Annons

PLM: PTCs intäkter upp 10 procent under andra kvartalet

Det går bra för PLM-utvecklaren PTC, både teknologiskt och i finansiella termer. När bolaget redovisade sitt andra kvartal för sitt brutna räkenskapsår 2018 pekar det mesta uppåt. Totalintäkten slutade på 308 miljoner dollar, att jämföra med fjolårets motsvarande period då den var 280 miljoner dollar. Tio procent upp. Även resultatet pekar uppåt ifjol låg marginalen på 3 procent, i år 7 procent.
Det som kanske är mest intressant är att bolaget fortsätter att lyckas bra med omläggningen av affärsmodellen, där siktet är inställt på att få över alla ”evighetslicensköpare” till en abonnemangsmodell där man istället betalar för mjukvaruutnyttjandet via en hyresmodell.
För andra kvartalet ökade sålunda abonnemangsintäkterna med hela 72 procent, till 113 miljoner dollar. I konsekvens med detta minskade då också evighetslicenernas intäkter med med 17 procent till 23 miljoner dollar.

Men just denna skiftning i intäktsflödet är alltså precis vad PTC eftersträvat. Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har detta inneburit att PTCs intäkter sprids ut istället för att faktureras med ett helt, större belopp när licenserna köps. Bland PLM-företagen gäller denna typ av omläggning också marknadsledaren på CAD-området, Autodesk, som satsat på samma förändring.

CAD-mjukvaran CREO ökade tvåsiffrigt. Totalt tog PTC in 262 miljoner i licensintäkter för sina lösningar med program som PLM-sviten Windchill, CAD-mjukvaran CREO, SLM-programmet Servigistics och IoT-plattformen ThingWorx. Totalt tio procent upp för dessa PTCs s k ”lösniningsintäkter”.
En intressant iakttagelse i sammanhanget är den propotinella förändringen när det gäller intäktsstrukturen egentligen inte är så stor jämfört med för 10 år sedan. Under PTCs fiskala bokslutsår 2008 kom intäkterna till 50 procent från underhållsavtal (serviceavtal), medan licenserna stod för 30 procent. Tillsammans var de licensrelaterade intäkterna då ca 80 procent. Resterande var konsultintäkter och liknande.
Idag står licensintäkterna för ca 85 procent. Lite uppåt totalt för abonnemangsmodellen alltså jämfört med evighetslicensmodellen (inkl underållsavtal), men å andra sidan blir pengaflödet jämnare och lättare att kalkylera. Dessutom säger de analytiker som tittat och räknat på vart utvecklingen kostnadsmässigt är på väg att man räknar med att det på 3-4 års sikt jämnar ut sig – men därefter pekar kalkylerna på att hyresmodellen kommer att vara dyrare än evighetslicenslösningen.
På CAD-sidan framhöll PTC-chefen, Jim Heppelmann, framför allt att CREO-försäljningen ökat tvåsiffrigt uttryckt i procent, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att vi talar om en mogen marknad där ökningarna totalt på marknaden brukar vara bara marginellt uppåt.

Däremot erkände Heppelmann att PLM-sviten Windchill faktiskt minskade sina intäkter något under kvartalet, beroende på, ”att några större affärer inte tajmade kvartalsutgången på rätt sida, utan istället kommer från och med tredje kvartalet”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title