Annons

PTCs nya CREO V11: CAD på spetsnivå med vässade kärnkapabiliteter, MBD och integrerad Ansys-simulering

Det är ingen överdrift att påstå att PTCs nya version av Creo 11 ligger i framkant av CAD-utvecklingen. Och det händer mycket på en gång när bolaget nu släpper den den elfte versionen av sitt CAD-flaggskepp Creo. Detta är definitivt en spegling av att CAD idag vid sidan av de klassiska parametriska designfunktionerna på mekanikområdet är fråga om ett otroligt mycket bredare utbud av integrerade kapabiliteter än tidigare kring sånt som elektrifiering, kompositer, modellbaserad definition (MBD), simuleringsdriven design, AI, hållbarhet och tillverkning - för att ta en del ur kapacitets-stacken. Liksom att det är en fråga om vilken teknisk plattform man föredrar för att åtnjuta optimala kompositioner av sina verktygsarsenaler. Tiden när CAD närmast sågs som en ”on premise”, lokalt installerad stapelvara är definitivt över.
- Absolut, tvärtom har det hänt otroligt mycket de senaste åren, sånt som också verkar differentierande mellan systemen på CAD-sidan. Inte minst är Creo ett bra exempel på detta, säger PTCs CAD-ansvarige, Brian Thompson, i samband med att bolaget nu släpper sin 11:e version av mjukvaran och en ny version av varianten Creo+, som SaaS (Software-as-a-Service) CAD-lösning.
- Creo 11 och Creo+ levererar förbättringar som designingenjörer kommer att använda varje dag, säger Thompson. Med förbättringarna av vår AI-drivna generativa design och integrerade Ansys-baserade simulering tillåter Creo användare att utnyttja simuleringsdriven design tidigare i utvecklingsprocessen för att förbättra tid till marknad, initial produktkvalitet och tillverkningskostnad. Vi har kort sagt fortsatt att investera i Creos möjligheter för modellbaserad definition (MBD), design av elektriska delsystem, kompositdesign och avancerad tillverkning.
När PLM&ERP News diskuterade de bakomliggande behov som landat i den nya Creo 11-versionen, pekade PTCs CAD-chef under sin dragning på VAR-partnern PDSVISIONS senaste Forum-event i Göteborg, särskilt på lösningar kring hållbarhet, där han menar att Creo och PTC-miljön för utvecklingen framåt i högt tempo.
- För designingenjörer går hållbar produktdesign långt utöver att förstå vilken inverkan materialval har på en produkts koldioxidavtryck. Designingenjörer kan utnyttja kraftfulla resurser som FEM-analys, generativ design och parameterbaserade optimeringsmöjligheter i dagens moderna CAD-miljöer. Det är hållbar design bortom materialval. När designteamet sträcker sig över geografiska områden och kräver input från ett brett spektrum av experter, kan en bra designmiljö tillföra kritisk effektivitet till processen. Ingenjörsexperter från hela organisationen kan förbättra produktens miljöpåverkan genom att optimera energiförbrukning, utsläpp och materialanvändning med hjälp av ett brett utbud av integrerade simuleringsverktyg, sa han bland annat.
Men hur ser det ut på ett mer detaljerat plan i nya Creo 11? PLM&ERP News fick en demo, signerad Paul Sagar, PTCs VP för Product Management, som noterade att det handlar om totalt 150 förbättringar. Vi har tittat på de viktigaste i dagens artikel.

Paul Sagar konstaterar inledningsvis att det är en ovanligt fulladdad version av Creo som vi talar om:
– Så är det. Bara för att sätta det i sitt sammanhang: I Creo 9-versionen lade vi till i storleksordningen 125 förbättringar. I Creo 10 cirka 135 förbättringar och i den här releasen runt 150. Dett är ett bevis gott nog för att vi fortfarande investerar tungt i CAD inom PTC, men också att vi faktiskt accelererar investeringen i CAD.

Med Creo 11 fortsätter PTC att investera i ett områden av växande betydelse: modellbaserad definition (MBD). Med hjälp av modellbaserade definitionsmetodik bäddar ingenjörer in produktdata direkt i 3D-modellerna, vilket skapar en enda, pålitlig källa till sanning för hela det utökade teamet, tillverkningssidan inkluderad, som förhindrar fel och sparar tid för alla. MBD gör modellen till den källa som driver all ingenjörsverksamhet.

Modelbaserad definition ett av flera förbättrings-teman
Han noterar vidare att man, som med de flesta utgåvor, har några teman kring vad man investerar i och varför.
– Ja, och Creo 11 är definitivt inget undantag. Vi har gjort ett omfattande arbete med allmän användbarhet och generell produktivitet. Detta handlar om saker som fler och fler av våra kundföretag tittar på idag, inte minst då elektrifiering och allmänt kring hur man ska utveckla och bygga in lösningar i ett hållbarhetsperspektiv, där t ex sånt som mer elektronik och mer elektriska element allmänt får större utrymme i design.

Apropå el- och elektronik-design så fortsätter PTC att bredda kablage- och ECAD-stödet jämfört med version 10. Samma sak gällande kompositdesign-kapabiliteterna som introducerades i ”Creo-tian”, en uppsättning med möjligheter som krävs när fler och fler företag vill dra nytta av kompositerna inom sin design med material som kolfiber, Kevlar och annat vars fördelar framför allt är lättviktsstyrka.

Med Creo 11 fortsätter PTC att investera i dessa bitar. Men andra områden av stor växande betydelse är modellbaserad definition (MBD):
– Precis, säger Sagar, och faktum är att de flesta av våra kunder vill förändra sin verksamhet och börja dra nytta av den digitala tråden, och MBD är en nyckelfaktor i detta, så följaktligen fortsätter vi investera tungt här.

Varför är modell-baserad definition så viktigt? Framför allt för att MBD är ett sätt att ta fram 3D-modeller så att de innehåller all data som behövs för att definiera en produkt. I flera år har ingenjörer använt 2D-ritningar för att leverera produkttillverknings-information – även när de designade modeller i 3D.
– Nu, med hjälp av modellbaserade definitionsmetoder bäddar ingenjörer in produktdata direkt i 3D-modellerna, vilket skapar en enda, pålitlig källa till sanning för hela det utökade teamet som förhindrar fel och sparar tid för alla. Med MBD blir modellen den källa som driver all ingenjörsverksamhet. Denna modell kan vidare användas nedströms av leverantörer och över organisationer inom ett företag, summerar Sagar.

Simuleringens växande betydelse vartefter digitaliserade prototyper dominerar utvecklingsmetodiken finns också det manifesterat i i Creo 11, med vässad funktionalitet. Intressant här är allmänt att PTC valt att luta sig mot den marknads- och teknologi-ledande CAE-spelaren Ansys lösningar.

Ansys-samarbetet en spegling av simuleringens ökande betydelse
En annan faktor som seglat upp i topp när det gäller produktdesign och framtagning är simuleringens växande betydelse vartefter digitaliserade prototyper dominerar utvecklingsmetodiken. Också denna sida har fått vässad funktionalitet i Creo 11. Intressant här är allmänt att PTC valt att luta sig mot den marknads- och teknologi-ledande CAE-spelaren Ansys lösningar, vars Discovery Live-koncept numera är en integrerad del i Creo.
– Vi har en väldigt, väldigt stark simuleringsdriven designstrategi på PTC med vårt partnerskap med ANSYS och vi har fortsatt att investera och utöka våra simuleringsmöjligheter såväl som våra generativa designmöjligheter, kommenterar Paul Sagar.

När man skapar Shrinkwrap-funktioner i Creo 11 kan man nu samla in kroppar från källsammansättningen för att lägga till måldelen. Alternativet ”Autocollect all solid geometry” gör nu att man kan samla in solida kroppar som den resulterande geometritypen. Följande kopieringsmetoder är tillgängliga när den resulterande geometrin är kroppar:
• Kopiera alla kroppar från källdelen till måldelen som separata objekt. Det resulterande kroppsnamnet, material, parametrar och konstruktionsattribut överförs för varje kropp.
• Sammanfoga alla kroppar från samma källdel. Varje resulterande kropp representerar den solida geometrin för en källdel. Det resulterande kroppsnamnet är namnet på källdelen. Material, parametrar och konstruktionsattribut överförs från den första kroppen i källdelen.
• Sammanfoga alla kroppar från alla källdelar.
All resulterande geometri läggs till en kropp. Fliken ”Body Option” blir tillgänglig för att lägga till den resulterande geometrin till en befintlig kropp eller för att skapa en ny kropp.

Här är de viktigaste förbättringarna i Creo 11  
Användbarhet och produktivitet: Investeringar i kärnmodelleringsmiljön inkluderar stöd för flerkroppskoncept, strömlinjeformning av arbetsflöden för deldesign, en förfinad Shrinkwrap-funktion för sömlös monteringshantering och en uppgraderad kapslingsvolymfunktion för optimala förpackningslösningar.

Elektrifiering håller på att bli ett nyckelinitiativ för många branscher. Creo 11 har förbättrade designverktyg för design av kablar, kabelnät och kretskort för att hjälpa dig att skapa och hantera ledningar, kablar och kretskort.

Förbättringar av elektrifieringsverktygen: Förstärkta kapaciteter inom kablage och ECAD-MCAD-samarbete är i linje med den växande betydelsen av elektrifiering inom olika branscher. Kunder kan använda kabelverktyg för att manipulera platser exakt, placera anpassade komponenter mer effektivt och få bättre insyn i kabelnätsstrukturer. Ytterligare ECAD-funktioner som förbättrar transparenskontroller i PCB-stack-ups.

Vässade verktyg för kompositdesign och tillverkning: Framsteg inom kompositdesign, simulering och tillverkningskapacitet fortsätter att möta behoven hos designingenjörer som i allt högre grad använder kompositmaterial. Programvaran innehåller förbättrade verktyg för design och tillverkning av kompositstrukturer. Dessa förbättringar tar itu med de unika utmaningar som kompositmaterial utgör, såsom optimering av uppläggsstrategi och viktminskning utan att kompromissa med styrkan.

Creo 11 har ännu mer kraftfulla modellbaserade definitionsverktyg än tidigare. Detta för att ge större klarhet med mindre ansträngning. Nu kan man enkelt organisera sina designdata i enkla tabeller som kan läsas av människor och maskiner, med både användardefinierad text, parametertexter och semantiska referenser. Det går snabbare att skapa MBD-kommentarer för cylindriska funktioner, och semantisk fråga är nu tillgänglig för arvsmodeller. GD&T Advisor har uppdaterats för att stödja ISO 22081-standarden för allmänna toleranser, för kombinerade förenklade hålprofiler och berikad definition för platt- och slitsfunktioner.

Mer omfattande Model-Based Definition (MBD)-verktyg: Model-Based Definition har också fått ett rejält uppsving i Creo 11. Med utökade MBD-verktyg kan användare nu bädda in mer detaljerad designinformation direkt i 3D-modellen. Denna funktion hjälper till att minska beroendet av traditionella 2D-ritningar och stödjer effektivare kommunikation mellan team och under produktutvecklingens livscykel. Kraftfullare modellbaserade definitionsverktyg gör det möjligt för team att organisera enkla designdata i enkla tabeller som kan läsas av människor och maskiner med användardefinierad text, parametertexter och semantiska referenser.

Simuleringsdriven och generativ design: Simuleringsdriven design och generativ design är kännetecken för moderna CAD-system, och Creo 11 utmärker sig inom dessa områden. Designers kan utnyttja simuleringsinsikter tidigt i designprocessen och vägleda beslut som leder till innovativa och prestandaoptimerade lösningar. Creo 11 introducerar nya simuleringsdrivna designmöjligheter för bättre designidéer, vägledning och validering.
Creos generativa design har förbättrats med minimigränser för funktionsstorlek, stöd för lagerbelastning och begränsningar för plansymmetri. Generativa designfunktioner möjliggör utforskning av många designiterationer och utnyttjar beräkningskraft för att upptäcka nya och effektiva former.

Som alltid har Creo förbättringar för både additiv och subtraktiv tillverkning. För additiv tillverkning kan man nu ansluta två eller flera gitter med olika celltyper på en enda kontinuerlig gitterstruktur och justera porstorlekskontroll för stokastiska gitter. Dessutom har Creo även utökat 3MF STL exportmöjligheter. För subtraktiv tillverkning har High-Speed ​​Milling nu 4-axlig roterande fräsning, plus förbättringar av banfräsning. Och användargränssnittet för 4-axlig områdesvängning har också förbättrats.

Avancerade tillverkningsverktyg: Avancerade tillverkningsverktyg är ytterligare en bit i Creo 11-pusslet, vilket tyder på PTCs engagemang för inte bara design, utan även produktionsexcellens. Programvaran tillgodoser de senaste tillverkningsteknikerna, inklusive additiv tillverkning, vilket säkerställer kompatibilitet med den senaste produktionstekniken. Optimerad additiv och subtraktiva tillverkningsverktyg säkerställer större effektivitet och mångsidighet i tillverkningsprocessen. Förbättringar inkluderar förbättrad skapande av gallerstruktur och smidigare operationer, såsom 4-axlig roterande fräsning och ytsvarvning.
– Vi fortsätter att investera i tillverkning, både med verktyg för additiv tillverkning och framsteg vi gör där eftersom fler och fler av våra kunder vill dra fördel av 3D-printing-tillverkning för slutproduktion, men också samtidigt fortsätter att bredda ut vår subtraktiva tillverkningskapacitet också.

Förutom releasen av Creo 11 tillkännagav PTC den senaste versionen av Creo+. Poängen med Creo+ är att det är en SaaS-lösning av CAD-mjukvaran, med molnaktiverade samarbets- och rättighetsverktyg. Creo+ är helt uppåtkompatibelt med lokala versioner av Creo och är byggt på samma kärnteknologi som Creo, så ingen datatranslation behövs.

Creo 11 innehåller förstås också alla funktioner från tidigare Creo-versioner.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title