Annons

Siemens och DMG MORI förverkligar en dröm om den digitala end-to-end-tvillingen på verktygsmaskin-sidan

VASSARE BEARBETNING INOM CNC. En intressant aspekt på digitala tvillingar är att det långt ifrån handlar om något som bara ska användas i produktutvecklingsarbetet – tvärtom kan digitala tvillingar utnyttjas genom hela produktframtagningskedjan. Detta innebär att den digitala ”produktvillingen” också ska omgärdas av andra digitala tvillingar under hela turen genom produktframtagningens värdekedja. Men inte bara där; även på eftermarknadssidan kommer konceptet att hänga med. Allt för att för att på sista raden spara tid, ”time-to-market”, pengar och bidra till vässad produktkvalitet.
Det här ger spännande perspektiv på t ex CAM- och CNC-arbetet. Tänk dig att du är klar med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” den digitala tvillingen av produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvilling du skapat som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas och hur. Tänk dig vidare att det också finns en digital tvilling av CNC-maskinen. På sin ideala nivå kan man då via ett par knapptryck styra via en mjukvara, som inte bara planerar verktygsbanor för ett ämne som ska bearbetas till en produkt eller part, utan som också planerar, simulerar och effektuerar relaterade verktygbehov, installationer och byten verktygen.
Detta är bakgrunden till förra veckans nyhet från Siemens och DMG MORI, som levererar verktygsmaskiner för svarvning, fräsning och slipning, samt för additiv tillverkning: Tillsammans har man tagit fram den första end-to-end digitala tvillingen för maskinbearbetning i Siemens PLM-portfölj, Xcelerator. Baserat på Digital Native CNC Sinumerik One inkluderar lösningen styrenhetens digitala tvilling, det kundspecifika DMG MORI-maskinverktyget och arbetsstycket. Lösningen är nu tillgänglig på Siemens Xcelerator Marketplace.

En digital tvilling för maskiner har en rad fördelar med förbättringar för att möta utmaningarna kring hållbarhet, flexibilitet och time-to-market. Bland annat hjälper den digitala tvillingen till att förhindra programmeringsfel som orsakar skrot och skador på den riktiga maskinen. Det möjliggör också upp till 40 procent snabbare produktionsupptrappning, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen för den riktiga maskinen.

”Rejäla kap av improduktiva maskintider”
I pressmaterialet hävdar Siemens och DMG Mori att lösningen dessutom bidrar till att minimera improduktiva maskintider med upp till 75 procent. Detta beror på att testning och inkörning av program flyttas från den verkliga maskinen till den virtuella världen.
– Digitala tvillingar kommer att förändra relationen och interaktionen mellan leverantörer och kunder under hela livscykeln för en verktygsmaskin. Med vår DMG MORI ”Digital Twin” gör vi det möjligt för våra kunder att uppnå högre produktivitet genom att flytta improduktiva uppgifter från maskinen till den virtuella världen. Som en öppen, digital affärsplattform kommer Siemens Xcelerator därmed att påskynda vår digitala transformation, säger Alfred Geißler, VD för DMG MORI AG.

Allmänt kan konstateras att Siemens Digital Industries ligger i global topp när det gäller utvecklingen av lösningar som knyter ihop produktutvecklingsverktygen på produktutvecklingssidan med tillverkningen på verkstadsgolvet. Få aktörer, om någon, har kommit lika långt i att sömlöst knyta ihop produktutveckling och verkstadsautomation. En följd är förstås att Siemens PLM-portfölj Xcelerator står för en av maknadens spetigaste kapaciteter när det gäller att kombinera den verkliga världen med den digitala.

Sinumerik i nyckelroll på hådvarusidan
En nyckelroll i detta spelas på hårdvarusidan av Sinumerik One, som är det mest avancerade CNC-systemet för högproduktiva verktygsmaskiner baserat på den sömlösa interaktionen mellan den virtuella och den verkliga världen. Genom sin digitala tvilling är Sinumerik One nyckelelementet för digital transformation och hjälper till att simulera och testa bearbetningsprocesser helt virtuellt. Detta gör att NC-program kan programmeras, simuleras och optimeras fullständigt i en virtuell miljö innan arbetsstycken faktiskt tillverkas.

Achim Peltz, VD för Siemens Motion Control.

– Med detta partnerskap visar Siemens och DMG MORI på Siemens Xcelerator de möjligheter som den gemensamma och kompletta användningen av digitalisering erbjuder för produktivitet, hastighet, flexibilitet och därmed framtida lönsamhet. Detta gäller såväl maskinanvändarna som i kärnan för maskintillverkarna. Siemens Xcelerators tillvägagångssätt att föra samman olika partners i ett ekosystem till nytta för alla demonstreras imponerande av partnerskapet mellan Siemens och DMG MORI, säger Achim Peltz, VD för Siemens Motion Control, som är ansvarig för Siemens Motion Control-verksamhet.

Marknadsplatsen som är ett ekosystem med kopplade lösningar
Ett annat intressant perspektiv på den nu annonserade end-to-end-lösningen är den öppna digitala affärsplattformen Siemens Xcelerators ekosystem av partners med målet att tillsammans påskynda den digitala transformationen, med skräddarsydda lösningar som relaterar till kundernas specifika affärsmål. Siemens Xcelerator består av en utvald portfölj av produkter, tjänster och lösningar samt en marknadsplats.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title