Annons

ETT PARTNERSKAP MED UDD: Men utan PLM-mjukvaror som Siemens Xcelerators skulle NVIDIA Omniverse stå sig slätt

En av de senaste årens mest omtalande och snabbväxande teknologier är NVIDIAs Omniverse och när bolaget i dagarna genomför sitt NVIDIA GTC-event är det många som passar på att sola sig i glansen med spännande lösningar relaterat till denna teknologi.
En särskilt intressant nyhet är i ett tillverkningsperspektiv den nya produktlanseringen från Siemens Digital Industries Software och NVIDIA, som knyter ihop Siemens Xcelerator-plattformen med NVIDIA Omniverse Cloud API för att bygga samverkande, fysiskt baserad realtidsvisualisering driven av generativ AI direkt inne i Teamcenter X.
- Vi kommer att revolutionera hur produkter och upplevelser designas, tillverkas och servas. På vägen till den industriella metaversen, gör denna nästa generation av industriell programvara det möjligt för kunder att uppleva produkter som de skulle göra i den verkliga världen: i kontext, i fantastisk realism och – i framtiden – interagera med dem genom naturligt språkinmatning, kommenterade Roland Busch, koncernchef för Siemens AG, saken.
Men vad är egentligen NVIDIAs Omniverse-lösning? Och vad betyder PLM- och sub-PLM-utvecklarnas mjukvaror i sammanhanget? Bygger man digitala tvillingar i Omniverse-lösningen?
Man kan ibland av kommunikationen från NVIDIA få intrycket av att det är en plattform där man kan bygga digitala tvillingar och simulera 3D-modeller på Omniverse-plattformen, men detta är nu en sanning med modifikation, t o m lite missvisande. Det är snarare så att NVIDIA Omniverse i första hand är en visualiserings- och samverkanslösning. Plattformen är kort sagt en multi-GPU (Graphic Processing Unit)-lösning, ett i och för sig ovanligt avancerat och kapabelt grafikoperativ-system med APIer, eller kopplingar till i dagsläget det bästa och det mesta av mjukvaror från PLM-företagen. Tittar man på HG Insights lista över till Omniverse-anslutna teknologier så handlar det i dagsläget om en ökande rad mjukvaror från flera av de större CAx-leverantörerna; allt från Autodesks-, Ansys-, och Altairs lösningar till de stora PLM-utvecklarnas, Siemens Digital Industries-, Dassault Systemes- och PTCs cPDm-mjukvaror. Utan PLM- och sub-utvecklarnas CAx-mjukvaror skulle den stå sig slätt; det är först i kombination med deras plattformar och teknologier som Omniverse kommer till sin rätt. Det som är avgörande för kvaliteten, exaktheten och kapabiliteten i vad man kan göra i Omniverse är alltså i stora stycken fortfarande relaterat till vad respektive PLM- och sub-PLM-mjukvaror är kapabla till. Detta betyder t ex att kapaciteten i Siemens Xcelerator-plattform, med appar som NX CAD, simuleringsmjukvarorna på Simcenter-plattformen, och cPDm-ryggraden Teamcenter är avgörande för vad man kan få ut av NVIDIA Omniverse-teknologin.
Ett exempel är att Mercedes-Benz använder Omniverse-tekniken i sitt digitala fabriks-projekt i ungerska Kecskemét, där bolaget skapat en digital version av anläggningen. De digitala tvillingarna och 3D-modellerna produceras av Mercedes produktutvecklingssystem som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares PLM-system med lösningar i det som idag är Xcelerator-portföljen – till exempel med Teamcenter som dataryggraden i cPDm-installation (collaborative Product Definition Management) och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade 3D-modeller, etc. applikationer.

Mercedes-Benz använder alltså Omniverse-tekniken i sitt digitala fabriks-projekt i ungerska Kecskemét, där bolaget skapat en digital version av anläggningen. De digitala tvillingarna och 3D-modellerna produceras av Mercedes produktutvecklingssystem, som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares PLM-system med lösningar i det som idag är Xcelerator-portföljen – till exempel med Teamcenter som dataryggraden i cPDm-installation (collaborative Product Definition Management) och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade 3D-modeller, etc. applikationer.

Detta sagt så hindrar nu inte de i ingressen påtalade förhållandena att Omniverse multi-GPU-plattformen är synnerligen kapabelt för visualisering, realtidssimulering och cPDm-samarbete (collaborative Product Definition management). Omniverse är designad för 3D-produktionsteam och gör det möjligt för användare att göra ändringar av digitala tillgångar och virtuella världar, överföra förändringar i realtid mellan anslutna applikationer, komma åt objektattribut och diverse annan information som finns i USD-filen (Universal Scene Description), organisera data, och allmänt hantera realtidsinter-aktivitet.

I sitt pressmaterial skriver NVIDIA att ”Omniverse är operativsystemet för att bygga och driva fysiskt realistiska digitala tvillingar.” Detta är alltså i någon mening korrekt om man tolkar byggande av digitala tvillingar som en hantering som innebär att man t ex plockar in i Siemens NX CAD designade 3D-modeller och sedan simulerar dessa inom ramen för NVIDIA Omniverse. Genom realtidskapabiliteterna och APIerna till Siemens PLM-mjukvaror kan man sedan lägga till flera 3D-modeller – faktiskt ända upp på kompletta fabriksnivåer – och simulera, analysera eller ändra/bygga om konfigurationen av de inlagda enheterna, helt i kontexten av sin sekventiella funktion.

En bro mot bredare användning av digitala kapabiliteter
Allmänt kan Omniverse och generativ AI sålunda bli en bro till en bred användning av de grundläggande PLM-teknikerna som kan ta digitaliseringen av produktutvecklings-, produktions-, och marknadsföringsområdena till nya högre nivåer. En marknad som enligt vissa analytikers beräkningar bara inom tung industri kan vara värd 50 biljoner dollar.

Nvidias Omniverse-plattform har kort sagt, som Siemens CEO och koncernchef, Roland Busch, konstaterade i ingressen, potential att revolutionera industriell användning på ett antal sätt, inkluderat visualisering, produkt- och fabriksdesign. Omniverse kan ovanpå detta användas för att designvalidera, marknadsföra och sälja produkterna.

Det som Siemens Xcelerator, NVIDIA Omniverse Cloud API och HD Hyundai nu visar upp på NVIDIA GTC är exempel på hur den kombinerade lösningen kan användas för samverkande, fysiskt baserad realtidsvisualisering, driven av generativ AI. Med integrationen av de tre aktörernas lösningar kan man uppnå visualiseringar som hjälper till att ge ökad förståelse och insikter kring produkters design, deras tillverkning och användning i slutkundernas händer.

Drivet av nya NVIDIA Omniverse Cloud APIer och kopplat till Siemens Xcelerator-plattformen, kan man få igång en ökad användning av AI-driven digital tvillingteknologi.

Ett stöd för industriella metaverses
En intressant aspekt i detta handlar om den industriella metaversen. Med det som Siemens och deras partners i detta kan lägga upp på bordet kan immersiv, omslutande visualisering, drivet av nya NVIDIA Omniverse Cloud APIer till Siemens Xcelerator-plattformen, få igång en ökad användning av AI-driven digital tvillingteknologi. På NVIDIA GTC visade Siemens och NVIDIA hur generativ AI i denna kontext kan revolutionera visualiseringen av komplexa data, göra fotorealism möjlig, och man visar upp hur hållbara skeppsbyggare HD Hyundai kan använda den för att utveckla nya produkter.
– Absolut, konstaterade Roland Busch. På vägen till den industriella metaversen, gör denna nästa generation av industriell programvara det möjligt för kunder att uppleva produkter som de skulle göra i den verkliga världen: i kontext, i fantastisk realism och – i framtiden – interagera med dem genom naturligt språkinmatning. I samarbete med NVIDIA kommer vi att ta med accelererad datoranvändning, generativ AI och Omniverse-integration över Siemens Xcelerator-portföljen.”

NVIDIA-chefen Jensen Huang var lika entusiastisk över resan tillsammans med Siemens, som man nu alltså expanderar:
– Omniverse och generativ AI kommer att driva en massiv transformation för industriföretag, säger han och tillägger att, ”Siemens ger NVIDIA-plattformar till sina kunder och öppnar nya möjligheter för branschledare att bygga nästa våg av AI-aktiverade digitala tvillingar i alla skala.”

Ny produkt för Teamcenter X på gång
Men man ska minnas att vi i detta ännu bara sett början på utvecklingen. I nästa fas av detta samarbete kommer Siemens att släppa en ny produkt senare i år för Teamcenter X (PLM-plasttformen i molnet), som också är en bärande del av Siemens Xcelerator-plattformen. Drivet av NVIDIA Omniverse-teknologier, kommer den att ge ingenjörsteam möjligheten att skapa en, ”ultraintuitiv, fotorealistisk, realtids- och fysikbaserad digital tvilling som eliminerar slöseri med arbetsflöden och fel,” för att citera pressreleasen.

Annat i sammanhanget kommer att påskyndas dramatiskt med hjälp av generativ AI, som att ställa in och justera detaljer i fotorealistiska renderingar – som materialdefinitioner och ljusmiljöer, tillsammans med andra stödjande landskapstillgångar.
Tidsvinsterna kan bli dramatiska: Uppgifter som tidigare tog dagar kan slutföras på timmar, med teknisk data kontextualiserad som den skulle se ut i den verkliga världen.
Förutom teknik kommer andra intressenter – från försäljnings- och marknadsföringsteam till beslutsfattare och kunder – att kunna dra nytta av den djupare insikten och förståelsen av verkliga produkters utseende, vilket möjliggör mer informerat och snabbare beslutsfattande.

HD Hyundai kan nu använda den nya Siemens/NVIDIA Omniverse-produkten för att förena och visualisera sina enorma tekniska datauppsättningar i samband med skeppsbyggnation interaktivt.

Fotorealistisk rendering
I samarbete med NVIDIA demonstrerade Siemens skapandet av fotorealistisk visualisering i realtid för HD Hyundai, en marknadsledare inom hållbar fartygsbyggande. HD Hyundai har utvecklat ammoniak- och vätgasdrivna fartyg, en komplex process som kräver tillsyn av fartyg som kan innehålla över sju miljoner diskreta delar.
HD Hyundai kan nu använda den nya Siemens/NVIDIA Omniverse-produkten för att förena och visualisera dessa enorma tekniska datauppsättningar interaktivt.
– Vi har länge litat på Siemens Teamcenter för produktlivscykelhantering. Baserat på detta förtroende och genom detta nya samarbete kommer vi att kunna visualisera och interagera med den digitala tvillingen av fartyg samtidigt som vi använder generativ AI för att skapa objekt och HDR-bakgrunder för bättre förståelse av projekt i sammanhang. Detta kommer att vara fördelaktigt på många sätt, eftersom det kommer att minska fel, förbättra kundupplevelsen och även spara tid och kostnader, säger Taejin Lee, Chief Information Officer & Chief Digital Officer, HD Hyundai.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title