denna virtuella fabrik är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Nyckelpersoner bakom den digitala tvillingen är Ross Krambergar och Rev Lebaredian, som har ägnat två år åt att skapa denna digitala version. Krambergar, ansvarig för geometriska simuleringar på BMW, medan Lebaredian, är VP på NVIDIA för Omniverse and Simulation Technology på Nvidia.
Vad vi ser framför oss i detta är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig. År av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten - utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att den finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, osv. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala.
Ovanstående är nu inget att förvåna sig över, menar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Frederik Sahlin, försäljningschef för automation och industrilösningar på Nagarro: ”Tekniken är mogen, intresset och investeringarna växer. Det stora genombrottet för Metaverse är nära och AI har en central roll,” hävdar han.
Metaverse befinner sig i en brytningstid just nu. ”Men betydelsefulla tekniker som 5G och edge computing börjar falla på plats. Och AI kommer fylla Metaverse-världarna med steroider. Intresset bland de stora aktörerna är stort. Enligt en undersökning som Nagarro gjort tillsammans med Visual Sweden har 30 procent av svenska industriföretag startat metaverse-projekt, och två av tre undersöker tillämpningsområden,” skriver Sahlin.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Dassault-chefen går vidare i life science-spåret med ny satsning på digitala tvillingar inom medicin

”MEDITWIN-konsortiet ska avslöja KROPPENS HEMLIGHETER”. Det är många som under de senaste åren haft funderingar på vilken väg Dassault Systemes-chefen, Bernard Charles, ser framför sig för denna ledande aktör inom PLM. Med tunga intressen inom sånt automotive, aerospace, tunga industriutrustning, hightech och annat liknande kändes de här bitarna länge som ett odiskutabelt huvudspår för bolaget, vars 3DEXPERIENCE-plattform är en av de ledande lösningarna på dessa marknader. Men Bernard Charles har alltid varit en visionär som sett längre än de flesta andra ledarna i branschen. Detta alltsedan han vid millennieskiftet var en av de första som advokerade för en bred plattform, PLM – Product Lifecycle Management – som skulle kunna möta alla aspekter kring produktutveckling och tillverkning.
Men även om de här bitarna fortfarande är viktiga inslag i bolagets mjukvaruportfölj, kan man under den senaste 3-4-årsperioden ana en skiftning i vägen in i framtiden: ett ökat intresse för och en ambitiös satsning på att bygga ut 3DEXPERIENCE-plattformen mot starka lösningar för helt andra områden, som life science – studier av levande organismer och livets processer - med medicin- och biovetenskap som kopplade områden.
Så här sa Charles i samband med 2Q-rapporten 2023: ”Redan 2020 presenterade vi vår ambition att utveckla den virtuella tvilling-upplevelsen av människor: från saker till liv. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer vi att bygga vidare på detta arv för att katalysera en metamorfos tack vare Virtual Twin Experiences for a Sustainable World.”
Men att hantera livsprocesser i ett läkarvetenskapligt perspektiv, med bl a sånt som digitala tvillingar av hjärtan (”Living Heart”), hjärnor (”Living Brain”) och andra levande mänskliga organ och kopplade processer, kräver förstås en bred samling av dagens skarpaste kompetenser; vilket är precis vad Dassault och Charles tagit sig före med: under slutet av förra året tillkännagavs därför något kallat MEDITWIN-konsortiet i närvaro av bl a president Emmanuel Macron. Konsortiet består av 14 grundande medlemmar, varav sju universitetssjukhus, Inria, startups och Dassault Systèmes. MEDITWIN kommer att erbjuda virtuella tvillingar för medicinsk praktik. Sju nya medicinska metoder kommer att utvecklas från de virtuella tvillingarna, inom neurologi, kardiologi och onkologi. Detta kommer att resultera i sju "virtuella hälsovårdsprodukter" som kommer att distribueras på en industriell molnplattform.
- Virtuella tvillingar har framgångsrikt gjort det möjligt för industrivärlden att förvandla sig mot mer hållbarhet. Idag öppnar denna teknik upp nya möjligheter för sjukvården genom att avslöja den mänskliga kroppens hemligheter – genom att förstå och representera det osynliga, säger Bernard Charlès, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAE: Siemens vässar försörjnings-kedjan inom elektronik med säker termisk digital tvillingteknologi

SIMULERING & ANALYS. Elektronikområdet har varit särskilt aktuellt de senaste åren. Inte minst relaterat till trycket på försörjningskedjan inom elektroniken och en växande komplexitet hos IC-paket (Integrated Circuits, integrerade kretsar), där en viktig poäng har handlat om att få bort hinder för samarbete och utveckla termisk analyseffektivitet under konstruktion.
Till bakgrunden hör att dagens elektronik ofta har utmaningar kring just detta med värmeavledning. De här bitarna måste lösas under designfasen. Problemen i sig hänger ihop med sånt som högre effekttäthet kopplad till miniatyriseringen av halvledarpaket och elektroniska system, något som i sin tur drivits fram av trender för konsumentprodukter som att ”tunna” former efterfrågas eller krävande processkrav.
Ett resultat av detta är ett växande behov av mer detaljerade termiska modeller för att lösa designuppgifter kopplat till problematiken kring värmehantering. Moderna IC-paketarkitekturer som 2.5D, 3D IC eller ”chiplet-baserade” konstruktioner har i allt högre grad mycket komplexa utmaningar kring värmehantering, som kräver 3D-termisk simulering både under utvecklingen och under integreringen av IC-paketen i elektronikprodukter.
Vad kan programutvecklarna göra för att möta detta? Ett intressant svar kommer från Siemens Digital Industries Software, som tagit fram ett innovativt tillvägagångssätt för att dela exakta termiska modeller av integrerade kretsar (IC)-paket till den elektroniska försörjningskedjan.
Med de senaste uppdateringarna av Simcenter Flotherm-mjukvaran för simulering av elektronikkylning - den s k ”Embeddable Boundary Condition Independent Reduced Order Model (BCI-ROM)-teknologin” - blir det möjligt för ett halvledarföretag att generera en exakt modell, som kan delas med kunder och andra intressenter – en säker digital tvilling - för användning i nedströms high-fidelity 3D termisk analys, utan att exponera ICns interna fysiska struktur.
De främsta fördelarna är att skydda immateriella rättigheter, förbättra samarbetet i försörjningskedjan och noggrannheten hos modeller för steady state och transient termisk analys för att förbättra designstudier.
- Vi talar i detta om banbrytande ny teknologi, som gör det möjligt att dela exakta termiska modeller på ett säkert sätt inom elektronikens leveranskedja utan att exponera känsliga immateriella rättigheter, vilket gör det möjligt för alla parter att lösa termiska problem snabbare, säger Jean-Claude Ercolanelli, senior VP för simulerings- och testlösningar, inom Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: AFRY tecknar utvecklingsavtal värt 300 miljoner med BAE Hägglunds kring stridfordon CV90

DESIGNAS i Dassault Systemes CATIA V5 – PLM/PDM i ARAs INNOVATOR-MILJÖ. Dagens mest intressanta nyhet från försvarsmateriel-sektorn är att BAE Hägglunds, ingått ett projektavtal med storkonsulten AFRY. Avtalet har ett uppskattat ordervärde på cirka 300 miljoner kronor och går ut på leveranser av avancerade ingenjörslösningar till företagets CV90-plattform (Combat Vehicle 90).
CV90-plattformen är en serie för militära fordon, som senaste tiden varit aktuella efter att Ukraina fått ett antal fordon från Sverige, som gjort bra ifrån sig på slagfältet.
Allmänt kan noteras att Hägglunds, som sedan 2004 ägs av brittisk-amerikanska försvarsindustri-jätten BAE Systems, sköter övergripande design, utveckling och produktion av militära fordon och system, bland dessa alltså CV90. Inom ramen för dagens annoserade partnerskap har AFRY fått i uppdrag strategiskt stödja etableringen av ett programkontor för ingenjörsutveckling för en av Hägglunds CV90 kunder. Programkontoret kommer utföra betydande delar av design- och ingenjörsarbetet i projektet, och i detta kommer AFRY kommer spela en central roll.
Det nya avtalet mellan AFRY och Hägglunds inleds under andra kvartalet 2024 och sträcker sig fram till 2027.
- AFRY har både erfarenheten från avancerade projekt inom konstruktion, beräkning/simulering och design, men också en betydande kompetens inom försvarsindustri, systemteknik, drift- och säkerhetssystem. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete och dra nytta av deras tekniska expertis, säger Lars Pettersson, Head of Engineering på Hägglunds.
När det gäller PLM-verktygen har CV90 på CAD-sidan designats i Dassault Systemes CATIA V5 och på PLM/PDM-sidan har ARAS PLMs Innovator-plattform använts.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Digitala tvillingar i fokus när Dassault Aviation satsar på 3DEXPERIENCE-plattformen för underhåll av stridsflygplan

PLM/MRO. Franska tillverkaren av stridsflygplan, Dassault Aviation, har nyligen tagit beslutet att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att optimera underhåll, reparationer och arbetsmodeller för MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) för det franska flygvapnets flotta av Rafale-stridsflygplan.
Intressant i detta är ett upplägg med digitala tvillingar. Plattformens analysfunktioner gör det möjligt för Dassault Aviation att utnyttja varje flygplans individuella digitala tvilling under alla faser av dess livscykel, skriver den franska PLM-utvecklaren i en pressrelease. Man pekar också på att här finns funktioner som gör att man kan arbeta med förutsägande, prediktivt underhåll för att vässa effektiviteten i supporten och därmed maximera planens tillgänglighet.
Flygplanstillverkaren avser vidare att kontinuerligt återföra fakta, vunna lärdomar och kunskaper till PLM-systemet för att användas i utvecklingen av nya flygplan.
Bruno Chevalier, senior EVP för miltär flygsupport inom Dassault Aviation, säger i en kommentar att man med Dassault Systèmes kan utnyttja att data är kärnan i förmågan att omvandla de processer som påverkar flottans tillgänglighet.
- Utmaningen är att utnyttja alla typer av data och agera utifrån den, samtidigt som man skapar nya sätt att samarbeta med alla som är involverade i dessa processer. Virtuella tvillingupplevelser på 3DEXPERIENCE-plattformen gör det möjligt för oss att förstå data och använda dem för att modellera inte bara utrustningen, tillgångarna och flottan, utan också hela det stödsystem som krävs för att flyga flygplan under alla förhållanden och på högsta prestandanivå, tillägger han.
Relevant i sammanhanget är Dassaults "Keep them Operating-paket". Detta handlar om insamlade och systematiserade erfarenheter och modellupplägg från branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen. Rätt upplagd och utnyttjad ger 3DEXPERIENCE-plattformen Dassault Aviation helt integrerade digitala kapabiliteter och en datadriven modell för att samla in relevanta data. Dessa matas enligt modellen kontinuerligt in ett flygplans digitala tvilling under alla faser av dess livscykel. Parallellt kan man också identifiera de åtgärder som krävs för att stödja de operativa underhållsprocesserna. Absolut inget enkelt projekt att sjösätta, men görbart givet att de resurser som krävs finns tillgängliga.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAE/EDA-ANALYS: Varför köper elektronikdesign-spelaren SYNOPSYS marknadsledande simuleringsaktören ANSYS?

FLERA INTRESSERADE KÖPARE MED I BUDGIVNINGEN. Vad betyder halvledardesign-företaget Synopsys köp av simulerings- och analysföretaget Ansys? Varför förvärvar EDA-företaget (Electronic Design Automation) Synopsys denna klara kommersiella marknadsetta inom CAE-segmentet för rekordbeloppet 35 miljarder dollar, motsvarande runt 366 miljarder kronor enlig aktuell dollarkurs? Frågorna är förstås av stort intresse efter den senaste månadens spekulationer kring den affär som kom till stånd under förra veckan.
PLM-analytikern CIMdata har tittat på saken i en kommentar som publicerades i förra veckan. Och man konstaterar att, ”medan Synopsys är ledande inom EDA-segmentet, kommer förvärvet av Ansys att ge Synopsys ett betydande framsteg i sin portfölj för EDA-applikationer, särskilt inom simulerings- och analysområdet.” En tämligen given slutsats, men det finns förstås fler aspekter på denna gigantiska affär, som har alla förutsättningar att bli årets största inom PLM.
CIMdata noterar här att det finns goda finansiella incitament. Man pekar på att företagen i pressmaterialet uppskattade värdet på den totala tillgängliga marknaden för det sammanslagna företaget till 28 miljarder dollar. ”Detta ger mycket utrymme för framtida tillväxt för den kombinerade enheten från bolagens nuvarande sammanlagda intäkter” på knappa 8 miljarder dollar – av detta drar Synopsys in ca 5,8 miljarder 2023, medan Ansys siffra för 12-månadersperioden Q4 2022 t o m Q3 2023 landar på drygt 2,1 miljarder. Så pengasidan är förstås en viktig aspekt.
Men den allmänna utvecklingen på teknologisidan är ändå det som kommer att avgöra affärens relevans. Köpet understryker kort sagt trenden mot "smarta" och "intelligenta" funktioner i produkter och IIoT-tjänster inom ett brett spektrum av industrisegment. ”Detta skapar en enorm efterfrågan på elektroniksystem och anpassade ”kisel-till-system-upplägg.” Denna trend har varit synnerligen lönsam och hjälpt båda företagen att uppnå tvåsiffrig intäktstillväxt och betydande vinster.
CIMdata ser detta som en fortsättning på trenden i konvergens av domäner för mekanisk design och design av elektroniksystem, särskilt i den strategiska rollen för simulerings- och analystillämpningar i utvecklingen av elektroniksystem och skräddarsydda halvledarchips. Detta är förstås ett viktigt bakomliggande affärsperspektiv, men hur relevanta är EDA-kopplingarna som bakgrund till hela affärens gigantstorlek? Ansys har en diversifierad simulerings- och analysportfölj där egentligen bara vissa av applikationerna används i EDA-domänen. De huvudsakliga kapabiliteterna ligger inom sånt som vätskor, struktur, optik, optimering, digitala tvillingar och system-simulering som betjänar många industrier utanför elektronik- och halvledarindustrin.
För övrigt lär det ha funnits fler budgivare med i kontexten…
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title