Northvolt får ”grönt” mångmiljardlån för utbyggnad av batterifabriken i Skellefteå

”INVESTERINGAR KOSTAR 100 MILJONER PER GWh.” Att det är kostsamt att bygga toppmoderna gigabatteri-fabriker behöver ingen tvivla över. När Northvolt tar sikte på att bygga ut anläggningen Northvolt Ett i Skellefteå behöver man ytterligare fem miljarder dollar, motsvarande drygt 50 miljarder svenska kronor. Detta finansierar man med lån varav Europeiska Investeringsbanken, EIB, kommer att lämna ett lånepaket på totalt strax över 1,038 miljarder amerikanska dollar (942,6 miljoner euro); ett lån som blev klart i veckan.
Utbyggnaden förväntas öka den årliga batteriproduktions-kapaciteten till upp till 60 GWh. Transaktionen är det största gröna lånet som har tagits upp i Europa hittills och kommer att möjliggöra uppförandet av en helt integrerad cirkulär batteriproduktionsanläggning som aldrig tidigare har funnits utanför Asien.
Northvolt-chefen Peter Carlsson har i en tidigare PLM&ERP-news-artikel angett målet att nå en 25-procentig marknadsandel i Europa för bolagets batterilösningar inom automotive. Med detta ambitiösa mål följer att han måste bygga fler gigafabriker, alternativt, som nu i Skellefteå-fallet, bygga ut existerande anläggningar. Han förklarade också i samma artikel att en GWh representerar en investeringskostnad på 100 miljoner euro.
EIBs vicepresident, svensken Thomas Östros säger i en kommentar att man varit involverad i Northvolts finansiering länge, ”från finansiering av demonstrationsanläggningen i Västerås 2018 till den första fasen av gigafabriken i Skellefteå. Vi såg tidigt Northvolts potential och betydelse för den energiomställning som måste göras.”
- Denna finansiering är en milstolpe för den europeiska energiomställningen. Den innebär att vi kommer att kunna utnyttja Northvolt Etts fulla potential och visar att cirkulära, hållbara affärsmetoder är avgörande för att nå framgång inom dagens industri, säger Peter Carlsson, i en kommentar.
När det gäller PLM-verktygen är det Siemens-lösningar som dominerar mjukvaru- och hårdvarulandskapet på Northvolt. Inte minst spelar lösningarna i Siemens Digital Industries Software Xcelerator-portfölj en stor roll, inkluderat applikationer som NX CAD, Teamcenter, MindSphere (IoT-operativsystem) och Tecnomatix (digital tillverkningshantering). Dock utgör PLM- investeringarna en tämligen liten del av totalkostnaderna – men hur stor del då?
Missa inte att läsa mer om Northvolts nya investeringar och produktframtagningsmodell på PLM&ERP News.

DESIGN & ANALYS av TRYCKKÄRL: Hexagon vässar PV Elite 26 med förbättrade arbetsflöden, koder...

Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence, alltså hantering av anläggningstillgångar typ fabriker, raffinaderier, produktionsanläggningar för livsmedel och drycker, e t c, presenterar idag PV Elite 26, den senaste versionen av den branschledare programvaran för analys av tryckkärl.
PV Elite, som firar 30 år i år, är en heltäckande lösning för konstruktion, analys och utvärdering av tryckkärl och värmeväxlare. Den används också för att utvärdera och ompröva existerande tryckkärl för lämplighet att använda (Fitness for Service).
PV Elite används inom många vitt skilda områden: vid utrustningstillverkning och tillverkning av rörledningssystem, på havsbaserade anläggningar, inom energi, process- och anläggningskonstruktion, vid skeppsbyggnation, i livsmedels- och dryckesbranschen, inom kemisk och petrokemisk industri, i läkemedelsindustri, och på vattenreningsanläggningar.
– Att modellera ett tryckkärl kan vara en omständlig och tidskrävande arbetsuppgift. Vi har därför fokuserat på att strömlinjeforma processen i den nya versionen av PV Elite, säger Kristin Coyle, produktägare för PV Elite Product på Hexagon.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

JÄTTEAFFÄR inom SIMULERING & ANALYS och EDA: Synopsis köper Ansys för ca 360 miljarder

Ända sedan juletid har spekulationerna frodats om att amerikanska Synopsis, känt för sina lösningar kring design av halvledare, köper marknadsledaren inom simulering och analys, CAE-bolaget Ansys. Idag kommer bekräftelsen på att affären nu blir förverkligad. Priset är svindlande 35 miljarder dollar, motsvarande drygt 358 miljarder kronor.
Förvärvet sker genom att Synopsis köper det Nasdaq-noterade Ansys för 197 dollar kontant per aktie, plus att man också får 0,3450 aktier i Synopsys för varje Ansys aktie, vilket alltså totalt motsvarar ett företagsvärde på cirka 35 miljarder dollar baserat på slutkursen för Synopsys aktier den 21 december 2023.
I pressmaterialet kring affären skriver man att, ”tillsammans kommer Synopsys EDA-lösningar på halvledarsidan (Electronic Design Aautomation) och Ansys breda simulerings- och analysportfölj att skapa en ledare inom designlösningar från kisel till system.”
När det gäller simulerings- & analysområdets mjukvaru- och tjänsteinvesteringar totalt hade Ansys 2022, enligt analytikern CIMdata, en marknadsandel på 22,4 procent av totalen, med drygt 2 miljarder dollar i intäkter.
- Megatrenderna för AI, kiselproliferation och mjukvarudefinierade system kräver mer beräkningsprestanda och effektivitet inför den växande systemiska komplexiteten. Genom att sammanföra Synopsys branschledande EDA-lösningar med Ansys simulerings- och analysmöjligheter i världsklass kommer vi att kunna leverera en holistisk, kraftfull och sömlöst integrerad kisel-till-system-strategi för innovation för att hjälpa till att maximera kapaciteten hos tekniska FoU-team över ett brett spektrum av industrier, säger Sassine Ghazi, VD och koncernchef för Synopsys. Han tillägger att: "Detta är det logiska nästa steget för vårt framgångsrika sjuåriga partnerskap med Ansys och jag ser fram emot att arbeta nära Ajei och det talangfulla Ansys-teamet för att inse fördelarna med denna kombination för våra kunder, aktieägare och anställda."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SIMULERING & ANALYS: Lättanvända appar ger dramatisk boost för multifysiksimulering

Om surrogatmodeller, multifysik-visioner och simuleringsapparnas genombrott.
Vart är simulering av multifysikfenomen på väg? PLM&ERP News ställer frågan till Ed Fontes, utvecklingschef för COMSOL Group och Multiphysics-mjukvaran, vars lösningar och marknadsposition vuxit dramatiskt de senaste åren; både vad avser teknologiutveckling och kommersiellt genomslag. Detta inte minst beroende på bolagets lansering 2017 och släpp av branschens första simuleringsappar, som i ett slag förändrade möjligheterna att sprida beslutsunderlag och simuleringsresultat till alla intressenter i utvecklingsteam och t o m i slutanvändar-ledet. Med modulerna Application Builder och Model Manager har COMSOL-användarna kunnat sprida simuleringsresultaten till dags dato mer än 200 000 användare. Något som i sin tur vässat såväl beslutsunderlag i utvecklingsarbetet som hantering av olika processer hos slutanvändare. PLM&ERP News har t ex tidigare rapporterat om Heidelberg Materials, en av världens största leverantörer av byggmaterial, som ger entreprenörer tillgång till multifysik-simulering med en simuleringsapp från COMSOL, HETT 22. Appen möjliggör för bolagets kunder att använda simulering för att fatta välgrundade beslut om kostnadseffektiva gjutningsstrategier på byggplatser. Totalt har detta resulterat i att man fått runt 1 500 användare av appen inom ramen för Heidelberg Materials.
Så där ser det ut på flera ställen varför användningen av COMSOL-lösningar närmast exploderat de senaste åren. Vilket också gäller bolagets kommersiella resultat, som 2023 landade på intäkter kring 1,5 miljarder kronor.
Därmed har Ed Fontes och medarbetarna på COMSOL fått flera kvitton på att bolagets vision, med enkelhet på ytan och djup kapacitet därunder, visat sig vara en fullträff. Grunden för framgången är Multphysics-lösningens upplägg med närmast oändligt påbyggnadsbara differential-ekvationer. Eftersom processer och produkter ofta styrs av flera fysikaliska effekter samtidigt tenderar de att uppföra sig mer icke-linjärt än linjärt. De styrs kort sagt av mer än en typ av fysik, där var och en normalt är representerad av en uppsättning partiella differentialekvationer. Med COMSOLs matematikmotor kan man bygga på dessa i princip hur långt som helst och kan på så vis beskriva den sammantagna effekten. I detta har ingen av bolagets konkurrenter ännu kommit ikapp.
- Absolut är det så, säger VPn och utvecklingschefen Ed Fontes. Teknologin ger oss ett försprång och apparna har underbyggt spridningen. När det gäller den allmänna trenden kring multifysik-simulering ser vi också att modellering och simulering från att ha varit en verksamhet exklusiv för forskningsavdelningar i stora företag, nationella laboratorier, forskningsinstitut och universitet, har sipprat ner till designavdelningar i stora som små företag. Simulering av multifysik görs idag av i stort sett alla högteknologiska företag.
Användningen av mulktifysiklösningar har alltså de senaste åren förändrats markant, konstaterar Fontes; hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Spännande Siemensnyheter på CES 2024: NX som immersiv design-lösning med Sony-display och AI för...

När CES 2024 öppnar idag i Las Vegas är det i vanlig ordning en av årets viktigaste teknikshower. Detta flerdagarsevent, Consumer Electronics Show, innehåller mycket av techbranschens senaste framsteg i allt från personlig teknik och transporter till företagsrelaterade innovationer kring immersiv 3D-teknologi inom tillverkning och den alltmer växande användningen av artificiell intelligens, AI. Det handlar kort sagt om teknik som förändrar vardagen för människan, men som också har bäring på motsvarande förändringar inom industriell produktframtagning. Just den immersiva teknologins framsteg och dess kopplingar till koncept relaterade till industriella metaverses är också vad som fått Siemens koncernen att storsatsa under årets upplaga av CES.
I den europeiska verkstadsjättens CES-exponering ligger ett fokus på bolagets öppna affärsplattform, Xcelerator. Man ska inte förledas av namnet här, som är det samma som Siemens Digital Industries PLM- och digitala automationsportfölj. Att den ”stora” Siemens-koncernen anammade namnet även för sin breda affärsplattform visar snarare att man tagit till sig det lyckade koncept som PLM- och automations-divisionerna utvecklat inom ramen för bl a PLM-portföljen. Här har Xcelerator varit en stöttepelare i flera år. Portföljen är världsledande med alla viktiga digitala verktyg som behövs för effektiv, sömlös och öppen produktutveckling och hantering. Detta med lösningar som Teamcenter för cPDm, NX CAD, Simcenter som bas för simulerings- och analysarbete, Polarion för mjukvaruintegration, Tecnomatix för digital tillverkning, MENDIX för lågkod, m fl.
Poängen med affärsplattformen Xcelerator är att man i denna plockat upp den konceptuella modell för holistisk industriell produktframtagning som tagits fram inom PLM- och automationsdivisionen. 2022 togs steget att göra konceptet till ledstjärna för hur man bygger sammankopplade lösningar inom alla områden inom hela Siemens AG. Siemens-chefen, Roland Busch, uttrycker saken så här:
- Siemens Xcelerator är en öppen affärsplattform som påskyndar digital transformation och värdeskapande för kunder av alla storlekar inom industri, byggnader, elnät och mobilitet. Digital transformation blir enklare, snabbare och skalbar. Plattformen inkluderar inte bara en utvald portfölj av IoT-aktiverad hårdvara, PLM-mjukvara och digitala tjänster från hela Siemens, utan också ett växande ekosystem av partners.”
Under CES 2024 bär detta också syn för sägen med en rad nyheter, som innovationer inom immersiv ingenjörskonst – NX Immersive Designer - tillsammans med partnern Sony; eller artificiell intelligens (AI) för den industriella metaversen, som ska göra generativ AI mer tillgänglig för applikationsutvecklare genom kombination av AWS Bedrock och Mendix-plattformen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Brian Thompson, PTCs CAD-ansvarige: ”HÅLLBARHET och DIGITALA TRÅDAR formar CAD-landskapet 2024”

Vad formar CAD-landskapet 2024? Flera saker är av stor vikt, men allmänt handlar de om användarnas föränderliga behov och den dynamiska globala miljön. Mot bakgrund av makroekonomisk osäkerhet framträder två globala drivkrafter, hävdar gästkrönikören, PTC’s CAD-ansvarige DVP och GM, Brian Thompson:
- Dels den digitala tråden och dels hållbarhetsinitiativen – som kraftfulla svar på de rådande förhållandena.
I dagens artikeln på PLM&ERP News beskriver han scenen för utforskning av trenderna som kommer att forma CAD under det kommande året, där anpassning, innovation och hållbarhet är de dominerande krafterna som driver designprocessen framåt.
”I en tid av digital transformation möts designprocessen av nya datautmaningar. Den digitala tråden fungerar som en strategisk lösning som kopplar samman noderna i digital produktutveckling, tillverkning och strömmarna inom servicedata. Ansvaret för att integrera denna transformativa trend i designprocessen faller på designteamet. Detta ger designingenjören uppdrag att utforska hur man kan utnyttja omvälvande teknologier som additiv tillverkning (3D-printing) och augmented reality (AR) på ett effektivt sätt för att möta sina företags växande behov på affärssidan,” skriver Thompson.
Han pekar också på att designingenjören delar ett betydande ansvar för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Den mognad och sömlösa integrationen av CAD-verktyg i designmiljön hjälper ingenjörer att optimera för hållbarhet utan några särskilda ansträngningar. Genom strategisk användning av funktioner som simulering och generativ design kan ingenjörer bedöma hur materialval påverkar produktens prestanda, och därmed bidra till att minska överskottsavfall och energiförbrukning.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Sensordesign inom automotive: Cadence molnplattform i nyckelroll när Murata vässar produktiviteten med 10 procent

MEMS-AVKÄNNANDE ASIC (Application Specific Integrated Circuit). I AI-tidsåldern spelar sensorer en alltmer framträdande roll inom alla industrigrenar, inte minst när det gäller modern fordonsutveckling. Per dags dato kan ett modernt fordon innehålla uppåt 100 sensorer, kopplade till enheter som kan mäta allt ifrån tryck, acceleration och lutning till temperatur, hastighet, elektricitet, vätska eller magnetiska fält. Det finns mer, men en huvudpoäng är att sensorerna matar tillbaka relaterade data till fordonets olika styrenheter, där de i en häpnadsväckande mängd konfigurationer har säkerhetskritiska roller. Detta gör dem till oumbärliga komponenter i ett intelligent fordonssystem.
Det är knappast någon raketvetenskap att räkna ut att området spås en lysande både teknologisk och kommersiell framtid. I det senare fallet finns det analytiker som talar om en tillväxtnivå på nära 12 procent årligen och ett totalt marknadsvärde kring 70 miljarder dollar år 2030 bara för den globala sensormarknaden för fordon.
Då industrisegmentet också är i en konstant utvecklingsfas vad avser själva sensorteknologin, är detta helt klart en mycket konkurrenskraftig och dynamisk industri där de PLM-relaterade EDA-verktygen (Electronic Design Automation) är av framgångskritisk betydelse; något som också syns hos de stora PLM-mjukvarutvecklarna, där framför allt Siemens Digital Industries Software gjort synnerligen stora satsningar på lösningar som kopplar till EDA och fordonsindustrins behov. Men det finns fler aktörer som håller ett högt utvecklingstempo: Cadence, ett klassiskt namn i elektronikdesign-branschen, är en av dem.
Vi ska i dagens artikel titta lite närmare på hur Cadence Managed Cloud Service säkerställer att finska Murata – en av världens ledande tillverkare och leverantör av tröghetssensorer för fordonsindustrin - behåller sin starka marknadsposition på fordonssensor-sidan genom att med Cadence-plattformens digitala molnverktyg säkra en bärande och bred kollaborativ designmiljö.
Murata designar, utvecklar och tillverkar sensorer baserade på patenterad 3D MEMS-teknik i Finland. MEMS, en förkortning av MikroElektroMekaniska System, möjliggör tillverkning av miniatyriserade mekaniska och elektromekaniska element batchvis. I Murata-fallet handlar detta om sensorer som omvandlar tryck eller fysisk rörelse till elektriska signaler. MEMS-gränssnitts-ASICs styr MEMS-elementens beteende och mäter de små signalerna som tas emot från elementet, utför signalbehandling och genererar sedan den digitala utsignalen.
- Cadence-plattformen gjorde det möjligt för oss att snabbt skala upp när ytterligare kapacitet behövdes eller när nya ingenjörer lades till projektet, säger Ville-Pekka Rytkönen, general manager för produktutveckling på Murata Finland, i en kommentar.

Den digitala tråden och AI lockade fullt hus i Paris: Vem vågar flyga i...

ÅRETS PLM-EVENT. Så här i slutet på PLM-året 2023 ska konstateras att ett av de mest intressanta evenemangen var det nyligen avhållna PLM Road Map & PDT Europe 2023 i Paris. Arrangörer är analytikern CIMdata och svenska standards-baserade PLM-utvecklaren Eurostep, nyligen köpt av brittiska försvarsjätten BAE Systems. Konferensens huvudämne var den digitala tråden. Att detta var intresseväckande behöver ingen tvivla över, vilket inte minst manifesterades i form av ett utsålt hus. Konferensens huvudrubrik var: “The Digital Thread in a Heterogeneous, Extended Enterprise Reality.” Varför var intresset så stort?
Skälen är många, men på en grundläggande nivå är detta med den digitala tråden ännu inte mainstream. Frågorna är många, medan erfarenheterna är begränsade, även om arbetet kommit igång på flera ställen. Men vad går egentligen den digitala tråden ut på? CIMdata-chefen Peter Bilello hade i Paris en bra beskrivning av helhetsbilden:
- I huvudsak är den digitala tråden en karta över beslutsnoder, som ser ut som ett slags spindelnät, sa han. För vissa är ett sådant nät egentligen en mer realistisk representation av hur data och processer är sammankopplade i företag under deras produkters livscykler. Dessa ”webbar” behöver i konceptet koppla samman hundratals, tusentals och kanske miljontals informationsnoder och datalager, och det är där värdet förväntas finnas.
Utmanande? Absolut, konstaterade arrangörsstabens Håkan Kårdén:
- De stora trenderna är tydliga och konferensen visade att många tagit sikte på och även börjat genomföra transformationen mot att bli datadrivna ”enterprises”. Det är inte lätt, men nödvändigt för att etablera sånt som den digitala tråden. Samtidigt är det många som hellre talar om ”business transformation” än om digital transformation. Bilden är komplex när många klassiska ”PLM-sanningar” ställs mot den nya tidens möjligheter. Här styr nu inte bara löftena från de nya teknologierna, utan lika mycket blir det en fråga om affärsutveckling. Detta sagt förväntas det nya påverka inte bara den digitala tråden utan i stort sett allt annat också. Idag är det t ex högst tveksamt hur AI skulle klara av nyckelområden som systemkonfiguration inom flygplansdesign, som kräver förståelse på djupet.
De här frågorna blir särskilt intressanta i skenet av den imponerande talarlistan på konferensen: Bland annat en rad av världens stora företag, framför allt på flyg- och försvarssidan, fanns Boeing, Airbus, BAE Systems och svenska Saab Aeronautics Eric Herzog. Andra intressanta framträdanden, särskilt när det gäller den digitala tråden, gjordes av analytikerna från CIMdata, med Peter Bilello och James Roche, liksom Eurostep-chefen Mattias Johansson och PLM-bloggaren Jos Voskuil.

Vart är SOLIDWORKS på väg? Några perspektiv på resan mot 3DEXPERIENCE Works-plattformen

"3DEXPERIENCE Works har vuxit med 330 %", säger DASSAULT SYSTEMES geo leader JAMES ASLIN i dagens djupintervju.
Vart är den ledande professionella, mainstream desktop 3D CAD-lösningen SOLIDWORKS på väg? Då den globalt närmar sig 700 000 professionella användare – fler än någon konkurrent i segmentet, enligt mjukvaruanalytikern Griffin Securities – är frågan av yttersta vikt i produktutvecklingsvärlden. Inte minst i strålkastarljuset av den nyligen lanserade 2024-versionen av programvaran. CAD-tekniken fortsätter att hålla hög klass. Lösningarna för att designa stora sammanställningar, delar och funktioner, ritning och detaljering, plåtkonstruktion, struktur-system, el-dragning, PMI och liknande har alla tagits till nya nivåer. Här har som förväntat prestanda och effektivitet höjts på ett sätt som ligger i linje med ambitionen att göra det lättare för användare att arbeta sömlöst över olika discipliner och tydligare förmedla designintentioner.
Betydligt mer spännande i framtidsperspektivet är de fortsatta försöken att få upp SOLIDWORKS-communityn på 3DEXPERIENCE-plattformen. Frågan har legat på bordet i många år nu, men den första juli i år meddelade den Dassault Systemes-ägda mainstream CAD-utvecklaren nyheter som många har väntat på och som kan göra stor skillnad: Alla som köper en SW-licens får nu plattformen 3DEXPERIENCE Works (3DX Works) på köpet.
PLM&ERP News har diskuterat denna och andra trender - som hållbarhetsfrågorna, den ökande betydelsen av simulering och annat som nu påverkar SOLIDWORKS väg in i framtiden - med James Aslin, Geo Leader på Dassault Systemes.
Aslin håller förstås med om att 3DX Works kan göra all skillnad i världen när det gäller communityns fortsatta väg framåt. Men han påpekar att tillströmningen redan har ökat dramatiskt bara som det är:
- På två år har antalet 3DX Works-användare gått upp med 330%. Men oavsett detta: att få 3DEXPERIENCE Works på köpet är ett stort tillkännagivande och det har mottagits mycket väl över hela marknaden eftersom vi i ett slag som en fri bonus gav alla tillgång till plattformen, säger han i dagens djupintervju, och fortsätter: ”Våra partners har också i högsta grad anammat detta då plattformen också tillför ännu mer värde till våra kunder framöver. Inte minst då när det gäller att differentiera sig för dom som har hållbar innovation högst upp på agendan. Att ge tillgång till Works-plattformen är kort sagt oerhört fördelaktigt för alla."
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Automotive/SIMULERING & ANALYS: Altair, Jaguar Land Rover och Danecca ska ta fram en NY...

NY LÄTTVIKTSKAROSS GER MER BATTERIUTRYMME. Utvecklingen på batteri- och elfordonsmarknaden är i högsta grad explosiv. Dagens stora nyhet är att Jaguar Land Rover (JLR), brittiska batteritillverkaren Danecca och simulerings- och analysföretaget Altair har säkrat finansieringen för ett konsortium kring ett forskningsprojekt om en ny designprocess för elfordon. För detta har man beviljats finansiering från den brittiska regeringen genom Faraday Battery Challenge.
Tanken är att den nya processen ska utnyttja Altairs teknologi för att utveckla nya fordonsprototyper. De nya fordonsmodellerna kommer att få en ny, lättare kaross som ger mer utrymme för batteriet, utan att lägga till extra vikt.
Sett ur ett PLM och simulerings- och analys-perspektiv är det hela ett mycket intressant grepp. Inte minst för att Altair kommer att spela en viktig roll i produktutvecklingsarbetet med sina CAE-verktyg. JLR kommer att tillämpa Altairs C123-process, en konceptutvecklingsprocess i tre steg för body-in-white-strukturer (karosser). Altair-lösningar kommer också att användas för optimering, då med Altair OptiStruct – en FEA-lösare i Altair HyperWorks design- och simuleringsplattform – med vars hjälp man ska ta fram nyutvecklade elektrotermiska funktioner.
-Vi är glada över att samarbeta med JLR och Danecca i detta innovativa projekt för att stödja nästa generation av elfordon, med innovativa, effektiva konstruktioner", säger Royston Jones, senior VP för fordon inom Altair. Han fortsätter: "Altairs simulerings- och dataanalysverktyg kommer att göra det möjligt för konsortiet att utveckla en ny designprocess för elfordon och batterier, som kommer att hjälpa till att göra dessa fordon lättare och mer energieffektiva."
JLR’s Paul Haney, senior manager för batteriteknologi pekar i en kommentar på vikten av att bolaget kan vara en del av ett så innovativt projekt och att ha fått finansiering från den brittiska regeringen:
- Detta forskningsprojekt med Altair och Danecca markerar ett viktigt steg framåt för att skapa elfordon som levererar hållbar e-mobilitet för framtiden, säger han.
Tilläggas kan att JLR på PLM och CAD-sidan jobbar med Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform och CATIA, som huvudverktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title