Annons

Vart är SOLIDWORKS på väg? Några perspektiv på resan mot 3DEXPERIENCE Works-plattformen

"3DEXPERIENCE Works har vuxit med 330 %", säger DASSAULT SYSTEMES geo leader JAMES ASLIN i dagens djupintervju.
Vart är den ledande professionella, mainstream desktop 3D CAD-lösningen SOLIDWORKS på väg? Då den globalt närmar sig 700 000 professionella användare – fler än någon konkurrent i segmentet, enligt mjukvaruanalytikern Griffin Securities – är frågan av yttersta vikt i produktutvecklingsvärlden. Inte minst i strålkastarljuset av den nyligen lanserade 2024-versionen av programvaran. CAD-tekniken fortsätter att hålla hög klass. Lösningarna för att designa stora sammanställningar, delar och funktioner, ritning och detaljering, plåtkonstruktion, struktur-system, el-dragning, PMI och liknande har alla tagits till nya nivåer. Här har som förväntat prestanda och effektivitet höjts på ett sätt som ligger i linje med ambitionen att göra det lättare för användare att arbeta sömlöst över olika discipliner och tydligare förmedla designintentioner.
Betydligt mer spännande i framtidsperspektivet är de fortsatta försöken att få upp SOLIDWORKS-communityn på 3DEXPERIENCE-plattformen. Frågan har legat på bordet i många år nu, men den första juli i år meddelade den Dassault Systemes-ägda mainstream CAD-utvecklaren nyheter som många har väntat på och som kan göra stor skillnad: Alla som köper en SW-licens får nu plattformen 3DEXPERIENCE Works (3DX Works) på köpet.
PLM&ERP News har diskuterat denna och andra trender - som hållbarhetsfrågorna, den ökande betydelsen av simulering och annat som nu påverkar SOLIDWORKS väg in i framtiden - med James Aslin, Geo Leader på Dassault Systemes.
Aslin håller förstås med om att 3DX Works kan göra all skillnad i världen när det gäller communityns fortsatta väg framåt. Men han påpekar att tillströmningen redan har ökat dramatiskt bara som det är:
- På två år har antalet 3DX Works-användare gått upp med 330%. Men oavsett detta: att få 3DEXPERIENCE Works på köpet är ett stort tillkännagivande och det har mottagits mycket väl över hela marknaden eftersom vi i ett slag som en fri bonus gav alla tillgång till plattformen, säger han i dagens djupintervju, och fortsätter: ”Våra partners har också i högsta grad anammat detta då plattformen också tillför ännu mer värde till våra kunder framöver. Inte minst då när det gäller att differentiera sig för dom som har hållbar innovation högst upp på agendan. Att ge tillgång till Works-plattformen är kort sagt oerhört fördelaktigt för alla."

En nyckelfråga i sammanhanget är: vad ingår i 3DX Works? Väldigt mycket, säger Aslin – men viktigast av allt är ”The Collaborative Designer for SOLIDWORKS”. Dess roll är att koppla SOLIDWORKS CAD till 3DEXPERIENCE-plattformen, vilket gör realtidsdata lättillgänglig för alla i designteamet.
– I grund och botten tillåter detta dig att lagra din kompletta SW-data i molnet med full versionskontroll. Inom erbjudandet förser vi också användarna med den innovativa samverkanslösningen, CSV (Comma-Separated Values).

En CSV-fil är en textfil som har ett specifikt format, som gör att data kan sparas i ett tabellstrukturerat format. CSV-filer kan användas med nästan alla kalkylprogram, som Microsoft Excel eller Google Spreadsheets.
Men CSV är mycket mer än så, kommenterar James Aslin, det är en inkörsport till många andra funktioner som plattformen tillhandahåller när data är uppe. Den förbättrar samarbeten kring uppgifts- och ärendehantering, förändringsåtgärder, komponentsläpps-processer, bara för att ta några exempel.
– Dessutom kombineras detta med rollen som kollaborativ (samverkande) innovatör i affärsprocessen: IFW förkortas lösningen som kopplar samman människor och data över gemenskaper och via instrumentpaneler, för att främja innovation. Allt detta blir tillgängligt för kunder när de köper SWs ”evighetslicens”. För de kunder som fortfarande valt att ha denna lösning och som vill utöka sitt SW-fotavtryck inom sin organisation får de tillgång till den stora, affärsnyttiga teknologin vi har i 3DX-plattformen. Men vi erbjuder också samma saker till de kunder som väljer en prenumerationsmodell, SaaS (Software-as-a-Service), oavsett om det är för lokalt installerad ”subscription” eller SWs 3DEXPERIENCE Works molnerbjudande, där allt detta redan är inbäddat.

Rollen Collaborative Designer for SOLIDWORKS kopplar SOLIDWORKS CAD till 3DEXPERIENCE-plattformen, vilket gör realtidsdata lättillgänglig för alla i designteamet. Genom att koppla designarbete till molnet kan designers fortsätta att använda den CAD-lösning som de känner till som sin egen bakficka, samtidigt som man samarbetar med andra i realtid för att omedelbart dra nytta av sitt teams expertis. Data finns till hands när som helst, på vilken internetaktiverad enhet som helst.

”Rätt tid att ta steget”, hävdar analytiker CIMdata
Oavsett hur man ser på det är 3DX Works-erbjudandet en milstolpe, mer värdefullt än något som hittills har gjorts för att få igång en mer ”eruptiv” migration till framför allt de betydligt bredare kapaciteterna i molnet och förvisso också en SaaS-baserad affärsmodell.
Alla som vill i SOLIDWORKS-communityn kan sålunda nu relativt enkelt kliva på Dassaults molnplattform 3DEXPERIENCE, och anledningarna att göra detta är mycket goda.

Samtidigt ska vi minnas att trögheten i att åstadkomma en mer eruptiv migration mot plattformen har varit påtaglig bland SW-användarna. Det som 1995 var en revolution med 3D CAD för alla på desktop idag är ett vardagsfenomen som många matchar. De som vill förbli konkurrenskraftiga behöver mer, som 3DX-plattformens moderna livscykelfunktioner; med bland annat kraftfulla verktyg för distribuerat samarbete i realtid, kapabla simuleringslösningar och digitalt tillverkningsstöd. Att vara fullt kopplad till plattformstjänsterna i molnet, baserat på SaaS-modellen – att bara arbeta i en enda webbläsare – är en framtid som man på många platser redan siktar på att förverkliga. När allt har samma datamodell blir skalbarheten närmast oändlig och det tekniska kapacitetsutbudet betydligt mer omfattande än vad lokalt installerad CAD kan erbjuda. Kort sagt, man vinner mycket på att kliva in i denna bredare och mer tillgängliga miljö.

Är det då vettigt att ta steget? Absolut, menar till exempel PLM-analytikern CIMdata. I den nya eran av produktutveckling behöver SOLIDWORKS-användande företag lösningar som spänner över hela livscykeln. De kan dra stor nytta av Dassault Systèmes IP och expertis. Även här har DS SOLIDWORKS gjort mycket för att stödja utvecklingen och göra teknikerna, tillgängligheten och verktygen mer användbara för SWs genomsnittliga användare.

”Detta demokratiserar effektivt åtkomst och användning genom leveranserna på 3DEXPERIENCE-plattformen. Men det är fortfarande en utmaning eftersom den genomsnittliga SOLIDWORKS-installationen bara har en handfull användare och endast 10-15 procent av dem har satsat på datahanteringslösningar. Ett sätt att uppmuntra upptaget är att lyfta fram det expanderade affärsvärde som plattformen kan ge”, menade analytikern i en kommentar efter 2023 års 3DEXPERIENCE World In Nashville.

Mer holistiskt samarbete
Men tekniska fördelar är en sak, affärsfördelar en annan. Vad är dina åsikter här?
Den kompletta bilden av vad 3DX-plattformen tillför alla våra kunder är att den innehåller väldigt mycket. Jag håller med CIMdata om detta, svarar SWs geoledare och pekar på 3DX-plattformens affärsfördelar, som kortare tid till marknaden, mer holistiskt samarbete, större insyn i projekt och särskilda processer genom specifika roller och snabbare experimenterande genom den virtuella tvillingupplevelsen.
– Dessutom, förklarade Aslin, om du tittar på riskreduceringen som finns, den tidiga identifieringen av problem, så är båda dessa bitar mycket mer tillgängliga på 3DX-plattformen när du frigör flera datamängder. Utöver detta gäller att den mer enhetliga miljön, där alla intressenter uppmuntras att dela med sig av sin expertis i de olika gemenskaperna, får idéerna att flöda mer fritt. Det är den typen av fördelar som vi hör kunderna nämna. Och detta sker för övrigt på höga chefsnivåer, C-nivån, där kunderna tar beslut baserat på att det i de flesta perspektiv är mer vettigt för dem att använda 3DX-plattformen på grund av de tillkommande funktionerna.”

Att vara fullt kopplad till plattformstjänsterna i molnet, baserat på SaaS-modellen – att bara arbeta i en enda webbläsare – är en framtid som man på många platser redan siktar på att förverkliga. När allt har samma datamodell blir skalbarheten närmast oändlig och det tekniska kapacitetsutbudet betydligt mer omfattande än vad lokalt installerad CAD kan erbjuda.

”Vi ser tydligt ett skifte komma”
Enligt detta resonemang verkar modellen med evighetslicensiering dominera hur SW-användare vill komma åt sin CAD-lösning, medan molnet, SaaS, 3DX, avancerad simulering och de bredare samarbetsmöjligheterna etc ännu inte tagit någon större plats bland SW-användarna. Hur ser Aslin på detta?
– Vad vi säger är att vi fortfarande har evighetslicenserna som ett erbjudande, jag skulle inte säga att det kommer att dominera framöver, eftersom vi ser en förändring. Vi ser verkligen en trend där våra kunder tittar mer på SaaS, oavsett om det är en prenumerationsmodell med SOLIDWORKS byggd på lokala installationer, eller om det är ett molnerbjudande i 3DEXPERIENCE Works, som uppenbarligen ger ytterligare funktioner mycket mer teknik relaterad till 3DX-företagsplattformen. Denna trend ser vi hända. Den accelererar t o m mycket i snabb takt för att kunderna inser att 3DX är en bättre lösning för dem.

Huruvida detta har att göra med den finansiella modell de vill ha – CapEx (systemet med kapitalutgiften i form av huvudsakligen en engångsinvestering) eller OpEx, (systemet uppdelat i  ”driftskostnader” över längre tid) – avgör givetvis kunderna själva, men James Aslin hävdar att i slutänden, ”tenderar kunder som använder 3DX-plattformen att hoppa över till plattformen på grund av den extra tekniken och mängden utökad funktionalitet som den ger.”

Han tillägger att detta är en trend som inte bara är isolerad till Norden, den kan observeras över hela Euro North och över hela världen.

Kundcentrerad synvinkel

Låt oss stanna i Norden ett tag, hur är det med omställningstrenden i denna region?
– Det är en intressant tid för oss eftersom vi under de senaste åren har varit i en slags övergångsperiod även i Norden, säger James Aslin och fortsätter:
– I Norden har vi totalt cirka 12 000 kunder, exklusive Baltikum. I Sverige pratar vi om 4 500 kunder, som alla idag till övervägande del använder SOLIDWORKS desktop-lösning under affärsmodellen med ”evig” licensiering, alltså en man köper för en större summa vid ett tillfälle och sedan bara betalar en lägre underhållsavgift för. Saken för Dassault Systemes är att vår topprioritet alltid kommer att vara den kundcentrerade synen. Vi ålägger aldrig våra kunder något. Vi konsulterar, vi råder, vi vill bli den pålitliga rådgivaren med alla kunder vi arbetar med. Det betyder att vi ger dem flexibla villkor i enlighet med vad de vill ha, samtidigt som vi tillhandahåller så mycket spelförändrande teknik som finns, så att de kan differentiera sig när känner att de behöver den; oavsett om det gäller IT-styrning, simulering, eller vad det nu är de vill ha.

Slutsatsen är att SaaS-lösningarna är tillgängliga, men SW behåller fortfarande sitt erbjudande om en ”evig” licens. Flexibilitet är en nyckel; kunderna kan därmed bestämma vilken väg de vill gå.
– Det är deras beslut, inte vårt, säger SWs geoledare. Därför – om det är vettigt för kunden att underhålla SWs desktopmiljö, för att det är så deras IT är uppbyggd och kanske något de vill att organisationen behålla – så får det vara så. Vi ändrar inte detta för dem.

SOLIDWORKS har länge legat väl till med hållbarhetslösningar som man tidigt började etablera även i desktop-miljön. Den som kliver upp i molnet med 3DEPERIENCE Works-plattformen, kommer att finna en rad tillkommande lösningar som speedar upp vägen mot netto-noll produkter och produktframtagning, hävdar James Aslin.

Hållbarhetsfrågorna och SOLIDWORKS-lösningarna
Aslin berörde också de högaktuella hållbarhets- och klimatfrågorna:
– Dessa är oerhört viktiga, inte bara för oss utan också för alla våra kunder, eftersom det är något som alla måste ta tag i med tanke på hur klimatfrågorna påverkar hela planeten. I år ännu mer då bland annat beroende på EUs nya tilläggsregler för hållbarhet relaterade till CSRD , Corporate Sustainability Report Directive, och CBAM, Carbon Border Adjusted Meter. Den senare handlar om hur mycket kol som används i faktiska produkter som kommer in från leverantörer, vilket våra kunder måste vara mycket uppmärksamma på eftersom det t o m kan bli böter, om de inte uppfyller dessa krav. Hållbarhet blir dessutom viktigare när vi går framåt. Var och en måste vara mycket uppmärksam på sitt koldioxidavtryck, liksom vi i Dassault Systemes måste vara det.”

Han fortsatte och förklarade att företaget har investerat mycket i hållbarhet med lösningar inbyggda både i SOLIDWORKS desktop och på 3DX-plattformen, där det finns en specifik roll relaterad till hållbarhet.
– Kunder kan använda dessa moduler för att säkerställa att deras koldioxidavtryck är väldigt, väldigt litet och i slutändan kommer ner motl noll, tillade han.

Men han menar också att hållbarhet alltid är en fråga om avvägningar vad gäller kostnad, ledtid, kvalitet och så vidare.
– Det är så många parametrar inblandade att man måste kunna testa detta, t ex genom att simulera vilka effekter som kommer med de olika alternativen du har. Det kan ge god vägledning och avgöra hur man disponerar sina lösningar optimalt. Alla vill göra sina saker, produkter och processer mer hållbara, men om det innebär att kostnaderna ökar på ett icke ekonomiskt hållbart sätt, eller om det ger för låg kvalitet, så är det inte acceptabelt. Det innebär att vi alltid står inför alternativ som kräver kompromisser, säger Aslin.

En växande roll för ”djupare” simulering
Därför är simulering en avgörande del av hållbar design, men mer exakt vad ser James Aslin komma? En intressant vinkel här är Dassaults idéer och lösningar kring MODSIM, som förenar modellering och simulering på en gemensam datamodell inom ramen för en enda användarupplevelse. Detta just på 3DEXPERIENCE-plattformen. Målet är att ta hänsyn till hela produktutvecklings-processen och bryta ner barriärer. Men MODSIM är mer än simuleringsdriven design, hävdar han:
– Verkligen, säger Aslin. Fler och fler kunder frågar hur de kan använda vår simuleringsteknik för att minska prototypkostnaden etc. Kopplingen mellan modell och simulering är nyckeln. Det är viktigt inom vår domän som kunder frågar oss om det, men ännu längre handlar det mer om vad vi kan göra ur ett tillverknings-, styrnings- och marknadsföringsperspektiv. Vilket är precis vad plattformen erbjuder.
Efterfrågan är för övrigt inte bara relaterad till design, det handlar likas mycket om att få ett komplett erbjudande som täcker hela processen som kunderna möter på en mer och mer tekniskt krävande marknad.

Ytterligare ett gott skäl att koppla upp sig till 3DEXPERIENCE-miljön är att den tillhandahåller sofistikerade teknologier och lösningar för multidisciplinär design, modellering, multifysisk simulering och optimering. MODSIM-miljön säkerställer en enda källa till sanning för data och upprätthåller datakompatibilitet hela tiden. Det ger fördelar som parametrisk och automatiserad modellering, tekniska mallar och associativitet mellan design och simuleringsdata. Samma basmodell används för multifysiska simuleringar som strukturer, vätskor, elektromagnetik och multikroppsdynamik. Användare kan enkelt hantera flera designvarianter och utföra designavvägningar.

Detta är simulering ur MODSIM-perspektivet, men som Aslin påpekar:
– Se detta mer som en trend i våra molnlösningarna vid sidan av alla desktop-lösningar. De senare har vi dessutom redan haft på plats i flera år som en del av ”evighetslicens-erbjudandena.”
Den nya trenden som Aslin pekar på är att kunderna verkligen vill nå ner på djupet när det gäller simuleringar, oavsett om det är elektromagnetik, CST (Computer Simulation Technology), etc – alltså allt sånt som finns SWs molnerbjudande.

Om 3D-utskrift
Slutligen ett intressant område som vuxit sig riktigt starkt på produktionssidan: Additiv tillverkning eller 3D printing. SW var tidigt ute och har alltid strävat efter att utveckla lösningarna för detta – hur ser det ut här:
– Det är fortfarande en trend av stor vikt, säger Aslin. Vi har många kunder som använder vår programvara för att säkerställa att de har en kapabel och utskrivbar CAD-modell redo för tillverkning. Och vi har den givetvis också tillgänglig via 3DX Works-plattformen, men då med mycket fler alternativ när det gäller kapacitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title