Annons

Electronic Design Automation: Siemens tar grepp om end-to-end kvalitetssäkring för nästa generations halvledardesign

Nya SOLIDO IP Validation Suite – ett lyft för designvalidering. I en värld där elektronik blivit en allt mer självklar och växande del i de flesta produkter blir digitala verktyg för EDA-området (Electronic Design Automation) framgångskritiska. System som designas måste fungera klanderfritt och i detta spelar designverifikation en avgörande roll. De säkerställer att slutprodukten, oavsett om det är en integrerad krets (IC), ett system-på-chip (SoC), eller vilket elektroniskt system som helst, fungerar korrekt och tillförlitligt. Verifiering av SoC och Application Specific Integrated Circuits (ASIC) spelar kort sagt en nyckelroll för att uppnå tillförlitliga och högpresterande integrerade kretsar.
Bland PLM-utvecklarna står idag Siemens Digital Industries Software ut på EDA-området. Både teknologiskt och kommersiellt, inte minst kopplat till bolagets starka ställning inom automotive- och aerospace & defense-segmenten. Runt en tredjedel av Siemens Digital Industries totala PLM-relaterade intäkter kommer från just EDA och det är ingen liten global totalmarknad vi talar om: I 2023 års rapporter från analytikern CIMdata står EDA-sidan för närmare 23% av de totala PLM-investeringarna bland världens företag, med runt 15 miljarder dollar investerade i mjukvara och tjänster 2022. 2024 beräknas EDA-investeringarna ha stigit till ca 20 miljarder dollar, en tillväxt på ca 33% under åren 2023-2024.
De här siffrorna speglar tydligt vikten av att kunna erbjuda marknaden kompetenta mjukvaruplattformar för elektronikdesign, -simulering, och -tillverkning. En exceptionellt viktig del i framtagningen av vassa lösningar för halvledare handlar alltså om designverifikation och kvalitetssäkring. För framgångsrika resultat är noggrannhet och handläggningstid nyckelfaktorer i designflödena, vilket också är behov som uppfylls av Siemens Solido Design Environment-mjukvara. Med den i förra veckan lanserade Solido IP Validation Suite fortsätter också bolagets utvecklare resan mot integreringen av standard-designad IP för nästa generations halvledardesign. De kvalitetshöjande och tidsbesparande fördelarna med IP-återanvändning och modularisering är också viktiga för att uppnå kiselframgång, menar bolagets Amit Gupta, VP och chef för Custom IC Verification-sidan. Poängen är att all IP valideras korrekt och konsistent tidigt i designflödet, eftersom problem som upptäcks sent i designcykeln kan resultera i kostsamma ”tapeout-revisioner” eller ”silikonre-spins”.
- Solido IP Validation Suite tillhandahåller en skalbar och repeterbar lösning för att identifiera och förhindra designbrytande problem, hjälper IP-produktionsteam att uppnå högkvalitativ IP-leverans vid varje iteration och hjälper designteam på chipnivå att uppnå snabbare tape-out-scheman med fullt kvalificerad, lättare att integrera design-IP, kommenterar Gupta.
Solido-lösningarna har också sömlös integration med Siemens Calibre-plattform. Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Design IP artikuleras i flera designvyer som logiska, fysiska, elektriska, timing och effektanalyssammanhang. Att noggrant validera IP över alla dessa perspektiv och format kan dock vara särskilt tidskrävande, vilket ofta leder till betydande förseningar i produktionsschemat.

Automatiserade och omfattande IP-valideringsmöjligheter
I pressmaterialet skriver Siemens att, ”Solido IP Validation Suite hjälper till att minimera dessa förseningar genom att förse produktions- och integrationsteam med automatiserade, omfattande och anpassningsbara IP-valideringsmöjligheter.”
Sviten inkluderar Siemens Solido Crosscheck-programvara och Solido IPdelta-mjukvara, som båda tillhandahåller en omfattande uppsättning IP QA-kontroller riktade för alla typer av design och grundläggande IP, inklusive in-view, cross-view och version- till-version QA-kontroller i en strömlinjeformad lösning. ”Solido IP Validation Suite erbjuder snabb QA med full flödestäckning för IP-produktion och integrationsteam genom avancerade funktioner som smart analys för återanvändning av IP-data, additiv IP QA för automatisk ändringsidentifiering och sammanslagning av QA-rapporter och sömlös integration med industrin -ledande verifieringsplattformar som Siemens Calibre-plattform.”
– Med den ökande betydelsen av design-IP i halvledardesign, blir effektiv och korrekt IP-validering ett kritiskt steg mot kiselframgång, summerar Amit Gupta.

Positiva kundreaktioner
Hur har lösningen tagits emot på kundsidan? Här är några exempel:
Shuji Katayama, EDA-divisionschef vid Digital Backend Design Methodology Department, Renesas, säger:
-Renesas minnes-IP stöder ett brett spektrum av driftsförhållanden. För att snabbt och heltäckande säkerställa tillförlitligheten hos dessa minnes-IPer har vi använt Solido IP Validation Suite, som enkelt kan anpassas för att möta våra krav. Våra anpassade regler har bidragit till att förbättra kvaliteten på våra minnes-IPer.

Ett annat exempel är Ming Fatt Yee, designautomationsingenjör, MaxLinear, som pekar på att man uppnått en högre täckningsnivå, samtidigt som bolagets utvecklingsteam kan göra mer på kortare tid:
– Precis, med en omfattande uppsättning produktionsbeprövade valideringskontroller har Solido IP Validation Suite gjort det möjligt för våra QA-team att uppnå just detta. Lösningen är nu en integrerad del av vår QA-metodik, vilket gör att vi kan leverera differentierade slutprodukter med självförtroende och smidighet.

Detta emedan Hema Ramamurthy, ansvarig och chef för anpassade kretsar på företaget Rivos pekar på värdet av Solido Crosscheck:
– Ja, lösningen säkerställer full täckning och överensstämmelse mellan IP-vyer, genom att utnyttja en omfattande och anpassningsbar uppsättning av IP-valideringskontroller för produktion, säger han och noterar att Solido IP Validation Suite är en integrerad del av Rivos IP QA-metodik och gör det möjligt att säkerställa att IP-problem upptäcks tidigt och att de slutliga designerna uppfyller de högsta QA-måtten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title