Annons

3D-printing växer kraftigt visar ny rapport – och nu börjar AI komma in på området

"AI kommer främst att användas för TOPOLOGI-OPTIMERING, MULTIFYSISKA PROCESS-SIMULERINGAR och AI-GENERERAD CAD inom 3DP." 3D-printmarknaden växer snabbare än förväntat och beräknas uppgå till drygt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Populäraste 3D print-tekniken i Norden är FDM (Fused Deposition Modelling) med 67% och minst använd är SLA (Stereolitografi) med 7%. Det visar den nya upplagan av Protolabs årliga internationella 3DP trendrapport som omfattar 700 globala ingenjörsexperter i kombination med marknadsinformation.
Rapporten visar på stort förtroende för 3D print globalt. Tekniken används fortfarande främst för prototyper, men allt fler börjar använda 3D print även för tillverkning och det börjar dyka upp nya spännande mikro- och makro-format.
Rapporten visar också att:
• Dagens globala 3D printmarknad är värd cirka 28,1 miljarder dollar, motsvarande ca 294 miljarder kronor
• den växer 10.5 % snabbare än beräknat
• marknaden förväntas vara värd 57,1 miljarder dollar i slutet av 2028
• 70 % av de tillfrågade företagen 3D printade fler delar under 2023 än under 2022
• 77 % bedömde att medicinteknik är området med störst potential för 3D print
– 3D-printning ökar också i Sverige. Dels för att ta fram prototyper som en del i innovationsprocessen, som numera ofta löper parallellt med den vanliga produktionen, på grund av snabba förändringar i teknologi och på marknaden. Vi börjar också se att 3D-print oftare användas för tillverkning av delar i mindre volymer i takt med att produktionen blir mer kundanpassad, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum.
Den nya rapporten visar också att AI, som påverkar alla branscher, ännu inte skakat om 3D-printbranschen i grunden, men smarta printers blir allt smartare bättre upplevelse för användaren. Närmare en tredjedel av de svarande säger att automatisk printjustering är en av de viktigaste implikationerna av AI, följt av icke-plan FDM-printing tack vare bättre programvara. Konstruktionsprogramvara för 3D-print kommer också att kunna dra nytta av AI, som till exempel topologi-optimering, multifysiska process-simuleringar och AI-genererad CAD. Bild: 3D print i makroformat med hjälp av robotar.

Närmare en tredjedel av de tillfrågade svarade att hybridtillverkning, som kombinerar additiv teknik med traditionell produktion, är viktigast för tillväxt inom 3D print. På andra plats (25 %) kom nya material specialutvecklade för 3D printapplikationer. Det börjar dyka upp till exempel termoplatser och hartser som klarar höga värme- och flexibilitetskrav, vilket leder till ännu större innovationsmöjligheter.

Om rapportbeställaren Protolab kan noteras att bolaget arbetar som additiv tillverkningspartner med kunder globalt och producerar prototyper och komponenter i ett stort antal plast- och metallmaterial. Under 2023 genererade Protolabs 3D-printverksamhet mer än 84 miljoner dollar i vinst.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title