Annons

GibbsCAM tar nya kliv i Sandviks ägo – stärker integrationen till Coromant

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan GibbsCAM 1984 lanserade första utgåvan av sitt program, som idag ägs av svenska Sandvik. Runt 40 år sedan alltså och klart är att programmet hänger med bra i utvecklingen. Idag är lösningen en vass integrerad CAD- och CAM-mjukvara för primärt programmering av CNC-maskiner inom områdena fräsning, svarvning och trådgnist. Programmet stöder alla typer av maskiner inom segmentet skärande bearbetning, inklusive svarvar och fräsar med 2 till 7 axlar och i det förra fallet både Millturn-svarar med drivna verktyg och MTM-svarar med flera spindlar.
Programmet har alltså också en egen inbyggd CAD-del för att skapande och redigering av 2D geometrier och 3D-modeller. En fördel med CAD-delen är att det finns specifika funktioner för att produktionsanpassa ritningar och 3D-modeller till den egna mjukvaran. Men detta hindrar inte att GibbsCAM är kompatibelt med alla ledande CAD-program och kan läsa in filer dels via direktformat och dels via neutralformat. Bland direktformaten finns bland annat läsare för SOLIDWORKS, Inventor, SolidEdge, CATIA, NX och PTCs Creo. Neutralformat-sidan är också välrustad och kan läsa in egentligen alla förekommande format från DXF och DWG till STEP, PARASOLID, SAT och andra.
Med 2024-versionen av GibbsCAM, som nyligen lanserats, pekar man på ett antal betydande förbättringar av kärnstyrkorna, samtidigt som den lägger en starkare betoning på digital uppkoppling. Sånt ligger i tiden och det man nu gör versionen 2024 är inte överraskande att utveckla starkare kopplingar till Sandvik Coromant. Detta genom en direkt integration med CoroPlus Tool Library, vilket ger tillgång till rätt skärverktyg för din specifika operation inklusive omedelbara skärdata-rekommendationer. Den tillhandahåller uppdaterade skärverktygsdata, 3D-modeller av skär och hållare och annan viktig information som behövs för att fatta välgrundade beslut vid skapandet av optimerade tillverkningsprocesser. All data är verifierad och följer den internationella standarden ISO 13399 för representation och utbyte av verktygsdata.
Vidare kan noteras att verktygsbiblioteket är molnbaserat, vilket gör att användare av GibbsCAM 2024 med en internet-asnlutning kan komma åt data var som helst – ovärderligt för organisationer som implementerar företagsstandarder eller för användare som arbetar på distans eller på olika platser.
GibbsCAM-chefen, Thorsten Strauß, säger i en kommentar att lanseringen av GibbsCAM 2024 är ett spännande ögonblick både för bolaget och lösningen kunder:
- Den representerar ett helt års utvecklingsarbete och inkluderar en mix av produktinnovation och förbättringsönskemål från användarna. Genom att fortsätta utnyttja Sandvik’s kunskap och expertis inom skärande bearbetning kommer vi att kunna gynna våra kunder och göra det möjligt för dem att producera detaljer mer effektivt än någonsin tidigare.

Tobias Unosson, produktchef på Sandvik Coromant, konstaterar i pressmaterialet att tillverkningssektorn genomgår en omvandling till följd av kopplingen mellan digitala och fysiska processer.
– Sandvik har funnits i mer än 160 år och i verktygsbranschen i över 80 år. Att välja verktyg och metoder med hjälp av beprövade data ger högre kvalitet och minskar kostnader, avfall och energianvändning, allt till nytta för slutanvändaren.

Fördelar för alla användare
I resten av artikeln har vi tittat på mer detaljerade förbättringar i den nya versionen, guidade av pressmaterialet från nordiska återförsäljaren och distributören sedan tidigt 1990, Fructus Data:
”Effektivitet förblir primärt fokus, med introduktion av nya konfigurationsalternativ för postprocessorn som ger möjlighet till anpassad hantering av exempelvis TCP- och Clamp funktioner. Därtill ett nytt verktyg som ger möjlighet att effektivisera CAM-miljön genom redigering och begränsning av nollpunktsförskjutningar. GibbsCAM 2024 stöder staffling av multipla fixturkomponenter, och oanvända fixturer kan behållas i riggningen för simulerings- och kollisionskontrolländamål.

Licenseringen i version 2024 förnyas, den tidigare CLM licensieringen ersätts vilket förenklar programinstallationen och ger ökad flexibilitet vid flytt av licenser.

Det blir vidare lättare att arbeta med CAD-ritningar och -modeller. Användaren kan nu utforska så kallade virtuella punkter för bland annat måttsättning och nyttja delgeometrier såsom kantmittpunkter, ändpunkter, skärningspunkter, cirkelcentrum och kvadranter direkt på 3D-modellen. Ett nytt visualiseringsverktyg kan kartlägga och visa ytkurvatur och släppningsvinkel direkt på 3D-modellen. Detta verktyg är särskilt användbart för att analysera minsta verktygsdiameter som krävs för att bearbeta detaljen, vilket eliminerar behovet av manuell analys och referensgeometrier.

”Virtuella punkter” ger användaren möjlighet att bland annat måttsätta direkt på solid.

Utökad probfunktionalitet
Utöver många andra förbättringar, stöder Generisk probning nu linjering och inriktning av rotationsvinkel/rotationsaxel. Genom att bara ange den roterande axeln, frigångsvärde och shiftparametrar kan systemet automatiskt proba ytan och beräkna detaljens rotationslinjering.

GibbsCAM 2024 Generic Probing – probning av rotationsvinkel.

Mer verktygsflexibilitet
GibbsCAM 2024 ökar flexibiliteten för egna verktygsformer vid fräsning. Användare kan välja hur verktygets profil skall användas vid beräkning av verktygsbana. Alternativet Verklig profil använder den exakta skärverktygsprofilen medan alternativet Monoton profil inaktiverar alla verktygsbanor som använder verktygets underskärsprofil. För egna 3D-verktygsformer finns ytterligare ett alternativ med nominella parametrar endast använder huvuddiametern och spetsradien för beräkning av verktygsbanan enligt verktygstillverkarens rekommendationer, medan den korrekta 3D-formen ändå används för simulering.

Därtill stöds nu andra generationens Typ-B skär för Sandvik Coromant PrimeTurning™. Detta verktyg har en större nosradie som kan skära djupare och avverka material snabbare.

Kraftfullare fräsning
En ny fräsprocess för avstickning i millturn och mtm maskiner samt fräsar med stångmatning ger möjlighet att utföra avstickning med pinnfräs eller skivfräs, stegvis eller i spiral.

Avstickning med pinnfräs och skivfräs.

Bättre restbearbetning och ny Artistisk gravyr
Restbearbetning har förbättrats när kontur- och fickstrategi används tillsammans med ”enbart material” inställningen vilket ger en mer effektiv verktygsbana med färre luftrörelser. Andra förbättringar i konturfräsning inkluderar mjuk nedrampning som genererar en kontinuerlig spiralkontur där det är möjligt istället för flera ramprörelser för in- och utgångar.

Nytt i GibbsCAM 2024 är också så kallad artistisk gravyr med variabelt skärdjup, vilket ger avsevärt bättre resultat vid gravyr av komplexa typsnitt med koniska verktyg. Därtill har valfria linjeringsalternativ för rotationsaxel adderats, detta för att kunna styra startpositionen i operationer som nyttjar roterande axel. Detta ger användaren möjlighet att överstyra normala singularitetsregler, mycket användbart exempelvis då behov finns att forcera verktygsbanan till att stanna inom maskinens arbetsområde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title